Ana səhifə

Ulaştirma, deniZCİLİK ve haberleşme bölge müDÜRLÜklerince yetki belgeleri İÇİN İstenen belgeler


Yüklə 87 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü87 Kb.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ BELGELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:


C1 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu,


2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8- En az 20 yaşını geçmeyecek, eşya taşımaya mahsus 1 birim olmak kaydıyla özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi.
C2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu,


2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-En az 14 yaşını geçmeyecek 10 birim olmak kaydıyla 300 ton istiab haddini sağlayacak
şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi
9-ODY3 ve ÜDY3 Belgesi örneği.
C3 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu,


2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-En az 14 yaşını geçmeyecek 3 birim olmak kaydıyla 50 ton istiab haddini sağlayacak
şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi
9-ODY3 Belgesi örneği.
G2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru formu,


2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
7-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
8-30 m2'lik kapalı olan depo kira kontratı aslı veya
tapu fotokopisi
9-C2,L2 yapılacak acentelik sözleşmesi (aslı)
10-Vergi levhası fotokopisi
11-ODY3 Belgesi fotokopisi
H2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru formu,


2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
5-Ortaklara ait T.C. kimlik numaraları N.Cüz.Fotokopisi Ve Adli sicil Belgesi aslı
6-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
7-Vergi levhası fotokopisi
8-ODY Belgesi fotokopisi
C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,


2-C1 YB,Taşıt Belgesi aslı
3-Taşıt Kartı asılları
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
5-Firma bünyesinde değişiklik var ise
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
6-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları
7- 20 yaşını geçmeyen en az 1 adet özmal olmak üzere Taşıt Ruhsat Fotokopisi

8-Vergi levhası fotokopisi


C2 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,


2-C2 YB,Taşıt Belgesi aslı
3-Taşıt Kart asılları iadesi.
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
5-Firma bünyesinde değişiklik var ise Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı
6-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
7-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve
adli sicil belgesi aslı
8- 14 yaşını geçmeyecek en az 10 birim özmal olmak kaydıyla 300 ton istiab haddini sağlayacak Taşıt Ruhsat Fotokopisi
9-ODY3 ve ÜDY3 Belgesi örneği.
10-Vergi Levhası fotokopisi.

C3 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,


2-C3 YB,Taşıt Belgesi Taşıt Kart asılları iadesi.
3-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
4-Firma bünyesinde değişiklik var ise Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı
5-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
6-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve
adli sicil belgesi aslı
7-Vergi Levhası fotokopisi ODY Belgesi fotokopisi
8-14 yaşını geçmeyecek en az 3 birim özmal olmak
kaydıyla 50 ton istiab haddini sağlayacak Taşıt Ruhsat Fotokopisi
G2 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi


2-G2 YB aslı iadesi.
3-Firma bünyesinde değişiklik varsa, değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya onaylısı
4-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
6-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
7-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
8-Vergi levhası fotokopisi
9-ODY3 Belgesi fotokopisi
H2 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi


2-H2 YB aslı iadesi.
3-Firma bünyesinde değişiklik varsa, değişiklikleri gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya onaylısı
4-Tic. Faaliyet Od.Belgesi aslı
5-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
6-Ortaklara ait T.C: kimlik numaralı N.Cüz.Fotokopisi Adli sicil Belgesi (aslı)
7-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
8-Vergi levhası fotokopisi 9-ODY Belgesi fotokopisi
FİRMA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1-Başvuru dilekçesi.


2-Değişikliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Fotokopisi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi Taşıt Kart asılları iade.
5-Yeni unvana göre Taşıtların Ruhsat Fotokopisi
6-Temsil ve imza yetkili imza sirküsü aslı.
FİRMA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Başvuru dilekçesi.


2-Değişikliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Fotokopisi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi Taşıt Kart asılları iade.
5-Yeni adresle uyumlu kira kontratı aslı veya tapu örneği

FİRMA VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ

1-Başvuru dilekçesi,Yetki belgesi aslı
2-Değişikliği gösterir vergi levhası fotokopisi
3-Taşıt Kartları asılları iadesi.
4-Taşıt ruhsat fotokopisi


TAŞIT KARTI ZAYİİ İŞLEMLERİ

1-Herhangi bir gazeteye zayii ilanı


2-Taşıt ruhsat fotokopisi

ÖZMAL TAŞIT İLAVESİ

1-Başvuru dilekçesi


2-Taşıt ruhsat Fotokopisi
3-Taşıt belgesi aslı

SÖZLEŞMELİ TAŞIT İLAVESİ

1-Başvuru dilekçesi
2-Taşıt ruhsat Fotokopisi
3-Taşıt belgesi aslı
4-Taşıt Kira Sözleşmesi aslı
ÖZMAL TAŞIT DÜŞÜMÜ

1-Başvuru dilekçesi


2-Satış Sözleşmesi aslı
3-Taşıt Kartı aslı iadesi
4-Taşıt Belgesi aslı
SÖZLEŞMELİ TAŞIT DÜŞÜMÜ

1-Başvuru dilekçesi


2-Taşıt Kiralama sözleşmesine ait noterden fesihname aslı
3-Taşıt Kartı aslı iadesi
4-Taşıt Belgesi aslı
C YETKİ BELGESİ İPTALİ

1-Başvuru dilekçesi


2-Yetki Belgesi aslı
3-Taşıt Belgesi aslı
3-Taşıt Kartı aslı
4-Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı
ÖZEL İZİN BELGESİ (GENEL İHRACAT İÇİN)

1-Dilekçe


2-Yapılan satış anlaşması ve satış anlaşması tarihinden sonra kesilmiş Proforma
3-Fatura aslı
4-Taşınacak mala ilişkin fatura aslı
5-İşlem görmüş gümrük beyannamesi taahhütname
6-Firma ve taşıt plakası araç bilgileri


ÖZEL İZİN BELGESİ (ÖZEL FATURALI İHRACAT İÇİN)

1-Dilekçe


2-Özel fatura aslı
3-Özel faturanın gümrükte ibraz edilip Bölge Müdürlüğüne sunacağına dair taahhütname.
EĞİTİMDEN MUAF OLUP DOĞRUDAN
HAK KAZANAN SRC1,SRC2,SRC3,SRC4
BELGELERİ İÇİN MÜRACAATLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ

1-Başvuru dilekçesi


2-2 adet fotoğraf
3-Banka Dekontu aslı
4-Ehliyet Fotokopisi
5-Kimlik Fotokopisi
6-B sınıfı ehliyetler için 25/02/2003 tarihinden önce alınmış SGK işe giriş belgesi
EĞİTİMDEN MUAF OLUP DOĞRUDAN
SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN
ODY TÜRÜ VE ÜDY BELGELERİ İÇİN MÜRACAATLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ

1-Başvuru formu


2-Yüksekokul diploması veya eğitimden hak kazanılan belgeler aslı veya onaylısı
3-TC kimlik numarasını gösterir nüfuz cüzdanı fotokopisi (yabancılar için pasaport)
4-2 adet fotoğraf
5-Sınav ücretinin yatırıldığı dekont aslı
MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ TAMAMLAYARAK
SINAVA GİRME HAKKI KAZANANLAR İÇİN
SRC, ODY VE ÜDY BELGELERİ İÇİN MÜRACAATLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ

1-Başvuru formu


2-Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi aslı veya Onaylısı
3-En son mezun olduğu okul diploması onaylı
4-TC kimlik numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancılar için pasaport)
5-2 adet fotoğraf
6-Sınav ücretinin yatırıldığı dekont aslı
D1 YETKİ BELGESİ KURULUŞU

1- Yetki Belgesi Başvuru Formu


2- Gerçek Kişilerde Sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Taşıma Kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
a. Nüfus cüzdan örnekleri,
b. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belge asılları
c. Mesleki yeterlilik belgeleri
d. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
3- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş,varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler,firmanın kurucusu,mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır.(En az 60.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.) İştigal konusunda,"Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak" veya "karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak" ifadesi
bulunacaktır.Ticaret sicil Gazetesinin aslı,ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylanan örneği olabilir.
4- Oda sicil kayıt belgesi;Ticaret odalarından,Ticaret ve sanayi odalarından,Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren Oda Sicil kayıt belgesinin Aslı.
5- Taşıma hatlarına ait kalkış,ara durak ve varış noktalarında kendisinin veya acentelerinin en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip Olunduğunu veya bu
terminalin kullanma hakkını haiz olduğunu gösteren belge.
6- Varsa şubeler için;şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi,şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi.
7- Acentelik hizmetinden yararlanılacak ise, F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri ile yapılan acentelik sözleşmesinin bir örneği (aslı veya noter onaylı örneği F1veya F2 yetki
belgesi sahibinin işlem dosyasının bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz edilecektir.
8- Gerçek ve tüzel kişiliğe Vergi Dairesi ve hesap numarasını,vergi kimlik numarasını gösteren belge.
9- Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge.
10- Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri l0 yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 koltuk kapasitesine
sahip olunması zorunludur.)
11- Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları.
12- Hat işlem başvuru formu(form KUGM 1013.
13- Banka dekontu(Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra,yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir.

F1 YETKİ BELGESİ KURULUŞU

1- Yetki belgesi başvuru formu


2- Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Taşıma kooperatiflerindeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
a) Nüfus cüzdan örnekleri
b) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
c) Mesleki yeterlilik belgeleri
d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
3- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri
Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır.
(Faaliyet gösterilen yer İlçe ise en az 2.000 TL, İl ise en az 6.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır [F1] yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin,
açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.)
İştigal konusunda, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “karayolu ile yurtiçi/şehirlerarası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapmak”
ifadesi bulunacaktır.
Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.
4- Oda Sicil kayıt belgesi; Ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda Sicil kayıt belgesinin aslı
5- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1,D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca
faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu
gösteren belge
6- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi
7- Acentelik hizmeti verilecek A1,D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği
8- Merkezi adresinde ve/veya şubelerinde, kendisinin veya sözleşme yaptığı A1,D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibinin en az bir tane müstakil yolcu terminallerine veya terminaller
birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge
9- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge
10- Banka dekontu (Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilecektir.)
F2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Yetki belgesi başvuru formu


2- Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Taşıma kooperatiflerindeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
a) Nüfus cüzdan örnekleri
b) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
c) Mesleki yeterlilik belgeleri
d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
3- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri
Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır.
En az 6.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır
İştigal konusunda, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapmak” ifadesi
bulunacaktır.
Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.
4- Oda Sicil kayıt belgesi; Ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda Sicil kayıt belgesinin aslı
5- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya,
ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu
gösteren belge
6- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi
7- Acentelik hizmeti verilecek A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği
8- Merkezi adresinde ve/veya şubelerinde, kendisinin veya sözleşme yaptığı A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibinin en az bir tane müstakil yolcu terminallerine
veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge
9- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge
10- Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge
11- Banka dekontu (Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilecektir.)
HAT İLAVE İŞLEMİ

Hat ilave yapılmasını isteyen firmanın;


1- Adresi terminalde bulunan F1 veya F2 yetki belgesi sahibi ile acentelik sözleşmesi yapması ve F1 ve F2 yetki belgesine işletmesi gerekir.
2- Şayet şube ise; adresi terminalde bulunan yerde şube açmış olması gerekir
3- İlavesini istemiş olduğu hat güzergâh ait fiyat ve zaman tarifesi yapması gerekir.
ŞUBE AÇILIŞI İŞLEMİ

1- Şubeye ait ticaret sicil gazetesi


2- Şubeye ait faaliyet belgesi
3- Şubeye ait kira kontratı yapmış olması gerekir
D BELGESİ TAŞIT İLAVE İŞLEMİ

1- Taşıt Ruhsat fotokopisi


2- Firmanın taşıtlarını gösteren taşıt belgesi
3- Taşıta ait zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ve Karayolu Taşımacılık mali sorumluluk sigorta poliçesi asıllarını ibraz etmesi
4-Kiralık taşıtlarda ise, yönetmeliğe uygun taşıt kira sözleşmesi yaparak noter onaylı suretini göndermesi gerekir.
D BELGESİ TAŞIT DÜŞÜM İŞLEMİ

1- Taşıt belgesi aslı


2- Kiralık ise noter onaylı fesihname aslını, şayet taşıt satış görmüş ise satış sözleşmesinin noter onaylı sureti
3- Taşıt kartı aslı
F1 VEYA F2 YETKİ BELGESİ ACENTE DÜŞÜM İŞLEMİ

1- Acentelik listesi aslı


2- Noter onaylı fesihname aslının getirilmesi gerekir.

D,F BELGELERİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

1- Başvuru dilekçesi,


2- Değişikliği gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği,
3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı,
4- Yeni unvana göre düzenlenmiş taşıt ruhsat fotokopileri,
5- Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküsü aslı,
6- Yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartı asıllarının iadesi
D,F BELGELERİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

1-Başvuru dilekçesi,


2-Değişikliği gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya fotokopisi,
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı,
4-Yeni adrese göre düzenlenmiş kira kontratı mülkiyet ise tapu fotokopisi,
5-Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküsü aslı,
6-Yetki belgesi ve taşıt belgesi aslının iadesi
K1 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru ve taşıt formu,


2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve Tic. Faaliyet Od.Belgesi aslı
3-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-En az 10.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek ticari eşya taşımaya
mahsus tüzel kişilerde75 ton gerçek kişilerde 25 ton asgari kapasite özmal taşıt ruhsat fotokopisi
K2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru ve taşıt formu, Faaliyet Od.Belgesi aslı


2-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları
4-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
5-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi(En az 1 adet özmal taşıt sahibi olmak.)
6-Vergi Levhası Fotokopisi
K3 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru ve taşıt formu,


2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
5-Ortaklara ait TC Kimlik numaraları ve adli sicil Belgesi aslı
6-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
7-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
8-Vergi Levhası Fotokopisi
9-En az 5.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek 30 ton istiab haddini sağlayacak

şekilde özmal taşıt ruhsat fotokopisi


G1 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru formu,


2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
5-Ortaklara ait TC Kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
6-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
7-30 m2'lik kapalı depo kira kontratı aslı veya
tapu fotokopisi
8- 20.000 TL sermayenin belgelendirilmesi
N1 YETKİ BELGESİ KURULUŞ

1-Başvuru ve taşıt formu, Kuruluş ve


değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
3-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-En az 15.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek ticari eşya taşımaya uygun 4 adet özmal taşıt ruhsat fotokopisi
9- 100 m2 kapalı alan merkez için, şubeler için 30m2 kapalı alan belgelendirilmesi
N2 YETKİ BELGESİ KURULUŞ

1-Başvuru ve taşıt formu


2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
6-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
7-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
8-Vergi Levhası Fotokopisi
9-En az 50.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek ticari eşya taşımaya uygun 10 adet özmal taşıt ruhsat fotokopisi
10- 200 m2 kapalı alan merkez için, şubeler için 30m2 kapalı alan Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere belgelendirilmesi
H1 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru formu, Kuruluş ve


değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
3-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Vergi levhası fotokopisi
7- 20.000 TL sermaye belgelendirilmesi
K1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,K1 YB,Taşıt Belgesi Taşıt Kart


asılları iadesi.
2-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
3-Firma bünyesinde değişiklik var ise
Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı
4-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
6-Vergi Levhası fotokopisi
7-Taşıt Ruhsat Fotokopisi
K2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,


2-K2 YB,Taşıt Belgesi Taşıt Kart
asılları iadesi.
3-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
4-Firma bünyesinde değişiklik var ise
5-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı
6-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
7-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları
8-Vergi Levhası fotokopisi
9-Taşıt Ruhsat Fotokopisi
K3 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,


2-K3 YB,Taşıt Belgesi Taşıt Kart asılları iadesi.
3-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
4-Firma bünyesinde değişiklik var ise
5-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı
6-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
7-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
8-Vergi Levhası fotokopisi
9-Taşıt Ruhsat Fotokopisi
G1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi


2-G1 YB aslı iadesi.
3-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir
4-Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya onaylısı
5-Faaliyet Od.Belgesi aslı
6-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
7-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Belgesi aslı
8-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
9-Vergi levhası fotokopisi
N1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,N1 YB,Taşıt Belgesi Taşıt Kart


asılları iadesi.
2-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
3-Firma bünyesinde değişiklik var ise
4-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı
5-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
6-Ortaklara ait N.Cüz.fotokopisi ve adli sicil belgesi aslı
7-Vergi Levhası fotokopisi, Taşıt Ruhsat Fotokopisi
N2 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi,N2 YB,Taşıt Belgesi Taşıt Kart


asılları iadesi.
2-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
3-Firma bünyesinde değişiklik var ise
4-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı
5-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
6-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7-Vergi Levhası fotokopisi, Taşıt Ruhsat Fotokopisi
H1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ

1-Başvuru dilekçesi


2-H1 YB aslı iadesi.
3-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir
4-Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya onaylısı
5-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
6-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
7-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil Belgesi aslı
8-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
9-Vergi levhası fotokopisi
10-asgari 20.000 TL sermaye belgelendirilmesi
FİRMA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1-Başvuru dilekçesi.


2-Değişikliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Fotokopisi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi Taşıt Kart asılları iade.
5-Yeni unvana göre Taşıtların Ruhsat Fotokopisi
6-Temsil ve imza yetkili imza sirküsü aslı.

FİRMA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Başvuru dilekçesi.
2-Değişikliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Fotokopisi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi Taşıt Kart asılları iade.
5-Yeni adresle uyumlu kira kontratı aslı veya tapu örneği
6-Tüm araçlara ait ruhsat fotokopisi
FİRMA VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ

1-Başvuru dilekçesi


2-Değişikliği gösterir vergi levhası fotokopisi
3-Taşıt Kartları asılları iadesi.
4-Taşıt ruhsat fotokopisi
TAŞIT KARTI ZAYİİ İÇİN

1-Herhangi bir gazeteye zayii ilanı


2-Taşıt ruhsat fotokopisi
ÖZMAL TAŞIT İLAVESİ İÇİN

1-Başvuru dilekçesi


2-Taşıt ruhsat Fotokopisi
3-Taşıt belgesi aslı
ÖZMAL TAŞIT DÜŞÜMÜ İÇİN

1-Başvuru dilekçesi


2-Satış Sözleşmesi aslı
3-Taşıt Kartı aslı
4-Taşıt Belgesi aslı
YETKİ BELGESİ İPTALİ

1-Başvuru dilekçesi


2-Yetki Belgesi aslı
3-Taşıt Belgesi aslı
3-Taşıt Kartı aslı
4-Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı
İMAR PLANI TEKLİFİ GÖRÜŞÜ

1-Resmi yazı


2-Teklif İmar Planı
PROJE ONAYI

1-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAUGM Onaylı İmar Planı


2-ÇED Raporu
3-Jeolojik Etüt Raporu
4-Ön izin Sözleşmesi
İŞLETME İZNİ GÖRÜŞÜ

1-Resmi yazı








Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət