Ana səhifə

Sociologie organizace Maxe Webera, jeho důraz na organizaci


Yüklə 26.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü26.5 Kb.
Sociologie organizace Maxe Webera, jeho důraz na organizaci.
Max Weber žil v letech 1864- 1920. Byl to německý historik, právník, ekonom a sociolog.

Představitel humanistické sociologie.

Sociologie jako věda o sociálním jednání individuí.

Ideál sociologie jako nehodnotící vědy, zachovávat hodnotovou neutralitu.

Pojem „ideální typ“ – ideální myšlenkový obraz, v realitě neexistuje.
Pojetí sociální struktury:

- třídy (charakterizovány stejným postavením členů, způsobem získávání statků, ekonomická dimenze)

- stavy ( charakterizovány důstojností a prestiží, způsobem spotřeby statků, kulturní dimenze)

- strany ( politická dimenze)


z těchto dimenzí se skládá STATUS, tedy postavení jedince ve společnosti
Koncepce panství

Panství- způsob legitimizace nerovností, ospravedlněná moc

Sociální nerovnost- nerovnost v přístupu k moci

Typy panství

1)Charismatické

- kvality vůdce, síla jeho osobnosti

- většinou radikální myšlenky

- při delším trvání se mění buď v tradiční, nebo legální

- problém – smrt vůdce

- panství je labilní, své cíle podřizuje vyšším cílům


2) Tradiční

- silně konzervativní, tradice

- neexistuje oddělení veřejného od soukromého

- nepříznivé hospodářské činnosti (libovůle vládce znemožňuje kalkulaci)

3) Legální

- neosobní, neosobní zákony, právní normy

- byrokracie - neosobní předpisy

- demokratizuje společnost (rovnost před zákony namísto privilegií a braní ohledu na lokální zvláštnosti)

- sama se může změnit v privilegovanou kastu

Formální organizace • formy organizace lidské aktivity

 • umělé instituce (nahradily přirozené pudy při regulace lidského chování)

 • umělé prostředí

 • racionalizace chodu lidské společnosti

 • disciplína jednání, podrobování jedinců jednoznačným a racionálně zdůvodněným požadavkům

Fungování moderní společnosti ( v protikladu k tradiční) • pevná pravidla

 • úředníci- pevně stanovené kompetence

 • pevná úřední hierarchie

 • oddělení soukromého a veřejného

 • zrušení stavovských privilegií a krajových zvláštností

 • centralizace správy

 • rozvoj kapitalistických forem podnikání

Byrokratická správa

 • racionálně fungující továrna

 • odlidštění

 • technické přednosti (vyšší výkonnost)

 • kapitalistická společnost oddělila úředníky a dělníky od prostředků obživy, mají zájem na udržení existence byrokracie

 • pro současný systém není jiná alternativa

 • tendence vylučovat veřejnost (např. úřední tajemství)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət