Ana səhifə

Referat: Makarony Polskie S. A. Opracowała: grupa 2 semestr I 2011/2012


Yüklə 0.86 Mb.
tarix26.06.2016
ölçüsü0.86 Mb.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo – Technologiczny

Kierunek : Ekonomia

Referat:

Makarony Polskie S.A.

Opracowała:
grupa 2

semestr I

2011/2012

Makarony Polskie S.A. to jeden z największych i dynamicznie rozwijających się producentów makaronu w Polsce z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem.

W czerwcu 2007 r. spółka Makarony Polskie S.A. nabyła udział 100% udziałów firmy Stoczek Sp. z o.o. - znanego producenta dań gotowych (www.stoczek.com.pl). Pozwoliło to spółce na poszerzenie dotychczas oferowanego portfela produktowego o dania gotowe konserwy i dżemy.

W październiku 2007 roku do Grupy Kapitałowej dołączył również Abak Sp. z o.o. – jeden z czołowych polskich producentów makaronu walcowanego, tzw. zapałki (www.abak.pl).

W maju 2008 roku w wyniku wewnętrznej konsolidacji grupy Makarony Polskie, Abak Sp. z o.o. został inkorporowany do spółki Makarony Polskie S.A. i obecnie funkcjonuje jako zakład produkcyjny w Częstochowie.
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY:

Makarony Polskie S.A. to jeden z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się producentów makaronu w Polsce z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem. Siedziba Spółki znajduje się w Rzeszowie. Firma posiada 3 zakłady produkcyjne w Rzeszowie, Częstochowie i Płocku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów Makarony Polskie S.A. oferują szeroką gamę makaronów jajecznych i bezjajecznych (również walcowanych i tłoczonych) produkowanych w wielu różnorodnych formach: świderki, kolanka, nitki, muszelki, spaghetti, pióra, i inne. Posiada 4 własne marki makaronów: SORENTI, SOLARE, MAKARON STAROPOLSKI I ABAK. Marki ABAK oraz SORENTI to marki, na rozwój których Spółka kładzie szczególny nacisk.
Makarony Polskie S.A. oferują w swoim portfolio makarony skierowane do różnych grup konsumentów. Dla klientów szukających produktów o wysokiej jakości gwarantujących przygotowanie udanego posiłku, ale również innowacyjności pozwalającej na urozmaicenie i nowe eksperymenty w kuchni – oferowany jest makaron Sorenti. Do konsumentów o tradycyjnych polskich gustach preferujących makaron miękki o stabilnej i powtarzalnej jakości, skierowany jest Makaron Staropolski, dostępny również, jako makaron jajeczny. Makarony Polskie S.A. oferują także makarony w segmencie ekonomicznym dla grupy odbiorców, dla których głównym kryterium zakupowym jest niska cena produktu (Solare).

Działalność Spółki obejmuje również usługową produkcję makaronu na zlecenie sieci handlowych. Odbiorcami naszych produktów są: AUCHAN, BIEDRONKA (JERONIMO MARTINS), CARREFOUR,CHATA POLSKA, EKO-HOLDING, E.LECLERC, INTERMARCHE, KAUFLAND, LIDL, MAKRO, NETTO, REAL, TESCO.


Proces wytwarzania prowadzony jest w oparciu o cztery nowoczesne linie produkcyjne (trzy do form krótkich i jedna do form długich – spaghetti) włoskich firm PAVAN i ANSELMO. Nowoczesna technologia THT pozwala uzyskać wysokie temperatury suszenia, co daje gwarancję bardzo dobrej jakości i czystości mikrobiologicznej makaronu oraz umożliwia wydłużenie terminów przydatności do spożycia.
W trosce o najwyższą jakość i walory smakowe produktów makaronowych oferowanych przez Makarony Polskie S.A. zarówno surowce jak i wyroby gotowe są szczegółowo badane w zakładowym laboratorium. Proces produkcyjny przebiega z wymogami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO i HACCP, a nad jego poszczególnymi etapami czuwa Dział Kontroli Jakości.
HISTORIA FIRMY:

Wytwórnia makaronu w Rzeszowie powstała w ramach przedsiębiorstwa państwowego PZZ Rzeszów na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.


W latach 1991-1993 rozbudowano magazyny w Rzeszowie, zakupiono dwie nowoczesne linie do produkcji makaronu od włoskiego lidera w zakresie produkcji maszyn do produkcji makaronu – Firmy Pavan. W oparciu o te dwie linie produkcyjne w latach 1992-1993 uruchomiono nowoczesną fabrykę makaronu. W połowie lat dziewięćdziesiątych firma państwowa PZZ Rzeszów została skomercjalizowana i przekształcona w spółkę akcyjną, a następnie trafiła do programu NFI.
Wiodącym akcjonariuszem PZZ Rzeszów S.A. stał się XI NFI S.A. W 1998 roku większościowy pakiet PZZ Rzeszów S.A. nabyła Agro-Technika S.A. W wyniku dokonanych przekształceń w tym samym roku wytwórnia makaronu została wydzielona z PZZ Rzeszów S.A. i stała się bezpośrednio częścią Agro-Techniki S.A. jako Oddział Małopolska.
Makarony Polskie Sp. z o.o. zostały utworzone przez spółkę Agro-Technika S.A. z siedzibą w Ząbkach, celem przejęcia działalności rzeszowskiej wytwórni makaronów funkcjonującej wcześniej jako Oddział Małopolska Agro-Techniki S.A.
W dniu 16 kwietnia 2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Makarony Polskie Sp. z o.o. w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000107212.
Od dnia 8 października 2002 r. cała działalność operacyjna prowadzona przez Oddział Małopolska została przejęta przez Makarony Polska Sp. z o.o.
W dniu 10 maja 2004 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę w sprawie przekształcenia Makarony Polskie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
W dniu 5 lipca 2004 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Makarony Polskie Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000212001.
Pod koniec lipca 2004 roku Makarony Polskie S.A. przejęła innego producenta makaronu - spółkę cywilną Elpast z Płocka. Fuzja ta umożliwiła dalsze umocnienie pozycji spółki na rynku producentów makaronów.
SKŁAD ZARZĄDU:
Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu
Krzysztof Rubak - Wiceprezes Zarządu
SKŁAD RADY NADZORCZEJ:
Zenon Daniłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Jutkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Słomkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Urszula Rogóż-Bury - Sekretarz Rady Nadzorczej
Marek Rocki - Członek Rady Nadzorczej


STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Od początku 2010 roku Grupa Makarony Polskie działa w nowej strukturze organizacyjnej, zatwierdzonej pod koniec 2009 roku. Struktura Grupy oparta jest na trzech pionach: Pionie Produkcji, Pionie Sprzedaży i Marketingu oraz Pionie Finansów i Administracji. Pion Produkcji dzieli się dodatkowo na dwie dywizje:

- Dywizję Produktów Zbożowych obejmują wszystkie zakłady produkujące makaron oraz działalność w zakresie produktów wytwarzanych na bazie zbóż,

- Dywizję Przetworów Owocowych i Warzywnych w skład której na chwilę obecną wchodzi spółka Stoczek Sp. z o.o.

PRODUKTY:


 • Produkowany w 100% z pszenicy durum o najwyższej jakości, która gwarantuje, że makaron się nie rozgotowuje i pozostaje al dente.

 • To makaron dla Klientów, którzy szukają w kupowanych produktach przede wszystkim wysokiej jakości, gwarantującej przygotowanie udanego posiłku, ale także pewnej nowoczesności i innowacyjności pozwalającej na urozmaicenie i nowe eksperymenty w kuchni.
 • Produkowany z wyselekcjonowanych pszenic zwyczajnych pochodzenia krajowego, co zapewnia jego stałą i powtarzalną jakość.

 • Makaron, który trafia w tradycyjne polskie gusta Klientów preferujących makaron miękki, o stałej i powtarzalnej jakości przeznaczony jest dla Konsumentów, którzy nie preferują makaronów twardych "al dente", jednocześnie oczekując, iż kupowany przez nich makaron wytwarzany z mąki miękkiej nie będzie rozgotowywał się i będzie posiadał stabilną jakość.

 • Makarony jajeczne skierowane do konsumenta
  tradycyjnego, ma smak domowego makaronu.

 • Są doskonałym dodatkiem do zup, który idealnie się z
  nimi komponuje tworząc wyśmienite danie do jego produkcji używane są najwyższej jakości surowce.
 • Makaron w segmencie ekonomicznym skierowany do Klientów wrażliwych na cenę.

 • Produkowany z pszenic zwyczajnych pochodzenia krajowego.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Spółki z Grupy w 2010r. wypracowały przychody w wysokości blisko 150,0 mln zł i były one o 32,4 mln zł wyższe niż w 2009r., co daje 27,6% ich wzrost. Jednocześnie koszt sprzedanych produktów usług, towarów i materiałów w 2010r. wyniósł 122,2 mln zł i ich poziom był wyższy o 28,2 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego, co oznacza ich wzrost o 30,1%. Wyższa dynamika wzrostu kosztów w porównaniu do dynamiki wzrostu przychodów wynika w głównej mierze ze wzrostu kosztów surowcowych obserwowanych w III i IV kwartale 2010r. Mimo stosowania przez Grupę polityki zabezpieczenia cen surowców, która w zdecydowany sposób ogranicza negatywne skutki tych dynamicznych zmian, nie istniała możliwość całkowitego wyeliminowania tego ryzyka.

Dzięki konsekwentnym działaniom i mimo negatywnego wpływu wzrostu cen surowców w 2010r. Grupa Makarony Polskie wypracowała zysk z działalności kontynuowanej na poziomie 4,0 mln zł, w porównaniu do zysku w wysokości 4,4 mln zł w 2009r.

Analogicznie zysk netto z działalności kontynuowanej w 2010r. wyniósł 3,2 mln zł, w porównaniu do zysku za 2009r. w kwocie 2,2 mln zł (wzrost o 44%).


MAJĄTEK PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

W porównaniu do 2009r. suma bilansowa wzrosła o 12% w 2010r. Podstawowym składnikiem aktywów są rzeczowe aktywa trwałe o wartości 77,9 mln zł, co stanowi 58,9% wartości sumy aktywów. Jest to zjawisko charakterystyczne dla podmiotów produkcyjnych, jakimi są podmioty wchodzące w skład Grupy. Przy mocnym wzroście przychodów ze sprzedaży na poziomie wzrósł poszczególne pozycje majątku obrotowego.

Na koniec 2009r. po stronie aktywów wykazana była pozycja aktywów trwałych przeznaczonych do zdobycia w kwocie 1,1 mln zł, którą stanowiła zdemontowana w związku z inwestycją w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie z przełomu 2008/2009 linia do produkcji makaronu. Aktualna sytuacja popytowa sprawiła, iż na bazie tej linii rozpoczęta została w 2010r. inwestycja mająca na celu kolejne podniesienie mocy produkcyjnych Grupy.

Podstawowym źródłem finansowania Grupy pozostaje kapitał własny, który na koniec 2009r. stanowił kwotę 64,5 mln zł, co oznaczało 48,8% udział w sumie pasywów., Wzrósł on o 5%, tj. o kwotę wypracowanego zysku netto z działalności kontynuowanej.
Przychody ze sprzedaży produktów markowych w 2010 roku wyniosły 38,4 mln zł i były wyższe o 1,6 mln zł w stosunku do 2009 roku, co stanowi wzrost o 4%.

Przychody ze sprzedaży Grupy Makarony Polskie w 2010 roku wyniosły blisko 150 mln zł i były wyższe o 28% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku, co jest bardzo dobrym wynikiem uwzględniając fakt, iż był on wynikiem wzrostu organicznego.

Dominującym rynkiem zbytu w 2010 roku był rynek krajowy, na który przypadło 82% przychodów ze sprzedaży Grupy.

Wartość sprzedaży krajowej w 2010 roku wyniosła 124 mln zł i była wyższa od sprzedaży w roku 2009 aż o 15%. Wynika to z konsekwentnie wprowadzonej i realizowanej strategii Grupy Makarony Polskie w zakresie rozwoju rynku sprzedaży.Grupa Makarony Polskie eksportuje produkty do następujących krajów: Czechy, Słowacja, Ukraina, Łotwa, Litwa, Wielka Brytania, Niemcy praz do innych krajów Europy, a także USA, Australii i Azji, Wartość sprzedaży eksportowej Grupy Makarony Polskie w 2009 roku wyniosła 10.5 mln zł, w tym samym okresie roku 2010 wyniosła 13,2 mln zł i była wyższa o 26%.
PODSUMOWANIE:

Spółka Makarony Polskie S.A. cały czas się rozwija. Zarówno z perspektywy analizy realizacji przyjętych założeń strategicznych, jak też osiągniętych efektów ekonomicznych, 2010 rok można zaliczyć do udanych. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 28% w stosunku do 2009 roku do poziomu 150 mln zł, natomiast wynik netto zwiększył się o 44% do 3,17 mln zł. Wzrost sprzedaży zanotowany został we wszystkich kanałach dystrybucji krajowej oraz eksporcie. Szczególnie istotne jest to, że poprawa wyników została osiągnięta w warunkach wyjątkowo dużej niestabilności na rynku surowców, co niekorzystnie wpływało na możliwość planowania i podejmowane decyzje inwestycyjne. Dobra sytuacja finansowa oraz pozytywna ocena planów rozwoju Grupy Makarony Polskie znajduje potwierdzenie w decyzjach akcjonariuszy. Wycena wartości Spółki wzrosła w 2010 roku o 54,6% w stosunku do wzrostu wartości WIG w tym okresie o 16,7%.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət