Ana səhifə

Mersin büYÜKŞEHİr belediyesi kent estetiĞİ, İlan ve reklam yönetmeliĞİ


Yüklə 214.5 Kb.
səhifə1/3
tarix27.06.2016
ölçüsü214.5 Kb.
  1   2   3

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ, İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİI. BÖLÜM - AMAÇ

MADDE - 1 AMAÇ

II. BÖLÜM - KAPSAM ve YASAL DAYANAK

MADDE - 2 KAPSAM

MADDE - 2.1 YASAL DAYANAK

III. BÖLÜM - YETKİ ALANLARI

MADDE - 3 BÜYÜKŞEHİR ve İLÇE BELEDİYELERİNİN UYGULAMA ve DENETİM YETKİ ALANLARI

IV. BÖLÜM - TANIMLAR

MADDE - 4 GENEL TANIMLAR

MADDE - 5 KENTSEL KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR

MADDE - 6 UYGULAMA ARAÇLARINA İLİŞKİN TANIMLAR

V. BÖLÜM - GENEL ESASLAR

MADDE - 7 GENEL ESASLAR

VI. BÖLÜM - İSTİSNALAR

MADDE - 8 İSTİSNALAR

VII. BÖLÜM - UYGULAMA KOŞULLARI

MADDE - 9 RESMİ KURUM ve KAMU ALANLARINDAKİ TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 10 KONUT ve TİCARET ALANLARINDA ÖZEL MÜLKİYETE AİT ARSA, BİNA CEPHESİ ve BAHÇELERİNDEKİ TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 11 SAĞIR DUVAR CEPHE REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 12 TAMAMI TEK KURUM ve KURULUŞ TARAFINDAN KULLANILAN BİNALARDAKİ TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 13 İNŞAAT - TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR ve METRUK BİNALARDA TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 14 TESCİLLİ ESKİ ESER BİNALARDA TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 15 KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA (KDKÇ) ALANLARINDAKİ TANITIM – REKLÂM UYGULAMALARI

MADDE - 16 KARAYOLU REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 17 AKARYAKIT ve LPG İKMAL İSTASYONLARINDAKİ TANITIM - REKLÂM UYGULAMALARI

MADDE - 18 SANAYİ ALANLARINDAKİ TANITIM – REKLÂM UYGULAMALARI

MADDE - 19 BÜFELERDEKİ TANITIM UYGULAMALARI

MADDE - 20 ALT ve ÜST GEÇİTLERDEKİ TANITIM – REKLÂM UYGULAMALARI

MADDE - 21 GEÇİCİ TANITIM - REKLÂM - İLAN UYGULAMALARI ( EL İLANLARI, BEZ - PVC AFİŞLER vb. )

MADDE - 22 HAVADAN YAPILAN TANITIM - REKLÂM - İLAN UYGULAMALARI (UÇAK, HELİKOPTER, ZEPLİN, BALON vb HAVA ARAÇLARI)

MADDE - 23 BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇİNDE YOLCU TAŞIYAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNDE REKLAM UYGULAMALARI

MADDE - 24 BİLGİLENDİRME TABELALARI (YER ve YÖN GÖSTEREN LEVHALAR)

MADDE - 25 TEKNİK ALT YAPI BİLGİLENDİRME ve UYARI LEVHALARI

MADDE - 26 Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri

MADDE - 27 MASA, SANDALYE ve GÖLGELİK (şemsiye, tente) UYGULAMALARI

MADDE - 28 BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ TANITIM - REKLÂM - İLAN UYGULAMALARI

VIII. BÖLÜM - BAŞVURU, İZİN, DENETİM ve YAPTIRIMLAR

MADDE - 29 BAŞVURU ve İSTENEN BELGELER

MADDE - 30 BAŞVURU YÖNTEMİ ve YETKİLİ BİRİMLER

MADDE - 31 İZİN BELGESİ ve SÜRESİ

MADDE - 32 DENETİM

MADDE - 33 YÖNETMELİĞE AYKIRI UYGULAMALAR ve CEZA HÜKÜMLERİ

IX. BÖLÜM - SON HÜKÜMLER

MADDE - 34 YÜRÜTME

MADDE - 35 YÜRÜRLÜK

GEÇİCİ MADDE - 1

T.C.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KENT ESTETİĞİ, İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

I. BÖLÜM - AMAÇ

MADDE - 1 AMAÇ

Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile büfelere konulacak ilan reklam ve tanıtım panolarını disipline ederek şehircilik ve kent estetiği bakımından gerçek veya tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.II. BÖLÜM - KAPSAM ve YASAL DAYANAK

MADDE - 2 KAPSAM

Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin yetki ve sorumluluk sınırları dahilindeki ilan, reklam ve tanıtım panosu uygulamalarını kapsarMADDE - 2.1 YASAL DAYANAK

Bu yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863–3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3257 sayılı sinema video Eserleri hakkındaki kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve gösteri Kanunu, 5711 sayılı kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun, bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin, Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.III. BÖLÜM - YETKİ ALANLARI

MADDE - 3 BÜYÜKŞEHİR ve İLÇE BELEDİYELERİNİN UYGULAMA ve DENETİM YETKİ ALANLARI

5216 sayılı kanunun 7(g) maddesine göre Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu yollara cepheli binalar ve arsalar, büfeler, yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar, toptancı halleri ve mezbahalar, yaya ve taşıt alt veya üst geçitleri, toplu taşıma ve ticari araçlar, Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı alanları (bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence tesisleri vb.) gibi yerlerde uygulanacak ilan, reklam ve tanıtım panolarının yer, şekil, ebat ve uygulanma şartlarını belirleme ve denetleme yetkisi Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup yukarıda belirtilen yerler dışında kalan uygulama ve denetimlerde ilgili İlçe Belediyesi yetkilidir. İlçe Belediyesi, yetki alanındaki uygulama ve denetimlerde bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Kent Estetiği, İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin uygulanmasında Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan caddeler yönetmelik ekinde belirtilmiştir.

Yeni açılacak cadde, bulvar ve meydanların hangi Belediyenin yetki alanında olacağına Büyükşehir Belediye Meclisi’nce karar verilir.IV. BÖLÜM - TANIMLAR

MADDE - 4 GENEL TANIMLAR

Bu yönetmelikte yer alan terimlerden;Reklam: Belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, bir malı, hizmeti, markayı, sektörü, mal veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiyi, ticari amaçla tanıtma etkinliğini

İlan: Ticari amacı bulunmayan duyuru veya bilgilendirme etkinliğini,

Tanıtım: Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve/veya görsel mesajlar içeren uygulamaları,

İlgili Belediye: 5216 sayılı kanunun 7(g) maddesine göre Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar, bu yollara cepheli binalar ve arsalar, büfeler, yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar, toptancı halleri ve mezbahalar, yaya ve taşıt alt veya üst geçitleri, toplu taşıma ve ticari araçlar, her çeşit toptancı halleri ve mezbahalar, sağlık merkezleri, hastaneler ve gezici sağlık üniteleri, Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı alanları (bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence tesisleri vb.) gibi yerlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni, bu alanların dışında kalan yerlerde ise ilgili İlçe Belediyesini,

Kent Estetiği Kurulu: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle kurulan ve bu yönetmelikçe belirlenen görev ve yetkilerle çalışacak olan kurulu,

Reklâm Veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,

Reklâm Kuruluşu: Reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Reklâm Ajansı: Reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.MADDE - 5 KENTSEL KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR

5.1 - Konut Alanları

İmar planlarında konut yapımı için ayrılmış iskân bölgeleridir. Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak, imar planları ile belirlenmiş ve iskân edilebilen alanlardır.5.2 - Kentsel Çalışma Alanları

a) Ticaret alanı: İmar planlarında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bunlar, büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilen alanlardır.

b) Sanayi Alanları: İmar Planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır.

c) Kamu Kurumu Alanları: Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş ve servis alanlarını, askeri alanları veya yapı ölçeğinde resmi, idari, dini ve umumi binaları içeren alanlardır.

d) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

e) Karayolu Servis Alanı: İmar planlarında ve nazım planda belirtilen ve benzin istasyonu, LPG ikmal istasyonu, yıkama-yağlama, araç bakım servis istasyonu, motel, kamping, teşhir ve satışa yönelik ticari üniteler, gazino, lokanta gibi karayoluna hizmet verecek tesislerin yapılabileceği alanlardır.

5.3 Kamu Alanları: Kamunun ortak kullanım alanı olan yeşil alanlar, parklar, çocuk parkları, spor alanları ve rekreasyon alanları, meydan, bulvar, cadde ve yollar, pazar yerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlardır.

MADDE – 6 UYGULAMA ARAÇLARINA İLİŞKİN TANIMLAR

Sabit açıkhava reklâm araçları; Yerleri, ölçüleri ve teknik özellikleri Büyükşehir Belediyesince belirlenmiş, bilboard panolar, kule pano, pisa pano, raket pano, elektronik düzenli panolar, postermatik, otobüs durakları, megavizyon (LED) ve benzeri reklam elemanları ile döşeme kaplamaları üzerine yapılan reklam uygulamaları.

Hareketli reklâm araçları; Toplu taşıma araçları, ticari araçlar, vapur, zeplin, uçak, helikopter, balon, poşet, kutu vb. üzerindeki reklâm uygulamaları.

İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanlar,

Reklâm Panosu: Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan yazılı veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir üniteleri,

Tanıtım Panosu/Levhası/Tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum, firma, sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri,

Totem: Yapısal olarak bir veya daha fazla destekleyici ayak ya da direkle binadan bağımsız bir alanda yere sabitlenmiş yüksek reklam panoları,

Kule Reklamları: Dış kaplama yüzeyi olmayan çelik makas ve çerçevelerden oluşan yüksek konstrüksiyonlar ve/veya sabitlenmiş ya da kulelerde reklam konulması için özel olarak tasarlanmış hareketli veya hareketsiz bölümlere yerleştirilmiş reklam panoları,

İsim-Unvan Panoları: Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklâm uygulamaları,

Bina cephesi ve bahçelerindeki reklam elemanları: Binalarda bulunan ticari işletmelere ait tanıtım ve reklam elemanları,

Sağır duvar reklamları: Sağır duvarlı (pencere ve boşluk alanları tüm cephe alanının %10’unu geçmeyen) cephelere uygulanan reklam elemanları,

Teras ve Çatı reklamları: Yapıların teras veya çatılarında herhangi bir malzeme ile yapılan tüm reklam elemanları,

Karayolu üzerindeki kentsel çalışma alanlarındaki reklam elemanları

Karayolu üzerindeki kentsel çalışma alanlarında bulunan her çeşit reklam elemanlarıdır.Büfeler Üzerindeki Reklam Elemanları: Kamu alanlarında bulunan ticari satış birimlerinin üzerinde uygulanan işyeri tanıtım ve reklam elemanları,

Alt ve Üst Geçitlerdeki Reklam Elemanları: Yaya ve taşıt alt geçitlerinde giriş alınlıkları ile yan duvarlara, üst geçitlerde ise korkulukların iç ve dış yüzeylerine konulacak reklam ve tanıtım elemanları

Geçici Reklam Elemanları: Açık alanlarda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen nokta ve yerlerde kültürel ve sosyal amaçlı duyuruların yapılabileceği reklam elemanları,

İnşaat alanlarına konulacak reklam panoları: İnşaat alanlarının çevrelerindeki paravan sistemi üzerindeki reklam elemanları,

Yer ve Yön Gösteren Levhalar: Bu Yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihi - turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhalar,

Teknik altyapı bilgilendirme ve uyarı levhaları: Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamaları sırasında, trafik emniyeti, can ve mal güvenliği açısından, çalışmayı yapan kuruluş tarafından kullanılan ışıklı veya ışıksız uyarı işaretleri ve bilgilendirme levhaları,

Kanopi Alın Reklamları: Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş kanopilerin cepheden görünen yüzeylerine uygulanan reklam tabela veya panoları,

Işıklı Panolar, Levhalar, Tabelalar: Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb. harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb. aydınlatma elemanları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam tabela veya panoları,

Hareketli veya Yanıp Sönebilen Reklamlar: Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesaj ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklamlar, yürüyen yazılar,

Yere Monte Reklam Panoları: Bir ya da daha fazla ayak, direk vb. ile yere sabitlenmiş, bina ve benzer yapılardan destek almayan bağımsız reklam panoları,

Çift Taraflı Panolar: Her iki yüzü de kullanılabilen ışıklı-ışıksız veya hareketli-hareketsiz çift taraflı reklam tabela veya panoları,

Çok Yüzlü Panolar: Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam tabela veya panoları,

Kutu Şeklinde Harfler: Ayrı ayrı monte edilebilen harf veya sayılardan oluşan reklam üniteleri,

Banner : Hafif kumaş veya benzeri vinil branda malzemeden yapılmış; direk, bina ya da sabit çerçevelere uçlarından geçici olarak monte edilmiş reklam elemanları,

Billboard, Megalight, Megaboard: Reklam alanı 3 m2’den büyük olan ve reklam uygulamalarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam üniteleri billboard’lar; reklam alanları daha büyük olanlar megalight veya megaboard’lar,

Raket (CLP): Billboardlardan daha küçük reklam alanlarına sahip, çoğunlukla tretuvar, park, refüj vb. yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı iki veya tek yüzlü, hareketli-hareketsiz, ışıklı-ışıksız reklam üniteleri,

Poster Panel: Standart ebatlarda (35x50 cm., 50x70 cm., 70x100 cm.) posterlerin sergilendiği teşhir üniteleri,

Led Ekranlı Reklamlar: Dekoratif ışık yayan led-diyot kullanılarak yapılan hareketli-hareketsiz, sesli-sessiz, reklam uygulamaları,

Neon Reklamlar: Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam uygulamaları,

Gölgelik (Tente): Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve/veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş veya açılıp kapanabilen, muşamba, kumaş vb. malzemelerden yapılan ve tente olarak da adlandırılan üniteler,

Cam Grafikleri: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine yapıştırılmış cam grafikleri ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam elemanları,

Yer Grafikleri: Kamuya açık alanlarda (tretuvarlar, bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb) özel malzemeler kullanılarak veya boya ile zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamaları,

Bina Giydirme Uygulamaları: Bina sağır duvarlarına, bina sağır yüzeylerine, bina cephelerine, cam yüzeylerine ve vitrinlerine yapılan reklam uygulamaları,

Taşıt Giydirme Uygulamaları: Binek ve açık-kapalı kasalı her türlü ticari oto, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb. araçlar üzerine yapılan; dışarıdan bakıldığında imaj/baskı görülürken, iç cepheden dışarıya bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana getirmeyen; muhtelif baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam uygulamaları,

ATM Kabini Reklam Uygulamaları: Bankaların otomatik para çekme makinelerinin yer aldığı kabinlere yönelik reklam uygulamaları,

Stand, Display, P.O.P. : Ürün sunumu, teşhiri ve/veya sergilenmesi için tasarlanan seyyar ve geçici reklam uygulamaları,

Kiosk: Üzerinde dokunmatik ekran ve/veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre tasarlanabilen taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket ile bayi kulübeleri gibi kamuya açık alanlarda reklam aracı olarak kullanılabilen ürünler,

Bayrak, Flama: Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri veya hizmet kurumlarının resmi/kurumsal tasarımlarını taşıyan tanıtım elemanları,

El İlanı: Çeşitli yollarla dağıtılan küçük boy her nevi kağıda basılmış tüm el ilanları,

Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, bez, pvc, vinil vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam elemanları,

Kent Mobilyaları Reklamları: Kamu alanlarında kullanılan bank, atık toplama kutuları gibi kent mobilyalarının üzerindeki reklam uygulamalarıdır.

V. BÖLÜM - GENEL ESASLAR

MADDE - 7 Bu yönetmelik kapsamındaki bütün ilan ve reklam uygulamaları aşağıdaki genel esaslara uymak zorundadır.

7.1. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, İlan ve Reklam Yönetmeliğinin uygulaması İlan ve Reklam Denetleme Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu tarafından yapılır. Bu yönetmeliğin kabulü ile maddede belirtilen birimler otomatik olarak kurulmuş olur.

7.2. Kanun, tüzük ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve çeşitli mevzuat hükümleri ile yapılması yasaklanmış reklamlar ile halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlak ve kültürel değerlerine aykırı reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.

7.3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık içeren öğeler, şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.

7.4. Bu yönetmelik kapsamında adı geçmeyen her türlü ilan, reklam ve tanıtım tabelaları için Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Belediyesinin onayı doğrultusunda uygulama yapılır.

7.5. Her türlü reklam - tanıtım tabelaları ve benzerlerinin bakım ve onarımı, reklamı yapan veya yaptıran kuruluşa aittir. Bu elemanların gerekli bakımı ve onarımı yapılmadığı takdirde, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verecek durumlarda ilgili reklam kuruluşuna gerekli uyarılar yapıldıktan sonra, reklam sahibi yüzeylerini beyaz kâğıt veya beyaz renkli bir malzeme ile kapatmak zorundadır. Bu husus yerine getirilmediği takdirde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılacaktır. Yapılan masraflara %20 eklenerek kiracı reklam firmasından tahsil edilecektir.

7.6. Tüm reklam elemanları için, reklamı yaptıran, yapan ve projesini hazırlayan yetkili teknik eleman, levhanın güvenliği, sağlamlığı ve takıldıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü zararından sorumludurlar.

7.7. Hiçbir ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihi silueti ile çelişecek, kentin doğal veya tarihi sit alanlarını etkileyecek şekilde olamaz.

7.8. Ortak kamu kullanım alanlarında bulunan elektrik direkleri reklam alanı olarak kullanılamaz.

7.9. Açık alan ilan ve reklam araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine, tarihi eserlerin ve tescilli yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, kaymakamlıklar ve konsolosluklara ait binaların, askeri alanların, okulların, kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek, bunları kısmen veya tamamen kapatacak şekilde yerleştirilemez.

7.10. Açık alan ilan ve reklam araçları; kavşaklarda araç sürücülerinin görüş alanını kapatacak, trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak, yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez. Kavşaklara ve birbirine olan mesafesi 50 m.den az olamaz.

7.11. Açık alan ilan ve reklam araçları; orta refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek; trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek; yakın çevresinin estetik bütünlüğüne aykırılık teşkil edecek şekilde yerleştirilemez. Kavşak bölgeleri, orta refüj ve emniyet adalarında, Kent Estetiği Kurulu’ndan uygun görüş alınmadan hiçbir tanıtım-reklam uygulaması yapılamaz.

7.12. En fazla 5 adet bilboard un yan yana dizilmesiyle oluşturulan bilboard grupları arasındaki mesafe 50 m. den az olamaz. Bilboardların şekil ve ebatları ile dizilişi, grup adedi ve aralarındaki mesafeleri belirleme yetkisi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu’ndadır.

7.13. Kamu kurumu alanlarında ticari amaçlı reklam ve tanıtım uygulamaları yer alamaz.

7.14. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe dış duvarlarına tanıtıcı işaret, tabela ve reklâm panosu konulamaz.

7.15. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

7.16. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde, Belediye birimlerinden izin alınmak kaydıyla, bina ve işyerlerinde, anılan günün 7 gün öncesi ve sonrasında, ışıklı veya ışıksız özel süslemeler kullanılarak tanıtımlar yapılabilir. Bu uygulamalar verilen süre içinde kaldırılmadığı takdirde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı reklam verenden tahsil edilir.

7.17. Bina ve kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren alt seviye yüksekliği 2.20 metrenin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz

7.18. Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla İlgili Belediyesi gerek gördüğü takdirde en az 7 en fazla 15 gün önceden yazılı bildirim yaparak reklam elemanlarının kaldırılmasını isteyebilir.

7.19. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle ilan ve reklam uygulaması yapılamaz, İlan ve reklam vergisinin ödenmiş olması tabelanın uygun olduğu anlamına gelmez. Bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır. Tüm reklam elemanlarının uygunluk süresi 1 yılı geçemez. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, 10 gün içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) reklam verenden ve bu konuda sözleşme yaptığı firmadan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət