Ana səhifə

NÁrodní program konzervace a využÍVÁNÍ genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity


Yüklə 129.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü129.5 Kb.NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN a agro-biodiversity


Věcná etapa 10: KONZERVACE A VYUŽITÍ GENOFONDU OKRASNÝCH

ROSTLIN


Výroční zpráva úkolu za rok 2012

Nositel úkolu : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. (VÚKOZ) PrŮhonice

Výroční zpráva úkolu za rok 2012

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN A AGRO-BIODIVERSITY

Nositel úkolu: VÚKOZ PrŮhonice, v.v.i.

IČO : 00027073


Statutární zástupce nositele: Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.; ředitel ústavu


Odpovědný řešitel: Ing. Hynek Urbánek


I. Stručná charakteristika řešení a výsledků za rok 2012 – anotace

Genofond okrasných rostlin je z technických a praktických důvodů rozdělen na 10 kolekcí, které představují celkovou činnost genofondů v rámci národního programu na pracovišti VÚKOZ Průhonice. Zahradnicky zařazujeme tyto kolekce do 4 skupin:


1) Generativně množené druhy květin - v roce 2012 bylo uloženo do GB 13 položek a vyseto osivo od 9 položek. Vlastní regenerace a získání osiva proběhlo u 9 položek. Popisná data byla získána od 9-ti odrůd (7 letniček + 2 hrnkových primulí), včetně zhotovení kompletní fotodokumentace. Byly vysety 2 odrůdy s reprodukční fází v příštím roce.
2) Letničky vegetativně množené – kolekce zahrnuje celkem 80 položek.

Letničky vegetativně množené představují 20 položek. Udržují se ve formě matečných rostlin, které se každoročně přemnožují od července do září a opakovaně hodnotí v průběhu května až srpna.

Kolekce petúnií zahrnuje 30 položek a udržuje se jednak ve formě matečných rostlin ve skleníku a jednak v podmínkách in vitro. Matečné rostliny se přemnožují třikrát během roku. Kolekce zahradních chryzantém zahrnuje 30 položek a udržuje ve formě matečných rostlin ve skleníku a v podmínkách in vitro. Matečné rostliny se přemnožují dvakrát za rok.

Nově byla vložena pasportní a popisná data 10-ti hrnkových odrůd.
3) Cibulnaté a hlíznaté rostliny

Počet jiřinek v základní kolekci dosáhl 286. Nově zařazeno 5 odrůd - nízké leknínovité, leknínovité a pomponkovité. Do pasportu a popisu vloženo 5 nových položek. Regenerace 10 odrůd proběhla řízkováním ve skleníku. Počet vzorků v in vitro kultuře představuje 60 odrůd.

Kolekci mečíků tvoří celkem 209 odrůd, přičemž byla rozšířena o 5 nových odrůd průhonické skupiny žíhaných mečíků označených názvem Exotic. Popisných údajů zůstává 158 a pasportních záznamů je 209. Regenerace odrůd mečíků začala výsevem korálů během března, sklizeň mladých hlíz proběhla v polovině listopadu.

Základní kolekci na počátku tvořilo 285 vysázených odrůd tulipánů, během roku počet klesl na 273. V období plného kvetení došlo k odcizení 12 odrůd. Regenerace počtu cibulí probíhá cca u poloviny (40) odrůd poškozených průběhem loňské zimy.


4) Okrasné dřeviny.

Sbírka rodu Rododendron představuje 575 kultivarů. Popisná data se řídí vypracovaným klasifikátorem. In vitro kultura byla zredukována na 20 kultivarů. Počet popisných položek vzrostl o 16, celkový počet popisných karet je 318. Došlo ke značným mrazovým škodám, osvědčilo se však české šlechtění.Okrasné jabloně jsou na trvalém stanovišti hodnoceny podle klasifikátoru. U sledovaných výsadeb byl aktualizován popis u 10 taxonů. V EVIGEZ je vedeno 50 (ECN) pasportů i popisů genetických zdrojů.

Kolekce růží zahrnuje sortiment domácích odrůd a je tvořena celkem 81 položkami růží velkokvětých: (čajohybridy, floribundy grandiflora), růží mnohokvětých (floribundy, polyantahybridy, polyantky), růží sadových a pnoucích. Kolekce letos rozšířena o 4 odrůdy.Přírustek popisu činí 4 odrůdy, celkově představuje 47 ECN. Po silném mrazovém poškození začala regenerace prvních 7 odrůd.

II. Vyjádření k postupu a průběhu řešení – srovnání s metodikou

Stanovené úkoly a celkový průběh řešení postupoval dle přijaté metodiky. U okrasných dřevin byly plněny hlavní cíle, jako je uchování rozsáhlé sbírky taxonů (odrůd i původních druhů), byly hodnoceny sbírky a mimo jiné popisovány znaky důležité pro výběr vhodných taxonů pro krajinářské využití, včetně průběžné revize shromážděného sortimentu (odrůdová, případně druhová pravost).

U rododendronů je regenerace rostlin prováděna vegetativní cestou – řízkováním, roubováním a metodou in vitro. Důraz se klade na sledování zimovzdornosti a schopnosti vegetativního rozmnožování. Každý taxon je vysazován po třech až pěti kusech. Na rozdíl od metodiky došlo ke snížení o 2 kusy (sází se 3 ks) z technických důvodů.


Okrasné jabloně jsou uchovávány v polní kolekci ve sponu 6 x 3 m. Jednotlivé taxony byly vysázeny v počtu 6 kusů, podle potřeby (velikosti stromů) jsou výsadby rozvolňovány na 3 kusy. Hodnocení zahrnuje znaky morfologické, biologické (doba rašení, kvetení, opad listu, choroby a škůdci, rezistence, zimovzdornost) a hospodářské (bohatost kvetení, násada plodů, rychlost růstu, estetická působnost). Regenerace je prováděna vegetativní cestou – očkováním případně roubováním, převážně ve tvaru polokmenů.

Hodnocení u růží zahrnuje především fenologické údaje, morfologické znaky, stupeň rezistence (choroby a škůdci, zimovzdornost). Genofond je uchováván v polní kolekci v počtu 3 ks od každé odrůdy ve shodě s přijatou metodikou; jen u sadových a pnoucích po 2 ks z prostorových důvodů.
Rovněž u květin jde o uchování sbírky taxonů (odrůd i původních druhů), především domácí provenience a jejich hodnocení.


U generativně množených květin dochází k regeneraci (přesevu) odrůd se sníženou klíčivostí; předpěstované rostliny se vysazují v počtu 200 ks od každé odrůdy na záhon. Popisné údaje jsou získávány dle schváleného deskriptoru. Izolační vzdálenosti, jakož i spon výsadby a sklizeň se řídí metodikami udržovacího šlechtění okrasných rostlin.

Vegetativně množené letničky - jednotlivé odrůdy či druhy je nutné každoročně regenerovat. Provádí se řízkováním matečných rostlin ve skleníku. Hodnocení se provádí ve skleníkových podmínkách a v nádobách venku.

Cibulnaté a hlíznaté: hodnocení GZ v polních výsadbách – opakované hodnocení morfologických znaků a hospodářských vlastností, zvláště u nově zařazených odrůd. Každoroční sledování biologických znaků, které jsou proměnlivé. U jiřinek (Dahlia) se jedná o uchování vybraných zahraničních odrůd a původních českých odrůd. Pozornost byla věnována virovým a bakteriálním chorobám, které jsou nejvážnějšími patogeny tohoto druhu. Regenerace: vegetativní přemnožení přestárlých hlíz pomocí řízků ze vzrostných vrcholů ve skleníku. U mečíků (Gladiolus) - uchování nejdůležitějších zahraničních odrůd a původních českých odrůd vyšlechtěných po roce 1980. Hlavním problémem je prevence a eliminace onemocnění vyvolávaném houbou Fusarium oxysporum f. gladiolii a přenosu některých virových chorob, zejména mozaiky okurky a žluté mozaiky fazolu. Regenerace: průběžné nahrazování přestárlých hlíz mladými hlízami pěstovanými ve skleníku z rozmnožovacích korálků (každoročně cca 10% vzorků).

Tulipa - Zachování rozsáhlého sortimentu druhů a odrůd některých původních druhů a historických odrůd, které jsou cenným genetickým materiálem. Dále se týká domácího genofondu a jeho zachování v plném rozsahu. Naše původní odrůdy se vyznačují vynikající kvalitou, zejména vysokou odolností k virovým chorobám, která je jedním z hlavních kriterií při hodnocení genofondu. Rovněž dosahují vysoké úrovně v množitelském koeficientu, jehož sledování je rovněž stálou součástí hodnocení. Regenerace: každoroční výsadba přiměřeného vzorku kvalitních cibulí.

  1. Charakteristika aktivit a výsledky v roce 2012    1. Generativně množené druhy květin (Ing. H.Urbánek)

Kolekce zahrnuje letničky, dvouletky, trvalky a skleníkové květiny množené semeny. Cílem práce je regenerace položek s nízkou klíčivostí semen u vzorků uložených v GB, nebo u nově získaných položek z domácích zdrojů.

V roce 2012 bylo převzato z GB a vyseto osivo celkem 9-ti odrůd. Popisná data byla získána od 9-ti odrůd (7 letniček + 2 hrnkových primulí), včetně zhotovení kompletní fotodokumentace. Reprodukční fázi u náprstníku a máku předpokládáme v r. 2013.

Pro regeneraci skleníkových květin a doplnění dostatečného množství osiva bylo v květnu sklizeno osivo 2 odrůd hrnkových primulí (Primula vulgaris ‘Pája’ a Primula elatior‘Iva’), hrnkovaných již v minulém roce.

Osivo bylo získáno od 7 letniček, které bude uloženo do GB po vyčištění počátkem roku 2013.
Tab. 1 Přehled letniček (dvouletek 2L a trvalek T) v polní výsadbě v roce 2012


ECN

 rod, druh

odrůda

odběr v g z GB 2012

Typ veget.

12DP100001

Sanvitalia procumbens LAM

Zluta

0,3

L

12DL900201

Papaver croceum L.

Oregon Rainbow

0,2

T

12DJ700001

Mimulus luteus L.

Tigrinus

0,1

L

12DB600001

Digitalis L.

Gloxinieaflora

0,1

2L

12DA700001

Cynoglossum amabile L.

Firmament

2

L

12D3800201

Verbena canadensis L.

Fialove ruzovy

2

L

12D3800101

Verbena bonariensis L.

Modrofialovy

3

L

12D3600004

Tropaeolum L.

Zlata zare

50

L

12D2700002

Phlox drummondii L.

Jitrenka

1

L

Tab. 2 Regenerace skleníkových primulí v sezóně 2011/2012
ECN

 rod, druh

odrůda

dostupnost

12D2800302

Primula vulgaris

Pája

+

12D2800402

Primula elatior

Iva

+

Předpěstování rostlin (někde přímý výsev), výsadba na stanoviště, ošetřování i průběh vegetace byli v souladu s kultivačními požadavky daných druhů květin a v rámci metodik udržovacího šlechtění okrasných rostlin. V tomto roce bylo předáno do GB 13 položek (11 letniček ze sklizně 2011 a 2 primule z letošního roku).

Vedle regenerace se provádí základní hodnocení položek, vysetých v daném roce dle schváleného deskriptoru, který obsahuje 29 znaků. Postupně získaná a shromážděná popisná data jsou převáděna do popisné části na karty a do programu EVIGEZ. Nedílnou součástí je také aktualizace pasportních dat.

2) Letničky vegetativně množené (Ing. Š. Chaloupková; Ing. R. Votruba, CSc.)
Tato kolekce obsahuje:

a) letničky vegetativně množené

b) hrnkové květiny - rod Petunia a Chrysanthemum
ad a) Kolekce vegetativně množených letniček zahrnuje 20 položek a udržuje se ve formě matečných rostlin, které se každoročně přemnožují od července do září. Při řízkování a v průběhu pěstování se dodržují fytopatologická a hygienická opatření, která zabraňují zavlečení a přenosu virů.
Udržovaná kolekce (rod, druh, odrůda):
Acalypha hispaniolae ‘Bodes’ Feuerzauber’

Argyranthemum frutescens ‘Yellow Star’

. ‘Weisser Zwerg’Asteriscus maritimus ‘Gold Coin’

Calceolaria integrifolia ‘Triumph du Nord’

Cuphea ignea ‘Medaillon’

Felicia amelloides ‘Blue Daisy’


Gazania rigens ‘Sonnengold’

Helichrysum petiolare ‘Silver’

Heliotropium arborescens ‘Marine’

Lamium maculatum ‘White Nancy’

Lantana camara ‘Professor Raoux’

‘Goldsonne’Lobelia valida

Lotus maculatus ‘Gold Flash’

Mimulus aurantiacus

Plectranthus forsteri ‘Marginatus’ (syn. P. coleoides ‘Marginatus’)

Sanvitalia speciosa ‘Aztekengold’

Scaevola saligna ‘Blue Fan’

Sutera cordata ‘Snow Flake’

ad b) V kolekci je sortiment domácích odrůd vegetativně množených převislých petúnií Petunia × atkinsiana a kolekce domácích odrůd zahradních chryzantém Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam.; (syn. Dendranthema × grandiflorum).


Kolekce petúnií zahrnuje 30 položek a udržuje se jednak ve formě matečných rostlin ve skleníku a jednak v podmínkách in vitro. Matečné rostliny se přemnožují třikrát během roku a od dubna do srpna se udržují v krátkodenních podmínkách, aby se podpořil vegetativní růst a omezila indukce kvetení. Při manipulaci s rostlinami a při řízkování se pečlivě dodržují všechna opatření zabraňující zavlečení a přenosu virů. V březnu 2012 byly rostliny testovány metodou přímé DAS-ELISA na přítomnost virů TMV, CMV, AMV a PVY s negativním výsledkem. Odrůdy se každý rok hodnotí v rámci programu šlechtění vegetativně množených převislých petúnií, využívají se jako srovnávací materiál a některé jako rodiče pro křížení. V období od května do října se na rostlinách v závěsných nádobách venku opakovaně hodnotí bohatost kvetení, odolnost květů k dešti, rychlost obnovy květů po delším deštivém období, schopnost „čištění“ (opadu odkvetlých květů), vytváření semeníků, stálost zbarvení květů, kvalita olistění, sklon ke žloutnutí listů a odolnost k plísni šedé (Botrytis cinerea).

Kolekce zahradních chryzantém zahrnuje 30 položek a udržuje se ve formě matečných rostlin ve skleníku a v podmínkách in vitro. Matečné rostliny se přemnožují dvakrát během roku a udržují se trvale v dlouhodenních podmínkách, aby se zamezilo indukci kvetení. Jedenkrát ročně se kontroluje zdravotní a šlechtitelský stav na vypěstovaných kvetoucích rostlinách. Nově byla vložena pasportní a popisná data šesti hrnkových odrůd (‘Tosca’ a jejích pět barevných sportů – mutací) a čtyř “mini“ hrnkových odrůd pro řízené pěstování (‘Zuzka’, ‘Hela’, ‘Ivana’, ‘Renata’). Celkově zahrnuje zatím 17 pasportních a 10 popisných dostupných dat.
3) Cibulnaté a hlíznaté rostliny ( Ing. Petr Novák )


Dahlia pinnata Cav. – jiřinky
Základní kolekce letos vzrostla na 286 odrůd jiřinek. Mezi nové přírůstky patří 5 průhonických novošlechtění jiřinek. Jedná se o nízké leknínovité odrůdy Bellatrix, Capella a Merope, tmavě červenou pomponku Orinoco a čistě bílou leknínovitou odrůdu Sněžka. Pasportní údaje 5 nových položek byly vloženy do databáze EVIGEZ. Připojen byl rovněž i popis zařazených odrůd, počet popisných údajů tak vzrostl na 225. Hlízy 30 odrůd byly opět poskytnuty pro výsadbu v areálu zámku v Kuníně a Botanické zahradě hlavního města Prahy v Troji.

V září se veřejnost mohla seznámit s kolekcí odrůd jiřinek na 4 výstavách. Nejprve na severu Čech v Hejnici a později na tradiční zahrádkářské výstavě na Kladně, v muzeu v Roztokách a v Zoologické a botanické zahradě města Plzeň. Dlouhodobě byla návštěvníkům zpřístupněna výsadba vybraných zástupců naší kolekce v Dendrologické zahradě VÚKOZ v Průhonicích.Gladiolus L. – mečíky
Celkem 209 odrůd mečíků tvořilo letos základní kolekci. K přírůstkům patřilo 5 zástupců průhonické skupiny žíhaných mečíků označených názvem Exotic a uvedených letos na trh: Canopus Exotic, Bellatrix Exotic, Aldebaran Exotic, Madagaskar Exotic a Kerkyra Exotic. Popisných údajů zůstává 158 a pasportních záznamů je 204. Regenerace odrůd mečíků začala výsevem korálů během března, sklizeň mladých hlíz proběhla v polovině listopadu.

Tulipa L. – tulipány
Základní kolekci na počátku tvořilo 285 vysázených odrůd tulipánů, během roku počet klesl na 273. Koncem dubna v období plného kvetení byl porost tulipánů poškozen neznámým zlodějem, který vytrhal a odcizil cibule 12 odrůd. Regenerace počtu cibulí probíhá u 80 dalších odrůd poškozených průběhem loňské zimy. České zemědělské univerzitě byly poskytnuty cibule 3 tulipánových klonů. Počet popisných údajů zůstává 305.

4) Okrasné dřeviny

Rododendrony (Ing. Jiřina Růžičková)

V současnosti evidujeme 575 genetických zdrojů a stejný počet aktuálních pasportních záznamů, jejichž počet se letos zvýšil o 4 nově uznané odrůdy - Křivoklát, Orlík, Bezděz a Kokořín (571+4). Tento počet ale není identický s celkovým počtem odrůd evidovaných v ústavu a okolí a na Dendrologické zahradě, jelikož v posledních letech došlo k rozsáhlé aktualizaci, přeurčení odrůd a zpřesnění údajů. Letos bylo popsáno celkem 16 odrůd, z toho 3 odrůdy azalek a 13 odrůd rododendronů. Nejstarší odrůda je z r. 1891 (‘Arno’) a nejnovější (‘Mikado’) z r. 1987. Počet popisných údajů se zvýšil o 16 a je jich dnes 334 (318+16). Aktualizace - doplnění chybějících dat z předchozích let - byla provedena u cca 100 odrůd, se zaměřením na descriptor č. 4: Výška rostliny v 10 letech a descriptor č. 22: Tvar květního pupenu. Nová pasportní i popisná data, včetně jejich aktualizace byly předány do IS EVIGEZ. Regenerace odrůd v tomto roce nebyla prováděna. Aktuální potřeba regenerace je však u odrůd, které se již nyní vyskytují pouze v jednom - max. dvou exemplářích - jako např.: ‘Berlin’, ‘Bow Bells’, ‘Dr. M. Oosthoek’, ‘Eruption’, ‘Goldrausch’, ‘Graziella’, ‘Holstein’ (hybr.), ‘Chickor’, ‘Odessa’, ‘Querele’, ‘Rasputin’, ‘Rothenburg’, ‘Sarina’, ‘Silber’, ‘Silver Lady’, ‘Simona’, ‘Sir Charles Butler’, ‘Tibet’, ‘Ursula Seidel’. Rok 2012 byl pro popisování rododendronů opět nepříznivý, možná i dosud nejhorší. Začátkem února nastaly velmi silné mrazy s teplotami okolo -20°C (zpočátku bez sněhové pokrývky). Nepřetržitě mrzlo cca 16 dní. Škody na olistění, květních pupenech i výhonech byly u některých odrůd značné. Absence kvetení, netypická vybarvenost květu i kresby nebo malý počet květů v květenství byly běžným jevem u velkého množství odrůd. Pokud jde o hodnocení jednotlivých skupin rododendronů, pak odrůdy s podílem R. repens, williamsianum, caucasicum, wardii a fortunei kvetly jen velmi málo a netypicky nebo nekvetly tento rok vůbec. Catawbiense hybridy a smirnowii hybridy na tom byly o poznání lépe. Osvědčily se staré Seidlovy odrůdy a potěšující je, že i české šlechtění - Kavkovy odrůdy - kvetly celkem dobře (‘Arnošt Silva Tarouca’, ‘Motýl’, ‘Marka’, ‘Rose Marie’, ‘Saba’). Bez poškození byla i Dvořákova ‘Eva’, ale jeho ‘Moravanka’ měla zmrzlá poupata. Příklad několika odrůd se zvláště poškozenými květními pupeny a listy: ‘Anna Robenek’ (i dřevo), ‘Admiral Piet Hein’, ‘Adriaan Koster’, ‘Bow Bells’, ‘Buketta’, ‘Curlew’, ‘Felicitas’, ‘Festivo’, ‘Gordian’ (i dřevo), ‘Herzas’, ‘Charis’, ‘Malwine’, ‘May Firth’, ‘Mirabella’, ‘Taurus’, ‘Very Berry’, ‘Viscy’. Z těchto sedmnácti odrůd pochází 7 od šlechtitele Hachmanna, což naznačuje, že některým jeho odrůdám se v našich podmínkách příliš nedaří. Příznivé teploty koncem léta vyvolaly remontující kvetení (od září až téměř do konce října, kdy napadl první sníh) u mnoha odrůd např.: ‘Abendrot’, ‘Bezděz’ (kvete celá rostlina již od začátku srpna), ‘Bilderdijk’, ‘Blue Bell’, ‘Blue Boy’, ‘Bohumil Kavka’, ‘Brasilia’, ‘Donator’, ‘F. D. Godman’, ‘Flava’, ‘Jacksonii’, ‘Malwine’, ‘Maxwaldmädchen’, ‘Mosses’, ‘Profesor Scholz’ (mladé rostliny celé), ‘Tamarindos’ (kvete celá rostlina). Z důvodů personálních a organizačních změn, vyvolaných snížením institucionálních prostředků, došlo k radikálnímu omezení položek u kultury in vitro. Dočasně nelze tedy sledovat deskriptor č. 98 Množitelnost in vitro. Fotodokumentace odrůd byla letos zaměřena na mrazové škody, habitus rostlin a mladé výhony a listy. Nadále pokračuje vytváření pracovního herbáře.


Okrasné jabloně (Ing. Jiří Velebil)
V průběhu vegetace byla v kolekci 50 genetických zdrojů okrasných jabloní provedena každoroční pěstební opatření (odstranění napadených, poničených nebo odumřelých částí větví, udržovací řez zahuštěných korun - zejména průklest spodních partiích stromů z důvodu usnadnění údržby sadu kosením, obnova poničeného oplocení, doplnění jmenovek, šestkrát ročně kosení trávníku, dvakrát ročně ožínání kmenů motorovou kosou, preventivní ošetření stromů proti strupovitosti jabloní postřiky Merpan a Horizon 250EW).

Během uplynulé zimy došlo v Dendrologické zahradě k poklesu teplot na absolutní zaznamenané minimum (-25°C). Podobné extrémně nízké teploty trvaly několik týdnů. Situaci navíc zhoršoval nízký úhrn srážek (sněhová pokrývka téměř v celém zimním období chyběla), což vedlo k nedostatečnému zásobení půdy vodou v jarních měsících. Navíc stejně jako v loňském roce, došlo během května několikrát k výraznému poklesu teplot pod bod mrazu. Pravděpodobně zapříčiněním výše popisovaných stresových faktorů došlo na jaře k odumření některých taxonů, mezi nimiž byly také hodnocené Malus kirghisorum a Malus × purpurea. Rostliny uvedených taxonů se zatím nepodařilo do kolekce navrátit z důvodu jejich relativní vzácnosti v kultuře. Pro pomoc při jejich opětovném navrácení do kolekce byli osloveni kurátoři významných botanických sbírek v ČR. Sledována bude z tohoto důvodu podrobněji též mezinárodní výměna semen (Index seminum). Pravděpodobně v souvislosti s výše popisovanými klimatických událostmi vykazovali některé taxony během roku buď výrazné zhoršení zdravotního stavu nebo absenci kvetení a následné plodnosti. Jedná se o Malus floribunda a částečně též o Malus × hartwigii.

Podle stanoveného klasifikátoru bylo pro tento rok vypracováno honocení osmi taxonů. Jedná se o tyto: Malus baccata ‘Gracilis’, Malus coronaria, Malus coronaria ‘Charlottae’, Malus floribunda, Malus × hartwigii, Malus × robusta, Malus rockii a Malus ‘Fryderyk Chopin’. U hodnocených rostlin byla též pořizována fotodokumentace v době kvetení a v době plné zralosti plodů. Byla studována taxonomie a nomenklatura vybraných jabloní. K zajištění potřebné literatury došlo prostřednictvím ústavní knihovny. O pěstovaném sortimentu okrasných jabloní byl vypracován plánovaný článek do českého periodika, redakční rada ovšem neustále odsunuje jeho vydání.

V rámci vzdělávací a osvětové činnosti proběhly na sbírkových plochách v Dendrologické zahradě komentované exkurze pro organizace nebo jejich zástupce, uvedené v kap. IV.


c) Růže (RNDr. Jiří Žlebčík)
Cílem genofondové kolekce růží je shromáždit ucelený soubor domácích odrůd; tedy těch, jež byly vyšlechtěny na území České republiky (Československa); uchovávat je, soustavně přemnožovat a jednotně hodnotit podle vypracovaného deskriptoru.

V roce 2012 byla stávající kolekce 77 odrůd růží dále rozšířena o 4 odrůdy; tyto nově zařazené odrůdy byly popsány. Celkový počet růží v kolekci nyní činí 81 položek. Do kolekce letos zařazené růže jsou od šlechtitele Strnada z Rosic u Brna. Z hlediska zastoupení jednotlivých skupin jsou nyní v genofondové kolekci růže velkokvěté: (čajohybridy, floribundy grandiflora), růže mnohokvěté (floribundy, polyantahybridy, polyantky), růže sadové a růže pnoucí. Popis dokončen u 4 odrůd, celkově v IS EVIGEZ 47 položek.

V únoru 2012 došlo ve výsadbách růží zejména ve středních Čechách k mimořádně velkému poškození mrazy, které se nevyhnulo ani naší genofondové kolekci. Zcela vymrzlo 10 odrůd; a ke snížení počtu rostlin došlo u dalších 21 odrůd. Dá se konstatovat, že mrazy byla poškozena skoro polovina sortimentu. Z toho důvodu započala regenerace očkováním u 7 odrůd, které se podařilo získat od spolupracujících organizací. Očka 3 odrůd jsou přislíbena v roce 2013. Uživatelům bylo celkově poskytnuto 20 odrůd.

Souhrn činností za letošní rok: Využívání soustředěného sortimentu, determinace odrůd, upřesňování původu a vlastností, propagace, vyhodnocování a náhrada mrazových škod.IV. Výstupy řešení a jejich uživatelé, komentář k plnění smluvně přijatých závazků

1) Semenné vzorky pro GB

2) Výchozí (elitní) rozmnožovací materiál pro uživatele:

Vegetativně množené letničky, petúnie a chryzantémy

3)Výsadbový materiál:

Jiřinky – zámek Kunín, Botanická zahrada Praha-Trója, tulipány – ČZU Praha, růže – Rosa klub PrahaKomentář ke struktuře nákladů v roce 2011:

Nejvyšší položku tvoří mzdy pracovníků, věnujících se genofondovým plochám, jejich hodnocení, regeneracím a zpracování výsledků.Ostatní projekty (mimo Národní program) řešené na pracovišti a zaměřené na využití

biodiverzity v zemědělství
"Taxonomické, evoluční a fotochemické otázky komplexu Lonicera kamtschatica/coerulea jako genetické zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace" (řešený pod vedením VÚRV a za účasti VŠÚO Holovousy a financovaný MŠMT v rámci programu KONTAKT II, 2011 - 2013).

Jiné aktivity:

Exkurze na Dendrologické zahradě VÚKOZ, prohlídky s odborníky ze zahraničí – okrasné jabloně (Malus) a rododendrony, včetně demonstračních výsadeb cibulnatých a hlíznatých květin:

Tab. 3 Přehled aktivit na Dendrologické zahradě VÚKOZ
18.4.2012

Žlutice SŠ lesnická

23.4.2012

Studenti katedry ekologie ČZU, Suchdol

26.4.2012

Správa veřejného statku města Plzeň

30.4.2012

ČVUT - univerzita třetího věku

7.5.2012

Exkurze pro obyvatele obce Újezd a Kateřinky

10.5.2012

studenti Zahradnické fakulty v Lednici

11.5.2012

Reportáže pro Receptář 2 témata - stromy k rhododendronům, solitérní keře - kaliny a růžovce, halézie a Cornus florida,

12.5.2012

Pacov, ČSZ

15.5.2012

SRS územní pracoviště Tábor

15.5.2012

Muzeum hlavního města Prahy

16.5.2012

ČVUT - studenti a pedagogové

16.5.2012

Horticlub Praha

17.5.2012

setkání občanů Průhonic a Čestlic

18.5.2012

Den Fascinace rostlinami

23.5.2012

Studenti 1 roč. Gymnázium Dooplerova, Praha 10

23.5.2012

PF UK Praha

19.6.2012

VÚKOZ - květináři

21.6.2012

společnost Prodoma

26.9.2012

Česká zahradnická akademie (ČZA) Mělník

9.10.2012

studenti Zahradnické fakulty v Lednici

11.10.2012

ČZA Mělník

16.10.2012

ČZA MělníkSpolupráce: (ověřování údajů, návštěva pracovišť, získávání odrůd):
Spolupracující organizace:

ČR

Růžové školky Želešice u Brna.Růžové a okrasné školky Skaličany u Blatné

Zahradnictví, Rosice u Brna

Růžové školky Sobotka

Botanický ústav AV ČR, Chotobus, Průhonice

Rozárium Výstaviště Flora Olomouc

Růžová školka, Praha 4, Kunratice


SR

Arboretum Borová hora Technické univerzity ve Zvoleni


Působiště našich šlechtitelů:

Zahradnictví, Rosice u Brna

Růžové školky Želešice u Brna.

Růžové školky Hlavňov, TučapyExkurze:

Rosa klub ČR, 25. června 2012


Výstavy:

Jiřinky – Hejnice, tradiční zahrádkářská výstava na Kladně, v muzeu v Roztokách a v Zoologické a botanické zahradě města Plzeň. Dlouhodobě byla návštěvníkům zpřístupněna výsadba vybraných zástupců naší kolekce v Dendrologické zahradě VÚKOZ v Průhonicích.


Růže - 2 x Lysá nad Labem, červen, července, expozice českých odrůd


Komentář k plnění smluvně přijatých závazků
Plnění smluvně přijatých závazků v roce 2012 odpovídá smlouvě na řešení národního programu v letech 2012-2016 a plánovaným parametrům a výstupům řešení v roce 2012.

* Záporný rozdíl mezi plánem a skutečností u konzervace GZ je dán násilným odcizením 12-ti položek tulipánů z polní výsadby v době květu (GB).


Tab. 4 Plnění smluvně přijatých závazků


Počet položek (ECN)

plán

skutečnost

Rozšíření kolekcí

14

18

Předaná data – pasport

19

23

Předaná data – popis

74

164

Regenerace GZ (VM+semenné)

177

186

Konzervace GZ (VM+semenné)

1579

1567


V. Seznam publikací
ŽLEBČÍK J. (2012): Opravdu nenáročné růže. – Zpravodaj, Rosa klub, č. 101, 19–28

ŽLEBČÍK J. (2012): Po stupních šlechtění růží. – Zpravodaj, Rosa klub, č. 101, 29–35

ŽLEBČÍK J. (2012): Jarní péče, růže – Receptář č. 3, 18–19

ŽLEBČÍK J. (2012): Půdopokryvné růže, barevné plochy – Receptář č. 5, 28–30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət