Ana səhifə

Autor: Jiří Žák Konzultant: Pavel Nečas


Yüklə 349.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü349.5 Kb.
Fotbal

Školní rok: 2012

Autor: Jiří Žák

Konzultant: Pavel Nečas

Třída: IX.A

¨

Anotace

This seminar work is focused on football, that is something like great world phenomenon. It briefly summarizes history of this popular game. Part of the text is concentrated on football rules. Game posts are not omitted. The most famous players are mentioned as well. First of all the goalkeepers, as the autor himself stands among proverbial three goalposts.

Obsah


 1. Co je to fotbal? str. 4

 2. Počátky fotbalu – kořeny fotbalu str. 5

 3. Průběh a způsob hry str. 6

 4. Pravidla str. 7

 5. Herní posty str. 8

 6. Výstroj hráčů str. 9

 7. Nejslavnější čeští hráči str. 10

 8. Nejslavnější světoví hráči str. 12

 9. Fotbal a já str. 14

 10. Závěr str. 15


1. Co je to fotbal?
Fotbal je kolektivní hra, kde se dá vyhrát či prohrát, soutěžit, spolupracovat. Je to rovněž aktivita ve volném čase. Je to hra, které se účastní dva týmy, každý o jedenácti hráčích.

Na hru dohlíží rozhodčí: hlavní rozhodčí se pohybuje mezi hráči na hrací ploše a má plnou odpovědnost, k řízení zápasu je vybaven píšťalkou, kterou signalizuje zahájení a přerušení hry. Těsně za okrajem, neboli za lajnou, na delších okrajích hřiště, se pohybují dva asistenti rozhodčího, tzv. pomezní, kteří hlavnímu rozhodčímu signalizují praporkem některé druhy porušení pravidel. Nemají však samostatnou rozhodovací pravomoc. V evropských soutěžích jsou také dva tzv. brankoví rozhodčí. Brankoví rozhodčí nezasahují do hry přímo a také nemají praporek. Fungují jako poradci hlavního sudího, s nímž jsou ve spojení mini vysílačkou.

Hraje se s jedním kulatým míčem, kterým hráči pohybují po hrací ploše. Přihrávají spoluhráčům a střílejí na soupeřovu branku, kterou hájí protivníkův brankář. Družstvo, které nemá zrovna pod kontrolou míč, se jej snaží získat zachycením přihrávky nebo „napadáním“ soupeře u něhož je míč. Dovolený fyzický kontakt mezi hráči je však výrazně omezen.2. Počátky fotbalu – kořeny fotbalu
Fotbal, jak ho známe v dnešní podobě, se zrodil v Anglii začátkem druhé poloviny 19.století. Tento fakt ví dnes skoro každý, kdo se o tento sport jen trochu zajímá. Proto by měl mít mezi sporty svůj rodokmen. A v tom je kámen úrazu. Fotbalových předků bylo totiž tolik, že sestavit rodokmen ani není možné.

V Číně se ve 4. a 3. století př. n. l. hře, podobné fotbalu, říkalo su-chu. Kopalo se

do koule ze zvířecí kůže. Hru začali provozovat vojáci, ale brzy se rozšířila mezi

obyčejné lidi. Míč byl kožený, vyplněný vlasem nebo peřím. Egypťané hráli

míčové hry už roku 2600 př. n. l. Řekové hráli fotbal od roku 500 př. n. l. Z Řecka

převzali míčové hry Římané, kteří tyto hry chápali jako povyražení i jako

prostředek k utužení fyzické síly i duševní rovnováhy. Proto se jich zúčastňovala

spousta osobností, např. Julius Caesar nebo Augustus.

První písemné zprávy o kopané ve středověku nacházíme ve Francii, Itálii

a zejména v Anglii. Kopaná v Anglii se hrála většinou v ulicích měst

a na vesnicích. Počet hráčů na jedné straně dosahoval někdy až několika set. Byl to

v podstatě boj o míč s cílem dopravit jej do některé městské brány. Vzhledem

k tomu, že byl při tom poškozován soukromý i veřejný majetek, byla hra

zakazována městskými i královskými dekrety.

Na začátku 19. století fotbal v Anglii upadal. Rozmach průmyslové revoluce

v Anglii této hře ani trochu nepřál. Průmyslníci zabírali na venkově půdu pro

rozšíření výroby. Oživení přinesla v Anglii až další desetiletí první poloviny 19.

století. Zásluhu měli studenti na středních soukromých školách. Mladí

lidé totiž nepřestali hrát fotbal ani v jeho nejhorších dobách a pedagogové se

zvýšeného zájmu mládeže o hry a pohyb v přírodě chytili. Viděli v tom menší zlo,

než jaké přinášel život v kuřáckých a pijáckých partách, kde mládež utápěla svůj

volný čas a kde se rodil silný odpor proti učitelům. Na těchto školách se začala

rozvíjet i atletika, kriket, veslování a moderní fotbal. Hlavně v Cambridgi, Etonu,

Harrowu, Charterhouse, Rugby, Shrewsbury a Westminsteru. Proslulosti dosáhla

zejména škola v Rugby. Doporučovali především kriket, ale časem podlehli

nátlaku studentů a povolili i fotbal. Škola si získala takovou proslulost, až ji

v roce 1839 navštívila anglická královna, aby mohla zhlédnout fotbalové utkání.
3. Průběh a způsob hry
Fotbalový zápas obecně probíhá plynule, přerušení jsou způsobena porušením pravidel (např. když se míč dostane mimo hrací plochu, když hráč mimo brankáře zahraje rukou, když

při snaze o odebrání míče soupeři hráč protivníka kopne či jinak překročí dovolené způsoby napadání atd.) a hra po nich většinou jen s malým zdržením pokračuje dál. Hraje se celkem devadesát minut hrubého času (čas běží i v přerušené hře), s patnáctiminutovou přestávkou

v polovině, po které si soupeři vymění poloviny hřiště. Na konci obou poločasů rozhodčí stanoví, kolik času se bude hrát nad rámec 45 minut, čímž se nahrazuje čas ztracený např. ošetřováním zraněných hráčů či střídáním. Typicky se jedná zhruba o jednu minutu na konci prvního poločasu a tři minuty na konci druhého poločasu.


Stadion Nou Camp
4. Pravidla fotbalu
Rozměry hrací plochy: hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková.

Délka: minimum 90 m, maximum 120 m

Šířka: minimum 45 m, maximum 90 m

Vyznačení:

Hrací plocha musí být vyznačena dobře viditelnými čárami. Tyto čáry patří k tomu území, které ohraničují.

Delší ohraničující čáry se nazývají pomezní čáry, kratší se nazývají brankové čáry.

Všechny čáry jsou nejvýše 12 cm široké.

Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny středovou čárou. Uprostřed středové čáry je vyznačena středová značka. Kolem středové značky je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m .

Brankové území: Brankové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:

Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 5,50 m od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 5,50 m dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou

s brankovou čárou. Prostor, který ohraničují tyto čáry a branková čára, se nazývá brankovým územím. Pokutové území: Pokutové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:

Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 16,50 m od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 16,50 m dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor ohraničený těmito čárami a brankovou čárou se nazývá pokutové území.

V každém pokutovém území se na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené ze středu brankové čáry, vyznačí ve vzdálenosti 11 m od brankové čáry vhodným způsobem pokutová značka. Od středu každé pokutové značky se mimo pokutové území vyznačí oblouk

o poloměru 9,15 m, který se nazývá pokutový oblouk.

Praporky: v každém rohu hrací plochy se umístí nejméně 1,50 m vysoká a nahoře zaoblená tyč, na níž je připevněn praporek.

Stejná tyč s praporkem se může umístit na každé straně hrací plochy proti středové čáře

ve vzdálenosti nejméně 1 m od pomezní čáry.

Rohové území: kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh

o poloměru 1 m.
5. Herní posty

Brankář – má za úkol bránit branku před vstřelením gólu, obvykle gólu od protihráčů. Mezi jeho vedlejší úkoly patří rozehrávaní kopů z oblasti pokutového území, tzv. velkého vápna (např. offsidu). Brankář může uchopit míč do ruky jen ve vyznačeném území, brankář také řídí hru.Stoper – poslední hráč mezi obranou a brankářem, řídí spolu s brankářem hru. Když projde útočník přes obranu, je tam stoper, aby ho napadl a zneškodnil nebo, když je nakopnutý míč přes obranu a rychlý útočník proběhne obranu, je tam stoper, aby ho zadržel. Když jde stoper proti hráči, jeden z obránců ho musí zastoupit, protože když útočník překoná stopera, aby narazil na dalšího hráče.

Obránce – každý obránce si hlídá svého protihráče. Jeho hlavním úkolem je zabránit vstřelením branky.

Základními charakteristickými znaky hry obránce jsou: • koncentrace pozornosti na míč a na útočícího hráče s míčem a neustálý pohyb hráčů

za míčem

 • agresivní hra, napadání hráče s míčem ve vlastním prostoru

 • intenzivní herní činnost hráčů v těžišti hry a přebírání útočících hráčů

 • maximální snaha o zabránění finální přihrávky a střelby

 • zdvojování útočícího hráče v křídelních prostorech s cílem odebrání míče

 • efektivně využívat signálů postavení mimo hru

Útočník – je ten hráč, který je nejblíže soupeřově brance. Útočník se snaží překonávat soupeřovu obranu, obelstít soupeřova brankáře a vstřelit gól. Jeden nebo dva útočníci se nazývají útočný hrot (neboli hrot útoku). Fotbalový útočník by měl být taky dobrý hlavičkář, zejména kvůli zakončování herních situací tzv. standardních situaci v okolí branky, jako jsou volné přímé kopy, rohové kopy apod. Také jsou častými exekutory pokutových kopů


Záložník – je hráč hrající převážně uprostřed hříště, útočné i obranné povinnosti. Ve fotbalovém týmu hraje 3-6 záložníků. Záložníci se dělí na obranné a útočné.

.


Nejslavnější čeští hráči


6. Výstroj hráčů
Hráči jsou povinni mít následující výstroj:


 • dres – rozlišují v jakém týmu je hráč. Barva dresů je určena podle znaku týmu nebo je vybrána náhodně. Většina týmů má alespoň dvě sady dresů.

 • trenýrky

 • štulpny (podkolenky) – zakrývají chrániče

 • chrániče holení – chrání holeň před kopnutím od protihráče. Brankář může mít i chrániče kolenou

 • kopačky – na rozdíl od normálních bot mají kolíky nebo špunty. Kolíky nebo špunty zajišťují, aby hráč neuklouzl na mokrém povrchu.


Brankáři mají barvu dresu odlišnou od ostatních hráčů, rozhodčího i jeho asistentů.


7. Nejslavnější čeští hráči v soutěži Zlatý míč
Pavel Nedvěd

Datum narození: 30. srpna 1972

Místo narození: Cheb, Československo

Výška: 1,77 m

Číslo dresu: 11

Pozice: záložník

Profesionální kluby:


 • 1992-1996 Sparta Praha

 • 1996-2001 Lazio (Itálie)

 • 2001-2009 Juventus (Itálie)

Dne 26. srpna 2009 oficiálně potvrdil konec své fotbalové kariéry.
Josef Masopust

Datum narození: 9. února 1931

Místo narození: Střimice, Československo

Pozice: střední záložník

Profesionální kluby:


 • 1950-1952 Vodotechna Teplice

 • 1952-1968 Dukla Praha

 • 1968-1970 KVV Molenbeek

Mezi další slavné české fotbalisty patří:

Petr Čech

Datum narození: 20. května 1982

Místo narození: Plzeň, Československo

Výška: 1,96 m

Současný klub: Chelsea FC

Číslo: 1


Pozice: brankář

Profesionální kluby • 1999-2001 Blšany ,(ČR)

 • 2001-2002 Sparta Praha (ČR)

 • 2002-2004 Stade Rennes (FR)

 • 2004- Chelsea (ENG)

Petr Čech je všeobecně považován za nejlepšího brankáře na světě.


Ivo Viktor

Datum narození: 21. května 1942

Místo narození: Křelov

Současný klub: ukončil kariéru

Pozice: brankář

Klubová příslušnost: • 1960-1961 Železárny Prostějov

 • 1961-1962 RH Brno

 • 1962-1963 Spartak Brno SJŠ

 • 1963- 1976 Dukla Praha

Ivo Viktor byl průkopníkem výhozu míče rukou, Dokázal házet velmi daleko a přesně.


8. Nejslavnější světoví hráči
Nejslavnějšími světovými hráči minulosti jsou:
Pelé
Datum narození: 23.říjen 1940

Místo narození: Tres Coracoes, ( Brazílie)

Výška: 1,73m

Číslo: 10

Pozice: útočník
Profesionální kluby:


Pelé je bývalý brazilský fotbalista, který je často označován jako nejlepší fotbalista všech dob. S brazilskou reprezentací získal 3 tituly mistra světa. Svou kariéru ukončil roku 1977.


Diego Maradona (celé jméno Diego Armando Maradona)

Datum narození: 30. říjen 1960

Místo narození: Lanús, Argentina

Výška: 1,68m

Současný klub: ukončil kariéru

Číslo: 10

Pozice: ofenzivní záložník/ útočník
Profesionální kluby:

Diego Maradona je bývalý argentinský fotbalista a bývalý trenér argentinské fotbalové reprezentace.  Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších a nejtalentovanějších světových hráčů všech dob.

…a současnosti:
Lionel Messi (celé jméno: Lionel Andres Messi)
Datum narození: 24. června 1987

Místo narození: Rosario , Argentina

Výška: 1,69 m

Současný klub: FC Barcelona

Číslo:10

Pozice: útočník


Profesionální kluby:

 • 2004- FC Barcelona

Lionel je argentinský fotbalista. Který v současnosti hraje za FC Barcelona. Často bývá označován jako nový Maradona, který sám řekl že Messi je jeho nástupcem. V sezóně 2011/2012 nastřílel ve španělské lize rekordních 50 gólů.9. Fotbal a já

Fotbal mě bavil už od malička. Začínal jsem v žákovském mužstvu TJ Sloup na postu útočníka, ale s míčem jsem se moc nepotkával. Zato mě to začalo více bavit v brance. Uchytil jsem se v brance žákovského družstva TJ Sloup, kde jsem odchytal 2 roky. Poté jsem přešel do dorosteneckého mužstva, kde jsem byl náhradní brankář. Po pár odchytaných poločasech jsem mezi třemi tyčemi zakotvil natrvalo.


10. Závěr

Toto téma jsem si vybral proto, že fotbal je mým koníčkem, rád ho hraji i sleduji. Fotbal představuje tak široké téma, že jsem se ho ve své práci stačil pouze letmo dotknout. Na světě ho každý den hrají miliony lidí a je jedno, jestli s míčem slepeným z igelitu, na plácku chudinské čtvrti nebo s posledním typem balónu Adidas na prvotřídně střiženém trávníku tréninkového střediska. Fotbal je zábavou i prostředkem k utužení tělesné zdatnosti. Musím přiznat, že fotbal raději hraji, než o něm píši.


Literatura:

NORDMANN, Michael. Největší hvězdy fotbalu1000 nejlepších fotbalistů světa. 2., aktualiz. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2010, 368 s. ISBN 978-80-256-0373-4.

MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbaludějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. vyd. V Praze: XYZ, 2009, 549 s. ISBN 978-80-7388-251-8.

VIKTOR, Ivo a Jaroslav SKÁLA. Můj dres číslo 1: dvacet let ve fotbalové brance. 2. vyd. Praha: Olympia, 1978, 338 s., obr. příl.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət