Ana səhifə

Turkish basic course


Yüklə 0.91 Mb.
səhifə2/13
tarix26.06.2016
ölçüsü0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 5 – Beşinci Kısım
Okuma Reading
Biz öğrenciyiz. Bizim okulumuz20 büyük ve güzel. Onların sınıfı biraz küçük. O mühendis ve arkadaşı türkçe öğrenmek istiyorlar. Biz de türkçe öğreniyoruz. O öğrenciler yazıyorlar ve gazete okuyorlar. Aşçı yemek pişiriyor. Hasta öğrenci ilaç içiyor. O avcı. Gazetecinin garajı ve arabası büyük fakat21 evi küçük. O gazeteci türkçe anlıyor. Odanın kapısı kapalı. Yemekhanenin kapısı açık. Öğrenciler ekmek, etli patates, peynir yiyor ve çay içiyorlar. Allahaısmarladık, ben uyumak istiyorum.
LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 6 – Altıncı Kısım


Sorular Questions


 1. O adam pilot mu? 1. O adam ne yapıyor? Oturuyor mu? 1. Kim aşçı? 1. Kim konuşuyor? 1. Kim avcı? 1. Biz ne yapıyoruz? 1. O aşcı ne pişiriyor? 1. Ne içmek istiyorsunuz? 1. Başka ne istiyorsunuz? 1. Arkadaşınız ne istiyor? 1. Bu öğrenciler Türkçe öğreniyorlar? 1. Hangi adam biraz Türkçe anlıyor? 1. O kimin kedisi? 1. Mutfağın kapısı kapalı mı? 1. Öğrenciler ne yapıyorlar?

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 7 & 8 – Yedinci Kısım ve Sekizinci Kısım

Vocabulary 1:


LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 7 & 8 – Yedinci Kısım ve Sekizinci KısımVocabulary 1: (continued)

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 7 – Yedinci Kısım
Ev Ödevi Homework


Vocabulary 1:
1.

pi-lot *

11.

yaz-mak

2.

dok-tor *

12.

yü-rü-mek

3.

iç-mek *

13.

bil-mek

4.

yor-gun

14.

an-la-mak

5.

o-tur-mak

15.

is-te-mek

6.

aş-çı

16.

o-ku-mak

7.

yap-mak

17.

öğ-ren-mek

8.

av-

18.

pi-şir-mek

9.

ko-nuş-mak

19.

u-yu-mak

10.

baş aş-çı

20.

ye-mek

* these are already done for youPattern 1: (use vocabulary 1)

Q. pi-lot-mu-yum?

A. e-vet, pi-lot-su-nuz.

Q. dok-tor-mu-yum?

A. E-vet, dok-tor-su-nuz.

Q. i-çi-yor-mu-yum?

A. e-vet, i-çi-yor-su-nuz.
LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 7 – Yedinci Kısım


Ev Ödevi Homework
Pattern 2: (use vocabulary 1)

Q. pi-lot-mu-su-nuz?

A. e-vet, pi-lo-tum.

Q. dok-tor-mu-su-nuz?

A. E-vet, dok-to-rum.

Q. i-çi-yor-mu-su-nuz?

A. e-vet, i-çi-yo-rum.

Pattern 3: (use vocabulary 1)

Q. pi-lot-mu?

A. e-vet, pi-lot.

Q. dok-tor-mu?

A. e-vet, dok-tor.

Q. i-çi-yor-mu?

A. e-vet, i-çi-yor.

Pattern 4: (use vocabulary 1)

Q. pi-lot-mu-yuz?

A. e-vet, pi-lo-tuz.

Q. dok-tor-mu-yuz?

A. e-vet, dok-to-ruz.

Q. i-çi-yor-mu-yuz?

A. e-vet, i-çi-yo-ruz.

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 7 – Yedinci Kısım
Ev Ödevi Homework
Pattern 5: (use vocabulary 1)

Q. i-çi-yor-lar-mı?

A. e-vet, i-çi-yor-lar.

Q. ko-nu-şu-yor-lar-mı?

A. e-vet, ko-nu-şu-yor-lar.

Pattern 6: (use vocabulary 1 - verbs only)

Q. ne-yap-mak-is-ti-yor?

A. ça-yiç-mek-is-ti-yor.

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 8 – Sekizinci Kısım
Ev Ödevi Homework


Vocabulary 1:
1.

pilot *

11.

yazmak

2.

doktor22 *

12.

yürümek

3.

içmek *

13.

bilmek

4.

yorgun

14.

anlamak23

5.

oturmak

15.

istemek

6.

aşçı

16.

okumak

7.

yapmak

17.

öğrenmek

8.

avcı

18.

pişirmek

9.

konuşmak

19.

uyumak

10.

baş aşçı

20.

yemek

* these are already done for you

Pattern 1: (use vocabulary 1)

Q. Pilot muyum?

A. Evet, pilotsunuz.

Q. Doktor muyum?

A. Evet, doktorsunuz.

Q. İçiyor muyum?

A. Evet, içiyorsunuz.

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 8 – Sekizinci Kısım
Ev Ödevi Homework
Pattern 2: (use vocabulary 1)

Q. Pilot musunuz?

A. Evet, pilotum.

Q. Doktor musunuz?

A. Evet, doktorum.

Q. İçiyor musunuz?

A. Evet, içiyorum.

Pattern 3: (use vocabulary 1)

Q. Pilot mu?

A. Evet, pilot.

Q. Doktor mu?

A. Evet, doktor.

Q. İçiyor mu?

A. Evet, içiyor.

Pattern 4: (use vocabulary 1)

Q. Pilot muyuz?

A. Evet, pilotuz.

Q. Doktor muyuz?

A. Evet, doktoruz.

Q. İçiyor muyuz?

A. Evet, içiyoruz.

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 8 – Sekizinci Kısım
Ev Ödevi Homework
Pattern 5: (use vocabulary 1)

Q. İçiyorlar mı?

A. Evet, içiyorlar.

Q. Konuşuyorlar mı?

A. Evet, kouşuyorlar.

Pattern 6: (use vocabulary 1 - verbs only)

Q. Ne yapmak istiyor?

A. Çay içmek istiyor.

LESSON 9 –DOKUZUNCU DERS

Section 9 – Dokuzuncu Kısım
Yedek Ev Ödevi Extra Homework
Translate the following sentences into Turkish:


 1. Do you understand Turkish? 1. Are they cooking? 1. Are they talking? 1. Are they sleeping? 1. Is he walking? 1. What does he want? 1. Who wants to talk? 1. How many students are learning Turkish? 1. What do you want to drink? 1. Whose student is talking?

TURKISH BASIC COURSE

Lesson 10

Konuşma:
April: Ceketimden bir düğme düşmüş. Yeni bir tane almam lâzım.

Ebru: Tuhafiyeciden alınır.
April: Buralarda bir tuhafiyeci var mı?

Ebru: Evet, var.
April: Bana gösterir misiniz?

Ebru: Tabii. Benimle gel.
(Ebru has taken April to the tuhafiyeci.)
Ebru: İşte burada. Seninle geleyim mi?
April: Yardımın için teşekkürler. Ben yalnız gitmek istiyorum. Pratik yapmak istiyorum.

Ebru: Yarın görüşürüz.
(April goes into the store.)
April: Birkaç dakika yardım edebilir misiniz?

Satıcı: Buyurun.
April: Bir düğme satın almak istiyorum.

Satıcı: Düğmeler duvarda. Nasıl bir şey istiyorsunuz?
April: Çok az Türkçe biliyorum. (showing one of the remaining buttons on her jacket)

Bunun gibi var mı?Satıcı: (showing some similar buttons) Bunlar var. Kaç tane istiyorsunuz?
April: Bir tane. Kaç para?

Satıcı: Beş kuruş.
(April pays for her button)
April: İyi akşamlar.

English Translation
April: A button has apparently fallen off my jacket. I need to buy a new one.

Ebru: You can get one at a notions store.
April: Is there a notions store around here?

Ebru: Yes there is.
April: Would you show me?

Ebru: Of course. Come with me.
(Ebru has taken April to the notions store.)
Ebru: Here it is. Shall I come in with you?
April: Thank you so much for your help. I want to go by myself. I want to practice.

Ebru: We’ll see each other tomorrow.
(April goes into the store.)
April: Could you help me for a few minutes?

Store owner: Go ahead. (I am at your service.)
April: I want to buy a button.

Store owner: The buttons are on the wall. What are you looking for?
April: I just know a little Turkish. (Showing one of the remaining buttons on her jacket)

Do you have one like this?Store owner: (showing some similar buttons) we have these. How many would you like?
April: One. How much is it?

Store owner: Five kuruş.
(April pays for her button)
April: Good Evening.
LESSON 10 –ONUNCU DERS

Section 1 – Birinci Kısım


Diyalog: English Translation Dialogue:
Where is the pencil?


1.

Where is the pencil?
The pencil is on the table.


2.

Where is the table?
The table is in the room.


3.

Where is that hat?
That hat is on the wall.


4.

Where are the plate, the spoon, and the knife?
The plate, the spoon, and the knife are on the table.


5.

Is the soup in the cooking pot?
Yes, the soup is in the cooking pot.


6.

Where are the flowers?
The flowers are in the vase.


7.

Where is the money?
The money is in the bank.


8.

Where are the vegetables?
The vegetables are at the green grocer.


9.

Are the medicines in the cupboard?
No, they are not in the cupboard; they are in the drawer.


10.

Is the fish in the frying pan?
Yes, the fish is in the pan; and the pan is on the stove.


11.

In which hospital is the doctor?
The doctor is in the big hospital.


12.

Where are the passengers?
The passengers are on the plane.


13.

Where is your house?
My house is in Bostancı.


14.

Is his new red car in the garage?
Yes, his new red car is in the garage.


15.

Does twelve and fifteen make twenty-seven?
Of course it makes twenty-seven.

LESSON 10 –ONUNCU DERS

Sections 1 & 2 – Birinci ve İkinci Kısım


LESSON 10 –ONUNCU DERS

Sections 1 & 2 – Birinci ve İkinci Kısım

LESSON 10 –ONUNCU DERSSection 2 – İkinci Kısım
Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:
Kalem nerede?


1.

Ka-lem-ne-re-de?
Ka-lem-ma-sa-da.


2.

Ma-sa-ne-re-de?
Ma-sa-o-da-da.


3.

O-şap-ka-ne-re-de?
O-şap-ka-du-var-da.


4.

Ta-bak, ka-şık, ve-bı-çak-ne-re-de?
Ta-bak, ka-şık, ve-bı-çak-ma-sa-da.


5.

Çor-ba-ten-ce-re-de-mi?
E-vet, çor-ba-ten-ce-re-de.


6.

Çi-çek-ler-ne-re-de?
Çi-çek-ler-va-zo-da.


7.

Pa-ra-lar-ne-re-de?
Pa-ra-lar-ban-ka-da.


8.

Seb-ze-ler-ne-re-de?
Seb-ze-ler-ma-nav-da.

9.

İ-laç-lar-do-lap-ta-mı?
Ha-yır, do-lap-ta-de-ğil, çek-me-ce-de.


10.

Ba-lık-ta-va-da-mı?
E-vet, ba-lık-ta-va-da, ta-va-da-o-cak-ta.


11.

Dok-tor-han-gi-has-ta-ha-ne-de?
Dok-tor-bü-yük-has-ta-ha-ne-de.


12.

Yol-cu-lar-ne-re-de?
Yol-cu-la-ru-çak-ta.


13.

E-vi-niz-ne-re-de?
E-vim-Bos-tan-cı-da.


14.

Ye-ni-kır-mı-zı-a-ra-ba-ga-raj-da-mı?
E-vet, ye-ni-kır-mı-zı-a-ra-ba-ga-raj-da.


15.

O-ni-ki, on-beş, da-ha-yir-mi-ye-di-mi-e-der?
Ta-bi-i-yir-mi-ye-di-e-der.Ayvalık

LESSON 10 –ONUNCU DERS

Section 3 – Üçüncü Kısım
Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:
Kalem nerede?


1.

Kalem nerede?
Kalem masada.


2.

Masa nerede?
Masa odada.


3.

O şapka nerede?
O şapka duvarda.


4.

Tabak24, kaşık25, ve bıçak26 nerede?
Tabak, kaşık, ve bıçak masada.


5.

Çorba tencerede27 mi?
Evet, çorba tencerede.


6.

Çiçekler nerede?
Çiçekler vazoda28.


7.

Paralar nerede?
Paralar bankada29.


8.

Sebzeler30 nerede?
Sebzeler manavda31.


9.

İlaçlar dolapta32 mı?
Hayır, dolapta değil, çekmecede33.


10.

Balık34 tavada35 mı?
Evet, balık tavada, tava da ocakta.36


LESSON 10 –ONUNCU DERS

Section 3 – Üçüncü Kısım


Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:


11.

Doktor hangi hastanede37?
Doktor büyük hastanede.


12.

Yolcular38 nerede?
Yolcular uçakta.39


13.

Eviniz nerede?
Evim Bostancı’da.


14.

Yeni kırmızı araba garajda mı?
Evet, yeni kırmızı araba garajda.


15.

On iki, on beş, daha yirmi yedi mi eder?
Tabii40 yirmi yedi eder.

LESSON 10 –ONUNCU DERS

Section 4 – Dördüncü Kısım
Gramer Egzersizleri Grammar Drill


1.

Hasta öğrenci nerede?

Yurtta.13.

Hocanın evi de İzmir’de mi?

Hayır, İzmir’de değil, Bodrum’da.2.

Yurtta ne yapıyor?

Kahve içiyor.
14.

Mavi fincan nerede?

Pencerede.3.

Neli kahve içiyor?

Şekerli ve sütlü kahve içiyor.
15.

Vazo da pencerede mi?

Hayır, pencerede değil, masada.4.

Öğretmen nerede?

Sınıfta.16.

O adamın kedisi nerede?

Sandalyede41.5.

Öğrencilerde sınıfta mı?

Evet, onlar da sınıfta.
17.

Sandalyede ne yapıyor?

Uyuyor.


6.

Sigaralar nerede?

Masada.18.

Hangi sandalyede uyuyor?

O yeşil sandalyede uyuyor.7.

Kalemler de masada mı?

Hayır, masada değil, çekmecede.
19.

O adamın üniforması nerede?

Dolapta.


8.

Harita nerede?

Tabiiki duvarda.
20.

Onun şemsiyesi42 de dolapta mı?

Hayır, dolapta değil, kutuda.9.

Gri ceketli öğrenci ne yapıyor?

Etli patates yiyor.
21.

Aşçı nerede?

Mutfakta43.10.

Nerede yiyor?

Lokantada44 yiyor.
22.

Mutfakta ne yapıyor?

Tabiiki yemek pişiriyor.11.

Onun arkadaşı da yemek mi yiyor?

Hayır, o bira içiyor.
23.

Tencerede ne pişiriyor?

Tencerede çorba pişiriyor.12.

Kimin evi Kadıköy’de?

O öğretmenin evi Kadıköy’de.24.

Balık da pişiriyor mu?

Evet, balık da pişiriyor.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət