Ana səhifə

Zakład Biotechnologii Zespół Biochemii i Technologii Zbóż Specjalizacja


Yüklə 65.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü65.5 Kb.
CV

Prof. dr hab. inż. Bolesław Salmanowicz
E-mail: bsal@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 232


Zakład Biotechnologii
Zespół Biochemii i Technologii Zbóż
Specjalizacja: genetyka roślin, biochemia, technologia zbóż
Profil badawczy

 • Analiza zmienności genetycznej źródeł cech jakościowych ziarna pszenicy i pszenżyta – zastosowanie markerów białkowych i molekularnych w selekcji,

 • Ocena jednorodności i tożsamości odmianowej oraz bioróżnorodności zbóż przy zastosowaniu metod elektroforetycznych, chromatograficznych i molekularnych,

 • Analiza zmienności cech jakościowych linii introgresywnych pszenicy i pszenżyta z wprowadzonymi fragmentami genomu dzikich gatunków z rodzajów Triticum, Aegilops i Agropyron,

 • Badanie wpływu interakcji genotypowo-środowiskowej na zmienność składu ilościowego białek zapasowych ziarna zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień i owies),

 • Wykorzystanie metod reologicznych w mikroskali do oceny wartości wypiekowej na wczesnym etapie selekcji materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta.


Metody:

 • elektroforetyczne: elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w obecności siarczanu dodecylosodowego (SDS-PAGE), kwaśna elektroforeza w żelu poliakryloamidowym (A-PAGE), wysokosprawna elektroforeza kapilarna (wolnostrefowa, micelarna, żelowa, ogniskowania w punkcie izoelektrycznym),

 • chromatograficzne: wysokosprawna i ultrasprawna chromatografia cieczowa (układ faz odwróconych, sączenia żelowego, jonowymienna),

 • molekularne: PCR – identyfikacja genów markerami molekularnymi,

 • reologiczne: analizy deformacyjne ciasta i glutenu (teksturometr SMS), analiza miesienia ciasta (miksograf, farinograf), zawartość glutenu (glutomatic), próbny wypiek, oznaczanie lepkości oraz zdolności amylolitycznej ziarna zbóż (visco-amylograf).


Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe


 • MNiSW

Nr projektu: N N310 435138

Tytuł projektu: „Badanie podatności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) oraz ocena zmienności cech jakościowych linii introgresywnych heksaploidalnego pszenżyta z wprowadzonymi fragmentami genomu T. monococcum (2x) oraz pszenicy uprawnej (6x)”

Kierownik: H. Wiśniewska

Wykonawcy: B. Salmanowicz, M. Langner, L. Błaszczyk, M. Kwiatek

Okres realizacji: 15 czerwca 2010 – 14 czerwca 2013


Nr projektu: N N312 329439

Tytuł projektu: „Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i reologicznych białek glutenowych ziarna pierwotnych gatunków pszenicy w celu waloryzacji technologicznej zbóż uprawianych dla podtrzymania bioróżnorodności środowiska w rolnictwie"

Kierownik: Z. Kędzior

Wykonawca: B. Salmanowicz

Okres realizacji: 21 listopada 2010 – 31 grudnia 2013
Nr projektu: 0592/R/P01/2007/03

Tytuł projektu: „ Opracowanie metodyki wczesnej selekcji pszenic z wykorzystaniem oceny twardości ziarna oraz markerów molekularnych i biochemicznych”

Kierownik: T. Adamski

Wykonawca: B. Salmanowicz

Okres realizacji: 25 czerwca 2007 – 31 grudnia 2010


 • MRiRW

Nr projektu: HOR hn 801-9/2011, zadanie nr 4 (MRiRW 011)

Tytuł projektu: „Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych” Kierownik: B. Salmanowicz

Okres realizacji: 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2013


Nr projektu: HOR hn- 4040 dec -26/09 pozycja 7

Tytuł projektu: „Ocena cech jakościowych pszenżyta na wczesnych etapach selekcji hodowlanej z przeznaczeniem ziarna do wypieku chleba oraz o polepszonej wartości paszowej”

Kierownik: B. Salmanowicz

Okres realizacji: 01 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007


Nr projektu: . HOR hn- 4040 dec -26/09 pozycja 4

Tytuł projektu: „Ocena cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu białek zapasowych ziarniaków oraz badań reologicznych”

Kierownik: B. Salmanowicz

Okres realizacji: 01 stycznia 2007 – 31 grudnia 2010


Staże zagraniczne:

1986 - Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Pathology and Mycology, Uppsala, Szwecja,

1987 - Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Pathology and Mycology, Uppsala, Szwecja,

1989/1990 - Carlsberg Research Center, Department of Chemistry, Kopenhaga, Dania,

1996 - Technische Universitat in München, Department of Food Chemistry, Monachium, Niemcy,

2004/2006 - The University of Reading, Department Food Biosciences, Reading, Wielka Brytania.
Współpraca krajowa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, dr hab. inż. Zenon Kędzior, wspólne projekty
Współpraca zagraniczna

University of Reading, Departament of Biochemistry, dr Bogdan Dobraszczyk, publikacje, wymiana osobowa
Publikacje

Salmanowicz B.P., Adamski T., Surma M., Kaczmarek Z., Krystkowiak K., Kuczyńska A., Banaszak Z., Ługowska B., Majcher M, Obuchowski W. (2012). The relationship between grain hardness, dough mixing parameters and bread-making quality in winter wheat. Int. J. Mol. Sci. 13: 4186–4201.


Surma M., Adamski T., Banaszak Z., Kaczmarek Z., Kuczyńska A., Majcher M., Ługowska B., Obuchowski W., Salmanowicz B.P., Krystkowiak K. (2012). Effect of genotype, environment and their interaction on quality parameters of wheat breeding lines of diverse grain hardness. Plant Prod. Sci. 15: 192–203.
Langner M., Salmanowicz B.P. (2011). Białka glutenowe pszenicy i ich wpływ na jakość wypiekową. Postępy Nauk Rolniczych 63 (348) 93–106.
Salmanowicz B.P. (2010). CE determination of secaloindoline allelic forms in hexaploid triticale (x Triticosecale Wittmack). J. Sep. Sci. 33: 643–650.
Salmanowicz B.P. (2010). Identification and characterization of high molecular weight secalins from triticale seeds by capillary electrophoresis. Electrophoresis 31: 2226–2235.
Obuchowski W., Salmanowicz B., Banaszak Z., Adamski T., Surma M., Kaczmarek Z., Majcher M., Ługowska B., Kuczyńska A., Krystkowiak K. (2010). Grain hardness of wheat bread In Poland and its relationships to starch damage during milling. International Agrophysics 24: 69–74.
Salmanowicz B.P., Nowak J. (2009). Diversity of monomeric prolamins in triticale cultivars determined by capillary zone electrophoresis. J. Agric. Food Chem. 57: 2119–2125.
Salmanowicz B.P., Dylewicz M., Nowak J. (2009). Wpływ składu wysokocząsteczkowych podjednostek gluteninowych pszenicy na wybrane właściwości reologiczne ciasta. W: ”Genetyka i genomika w udoskonaleniu roślin uprawnych”, Naganowska B. i inni (Red.), Monografie i Rozprawy nr 18, IGR PAN, Poznań, pp. 173–183.
Dylewicz M., Salmanowicz B.P., Nowak J. (2009). Zmienność alleliczna wysokocząsteczkowych podjednostek gluteninowych pszenicy samopszy (Triticum monococcum L. subsp. monococcum). W: ”Genetyka i genomika w udoskonaleniu roślin uprawnych”, Naganowska B. i inni (Red.), Monografie i Rozprawy nr 18, IGR PAN, Poznań, pp. 185–193.
Nowak J., Salmanowicz B.P., Dylewicz M., Bocianowski J. (2009). Ocena polimorfizmu białek prolaminowych w polskich odmianach pszenżyta (x Triticosecale Wittm.). W: ”Genetyka i genomika w udoskonaleniu roślin uprawnych”, Naganowska B. i inni (Red.), Monografie i Rozprawy nr 18, IGR PAN, Poznań, pp. 195–206.
Langner M., Salmanowicz B.P. (2009). Identyfikacja puroindolinowych alleli w krajowych odmianach pszenicy przy zastosowaniu markerów molekularnych. Biuletyn IHAR 253: 93–101.
Dobraszczyk B.J., Salmanowicz B.P. (2008). Comparison of predictions of baking volume using large deformation rheological properties. J. Cereal Sci. 47: 292–301.
Salmanowicz B.P., Surma M., Adamski T., Rębarz M. (2008). Effects of amounts of HMW glutenin subunits determined by capillary electrophoresis on technological properties in wheats double haploids. J. Sci. Food Agric. 88: 1716–1725.
Salmanowicz B.P. (2008). Detection of high molecular weight glutenin subunits in triticale cultivars by capillary zone electrophoresis. J. Agric. Food Chem. 56: 9355–9361.
Obuchowski W., Majcher M., Banaszak Z., Ługowska B., Surma M., Adamski T., Salmanowicz B., Kaczmarek Z., Kuczyńska A., Krystkowiak K. (2008). Możliwości praktycznego wykorzystania wyróżnika twardości w ocenie wartości technologicznej ziarna pszenicy uprawnej w Polsce. Jakość ziarna i mąki – aspekt technologiczny i zdrowotny. IBPRS Warszawa, pp. 16–21.
Salmanowicz B.P., Dylewicz M. (2007). Identification and characterization of high-molecular weight glutenin genes in Polish triticale cultivars by PCR-based DNA markers. J. Appl. Genet. 48: 347–357.

Instytut Genetyki Roślin PAN 1954-2004 (2004). Geneza. Twórcy. Kontynuacje (Praca zbiorowa pod redakcją Surma M., Adamski T., Salmanowicz B.P). Seria: Rozprawy i Monografie Nr 10, IGR PAN, Poznań, pp. 1-332.


Dobraszczyk B.J., Salmanowicz B.P., Ługowska B, Chełkowski J. (2005). Rapid quality assessment of wheats cultivars registered in Poland using the 2g mixograph and multivariate statistical analysis. Cereal Chem. 82: 182–186.
Salmanowicz B.P., Moczulski M. (2004). Multiplex polymerase chain reaction analysis of Glu-1 high-molecular-mass glutenin genes from wheat by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection. J. Chromatography A 1032: 313–318.
Moczulski M., Salmanowicz B.P. (2003). Multiplex PCR identification of wheat HMW glutenin subunit genes by alleles-specific markers. J Appl. Genet. 44: 459–471.
Salmanowicz B.P. (2001). Phaseolin seed variability in common bean (Phaseolus vulgaris L.) by capillary gel electrophoresis J. Appl. Genet. 42: 269–281.
Salmanowicz B.P. (2000). Albuminy 2S nasion u rodzaju Lupinus: polimorfizm, struktura i własności. Seria: Rozprawy i Monografie (Treaties and Monographs), Nr 9, IGR PAN, Poznań, pp. 1–110.

Salmanowicz B.P. (2000). Capillary electrophoresis of seed 2S albumins from Lupinus species. J. Chromatography, 894: 297–310.


Salmanowicz B.P. (1999). Primary structure and polymorhism of 2S albumins from seeds of Andean lupin (Lupinus mutabilis Sweet). Eur. Food Res. Technol. 209: 379–388.
Salmanowicz B.P. (1999). Seed globulins in the Old World Lupinus species: comparative study by HPLC. Genet. Res. Crop Evol. 46: 409–417.
Weder J.K., Salmanowicz B.P. (1998). Primary structure of 2S albumin from seeds of Lupinus albus and L. cosentinii. W: Plant Proteins from European Crops: Food and Non Food Application; (Gueguen J., Popineau Y.; wyd.); Springer-Verlag, Berlin, pp.31–35.
Salmanowicz B.P., Weder J.K. (1997). Primary structure of 2S albumin from seeds of Lupinus albus. Z. Lebensm. Unters. Forsch. A. 204: 129–134.
Salmanowicz B.P., Przybylska J. (1997). Comparative HPLC analysis of seed albumins from Vicia faba and V. kalakhensis (Fabaceae). Plant Syst. Evol. 208: 1–9.
Weder J.K., Salmanowicz B.P., Köhler P. (1997). Primary structure of 2S albumin from seeds of Lupinus cosentinii. Z. Lebensm. Unters. Forsch. A - Food Res. Technol. 205: 452–456.

Salmanowicz B.P. (1995). Capillary electrophoresis of seed albumins from Vicia species using uncoated and surface-modified fused silica capillaries. Chromatographia 41: 99–106.


Salmanowicz B.P. (1995). Comparative study of seed albumins in the Old-World Lupinus species by reversed-phase HPLC. Plant Syst. Evol. 195: 77–86.
Salmanowicz B.P., Przybylska J. (1994). Electrophoretic patterns of seed albumins in the Old-World Lupinus species (Fabaceae): variation in the 2S albumin class. Plant Syst. Evol. 192: 67–78.
Salmanowicz B.P., Przybylska J. (1992). Seed albumins from Lathyrus, Lens and Cicer: comparative analysis by gel filtration and electrophoresis. Genet. Pol. 33: 107–113.
Salmanowicz B.P., Svendsen I. (1992). Primary structure of the major seed albumin from different genera of the tribe Vicieae (Leguminosae). Genet. Pol. 33: 187–202.
Salmanowicz B.P., Krygier D. (1992). Comparative study of seed albumins in the genus Vicia. Genet. Pol. 33: 27–34.
Salmanowicz B; Nylund J.-E., Wallander H. (1990). High-performance liquid-chromatography - assay of ergosterol - a technique to estimate fungal biomass in roots with ectomycorrhiza. Agriculture Ecosystems & Environment 28: 437–440.
Salmanowicz B., Nylund J.-E. (1988). High performance liquid chromatography determination of ergosterol as a measure of ectomycorrhiza infection in Scots pine. Eur. J. Forest Pathol. 18: 291–298.
Mańka K., Salmanowicz B.P. (1987). Udoskonalenie niektórych technik zmodyfikowanej metody płytek glebowych do izolowania grzybów z gleby z punktu widzenia potrzeb mikologii fitopatologicznej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, 17: 35–46.
Salmanowicz B.P., Wojcikiewicz H. (1980). Synteza trójblokowych elastoplastów uretanowych. Część II. Wpływ masy cząsteczkowej i ich udziału w ogólnej masie polimeru na właściwości elastoplastów. Polimery, 25: 286–288.
Salmanowicz B.P., Wojcikiewicz H. (1980). Synteza trójblokowych elastoplastów uretanowych. Część I. Synteza oligouretanodioli. Polimery, 25:187–189.
Nagrody i odznaczenia

Srebrny Krzyż ZasługiZespołowa I nagroda naukowa Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN z rekomendacji Komitetu Nauk o Żywności PAN za cykl prac badawczych w roku 2008 „Wpływ składu jakościowo-ilościowego podjednostek białek gluteninowych ziarniaków pszenicy i pszenżyta na wartość wypiekową” w składzie: doc. dr hab. Salmanowicz B.P , prof. dr hab. Surma M., prof. dr hab. Adamski T., mgr M. Langner, dr Bogdan Dobraszczyk


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət