Ana səhifə

Liberalizm- społeczeństwo to suma interesów jednostkowych, dobro wspólne nie istnieje istnieję jedynie dobro jednostkowe. Społeczeństwo to nazwa pusta Państwo nie istnieje. Podział wolności


Yüklə 30 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü30 Kb.
Wykłady przepisane przez Pawła kniejapawel@wp.pl

Liberalizm- Społeczeństwo to suma interesów jednostkowych, dobro wspólne nie istnieje istnieję jedynie dobro jednostkowe .Społeczeństwo to nazwa pusta Państwo nie istnieje.
Podział wolności
Wolność zniewolona-jest to wolność zdeterminowana tzn że społeczeństwo wybiera nas a nie my społeczeństwo. Przedstawiciele Hegel Marks Darwin Spinoza
Wolność Egocentryczna-odnosi Się do liberalizmu liczy Się jednostka nie społeczeństwo
Wolność odpowiedzialna Człowiek jest odpowiedzialny za dokonywania wyborów On sam może ocenić co może a czego mu niewolno
Wolność Aksjologiczna odnosi się do wolności pracy i wolności działalności Gospodarki
Źródła liberalizmu

-Indywidualizm

-Nurt sensualistyczny

-Teoria uniwersum św Tomasza

-Luteranizm
Liberalizm Angielski

-Hobbes (człowiek biologiczna antyspołeczna maszyna, człowiek kierowany przez odczucia dążenia pasje)

-Locke (uznał podmiotowość ludu jeśli suweren nadużył władzy naród mógł go zdymisjować

-Shaftesbury (popierał locka przeciwstawiał się ideałom hobbsa


Liberalizm Francuski
-Rousseau (społeczeństwo jest wynikiem umowy społecznej , sensem i podstawą życia społecznego jest zapewnienie bezpieczeństwa własnym interesom
-Monteskiusz( teoria trój podziału władzy ustawodawcza wykonawcza i sądownicza)

Zasady życia społecznego- to zasady konstruowania i funkcjonowania bytu społecznego)


Podział zasad
-Zasada solidarności (dba o wspólne dobro społeczeństwa , uznaje godność człowieka , chroni dobra wspólnoty)

-Zasada Pomocności (Opiera się na chrześcijaństwie człowiek osoba świadoma i wolna jest zasadą etyczną jest normą etycznąPaństwo jest to społeczność polityczna
Właściwości państwa

1Panśtwo jest społ doskonałą tzn jest samowystarczalne w procesie zaspokajania potrzeb obywateli

2)Państwo jest społecznością naturalną (człowiek może w sposób wolny wybrać przynależność do określonego państwa

3)Suwerenność państwa tzn że w całkowicie wolny sposób podejmuje decyzje

4)Państwo jest oparte na prawie

5)Państwo jest oparte na wartościach i normach moralnych


Relacje Państwo kościół

1)Teokracja Polityczny przywódca był również reprezentantem Boga

2)Cezaropapizm

3)Augustynizm Polityczny chreścijanstwo przenikało wszystkie sfery życia

4)Model państwa wyznaniowego

5)Klerykalizm polityczny

6_model państwa laickiego zerwanie wszystkich więzi z kościołem
Podstawowe zasady ważne dla harmonijnego istnienia kościoła i państwa są

1)tolerancja

2)personalizm
Naród to

1)zespół ludzi

2)terytorium

3)kultura

4świadomość narodowa

5)język
Relacja naród państwo – oba typy społeczności nawzajem się przenikają

1 Relacja Państwo Narodowe państwo obejmuje jeden naród nie obejmuje mniejszości narodowych

2)relacja w aspekcie genetycznym dotyczy problemu w okresie powstawania obydwóch typów społeczności czasookres powstawania narodu jest bardzo długi szczep plus plemię równa się naród zrastanie się plemion trwa setki lat.

3)Aspekt aksjologiczno pragmatyczny chodzi o to która z tych społeczności ma prymat cel narodu zachowanie kultury cel państwa niepodległości Pryrmat Narodu wobec państwa wynika z tego ze jet to społeczność naturalna jest wtórna wobec rodziny dlatego nie możemy jej naruszyć , społeczność narodowa jest trwalsza od organizmów państwowych.
Prawa wdł Kardynałą Stefana Wyszyńskiego

1)prawo do zaistnienia i trwania

2) prawo do realizacji własnej kultury

3)prawo do autonomii

4)prawo do życia religijnego

5)prawo do równości i sprawiedliwości

6)prawo do współdecydowania w sprawach ludzi

7prawo do własnej państwowości8)prawo do zrzeszania się z innymi narodami


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət