Ana səhifə

SMĚrnice komise ze dne září 1987, kterou se mění směrnice Rady 66/401/ehs a 69/208/ehs o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh


Yüklə 41 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü41 Kb.
SMĚRNICE KOMISE

ze dne 9. září 1987,

kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh

(87/480/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1996 o uvádění osiva pícnin na trh1, naposledy pozměněnou směrnicí Komise 87/120/EHS2, a zejména na článek 21a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh3, naposledy pozměněnou směrnicí Komise 87/120/EHS, a zejména na článek 20a uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků by měly být příloha II směrnice 66/401/EHS a příloha II směrnice 69/208/EHS změněny tak, aby byly zpřísněny normy pro osivo některých druhů pícnin a některých druhů olejnin a přadných rostlin, pokud jde o nejvyšší povolený výskyt obsah semen rodu Rumex, kromě Rumex acetosella a v případě pícnin Rumex maritimus;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:  1. U druhů uvedených v levém sloupci se údaje v příloze II části I bodě 2 oddíle A sloupci 14 tabulky nahrazují údaji uvedenými v pravém sloupci:

Alopecurus pratensis 5(n)

Arrhenatherum elatius 5(n)

Dactylis glomerata 5(n)

Festuca arundinacea 5(n)

Festuca ovina 5(n)

Festuca pratensis 5(n)

Festuca rubra 5(n)

Lolium multiflorum 5(n)

Lolium perenne 5(n)

Lolium x boucheanum 5(n)

Phalaris aquatica 5

Hedysarum coronarium 5

Lupinus albus 5(n)

Lupinus angustifolius 5(n)

Lupinus luteus 5(n)

Medicago lupulina 10

Medicago sativa 10

Medicago x varia 10

Onobrychis viciifolia 5

Pisum sativum 5(n)

Trifolium alexandrinum 10

Trifolium incarnatum 10

Trifolium pratense 10

Trigonella foenum-graecum 5

Vicia faba 5(n)

Vicia pannonica 5(n)

Vicia sativa 5(n)

Vicia villosa 5(n)

Brassica napus var. napobrassica 5

Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis

10

Raphanus sativus var. oleiformis 5.  1. U druhů uvedených v levém sloupci se údaje v příloze II části II bodě 2 oddíle A sloupci 4 tabulky nahrazují údaji uvedenými v pravém sloupci tabulky:

Alopecurus pratensis 2

Arrhenatherum elatius 2

Dactylis glomerata 2

Festuca arundinacea 2

Festuca ovina 2

Festuca pratensis 2

Festuca rubra 2

Lolium multiflorum 2

Lolium perenne 2

Lolium x boucheanum 2

Phalaris aquatica 2

Hedysarum coronarium 2

Lotus corniculatus 3

Lupinus albus 2

Lupinus angustifolius 2

Lupinus luteus 2

Medicago sativa 3

Medicago x varia 3

Onobrychis viciifolia 2

Pisum sativum 2

Trifolium alexandrinum 3

Trifolium hybridum 3

Trifolium incarnatum 3

Trifolium resupinatum 3

Trigonella foenum-graecum 2

Vicia faba 2

Vicia pannonica 2

Vicia sativa 2

Vicia villosa 2

Brassica napus var. napobrassica 2

Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis

3

Raphanus sativus var. oleiformis 2.Článek 2

Směrnice 69/208/EHS se mění takto:

U druhů uvedených v levém sloupci se údaje v příloze II části I bodě 2 oddíle A sloupci 9 tabulky nahrazují údaji uvedenými v pravém sloupci:

Brassica spp.: – základní osivo 2,

– certifikované osivo 5,Sinapis alba: – základní osivo 2,

– certifikované osivo 5,Článek 3

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 1. července 1990. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.V Bruselu dne 9. září 1987.

Za Komisi

Frans andriessen

místopředseda

1 Úř. věst. č. L 125, 11. 7. 1966, s. 2298/66.

2 Úř. věst. č. L 49, 18. 2. 1987, s. 39.

3 Úř. věst. č. L 169, 10. 7. 1969, s. 3.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət