Ana səhifə

Metodika výuky bruslení Příprava na suchu


Yüklə 62.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü62.5 Kb.

METODIKA VÝUKY BRUSLENÍ

Příprava na suchu


Při prvním vstupu na brusle necháme žáky chodit a pohybovat se na gumovém pásu, kde se brusle nerozjede a kde si můžeme vyzkoušet základní bruslařský postoj a různorodé prvky rovnováhy.

Lze provádět následující cvičení: • postoj v podřepu

 • postoj v dřepu

 • postoj na jedné noze

 • základní bruslařský postoj

 • výskoky

 • váhy

Děti se tak učí udržovat rovnováhu, uvědomují si správné postavení kotníků a získávají potřebnou jistotu.

Ještě než začneme s výukou na ledové ploše, naučíme žáky základní bruslařský postoj: mírný podřep, nohy rovnoběžně vedle sebe na vzdálenost šířky chodidla, zpevněné kotníky, pánev protlačená vpřed, zádové a hýžďové svalstvo v kontrakci, náklon těla mírně vpřed, paže upažené poníž (ruce zhruba ve výši pasu), dlaně směřují k zemi, vzpřímená hlava, pohled vpřed.

Je také vhodné děti naučit, jakým způsobem lze vstávat v případě pádu: z kleku na jednom koleni se opřít dlaněmi obou paží o koleno druhé nohy a současným napínáním klečící nohy a tlakem paží do druhého kolena se postupně vzpřimovat.

Jízda vpřed


Jízda vpřed je nejpřirozenějším způsobem pohybu na bruslích. Od chůze se liší tím, že při chůzi kráčíme, kdežto na bruslích se pohybujeme pomocí skluzu na brusli. Pohyb vzniká střídavým odrazem obou nohou, přenášením váhy těla a využitím skluzu brusle.

Základní postoj na ledě


Při základním postoji na ledě jsme v mírném podřepu, při němž postavíme obě brusle rovnoběžně vedle sebe na vzdálenost šířky chodidla, zpevníme kotníky, protlačíme pánev vpřed a hlava je vzpřímená.

První kroky na ledě


Během prvních kroků na ledové ploše se snažíme o chůzi po ledě. Postupně zařazujeme i drobný běh. Zpočátku se můžeme při chůzi přidržovat dopomocné osoby, tyče nebo mantinelu, později zkoušíme chůzi samostatně.

Postoj v podřepu a dřepu


Ze základního postoje na místě přecházíme nejprve do podřepu a poté do dřepu

Dvouoporová jízda vpřed


Jízda ve vlnovkách, obě nohy jsou neustále ve styku s plochou. Žáci se při ní učí pérovat v kolenou.

a/ První způsob dvouoporové jízdy vpřed - nesouměrné vlnovky (tzv. ,,citronky“). Plynule střídáme roznožení se snožením a zároveň podřep s napnutím nohou. Odraz provádíme z obou bruslí vnitřními hranami.

b/ Druhý způsob jízdy - v souměrných vlnovkách je podobný. Obě nohy zůstávají na podložce, odraz provádíme střídavě pravou a levou nohou, vždy vnitřní hranou. Podřep a vytažení zůstávají stejné.

Jednooporová jízda vpřed


a) Koloběžka

Koloběžka je jízda vpřed s opakovaným odrazem stále stejnou nohou. Jedoucí noha je stále v kontaktu s podložkou. Nacvičujeme na obě strany. Toto cvičení je průpravným cvikem, na který následně navazuje nácvik jednooporové jízdy vpřed, tzv. stromeček.b) Jednooporová jízda vpřed (stromeček)

Jednooporová jízda vpřed patří k základním způsobům pohybu na bruslích. Pohyb vzniká střídavými odrazy obou nohou. Ze základního postoje na obou nohách přejdeme do podřepu, přeneseme váhu těla na pravou nohu, levou postavíme na vnější hranu. Z celé vnitřní hrany pravé brusle provedeme odraz, přeneseme váhu těla na připravenou levou nohu a plynule vedeme pravou odrazovou nohu do základního postavení na jedné noze v zanožení. Levou jedoucí nohu postupně propínáme v koleně a jedeme ve výdrži na jedné noze. Z jízdy na vnější hraně přejdeme následně na obě hrany, snížíme postoj do podřepu snožného a jsme připraveni k dalšímu odrazu levou nohou z vnitřní hrany s přenesením těžiště na pravou, kterou máme v postavení na vnější hraně brusle.c) Jízda v postojích na jedné noze vpřed

Jízda v postojích na jedné noze patří k velmi důležitým cvičením bruslařské rovnováhy. Cvičení rovnováhy přispívá k získání tzv. pocitu ledu, bruslařské jistoty, obratnosti a k uvědomění si správného postavení volné i jedoucí nohy, trupu, hlavy a paží. V neposlední řadě používáme tato cvičení ke zpestření bruslařského výcviku.


Zatáčení


Zatáčení náklonem na obou bruslích vpřed

Je to nejjednodušší způsob změny směru jízdy, nahrazuje u začátečníků zastavení. Je to cvičení průpravné, při kterém se bruslař učí jízdě ve zvětšeném náklonu do středu oblouku a přenášení váhy těla na jedoucí nohu.

Při zatáčce vlevo provedeme podřep únožný pravou, předsuneme mírně levou nohu vpřed, přeneseme na ní váhu těla a vykloníme se do středu oblouku, to je vlevo. Levá brusle jede na vnější a pravá na vnitřní hraně. Pravé rameno a paže směřuje dovnitř oblouku, levé rameno a paže do zapažení.

Zatáčení necháme žáky nacvičovat nejprve v určeném prostoru samostatně, pak necháme vyjíždět všechny, jednoho za druhým, zatáčku na určeném místě, případně zatáčet kolem kužele nebo učitele. Potom žáci střídají zatáčení vlevo a vpravo a nakonec navazují v jízdě jednu zatáčku na druhou.


Zastavení z jízdy vpřed


Zastavení můžeme provádět několika způsoby:

 • jednostranným přívratem

 • oboustranným přívratem

 • snožnou brzdou

Jednostranný přívrat

Zastavení můžeme provádět několika způsoby. Zastavení jednostranným přívratem je nejjednodušší. Zastavení např. pravou nohou provedeme takto:

Váha těla spočívá na jedoucí pokrčené levé noze. Ve vzdálenosti jedné brusle položíme na led pod úhlem přibližně 45° pravou nohu. Postupně na ni přenášíme váhu těla, přičemž zvětšujeme vnitřní rotaci této nohy a její tlak na led a postupně ji napínáme v koleni.

Zastavení smykem z jízdy vpřed

Zastavení smykem je nejefektivnější způsob brzdění, používaný jak krasobruslaři, tak i hokejisty.

Vychází z protirotace trupu vůči pánvi. Energickou kontrakcí šikmých břišních svalů změníme rychle vzájemnou polohu osy ramen a osy pánve. V okamžiku výměny os nadlehčíme paty a přecházíme z mírného do hlubokého podřepu. Chodidla a kolena držíme u sebe na vzdálenost nejvýše 10 cm. Zahranění je postupné a energické. Vnější brusle hraní vnitřní hranou, vnitřní vnější hranou. Obě brusle končí v kolmém postavení na původní stopu přímé jízdy.

Výskok snožmo


Nácvik výskoků je velmi vhodným prostředkem k rozvoji bruslařské obratnosti. Výskok snožmo je prvkem dvouoporové rovnováhy, proto je možné začít s jeho nácvikem již v začátcích bruslařského výcviku. Nácvik začínáme zpočátku na místě, teprve poté za jízdy.

Překládání vpřed


Překládání vpřed používáme pře jízdě v zatáčkách, získáváme nebo udržujeme jím rychlost a spojujeme jednotlivé prvky.

Struktura pohybu překládání vpřed vlevo je následující:

Odraz celou vnitřní hranou pravé brusle až do dopnutí pravé nohy v kolenu (noha směřuje ven z kruhu, přeložení pravé nohy přes levou, přenesení váhy těla na pravou nohu a současně odraz vnější hranou levé brusle do zkřížení vzadu, přitažení levé nohy do základního postoje.

Překládání vpřed je poměrně složitý prvek bruslení a má-li být proveden technicky správně, vyžaduje přesný nácvik jednotlivých fází.Nácvik překládání vpřed vlevo :

Pokud provedeme rozklad překládání, zjistíme, že bruslař provádí dva přímé odrazy :1. odraz -vnitřní hranou vnější brusle (tzv. odšlapování)

Bruslař stojí vzpřímeně na kruhu ve stoji spojném levým bokem do kruhu. Provede mírný podřep a aniž by provedl pohyb nohou, natočí trup doleva směrem do středu kruhu.

Pravá ruka je tedy v předpažení, levá v zapažení, ruce zhruba ve výši pasu. Váha těla spočívá po celou dobu na levé noze, která je mírně pokrčená a jede po kruhu. Odraz provádí bruslař celou vnitřní hranou pravé brusle. Při odrazu pokrčí koleno levé nohy, pravou oddálí do unožení. Ve druhé fázi se stojná noha postupně napíná a pravá noha se přitahuje k noze jedoucí.

2. odraz - vnější hranou vnitřní brusle

Tento odraz je velmi těžký, protože se bruslař musí odrazit celou vnější plochou vnitřní brusle. Po rozjezdu odšlapováním bruslař překříží pravou nohu přes levou a položí ji na položku těsně před levou nohu. Jede nyní na pravé noze a levou provádí odraz vnější hranou do zkřížení. Po odrazu přisune nejkratší cestou levou nohu k noze jedoucí.


Jízda vzad


Nesouměrné vlnovky vzad

Při nácviku nesouměrných vlnovek vzad začínáme ze základního postoje, avšak zády do směru jízdy. Vtočíme špičky bruslí k sobě, paty vytočíme od sebe, mírně zatlačíme kotníky dovnitř a obě brusle postavíme na vnitřní hrany v zatížení mezi přední a střední částí brusle.

Snížením postoje do podřepu provedeme odraz z vnitřních hran a brusle necháme rozjet do vzdálenosti dvou stop. Po dokončení odrazu nohy obloukem spojíme do základního postavení a využijeme pohybu vzaD

Souměrné vlnovky vzad

Obě brusle jsou stále ve styku s ledem, nohy jsou pokrčeny v kolenou a vzdáleny od sebe jako při mírném stoji rozkročném. Odraz provedeme vnitřní hranou levé brusle, která je na vnější straně obloučku, a vlastnímu odrazu napomáháme napnutím nohy v koleně a pohybem příslušného ramene a boku vzad. Po dokončení odrazu přeneseme váhu těla na jedoucí pokrčenou pravou nohu a k její stopě přisuneme levou nohu, ze které jsme se odrazili. Ze základního postavení nastává odraz druhou nohou. Váhu těla pravidelně přenášíme vždy na jedoucí nohu .Jízda vzad drobnými krůčky

Při cvičení jízdy vzad jsou špičky bruslí mírně u sebe a provádíme drobné krůčky s výrazným přenesením rovnováhy.


Překládání vzad


Překládání vzad je poměrně složitý prvek bruslení. Z biomechanického hlediska je však překládání vzad snazší než překládání vpřed. Je stabilnější a lze při něm získat větší rychlost.

K nácviku přistupujeme až po dobrém zvládnutí jízdy vzad. Nacvičujeme podobně jako překládání vpřed. To znamená, že provedeme rozklad na dva přímé odrazy.Překládání vzad pomocí chůze stranou

Nazačátku provedeme drobné krůčky stranou, které se postupně změní v překládání vzad.Jízda po kruhu vzad odšlapováním

Tento průpravný cvik nacvičujeme na kruhu. Postavíme se levým bokem do kruhu a upažíme, přičemž pravou paži držíme v předpažení a levou v zapažení. Z tohoto postoje se snížíme v kolenou a provedeme odraz vnitřní hranou pravé brusle, špička směřuje dovnitř.Nácvik překládání vzad vlevo:

1. odraz - vnitřní hranou vnější brusle (tzv. ,,odšlapování“)

2. odraz - vnější hranou vnitřní brusle

Při nácviku je důležité nacvičovat první i druhý odraz na obě dvě strany, pak celé nejprve v pomalém tempu vlevo a vpravo a nakonec ve větší rychlosti.

Neustále musíme dbát na technicky správné provedení. Stejně jako vpřed můžeme zpočátku nacvičovat tím způsobem, že se všichni drží za ruce a překládají na místě. Pak možno nacvičovat i ve dvojicích - jeden bruslař překládá vpřed a druhý vzad, přitom se drží za ruce.

Obraty


K nácviku změny směru jízdy přistupujeme po dobrém zvládnutí jízdy vpřed i vzad. Obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a opačně provádíme vpravo i vlevo, na jedné noze i na obou nohou.

Spojení jízdy má být plynulé, obraty nemají způsobit zpomalení ani zastavení pohybu.

Při výuce bruslení učíme žáky dvěma základním způsobům obratů: ve smyslu trojky a měsíce.

Obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad


1. Ve smyslu měsíce

Obrat ve smyslu měsíce spočívá v přešlápnutí z jedné nohy na druhou, přičemž vytočíme paty obou nohou k sobě. Obraty můžeme provádět od pravé i levé nohy, z jízdy vpřed i vzad.2. Ve smyslu trojky

a) na obou nohou

Obraty ve smyslu trojky můžeme provést na obou nohách buď obratem vpřed, nebo obratem vzad, přičemž platí zásada vzájemné výměny vnitřního napětí mezi rameny a boky. Zpočátku nacvičujeme obraty na místě a až následně zařazujeme do jízdy.

Obraty z jízdy vzad do jízdy vpřed


1. Ve smyslu trojky

a) odšlápnutím

Při obratu odšlápnutím vlevo přeneseme váhu těla na pravou nohu. Levou zvedneme. Zároveň s prací levé nohy přetáčíme do směru obratu také hlavu, trup a ramena.

b) na obou nohou

Popisovaný obrat začínáme ze základního postoje na dvou nohách zády do směru jízdy. Výměnu napětí mezi rameny a boky musíme provést v naprostém souladu, obrat pak působí lehce a neztratíme jím rychlost.

Použitá literatura:

1) http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/brusle

další možné zdroje:

2) http://www.predskolaci.cz/download/skolicka%20brusleni%20-%20predskolaci.pdf3) http://is.muni.cz/th/176297/fsps_b/Bakalarska_prace_-_Monika_Starcova.txt

 1. Bukač, L.:. Lední hokej. Praha: Olympia. 1990.

 2. Dědič, J.:. Krasobruslení. Praha: Olympia. 1985.

 3. Edwards,Ch. Abeceda inline bruslení. Praha: Ikar.. 1996.

 4. Ladig, G., Rüger, F. In line bruslení.. České Budějovice: Kopp., 2003.

 5. Millar,C. In-line bruslení pro začátečníky i pokročilé. Praha:Knižní klub..

 6. Sedláčková,M. . Praha, SPN. 1985.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət