Ana səhifə

13 Ohniska napětí ve světě na přelomu 19. a 20. stol., vytváření mocensko-politických bloků Mezinárodní vztahy v předvečer světové války


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə1/6
tarix26.06.2016
ölçüsü0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6
13) Ohniska napětí ve světě na přelomu 19. a 20.stol.,

vytváření mocensko-politických bloků
Mezinárodní vztahy v předvečer 1.světové války:

- Od Krymské války – problematická oblast – Balkán

- oficiální vítěz Turecko – je postiženo hlubokou ekonomickou krizí

Toho využívají Balkánské státy – národně-osvobozenecký boj proti Turecku – v 70.letech 19.stol.

- př. povstání v Bosně a Hercegovině, v Bulharsku (Turci zmasakrovali mnoho nevinných obětí).
- 70-léta – dochází k SRBSKO-TURECKÉ válce – Srbsko + Černá hora X Turecko

- Turecko vítězí

Do konfliktů se zapojuje Rusko – vede s Tureckem RUSKO-TURECKOU válku(1877-78)

- Rusko vítězí, asi 10 km před metropolí Konstantinopol je ruská armáda

zastavena, sepsán předběžný mír – Turecko musí uznat nezávislost Srbska, Černé hory a Rumunska.

- vytvořeno Velké Bulharsko (získalo nezávislost, sahá až k Egejskému

moři).

Rusko počítá, že bude zasahovat do Velkého Bulharska, úspěch Ruska ve válce se nelíbí hl. Anglii a Francii.- 1878 – svolán Berlínský kongres – účast VB, Francie, Rakouska-Uherska, Itálie, Turecko, (i Řecko,

Rumunsko).

- svolán z iniciativy Bismarcka a Rakouska-Uherska

= diplomatická porážka Ruska (země omezily úspěch Ruska)

- Výsledek: - Rusko získalo Bezarábii, ale musí se vzdát plánů na Velké Bulharsko

(území Bulharska je zmenšeno v prospěch Turecka)- Rakousko-Uhersko získalo do správy Bosnu a Hercegovinu

- VB získá na Turecku Kypr

- Zhoršily se vztahy mezi Ruskem a Rakousko- Uherskem a mezi Ruskem a Německem = sblížení

Rakouska-Uherska a Německa

- 1879 – vznik DVOJSPOLKU – tajná dohoda mezi Rakouskem-Uherskem a Německem (dali si vzájemné

záruky proti Rusku).

- 1882 – ke Dvojspolku se přidává Itálie (předtím byla vždy protirakouská) – vznik TROJSPOLKU (Itálie se

chce bránit proti francouzským koloniálním průnikům do Sev.Afriky).


- DOHODA – vznik na základě 3 smluv:

1) 1892(3) – podepsána tajná dohoda mezi Ruskem a Francií o vzájemné pomoci proti Trojspolku

2) 1904 – smlouva o koloniích Srdečná dohoda mezi VB a Francií (o sféry vlivu v koloniálních panstvích)

VB chce Egypt, Francie chce Maroko

3) 1907 – rozděleny sféry vlivu v koloniích mezi VB a Ruskem

= prakticky vzniká Dohoda

= Svět je mocensko-politicky rozdělen do 2 bloků

- 1.ohnisko napětí – Balkán

- 2.ohnisko napětí – AFRIKA – zájmy VB, Francie, Itálie a Německa

- Období tzv. Africké horečky (mocnosti si jí chtějí maximálně rozdělit).

- Přelom století – tzv. Búrské války (Búrové – holandští přistěhovalci v Již.Africe)

Cíl VB v Africe: vytvořit jednotný pás od Egypta na jih (jsou zde 2 Búrské republiky – Transvaal

a Oranžsko – jsou bohaté na diamanty a zlato)

Na přelomu století – války mezi VB a Búrskými rep.

- záminka: Búrové ve snaze bránit se nebúrským přistěhovalcům jim odmítli uznat

občanská práva (hl.Britům)

Z počátku – Búrové úspěšní, pak se projevuje materiální a početní převaha Britů – vytvořily

1.internační tábory, uplatňují taktiku spálené země)

Výsledek: Britové vítězí, Búrské republiky jsou začleněny do britské koloniální říše.
- Dálný východ:

- 1.konflikt – Čínsko-japonská válka (1894-95) – skutečný důvod: spor o Koreu

Záminka: Japonsko potopilo britskou loď najatou Čínou.

Projevila se velká vojenská převaha Japonska – vítězí

Výsledek: - Čína uznává nezávislost Korei (je ale ve skutečnosti pod japonským vlivem)

- Japonsko získává ostrov Taiwan

- 2.konflikt – Rusko-japonská válka (1904-05) – o vliv na Dálném Východě (Japonsko chce nadále

uplatňovat vliv v Korei, Rusko si chce udržet vliv v obl. Mandžuska).

- Rusko vstoupilo do války vojensky nepřipravené.

- 2 důležité bitvy: - 1905 – b.u Mukdenu – na pevnině

- b. u Cušimy – námořní

- Výsledek: - porážka Ruska

- Japonsko má Koreu pod svou ochranou (mezinárodně, smluvně má nad ní protektorát,

později jí anektuje), získává vliv i v Mandžusku.

- Bálkán: (1912-13) – BALKÁNSKÉ války –2

1.válka – vytvoření Balkánského spolku (Bulharsko, Srbsko, Řecko, Černá hora) – má podporu Ruska

- boj proti Turecku, snaží

se získat všechna balkánská území, která Turecku zbyla po Berlínském kongresu.

- Bulharsko – má nejsilnější armádu, téměř vše na Turecku získalo

- ostatní země Balkánského spolku se cítí oslabeni
2.válka – Balkánské státy útočí proti Bulharsku – oslabí ho, Bulharsko ztrácí nějaká území

1. SVĚTOVÁ VÁLKA (1914 – 1918)
- Příčiny: Svět je rozdělen do 2 mocensko-politických bloků – napětí mezi Trojspolek (Rak.-Uhersko, Něm.,

Itálie) a Dohodou (Fr., VB, Rusko) – Německá snaha o koloniální zisky.

- započala v oblasti Balkánského poloostrova:

28.6.1914 – atentát v SARAJEVU (hl.město Bosny a Hercegoviny) – zavražděn následník rakousko-uhers.

trůnu František Ferdinand de´Este a jeho žena Žofie Chotková (zraněna, zemřela při převozu

do nemocnice).

- v této oblasti se zrovna konají manévry

- atentát provedl spolu s dalšími Gavrila Princip (mladý student, příslušník tajné srbské organizace,

která byla ve spojení s organizací Mladá Bosna)

Rakousko-Uhersko poslalo provokativní nótu (vyžadují rychlé potrestání viníků)

28.7.1914 – Rak.-Uhersko vypovědělo Srbsku válku
- Rusko se obává a začíná mobilizovat

- Německo také a 1.8.1914 – Německo vyhlašuje Rusku válku

Už v této chvíli se Německo připravuje na válku na 2 frontách – proti Francii (vyřadí jí bleskovou válkou

než se Rusko vzpamatuje) a potom proti Rusku.

- 2.8.1914 – Německo obsazuje neutrální Lucembursko

- 3.8.1914 – Německo vyhlašuje válku Francii (vymyšlená záminka: Francouzské letouny přelétávají přes

německé hranice).

- 4.8. – Něm. vojska vnikla na území neutrální Belgie (její neutralita je garantována VB) – Německo potřebuje

oblast Belgie, aby tudy prošlo do Francie.- VB vypoví Německu válku
- Postupně všechny země Trojspolku a Dohody – vzájemné konflikty

- Do války nevstupuje Itálie (v Trojspolku) – z počátku války zachovává neutralitu (neměla zaručené od

Německa a Rak.-Uherska územní zisky po vyhrání války)

- V jednotlivých zemích – mezi lidmi válečné nadšení

- do války odchází řada dobrovolníků (mluví se jen o krátké válce)

- František Josef I. – vydává mobilizační vyhlášku – Mým národům

- Sarajevský atentát – jen záminka k rozpoutání války
Stavy jednotlivých armád – Německo (nejlépe připravená a vyzbrojená) – má těžké dělostřelectvo, Gruppovy

závody


- Francie (2.nejlepší) – síla vojenského letectva

- Rak.-Uhersko a Rusko (nedostatečná vybavenost je nahrazena počtem vojáků), ve

špatném stavu.

Fronty:


1) ZÁPADNÍ fronta – Německo zde uplatňuje taktiku bleskové války

- září 1914 – b.na řece Marně – Výsledek: německá blesková válka je zastavena fr. a

brits. jednotkami.

- Od té chvíle – vede se zde tzv. poziční (= zákopová) válka – každá strana postupuje pomalu, obrovské

ztráty na životech. Fronta se stává téměř nehybnou.


2) VÝCHODNÍ fronta – pohyblivější

- Ruská vojska X Rakous.-Uherská a Německá vojska

- začíná útokem Ruska na obl.Východního Pruska a Haliče

- srpen a září 1914 – 2 bitvy – porážka Ruska - b.u Tannenbergu- b.u Mazurského jezera

- 2 němečtí generálové – Paul von Hindenburg

- Eric Lundendorff

- Rusko v obl. Haliče je z počátku úspěšné, získalo část Haliče, ale v roce 1915 je vytlačeno

a Halič je dobyta zpět Rakousko-Uherskem.

- Výsledek: fronta se ustálila víc na Východě v prospěch Rak.-Uherska a Německa (= Centrální mocnosti)


3) SRBSKÁ fronta – na jihu, Srbsko X Rak.-Uhersko

(němci v prosinci 1914 obsadili Bělehrad, za pár dní ho Srbové protiútokem dobyli zpět)

Až do podzimu 1915 – zákopová válka

- srpen 1914 – vstup Japonska do války na straně Dohody – pouze symbolická účast (jde mu o vlastní zájmy v

Číně). Jediná akce ze strany Japonska = dobytí pevnosti Čching – tao (Němci jí mají v pronájmu),

tím končí jejich účast.

- Japonsku jde o obsazení německých kolonií v Tichomoří – jsou úspěšní

- Chce získat co nejvíce z Číny


- říjen 1914 – vstup Turecka na straně Centrálních mocností

Turecko je oslabeno Balkánskými válkami (územní ztráty), vytváří se TURECKÁ fronta

- duben 1915 – GALLIPOLI = britské + novozélandské a australské jednotky zaútočili v hl.m. Gallipoli

Cíl: snaží se zmocnit hlavního města - Turci je rozstříleli z výše položených pozic

Dohodové jednotky jsou se ztrátami evakuovány z této oblasti

= plán 1.lorda admirality W.Churchilla – kvůli neúspěchu musel odstoupit z funkce


- květen 1915 – vstup Itálie (člen Trojspolku) – zpočátku měla neutralitu, vstupuje do války na straně Dohody!!

Vytváří se ITALSKÁ fronta – Itálie X Rakous.-Uherská vojska


- říjen 1915 – vstup Bulharska (vyhlašuje válku Srbsku) na straně Centrálních mocností

- srpen 1916 – vstup Rumunska (vyhlásilo válku Rakousku-Uhersku) na straně Dohody

(1915-1916) – nejdůležitější válečné operace:

1) Východní fronta – v září 1914 – Německá vojska po vítězství ve Východním Prusku pronikli k Varšavě

a Ivangorodu – byla odražena, ruská armáda přešla do protiútoku.

- 1915 – velký útok Centrálních mocností s cílem: vyřadit Rusko z války

Výsledek: Fronta se ustálila v neprospěch Ruska
2) západní fronta – duben 1915 –2. b. u Yprů – (1.bitva u Yprů – 1914 - němec-jednotky se pokusili prolomit

frontu ve Flandrech – byli odraženy).

- Němci zde poprvé použili otravné plyny (zatím jich neuměli využít a udělat

větší akci).

3) italská fronta - 1915 – ofenzívy na řece Sotchi – nedosáhly většího úspěchu

- červenec 1915dlouho připravovaná ofenzíva Dohody na Sommě – skončila neúspěchem

- 1916 – italská armáda se pokusila o dalších 5 ofenzív na řece Sotchi (jen v jedné úspěšní)
4) Srbsko – obsazeno Centrálními mocnostmi
- 1916 – Verdunská operace – Německo chce útokem na Verdun (= systém fr.pevností na S Francie) získat

volnou cestu do Paříže.

Na straně Francie – padlo 362 tis. vojáků, na straně Německa – 336 tis. vojáků

K odlehčení obráncům Verdunu – anglo-francouzská ofenzíva na řece Sommě v roce 1916 (začala

v létě, až do listopadu) = zákopová válka – padlo asi 1300 000 vojáků

V poslední fázi – Angličané použili novou zbraň = tanky (technicky nedokonalé) – psychologický

účinek.
- Na východě provedli Rusové ve snaze odlehčit západnímu bojišti pod vedením generála Brusilova

Brusilovu ofenzívu – začala 4.7.1916 – útok na jihozápadní frontu, zatlačili rakouská vojska dále na západ

= nejúspěšnější ruská operace 1.světové války

- Výsledek: Hranice na východní frontě se posunula kousek na západ ve prospěch Ruska
VÁLKA NA MOŘI:

- celou dobu se Němcům nedaří narušit anglickou námořní převahu

- hl. bojiště – obl. Severního moře

- největší námořní bitva – květen 1916 – b. u Judského poloostrova (dánské pobřeží) – „vítězem“ je spíše

Anglie (má větší materiální ztráty, ale Německo se muselo stáhnout a od té doby vede pouze ponorkovou

válku.

- 1915 – Německo vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku (bez výstrahy torpédují jakoukoli loď v obl.

Severního moře).

- květen 1915 – němci potopili anglický parník Lusitánii u Irského pobřeží (cestující byli varováni, loď vezla

munici, potopilo se 1959 pasažérů).

- srpen 1915 – potopen další osobní parník Arabic

Výsledek: znepokojení v USA (zahynuly i přeplavující se američtí pasažéři)

- Německo kvůli obavě z USA přerušilo neomezenou ponorkovou válku- poč. 1917 – opět vyhlašuje neomezenou ponorkovou válku

- duben 1917 – USA VSTUPUJÍ DO VÁLKY (dosud byly neutrální, i když podporovali Anglii a Francii)

na straně Dohody


- Vystupňování ponorkové války Německem přivedlo britskou ekonomiku na pokraj kolapsu (byl odvrácen zavedením konvojů obchodních lodí chráněných loděmi válečného námořnictva). Přesto až do konce války trpělo britské válečné úsilí nedostatkem lodní tonáže pro dovoz surovin.

- Začala se ale projevovat účinnost britské námořní blokády Německa, akutní začal být hl. nedostatek potravin.

ZÁVĚR VÁLKY:

- 1918 – projevuje se absolutní převaha spojenců- největší ofenzíva – v Itálii

- západní fronta – červenec 1918 – 2.b. na řece Marně – francouzské a americké jednotky poráží Německo


- 3.3.1918 – BRESTLITEVSKÝ MÍR – uzavřen v Brestu Litevském

= z války vystupuje Rusko – přestává existovat východní fronta

- 1.pol.1918 – na všech frontách – úspěšné ofenzivní operace Dohody = porážka Centrálních mocností.

- 11.11.1918 = KONEC 1.světové války

- Německo je donuceno podepsat podmínky příměří v Compiegne na S Francie (v železničním

vagónu v lese u města) – za spojence podepsal maršál Ferdinand Foch (vrchní velitel spojenec.sil)

Za Němce podepsal - Erzberger
- Během 1.sv. války – i boje na mimoevropských bojištích (Persie, Afrika, Írán atd.)

3) Pařížská mírová konference a tzv. Versaillský systém
- od června 1919 do 1920 – PAŔÍŽSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE

- účast 27 zemí, nebylo přizváno Rusko

- nejdůležitější země – Velká Británie (premiér Lloyd George), Itálie (premiér Orlando, Japonsko (šéf

delegace + ministr zahraničí), Francie (předseda vlády Clemenceau), Německo

- prosadili se i zástupci malých států – československou delegaci vedl Kramář

- Cíl: uzavření mírových smluv a nové uspořádání světa po skončení 1.světové války

1) teritoriální změny

2) vojenská ustanovení

3) hospodářská ustanovení

- červen 1919 – smlouva s Německem ve Versailles:

- teritoriální změny: Německo musí odevzdat své kolonie Společnosti národů (ta je dá jako mandátní

území jiným zemím). Musí odstoupit některé území: Francii – Alsasko-Lotrinsko

Polsku – Poznaňsko, Záp. Prusko, část Horního

Slezska (po plebiscitu – hlasování)

Československu – Hlučinsko

Další menší území po plebiscitu – Belgii

Dánsku


Kdaňsk – stal se svobodným městem pod patronací Společnosti národů

Sársko – na 15 let pod správou Společnosti národů (plebiscit)

- Výsledek: 13% ztráty území Německa – asi 6,5 mil.obyvatel

- vojenská ustanovení – 1) Německo si smí postavit pouze malou armádu

2) nesmí vyrábět ponorky, letadla a moderní zbraně

3) musí vydat své válečné loďstvo

4) zrušena všeobecná branná povinnost

5) Na pravém břehu Rýna – 150 km široké demilitarizované pásmo (bez sil) –

kontroluje ho Spojenecká rada

Na levém břehu – na 5,10,15 let obsazeny Spojeneckými dohodovými vojsky

6) Německo musí platit reparace (řešeno v celých 20.letech)

7) musí se zříct Brestlitevského míru

- Mezi spojenci – rozpory o osud Německa – nejradikálnější – Francie

- mírnější postoj – VB,USA

- Německo muselo přijmout tyto tvrdé podmínky – během let však činí vše pro zrušení Versaillské smlouvy

(1933 – Hitler – rehabilitace Německa), podmínky nedodržuje, zbrojí – Západ o tom ví, ale nic nedělá.


- září 1919 – smlouva s Rakouskem v St.Germain – Stanoveno, že Rakousko musí uznat existenci

nástupnických států – Československa, Polska, Jugoslávie, Maďarska

- Německo se nesmí spojit s Rakouskem

- Bosna + Hercegovina – připadají Jugoslávii

Jižní Tyrolsko, Terst - Itálii

Halič – Polsku

Sedmihradsko – Rumunsku
- listopad 1919 – smlouva s Bulharskem v Noilly – stanoveno, že část bulharského území bude předána Řecku
- červen 1920 - smlouva s Maďarskem v Trianonu – Slovensko – připojeno k Čechám

Podkarpatská Rus – k Čechám

Chorvatsko a Slovinsko - Jugoslávii

Sedmihradsko – Rumunsku

- srpen 1920 – smlouva s Osmanskou říší v Sevres – Osmanská říše ztratila 4/5 území, zůstal jí pouze

Konstantinopol a Malá Asie


- 20.1. 1920 – založení SPOLEČNOSTI NÁRODů = státy, které válčily proti Německu + nové státy

- Sídlo: v Ženevě

- vzniká podle projektu USA (prezident Wilson), ale díky izolatismu USA ani Rusko do Společnosti

nevstupují

- garance míru, bezpečnosti, dohled nad mandáty, byla neúčinná24) Mezinárodní vztahy ve 20.letech 20. století
- Ustavení Malé dohody – hl. zájem Francie a Československa

- vznikla systémem smluv mezi 3 zeměmi – Československo, Jugoslávie, Rumunsko

(obávají se restaurace Habsburků a aktivit Maďarska – nesmířilo se s tím, že k němu

nebylo připojeno Slovensko)

- 1.smlouva – 1920 – mezi Československem a Jugoslávií

2.smlouva – 1921 – mezi Československem a Rumunskem

- mezi Rumunskem a Jugoslávií

- Francie si chce zajistit svou bezpečnost spojenectvím s nově vytvořenými státy.

- označení Malá dohoda – posměšný název v Maďarském tisku – ujal se
- Washingtonská mírová konference – (12.11.1921 – 6.2.1922)

- účast 9 zemí (USA, VB, Francie, Japonsko, Itálie, Belgie, Holandsko, Portug., Čína)

= pokračování Pařížské mírové konference = Versaillsko-Washingtonský systém

- Cíl: poválečné uspořádání poválečného světa – netýkala se však Evropy, ale Dálného Východu a Tichomoří

- 3 smlouvy: - Traktát 4 mocností (USA, VB, Francie, Japonsko) – potvrzuje nedotknutelnost ostrovních držav

na dálném východě a v Pacifiku.

- Traktát 5 mocností (+ Itálie) – stanovila vzájemný poměr velikostí a tonáže válečných lodí

(rozdělení námořní síly) – USA : VB : Jap : Fr : It.

5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75

- Traktát 9 mocností – vyhlašuje princip otevřených dveří v Číně (zúčastněné země mohli na

na čínský trh bez omezení)

- nejlépe z ní vyšlo USA

- omezení aktivit Japonska
- Konference v Janově (duben – květen 1922)

- účast evropských států + sovětská vláda, k jednání přizváno i Německo, USA se neúčastní

= mezinárodní hospodářská konference

- nedošlo k žádné dohodě (Rusko odmítlo uznat dluhy carské a prozatimní vlády a předložilo požadavek

nahrazení škod způsobených vojenskou intervencí v Rusku)

- Cíl: 1) vyřešit otázku německých reparací

2) získat z Ruska dluhy

- Rusko se brání

- Mezi Anglií a Francií – obrovské rozpory ve vztahu k německým reparacím (Fr. – nechce jim nic slevit,

VB – chce slevit).

- vyústila v Sovětsko – německá jednání v Rapallu


- Sovětsko – německá jednání v Rapallu

- SSSR a Německo pokračují v jednání na předměstí Janova v Rapallu

- dohoda o vzájemných vztazích: 1) likvidace válečných náhrad (zrušeny vzájemné náhrady škod mezi nimi)

2) obnovení diplomatických styků mezi SSSR a Německem

3) navázání hospodářské spolupráce

4) počítá se s intenzivní, ne příliš veřejnou vojenskou spoluprácí


- v Německu – tzv. Výmarská republika

- 11.8.1919Výmarská ústava- Po válce v poražených zemích – revoluční hnutí, vzniká i v Německu (už na poč. listopadu 1918 – vzpoura

německých námořníků, velká část armády i dělníci)

- císař Vilém II. donucen k abdikaci

- V Berlíně ustavena nová vláda Socialistů (musí přijmout podmínky příměří 11.11.1918, nepřijal je císař)

- v Německu – i levicovější síly – nově založená Komunistická strana (nespokojeni s novou vládou, na

poč. 1918 – krajní levice organizuje akce – vláda se s nimi tvrdě vypořádala – předáci komunistů zavražděni)

- 1.volby do Ústavodárného shromáždění – zvítězili Národní Socialisté a Sociální demokraté

= 1.říšská vláda

- poprvé se sešlo ve městečku Výmar – poté se hovoří o době tzv.

Výmarské republiky (provolána už po odstoupení císaře), v čele – prezident

- Tzv. Rúrská krize1923

- Francouzská a belgická armáda obsadily Porúří s odůvodněním, že Německo neplní své reparační závazky.

Německá vláda proto vydala pokyn, aby podnikatelé v Porúří zahájili pasivní rezistenci, s tím, že jim vláda nahradí ušlý zisk.

Situace však pouze ještě více prohloubila politickou a hospodářskou krizi Německa


- Dawesův plán

- plán amerického bankéře a pozdějšího viceprezidenta USA Ch.G. Dawese

- Cíl: formou půjčky stabilizovat německé hospodářství a vytvořit tak podmínky pro placení reparací

- reparační platby se rozložily na delší období a jednotlivé roční splátky byly podstatně sníženy


Zároveň s tím byla Francie a Belgie nucena stáhnout své okupační jednotky z Porúří.

Francie je značně politicky oslabena.


- Youngův plán – 1930 přijat na konferenci v Haagu

- plán amerického finančníka O.D.Younga

- stanovil konečnou výši reparací a zmírnil roční splátky. Zrušil reparační komise i dozor nad německou

ekonomikou = zmírnění podmínek Německu
- Společnost národů – působila v letech 1920-39, sídlo: Ženeva ve Švýcarsku

- Už na Pařížské mírové konferenci se k ní přihlásilo 45 zemí

- Cíl: zajištění míru a bezpečnosti ve světě a demokratickou spolupráci mezi národy a státy


- Konference v Locarnu (Švýcarsko) – 1925

- projednávána otázka garance (záruk) západních a východních hranic Německa (hranice už existovaly, ale

Německo se mělo zaručit, že je ohlídá).

- Rýnský garanční pakt – měl garantovat nedotknutelnost západní hranice Německa (s Francií a Belgií)

- Řešena otázka východních hranic (s ČS a Polskem) – nebyl uzavřen žádný pakt

- Podepsány byly pouze arbitrážní dohody o řešení hraničních sporů (při porušení – před Mezinárod.soud)

- 1926 – poprvé Německo vystupuje jako rovnocenný partner, je přijato do Společnosti národů
- Odzbrojovací jednání – nejen evropské mocnosti, ale i USA a od roku 1927 i SSSR
- Briand – Kellogův pakt (= Pařížský pakt) – 1928 uzavřen

- podepsán v Paříži francouzs.ministrem zahraničí a americkým státním tajemníkem + dalších asi 60 zemí

- státy se slavnostně zavázaly, že nebudou v budoucnosti řešit své spory válkou

- problém: je prakticky bezcenný, nebyly stanoveny žádné sankce pro toho, kdo by jednání porušoval9) 2. světová válka v Africe

- okolo července 1940 – Itálie dobyla útokem z Habeše (v Etiopii) Súdán a posléze v srpnu Britské Somálsko.

= Začíná válka

- 1922 v Itálii nastupuje Benito Mussolini, v 30.letech Itálie expanduje a v roce 1936 dobývá Habeš (Habešané se brání, po celou dobu existují partyzánská hnutí proti Italům).

- září 1940 – Itálie zahajuje z Libye útok směrem na Egypt a směřuje na Suez

- prosinec 1940 – Velká Británie zahajuje (už jí patří Egypt) protiofenzívu proti Itálii

- únor 1941 – Italská armáda je katastrofálně poražena u Sídí-el-Barrání Angličany

- 130 tisíc Italů je zajato. Hitler je překvapen, jde na pomoc Italům – německý africký sbor v čele

s nejtalentovanějším generálem Erwinem Rommelem (mýtus o tom, že nikdy neprohraje)

- březen 1941 – Sbor generála Rommela zahajuje protiofenzívu z obl. Libye (Tribolis) – zprvu neúspěšně obléhá

pevnost Tobruk – padla až při 2. útoku.

Od této chvíle začala spolupráce Německa a Itálie (Německo nesouhlasilo se sankcemi proti Itálii).

- květen 1941 – osvobozena Etiopie (1. země osvobozená od fašismu),

Itálie ztrácí panství na východě Afriky

- červen 1942 – Německý postup je zastaven u El-Alamejnu (kousek od Suezu) – význam zastavení: hl.

psychologický.

- říjen 1942 – Nový britský generál 8.britské armády Bernard Montgomery zahajuje protiofenzívu, byla

úspěšná.

- E. Rommel (dostal příkaz od Hitlera, aby neustupoval) pochopil, že Hitler je fanatik a rozhodl se vojáky

vyvést. Couval s nimi až do Tunisu – zde jsou v květnu 1943 poraženi zbytky Němců a Italů.

- K porážce v Tunisu přispěla událost z listopadu 1942 – vylodění anglo-amerických jednotek = operaceTORCH (Pochodeň). V čele vyloďovací operace na pobřeží Maroka a Alžírska Dwight Eisenhower –

pomohli porazit Němce a Italy.10) 2. světová válka v Tichomoří
- začíná útokem na Pearl Harbour – v době ruského protiútoku u Moskvy vyplula z Kurilských ostrovů japonská flotila a k Pearl Harbour dorazila 6.12.1941 (zastavili se asi 200 mil od přístavu)- začali nálety z letadlových lodí na největší základnu USA v Tichém oceánu.

- Před útokem – konference ve Washingtonu – Japonsko vydalo prohlášení – nótu – napsaná formou ultimáta,

v Pearl Harbour se to dozvěděli pozdě, ¨nestačili se připravit, ani nepředpokládali útok.

Američané – mají radiolokátory, ale nevěnovali pozornost blížícím se letadlům. Potopili japonskou ponorku.

- V neděli 7.12. v 7 hodin 55 minut začínají padat 1.bomby. – Američané se začínají bránit až po 5 minutách,

nejsou připraveni. V přístavu – lodě jsou postaveny blízko sebe (oheň přeskakuje, dobrý cíl).

- 1.vlna náletu - 30 minut, 2.vlna – i útok na letiště (aby nemohla americká letadla vzlétnout) – zničen jen zlomek. Požáry z lodí zachvátily celé pobřeží – vznikla panika

V 10.hodin – konec, japonská flotila i s letadly v klidu odplula.

- Japonci způsobili Američanům velké ztráty: - zahynulo 3300 mužů a 620 zraněných

- v Pearl Harbour v tu chvíli nekotvily letadlové lodě (o ty hlavně Japoncům šlo) – zachráněny

- Japonsko – mělo udělat ještě jeden nálet, v čele útoku generál Nagumo (bál se útok zopakovat) – pokud by

útok zopakovali, zřejmě by základnu úplně zničili

Politické důsledky :

- v USA se vytvořily 2 tábory: 1) USA by se měla vrhnout do války proti Hitlerovi

2) Proti válce (proti představě o nezranitelnosti Ameriky)

- v té době v USA – prezident Franklin Delano Roosvelt

- veřejné mínění se postupně obrací směrem k válce – 8.12. – USA vyhlašuje Japonsku válku

- 11.12. 1941 – Hitler a Itálie vyhlašuje válku USA


Zisky Japonska od roku 1941 do pol. roku 1942 :

- válka v Číně

- Indočína, Malajsie – koloniální panství Nizozemí a Francie (nemohli aktivně zasáhnout)

- získávají ostrov Guam a Wake (= americké opěrné body)

- vtrhli do Thajska (thajská vláda se s Japonskem spojila)

- Britské Malajsko, britský Hongkong

- vylodili se na Filipínách (americké)
- dobyli Singapore (britský) – dostali se až na jižní cíp Malajska

- obrovská, vyzbrojená pevnost dobře chráněná proti útokům z moře. Japonci však přišli z pevniny, zajali

70 tisíc mužů.

- obl. Indonésie

- sbírají koloniální panství VB, USA, Nizozemí a Francie – jde o Francouzskou Indočínu – nemusí ji dobývat

(mají smlouvu s francouzskými nacisty).

- Barma – Britové zásobují Číňany zbraněmi proti Japonsku – Japonsko přerušilo spojení (tzv. Barmská cesta)

- hl. snažení – jih (dobrá surovinová základna) – dobývají snadno jeden ostrov za druhým


Vojska jsou rozptýlena v Tichomoří, postupně utlumují velké výboje. Spojenci – bojují v Austrálii

- zač. května 1942 – snaha o přerušení kontaktu Austrálie hl. s Amerikou

Japonci se vylodili na ostrově Guadalcanal a v květnu začínají budovat letiště ------ bitva

Japonsko se snaží posílit pozice na ostrově, vyplavili flotilu 12 lodí s 13 tisíci muži a doprovodem 36 lodí – měli

posílit vojska na Guadalcanalu. Američané na to přišli a v srpnu 1942 poslali svou flotilu a získávají ostrov Guadalcanal zpět (dobývají ho velmi dlouho – až do února 1943)

- v dubnu 1942 – Američané uskutečnili 1. nálet na Japonsko (na Tokyo)


- Bitva v Korálovém moři (4. – 8. 5. 1942) – vliv na strategické vedení pozdějších bojů

= bitva letadel z letadlových lodí – nemohli se najít, byli daleko od sebe (Japonci málem přistáli na americké

lodi – velká dezorientace. U Japonska nedošlo k významným ztrátám, Američané ztratili letadlovou loď

Japonci neví počet Američanů, odpluli

- Japonsko chce získat Port Moresby (blízko Austrálie) – Američanům se podařilo ho udržet

Strategicky vítězí Američané, takticky Japonci (mají menší ztráty).

- červenec 1942 – b. u Midway (ostrov – součást Havajs.souostroví) – rozhodující bitva v Tichomoří

Japonsko ho chce obsadit, účast téměř celého japonského loďstva

Sehrály zde klíčovou úlohu 3 letadlové lodě zachráněné z Pearl Harbour.

Pokud by Japonci ostrov získali ---- otevřená cesta na Ameriku

Američané věděli, že Japonsko chystá velkou operaci (mají dešifrovací kód), ale nemají to potvrzené (místo

útoku bylo v japonských šifrách označeno AF). Američané proto rozšířili zprávu, že na Midway mají

problémy s vodou – objevilo se to v japonských zprávách ----- potvrzeno

- po této bitvě přechází iniciativa do rukou Američanů


- Boj o Filipíny (říjen 1944 – duben 1945) – 1. útok směřuje k Leyte = největší námořní bitva 2.sv.v. ------

zdrcující porážka Japonců (letadla rozstřílena)

1. použití Kamikadze (= sebevrazi) – fanaticky sednou do letadla a spadnou na nějakou loď (poškodí ji)

často je sestřelili dřív než na cíl spadli.duben 1945 – Američané získávají Filipíny zpět
- únor 1945 – ostrov Iwogima – (u ostrova Okinawa) – vylodění Američanů (aby měli přímou cestu na

Japonsko) ----- ztráty

- duben 1945 – vylodění na ostrově Okinawa – složité, obrovská bitva – trvá 3 měsíce ------ obrovské ztráty na

straně Američanů. Úspěch je zaručen – materiální a početní převaha Američanů

- Od této chvíle ------ Američané podnikají masové nálety na japonská města
- shození atomových pum – 6.8 – Hirošima

- 9.8. – Nagasaki

- 8.8. – na základě Jaltských dohod SSSR vyhlásil válku Japonsku (byla dohoda, že mu vyhlásí válku pokud

by Japonsko nekapitulovalo 3 měsíce po Německu) , SSSR zabírá Kurily- 14.8. 1945 – Kapitulace Japonska

- 2.9. – kapitulace podepsána na palubě americké lodi Missouri

= definitivní konec 2.sv.v.

21) Protektorát Čechy a Morava, domácí a zahraniční odboj


29.-30. 9. 1938 – Mnichovská konference – Daladier (Fr.), Chamberlain (VB), Hitler (Něm.), Mussolini (It.)

14.3. 1939 – vyhlášena samostatnost Slovenského státu

- prezident 2.republiky Emil Hácha je pozván na jednání k Hitlerovi (nedošlo k žádné poradě s

vládou, domnívá se, že jde jednat hl. o Slovensku) – večerní audience. Hácha je doprovázen ministrem

zahraničí Chvalkovským. Hitler mu oznámí, že obsadí Česko-Slovensko. Hácha souhlasí s okupací (žádné

zbraně, obrana), vydá ČS do rukou Hitlera.

15.3. – Německé jednotky vstoupí na zbytek Čech a Moravy, okupují území

- Hitler dorazil na Pražský hrad16.3. 1939 – vyhlášen Protektorát Čechy a Morava – stali jsme se prakticky součástí Velkého Německa

Vyhlášení protektorátu = konec tzv. 2.republiky (pomnichovská republika Česko-Slovensko). Hácha – má

funkci: Státní prezident. Je rekonstruována vláda, jmenován nový předseda protektorátní vlády Alois

Eliáš – duben 1939. Vláda je bez ministra zahraničí a obrany – to převzala Říše.

V čele protektorátu – říšský protektor Konstantin von Neurath

- funkce státního tajemníka – K.H. Frank

Němci počítají s konečným řešením české otázky (= český národ má být prakticky zlikvidován) – likvidace rasově neodpovídajících, převýchova odpovídajících lidí, obsazení celého území Němci

září 1941 – Konstantin von Neurath – poslán na zdravotní dovolenou, nebyl schopen zlikvidovat komunistický i

nekomunistický odboj u nás. Místo něj nastupuje Reinard Heydrich – nar. 1904, pracoval u námořnictva – za

sexuální skandál byl propuštěn, v roce 1931 vstupuje do nacistické strany a přidává se k oddílům SA.

Přestoupil do SS do Mnichova, byl povýšen na plukovníka. Vybudoval bezpečnostní službu SD, stal se

Himmlerovým zástupcem v rámci SS. V roce 1941 začaly SS s výstavbou koncentračních táborů v Polsku,

úkolem Heydricha bylo zorganizovat transport evropských Židů na východ.

Jako nový protektor uplatňoval politiku „cukru a biče“ – tvrdá vláda s ústupky pro ty, kdo spolupracují

s nacisty (chce ukázat, že kolaborace se vyplácí)

Bylo vyhlášeno stanné právo (všude vyhlášky – lidé se nesmí srocovat, nesmí chodit do hospod, do kina, musí nosit doklady a nesmí vycházet po určité hodině) --- téměř tím zlikvidoval nekomunistický odboj
Národní souručenství – legální česká politická organizace, ustavena na konci března 1939, navazuje na stranu

Národní jednoty. Je nástrojem protektorátní vlády ke kontrole čs. národa (kontrola veškerého

protektorátního tisku). Je bez jakéhokoli vlivu na českou veřejnost.

Cíl: aby se přihlásilo co nejvíce lidí z nejrůznějších politických skupin ----- postupně už nestačí pouhá

loajalita, Němci vyžadují aktivní politiku (podpora Německa) ---- upadá o ní zájem obyvatelstva

Zač. 1943 – přestává být politickou organizací, má na starosti kulturní a osvětové cíle (má lidi

vychovávat k říšskému uvědomění).Vlajka – česká fašistická organizace, zprvu byla pouze česká nacionalistická (šovinistická) organizace,

založena 1930, po nástupu Hitlera se přidává k Němcům a podporuje německý nacionalismus. Je využívána

Němci k nátlaku na protektorátní vládu, má slabou členskou základnu. Proti ní tvrdě vystupuje Masaryk,

1943 – organizace se sama rozpustila

Za okupace – kolaborace, protižidovská politika (pogromy na Židy)


Reakce českého národa – odmítavá, nálada protiněmecká, dobový termín „Protentokrát“ (Češi protektorát chápou jen jako epizodu), od počátku bojkotují vše co je německé, přimykají se ke kulturnímu dědictví

květen 1939 – 55.výročí smrti B.Smetany – národní slavnost

Pořádají se církevní poutě a slavnosti, jsou rozšiřovány ilegální letáky a tiskoviny

Důležitá osobnost – Edvard Beneš (upínají k němu své naděje) – 19.3.1939 – 1.veřejné vystoupení po abdikaci,

(v říjnu 1938 odchází do emigrace) - projev na Univerzitě v Chicagu – do rozhlasu a novin. Už od počátku

předpokládal, že k válce dojde a že musí dojít ke změně vlád ve Francii a Velké Británii (demokratické

vlády, které by odčinily brutální násilí spáchané na ČS).

1. vážná akce – vyvrcholila ve střety s okupační mocí – 28.10.1939 – masové demonstrace v Praze i ve vlasti

(začaly jako oslava výročí vzniku Evropy) ----- proti nacistické okupaci

Nacisté ho ohlásili jako normální pracovní den. Okupační jednotky --- střílejí, zraněno 9 lidí, dělník

Sedláček zabit, medik Jan Opletal těžce zraněn – následkům podlehl15.11.1939 – pohřeb Jana Opletala ----- podnět k novým demonstracím (pohřeb podle policejní režie, asi 4000

univerzitních studentů ---- v Praze zpívali národní písně, protiněmecké řeči, i srážky s SS)


Noc na 17.11. 1939 – nacisté vnikly do studentských kolejí v Praze a Brně, zajali asi 1200 studentů ----

--- poprava 9 představitelů studentské organizace v Praze Ruzyni, zbylí studenti jsou posláni do konc. táborů

- české vysoké školy jsou na 3 roky uzavřeny

Hospodářství:

- řízeno tak, aby vyhovovalo potřebám Velkoněmecké říše ----- výroba na frontu

- od počátku – je řízené státem - v rukou Němců, kteří stojí v čele našich podniků

= direktivně státně řízené hospodářství

- cílené rozmísťování pracovních sil – existují Úřady práce, je vyhlášena pracovní povinnost pro muže od 16-25

let. Práce schopní muži jsou Úřady práce rozmisťovány kde je potřeba

- systém nucené práce pro říši (do Německa) – z počátku to bylo dobrovolné, posléze se vydalo nařízení (určitý

ročník byl poslán na nucené práce)

- Německem řízena mzdová politika – kurz marka : koruna – 1:10 (koruna je znevýhodněna)


Odboj v protektorátu Čechy a Morava:

- většina obyvatelstva – nečinná (snaží se přežít a chránit své rodiny), kolaboranti

skupina odbojářů (uvědomělý a cílený aktivní odboj proti okupantům)1) NEKOMUNISTICKÝ ODBOJ:

- cíl: obnova předmnichovského samostatného ČS

- vydávány ilegální tiskoviny a letáky a rozšiřovány

- pomoc pronásledovaným osobám a jejich rodinám

- velmi riskantní sabotáže, zpravodajská činnost

- pomoc vojákům a ohroženým osobám při útěku do zahraničí

- 3 organizace: 1) Obrana národa (ON) – vojenská organizace, bývalí důstojníci čs. armády – Vojta, Bílý,

gen.Homola.Bývalí legionáři, stát.zaměstnanci, Sokol, střelecké jednotky. Příprava

vojenského vystoupení proti nacismu.2) Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) – demokratická odbojová organizace. Od roku 1939

do roku 1942 (rozbita nacisty). Fischer, Čížek. Zpravodajská činnost, ilegální

přechody, účast na vypracování programu odboj. demokratického hnutí (představy

parlamentní demokracie + sociální reforma). U zrodu stáli býv. intelektuálové z řad

sociální demokracie – vypracoval manifest na obranu republiky – Věrni zůstaneme

3) Politické ústředí (PÚ) – zal. 1939, chtějí obnovit ČS před Mnichovs.událost, zpravodajský

odboj, jediná má zastoupeny představitele býv. politických stran – Šámal, Rašín

Už v roce 1939 téměř rozbita, ti co neuprchli se podílí na vytvoření ÚVODU.

Nebyla početná, ale udržovali spojení s E.Benešem.

- na jaře 1940 – vzniká Ústřední výbor odboje domácího (ÚVOD) – koordinační centrum 3 organizací

nekomunistického odboje. Vypracovali program odboje – obnovené Československo bude jednotný stát s

jednotnou vládou, sociálním programem (kolektivní odpovědnost německé menšiny za rozbití Čs. republiky)
2) KOMUNISTICKÝ ODBOJ

- ilegální Rudé právo

- celá ilegální síť – v centru ilegální ústřední výbor (pokud je jeden rozbit, ze zbytků je budován další atd.)

- řídí se rozhodnutím Kominterny (= výbor sídlící v Moskvě, sdružuje komunistické strany v jednotlivých

zemích, podmínka pro vstup: zřetelná práce v ilegalitě) ----- vyhlásila, že větším nebezpečím než Německo

jsou západní státy a zrádná sociální demokracie = odboj byl zbržděn, nemohli spolupracovat s ostat.stranami.

- po napadení SSSR Německem – Kominternou určeno, že můžou spolupracovat s ostatními odbojáři, ale musí

se postavit do čela národního odboje (kdo povede odboj, bude mít silné pozice po válce).


- září 1941 – vytvořen Národně revoluční výbor Československa (NRVČ) – představitelé ÚVODU a

ilegálního výboru Komunistické strany. = zastřešoval celý odboj (centrum komunistic.a nekomunistic. odboje).

- po válce neměl odboj moc šanci mluvit do situace, byl téměř zlikvidován (nekomunistický odboj byl zničen hl.

za Heydricha).


ZAHRANIČNÍ ODBOJ:

- centra: v Londýně (Beneš)

v Moskvě – komunisté (K.Gottwald, Rudolf Slánský)

- představitelé zastupitelských úřadů, krajané, lidé kteří uprchli z Protektorátu

- Československý národní výbor – byl ustaven na podzim 1939, vedoucí představitel politické emigrace,

Ani Francie ani Anglie jej neuznaly jako exilovou vládu, proto pouze organizoval čs.vojenské jednotky ve Francii, po její porážce se přesunul do Anglie.

V červenci 1940 – rozhodl se vytvořit orgány státní moc (prezident, vláda, státní rada). 9.7.1940 jmenoval prezident Edvard Beneš 1.exilovou vládu v čele s J.Šrámkem.

- 21.7.1940 – britská vláda uznala Prozatimní československou vládu ----- stoupla tím prestiž londýnského

centra čs.zahraničního odboje. – v čele Jan Šrámek

- ustavena Státní rada československá – poradní sbor prezidenta, pomocný kontrolní orgán, maximálně 40

členů (jmenuje je Beneš na 1 rok) – v čele Rudolf Bechyně, zástupci bývalých politických stran.

= náhražka parlamentu, vytvořena v červenci 1940 ve Velké Británii


ATENTÁT na Reinharda Heydricha:

- návrh uskutečnit proti nacistům atentát provedený cvičenou výsadkovou jednotkou a který bude světu předložen jako zoufalá akce domácího odboje navrhl sám Beneš = mise ANTHROPOID

- atentát provedl – Slovák Jozef Gabčík (samopal), Čech Jan Kubiš (bomba) – poddůstojníci, vycvičeni na

parašutistický výskok – vysazeni spolu s dalšími jednotkami 29.12 (měli být vysazeni blízko Plzně, ale výsadek

neměl dobrou orientaci a vysadil je v blízkosti Prahy)musí spolupracovat s místním odbojem.

- 27.5.1942 byl atentát proveden, Reinard Heydrich byl převezen do nemocnice Bulovka a 4.6. na následky

zranění zemřel.

- Represe za provedení atentátu:

- v rámci odvetných opatření mělo být zatčeno 10000 Čechů

- političtí vězňové ve vazbách popraveni

- oznámen výjimečný stav a zákaz vycházení

- poprava pro každého kdo by poskytl parašutistům útočiště

- vyhlášeno stanné právo na celém území protektorátu

- namátkové prohlídky 36 000 domácností

- ulice se staly svrchovaně nebezpečné, do otevřených či osvětlených oken nacisté namátkou stříleli

- prezident Hácha nabídl 30.5. dalších 10 miliónů korun za dopadení pachatelů, Beneše označil za úhlavního

nepřítele národa

- důsledné zveřejňování seznamu popravených

- osoby od 15 let se musely přihlásit do 30.5. na policii, kdo tak neučinil byl popraven
Gabčík s Kubišem se nejprve ukrývali na pražských záchytných stanicích. S ostatními parašutisty se schovali v

kryptě pravoslavného kostele sv.Karla Boromejského v centru Prahy.

Londýnský exil se o útoku dozvěděl v odpoledních hodinách z vysílání pražského rozhlasu. V důsledku represí ztratila exilová vláda spojení s protektorátem. Beneš se ani slovem nezmínil o parašutistech a celou akci vydával za plán domácího odboje.
- Represe po smrti Reinarda Heydricha (4.6.):

- transport 1000 českých židů na smrt do vyhlazovacích táborů

- 9.6. 1942 – Lidice u Kladna – oblast, kde parašutisté přistáli. Už 28.5. byly Gestapem prohledány a

uzavřeny. tragický osud zpečetila náhoda – jistý ženatý muž posílal své milence dopis, v níž jí oznamoval

rozchod – poslal jí ho do práce. Zachytil ho nacistický stoupenec, předal dopis policii a ta měla podezření,

že se jedná o dešifrovanou zprávu. Oba protagonisté byli zatčeni a kladenské Gestapo došlo k závěru, že

se parašutisté skrývají v Lidicích. Druhá razie proběhla 4.6. a byly zatčeny 2 rodiny. Vůdcovy pokyny

zněly jasně: „Lidice budou zničeny“.

Akce začala v noci 9.6. krátce po půlnoci. Muži byli na místě zastřeleni a ženy a děti poslány do konc.

táborů. Z 95 dětí bylo 8 posláno k poněmčení do rodin SS. Další zmizely a pouze 6 se jich podařilo po

válce vypátrat. Vesnice byla vypálena a zbytky domů srovnány se zemí. Bylo zavražděno 199 mužů a

zatčeno 195 žen. Podle údajů Gestapa byly v Lidicích objeveny zbraně, munice a nelegální vysílač – ve

skutečnosti však našli pouze 2 lovecké pušky, zrezivělý revolver a tašku patron od brokovnice.

- proslýchalo se, že pokud se viníci nedopadnou, bude s celým národem skoncováno. 13.6. bylo vyhlášeno, že

kdo poskytne informaci k dopadení pachatelů, bude mít zaručenu beztrestnost.

- 20.6. – v Praze byla vykonána poprava 30 tisíc politicky aktivních Čechů

Jeden z parašutistů – rotmistr Čurda – oznámil Gestapu, že má informace o parašutistech, udal jejich úkryt v

kostele sv. Karla Boromejského.18.6. se ke kostelu sjelo mnoho aut. Parašutisté dlouho odolávali a bránili vchod do krypty. Než je stačilo Gestapo zatknout, všichni se otrávili.

- 24.6. – vesnice Ležáky – všichni místní obyvatelé zastřeleni, pouze 2 děvčátka přijata ke germanizaci, zbytek

dětí zmizel neznámo kam.

- represe pokračovaly –Desant ANTHROPOID splnil jeden z nejdůležitějších cílů – upoutal světovou pozornost na čs. otázku


  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət