Ana səhifə

I. Postanowienia wstępne


Yüklə 82 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü82 Kb.
Regulamin Plebiscytu

Krajowy Finał Eurowizji 2009” – głosowanie SMS i AudioteleI. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem plebiscytu „Krajowy finał Eurowizji 2009 – głosowanie SMS i Audiotele”, zwanego dalej plebiscytem, jest Spółka Akcyjna – Telewizja Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, zwanym dalej „Organizatorem”.

 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę plebiscytu.

 3. Plebiscyt odbywa się w trakcie emisji programu „Piosenka dla Europy - Krajowy finał Eurowizji 2009” dn. 14.02.2009 r. na antenie TVP1 od godz. 20:00 do godz. ok. 22:30.

 4. Plebiscyt trwa 20 minut a jego rozpoczęcie nastąpi w trakcie programu w momencie wyraźnego podania przez prowadzącego sygnału startu przyjmowania zgłoszeń, natomiast zakończenie ogłoszone zostanie przez prowadzącego, bądź za pomocą kraula tekstowego wyemitowanego na dole ekranu telewizora. Czas trwania plebiscytu może ulec zmianie, o czym widzowie zostaną poinformowania na antenie TVP1 przez prowadzących koncert.

 5. Regulamin dotyczy wyłącznie głosowania telewidzów za pomocą SMS Premium i linii 0-704.


II. Zasady uczestnictwa w plebiscycie.
1. Warunkiem uczestnictwa w plebiscycie jest pozostawienie swojego zgłoszenia (oddanie głosu) w czasie określonym w pkt. I ust. 3 i ust.4 niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości SMS o odpowiedniej treści wysłanej pod numer 7350 lub zatelefonowanie pod numer 0-704 304 350 i postępowanie zgodnie z instrukcjami w czasie, który umożliwi jego rejestrację w systemie integratora obsługującego plebiscyt w przedziale czasowym określonym w pkt. I ust.4 niniejszego Regulaminu. Uznaje się następujące poprawne treści wiadomości SMS przypisane dla każdej z piosenek biorących udział w konkursie: • STACHURSKY - „I NIE MÓW NIC” treść SMS: 1

 • DET BETALES - „JACQUELINE” treść SMS: 2

 • MAN MEADOW - „LOVE IS GONNA GET YOU” treść SMS: 3

 • DALI - „EVERYDAY” treść SMS: 4

 • IRA - „DOBRY CZAS” treść SMS: 5

 • ARTUR CHAMSKI - „KILKA SŁÓW” treść SMS: 6

 • MARCO BOCCHINO & OLA SZWED - „ALL MY LIFE” treść SMS: 7

 • TIGRITA PROJECT - „MON CHOCOLAT” treść SMS: 8

 • RENTON - „I’M NOT SURE” treść SMS: 9

 • LIDIA KOPANIA - „I DON’T WANNA LEAVE” treść SMS: 10

2. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7350 (koszt 3 zł/3,66 zł z VAT) lub pod numerem telefonu 0-704 304 350 (koszt 3,19 zł / 3,89 zł z VAT za połączenie)

3. Z jednego numeru telefonu komórkowego, wysyłając SMS pod numer 7350, użytkownik może oddać tylko jeden głos na jednego wykonawcę. Kolejne głosy na danego wykonawcę z jednego numeru telefonu nie będą uwzględnione przy podliczaniu wyników.

4. Z jednego numeru telefonu stacjonarnego, dzwoniąc pod numer 0-704 304 350, użytkownik może oddać tylko jeden głos na jednego wykonawcę. Kolejne głosy na danego wykonawcę z jednego numeru telefonu nie będą uwzględnione przy podliczaniu wyników.

5. Niezależnie od liczby głosów na danego uczestnika plebiscytu, za każdą wysłaną wiadomość SMS lub dodzwonienie się pod numer 0-704 304 350 naliczona będzie opłata w wysokości zgodnej z ust.2.

6. Tuż po zliczeniu przez system komputerowy głosów dostarczonych do Telewizji w czasie określonym w pkt I ust.4 nastąpi ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu, którym zostanie wykonawca z największą liczbą głosów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwią Organizatorowi odebranie w regulaminowych ramach czasowych i uwzględnienie w plebiscycie części głosów widzów. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia SMS do Organizatora oraz ewentualny brak możliwości uwzględnienia zgłoszenia w plebiscycie.

8. Wszystkie głosy oddane w plebiscycie w regulaminowym czasie, z jednego numeru telefonu, niezależnie od ich liczby oraz wyboru numeru kandydata, biorą udział w losowaniu nagród w ramach Megaloterii TVP, w tym w losowaniu nagrody w wysokości 100 000 złotych. Zasady udziału w loterii określone są w odrębnym regulaminie „Regulamin Megaloteria TVP 02/2009” zamieszczonym na stronie tvp.pl.


III. Postępowanie reklamacyjne


 1. Reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: Biuro Reklamy TVP S.A., 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, Zespół ds. Projektów Multimedialnych.

 2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 4. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w plebiscycie.IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Biura Reklamy TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, w Zespole ds. Projektów Multimedialnych oraz na stronie internetowej sms.tvp.pl

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w ust.1.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu plebiscytu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.

 6. Organizator powierza techniczną obsługę plebiscytu Integratorowi SMS, spółce One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółce Audiotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie obsługi połączeń typu audiotele z numerem 0-704.

 7. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie plebiscytu.

 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 9. Dodatkowo do uczestników konkursu może być wysyłany – poza potwierdzeniem udziału w konkursie – dodatkowy SMS zwrotny z pytaniem o zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS z informacją handlową dotyczącą programów TVP. Jeśli wysyłając SMS pod nr 7075 o treści TAK wyrazisz swoją zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez SMS przez Administratora danych osobowych, którym jest Organizator konkursu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji produktów i usług Telewizji Polskiej S.A. oraz jej partnerów. Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət