Ana səhifə

O‘zbekiston Respublikasi Хalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan тoshkenт 2005


Yüklə 2.39 Mb.
səhifə1/12
tarix24.06.2016
ölçüsü2.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


I.R.ASQAROV, N.Х.ТO‘ХТABOYEV, K.G‘OPIROV


Umumiy o‘rta maktablarning 9-sinfi uchun kimyo darsligidan foydalanishga doir
MEТODIK QO‘LLANMA

O‘zbekiston Respublikasi Хalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan

ТOSHKENТ

2005
Kimyo fanlari doktori, professor,

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi va ratsionalizator LRAsqarovning umumiy tahriri ostida


Asqarov I.R. va boshq.

Kimyo: 9 sinf: Metodik qo‘llanma. Mualliflar: I.R.Asqarov, N.X.To‘xtaboyev, K.G‘opirov; I.R.Asqarovning umumiy tahriri ostida.
Taqrizchilar:
Sh.G‘opirov, Z.Akbarov – Andijon viloyati Shahrixon tumani 53-maktabning oliy toifali kimyo fani o‘qituvchilari.
M.Rahimov – Andijon viloyat, Shahrixon tuman 2-litsey oliy toifali kimyo fani o‘qituvchilari.
Z.Usmonov - Andijon viloyat, Shahrixon tuman 38-maktab oliy toifali kimyo fani o‘qituvchisi.

SO‘Z BOSHI
1991 yil O‘zbekiston Mustaqillikka erishgach barcha fanlar qatori kimyo fanidan ham darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar va boshqa adabiyotlarni milliy ruhda yozish va o‘qitish imkoniyati yaratildi. Umumta’lim o‘rta maktablarining 9-sinfida kimyo fanini o‘quvchilarga mukammal o‘rgatishda o‘qituvchi tomonidan tuziladigan dars rejalari, ko‘rgazmali vositalar va boshqa metodik adabiyotlardan foydalanish muhim ahamiyatga egadir.

Kimyo fani bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni o‘quvchiga qiziqarli qilib, sodda, ravon til bilan, oddiydan murakkabga tomon bosqichma-bosqich o‘rgatib borishda har bir o‘qituvchi o‘ziga xos usullardan foydalanishi tabiiy.

Qo‘llanma tasdiqlangan dastur asosida yozilgan 9-sinf kimyo darsligini o‘qitishda kimyo fani o‘qituvchilariga ma’lum darajada amaliy yordam beradi degan umidda ushbu qo‘llanma yozildi. Qo‘llanmada umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standartlari talablariga binoan tuzilgan, umumiy o‘rta ta’lim maktablarning ish rejasi va har bir darsning asosiy bosqichlari qisqacha bayon qilindi. Darsning maqsadi, vazifalari, mavzular yakuni bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar, masalalar yechish, test savollari orqali o‘quvchilar bilimlarini aniqlashga e’tibor qaratildi.

Ushbu metodik qo‘llanmani yozishda mamlakatimizdagi yetakchi metodist, oliy toifali o‘qituvchilar A.Mamajonov, M.Nishonov, S.Teshaboyev, J.Fayozov, G‘.Hakimov, A.Muftaqov, K.G‘opirov, A.Rustamov, Sh.G‘opirov, Z.Akbarov, M.Rahimov, O.G‘oyipova, K.Rahmonova, L.Umarova, T.Nasirdinov, M.Hojimatov, Z.Usmonov, Sh.Abdullayevning ish tajribalari va takliflaridan foydalanildi.

Metodik qo‘llanmadan maktab o‘qituvchilari va iqtidorli o‘quvchilar foydalanishlari mumkin.

9-sinf uchun Kimyo darsligi va metodik qo‘llanma qo‘lyozmasini o‘qib, o‘zlarining qimmatli maslahatlarini bergan Z.M.Bobur nomidagi Andijon Davlat universiteti Kimyo fakulteti professor-o‘qituvchilariga, Andijon viloyati Xalq Ta’limi Bo‘limi tasarrufidagi kimyo-biologiya fanlariga ixtisoslashgan 2-litseyning oliy toifali kimyo o‘qituvchilari A.Rustamov va M.Rahimovlarga minnatdorchilik izhor qilamiz.

Ushbu qo‘llanma to‘g‘risidagi har qanday tanqidiy fikr-mulohazalar mualliflar tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Qo‘llanma haqida o‘z fikr va mulohazalarini bildiruvchi kitobxonlarga oldindan o‘z minnatdorchiligimizni bildiramiz.

Mualliflar

KIRISH
Umumta’lim o‘rta maktablarning 9-sinfda kimyo fanini o‘rganish uchun 68 soat vaqt ajratilgan bo‘lib, bunda dastlabki 6 soat dars 8-sinfda kimyo fanidan o‘tilgan eng muhim mavzularni takrorlashga ajra­tilgan. Davriy qonun va davriy sistemaga doir bilimlarni takrorlashda, XIX asrda yashab ijod etgan rus olimi D.I.Mendeleyev, nemis olimlari I.Debereyner, L.Meyer, ingliz olimlari U.Odling, J.Nyulends, fransuz olimlari J.Dyuma, A.Shankurtualarning xizmatlarini e’tirof etgan holda, moddalarni sinflash ancha oldindan boshlanganligini, ya’ni 865-925 yillarda yashab o‘tgan Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo ar-Roziy tomonidan moddalarni 920-yillardayoq sinflarga ajratishga harakat qilinganligini o‘quvchiga yetkazish zarur.

Uglerod va kremniy elementlari va ularning eng muhim birikmalarini’ o‘rganishga 11 soat vaqt ajratilgan bo‘lib, nazariy bilimlardan tashqari uglerod, kremniyning eng muhim birikmalarining fizik, kimyoviy xossalarini laboratoriya sharoitida o‘rganish ham ko‘zda tutilgan.

Metallarni o‘rganishga 16 soat ajratilgan. Metallar haqida so‘z yuritilganda metallar va ular asosida boshqa birikmalarni o‘rganish 973-1048 yillarda yashab ijod qilgan Abu Rayhon Beruniyning «Minerologiya», «Kitob as-saydana» asarlarida keltirilganligi, bugungi kunda esa akademik N.A.Parpiyev rahbarligida O‘zbekiston Milliy Universitetida nodir metallarni ajratib olishga doir ilmiy tadqiqot ishlari olib borilayotganligi va ularning natijalari amaliyotda qo‘llanilayotganligi singari misollardan foydalanish mumkin.

Organik birikmalarni o‘rganishga 27 soat ajratilgan. Organik kimyo mustaqil fan sifatida XIX asrda ajralib chiqqan bo‘lsada, ushbu fanning rivojlanish ildizlari 721-813 yillarda yashab o‘tgan vatandoshimiz Jobir ibn Xayyon tomonidan oq bo‘yoq tayyorlash uslublarini yaratish, sirka kislotani haydash usuli bilan tozalash singari ishlarni amalga oshirishdan bosh­langanligini tushuntirish orqali organik moddalar bilan ishlash uzoq zamonlardan boshlanganligi o‘quvchiga tushuntirilishi mumkin.

Kimyoviy tuzilish nazariyasini o‘rganishda A.M.Butlerov, V.V.Markovnikov, A.E.Arbuzov singari rus olimlarining xizmatlarini e’tirof etishi
bilan birga, o‘zbek olimi A.G‘.Maxsumovning kimyoviy tuzilish nazarL
yasini rivojlantirib, murakkab zarrachaning tuzilishi uning tarkibiga,,
hamda kimyoviy tabiati elektron va fazoviy tuzilishiga bog‘liq ekanliginr
izohlab berganligini tushuntirish o‘rinlidir.

Organik birikmalarni o‘rganishda O‘zbekiston tabiiy organik birikmalarga boy mamlakat ekanligi haqida to‘xtalib, akademiklar O.S.Sodiqov, S.Y.Yunusov, X.N.Oripov singari o‘zbek olimlari va ularning shogirdlari tomonidan o‘simlik moddalar kimyosini o‘rganish borasida xalqaro miqiyosda katta ilmiy tadqiqot ishlari olib borilganligi haqida, shuningdek H.Shohidoyatov rahbarligida O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining O‘simlik moddalar kimyosi instituti olimlari tomonidan yaratilgan o‘nlab dorivor moddalar amaliyotga tavsiya etilganligi, ulardan «Allapinin» dorivor moddasi yurak aritmiyasini davolashda keng qo‘llanilayotganligi singari misollarni keltirish o‘quvchida o‘simliklar dunyosini asrashga va ulardan oqilona foydalanishga bo‘lgan munosabatlarni shakillantirishga yordam beradi.

Yuqori molekulyar birikmalarini o‘quvchiga tushuntirishda O‘zbekiston pahta, pilla, kanop singari tarkibida tabiiy yuqori molekulyar birikmalar saqlovchi qimmatbaho kimyoviy moddalarga boy o‘lka ekanligi, X.U.Usmonov, M.A.Asqarov, S.Sh.Rashidova, T.M.Mirkomilov, Y.Toshpo‘latov, R.S.Tillayev, U.N.Musayev, G‘.X.Hamroqulov va boshqa yetakchi o‘zbek olimlari o‘zlarining ilmiy tadqiqotlari bilan polimerlar kimyosi fani rivojlanishiga salmoqli hissa qo‘shganligi va qo‘shayotganliklarini eslab o‘tish polimerlar kimyosiga bo‘lgan qiziqishni orttirishi shubhasiz.

Oqsillar, nuklein kislotalar singari mavzularni o‘rgatishda qora qurt, qovoq ari, zaharli o‘rgimchaklarning zahri tarkibidagi oqsillar molekulalarining tuzilishini isbotlashda O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining Bioorganik kimyo institutida akademik Sh.I.Solihov rahbarligida olimlar tomonidan amalga oshirilgan ishlarga to‘htalish maqsadga muvofiqdir.

Yog‘lar mavzusini tushuntirishda akademik Z.S.Salimov tomonidan taklif etilgan chigitni tozalash qurilmalari paxta yog‘i olishda amaliyotda keng qo‘llanilayotganligi va uning iqtisodiy samaradorligining tushuntirilishi o‘rinlidir.

Kimyo va ilmiy texnika taraqqiyoti mavzusiga 2 soat, noorganik va organik kimyodan olgan bilimlarni umumlashtirishga 6 soat ajratilgan. Ushbu mavzularni yoritishda O‘zbekistonda kimyoviy ishlab chiqarish azotli, fosforli va boshqa o‘g‘itlar ishlab chiqarish bilan bevosita bog‘liq ekanligi haqida to‘xtalib, Farg‘ona va Navoiy shaharlaridagi «Azot» ishlab chiqarish birlashmalarida akademiklar M.N.Nabiyev, N.R.Yusupbekov, A.A.Abduvaxobov, B.M.Beglov, S.T.To‘xtayev singari olimlarning ilmiy tadqiqotlari natijalaridan amaliyotda keng foydalanilayotganligi haqida so‘zlab berish orqali o‘quvchilarda kimyo faniga bo‘lgan qiziqishini orttirish mumkin.DTS asosida tuzilgan 9-sinf kimyo o‘qitish dasturida o‘quvchilar bilishi zarur bo‘lgan BKMlar o‘quvchilarga quyidagi darslarda yetkazilishi nazarda tutilgan.

9-sinf

(haftasiga 2 soatdan, ja’mi 68 soat)


Dars

I BOB. 8-SINF KIMYO KURSINING ENG MUHIM MAVZULARINI TAKRORLASH

Ajratilgan soat

1

Elementlar Davriy sistemasi va Davriy qonun. Davr va gruppalarda elementlar xossalarining o`zgarishi. Atom yadrosi

1

2

Kimyoviy bog`lanishning turlari: kovalent (qutbsiz va qutbli), ionli bog`lanishlar.

1

3

Elementlar valent imkoniyatlari va ularning oksidlanish darajasi

1

4

Elektrolitik dissotsialanish nazariyasi

1

5

Metallmaslarga umumiy xarakteristika

1

6

Nazorat ishi

1II BOB. UGLEROD GURUHI

7

Uglerod guruhidagi elementlarning umumiy tavsifi.

1

8

Uglerodning davriy sistemadagi o`rni, atom tuzilishi.

1

9

Uglerodning fizik va kimyoviy xossalari.

1

10

Uglerodning eng muhim birikmalari.

1

11

Karbonat kislota va karbonatlarning xossalari.

1

12

Amaliy mashg‘ulot №1. Uglerod (IV)-oksid olish

1

13

Masala va mashqlar yechish

1

14

Kremniyning Davriy sistemadagi o`rni va atom tuzilishi

1

15

Kremniyning xossalari. Muhim birikmalari.

1

16

Silikat sanoati.

1

17

Uglerod va kremniy mavzulari yuzasidan nazorat ishi

1III BOB. METALLAR

18

Metallarning tabiatda tarqalishi, olinishi va ishlatilishi.

1

19

Metallarning fizikaviy va kimyoviy xossalari.

1

20

Metallar korroziyasi.

1

21

Elektroliz va uning amaliy ahamiyati.

1

22

Ishqoriy metallar.

1

23

Natriy va kaliyning xossalari va eng muhim birikmalari.

1

24

Soda ishlab chiqarish.

1

25

Kalsiy va magniyni davriy sistemadagi o‘rni va atom tuzilishi

1

26

Kalsiy va magniyning xossalari

1

27

Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari.

1

28

Amaliy mashg‘ulot №2. Ishqoriy metall va kalsiy mavzulari bo‘yicha nazariy bilimlarni mustahkamlash

1

29

Alyuminiy

1

30

Alyuminiyning xossalari

1

31

Temir

1

32

Temirning xossalari

1

33

O`zbekistonda metallurgiya. Cho`yan va po`lat ishlab chiqarish

1IV BOB. ORGANIK BIRIKMALAR

34

Organik kimyo uglerod birikmalari kimyosidir. Organik birikmalarning tuzilish nazariyasi.

1

35

Izomeriya

1

36

Uglevodorodlar

1

37

Metan

1

38

To`yinmagan uglevodorodlar. Etilen

1

39

Asetilen

1

40

Molekulasida ikki va undan ortiq qo`shbog` bo`lgan uglevodorodlar.

1

41

Aromatik uglevodorodlar

1

42

Uglevodorodlarning tabiiy manbalari.

1

43

Amaliy mashg‘ulot №3. Etilen va atsetilen olish

1

44

Bir atomli spirtlar

1

45

Ko`p atomli spirtlar. Fenollar.

1

46

Aldegidlar

1

47

Karbon kislotalar

1

48

Murakkab efirlar

1

49

Sun’iy va sintetik yuvish vositalari

1

50

Uglevodlar tarkibi va guruhlarga bo`linishi

1

51

Disaxaridlar

1

52

Polisaxaridlar

1

53

Masala va test yechish

1

54

Aminlar

1

55

Aminokislotalar

1

56

Oqsillar

1

57

Yuqori molekulyar birikmalar

1

58

Organik kimyodan olgan bilimlarni sinash. Yozma ish.

1

59

Kimyoviy ishlab chiqarish istiqbollari

1

60

Atmosfera va gidrosferani ifloslanishdan saqlash

1

61

Davriy qonun va elementlar davriy jadvalining ahamiyati

1

62

Organik birikmalarning tuzilish nazariyasi va izomeriyasini ahamiyati

1

63

Noorganik va organik moddalarning xossalari, ishlatilishi va ular orasidagi genetik bog‘lanish

1

64

Kimyoviy reaksiyalarning kimyoviy ishlab chiqarishdagi ahamiyati

1

65

O`zbekistonda kimyo fani va kimyo sanoatini rivojlanish istiqbollari

1

66

Noorganik va organik kimyo kursini umumlashtirish yuzasidan test savollarini yechish

1

67-68

Yakuniy nazorat

2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət