Ana səhifə

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych


Yüklə 105.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü105.5 Kb.
Załącznik nr 1

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych
Dostarczone artykuły spożywcze

 • muszą spełniać wszystkie wymagania prawne niezbędne do dopuszczenia do obrotu, w tym m.in. dotyczące zawartości metali oraz obecności pestycydów,

oraz w szczególności:


 1. Makaron wyborowy świderki
  1. Wymagania ogólne


Makaron – produkt otrzymany z surowców pochodzących z przemiału ziarna pszenicy durum i/lub pszenicy zwyczajnej i wody, z dodatkiem lub bez dodatku jaj i innych składników, odpowiednio uformowany i wysuszony.

Makaron wyborowy – makaron, w którym podstawowym surowcem jest produkt przemiału pszenicy durum – mąka makaronowa durum typ 950.


Wymagania organoleptyczne dotyczące makaronu przed ugotowaniem

Wygląd

Swoisty dla danego rodzaju i formy, kształt właściwy dla danej formy, sporadycznie niewielkie zniekształcenia, dopuszczalne nieliczne pstrociny.


Barwa

Jednolita, swoista dla użytych surowców, w przypadku makaronu bez dodatków białożółta.


Zapach

Swoisty dla użytych surowców, obcy zapach niedopuszczalny.Forma

Krótkie, świderki  1. Wymagania szczegółoweWymagania fizykochemiczne


Lp.

Wymaganie

Makaron wyborowyWilgotność, % m/m, nie więcej niż

12,5Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10 % (m/m) roztworze HCl, %, nie więcej niż

0,12Zawartość makaronu niewłaściwej długości przed ugotowaniem, % m/m, nie więcej niż:

- formy krótkie

- formy długie proste,

- formy długie zwijane,nie normalizuje się

15

nie normalizuje się

Zawartość makaronu zdeformowanego przed ugotowaniem, % (m/m), nie więcej niż:

- formy krótkie

- formy długie proste,

- formy długie zwijane,10

1520Obecność zanieczyszczeń mineralnych

niedopuszczalnaObecność zanieczyszczeń organicznych

niedopuszczalnaObecność szkodników zbożowo – mącznych i innych lub ich pozostałości

niedopuszczalnaObecność bakterii z rodzaju Salmonella w 25 g artykułu

niedopuszczalna  1. Opakowania


   1. Wymagania dla opakowań jednostkowych

Makaron wyborowy powinien być opakowany w 500 gramowe opakowania jednostkowe wykonane z folii przezroczystej uznanej przez upoważnione placówki badawcze do pakowania przetworów zbożowych, przetworów z grochu oraz makaronu. Materiały opakowaniowe i opakowania powinny być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od szkodników oraz obcych zapachów, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Wszystkie materiały opakowaniowe oraz gotowe opakowania przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością powinny mieć odpowiednie atesty. Opakowania powinny być estetycznie zadrukowane, prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.

Materiały opakowaniowe i opakowania powinny być przechowywane w warunkach nieobniżających ich jakości, a przed użyciem sprawdzone pod względem uszkodzeń, czystości i zapachu.
   1. Wymagania dla opakowań transportowych

Makaron wyborowy świderki w opakowaniach jednostkowych 500 gramowych powinien być zapakowany w opakowania transportowe – pudła tekturowe składane zawierające 20 opakowań jednostkowych, zabezpieczone przed otwarciem przez oklejenie taśmą papierową powleczoną klejem lub taśmą plastikową, na styku klap.


   1. Znakowanie

Opakowania jednostkowe oraz transportowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać:

 1. na białym tle informację o nazwie produktu „Makaron wyborowy świderki” wykonanym w kolorze czarnym, przy wysokości liter nie mniej niż 24 pkt,

 2. na pasku w kolorze szarym o szerokości 3,2 cm czytelny nadruk wykonany czcionka Arial: „Pomoc WE”, wykonany w kolorze czarnym, przy wysokości liter nie mniej niż 20 pkt,

 3. czytelny nadruk „Produkt dostarczany w ramach programu ‘Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005’ „Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży”, przy wysokości liter nie mniej niż 18 pkt.

Na opakowaniach jednostkowych na białym tle powinny być umieszczone napisy wykonane w kolorze czarnym, przy wysokości liter nie mniej niż 10 pkt, zawierające, co najmniej: 1. nazwę artykułu,

 2. wykaz składników,

 3. datę produkcji wyrażoną cyfrowo i poprzedzoną słowami

„Data produkcji............................................”, podaj dzień, miesiąc i rok,

 1. datę minimalnej trwałości wyrażoną cyfrowo i poprzedzoną słowami

„Najlepiej spożyć przed końcem ……................” podając miesiąc i rok,

 1. zawartość netto wyrażoną w jednostkach masy,

 2. nazwę i adres producenta,

 3. nazwę i adres podmiotu gospodarczego paczkującego (jeśli podmiotem tym nie jest producent),

 4. kraj pochodzenia,

 5. sposób przyrządzania do spożycia,

 6. oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiające identyfikację artykułu,

Na opakowaniach transportowych na białym tle powinny być umieszczone napisy wykonane w kolorze czarnym, przy wysokości liter nie mniej niż 20 pkt, zawierające, co najmniej: 1. nazwę artykułu,

 2. datę produkcji wyrażoną cyfrowo i poprzedzona słowami

„Data produkcji............................................”, podaj dzień, miesiąc i rok,

 1. datę minimalnej trwałości wyrażoną cyfrowo i poprzedzoną słowami „Najlepiej spożyć przed końcem …….................” podając miesiąc i rok,

 2. zawartość netto wyrażoną w jednostkach masy,

 3. nazwę i adres producenta,

 4. nazwę i adres podmiotu paczkującego (jeśli podmiotem tym nie jest producent),

Wszystkie wymagane informacje powinny być:

Na opakowaniach jednostkowych i transportowych:

   • nie powinno być umieszczone logo przedsiębiorcy.

   • powinno być umieszczone logo organizacji charytatywnej, która dokona odbioru danej partii artykułu spożywczego (zgodnie ze wzorem udostępnionym przez daną organizację charytatywną)
   1. Pozostałe

W dniu dostarczenia do wskazanych przez Agencję miejsc odbioru artykuł powinien posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 miesięcy.


 1. Mąka pszenna
  1. Wymagania ogólne


Mąka pszenna typ 550 – mąka z przerobu całego ziarna, ewentualnie częściowo obłuszczonego, zawierające wszystkie jego składniki łącznie z zarodkiem.

  1. Wymagania szczegółowe


   Lp

   Cecha


   Barwa

   Biała z odcieniem żółtym   Smak

   swoisty; inny niedopuszczalny   Zapach

   swoisty; inny niedopuszczalny   Wilgotność, % nie więcej niż

   15,0   Kwasowość tłuszczowa, mg KOH/100 g s.m., nie więcej niż

   50   Zawartość popiołu całkowitego, %

   od 0,51 do 0,58 (w tym zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10 % (m/m) HCL, %, nie więcej niż 0,1)   Ilość glutenu, %, nie mniej niż

   25   Rozpływalność glutenu, %, nie mniej niż

   9   Liczba opadania, nie mniej niż

   220   Stopień rozdrobnienia – przesiew przez sito opięte gazą młyńską o wielkości pierwiastka kwadratowego prześwitu 265 μm, %, nie mniej niż

   99   Stopień rozdrobnienia – przesiew przez sito opięte gazą młyńską o wielkości pierwiastka kwadratowego prześwitu 150 μm, %, nie mniej niż

   70   Obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych

   Niedopuszczalna   Obecność szkodników zbożowo – mącznych i innych oraz ich pozostałości

   niedopuszczalna
  2. Opakowania


   1. Wymagania dla opakowań jednostkowych

Mąka pszenna powinna być opakowana w 1 kilogramowe torebki papierowe jedno-lub dwuwarstwowe uznane przez upoważnione placówki badawcze do pakowania przetworów zbożowych, przetworów z grochu oraz makaronu. Materiały opakowaniowe i opakowania powinny być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od szkodników oraz obcych zapachów, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Wszystkie materiały opakowaniowe oraz gotowe opakowania przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością powinny mieć odpowiednie atesty. Opakowania powinny być estetycznie zadrukowane, prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.

Materiały opakowaniowe i opakowania powinny być przechowywane w warunkach nieobniżających ich jakości, a przed użyciem sprawdzone pod względem uszkodzeń, czystości i zapachu,
   1. Wymagania dla opakowań transportowych

Mąka pszenna w 1 kilogramowych opakowaniach jednostkowych powinna być zapakowana w opakowania transportowe wykonane z folii przezroczystej zawierające 10 opakowań jednostkowych, zabezpieczone przed otwarciem.


   1. Znakowanie

Opakowania jednostkowe oraz transportowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać:

 1. na białym tle informacje o nazwie produktu „Mąka pszenna”: wykonanym w kolorze czarnym przy wysokości liter nie mniej niż 24 pkt,

 2. na pasku w kolorze niebieskim o szerokości 3,2 cm czytelny nadruk wykonany czcionka Arial: „Pomoc WE”, wykonany w kolorze czarnym, przy wysokości liter nie mniej niż 20 pkt.

 3. czytelny nadruk: Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005”. „Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży”, przy wysokości liter nie mniej niż 18 pkt.

Na opakowaniach jednostkowych na białym tle powinny być umieszczone napisy wykonane w kolorze czarnym, przy wysokości liter nie mniej niż 10 pkt, zawierające, co najmniej:

   1. nazwę artykułu,

   2. datę produkcji wyrażoną cyfrowo i poprzedzona słowami „Data produkcji............................................”, podaj dzień, miesiąc i rok,

   3. datę minimalnej trwałości wyrażoną cyfrowo i poprzedzoną słowami „Najlepiej spożyć przed końcem .............…….....” podając miesiąc i rok,

   4. zawartość netto wyrażoną w jednostkach masy,

   5. nazwę i adres producenta,

   6. nazwę i adres podmiotu gospodarczego paczkującego (jeśli podmiotem tym nie jest producent),

   7. kraj pochodzenia,

   8. oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiające identyfikacje artykułu,

Na opakowaniach transportowych na białym tle powinny być umieszczone napisy wykonane w kolorze czarnym, przy wysokości liter nie mniej niż 20 pkt, zawierające, co najmniej:  1. nazwę artykułu,

  2. datę produkcji wyrażoną cyfrowo i poprzedzona słowami „Data produkcji............................................”, podaj dzień, miesiąc i rok,

  3. datę minimalnej trwałości wyrażoną cyfrowo i poprzedzona słowami „Najlepiej spożyć przed końcem …….” podając miesiąc i rok,

  4. zawartość netto wyrażoną w jednostkach masy,

  5. nazwę i adres producenta,

  6. nazwę i adres podmiotu paczkującego (jeśli podmiotem tym nie jest producent),

Wszystkie wymagane informacje powinny być:  • nadrukowane, w przypadku opakowań jednostkowych,

  • nadrukowane lub umieszczone na etykiecie, w przypadku opakowań transportowych.

Na opakowaniach jednostkowych i transportowych:

 • nie powinno być umieszczone logo przedsiębiorcy,

 • powinno być umieszczone logo organizacji charytatywnej, która dokona odbioru danej partii artykułu spożywczego. (zgodnie ze wzorem udostępnionym przez daną organizację charytatywną)
   1. Pozostałe

W dniu dostarczenia do wskazanych przez Agencję miejsc odbioru artykuł powinien posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 miesięcy.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət