Ana səhifə

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)


Yüklə 39 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü39 Kb.
Názov druhu: hraboš tatranský (Microtus tatricus)


  1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)


Trieda: Mammalia (cicavce)

Rad: Rodentia (hlodavce)

Čeľaď: Arvicolidae (hrabošovité)

Rod: Microtus (hraboš)Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Druh je karpatským endemitom. Doteraz bol zistený v Západných Karpatoch na území Slovenska a Poľska. Vo Východných Karpatoch na Ukrajine a v Rumunsku.

- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku obýva klimaxové horské lesy karpatských pohorí. Bol tu zistený v rozmedzí 750 – 2340 m n. m: Veľká a Malá Fatra, Kremnické vrchy, Oravské Beskydy, Nízke Tatry, Západné Tatry, Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Muránska planina.

Hlavné biotopy výskytu: V oblasti Západných Karpát preferuje vlhké, chladnejšie stanovištia so silnejšou vrstvou organickej hmoty (humusu) a bohatým podrastom. Osídľuje vegetáciou zarastené skalné sutiny a to od alpských lúk až po zapojené horské inverzné doliny, ktorými zostupuje do nižších polôh.

Status ohrozenosti druhu: VU

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be2, HD2, HD4, E


  1. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia

Priaznivý stav

Nepriaznivý stav

A –


B –

C –

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

1.1. Veľkosť populácie

Priemerná populačná hustota (na lokalitách s výskytom druhu) viac ako 1,5 jedinca na hektár.

Priemerná populačná hustota (na lokalitách s výskytom druhu) 1 – 1,5 jedinca na hektár.

Priemerná populačná hustota (na lokalitách s výskytom druhu) menej ako 1 jedinec na hektár.

1.2. Populačný trend

V minimálne trojročnom intervale vykazujú kvantitatívne ukazovatele populácie výrazný nárast.

V minimálne trojročnom intervale vykazujú kvantitatívne ukazovatele populácie mierny nárast.

V minimálne trojročnom intervale vykazujú kvantitatívne ukazovatele populácie kratkodobú stagnáciu.

1.3. Areálový trend

Nepredpokladajú sa areálové zmeny.

Nepredpokladajú sa areálové zmeny.

Nepredpokladajú sa areálové zmeny.

biotop

2.1. Reprodukčný biotop

Biotop vykazuje optimálnu prítomnosť abiotických a biotických rekvizít: vlhké, chladné inverzné doliny so špeciálnou mikroklímou, dostatočne hrubou vrstvou humusu (na skalnej sutine) a bohatou vlhkomilnou vegetáciou.

Nedá sa presnejšie definovať.

Nedá sa presnejšie definovať.

ohrozenia

3.1. Stupeň ohrozenia druhu

Plne závislý na vhodnom biotope.

Plne závislý na vhodnom biotope.

Plne závislý na vhodnom biotope.

3.2. Stupeň ohrozenia biotopu

Minimálne 90% stanovíšť s výskytom druhu dlhodobo nehrozí zmena mikroklimatických podmienok (erózia pôdy, odlesnenie a pod.).

Minimálne 70% stanovíšť s výskytom druhu dlhodobo nehrozí zmena mikroklimatických podmienok (erózia pôdy, odlesnenie a pod).

Viac ako 30% stanovíšť s výskytom druhu dlhodobo hrozí zmena mikroklimatických podmienok (erózia pôdy, odlesnenie a pod).


3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
4. Monitoring:

Základné kvantitatívne teriologické metódy

Spracoval:

Oponovali:

Michal Ambros

Alexander Dudich a Rudolf Kropil


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət