Ana səhifə

Mersin büYÜKŞEHİr belediyesi kent estetiĞİ, İlan ve reklam yönetmeliĞİ


Yüklə 175.17 Kb.
səhifə3/3
tarix27.06.2016
ölçüsü175.17 Kb.
1   2   3

MADDE - 20 ALT ve ÜST GEÇİTLERDEKİ TANITIM – REKLÂM UYGULAMALARI

20.1- Yaya ve taşıt üst geçitlerinde, köprülerin hiçbir yüzü ve ayakları, taşıt alt geçitlerinin ise yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.

20.2- Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakım ağında kalan yollarda anılan Genel Müdürlüğün ve Büyükşehir Belediyesinin, bunun dışındaki yollarda sadece Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak, anlaşmalı olarak yapılmış veya yapılacak ve isim koyma hakkı elde edilmiş üst geçitlerde, geçidi yapan kurum veya kuruluşların sadece ad ve amblemleri, korkuluk ve cephe alanlarının %10’unu geçmemek koşuluyla izin alınmak suretiyle konulabilir.

20.3- Yaya alt geçitlerinin giriş alınlarına sadece yaya alt geçidi ismini taşıyan ışıklı veya ışıksız levhalar Büyükşehir Belediyesi tarafından ismi verilmek suretiyle takılabilir. Bu alanlar ile yaya alt geçitlerinin merdivenli giriş ve çıkış alanları da reklam alanı olarak kullanılamaz. Yaya alt geçitlerinin iç yan duvarları, Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakım ağında kalan yollarda anılan Genel Müdürlüğün ve Büyükşehir Belediyesinin, bunun dışındaki yollarda hazırlanacak projesine göre sadece Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak, reklam alanı olarak kullanılabilir.

MADDE - 21 GEÇİCİ TANITIM - REKLÂM - İLAN UYGULAMALARI ( EL İLANLARI, BEZ - PVC AFİŞLER vb. )

21.1- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, iş yerleri kendi dış cephelerine, bahçe duvarlarına v.b. yerler ile kamuya ait alanlara afiş asamazlar.

21.2- Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde, kültürel ve sosyal amaçlı duyuruları içeren afişler, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenmiş asım yerlerine, etkinlik tarihinden önce Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin alınmak kaydıyla asılır. İzin süresi veya pankart ve afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan veya astıran kurumca toplanır. Asılacak afiş sponsor firma tarafından hazırlanmış ise sponsor firmanın logosu, afiş alanının %10’unu geçemez.

21.3- Yerel ve genel seçim dönemlerinde kullanılacak afiş ve pankartlara ait asım yerleri ve diğer uygulamalar, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmek kaydıyla bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

21.4- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, her türlü kâğıt afişin duvar, direk, ağaç vb yüzeylere yapıştırılması yasaktır.

21.5- Reklam amaçlı el ilanları, broşür v.b. ilanlar, ilgili Belediyesinden izin almak, ilan reklam vergisini ödemek ve her bir el ilanını ayrı ayrı ilgili belediyeye mühürletmek kaydı ile PTT veya benzeri dağıtım kuruluşlarınca adrese teslim edilmek suretiyle dağıtılır. Açık alan, cadde, sokak ve meydanlarda el ile dağıtılması yasaktır.

21.6- Satılık veya kiralık gayrimenkul ilanları, binaların 6. katına kadar 50 x 70 cm, 7 -11. katlar arasında 70 x 100 cm, 12 - 15. katlar arasında 90 x 140 cm, 16 ve üzeri katlarda 100 x 250 cm boyutlarındaki kağıt veya bez afişlerle yapılır. Kat sayısı, varsa asma kat ile birlikte değerlendirilir.MADDE – 22 HAVADAN YAPILAN TANITIM - REKLÂM - İLAN UYGULAMALARI (Uçak, Helikopter, Zeplin, Balon vb. Hava Araçları)

22.1- Uçak, helikopter, zeplin, balon vb araçlar kullanılarak el ilanı ve broşür atmak yasaktır.

22.2- Uçak, helikopter, sabit veya hareketli balon vb araçlar kullanarak afiş ve pankart dolaştırma, söz konusu araçların yüzeylerine uygulanacak taşıt giydirme yöntemi vb niteliklerdeki reklam faaliyetlerinde bulunmak için Büyükşehir Belediyesinden izin alınır.

22.3- Bu tür tanıtım-reklam-ilanların içerikleri açısından izin alınması gerekiyorsa, ilgili kurumdan gerekli izin alındıktan sonra tanıtım-reklam-ilan izni, tahakkuk edecek ilan-reklam vergisinin tahsili ve bu uygulamaya ait tüm denetim işlemleri Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

MADDE – 23 BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇİNDE YOLCU TAŞIYAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNDE REKLAM UYGULAMALARI

23.1- Bir kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde reklam işi yapacak şirket, 28.02.1998 tarih ve 23272 sayılı Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesine göre yetki belgesi aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na müracaat etmek zorundadır.

23.2- Müracaatların incelenmesi tamamlandıktan sonra reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine 10 (on) iş günü içerisinde izin belgesi onaylanarak teslim edilir.

23.3- Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın ilgili biriminden alacakları izin belgesi, verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı bir izin belgesi alınması zorunludur. Ancak, aynı kampanya içerisinde sadece bir sektöre ait çeşitli reklamlar değişik sürelerde yapılabilir. Bu durumda kampanya bir kampanya sayılır ve süresi bir yılı geçemez.

23.4- Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir. Araçların reklam bulundurulabilecek alanları, aracı kurum ve kuruluşlar ve odalara kiralanamaz.

23.5- Belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan ticari araçlar ile taksilerden yalnız Belediye otobüslerinde reklam uygulamalarına izin verilir. İzin belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az Belediye otobüsü sayısı 20 adet olmalıdır. Bu sayıdan az talepler dikkate alınmaz ve izin belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Büyükşehir Belediyesi’ne ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir.

23.6- İzin belgesinin verilmesinde aranacak diğer hususlar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nca belirlenir. Yetki belgesine sahip reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri, izin belgesi alabilmek için yapacakları başvuru esnasında;

• Reklamın mahiyetini,

• Reklamın süresini,

• Araç başına düşen reklam bedelini,

• Reklam bulundurulacak araçların plaka numaralarını,

• Reklam bulundurulacak araç sayısını,• Noter tasdikli sözleşmeyi ibraz etmek zorundadırlar.

23.7- İzin belgelerinin araçlarda sürekli olarak bulundurulmaları, sürücülerin de bu belgeleri trafik görevlilerince istendiğinde ibraz etmeleri zorunludur. İzin belgesi bulunan ve reklam takan araçlar, üzerlerinde reklam bulunduğu halde şehir dışına da çıkabilirler.

23.8- Reklam bulundurulmasında ve takılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Reklam alanı, araç karoserinin tamamıdır.

b) Araçların ön ve yan camları reklâm alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam uygulaması yapılabilir.

c) Reklam uygulaması, aracın güzergâh yazısını, yan kapılarda ve araç üzerinde bulunan plaka numaraları ile diğer bulundurulması zorunlu yazı ve işaretleri kapatamaz.

d) Araç üzerinde bir ticari kuruluşun değişik markalarına ya da ürünlerine ilişkin reklamlar bulunabilir.

e) Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda üç boyutlu objeler gibi sürücülerin dikkatini dağıtacak uygulamalar yer alamaz. Araç karoserinden ayrı olarak, araç boyutlarını aşacak şekilde reklam uygulaması yapılamaz.

f) Araçlarda reklam uygulamaları; çevirmeli veya sabit tabela, pano, bant ve benzerlerinin kullanımı usulü ile yapılabileceği gibi, araçların boyanması ya da folyo kaplama suretiyle de yapılabilir.

g) Araç içerisinde sürücünün göremeyeceği bir alana görüntülü tanıtım-reklam cihazları konulabilir.

h) Araç üzerinde bulundurulan reklamlar, silinme, zedelenme ve benzeri sebeplerle görüntü kirliliğine neden olmamalıdır.

i) Reklam kampanyası bitiminde, araçların iç ve dış kısımlarındaki reklamlar beş gün içerisinde kaldırılır.

j) Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin tanıtılmasını amaçlayan reklamlar araçlarda bulundurulamaz.

k) Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.

MADDE – 24 BİLGİLENDİRME TABELALARI (YER ve YÖN GÖSTEREN LEVHALAR)

24.1- Cadde, sokak ve meydanlara sadece Büyükşehir Belediye Meclisince verilmiş adlar takılır. Tabela şekli, yazı tipi ve kullanılacak renkler ana arter ve meydanlarda Büyükşehir Belediyesince diğer yerlerde ilgili ilçe Belediyesince belirlenir.

24.2- Tabelalar cadde ve sokak başlarında bulunan binaların cephesinde görülebilir bir yere takılabileceği gibi, cadde ve sokak başlarında direk üstüne de takılabilir. Söz konusu uygulamalarda kent estetiğine uygunluk ve yaya - araç trafiğinin engellenmemesi esastır. Kamu Kurumlarının yerlerini gösteren yön ve tanıtım tabelaları için Büyükşehir Belediyesinin ilgili biriminden izin alınır.

24.3- Tabelaların direklere takılması halinde, direğin bulunduğu yaya kaldırımının genişliği en az 2.00 m. tabelanın yerden yüksekliği 2.25 m. den az olamaz.

24.4- Direklere birden fazla levha takılması halinde; cadde ve sokak isimleri, acil ünitesi olan hastaneler, resmi nitelikteki binalar (postane, okul vb.), tarihi ve turistik yerler sırası ile takılacaktır.

24.5- Özel kurum ve kuruluşlar yol kenarlarına yer ve yön gösteren tabelalar koyamazlar.

24.6- Tabela nitelikleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulunca belirlenecek standartlarda olacaktır.

MADDE – 25 TEKNİK ALT YAPI BİLGİLENDİRME ve UYARI LEVHALARI

25.1- Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlamadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacını, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren yeterli sayıda tanıtım tabelası yerleştirir. Tanıtım tabelaları çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

25.2- Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Bu işaretler yerine konulmadan ve çalışır hale getirilmeden uygulama yapılamaz. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

MADDE – 26 Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri

26.1- Açık alanlarda herhangi bir kurum ve kuruluşun tanıtımını yapmak amacı ile düzenlenecek olan aktiviteler (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri, vb.) Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin izni alınarak gerçekleştirilebilir. 

26.2- Aktiviteyi gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşlar, aktivitenin niteliği ile birlikte aktivitenin yapılacağı yer, tarih ve saati ile toplam aktivite süresini yazılı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmek ve izin belgesi almak zorundadır. Aktivite süresince ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin onayladığı yerlerde ilanlara ve reklamlara izin verilir.

26.3- Aktivitelerin niteliği genel toplum ahlakı ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek tarzda olamaz.

MADDE - 27 MASA, SANDALYE ve GÖLGELİK (şemsiye, tente) UYGULAMALARI

27.1- Masa, sandalye ve gölgelik uygunluğu için uygunluk istenen yerin teknik çizimi ile Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğüne başvurulur. Konulacak masa sandalye ve gölgelik rengi, malzemesi, şekli ve ölçüleri açık bir şekilde görsel olarak belirtilmelidir. Kent Estetiği Kurulu masa, sandalye ve gölgeliğin rengi, şekli, malzemesi ve talep edilen yerde konumlandırılması konusunda karar vermekte yetkilidir.

27.2- Masa, sandalye ve gölgeliklerin kullanıldığı yerlerde birbirleriyle ve yakın çevreleriyle renk ve görüntü uyumu aranır. Masa, sandalye ve şemsiyeler yaya akışını bozmayacak şekilde konumlandırılmak durumundadır.

27.3 Tentelerin ön ve yan cepheleri, şemsiye kullanılan alanların dört tarafı açık olmak zorundadır. İzin verilen yerler şemsiye veya tente dışında hiçbir örtücü gölgelik elemanıyla kapatılamaz, muşamba, kumaş vb. herhangi bir malzemeyle çevrilemez.

27.4- Şemsiyeler ve tenteler üzerine reklam alınamaz, üreticisinin ismi, logosu bulunamaz sadece ticari işletmenin ismi veya logosu Kent Estetiği Kurulu’nun onayı ile konulabilir...

27.5- Masa, sandalye, gölgelik uygunluğu alan işyeri, izin verilen bölgedeki hizmette kullanılmak üzere gerek duyabileceği diğer unsurlar (rüzgarlık, açık hava sobası, vantilatör, açık hava kliması vb.) veya izin verilen yerin kenarlarında kullanılacak dekoratif bölme elemanları için ayrıca Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğüne başvuracaktır.

27.6- Şemsiyeler, tek taşıyıcı unsur üzerinde, açılır-kapanır ve hareketli; tenteler, açılır-kapanır olmalıdır. Gölgelikler, açık ve kapalı şekilleriyle, işyerine ait diğer elemanlar ve çevreyle estetik açıdan uyum ve bütünlük içinde olmak durumundadır.

27.7- Zeminde tenteye ait taşıyıcı unsur bulundurulamaz, bulunduğu katın tavan seviyesinden yükseğe monte edilemez. Açık haldeyken tentenin en alt kottaki yüksekliği 2.20 m.den az, uzunluğu monte edildiği duvardan itibaren 4.50 m.den fazla olamaz.

27.8- Gölgeliklerin, can ve mal güvenliğiyle ilgili verebileceği olası hasarlar göz önünde bulundurularak sigortalanması gerekmektedir.

27.9- Şemsiye ve tentelerin eskimesi, yıpranması ve görsel kirlilik yaratmaya başlaması durumunda işyeri sahibi uyarılır. Söz konusu olumsuzluk giderilmezse şemsiye ve tente uygunluğu iptal edilir.

MADDE - 28 BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ TANITIM - REKLÂM - İLAN UYGULAMALARI

28.1- İstasyon, otogar, iskele, marina, stadyum, spor saha ve salonları, restoran, lunapark, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında yapılacak her tür reklam uygulaması, Kent Estetiği Kurulu’nun uygunluk görüşüyle birlikte ilgili belediyesinin iznine tabidir.

28.2- Lokanta, kafe vb. işyerleri, mülkiyet sınırları içinde ve binanın girişine yakın bir konumda; maksimum 0.50 x 1.20 m ebadında sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı ilgili belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.

28.3- Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.

28.4- Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım araçları ilgili belediyenin iznine tabidir.

28.5- Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin iznine tabidir.

28.6- Kent mobilyaları üzerine uygulanacak giydirme reklam elemanları, ilgili belediyesinden izin alınması koşuluyla uygulanabilir. Süre bitiminde kent mobilyalarının eski haline getirilmesi reklamı uygulayan firmaya aittir.

28.7- Bu Yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu tarafından verilir.

VIII. BÖLÜM - BAŞVURU, İZİN, DENETİM ve YAPTIRIMLAR

MADDE - 29 BAŞVURU VE İSTENEN BELGELER

Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan her türlü tanıtım-reklam-ilan uygulaması için Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine; İlçe Belediyeler yetki alanındaki uygulamalar için ilgili ilçe belediyesine dilekçe ve eki aşağıdaki belgelerle başvurulur.29.1- Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler;

1.- Dilekçe

2.- Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği

3.- Tanıtım panosunun uygulanacağı bina cephesinin tamamını kapsayacak şekilde çekilmiş fotoğrafı üzerinde uygulamadan önce ve sonraki halini gösterir fotomontaj tekniği ile hazırlanmış renkli tasarım örneği.

4.- Kira kontratı veya tapu örneği

5.- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı örneği

6.- Sigorta poliçesi

7.- Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi

29.2- Reklam Panoları İçin Gerekli Belgeler;

1.- Dilekçe (Uygulama yapılacak binanın pafta, ada, parsel ve açık adres bilgileri)

2.- Reklam uygulanacak cephenin bina ve çevresiyle birlikte görünmesine olanak sağlayacak şekilde (en az 2 açıdan) çekilmiş fotoğrafları

3.- Talep edilen reklam uygulamasının, cephe fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış şekli ve ölçüleri

4.- Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak muvafakatname

5.- Sigorta poliçesi

6.- Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi

29.3- Çatı reklamları, totem, kule, direkli tabela gibi bağımsız taşıyıcı sistemli reklam-tanıtım panoları ile yüzey alanı 10 m2 üzerindeki sabit reklam asma panoları için yukarıdaki belgelere ek olarak;

1.- Sigorta poliçesi (yapılacak reklam-tanıtım uygulamasının düşmesi, kopması vb sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar için üçüncü şahısların ve eşyaların sigortalandığını belirtir nitelikte)

2.- Yapılacak reklam-tanıtım uygulamasının şeklini, ölçülerini, kullanılan malzemeyi gösterir ölçekli proje, inşaat mühendisince hazırlanmış onaylı taşıyıcı sistem hesabı, elektrik mühendisi veya teknikerince hazırlanmış aydınlatma projesi, ile birlikte başvuruda bulunulması zorunludur.

29.4- Masa, Sandalye ve Gölgelik Uygulamaları için Gerekli Belgeler;

1. Başvuru Dilekçesi

2. Uygulamanın yapılacağı yer için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak muvafakatname

3. İş yeri adresini belirten kroki

4. Vergi levhası fotokopisi

5. Uygulamanın yapılacağı yer ve yakın çevresinin en az 2 açıdan çekilmiş renkli fotografı

6. Uygulama yapılacak yerin, masa sandalye ve gölgelik yerleşimlerini detaylı şekilde gösterir ölçekli teknik çizimi.

29.5- Bez-pvc Afiş Uygulamaları İçin Gerekli Belgeler;

1.- Dilekçe

2.- Afiş içeriğini belirten ölçekli ve renkli bilgisayar çıktısı,

3.- Talep edilen uygulama tarihi ve süresi

MADDE - 30 BAŞVURU YÖNTEMİ ve YETKİLİ BİRİMLER

İlan ve reklam yönetmeliğine tabi bir uygulama yapmak isteyen kişi yada kurumlar öncelikle uygulamak istedikleri ilan veya reklamın niteliğine göre yönetmeliğin 29. maddesi hükümlerine istinaden gerekli dokümanları hazırlayarak ilgili belediyesine başvurur.30.1- Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü

Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü, başvuruların incelendiği ilk birim olacaktır.

Başvuruların yönetmelik hükümlerine uygunluğunu da inceleyerek karar verecek olan Müdürlük bu çalışmalarında, birim bünyesinde görevli şehir plancısı, mimar ve inşaat mühendisi gibi teknik personelin görüşleri doğrultusunda en fazla 3 gün içinde karar vererek dosyayı ekleriyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu’na gönderecektir. İlgili şubenin ilan ve reklam yönetmeliğinden kaynaklanan görevleri dışında kalan yetki ve sorumlulukları ise kendi çalışma yönetmelikleri ile belirlenecektir.

30.2- Kent Estetiği Kurulu

Kurul, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında, Kent Estetiği Daire Başkanı, Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürü, Zabıta Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilecek bir Zabıta Şube Müdürü ile Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek 1 mimar ve 1 şehir plancısından oluşur. Konu ilçe belediyeleri ilgilendiriyorsa, ilgili belediyenin konuyla ilgili şube müdürü, Kent Estetiği Kurulu toplantısına kurul üyesi konumunda ve oy kullanma hakkıyla birlikte katılır.

Kurul oy çokluğu usulüne göre karar alır, eşitlik halinde Başkanlık oyu 2 sayılır. Kurul kendisine intikal ettirilen konuları en geç 1 hafta içerisinde karara bağlayarak onayladıkları başvuru dosyalarını gereği yapılmak üzere, İlan ve Reklam Denetleme Şube Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır. Uygun görülmeyenleri ise gerekçeleriyle birlikte ilgilisine bildirmek üzere, Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü’ne iade eder. Kurulun sekretarya hizmetleri Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Kurulun, bu yönetmelik kapsamı dışında kalan yetki ve sorumlulukları ayrıca düzenlenecek kurul çalışma yönetmeliğince belirlenir.

30.3- İlan ve Reklam Denetleme Şube Müdürlüğü

Mali hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan İlan ve Reklam Denetleme Şube Müdürlüğü, kendisine intikal eden dosyalarla ilgili tarh, tahakkuk, tahsilat ile konuya ilişkin genel denetim görevini yapmakla mükelleftir. Denetim görevini Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte yapar.MADDE – 31 İZİN BELGESİ ve SÜRESİ

Madde 31.1- İzin Belgesi

Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilecek izin için, firma adı ve adresi, uygulamanın yapılacağı yer, ilan-tanıtım-reklam aracının şekli, ebatı, cinsi ve niteliği ile uygulama başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten onaylı izin belgesi ilgili belediyece düzenlenir.

İzin belgesinde bulunan; izni veren belediye adı, belge tarih-sayısı ve iznin bitiş tarihinin, ilan-tanıtım-reklam araçlarının sağ alt köşelerine uzaktan da okunabilecek büyüklükte yazılması zorunludur. Yazı formatı beyaz zemin üzerine kırmızı harf-rakamlarla; 3 harfle belediye adı / izin belge tarih ve sayısı rakamla gün.ay.yıl – sayı / izin bitiş tarihi rakamla gün.ay.yıl şeklinde olacaktır. (örnek: MBB / 01.01.2013-001 / 31.12.2013 )

Madde 31.2- İzin Süresi 

İlan, reklâm ve tanıtım araçları için izin süresi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir. İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları için bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda belediyenin ilgili birimi tarafından izin verilmeden Gelirler Müdürlüğü’nce ilan ve reklam vergisi alınamaz. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisinin beyanname verilerek tarh ve tahakkuk ettirilmiş olması, bu yönetmelik hükümlerine göre izin belgesi alma yükümlülüğünü, denetim ve ceza yetkilerini ortadan kaldırmaz.

Süre bitiminden en geç 7 gün önce iznin yenilenmesi için başvuru zorunlu olup, izin yenilenmediği takdirde, ilan ve reklam araçları ilgilisince kaldırılır. Kaldırılmayan ilan ve reklam araçları, süre bitiminden 15 gün sonra ilgili belediye tarafından kaldırılır, masraflar reklam veren ve reklam kuruluşundan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

MADDE – 32 DENETİM

32.1- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Büyükşehir sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bulunan yerler, bu yerlere cepheli yapılar ile hareket eden her türlü nakil vasıtaları, İlçe Belediyeleri’nin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunsa dahi kent bütünlüğü ve estetiğini etkileyen her türlü yerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla, çizilerek, yapıştırılarak yapılan resimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri, boyalı reklamlar, elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar vb.) her türlü ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca denetlenir.

32.2- İlçe Belediye Başkanlıklarınca, İlçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. İlçe belediye başkanlıklarında izin ile teknik ve estetik yönden denetim Zabıta Müdürlüğü veya Başkanlıkça denetim yetkisi verilen müdürlüklerce yapılır. Vergi ödeme ve tahsilat denetimi Hesap İşleri Müdürlükleri elemanlarınca yürütülür.

MADDE – 33 YÖNETMELİĞE AYKIRI UYGULAMALAR ve CEZA HÜKÜMLERİ

33.1- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım araçları, ilgili belediyenin denetim elemanlarınca tespit edildiğinde zabıta müdürlüklerince tutanak düzenlenir ve reklâm kuruluşu ile reklâm verene aykırılığın yedi gün içinde giderilmesi ihtar edilir. Verilen süre sonunda aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde;

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişi ve kuruluşa Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 1.fıkrasına göre,

Afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip toplatılmamışsa, Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 2.fıkrasına göre,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42’ inci maddesinin 1’ nci ve 2’ nci fıkralarına aykırılık teşkil etmeyen, ancak bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden diğer tüm fiillerde 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddeleri Muaddil Kanun hükümlerine göre; uygulama yapılır.33.2- Yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konulan ilan, reklam ve tanıtım elamanları;

Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde bulunuyorsa 5216 sayılı Kanunun 7 maddesi, 5393 sayılı Kanunun 15/n maddesi, 775 sayılı Kanunun 18. maddeleri ve ilgili mevzuat gereğince Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.

Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dışındaki ara arterler ve sokaklarda bulunan her türlü yapılara konulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, ilçe belediyeleri veya Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.

Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 1 yıl süre ile reklam faaliyetlerinden men cezası verilir.

Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.

33.3- İlgili Belediyesince gerek görüldüğünde, izin şartlarına aykırı olan, bozulan, tahrip olan, yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen tabelaların, en az 7, en çok 15 gün içinde kaldırılması, yazılı bildirim yapılarak istenebilir. Verilen süre içinde kaldırılmayan tabelalar, ilgili belediyesince kaldırılır, masrafı %20 fazlası ile reklam veren veya reklam kuruluşundan tahsil edilir.

33.4- Kamu ve özel mülkiyete ait alanlara izinsiz konulan reklam elemanları tebligat yapılmadan ilgili belediyesince kaldırılır. Kaldırılma esnasında reklam elemanlarında oluşacak hasardan ilgili belediye sorumlu değildir.

33.5- Kaldırılan reklam elemanları, ilgili belediyenin hurda depolarında 1 ay süreyle bekletilir. Bu süre içinde reklam elemanlarının talep edilmesi halinde, masrafın %20 fazlası ile birlikte, belirlenecek m2 üzerinden, 2464 sayılı Kanunun 52. maddesinin 1. bendine göre Büyükşehir Belediyesi Gelir tarifesinde belirlenen bedel üzerinden reklam veren veya reklam kuruluşundan günlük işgal bedeli tahsil edilir. 1 ay süre sonunda sahibince alınmayan reklam elemanlarından ilgili belediye sorumlu değildir.

IX. BÖLÜM SON HÜKÜMLER

MADDE – 34 YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümleri, yetki alanları içinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanınca yürütülür.MADDE – 35 YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı ile Belediye ilan tahtasında ve/veya Belediye WEB sitesinde yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Bu tarihten önce yürürlükte bulunan İlan ve Reklâm Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kalkar.


GEÇİCİ MADDE - 1 Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce izin alınmış ilan-reklam-tanıtım araçları ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela, reklam kuleleri vb., yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirilir. Büyükşehir sınırları dahilinde yönetmelik yayın tarihinden önce uygulanmış bulunan her tür ilan - reklam - tanıtım aracının yeniden incelenerek, kaldırılması veya yer, şekil ve ebatlarının değiştirilmesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu yetkilidir. Yönetmeliğe uygun hale getirilmeyen ilan-reklam-tanıtım araçları ilgili belediyesince kaldırılır.

EKİ - Mersin Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içerisindeki cadde ve bulvarlar listesi

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət