Ana səhifə

C v prosinci 1987


Yüklə 191 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü191 Kb.
2000
1. Americko-sovětská smlouva o stažení všech raket středního doletu z Evropy byla podepsána:

a) v prosinci 1985

b) v prosinci 1986

c) v prosinci 1987

d) v prosinci 1988


2. Označte správný údaj:

a) Vitebsk leží na jih od Minska

b) Voroněž leží na jih od Kyjeva

c) Černovice leží na jih od Lvova

d) Gorkij leží na západ od Moskvy


3. V letech 1867-1918 požívaly v Uhrách autonomie

a) Banát, Slovinsko, Chorvatsko

b) Slovinsko, Chorvatsko, Sedmihradsko

c) Chorvatsko, Rijeka, Slavonie

d) Slovinsko, Rijeka, Banát


4. Nejvyšší sovět SSSR uznal nezávislost tří pobaltských republik v roce

a) 1989


b) 1990

c) 1991

d) 1992
5. Zakladatelem maďarské fašistické organizace Šípových křížů byl:a) Ferenc Szálasi

b) Gyula Gömbös

c) Pál Teleki

d) András Nyilás


6. Epos Láčplésis souvisí s národním obrozením:

a) Litevců

b) Estonců

c) Lotyšů

d) Maďarů


7. Tzv. livonské války probíhaly ve stejné době jako

a) konflikt katolíků a hugenotů ve Francii

b) sedmiletá válka

c) válka o dědictví rakouské

d) napoleonské války


8. Který z uvedených polských autorů nebyl držitelem Nobelovy ceny za literaturu?

a) H. Sienkiewicz

b) W. Reymont

c) Z. Herbert

d) C. Miłosz


9. Instituce zemstev byla v Rusku zavedena

a) vlády Petra I.

b) vlády Alexandra I.

c) vlády Alexandra II.

d) Prozatímní vlády


10. Na berlínském kongresu zastupoval Rusko jako ministr zahraničí

a) N. Novikov

b) A. Arakčejev

c) K. Pobědonoscevd) A. Gorčakov
11. Předsedou polské Unie svobody je:

a) M. Krzaklewski

b) B. Geremek

c) J. Buzekd) L. Balcerowicz
12. "Vlna morálního neklidu" proběhla kinematografií:

a) sovětskou po roce 1985 (T. Abuladze)

b) českou před rokem 1968 (J. Jireš)

c) polskou po roce 1976 (K. Kieślowski)

d) maďarskou po roce 1961 (M. Jancsó)


13. Sborník Věchi (Milníky) vydali v roce 1909 v Moskvě stoupenci:

a) liberalismu

b) marxismu

c) estetického formalismu

d) rozvoje ruské kinematografie


14. První sovětská industrializační pětiletka začala v roce

a) 1928


b) 1929

c) 1930


d) 1930
15. Finsko se stalo součástí Ruska v roce

a) 1721


b) 1809

c) 1815


d) 1878
16. Polskou východní hranici po první světové válce uznala konference velvyslanců Dohody v roce:

a) 1921


b) 1922

c) 1923

d) 1924
17. Pojem Lex Aponnyi označuje:

a) akt proklamace nezávislosti Uher z roku 1848

b) maďarizační legislativu z roku 1907

c) akt vyhlášení maďarské republiky v roce 1918

d) maďarskou ústavu z roku 1925
18. Bělorusko má

a) 14-16 miliónů obyvatel

b) 12-14 miliónů obyvatel

c) 10-12 miliónů obyvatel

d) 8-10 miliónů obyvatel


19. Visegradská skupina byla založena

a) na konci roku 1990b) na začátku roku 1991

c) na konci roku 1991

d) na počátku roku 1992
20. J. Lotman byl

a) člen skupiny sovětských disidentů, kteří odsoudili intervenci Varšavské smlouvy v Československu

b) maďarský jaderný fyzik, který vyzradil tajemství jaderné bomby sovětské špionáži

c) člen sémiotické a literárně-estetické školy působící na univerzitě v Tartu

d) první lotyšský president po vyhlášení samostatnosti Lotyšska v roce 1991

Testy a témata esejů - verze B - správné odpovědi
1. V carském Rusku proběhlo první sčítání obyvatelstva v roce

a) 1861


b) 1897

c) 1907


d) nikdy se nekonalo
2. Maribor leží na území

a) Litvy


b) Slovinska

c) Ukrajiny

d) Běloruska
3. Postava hetmana Ivana Mazepy vystupuje v souvislosti

a) s perejaslavskými rozhovory v polovině 17. stoletíb) rusko-švédským konfliktem na počátku 18. století

c) hajdamáckým povstáním v 60. letech 18. století

d) zánikem ukrajinské autonomie za Kateřiny II.
4. Označte správný výrok

a) v roce 1934 zavedli K. Päts v Estonsku a K. Ulmanis v Lotyšsku autoritativní režim

b) v roce 1930 zavedli A. Voldemaras na Litvě a generál J. Laidoner v Lotyšsku autoritativní režim

c) v roce 1926 zavedli J. Pi#sudski v Polsku a K. Ulmanis v Estonsku autoritativní režim

d) v roce 1919 zavedli M.Horthy v Maďarsku a J. Pi#sudski v Polsku autoritativní režim


5. Jako poslední balkánský stát před první světovou válkou získala nezávislost

a) Černá Horab) Albánie

c) Makedonie

d) Bosna a Hercegovina
6. Zprostředkování míru mezi Japonskem a Ruskem v roce 1905 se ujal:

a) americký president Roosevelt

b) britský premiér Balfour

c) francouzský president Loubet

d) německý kancléř Betmann-Hollweg


7. CEFTA byla založena

a) v roce 1991

b) v roce 1992

c) v roce 1993

d) v roce 1994
8. V meziválečném Polsku byl zlotý jako státní měna zaveden v roce:

a) 1918


b) 1924

c) 1930


d) 1934
9. Pojem červoněc označoval v Rusku

a) rudoarmějceb) novou sovětskou měnu v roce 1922

c) bolševika před rokem 1917

d) slangově uran
10. Pakt Bethlen-Peyer se týkal

a) uzavření dohody mezi maďarskou pravicí a sociální demokracií z roku 1921

b) státní dohody mezi Maďarskem a Rakouskem z roku 1922

c) uzavření smlouvy mezi Maďarskem a Dohodou o poskytnutí hospodářské pomoci v roce 1923

d) přistoupení Maďarska k tzv. římským protokolům v roce 1936


11. Magadan leží

a) u Ochotského moře

b) poblíž Vorkuty

c) poblíž Norilska

d) na Soloveckých ostrovech


12. Obyvatelstvo Ukrajiny v současnosti čítá

a) 25-35 miliónů

b) 35-45 miliónů

c) 45-55 miliónů

d) 55-65 miliónů


13. Vyznačte správnou časovou posloupnost parlamentních voleb v zemích středovýchodní Evropy po druhé světové válce:

a) Polsko-Maďarsko-Československo-Rumunskob) Maďarsko-Československo-Rumunsko-Polsko

c) Československo-Maďarsko-Polsko-Rumunsko

d) Rumunsko-Maďarsko-Československo-Polsko
14. Instituce Senátu byla v Rusku zřízena

a) během opričniny za Ivana IV.b) během reforem Petra I.

c) v souvislosti se zřízením zemstev za Alexandra II.

d) v souvislosti se vznikem Dumy za Mikuláše II.
15. Časopis Kolokol vydával

a) T. Ševčenko v Kyjevěb) A. Gercen v Londýně

c) M. Petraševský v Petrohradě

d) N. Trubeckoj v Praze
16. K. Penderecki je

a) předseda běloruského parlamentu

b) ukrajinský premiér

c) polský skladatel a dirigent

d) ruský divadelní a filmový režisér


17. Elista je hlavní město:

a) Tatarstánu

b) Jakutska

c) Kalmycka

d) Baškirska


18. Pojem Horní Uhry (Felvidék) označoval

a) Slovinskob) Slovensko,

c) Slavonii

d) Sedmihradsko
19. Autorem knihy Přežije Sovětský svaz rok 1984? byl

a) G. Orwellb) A. Amalrik

c) Z. Brzezinski

d) A. Koestler
20. V meziválečném Polsku existovaly

a) tři ústavy z let 1919, 1921 a 1935

b) dvě ústavy z let 1926 a 1935

c) jedna ústava z roku 1926

d) tři ústavy z let 1918, 1926 a 1935

___________________________________________________

2001
1. Transnistrie je:

a) název pro území východně od Dněstru

b) italská část Istrijského poloostrova

c) oblast povodí Dunaje na maďarsko-rakousko-slovenském pohraničí

d) latinský název pro Sedmihradsko


2. Označte správnou časovou posloupnost

a) děkabristické povstání - polské listopadové povstání - bitva u Slavkova - nástup Alexandra I. na ruský trůn - tylžský mír

b) nástup Alexandra I. na ruský trůn - bitva u Slavkova - tylžský mír - děkabristické povstání - polské listopadové povstání

c) děkabristické povstání - polské listopadové povstání - nástup Alexandra I. na ruský trůn - bitva u Slavkova - tylžský mír

d) polské listopadové povstání - nástup Alexandra I. na ruský trůn - bitva u Slavkova - tylžský mír - děkabristické povstání
3. Taganka je

a) adresa známého moskevského divadla

b) adresa sovětské bezpečnosti NKVD

c) označení kolesky s kulometem tažené koňmi

d) označení v Rusku vyráběného revolveru
4. Pojem štetl je:

a) slangový ruský výraz pro odpalovací raketová sila

b) židovské městečko ve východní Evropě

c) panské sídlo německé pobaltské šlechty

d) slangový polský výraz pro akcie
5. Lex Áponnyi:

a) je maďarský pojem pro rakousko-uherské vyrovnání

b) označuje ústavu meziválečného Maďarska

c) je pojmenováním maďarizační legislativy z počátku 20. století

d) označuje zákon, kterým byla zahájena výstavba vodního díla Nagymáros
6. Označte správnou časovou posloupnost

a) uzavření paktu Sikorski/Majskij - konference ve Wannsee - rozpuštění Kominterny - teheránská konference - německý útok na Jugoslávii

b) konference ve Wannsee - rozpuštění Kominterny - teheránská konference - konference ve Wannsee - rozpuštění Kominterny - teheránská konference

c) německý útok na Jugoslávii - uzavření paktu Sikorski/Majskij - konference ve Wannsee - rozpuštění Kominterny - teheránská konference

d) rozpuštění Kominterny - teheránská konference - německý útok na Jugoslávii - uzavření paktu Sikorski/Majskij - konference ve Wannsee
7. Autorem díla Skořicové krámy je:

a) Bruno Schulz

b) Sergej Prokofjev

c) Vasilij Kandinskij

d) Ignacy Paderewski
8. Označte správný výrok:

a) v době rozdělení polského státu ležela Varšava vždy na území ruského záboru

b) v době rozdělení polského státu ležela Varšava nejprve na území pruského, poté ruského záboru

c) v době rozdělení polského státu ležela Varšava vždy na území pruského záboru

d) v době rozdělení polského státu ležela Varšava nejprve na území rakouského, poté ruského záboru
9. Současný ukrajinský premiér se jmenuje:

a) N. Symonenko

b) N. Juščenko

c) N. Tkačenko

d) N. Kachnin
10. Petsamo je:

a) název lokality, kterou po roce 1945 získal SSSR od Finska

b) název lokality, kterou po roce 1945 získala Itálie od Jugoslávie

c) název části Východního Pruska, která po roce 1945 připadla SSSR

d) největší estonský přístav, který Rusko po r. 1991 vrátilo Estonsku
11. Pojem gentry označuje:

a) městský patriciát

b) střední venkovskou šlechtu

c) burzovní spekulanty

d) přístavní dělníky
12. Dohodové mocnosti uznaly meziválečné polské hranice v roce:

a) 1921


b) 1922

c) 1923


d) 1924
13. Označte správnou časovou posloupnost

a)


b)

c) B. Pasternak laureátem Nobelovy ceny za literaturu - vypovězení sovětsko-čínské dohody o jaderné spolupráci - sestřelení výzvědného letu U-2 - sovětsko-albánská roztržka - schválení tzv. Kosyginových reforem

d)
14. Šoproň leží:

a) na západ od Budapešti

b) na východ od Budapešti

c) na jih od Budapešti

d) na sever od Budapešti


15. Levobřežní Ukrajina se stala definitivně součástí Ruska v roce:

a) 1654


b) 1667

c) 1686


d) 1795
16. Finsko se stalo součástí Ruska za

a) Petra I.

b) Kateřiny II.

c) Alexandra I.

d) Mikuláše I.
17. Jamal je:

a) poloostrov v Karském moři

b) město na západní Sibiři

c) přístav v Kaspickém moři

d) pánev v Turkmenistánu
18. Kašubové žijí v:

a) v Maďarsku

b) na Kavkaze

c) v Polsku

d) na Kamčatce
19. Označte správnou časovou posloupnost

a)


b)

c)

d) nástup první nekomunistické vlády v Polsku - B. Jelcin zvolen předsedou Nejvyššího sovětu SSSR - sjednocení Německa - založení tzv. visegrádské skupiny - rozpad SSSR


20. V meziválečném období byla Bukovina součástí

a) Ukrajiny

b) Rumunska

c) Československa

d) Maďarska
21. Literární postava Lazika Rojtšvance vystupuje v díle:

a) I. Babela

b) I.B. Singera

c) B. Pilňaka

d) I. Erenburga
22. V květnu 1991 bylo Polsko přijato do:

a) Quadragonály

b) Pentagonály

c) Hexagonály

d) Středoevropské iniciativy
23. Současná populace Ukrajiny se pohybuje v početním rozmezí:

a) 25-35 miliónů

b) 35-45 miliónů

c) 45-55 miliónů

d) 55-65 miliónů
24. V následujících čtyřech názvech je jeden uveden nesprávně. Zaškrtněte jej:

a) Dorpat

b) Tartu

c) Reval


d) Jurjev
25. Řeckokatolická církev je s římskokatolickou církví v souladu ve věci:

a) liturgie

b) eucharistie

c) uznání papeže jako hlavní autority

d) církevní architektury

_____________________________________________________


2002

1. Podle poslední administrativní reformy je Polsko rozděleno na:

a) 12 krajů

b) 16 vojvodství

c) 19 oblastí

d) 24 provincií


2. Jamalský plynovod přivádí plyn z oblasti:

a) Karského moře

b) Orenburgu

c) Aralského moře

d) Ťumeně
3. Největší národnostní menšinou v meziválečném Polsku byli

a) Bělorusové

b) Němci

c) Ukrajinci

d) židé
4. Prodiho pakt je označení pro

a) dohodu o rozšíření kandidátských zemí na vstup do EU o pobaltské státy

b) dohodu mezi Ruskem a EU o strategických dodávkách energetických surovin

c) dohodu mezi EU a středoevropskými zeměmi o délce přechodných období

d) dohodu mezi EU a postsovětskými státy o odložení platnosti schengenských dohod
5. Hakata byla(o):

a) německá nacionalistická organizace v pruském záboru Polska

b) hnutí podporující rozvoj osvícenských myšlenek v prostředí středoevropských židů

c) krycí jméno pro divizi SS složenou z Lotyšů, Litevců a Estonců

d) označení speciálních jednotek NVKD, které za druhé světové války stíhaly kolaboranty
6. Přímým nástupcem tzv. Pentagonály se stala(o):

a) CEFTA


b) Partnerství pro mír

c) Středoevropská iniciativa

d) Visegrádská skupina
7. Transsibiřská magistrála byla postavena v letech

a) 1880-1900

b) 1900-1914

c) 1920-1929

d) 1929-1936
8. Autorem slavné knihy Přežije Sovětský svaz rok 1984 byl

a) A. Amalrik

b) Z. Brzezinski

c) G. Orwell

d) A. Solženicyn
9. S. Ejzenštejn natočil film Ivan Hrozný

a) ve druhé polovině 20. let

b) bezprostředně po Stalinově nástupu do čela vedení VKS(b)

c) za druhé světové války

d) těsně přes Stalinovou smrtí
10. Litbel je zkratka označující:

a) první systematickou gramatiku spisovné běloruštiny vydanou v roce 1904

b) efemerní pokus o vytvoření bělorusko-litevské sovětské republiky v roce 1919

c) organizaci pobaltských států a Finska založenou v roce 1925

d) německý správní útvar v Pobaltí za druhé světové války
11. Stolypinovy reformy v Rusku:

a) přinesly reorganizaci státní správy a soudnictví za vlády Kateřiny Velké

b) proběhly za vlády Alexandra I. s cílem prohloubit integraci nově získaných západních provincií

c) znamenaly zrušení nevolnictví na počátku 60. let 19. století

d) reagovaly na revoluci roku 1905 a stály na počátku ruského parlamentního experimentu
12. Označte správnou časovou sekvenci:

a) uznání polských hranic dohodovými mocnostmi, brest-litevský mír, Wrangelova evakuace Krymu, kronštadtská vzpoura

b) brest-litevský mír, Wrangelova evakuace Krymu, kronštadtská vzpoura, uznání polských hranic dohodovými mocnostmi

c) uznání polských hranic dohodovými mocnostmi, Wrangelova evakuace Krymu, kronštadtská vzpoura, brest-litevský mír

d) Wrangelova evakuace Krymu, kronštadtská vzpoura, brest-litevský mír, uznání polských hranic dohodovými mocnostmi
13. Stříbrný věk ruské kultury je spojen se jménem

a) N. Radiščeva

b) A. Puškina

c) I. Turgeněva

d) A. Bloka
14. Sovětský svaz vstoupil do Společnosti národů v roce

a) 1922


b) 1929

c) 1934


d) 1939
15. V přístím roce se bude připomínat kulaté (ve stovkách let) výročí založení:

a) Královce

b) Petrohradu

c) Rigy


d) Gdaňsku
16. Polského spisovatelel S. Lema a ruského režiséra A. Tarkovského spojuje film:

a) Iluminace

b) Konstanta

c) Solaris

d) Stalker
17. Borotbisté (boroťbisté) byli příslušníci

a) ruské varianty dadaismu se sídlem v Petrohradě

b) levého křídla Ukrajinské strany socialistů-revolucionářů

c) sovětského družstevního hnutí z doby NEP

d) ruských emigrantských jednotek bojujících ve Wehrmacht
18. Východní hranice Běloruské SSR byla definitivně ustálena v roce:

a) 1919


b) 1924

c) 1936


d) 1954
19. V letech 1825, 1873 a 1891 byly(a) v Polsku, Uhrách a Čechách založeny(a) první

a) národní muzea

b) národní akademie věd

c) národní galerie

d) národní divadla
20. Současný polský ministr zahraničí byl v minulosti

a) zase ministrem zahraničí

b) premiérem

c) velvyslancem Polska v České republice

d) nezastával žádnou politickou funkci
21. Memel je původní německý název pro:

a) Daugavu

b) Jelgavu

c) Klajpedu

d) Mitavu
22. První samostatnou národní měnou, která se objevila v rozpadajícím se SSSR, byl(a)

a) ukrajinská hryvna

b) estonská koruna

c) moldavský lei

d) ruský rubl
23. Finsko se stalo součástí Ruska v roce:

a) 1775


b) 1795

c) 1809


d) 1815
24. Označte správný výrok:

a) spojením území Karelské ASSR a finské Karelie po zimní válce s Finskem vznikla Karelofinská SSR, která až do roku 1956 byla 16. svazovou republikou

b) spojením území Karelské ASSR a finské Karelie po zimní válce s Finskem vznikla Karelofinská ASSR, která se podle ústavy z roku 1977 stala autonomní oblastí v rámci RSFSR

c) spojením území Karelské ASSR a finské Karelie po zimní válce s Finskem vznikla Karelofinská autonomní oblast, která se v roce 1956 stala Karelofinskou ASSR

d) spojením území Karelské ASSR a finské Karelie po zimní válce s Finskem vznikl region, který byl do roku 1956 součástí Leningradské oblasti, poté až do rozpadu SSSR měl statut autonomní SSR:
25. Nejdelší pozemní hranici má Rusko s

a) Čínou


b) Kazachstánem

c) Mongolskem

d) Ukrajinou
_________________________________________________________________
2003
1. Tylže, kde byla v roce 1807 uzavřena mírová smlouva mezi Napoleonem a Alexandrem I., v jejímž důsledku vzniklo tzv. Varšavské knížectví, leží dnes na území:


 1. Německa

 2. Lotyšska

 3. Polska

 4. Ruska

2. V říjnu 1944 se: 1. dohodl Roosevelt se Stalinem na tom, že Sovětský svaz vyhlásí válku Japonsku

 2. dohodl Churchill s Rooseveltem na tom, že uznají sovětskou anexi Pobaltí

 3. dohodl Churchill se Stalinem na tom, že si proporčně rozdělí sféry vlivu na Balkáně

 4. dohodla celá protihitlerovská koalice na tom, že bude anulována mnichovská dohoda

3. Označte správný výrok: 1. v roce 2000 bylo podle dekretu prezidenta V. Putina vytvořeno 7 federálních okruhů, z toho 5 v evropské části Ruska a 2 v mimoevropské části

 2. v roce 2001 bylo podle dekretu prezidenta V. Putina vytvořeno 9 federálních okruhů, z toho 6 v evropské části Ruska a 3 v mimoevropské části

 3. v roce 2000 bylo rozhodnutím vlády vytvořeno 8 federálních obvodů, z toho 5 v evropské části Ruska, 2 v mimoevropské části a 1 v kaliningradské oblasti

 4. v roce 2001 bylo rozhodnutím vlády vytvořeno 6 federálních okruhů, z toho 5 v evropské části Ruska a jeden na Sibiři

4. Vidzemsko (Vidzeme) je historický region, který dnes leží převážně na území 1. Lotyšska

 2. Maďarska

 3. Polska

 4. Ruska

5. Označte správnou časovou posloupnost: 1. připojení Finska k Rusku – polské listopadové povstání – zrušení platnosti třetího litevského statutu - ustavení Velkoknížectví poznaňského – nástup Alexandra I. na ruský trůn

 2. nástup Alexandra I. na ruský trůn – připojení Finska k Rusku - ustavení Velkoknížectví poznaňského - polské listopadové povstání - zrušení platnosti třetího litevského statutu

 3. zrušení platnosti třetího litevského statutu - nástup Alexandra I. na ruský trůn – připojení Finska k Rusku - ustavení Velkoknížectví poznaňského - polské listopadové povstání

 4. zrušení platnosti třetího litevského statutu - ustavení Velkoknížectví poznaňského - polské listopadové povstání - nástup Alexandra I. na ruský trůn – připojení Finska k Rusku

6. Petsamo je původní název lokality, kterou: 1. odevzdala Itálie po roce 1945 Jugoslávii (dnes chorvatský Pečar na Istrijském poloostrově)

 2. anektoval SSSR od Finska po tzv. zimní válce (dnes ruská Pečenga u Barentsova moře)

 3. odtrhlo Rusko od Estonska po anexi Pobaltí v létě 1940 (dnes ruská Pečora jižně od Pskova)

 4. odtrhlo Maďarsko z území původního Temešského banátu roku 1945 (dnes rumunská Pecica)

7. Označte skupinu, v níž všechny uvedené osoby spojuje jeden rys: 1. Č. Ajtmatov, B . Pasternak, M. Bulgakov, A. Solženicyn, V. Pelevin

 2. I. Bunin, B. Pasternak, M. Šolochov, A. Solženicyn, J. Brodskij

 3. K. Paustovskij, M. Šolochov, V. Šklovskij, V. Rasputin, V. Nabokov

 4. J. Brodskij, A. Strugackij, K. Fedin, O. Mandelštam, A. Tolstoj

8. Dorpat je starý německý název pro dnešní: 1. lotyšskou Rigu

 2. estonské Tartu

 3. litevské Trakai

 4. běloruské Grodno

9. Charta 97 je: 1. poslanecký klub v ruském parlamentu pod vedením obránce lidských práv S. Kovaljova

 2. organizaci spojující členy bývalé československo-polské Solidarity

 3. dokument, kterým se maďarská vláda přihlásila k péči o zahraniční Maďary

 4. běloruské opoziční seskupení stojící proti prezidentu Lukašenkovi

10. Gagauzové jsou: 1. pravoslavní Turci žijící na území Moldovy, Rumunska a Ukrajiny

 2. islamizovaní Bulhaři žijící v okolí Oděsy a na Krymu

 3. starozákonní Tataři žijící na pomezí Litvy a Polska

 4. příslušnící jedné ze starověreckých sekt v Rusku

11. Označte správný výrok: 1. v Černovcích, centru Bukoviny jako jedné z předlitavských zemí, byla roku 1875 založena německo-rumunsko-ukrajinská univerzita

 2. v Černovcích, centru Haliče jako jedné ze zalitavských zemí, byla roku 1895 založena německo-polsko-ukrajinská univerzita

 3. v Černovcích, centru Besarábie jako jedné z ruských gubernií, byla v roce 1885 založena rusko-německo-ukrajinská univerzita

 4. v Černovcích, centru Volyně jako jedné z ruských gubernií, byla roku 1875 založena rusko-polsko-ukrajinská univerzita

12. Data 1794, 1830 a 1863 označují roky, kdy: 1. Rusko anektovalo Kuronsko, Finsko a Besarábii

 2. proběhla tři velká polská národní povstání

 3. došlo ke zrušení nevolnictví v Estonsku, Lotyšsku a Litvě

 4. byla postupně okleštěna a zničena autonomie Ukrajiny v rámci ruského státu

13. Označte správný výrok: 1. Baku a Batumi leží na břehu Kaspického moře

 2. Baku leží na břehu Černého moře a Batumi na břehu Kaspického moře

 3. Batumi leží na břehu Černého moře a Baku na břehu Kaspického moře

 4. Baku a Batumi leží na břehu Černého moře

14. Smlouva o hranicích mezi Ruskem a Litvou: 1. byla ratifikována v roce obnovení litevské nezávislosti

 2. její ratifikace se vyjednává

 3. byla ratifikována v tomto roce

 4. žádná taková smlouva neexistuje

15. K rozdělení Ukrajiny a Běloruska mezi Polsko a sovětské Rusko došlo 1. na základě versailleské mírové smlouvy v roce 1918

 2. na základě brest-litevského míru v roce 1919

 3. na základě mírové smlouvy z Tartu v roce 1920

 4. na základě rižské mírové smlouvy z roku 1921

16. Označte správnou časovou posloupnost 1. fultonský projev W. Churchilla – založení Informbyra (Kominformy) – zřízení Trizónie – první sovětský jaderný výbuch – začátek korejské války

 2. fultonský projev W. Churchilla – založení Informbyra (Kominformy) – zřízení Trizónie – první sovětský jaderný výbuch – začátek korejské války

 3. fultonský projev W. Churchilla – založení Informbyra (Kominformy) – zřízení Trizónie – první sovětský jaderný výbuch – začátek korejské války

 4. fultonský projev W. Churchilla – založení Informbyra (Kominformy) – zřízení Trizónie – první sovětský jaderný výbuch – začátek korejské války

17. Pojmem Nové Rusko (Novaja Rossija) byla označována území, která Rusko získalo po 1. rozdělení Polska

 2. dobytí krymského chanátu

 3. anexi Bessarábie

 4. ovládnutí Kavkazu

18. Označte správný výrok: 1. poslední volby v Maďarsku vyhrála levice a sestavila vládu se stranami středu

 2. poslední volby v Maďarsku vyhrála pravice, avšak nebyla schopna sestavit vládu

 3. poslední volby v Maďarsku vyhrála pravice a sestavila vládu s centristy

 4. poslední volby v Maďarsku vyhrála levice, avšak nebyla schopná sestavit vládu

19. Pojem haskala označuje 1. tureckou správní jednotku na území Uher

 2. židovské osvícenství

 3. německou nacionalistickou organizaci v pruském záboru Polska

 4. vyhnání Krymských Tatarů do Střední Asie

20. Rapackého plán se týkal: 1. německo-sovětské spolupráce v letech 1922-1941

 2. splácení německých reparací Polsku po roce 1945

 3. vytvoření bezjaderné zóny ve střední Evropě v roce 1957

 4. uplatnění šokové terapie v postkomunistické hospodářské transformaci

21. Označte správnou časovou posloupnost 1. pragmatická sankce - nystadský mír – založení akademie věd v Petrohradě - karlovický mír – szatmárský mír

 2. karlovický mír – szatmárský mír– založení akademie věd v Petrohradě – pragmatická sankce - nystadský mír

 3. karlovický mír – szatmárský mír – pragmatická sankce - nystadský mír – založení akademie věd v Petrohradě

 4. pragmatická sankce - nystadský mír – karlovický mír – szatmárský mír –založení akademie věd v Petrohradě

22. Právním základem hospodářské spolupráce mezi Ruskou federací a EU je 1. Dohoda o bezcelním styku z roku 1996

 2. Smlouva o partnerství z roku 1997

 3. Asociační dohoda z roku 1999

 4. Prodiho pakt z roku 2000

23. Štetl je:

a) ruský výraz pro odpalovací raketová sila

b) židovské městečko ve východní Evropě

c) panské sídlo německé pobaltské šlechty

d) slangový polský výraz pro akcie

24. Stanisław Mikołajczyk a Ferenc Nagy:


 1. byli první prezidenti Polska a Maďarska po roce 1918

 2. byli jaderní fyzici z Polska a Maďarska spolupracující na projektu Manhattan

 3. byli představitelé agrárních stran v Polsku a Maďarsku ve druhé polovině 40. let 20. století

 4. byli vůdci revolt v Polsku a v Maďarsku v roce 1956

25. Román Bílá garda ruského autora M. Bulgakova (známý též ve zdramatizované podobě jako Dni Turbinových) se odehrává 1. v Sevastopolu v době krymské války

 2. v Petrohradě během bolševického převratu

 3. v Kyjevě v době hetmanátu P. Skoropadského

 4. v Dněpropetrovsku v době výstavby místního hydroenergetického komplexu

Eseje 1. Západní expanze ruského impéria do roku 1917

 2. Polské krize let 1956-1980 a jejich vnější kontext

 3. Srovnejte vnitropolitický vývoj Běloruska a Ukrajiny od rozpadu SSSR do současnosti

 4. Analogie a rozdíly vývoje Ruska během úřadování prezidentů Jelcina a Putina


­_______________________________________________________________________


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət