Ana səhifə

Turkish basic course


Yüklə 0.91 Mb.
səhifə4/13
tarix26.06.2016
ölçüsü0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

April: Now I want to try and write.

Say one of these words.


(Ebru says one of the new words and April writes them down.)

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERSSection 1 – Birinci Kısım
Diyalog: English Translation Dialogue:
What are you doing?


1.

Are you cooking rice?
No, I am not cooking rice.


2.

What are you doing?
I’m preparing salad.


3.

What else are you doing?
I’m cooking meat with tomatoes.


4.

Is your wife cooking something too?
Yes, my wife is cooking beans in olive oil.


5.

Isn’t she cooking some other olive oil dishes?
No, she isn’t cooking other olive oil dishes.


6.

Why?
Because my wife doesn’t like olive oil dishes.


7.

Is that butcher selling milk?
No, he is not selling milk; he is selling meat.


8.

Is that vegetable vendor selling bread?
No, he is not selling bread; he is selling peas and carrots.


9.

What are you toasting in the oven?
I am toasting bread in the oven.


10.

Are you and your wife having dinner?
No, we are not having dinner.


11.

What are you doing?
We are cooking.


12.

Is the milkman bringing a lot of milk?
No, he is not bringing a lot of milk.


13.

How many bottles of milk are you drinking in a week?
We are not drinking a lot of milk; only two or three bottles.


14.

Does the milkman sell butter, too?
No, he does not sell butter; he sells only milk.


15.

In that case, who is selling butter?
I don’t know.

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Sections 1 & 2 – Birinci ve İkinci Kısım


LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Sections 1 & 2 – Birinci ve İkinci Kısım

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERSSection 2 – İkinci Kısım
Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:
Ne yapıyorsunuz?


1.

pi-lav-mı-pi-şi-ri-yor-su-nuz?
ha-yır, pi-lav-pi-şir-mi-yo-rum.


2.

ne-ya-pı-yor-su-nuz?
sa-la-ta-ha-zır-lı-yo-rum.


3.

baş-ka-ne-ya-pı-yor-su-nuz?
do-ma-tes-li-et-pi-şi-ri-yo-rum.


4.

e-şi-niz-de-bir-şey-pi-şi-ri-yor-mu?
e-vet, e-şim-zey-tin-yağ-lı-fas-ul-ye-pi-şi-ri-yor.


5.

baş-ka-zey-tin-yağ-lı-ye-mek-pi-şir-mi-yor-mu?
ha-yır, baş-ka-zey-tin-yağ-lı-ye-mek-pi-şir-mi-yor.


6.

ni-çin?
çün-kü e-şim-zey-tin-yağ-lı-ye-mek-sev-mi-yor.


7.

o-ka-sap-süt-mü-sa-tı-yor?
ha-yır, süt-sat-mı-yor, et-sa-tı-yor.


8.

o-seb-ze-ci-ek-mek-mi-sa-tı-yor?
ha-yır, ek-mek-sat-mı-yor; be-zel-ye-ve-ha-vuç-sa-tı-yor.


9.

siz-fı-rın-da-ne-kı-zar-tı-yor-su-nuz?
fı-rın-da-ek-mek-kı-zar-tı-yo-rum.


10.

siz-ve-e-şi-niz-ye-mek-mi-yi-yor-su-nuz?
ha-yır, ye-mek-ye-mi-yo-ruz.


11.

ne-ya-pı-yor-su-nuz?
ye-mek-pi-şi-ri-yo-ruz.


12.

süt-çü-çok-süt-ge-ti-ri-yor-mu?
ha-yır, çok-süt-ge-tir-mi-yor.


13.

haf-ta-da-kaç-şi-şe-sü-ti-çi-yor-su-nuz?
çok-sü-tiç-mi-yo-ruz, yal-nız i-ki, üç-şi-şe.


14.

süt-çü-te-re-ya-ğı-da-sa-tı-yor-mu?
ha-yır, te-re-ya-ğı-sat-mı-yor, yal-nız-süt-sa-tı-yor.


15.

öy-ley-se-kim-te-re-ya-ğı-sa-tı-yor?
bil-mi-yo-rum.Ayvalık

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERSSection 3 – Üçüncü Kısım
Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:
Ne yapıyorsunuz?


1.

Pilav46 mı pişiriyorsunuz?
Hayır, pilav pişirmiyorum.


2.

Ne yapıyorsunuz?
Salata47 hazırlıyorum.


3.

Başka ne yapıyorsunuz?
Domatesli48 et pişiriyorum.


4.

Eşiniz de bir şey pişiriyor mu?
Evet, eşim zeytinyağlı49 fasulye50 pişiriyor.


5.

Başka zeytinyağlı yemek pişirmiyor mu?
Hayır, başka zeytinyağlı yemek pişirmiyor.


6.

Niçin51?
Çünkü52 eşim zeytinyağlı yemek sevmiyor53.


7.

O kasap54 süt mü satıyor55?
Hayır, süt satmıyor, et satıyor.


8.

O sebzeci56 ekmek mi satıyor?
Hayır, ekmek satmıyor, bezelye57 ve havuç58 satıyor.


9.

Siz fırında59 ne kızartıyorsunuz60?
Fırında ekmek kızartıyorum.


10.

Siz ve eşiniz yemek mi yiyorsunuz?
Hayır, yemek yemiyoruz.


LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Section 3 – Üçüncü Kısım


Diyalog: Türkçe Çeviri Dialogue:


11.

Ne yapıyorsunuz?
Yemek pişiriyoruz.


12.

Sütçü çok süt getiriyor61 mu?
Hayır, çok süt getirmiyor.


13.

Haftada62 kaç şişe süt içiyorsunuz?
Çok süt içmiyoruz, yalnız63 iki, üç şişe64.


14.

Sütçü tereyağı da satıyor mu?
Hayır, tereyağı65 satmıyor, yalnız süt satıyor.


15.

Öyleyse66 kim tereyağı satıyor?
Bilmiyorum.

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Section 4 – Dördüncü Kısım


Gramer Egzersizleri Grammar Drill


1.

Kitap mı okuyorsunuz?

Hayır, kitap okumuyorum.
14.

Doktorun arabası da garajda mı?

Hayır, garajda değil, hastanede.2.

Öyleyse ne okuyorsunuz?

Dergi okuyorum.
15.

İlaçlar nerede?

Dolapta.3.

Anneniz ne yapıyor?

Yemek pişiriyor.
16.

Saatiniz de dolapta mı?

Hayır, dolapta değil, saatçide.4.

O balık mı pişiriyor?

Hayır, balık pişirmiyor.
17.

Çiçekler bahçede mi?

Hayır, bahçede değil, vazoda.5.

Niçin balık pişirmiyor?

Çünkü balık sevmiyor.
18.

Siz konuşuyor musunuz?

Hayır, konuşmuyorum.
6.

Ne pişiriyor?

Domatesli pilav pişiriyor.
19.

Öyleyse ne yapıyorsunuz?

Bir mektup yazıyorum.7.

Siz domatesli pilav seviyor musunuz?

Hayır, sevmiyorum.
20.

Eşiniz de mektup mu yazıyor?

Hayır, o mektup yazmıyor.8.

Sütçü ne satıyor?

Tabiiki sütçü, süt satıyor.
21.

Ne yapıyor?

Mutfakta bir şey içiyor.9.

Sebzeci de süt satıyor mu?

Hayır, süt satmıyor; havuç ve patates satıyor.
22.

Ne içiyor?

Çorba içiyor.10.

Kibrit nerede?

Kibrit masada.
23.

Biz yemek mi yiyoruz?

Hayır, yemek yemiyoruz, yalnız oturuyoruz.11.

Ayna nerede?

Ayna da masada.
24.

Kimler yemek yiyor?

Öğretmenler yemek yiyor.12.

Para da masada mı?

Hayır, masada değil, cüzdanda.
25.

Onlar bira içiyorlar mı?

Hayır, bira içmiyorlar.13.

Kimin arabası garajda?

Benim arabam garajda.26.

Niçin bira içmiyorlar?

Çünkü bira sevmiyorlar.


LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Section 5 – Beşinci Kısım
Okuma Reading
Ben okuldayım. Okulda Türkçe öğreniyorum. Arkadaşlarım ve ben Türkçe konuşuyoruz. Biz çok iyi Türkçe konuşuyoruz.

Arkadaşım konuşmuyor. O kitap okuyor. Eşim mutfakta yemek pişiriyor. O çok iyi yemek pişiriyor.

Domatesli et ve zeytinyağlı fasulye pişiriyor. Ben fasulye yemiyorum, çünkü fasulye sevmiyorum. Pilav seviyorum.

Sütçü süt satıyor tereyağı satmıyor. Ekmekçi67 bezelye ve havuç satmıyor, ekmek satıyor.

Ben haftada dört şişe süt içiyorum. Çocuğum da çok süt içiyor. Eşim şimdi bira içiyor ve salata yiyor.

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Section 6 – Altıncı Kısım
Sorular Questions


 1. Pilav mı pişiriyorsunuz? 1. Salata mı hazırlıyorsunuz? 1. Kim domatesli et pişiriyor? 1. Eşiniz ne pişiriyor? 1. Başka zeytinyağlı yemek pişiriyor mu? 1. Kim zeytinyağlı yemek sevmiyor? 1. Kim süt satmıyor? 1. O sebzeci ne satıyor? 1. Fırında ekmek mi kızartıyorsunuz? 1. Kim yemek yemiyor? 1. Kim yemek pişiriyor? 1. Sütçü ne getiriyor? 1. Siz çok süt içiyor musunuz? 1. Sütçü tereyağı satmıyor mu? 1. Ne satıyor? 1. Öyleyse kim tereyağı satıyor?

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Section 7 & 8 – Yedinci Kısım ve Sekizinci Kısım
Vocabulary 1:

LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Section 7 – Yedinci Kısım
Ev Ödevi Homework


Vocabulary 1

1.

* iç-mek

2.

* ko-nuş-mak

3.

o-tur-mak

4.

yaz-mak

5.

yü-rü-mek

6.

an-la-mak

7.

o-ku-mak

8.

öğ-ren-mek

9.

u-yu-mak

10.

ye-mek
* this has been completed for you

Pattern 1: (use vocabulary 1)

Q. i-çi-yor mu?
A. ha-yı- RİÇ -mi-yor.
Q. ko-nu-şu-yor mu?
A. ha-yır, ko-NUŞ-mu-yor.
Pattern 2: (use vocabulary 1)

Q. i-çi-yor mu-su-nuz?
A. ha-yı- RİÇ -mi-yo-rum.
Pattern 3: (use vocabulary 1)

Q. i-çi-yor mu-yum?


A. ha-yı-RİÇ-mi-yor-sun.
LESSON 11 –ON BİRİNCİ DERS

Section 8 – Sekizinci Kısım


Ev Ödevi Homework


Vocabulary 1

1.

* içmek

2.

* konuşmak

3.

oturmak

4.

yazmak

5.

yürümek

6.

anlamak

7.

okumak

8.

öğrenmek

9.

uyumak

10.

yemek
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət