Ana səhifə

Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”


Yüklə 0.77 Mb.
səhifə1/18
tarix26.06.2016
ölçüsü0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
akcent

Bibliografia

podmiotowa i przedmiotowa

tom drugi – lata 1995-2004

od numeru 1 (59) z 1995 do nr 3-4 (97-98) z 2004
Przygotowana i opublikowana staraniem

Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”
Lublin 2005
Digitalizacja

Krzysztof Wróblewski

(2014)
Korekta

Janina Hunek


Copyright 2005 by Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i insty-tucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:
arch. – archiwum, archiwalny

art. – artykuł

biogr. – biografia, biograficzny

dz. – dziennik

fel. – felieton

fragm. – fragment

kom. – komunikat

koresp. – korespondencja

kryt. art. – krytyka artystyczna

kryt. lit. – krytyka literacka

kryt. muz. – krytyka muzyczna

kryt. teatr. – krytyka teatralna

not. – nota, noty

om. – omówienie

oprac. – opracowanie, opracował

polem. – polemika, polemiczny

proza art. – proza artystyczna

proza poet. – proza poetycka

rec. – recenzja

red. – redakcja

rozm. – rozmowa

tłum. – tłumaczenie

w. – wiersz

wspom. – wspomnienie wyp. – wypowiedź

zob. – zobacz

Abraham Barna

Pytania i odpowiedzi: duchowe zasoby w krajach Grupy Wyszehradzkiej. (Worowska Teresa). wyp. 1-2 (95-96) 2004.

Abramow-Newerly Jarosław


 • Duch Atlantydy. (Jankowska Magdalena. Zza oceanu). 2 (60) 1995.

 • Achmatowa Anna

 • Modlitwa. Przełożył Zbigniew Dmitroca. (Szczepaniak Czesław Mirosław. Poeta – tłumacz). 1-2 (79-80) 2000.

Adamczuk Arkadiusz

Lublin, którego nie ma. (Buber Martin. Gog i Magog, kronika chasydzka. Przełożył i wstępem opatrzył Jan Garewicz). rec. 4 (82) 2000.

Adamczyk-Garbowska Monika; (M.A.-G.)

Oz Amos. Prawdziwa przyczyna śmierci mojej matki. tłum. 1 (59) 1995; Tan Amy. Klub szczęścia (fragm.): Blizna; Bez drewna. tłum. 2 (60) 1995; Amy Tan... not. 2 (60) 1995; Barańczak jako tłumacz, czyli pochwała lenistwa. (Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów; Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare'a do Johna Lennona). kryt. lit. 2 (60) 1995; Trudne powroty (Bauman Janina. Powroty). kryt. lit. 1 (67) 1997; Harshav Benjamin: Rola języka w sztuce współczesnej. O tekstach i pretekstach na obrazach Chagalla. tłum. 1 (67) 1997; Fascynacje i uprzedzenia, czyli polskie mity Ameryki. szkic. 2 (68) 1997; Strempek Shea Suzanne. Niebiańskie światło sprzedam (fragm.) tłum. 2 (68) 1997; Powtórka z przeszłości. Z Anthonym Bukoskim rozmawia Michael Longrie. tłum. 2 (68) 1997; Chone Shmeruk 5 stycznia 1921 – 5 lipca 1997). wspom.; not. biogr. 4 (70) 1997; Glatsztejn Jakub. Podróże Jasia. tłum.; Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina. szkic. 4 (74) 1998; Tajemniczy Kazimierz. (Derecki Mirosław. Mój Kazimierz) rec. 1-2 (79-80) 2000; Appelfeld Aharon. Badenheim. tłum. 1-2 (79-80) 2000; Biłgoraj, czyli raj... art. 3 (93) 2003; Singer Icchok Bashevis. Biłgoraj. tłum. 3 (93) 2003; Zamir Israel. Biłgoraj mojego ojca. tłum. 3 (93) 2003; Wolitz Seth L., Sherman Joseph. Isaac Bashevis Singer jako lubelski regionalista. tłum. 3 (93) 2003; Glatsztejn Jakow. Bez Żydów. tłum. 3 (93) 2003; Singer Israel Jehoszua. O świecie, którego już nie ma. tłum. 3 (93) 2003; Żydowskie księgi pamięci: Kronenberg I. Ch. Macewa mojego miasteczka; Kronenberg A. Żydowska drukarnia; Felczer w Biłgoraju; Tejtlbojm Mosze. Biłgorajscy pisarze i artyści; Ciekawe postaci w Biłgoraju; Żydowskie święta w Biłgoraju; Rochl Kronenberg. Na jarmarkach not. i tłum. 3 (93) 2003; Gebirtig Mordechaj. Blumke, ma Żydówko. tłum. 3 (93) 2003; Zamir Israel. Tłumaczenie utworów mojego ojca Isaaca Bashevisa Singera na język hebrajski. tłum. 3 (93) 2003; *zob. Paryż Marek. Singer wciąż nieznany. 3 (93) 2003; *zob Jeziorkowska-Polakowska Anna. Powrót „Miasteczka”. 3 (93) 2003; Sztuka przekładu (Sadkowski Wacław. Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce). rec. 4 (94) 2003; Katarzyna Więcławska 1975-2004. not. 3-4 (97-98) 2004; Przypadek czy plan? (Wypowiedź na uroczystości wręczenia Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie 27 lipca 2004 roku). wyp. 3-4 (97-98) 2004.Adamczyk Janusz

 • Wzajemność. (Polanowski Tadeusz P. Trzy książki – trzy wizje świata). 2 (76) 1999.

Adamiecka Anna

zob. Tischler János, Tuszewski Jerzy. „Wszyscy Węgrzy chodźcie z nami, pójdziemy za Polakami”. Polscy i węgierscy uczestnicy o rewolucji węgierskiej 1956 roku. wyp. wspom. 1 (59) 1995.Adamowski Jan

Praindoeuropejska mitologia i symbolika w wydawnictwie „Iskry”. (Kępiński Antoni M. Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich). rec. 4 (90) 2002.

Aleksandrowicz Alina

Postójmy chwilę pod „Drzewem Kraków”. (Rosset François. Mit polski w literaturze francuskiej 1573-1896. Przeł. K. Błoński). kryt. lit. 4 (74) 1998; *Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. (Czwórnóg-Jadczak Barbara. Zwano ją „płomieniem polskiego Oświecenia”). 2 (76) 1999.

Alisanka Eugenijus

coraz bliżej; Salto mortale; z historii choroby kości; trzy kopiejki; nie całkiem wiersz; czarne mleko; seeing is believing. (Rybałko Alicja). w. 4 (90) 2002.

Amber Ludwika

*Zielona zima. Green Winter. Antologia poezji i prozy polskiej w Australii. Wybór i opracowanie... (Kister Anna Grażyna. O poezji i prozie polskiej w Australii). 3 (73) 1998. Anaszkiewicz Paweł

*zob. Lameński Lechosław. Paweł Anaszkiewicz – polski rzeźbiarz w Meksyku. 1-2 (91-92) 2003.Andijewska Emma

Z cyklu Martwe natury: Martwa natura z tarotem; Martwa natura wydłużona o lagunę; Martwa natura podróżująca w czasie; Rodzajowa martwa natura, która przechodzi w światło; Martwa natura na nowo zinterpretowana; Martwa natura metafizyczna; Martwa natura w jednopłaszczyznowo-historycznym rozcięciu; Domowe wnętrze, rozcięte na dwie nierówne połowy. (Zadura Bohdan). w. 3 (69) 1997; *zob. Bakuła Bogusław. Poezja wyobraźni. Szkic o liryce... 3 (69) 1997.Andres Zbigniew

*Kazimierz Wierzyński. Szkice o twórczości literackiej. (Niewiadomski Donat. O Kazimierzu Wierzyńskim). 2 (76) 1999; *zob. Iżycka Urszula. Parabole pamięci Floriana Śmieji. 3-4 (97-98) 2004.

Andruchowycz Jurij

A elita?... Słowo, które w zdeklasowanej przestrzeni jest puste. (Zadura Bohdan). szkic. 3 (69) 1997; Elegia lat 60.; Tango „biała róża”; Podpowiedzi balkonowi. (Zadura Bohdan). w. 3 (69) 1997.

Andrzejewski Jerzy

*zob. Buryła Sławomir. Ciemności kresowej nocy. 1-2 (71-72) 1998.Andrzejuk Artur i Izabella

Hungariae Christianae Millennium. (A Thousand Years of Christianity in Hungary. Christianae Millennium. Red. Zombori Istvan). not. 1-2 (95-96) 2004

Anonim (?)

Pomocnik geometry. (Głuchowski Krzysztof). proza. art. 1 (63) 1996.

Antologia

*poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999, wyboru dokonał, opracował i przedmowę napisał Bogdan Czaykowski. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Metafora w domu i na emigracji albo poeta i obczyzna). 3 (89) 2002.

Antoszek Andrzej

Rucker Rudy. Software. tłum. 2 (64) 1996; Hardin Rob. Penetracja; Świątynie mułu; Terminale nerwów; Pięściarskie hermafrodyty. tłum. 2 (64) 1996; Stąd do przyszłości: poezja cyberpunka. not. 2 (64) 1996; Guzlowski John. Ta ciemna Polska. Pochodzenie i płeć w utworach Helen Degen Cohen. tłum. 2 (68) 1997. Gdzie się podziały te rytmy z naszych podwórek? art. 1-2 (87-88) 2002.Appel Andrzej

Scherzo; Listopad; Scenka rodzajowa; Wiosna '94; Co wtedy? w. 4 (74) 1998.

Appelfeld Aharon

Badenheim (fragmenty) (przeł. i not. oprac. Adamczyk-Garbowska Monika). proza art. 1-2 (79-80) 2000; Jestem pisarzem żydowskim rozmowa z A. A. Eugenia Prokop-Janiec. Przełożyli z angielskiego i oprac. Katarzyna i Paweł Więcławscy. 1-2 (79-80) 2000.

Araya Kinga

*zob. Lameński Lechosław. Kinga Araya – „Hybris – Odsłona I” . 4 (90) 2002.Ashbery John

*zob. Bartczak Kacper. Unieważnić i odczarować świat, by go stworzyć i zaczarować ponownie (poezja (...) i Bohdana Zadury a problematyka współczesności). 1-2 (79-80) 2000.Asyngier Anna

Teatr wewnętrznej rzeczywistości. Leszek Mądzik i jego teatr. rec. 4 (74) 1998. Konwencje plastyczne w polskim plakacie teatralnym. art. 3-4 (77-78) 1999.

Asz Szalom

 • Miasteczko. Opracowanie i posłowie Adamczyk-Garbowska Monika (Jeziorkowska-Polakowska Anna. Powrót „Miasteczka” ). 3 (93) 2003.

Atałap Agnieszka

Roma Ligocka – dziewczynka, kobieta, pisarka. (Ligocka Roma. Dziewczynka w czerwonym płaszczyku; Kobieta w podróży). rec. 3 (93) 2003.

Babuchowski Andrzej

*Na ostrzu płomienia. Czeska poezja metafizyczna XX wieku (Kudyba Wojciech. „Jedyni świadkowie Twoi, poeci...”) 1-2 (79-80) 2000.Bachelard Gaston

*zob. Kociuba Maciej. Przestrzeń zamknięta w metaforach. 1-2 (83-84) 2001.Bachtin Michaił

 • W stronę filozofii czynu. Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył B. Żyłko. (Rarot Halina. Ponowne narodziny filozofii czynu...). 4 (74) 1998.

 • Bachurska-Jóźwiak Marta

Wróć do początku...” (Chabrowski Tadeusz. Zakwitnę wieczorem). kryt. lit. 2 (68) 1997.

Baczewski Grzegorz Marcin

Skok Immanuela Kanta; Sztuka; Kuszenie świętego Augustyna; Dedal. w. 4 (70) 1997.

Baczewski Marek Krystian E.

*Wybór wierszy. (Kozak Henryk. Wybór Baczewskiego). 1-2 (83-84) 2001; Czy Baczewski może zostać zbawiony? w. 4 (90) 2002.

Baczyński Krzysztof Kamil

*zob. Cisło Maciej. Miłość poety. 1-2 (87-88) 2002.Bakuła Bogusław

Poezja wyobraźni. Szkic o liryce Emmy Andijewskiej. szkic. 3 (69) 1997; Tożsamość pisarza w świetle posttotalitaryzmu. Z Hryhorijem Sywokiniem – krytykiem i teoretykiem literatury rozmawia... 3 (69) 1997; *Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku. (Siryk Ludmiła. Od mitu do prawdy). 3 (81) 2000; Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne. (Reszczyk Agnieszka. Czytanie „Antylatarnika”). 3 (89) 2002.

Balawejder Edward

Majdanek – nowy model pamięci. not. 3 (69) 1997.

Balcerzan Edward

 • Śmiech pokoleń – płacz pokoleń. (Szaruga Leszek. Granice wolności: dyscyplina. 2 (68) 1997; *Perehenia i słoneczniki. (Rygielska Małgorzata. Pamięć słowa). 1-2 (95-96) 2004.

Balla Zsófia

Wiersz wąż; Słabość; Prorok; Jak żyję; Wieczór; Przyjaciółko!; W materii nocy. (Górecka Anna i Zadura Bohdan). w. 3-4 (77-78) 1999.

Ball James Presley

*zob. Kutnik Jerzy. Czarna sztuka. 1-2 (87-88) 2002.Ballod Maria

Lublin; ***(Jeszcze oddycham upałem popołudnia); ***(Tu była boczna droga); ***(Kiedy zabliźniły się mity); ***(Czczę cherlawego don Kichota); Życiorys; Fotografia rodzinna. w. 3-4 (77-78) 1999.

Bałdyga Stanisław

*zob. Lameński Lechosław. Spoglądając w głąb światła i natury. Linoryty StanisławaBałdygi. 1-2 (79-80) 2000.

Banach Agnieszka

Nie każda lekcja musi być na serio. (Mirkowicz Tomasz. Lekcja geografii. Lipogramy). rec. 3-4 (77-78) 1999.

Banach Wiesław

Godnie stać przed obrazem, który stworzyliśmy. art. 1-2 (95-96) 2002.

Bańka Krzysztof

Voo Voo robi Oov Oov, czyli nowa stara twarz Wojtka Waglewskiego. not. 4 (82) 2000; Dziwna łagodność oczywistości (...). (Fiedorczuk Julia. Listopad nad Narwią). rec. 1-2

(83-84) 2001.Baran Augustyn

*tau tau (Łukowski Stanisław A. Cudak w cieniu sumaka). 1-2 (87-88) 2002.Baran Edward

*zob. Banach Wiesław. Godnie stać przed obrazem, który stworzyliśmy. 1-2 (95-96) 2004; Posłowie do poobrazia, posłowie jak po-obrazie. wyp. 1-2 (95-96) 2004.Baran Marcin

*zob. Potręć Katarzyna. „Okręcić świat wokół naszych palców...” Poetycki frotagge... 1-2 (71-72) 1998. * Destylat. (Kałuża Anna. Czysta poezja). 4 (86) 2001.Baran Patrycja

Sula albo wiedźma. Czarna Afryka w powieści Toni Morrison. szkic. 1-2 (87-88) 2002.

Barańczak Stanisław

 • Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów; Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare'a do Johna Lennona. (Adamczyk-Garbowska Monika. Barańczak jako tłumacz, czyli pochwała lenistwa). 2 (60) 1995; *Zwierzęca zajadłość. Z zapisków zniechęconego zoologa; *Zupełne zezwierzęcenie (Gruszewska-Wojtas Ludmiła. Nonsens sensu). 2 (60) 1995; *Simic Charles. Madonny z dorysowaną szpicbródką. tłum. (Durczak Joanna. Jugoamerykańskie madonny). 2 (60) 1995; *Shakespeare William. Sonety. Przekład, wstęp i opracowanie... (Kędra-Kardela Anna. Szekspirowskie sonety według Barańczaka). 2 (60) 1995; *zob. Jóźwik Maciej. Za literaturą, przeciw historii. 3-4 (61-62) 1995.

Barszowska Kamila

Małe prozy: ***(niewiele miała...); Bezdom; ***(gwiazdka, gwiazda...); ***(no, proszę...); ***(nawet jeśli nie mam na imię...); ***(codziennie wieczorem...); ***(to będzie historia o miejscu...); ***(pewien człowiek mieszkał sam...); ***(przychodzi zwykle w Nowy Rok...), proza art. 4 (70) 1997.

Bartczak Kacper

Unieważnić i odczarować świat, by go stworzyć i zaczarować ponownie (poezja Johna Ashbery'ego i Bohdana Zadury a problematyka współczesności). szkic. 1-2 (79-80) 2000; Zdarzenie. proza art. 3 (85) 2001; Znikający punkt; Świeża mapa; Gleba wulkaniczna; Ludzkie stworzenia; Wizje nie nad tą zatoką; Tryb przenikający; Dom którego nikt nie zbudował. w. 4 (86) 2001.

Bartmiński Jerzy

 • Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski pod redakcją... (Święch Jerzy. Polszczyzna jaką mówimy. Zapiski na marginesach tomu „Współczesny język polski”). 2 (64) 1996; Media wobec stereotypów narodowych na pograniczu. wyp. 4 (86) 2001.

Bartnik Czesław Stanisław

*Hermeneutyka personalistyczna. (Guzowski Krzysztof). 3-4 (61-62) 1995.

Bartnik Wiesław

Piłat; Judasz w drodze na Górę Oliwną; Shoah. w. 4 (70) 1997.

Bartosiewicz Ewelina

*zob. Sas-Jaworski Andrzej. 1 (67) 1997.Basquiat Jean-Michel

*zob. Kutnik Jerzy. Czarna sztuka. 1-2 (87-88) 2002. Basiaga Tadeusz*Przebudzenie. (Kudyba Wojciech. Gorzkie „Przebudzenie”. O wierszach...). 1 (75) 1999; Miłość i miłość; Słońca depresji. (Kudyba Wojciech. Czas to człowiek). 1-2 (79-80) 2000.

Bask-Mostwin Stanisław

Polacy i Żydzi. Spotkania na drogach męczeństwa, not. 4 (70) 1997; *zob. Dyczewski Leon. O lepszą przyszłość dla gorzkiego sąsiedztwa, czyli o stosunkach polsko-niemieckich z amerykańskiej perspektywy. 4 (70) 1997.

Bauman Janina

Echo; Choinka; Spotkanie z Jenny. proza art. 1 (59) 1995; *zob. Zeidler-Janiszewska Anna. Adaptacja i dystans. O strategiach autobiograficznych Janiny Bauman. 1 (59) 1995; zob. Szkołut Tadeusz. Nowoczesność i ambiwalencja. 2 (64) 1996; *Powroty (Adamczyk-Garbowska Monika. Trudne powroty). 1 (67) 1997; Pisanie o sobie. Rozważania nad literaturą autobiograficzną. art. 3 (93) 2003.

Bauman Zygmunt

O znaczeniu sztuki i sztuce znaczenia myśli parę. szkic. 3-4 (61-62) 1995; *Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. Janina Bauman. Przekład przejrzał Z. Bauman. (Szkołut Tadeusz. Nowoczesność i ambiwalencja). 2 (64) 1996; *Etyka ponowoczesna. Przełożyły J. Bauman oraz J. Tokarska-Bakir. (Szkołut Tadeusz. Etyka odpowiedzialności za Innego) 2 (68) 1997; *Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przeł. Norbert Leśniewski. (Szkołut Tadeusz. Śmierć i nieśmiertelność w per-spektywie (po)nowoczesnej). 2 (76) 1999; *zob. Ceyrowski Artur. Czy dać szansę postmodernie? 3 (89) 2002.

Bawołek Waldemar

Uświęcony powrót Franciszka. proz. art. 1-2 (71-72) 1998.

Bazilewski Andrzej

*zob. Michalski Waldemar. Z poloników literackich u naszych sąsiadów. 2 (60) 1995.Bąk Arkadiusz

Ptak i Martyna. proza art. 3-4 (77-78) 1999.

Bearden Romare

*zob. Kutnik Jerzy. Czarna sztuka. 1-2 (87-88) 2002.Bednarek Antoni

Literatura i przepowiadanie. (Wilk Wiesław ks. Z pogranicza literatury i przepowiadania. Szkice i teksty) 3-4 (61-62) 1995; *Most z aksamitu. Szkice o problematyce modlitewnej w literaturze polskiej XIX i XXwieku. (Kunowska-Porębna Maria. Między dawnymi a nowymi laty, czyli „Most z aksamitu”). 4 (66) 1996; *Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. (Wrzeszcz Maria. Ambona i literatura). 1-2 (79-80) 2000.

Benka Urszula M.

 • Córka Nocy (Dunaj-Kozakow Ewa. Czarne lustro). 1 (63) 1996; Delphi. fel. 1 (63) 1996; Zła królowa i lustro. fel. 1 (67) 1997; Brama bezcenna. fel. 1-2 (71-72) 1998; Spotkania z demonem. (z cyklu Dziwadła kulturowe). fel. 1-2 (91-92) 2003; *Kielich Orfeusza ([dwugłos:] Solecki Mariusz. Dwójjednia; Rusin Stefan. Oniryczne podróże z Orfeuszem). 1-2 (95-96) 2004; My, ludzie renesansu. (z cyklu Dziwadła kulturowe). fel. 1-2 (95-96) 2004.

Bereska Henryk

Wrony; Lokalna notatka z brandenburskiej codzienności; Brandenburskie wsie 1; Brandenburskie wsie 2; Pochwała mapy. (Zadura Bohdan); Widok; Piękny to zwyczaj; Kura; Las opuszczony przez armię; Mieszkam na górze piachu. (Wróblewski Bogusław); Rano przy otwieraniu drzwi; Idę przez wieczór. (Urban Barbara), w. 4 (74) 1998.

Bernacka Ryszarda Ewa

Człowiek jako jednostka twórcza. (Popek Stanisław. Człowiek jako jednostka twórcza). rec. 1-2 (87-88) 2002.

Beszczyńska Zofia

umarłemu poecie; perfumy; ktoś; magia; ariadna; aromatoterapia; drzewo. w 1-2 (79-80) 2000; ***(idą za mną w milczeniu...); ***(i ja mogłabym się chwalić swoim pięknym ciałem...); ***(jestem czarownicą która połknęła księżyc...); ***(i nagle stało się tak...); ***(prowadzi mnie czerwoną ścieżką przez las...); ***(obcy mężczyzna leżący w moim łóżku). w. 1-2 (91-92) 2003; * Miejsca magiczne. (Wieleba Beata. Śpiew wróżek). 1-2 (95-96) 2004.

Beyer Edward

 • Henryk Ibsen. Tłum. Bogna Danilczuk, posłowie, przypisy i bibliografia Zenon Ciesielski. (Lewko Marian: Nowe studium o Ibsenie). 3-4 (61-62) 1995.

Białas Maciej

Pop-classic w Filharmonii Lubelskiej. art. 3-4 (97-98) 2004.

Białecka Urszula

Wypędzenie z raju. proza art. 1-2 (83-84) 2001.

Białek Olga

Droga”, czyli rzecz o dylematach wiejskiego nauczyciela lat stalinowskich. (Nosalski Apolinary. Droga). rec. 1 (75) 1999; Saga rodziny chłopskiej na tle dwudziestowiecznych wydarzeń. (Rogala Stanisław. Rodzinna ballada). rec. 3-4 (77-78) 1999.Białek-Szwed Olga

Próba rozmowy” Michała Jagiełły, czyli rozważania na temat „Tygodnika Powszechnego” i katolicyzmu odrodzeniowego. (Jagiełło Michał. Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym i „Tygodniku Powszechnym” 1945-1953). rec. 3-4 (97-98) 2004.Białek Paweł

Afryka na tacy. wyp. 1-2 (83-84) 2001.

Białogłowski Damian

zob. Przywara Paweł

Białowieża” (GRUPA LITERACKA)

*zob. Orłowski Jan. Książka o poetach grupy literackiej „Białowieża”. 2 (76) 1999.Biasio Beata di

Byk, kobieta, historia: dzieje europejskiej cywilizacji w zwierciadle mitu Europy. (Refleksje na marginesie wystawy „Mit Europy, porwanie księżniczki na kontynent”). art. 1-2 (95-96) 2004.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət