Ana səhifə

4 kurs (8 semestr) talabalari oraliq nazorat savollari


Yüklə 126.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü126.5 Kb.
4 KURS (8 SEMESTR) TALABALARI ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI

1. Shovqin deb nimaga aytiladi? 1. Kapilyaroskopiya usulining mohiyati.

3. Qaysi hollarda mehnat gigienasi vrachi mikroiqlimga gigienik baho beradi

4. Aniq ko‘rish turg‘unlik koeffitsenti qanday aniqlanadi

5. Ishlab chiqarishda shovqinni SanPiN№0120-01 bo‘yicha gigienik baholashda

uning me'yorlash prinsiplari.

6. Sun'iy yoritilganlikni afzalliklari va kamchiliklari.

7. Shovqinni organizmga maxalliy va umumiy ta'siri.

8. Qachon mehnat gigienasi vrachi tebranishga gigienik baho beradi.

9. Mikroiqlimga gigienik baho berish bosqichlarini ayting;

10. TYoK deb nimaga aytiladi va uning birligi.

11. Havo xarakat tezligini o‘lchash uchun qanday asboblar kerak.

12. Doimiy ish joyi, deb nimaga aytiladi?

13. Tebranish deb nimaga aytiladi va uning turlari.

14. Lyuksmetr asbobi qaysi qismlardan tashkil topgan.

15. Nisbiy namlik nima va aniqlash tartibi qanday.

16. Tebranishni me'yorlash prinsiplari.

17.Yoritilganlik tizimi, turi, fon va kontrastlikka qarab aniq ishlar

tasnifini topish va gigienik me'yorlash.

18. Aktinometr asbobi bilan ishlash tartibi;

19.Spektr tarkibiga qarab va vaqt tasnifi bo‘yicha shovqinning klassifikatsiyasi.


 1. Tebranishni organizmna ta'sirini funksional tekshirish usullari.

 2. Termoregulyasiya nima.

 3. «Yorug‘lik oqimi», «yorug‘lik kuchi» va «yoritilganlik» deb nimaga aytiladi.

23. Shovqin spektrogrammasi deb nimaga aytiladi.

24. Optimal meteosharoitlarda organizm issiqlik yo‘qotish yo‘llarini ayting.

25. Shovqinga gigienik baho berish bosqichlari.

26. Tabiiy yoritilganlik turlari.

27. Ishlab chiqarish mikroiqlimining turlarini ayting.

28. Shovqinni fizik ko‘rsatkichlarini ayting.

29. Konveksiya yo‘li bilan organizmdan issiqlik ajralishi qanday sodir bo‘ladi?

30. Tabiiy yoritilganlikni afzalliklari va kamchiliklari.

31.Organizmga infraqizil nurlanish ta'sirini kamaytirishga qaratilgan

profilaktik tadbirlarni ayting.

32.Shovqinni ishlovchilar organizmiga ta'sirini o‘rganishda audiometriya

usulining mohiyati.

33. Yoritilganlik manbai bo‘yicha turlari.

34. Shovqinni organizmga ta'sir etish bosqichlari.

35. Mikroiqlimni gigienik baholash uchun qanday qonuniy xujjat kerak.

36. Yoritilganlik qaysi asboblarda va nechta nuqtalarda aniqlanadi. 1. Ishlab chiqarishda tebranishni SanPiN №0122-01 bo‘yicha gigienik baholashda

uning me'yorlash prinsiplari.

38.Ko‘rish analizatorining funksional holatini baholash usullari.

39.Mikroiqlimni me'yorlash prinsiplari.

40.Ishlovchilar organizmiga sovituvchi mikroiqlimni ta'siri.

41.Lyuminissent lampalarning cho‘g‘lanma lampalardan afzalliklari.

42.Ish joylarida shovqinni o‘lchash asboblari.

43.Tebranishni organizmga salbiy ta'siri.

44.Konduksiya yo‘li bilan organizmdan issiqlik ajralishi qanday sodir bo‘ladi?

45. Ishlovchilar organizmiga isituvchi mikroiqlimni ta'siri.

Mehnat gigienasi
Masala № 1
Teri oshlash jarayoni, sexda mavjud oshlash vositalari, eritmalari to‘ldirilgan, ochiq hovuzlarda o‘tkaziladi. Teri har bir xovuzda ketma-ket bir necha kunduz tutiladi. Eritmalar harorati +350S. Oshlangan terilar maxsus barabanlarda issiq suvda yuviladi. Ish 1 a kategoriyasiga mansub. Qishda sexda meteorologik ko‘rsatkichlar o‘rganilib kuyidagi natijalar olindi: havo xarorati +150S, nisbiy namligi 90%, havo harakat tezligi 0,5 m/s.


 1. Sexdagi meteorologik sharoitiga gigienik baho bering.

 2. Mikroiqlim ko‘rsatkichlari qaysi asboblar bilan o‘lchanadi.

 3. Meteorologik sharoitni yaxshilash chora-tadbirlarini taklif eting.


Mehnat gigienasi
Masala № 2
Mexanika sexida tokarlik dasgoxlari o‘rnatilgan. Ish bajarish jarayoni shovqin hosil bo‘lishi bilan tavsiflanadi. Shovqinning ta'sirida bu quyida davom etadi.

Ish joylaridagi shovqin ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Chastota, Gs

O‘lchash joi31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Umumiy daraja dBA


Tokarlik dasgoxi oldida


76

88

94

88

86

96

89

74

73

80

San Qva M

№0120-01107

96

87

82

78

75

73

71

69

80

 1. Shovqin ko‘rsatkichlariga baho bering

 2. Shovqinning salbiy ta'sirini oldini olish choralarini taklif etiladi


Mehnat gigienasi
Masala № 3
Daraxt kesuvchi ishida benzinda ishlovchi mexanik arradan foydalanadi uning og‘irligi 12,3 kg. Ishni tik turib ish bajaradi ishlash jarayonida arrani dastasini 12-25 kg kuch bilan ta'sir etadi va arrani beli balandligida ushlaydi.

O‘lchanilgan arraning tebranishi ko‘rsatkichlari:
Oktava yo‘nalishidagi urtageometrik chastota, Gs

63


125


250

500


1000


2000


Vibrotezlanish dB

118


117


114

108

100

92

SanQ va M

№0121-01


109

109

109

109

109

109

 1. Tebranishni qanday asbob vositasida o‘lchanadi

 2. SanQ va M 0121-01 asosida tebranish ko‘rsatkichlariga baho bering

 3. Tebranish ko‘rsatkichlarini kamaytirishiga qaratilgan chora - tadbirlarini taklif eting


Mehnat gigienasi
Masala № 4

Temir beton zavodining shakl berish sexida beton qorishmalarni vibroplatformada tekislashadi. Bir smenada vibratsiya (tebranish) ta'siri 2 soat, chastotasi 31,5 va 63 Gs ni, tebranish tezligi polda 105-108 dB ga teng.

Quyidagi savollarga javob bering:

1. Betonning ish joydagi vibratsiyasi SanPiN San Q va M №0121-01 ga qarab baho bering.

2. Vibratsiya ta'sirini kamaytirish choralarini aytib bering.

Mehnat gigienasi
Masala № 5
Sexda 107 tokarlik stanoklari (dastgoxlari) joylashtirilgan. Ularda qattiq shovqin paydo bo‘ladi. Shovqin manbai stanoklar, ventilyatorlar va sex ichidagi transportlarining ishlashi hisoblanadi. Ishchilar butun smena davomida shovqin ta'sirida bo‘ladilar. Shovqin darajasini o‘lchash natijalari quyidagicha bo‘ladi:


Ish


joyi

Shovqin chastotasi (Gs)

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Umumiy sathi (dB)

Tokar dastgohi oldida

82

87

93

81

85

93

87

72

70

94

RED (San Q va M №0120-01)

107

96

87

82

76

75

73

71

69

80

1. Shovqin darajasi natijalarini San Q va M №0120-01qarab baho bering.

2. Shovqin ta'sirini oldini olish tadbirlarini aytib bering.

Mehnat gigienasi
Masala № 6

O‘rmondagi daraxtlarni qulatish ishlarida benzin arralarining «Drujba–4» turidan foydalaniladi. Qulatuvchi turish holatida va natijalari bilan 12-25 kg li benzin arralarni kesib ushlash kerak.

Mahalliy vibratsiyaning sathi.

O‘rta geometrik

tebranish (Gs)63

125

250

500

1000

2000

Vibratsion tezlik

sathi (dB)118

117

114

108

100

92

RED

(San Q va M №0122-01)109

109

109

109

109

109

1. Vibratsiya sathini qaysi asboblar bilan o‘lchanadi?

2. Qulatuvchini ish joyidagi vibratsiyaga San Q va M №0122-01ga qarab baho bering.

3. Vibratsiya ta'sirini oldini olish chora-tadbirlarini aytib bering.
Mehnat gigienasi
Masala № 7
Ip yigiruv sexida yigiruvchi dastgohlarda yigirayotgan ipni uzulmasligini kuzatadi, uzulgan iplarni ulaydi. Bu ishlarni bajarishda kuz bilan ajratilishi lozim detal eng kichik ulchami 0,4 mm, ish sathi kora rangda ip rangi tuk kulrang (farq oz). Dastgohlar yuqorisida umumiy yoritilish moslamalari (chiroklari LD) ikki qatorda urnatilgan. Yoritkichlar yiliga 2 marta tozalanadi. Sexdagi chang mikdori 12-18 mg/m3. Ish joylaridagi sun'iy yoritilganlik 200 lk.

1. Yoritilganlikni ulchash uchun kanday asboblar kullaniladi?

2. Ulchangan yoritilganlikni KMK 2.01.05–98 ga qarab baho bering, yoritkichlarni tozalash muddati tugri-mi?


Mehnat gigienasi
Masala № 8

Mexanik sexidagi tokarlik dastgohlarida metall buyumlariga ishlov beriladi. Ob'ektning eng kichik ulchami 0,17-0,3 mm ga teng. Buyumlar va ish sathi och kulrang (aks etish koeffitsienti 35%). Yoritilish sistemasi kombinatsiyalashgan. Umumiy yoritilish manbai sifatida «Universal» mahalliy manbai sifatida SMO turidagi yoritgichdan foydalanilgan. Ish joylarida yoritilganlik 500-1550 lk.

Quyidagi savollarga javob bering:

1. Kuz bilan bajarilayotgan ishni aniqligi buyicha kaysi razryadga kirishini aniqlang.

2. Yoritilganlikni tugri tashkil etilganligiga (darajasiga, yoritgichlar turiga) gigienik baho bering.


Mehnat gigienasi
Masala № 9
Toblash sexida kirkuvchi metall asboblar kizdirilib texnik yoglarda sovitiladi. Ish jarayonida havoga chang, tutun chikadi. Ularning mikdori 5-10 mg/m3 ga teng. Bu ishlar kunduz kuni tabiiy yoritilganlik sharoitida bajariladi. Yoruglik xonaga ikki tomondan tushadi. Deraza oynalari yilda 2 marta tozalanadi. Ob'ektning eng kichik ulchami 2-4 sm ga teng. Tabiiy yoritilganlik koeffitsienti 0,1%.

Quyidagi savollarga javob bering:

1 Bajariladigan ish aniqligi buyicha kaysi razryadga kiradi?

2. Tabiiy yoritilganlik koeffitsientini (TYoK) KMK 2.01.05–98 ga qarab baholang va ish joyida yoritilganlikni yaxshilash choralarini aytib beringMehnat gigienasi
Masala № 10

Avtota'mirlash ish joylarida mikroiqlimni tekshirish natijasida qo‘yidagilar aniqlandi: havo harorati +80S dan +110S, nisbiy namlik 40-45%, havo harakati tezligi 0,3-0,6 m/s.

Avtot'mirlovchilarni ishi 2b o‘rtacha ogirlikdagi ish kategoriyasiga mansub.


 1. Ish joylarini mikroiqlimini sharoitiga baho bering.

 2. Mikroiqlim ko‘rsatkichlari qaysi asboblar bilan o‘lchanadi.

 3. Bunday sharoitda ishchilaring issiqlik almashinuvi yo‘llarini ayting.


Mehnat gigienasi
Masala № 11
Xolodilnik kameralariga yuk tashuvchilarning va yuk taxlovchilarning ishi mexanizatsiyalashtirilgan. Kameralardagi havo harorati -180S -200S. Devor va polning harorati -200S -220S, havo namligi 80-90%, havo harakat tezligi 0,2 m/s.

 1. Meteorologik omil ko‘rsatkichlari qaysi asboblar vositasida o‘lchangan?

 2. Sovuq sharoitda qaysi yo‘llar bilan issiqlik tashqi muxitga chiqadi.

 3. Sovuq havoda salbiy ta'sirni oldini olish choralarini taklif eting.

Mehnat gigienasi
Masala № 12
Kapron tolalarini ishlab chiqarish zavodida kaprolaktonni bunkerga tashish natijasida aerozol holidagi kaprolaktomning ishchilarga ta'siri bor. Kaproloktom lentasi hosil bo‘lish uchastkasida aerozol bug‘lari (100-140mg/m3ni , yigiruv sexida 6,5 mg/m3 hosil qidadi, shtampli va o‘ruvchi bo‘limda shovqin 83-104 dB ga teng.

 1. Kaproloktomning REM 10 mg/m3 ga teng. Yuqoridagi operatsiyalarning qaysi birida nafas organlarni himoya qiluvchi respirator, qaysi holda protivogaz qo‘llanishini ko‘rsatib o‘ting.

 2. Aylanuvchi hamda o‘ruvchi bo‘limdagi eshitish organlarining ShXV larini ko‘rsating

Mehnat gigienasi
Masala № 13

O‘rmondagi daraxtlarni qulatish ishlarida benzin arralarining «Drujba–4» turidan foydalaniladi. Qulatuvchi turish holatida va natijalari bilan 12-25 kg li benzin arralarni kesib ushlash kerak.

Mahalliy vibratsiyaning sathi.


O‘rta geometrik

tebranish (Gs)63

125

250

500

1000

2000

Vibratsion tezlik

sathi (dB)118

117

114

108

100

92

RED

(San Q va M №0122-01)109

109

109

109

109

109

1. Vibratsiya sathini qaysi asboblar bilan o‘lchanadi?

2. Qulatuvchini ish joyidagi vibratsiyaga San Q va M №0122-01ga qarab baho bering.

3. Vibratsiya ta'sirini oldini olish chora-tadbirlarini aytib bering.

Mehnat gigienasi
Masala № 14

Galvanik sexida vannalarda detallar sathi nikel, xrom, sink, mis va boshqa metalllar bilan qoplanadi. Vannadagi eritmalar harorati +400S. Detal metall bilan qoplashdan oldin vannalarda kislotalar va ishqorlar eritmasi bilan tozalanadi. Bu eritmalar harorati +700S +800S ga teng. Detallarni bir vannadan ikkinchi vannaga o‘tkazish mexanizatsiyalashtirilgan. Vannaning yon tomonida mahalliy havo olib ketuvchi ventilyasiya o‘rnatilgan. Ish II a kategoriyasiga mansub. Qish vaqtida mikroiqlim ko‘rsatkichlari kuyidagicha: havo harorati 18-200S, namligi 80-85%, tezligi 0,3-0,4 m/sek.

1.Miroiqlim ko‘rsatkichlari qaysi asbob bilan o‘lchangan?

2.Sexdagi meteorologik sharoitga gigienik baho bering?

3. Ishchilar organizmidan issiqlik qaysi yo‘llar bilan chiqadi.
Mehnat gigienasi
Masala № 15
Sexda 107 tokarlik stanoklari (dastgoxlari) joylashtirilgan. Ularda qattiq shovqin paydo bo‘ladi. Shovqin manbai stanoklar, ventilyatorlar va sex ichidagi transportlarining ishlashi hisoblanadi. Ishchilar butun smena davomida shovqin ta'sirida bo‘ladilar. Shovqin darajasini o‘lchash natijalari quyidagicha bo‘ladi:

Ish


joyi

Shovqin chastotasi (Gs)

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Umumiy sathi (dB)

Tokar dastgohi oldida

82

87

93

81

85

93

87

72

70

94

RED (San Q va M №0120-01)

107

96

87

82

76

75

73

71

69

80

1. Shovqin darajasi natijalarini San Q va M №0120-01qarab baho bering.2. Shovqin ta'sirini oldini olish tadbirlarini aytib bering.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət