Ana səhifə

Školska 2014-15 program I kalendar predavanja I vežbi nastavni predmet – Resursi u turizmu


Yüklə 143.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü143.5 Kb.
ŠKOLSKA 2014-15

PROGRAM I KALENDAR PREDAVANJA i VEŽBI

NASTAVNI PREDMET – Resursi u turizmu

Br. Nast. Jedin.Datum


Tema predavanja/vežbi

(naizmenično unosite teme predavanja i vežbi ukoliko su predviđene)

Cilj, ishodi

Znanja, veštine i sposobnosti koje studenti stiču na času

Sadržaj/aktivnost

Opis toka predavanja/vežbi sa ključnim informacijama, zadacima i zaključcima.


Mesto održavanja časa

Planirani gosti

Alati i metode

- Metode nastave

- Potrebna priprema

- Prateći materijaliUčešće studenata, zadaci i parametri za ocenjivanje.

1.

Prostor i turizam


Student će biti u stanju da: Definiše i usvoji osnovne pojmove o prostoru; Upozna sa značajem prostora i pojedinih njegovih elemenata u funkciji razvoja turizma;

Stekne sposobnosti prepoznavanja mogućnosti određenog prostora i njegovih komparativnih prednosti za razvoj turizma

Predmet, cilj, zadaci i metode turističke geografije; Prostor kao opšti resurs i sistem;

Korišćenje i organizacija prostora; Zaštita i rezervisanje prostora; Konflikti u korišćenju i zaštiti prostora; Uloga atraktivnosti i uređenosti prostora u razvoju turizma;

Teorija lokacije u turizmu; Zaključak o ograničenosti prostora i potrebi usaglašenog korišćenja


Učionica


Metoda razgovora – dijaloga sa pojedincima i celom grupom, PP prezentacija; Zakon o zaštiti prirode Srbije; Prostorni plan RS

- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški
Prostor i turizam

Vežbe – Jelena FarkićRazumevanje razlike između prirodnih i stvorenih vrednosti

Usvajanje novih termina
Prirodne i antropogene turističke vrednosti u Srbiji i svetu – primeri

Klasifikacija pomenutih tur. vrednosti na kompleksne, samostalne i komplementarneUčionica

PP prezentacija

Interaktivno vođenje nastave

2.

Atraktivni turistički resursi

Prirodni turistički resursi I (geomorfološki resursi)


Definiše pojam atraktivnog turističkog reursa, usvoji osnovnu klasifikaciju i kako resursi opredeljuju razvoj pojedinih vidova turizma; Upozna i usvoji klasifikaciju i izdvojiti najznačajnije prirodne turističke resurse; Predstavi geomorfološke resurse, vrste, značaj i glavne predstavnike

Opšti pojmovi i karakteristike;

Mesto resursne osnove u sistemu turizma; Svojstva i klasifikacija turističkih resursa;

Prirodni turistički resursi,

svojstva i rasprostranjenost u svetu i u Srbiji:

- Geomorfološki resursi (planine, kanjoni i klisure, obale i ostrva, pećine i jame); Opšti zaključak o rasprostranjenosti prirodnih resursa u Srbiji


Učionica

Uvodno predavanje;

Euristička metoda (navođenje studenata na otkrivanje odgovarajućih istina), privid igre, dijalog: nastavnik - grupa; PP prezentacija, geografske karte sveta i Srbije- Interaktivno

- Stepen angažovanja u postavljanju pitanja ili davanju odgovora

- Vođenje beleški

Atraktivni turistički resursi

Prirodni turistički resursi I (geomorfološki resursi)

Vežbe – Jelena FarkićUočavanje resursa na Keju

Analiza turističkih potencijala Dunava (ciklo turizam, nautički turizam itd)Terenske vežbe

Značaj resursne osnove za razvoj turizma

Prepoznavanje prirodnih i antropogenih turističkih potencijala Novog Sada

Obilazak centra grada i mapiranje značajnih resursa
Sunčani kej

Mapa Dunava od izvora do ušča

Popunjavanje materijala za rad
Aktivno učešće studenata u analizi

Popunjen materijal za rad3.

Prirodni turistički resursi II (klima kao turistički resurs; hidrografski resursi)


Objasni atraktivna svojstva klime; Predstavi klimatske i hidrografske resurse, vrste i glavne predstavnike; Objasni značaj svakog od resursa za razvoj turizam i mogućnost njihovog uključivanja kao kompleksnog, samostalnog ili komplementarnog značaja

Prirodni turistički resursi, svojstva i rasprostranjenost u svetu i u Srbiji:

- Klima kao turistički resurs

- Hidrografski resursi (okeani i mora, jezera, reke, termomineralni izvori);

Zaključak o oblicima turizma i turističkim aktivnostima koje se vezuju za pojedine vrste resursaUčionica

Analiza i klasifikacija;

PP prezentacija; Geografska karta sveta i Srbije- Aktivno učestvovanje,

- Nivo angažovanja

- Pronalaženje na geografskoj karti, beleške

Prirodni turistički resursi II (klima kao turistički resurs; hidrografski resursi)

Vežbe – Jelena FarkićUpoznavanje sa istorijatom nacionalnih parkova i stavljanjem prirodnih dobara pod zaštitu

Upoznavanje sa zaštićenim područjima i nacionalnim parkovima Srbije i sveta i prezentacija odabranih destinacija


Računarska učionica

Analiza sadržaja na internetu

Prezentacija odabranog prirodnog turističkog resursa

4.

Prirodni turistički resursi III (biljni i životinjski svet)

Antropogeni turistički resursi I (etnografski turistički resursi)

Objasni rekreativna svojstva vegetacije i atraktivnost životinjskog sveta, kao i oblike turizma koje je moguće razvijati; Predstavi antropogene turističke resurse, njihova atraktivna svojstva i način prezentacije

Prirodni turistički resursi II

- Biljni i životinjski svet: (atraktivna svojstva, oblici turizma povezane sa biljnim i životinjskim svetom, rekreativna svojstva vegetacije


stetska i kuriozitetna svojstva živog sveta)
Antropogeni turistički resursi I, vrste, odlike, rasprostranjenost u svetu i u Srbiji:

- Etnografski turistički resursi (pojam i karakteristike, atraktivna svojstva, najznačajnije grupe u Srbiji i svetu); Zaključna razmatranjaUčionica

Metode objašnjavanja i razgovora; Analiza i klasifikacija; PP prezentacija; geografske karte sveta i Srbije

- Aktivno učestvovanje, izrada itinerera

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški


5.

Antropogeni turistički resursi II

(umetnički turistički resursi;

ambijentalni i pejzažni turistički resursi)

Objasni atraktivna svojstva, način valorizacije i značajne predstavnike umetničkih turističkih resursa u Srbiji i usvetu

Predstavi ambijentalne i pejzažne turističke resurse, način prezentacije i najznačajnije predstavnike – Srbija i svet
Umetnički turistički resursi (kompleksnost i raznovrsnost, valorizacija, rasprostranjenost u svetu i u Srbiji, umetnički reursi Srbije: praistorija, rimska epoha, srednji vek);

Ambijentalni i pejzažni turistički resursi (način valorizacije i predstavnici); Zaključak o opštem značaju ovih resursa u turizmuUčionica

Uvodno predavanje;

Euristička metoda (navođenje studenata na otkrivanje odgovarajućih istina), dijalog: nastavnik - grupa; PP prezentacija, Priručnik iz istorije umetnosti- Interaktivno

- Stepen angažovanja u postavljanju pitanja ili davanju odgovora, izrada itinerera

- Vođenje beleški
Antropogeni turistički resursi I i II

Vežbe – Jelica MarkovićUvidi atraktivnost i snažnu moć privlačenja etnografskih, umetničkih i ambijentalnih resursa

Stekne sposobnost da ih razlikuje i porediPrikaz nematerijalnog kulturnog nasledja Srba, Mađara i Slovaka u Vojvodini (običaji, nošnja, folklor,vera)

Prikaz najpoznatijih arheoloških lokaliteta u svetu (Čičen Ica, Maču Pikču, Petra) i u Srbiji (Lepenski Vir, Viminacium, Felix Romuliana)

Prikaz najpoznatijih sakralnih obejkata u svetu (NotrDam, Crkva sv. Blaža, Meteori) i u Srbiji (Srednjovekovni manastiri)

Prikaz najpoznatijih muzeja u svetu (Luvr, Ermitaž, Madam Tiso) i u Srbiji (Muzej Nikole Tesle, Muzej Vojvodine)

Prikaz ambijentalnih celina Skadarlij u Beogradu i Plaka u Atini


Tims

-dijaloške metode razvijene na diskusiji o predmetnoj problematici

- Power point prezentacije

- prospekti, brošure i drugi turistički promo materijali.


- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški


6.

Antropogeni turistički resursi III

(manifestacije - organizovani događaji kao turistički resursi;

Veštačke atrakcije kao turistički resursi)

Objasni značaj manifestacija kao turističkih resursa;

Sagleda specifične načine njihove valorizacije u turizmu


Shvati značaj zabavnih i tematskih parkova kao turističkih atrakcija;
Sagleda osnovne elemente valorizacije zabavnih parkovaManifestacije kao turistički resurs (pojam, vrste, značaj, organizacija manifestacija, geografski raspored manifestacije u Srbiji);

Veštačke atrakcije kao turistički resursi: vrste - zabavni i tematski parkovi, muzeji na otvorenom; način turističke valorizacije, poslovanje i upravljanje); Zaključak o veštačkim destinacijamaUčionica

Metode objašnjavanja i razgovora; Analiza i klasifikacija; PP prezentacija

- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški
Antropogeni turistički resursi III

Vežbe – Jelica MarkovićUvidi atraktivnost i snažnu moć privlačenja stvorenih turističkih resursa

Stekne sposobnost da ih razlikuje i porediPrikaz svetskih turističkih manifestacija (Kanski filmski festival, Festival itakijanske kancone San Remo, Karneval u Riju) i manifestacija u Srbiji (Sabor trubača u Guči, Exit u Novom Sadu).

Prikaz tematskih parkova (Diznilend u Parizu, Terazije iz tridesetih na Novom Beogradu)Tims

-dijaloške metode razvijene na diskusiji o predmetnoj problematici

- Power point prezentacije

- prospekti, brošure i drugi turistički promo materijali.


- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški


7.
Stanovništvo kao resurs u turizmu


Razume značaj stanovništva za razvoj turizma; Sagleda osnovne demografske tendencije; Shvati značaj stanovništva kao osnovnog resursa i subjekta razvoja turizma na određenom području; Predstavi spektar ljudskih potreba i objasni turističke potrebe i motivacije

Uvod o prirodnim resursima i uticaju na globalni razmeštaj stanovništva u svetu

- Razvoj i strukture stanovništva

- Međuzavisnost demografskih i turističkih kretanja

- Stanovništvo kao faktor turističkog razvoja; turističke potrebe i motivacije; Zaključak o mogućim ulogama stanovništva u razvoju turizmaUčionica

Uvodno predavanje,

Metode objašnjavanja i razgovora;

PP prezentacija

Analiza studije slučaja- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški
Stanovništvo kao resurs u turizmu

Vežbe- Jelica MarkovićSagleda važnost uključivanja lokalnog stanovništva u razvoj turizma na destinaciji

Uključenost lokalnog stanovništva u turizam

Community-based turizam

Primer dobre prakse -uključenost lokalnog stanovništva u Bačkom Monoštoru u razvoj turizma


Tims

-dijaloške metode razvijene na diskusiji o predmetnoj problematici

- Power point prezentacija
- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški


8.

Turistička valorizacija prostora i resursa


Razume postupak valorizacije turističkih resursa, razlog i način njegovog sprovođenja;

Usvoji znanja o metodama i faktorima turističke valorizacije prema WTO i prema Hilari du Kros;Uvod o resursima turističke destinacije - izvorni i izvedeni elementi ponude; Faktori turističke valorizacije prema WTO; Metod turističke valorizacije prema Hilari du Kros; -Specifičnosti valorizacije pojedinih tipova turističkih resursa; Zaključak o potencijalu prostora i pojedinih resursa za formiranje turističkog proizvoda

Učionica

Metode objašnjavanja i razgovora; Analiza i klasifikacija; PP prezentacija;

- Rešavanje konkretnih zadataka- euristička metoda,

- Uspešnost u rešavanju zadataka

- Vođenje beleški
Turistička valorizacija prostora i resursa

Vežbe – Jelica MarkovićStekne znanje kako praktično da primeni model valorizacije kulturnih dobara po metodu Hilari du Kros

Primena Hilari du Kros metoda na konkretnom primeru – grupni zadatak

Tims

Metode objašnjavanja i razgovora

- Rešavanje konkretnih zadataka

9.

Regionalizacija i tipologija receptivnih prostora


Definiše osnovne elemente i strukturu turističko-geografske regije; Razume i usvoji elemente za tipologiju i osnove tipologije turističkih regija; Predstavi dva pristupa regionalizaciji sveta - prema geografskom pristupu i prema UNWTO, kao i teritorijalnu organizaciju evropskog regiona po subregionima prema UNWTO

Uvod o regionalizaciji; Tipologija turističko-geografskih regija;

Turistička regionalizacija sveta prema geografskom principu i prema konceptu UNWTO;

Vodeće turističke regije sveta;

Teritorijalna organizacija evropske makro regije prema UNWTO; Zaključak o prednostima i nedostacima ovih regionalizacijaUčionica

Metode objašnjavanja i razgovora; Analiza i klasifikacija; PP prezentacija; Geografske karte sveta, Evrope i makroregiona- Aktivno učestvovanje

- Pronalaženje na gografskoj karti,

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleškiRegionalizacija i tipologija receptivnih prostora

Vežbe – Jelena FarkićUpoznavanje sa sadržajima sajta UNWTO
Snalaženje na Google mapama

Glavni turistički pravci i položaj Srbije u odnosu na njih

Analiza najpoznatijih turističkih regija (Sredozemlje, Karibi, Alpi, Azurna obala itd)Računarska učionica


Analiza sadržaja

Prezentacija odabrane regije

10.

Turistički proizvodi Srbije


Razume razlike između različitih koncepcija razvoja turizma i njihov uticaj na kreiranje turističkih proizvoda;

Sagleda ključne postojeće i planirane turističke proizvode SrbijeUvod o eri masovnog turizma i pojavi novih oblika turizma; Koncepcije i vidovi turizma;

Turistički proizvodi i turistički promet Srbije; Zaključak o prioritetima i strateškim opredeljenjimaUčionica

Metode objašnjavanja i razgovora; Analiza i klasifikacija; PP prezentacija

- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški
Turistički proizvodi Srbije

Vežbe – Jelena FarkićRazumevanje pojma «turistički proizvod»

Usvajanje Strategije razvoja turizma RS kao strateškog dokumentaAnaliza preporučenih turističkih proizvoda prema Strategiji razvoja turizma RS

Učionica

Interaktivna nastava

Učešće u analizi

11.

Turističke regije i turistička područja Srbije


Identifikuje planirana turistička područja Srbije; Shvati značaj integrisanja turističke ponude u prostoru;

Sagleda razlike između planiranih turističkih područja i klastera SrbijeOsnove turističke regionalizacije Srbije; Turistička područja utvrđena Prostornim planom RS

Turistički klasteri Srbije prema Strategiji razvoja turizma RS 2005-2015
Učionica

Metoda razgovora – dijaloga sa pojedincima i celom grupom, PP prezentacija; Geografska karta Srbije

- Aktivno učestvovanje

- Pronalaženje na geografskoj karti,

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški

Turističke regije i turistička područja Srbije

Vežbe – Jelena FarkićUsvajanje termina «klaster» i «klasterizacija»

Razumevanje značaja klasterizacije SrbijeAnaliza Prostornog plana RS

Učionica

Radionički pristup

Aktivno učešće u nastavi


12

Emitivna područja i pravci turističkih kretanja


Identifikuje faktorie koji generišu turističku tražnju u određenim područjima (emitivnim); Stekne saznanja o najznačajnijim emitivnim regijama i zemljama u svetu, kao i pravcima turističkih kretanja;

Uvod o turističkoj tražnji;

Karakteristike turističkog tržišta; Faktori generativnog potencijala; Glavna emitivna područja i pravci turističkih kretanja u svetu i u Srbiji;

Turistički promet po regionima;

Zaključak o razlikovanju emitivnih i receptivnih prostora
Učionica

Metode objašnjavanja i razgovora; Analiza i klasifikacija; PP prezentacija; Geografske katre sveta i Evrope

- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški
Emitivna područja i pravci turističkih kretanja

Vežbe – Jelica MarkovićSazna o kvanititativnim pokazateljima turističke razvijenosti neke zemlje

Komparativna analiza turističkog prometa Francuska, Španija, Nemačka, Češka, Srbija,

Tims

Powerpoint prezentacija

- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški


13

Zaštita životne sredine i turizam


Prepozna mere za ograničenje, regulisanje i smanjivanje intenziteta korišćenja prostora; Sagleda mere za zaštitu prirodnih i antropogenih resursa; Sagleda uslove i mogućnosti za razvoj turizma u zaštićenim područjima sa primerima iz sveta i kod nas; Razume koncept održivog razvoja


Mere za ograničenje pritiska na prostor; Zaštita prirodnih resursa; Zaštita antropogenih resursa; -Oblici zaštite prostora u svetu i u Srbiji; Primeri razvoja turizma u zaštićenim područjima u svetu i kod nas;

Politika održivog razvoja
Učionica

Metoda razgovora – dijaloga sa pojedincima i celom grupom, PP prezentacija; Studija slučaja

- Aktivno učestvovanje

- Uspešnost u rešavanju zadataka

- Vođenje beleški
Zaštita životne sredine i turizam

Vežbe - Jelica MarkovićUpozna se sa radom Organizacije za Obrazovanje, Nauku i Kulturu Ujedinjenih Nacija UNESCO i njenom listom zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara

Prikaz Unescovih prirodnih i klulturnih dobara (odabrani primeri)

Tims

dijaloške metode razvijene na diskusiji o predmetnoj problematici

- Power point prezentacija
- Aktivno učestvovanje

- Vođenje beleški14.
Opšte i prostorno planiranje turizmaUsvoji osnovne pojmove o prostornom planiranju; Uoči ulogu prostornog planiranja u integralnom strarteškom planiranju; Razume tendencije u usmeravanju razvoja i prostornom planiranju turističkih područja; Upozna osnovne faze procesa prostornog planiranja od pripreme plana do njegove inplementacije


Uvodno izlaganje o opštem i prostornom planiranju; Vremenski horizont i prostorni obuhvat; Osnove prostornog planiranja turističkih područja i centara; Proces prostornog planiranja: pripremna faza, studijsko-dokumentaciona osnova, izrada, razmatranje i donošenje plana, inplementacija plana; Zaključak o rezervisanju prostora i konkurenciji za prostor između turizma i drugih aktivnosti (poljoprivreda, šumarstvo, energetika, rudarstvo i sl.)

Učionica


Uvodno predavanje,

Metode objašnjavanja i razgovora;

PP prezentacija

Analiza studije slučaja- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški


Opšte i prostorno planiranje turizma

Vežbe – Jelica MarkovićNa konkretnom primeru stekne znanje o faktorima koji utiču na prostorno planiranje

Upoznavabje sa radom I funkcijama Republičke agencije za prostorno planiranje
Analiza Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode Golija»

Tims

dijaloške metode razvijene na diskusiji o predmetnoj problematici

- Power point prezentacija

- Prostorni plan Golije


- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški


15.

Turizam kao agens transformacije prostora


Sagleda pozitivne i negativne uticaje turizma na prostor; Na konkretnim primerima upozna posledice masovnog turizma na degradaciju prostora u svetu; Identifikuje prostore gde je turizam ostvario pozitivan uticaj sa konkretnim primerima iz sveta i kod nas

Uvod o turizmu kao prostornom fenomenu; Pozitivni uticaji turizma na prostor; Negativni uticaji turizma na prostor

Pozitivni i negativni primeri transformacije prostora u svetu i u Srbiji; Zaključak o budućnosti prostora kao ograničenog resursaUčionica

Uvodno predavanje,

Metode objašnjavanja i razgovora;

PP prezentacija

Analiza studije slučaja- Aktivno učestvovanje

- Nivo angažovanja

- Vođenje beleški
Turizam kao agens transformacije prostora

Vežbe – Jelena FarkićRazumevanje razlike između pozitivnih i negativnih uticaja razvoja turizma na okruženje

Uticaj razvoja turizma na životnu sredinu i prostor na konkretnim destinacijama


Učionica

PP Prezentacija


Učešće u doskusijiOSNOVNA LITERATURA I IZVORI:
I KNJIGE I UDŽBENICI:
1. Čomić, Đ. (2008). Turistička geografija. Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija (u biblioteci TIMS).

2. Maksin-Mićić, M. (2008). Turizam i prostor. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment,

(http://www.seminarski-diplomski.rs/biblioteka/Turizam%20i%20prostor.pdf).


II OSTALI MATERIJALI:
1. Časopis TURIZAM br 11, 2007. Novi Sad: PMF – Departman za geografiju, turizam I hotelijerstvo (primeri turističke valorizacije, str. 83-105).

2. Stanojlović, A., Ćurčić, N., Pavlović, N. (2010). Turistička valorizacija lokaliteta „Lazarev grad“ u Kruševcu. Zbornik radova geografskog instituta „Jovan Cvijić“, SANU, Knj. 60, No 2, str. 77-92.

3. Jovanović, V., Delić, U. (2011). Karakteristike manifestacija i njihov uticaj na razvoj turizma u Srbiji. Turizam i hotelijerstvo, str. 203-220.

4. Klarić, Z. (2005). Geografski aspekti turističke regionalizacije svijeta prema konceptu Svjetske turističke organizacije. Hrvatski geografski glasnik, 67(2), str. 39-65.

5. Mundt, J.W. (2005). Brending destinacija. Zagreb: Turistički pregled, broj 4, godina II.

6. Tourism Highlights UNWTO 2013 (http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_lr.pdf)7. Prostorni plan Srbije 2011-2020, Službeni glasnik Republike Srbije 102/2011.

8. Strategija turizma Republike Srbije 2006-2015, Vlada RS, 2006.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət