Ana səhifə

Turkish basic course


Yüklə 0.91 Mb.
səhifə9/13
tarix26.06.2016
ölçüsü0.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Sections 1 & 2 – Birinci ve İkinci Kısım


LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Sections 1 & 2 – Birinci ve İkinci Kısım

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERSSection 2 – İkinci Kısım
Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:
Ne yapıyorsunuz? II

1.

ne-ya-pı-yor-su-nuz?
a-da-ma-pa-ra-ve-ri-yo-rum.


2.

o-mü-hen-dis-ne-ya-pı-yor?
sı-nı-fa-gi-ri-yor.


3.

o-ço-cuk-ne-re-de-o-tu-ru-yor?
ma-sa-da-o-tu-ru-yor.


4.

ka-le-mi-ne-re-ye-ko-yu-yor-su-nuz?
çek-me-ce-ye-ko-yu-yo-rum.


5.

öğ-ren-ci-ler-ne-re-ye-gi-di-yor-lar?
o-ku-la-gi-di-yor-lar.


6.

öğ-ret-men-ne-ya-pı-yor?
öğ-ren-ci-ye-so-ru-so-ru-yor.


7.

öğ-ren-ci-ne-ya-pı-yor?
öğ-ret-me-ne-ce-vap-ve-ri-yor.


8.

ba-kı-nız, va-pu-ris-ke-le-ye-ya-na-şı-yor.
yol-cu-lar-da-is-ke-le-de-bi-let-sa-tı-na-lı-yor-lar.


9.

ne-ya-pı-yor-su-nuz?
mek-tu-bu-zar-fa-ko-yu-yo-rum.


10.

son-ra-ne-ya-pı-yor-su-nuz?
zar-fa-ad-re-si-ya-zı-yo-rum.


11.

zar-fı-ni-çin-ba-na-ve-ri-yor-su-nuz?
lüt-fen-mek-tu-bu-pos-ta-ya-ve-ri-niz.


12.

öğ-ret-men-ne-ya-pı-yor?
bi-ze-ders-ve-ri-yor.


13.

pe-ki, si-ze-ne-öğ-re-ti-yor?
bi-ze-ye-ni-ke-li-me-le-röğ-re-ti-yor.


14.

öğ-ret-men-şim-di-ne-ya-pı-yor?
ka-ra-tah-ta-ya-bir-şey-ya-zı-yor.


15.

bi-let-çi-yol-cu-la-ra-ne-sa-tı-yor?
bi-let-çi-yol-cu-la-ra-bi-let-sa-tı-yor.


16.

yol-cu-lar-va-pu-ra-mı-bi-ni-yor-lar?
e-vet, yol-cu-lar-va-pu-ra-bi-ni-yor-lar.

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 3 – Üçüncü Kısım
Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:
Ne yapıyorsunuz? II


1.

Ne yapıyorsunuz?
Adama para veriyorum.111


2.

O mühendis ne yapıyor?
Sınıfa giriyor.112


3.

O çocuk nerede oturuyor?
Masada oturuyor.


4.

Kalemi nereye koyuyorsunuz113?
Çekmeceye koyuyorum.


5.

Öğrenciler nereye gidiyorlar?
Okula gidiyorlar.


6.

Öğretmen ne yapıyor?
Öğrenciye soru114 soruyor115.


7.

Öğrenci ne yapıyor?
Öğretmene cevap116 veriyor117.


8.

Bakınız118, vapur119 iskeleye120 yanaşıyor121.
Yolcular da iskelede bilet122 satın alıyorlar.


9.

Ne yapıyorsunuz?
Mektubu zarfa123 koyuyorum.


10.

Sonra124 ne yapıyorsunuz?
Zarfa adresi125 yazıyorum.


LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 3 – Üçüncü Kısım


Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:


11.

Zarfı niçin bana veriyorsunuz?
Lütfen126 mektubu postaya127 veriniz.


12.

Öğretmen ne yapıyor?
Bize ders128 veriyor.


13.

Peki, size ne öğretiyor129?
Bize yeni kelimeler130 öğretiyor.


14.

Öğretmen şimdi ne yapıyor?
Karatahtaya131 birşey yazıyor.


15.

Biletçi132 yolculara ne satıyor?
Biletçi yolculara bilet satıyor.


16.

Yolcular vapura mı biniyorlar133?
Evet, yolcular vapura biniyorlar.

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERSSection 4 – Dördüncü Kısım
Gramer Egzersizleri Grammar Drill


1.

Nereye gidiyorsunuz?
Eve gidiyorum.


2.

Nereye giriyorsunuz?
Odaya giriyorum.


3.

Sonra ne yapıyorsunuz?
Sandalyede oturuyorum.


4.

Ne yapıyorsunuz?
Mektup yazıyorum.


5.

Kime mektup yazıyorsunuz?
Öğretmene mektup yazıyorum.


6.

O mektubu kime veriyorsunuz?
Hasan’a veriyorum.


7.

Hasan mektubu ne yapıyor?
Masaya koyuyor.


8.

Asker kime soru soruyor?
Adama soru soruyor.


9.

Adam kime yanıt134 veriyor135?
Askere yanıt veriyor.


10.

Kime bakıyorsunuz?
Çocuğa bakıyorum.


11.

Çocuk ne yapıyor?
Çocuk kediyi seviyor.


12.

Kedi ne yapıyor?
Kedi uyuyor.


13.

Kedi nerede uyuyor?
Bahçede uyuyor.


14.

Hasan kime Türkçe öğretiyor?
O genç kıza Türkçe öğretiyor.


15.

O genç kız soru soruyor mu?
Evet, çok soru soruyor.


LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 4 – Dördüncü Kısım


Gramer Egzersizleri Grammar Drill


16.

Neye bakıyorsunuz?
Kayığa bakıyorum.


17.

Kayık nerede?
Bakınız, iskeleye yanaşıyor.


18.

Kayığa kim biniyor.
Erkek kardeşim biniyor.


19.

Erkek kardeşiniz nereye gidiyor?
Eve gidiyor.


20.

Okula kalem ve defter getiriniz.
Peki.


21.

Bana bir bardak bira veriniz.
Peki. Siz de bana biraz peynir veriniz.


22.

Siz yemeği hazırlayınız.
Peki. Siz de masaya kaşık, çatal ve bıçak koyunuz.


23.

Anneniz ve babanız ne yapıyorlar?
Masaya oturuyorlar.


24.

Şimdi ne yapıyorlar?
Yemek yiyorlar.


25.

Yemeğe ne koyuyorlar?
Tuz koyuyorlar.


LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 5 – Beşinci Kısım
Okuma Reading
Ben bir öğretmenim. Kadıköy’de küçük fakat güzel bir evde oturuyorum. Bahçede kırmızı çiçekler var. Eşim mutfakta yemek pişiriyor. Ben saate bakıyorum, saat sekiz. Arabaya biniyorum, kızım da arabaya biniyor; sonra okula gidiyoruz.

Ben odaya giriyorum. Arkadaşlarım oturuyorlar ve yazı yazıyorlar. Onlar konuşmuyorlar.

Ben sandalyeye oturuyorum, sonra defteri açıyorum ve ona bir şey yazıyorum.

Saat dokuzda sınıfa giriyorum. Sınıfta sekiz öğrenci var. Onlar sandalyelerde oturuyorlar. Ben oturmuyorum. Pencereye yürüyorum ve onu açıyorum; sonra öğrencilere soru soruyorum. Onlar bana yanıt veriyorlar. Onlara harita veriyorum. Onlar haritalara bakıyorlar ve konuşuyorlar. Ben az konuşuyorum. Biz Türkçe konuşuyoruz. Ben öğrencilere ders veriyorum. Onlar beni dinliyorlar. Fakat aşçı beni dinlemiyor. O iyi bir öğrenci değil. Saat onda dersi bitiriyorum. Haritaları çekmeceye koyunuz ve lokantaya gidiniz.

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 6 – Altıncı Kısım


Sorular Questions


 1. Kime para veriyorsunuz? 1. O mühendis nereye giriyor? 1. O nereye oturuyor? 1. Kalemi ne yapıyorsunuz? 1. Öğrenciler okula mı gidiyorlar? 1. Kim öğrenciye soru soruyor? 1. Öğrenci kime yanıt veriyor? 1. Yolcular ne yapıyorlar? 1. Mektubu nereye koyuyorsunuz? 1. Adresi nereye yazıyorsunuz? 1. Ne istiyorsunuz? 1. Öğretmen kime ders veriyor? 1. Peki, bize ne öğretiyor? 1. Öğretmen karatahtaya ne yazıyor? 1. Kim yolculara bilet satıyor? 1. Kim vapura biniyor?

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 7 & 8 – Yedinci Kısım ve Sekizinci Kısım


Vocabulary 1:

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 7 & 8 – Yedinci Kısım ve Sekizinci Kısım
Vocabulary 1: (continued)

LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 7 – Yedinci Kısım
Ev Ödevi Homework


Vocabulary 1:
1.

*san-dal-ye

o-tur-mak

2.

*def-ter

yaz-mak

3.

on-lar

bak-mak

4.

a-ra-ba

bin-mek

5.

o-da

gir-mek

6.

ev

git-mek

7.

o

sor-mak

8.

is-ke-le

ya-naş-mak

* this has been completed for youPattern 1: (use vocabulary 1)

. san-dal-ye-ye-o-tu-ru-yor.

def-te-re-ya-zı-yor.Pattern 2: (use vocabulary 1)

Q. san-dal-ye-ye-mi-o-tu-ru-yor-su-nuz?
A. e-vet, san-dal-ye-ye-o-tu-ru-yo-rum.
Q. def-te-re-mi-ya-zı-yor-su-nuz?
A. e-vet, def-te-re-ya-zı-yo-ruz.
LESSON 14 –ON DÖRDÜNCÜ DERS

Section 8 – Sekizinci Kısım


Ev Ödevi Homework


Vocabulary 1:
1.

*sandalye

oturmak

2.

*defter

yazmak

3.

onlar

bakmak

4.

araba

binmek

5.

oda

girmek

6.

ev

gitmek136

7.

o

sormak

8.

iskele

yanaşmak
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət