Ana səhifə

Pozycja planu


Yüklə 0.85 Mb.
səhifə1/38
tarix24.06.2016
ölçüsü0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Pozycja planu: A.1.


Nazwa przedmiotu

Ekofilozofia

Poziom studiów

studia II stopnia

Forma studiów

niestacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

Rolnictwo

Specjalność

Agronomia i agrobiznes; Kształtowanie środowiska

Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

Semestralny rozkład zajęć według planu studiów


 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

32
4
Założenia i cele przedmiotu

po ukończeniu przedmiotu student ma wykorzystywać omówione zagadnienia i treści do wykonywania eksperymentów naukowych i ich opracowywania; rozumieć i interpretować zjawiska ekologiczne zachodzące na obszarach wiejskich; planować ekorozwój obszarów wiejskich

Metody dydaktyczne

wykład multimedialny, pokaz PowerPoint, film

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

kolokwium końcowe (treści wykładu)

Treści kształcenia

Wykłady

Filozofia ochrony środowiska. Etyka w ochronie środowiska. Ekologia przyrodnicza. Antroposfera i antropopresja. Kryzys ekologiczny i jego uwarunkowania. Poziom konsumpcji zasobów naturalnych na świecie. Pojęcie ekologicznej stopy w ujęciu indywidualnym oraz globalnym. Składniki światowej ekologicznej stopy. Konsumpcjonizm i jego następstwa. Wyzwania mobilności oraz koszty nasilającego się transportu. Żywność i surowce roślinne w świetle teorii ekorozwoju. Filozoficzne podstawy ekorozwoju. Zastosowanie teorii gier dla zrozumienia problemów związanych z kreowaniem ekorozwoju. Ekorozwój obszarów wiejskich.

Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

dr inż. Piotr Prus

Literatura

Literatura podstawowa

Piatek Z., Ekofilozofia. UJ, Kraków, 2008.

Berdo J., Zrównoważony rozwój - w stronę życia w harmonii z przyrodą. Earth Conservation, Sopot, 2006.

Brown Lester R., Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi. Książka i Wiedza, Warszawa, 2003.

Brzostek M., Chojnacki J., Kaleta T., Ekofilozofia. Wybór tekstów. SGGW, Warszawa, 1998.

Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. PWN, Warszawa, 1995.
Literatura uzupełniająca

Madej T., Silski J., Gospodarka a środowisko. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2003.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska. Kolonia Limited, 2003.

Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. BECK, Warszawa, 2002

Dołęga J. M., Czartoszewski J. W., Skowroński A. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. Wyd. Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, 2001.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. PWE Warszawa, 2001.

Latawiec A., Buhajka G. (red.), Między filozofią przyrody a ekofilozofią. Wyd. Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, 1999.

Zylicz T. (red.), Ekologiczna ekonomia – rynek, ceny i budżet zrównoważonego społeczeństwa. Uppsala University, 1999.

Salay J. (red.), Energia – od paliw kopalnych do ekologicznych źródeł energii. Uppsala University, 1999.

Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999.

Bonenberg M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, UJ, Kraków, 1999.

Folmer H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i spółka, Warszawa, 1996.

Skolimowski H., Filozofia żyjąca – ekofilozofia jako drzewo życia. Wyd. Pust Obłok, Warszawa, 1993.

Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne. WP, Warszawa, 1979.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət