Ana səhifə

Genel gerekçE


Yüklə 61.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü61.5 Kb.
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ BAŞKANI VE LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNİN 90 GÜN SÜRE İLE ZORUNLU İZNE ÇIKARILMALARI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

GENEL GEREKÇE
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin uzun süreden beridir Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin gerek idari açıdan gerek mali yapı açısından ve gerekse yürürlükteki mevzuat gereği belediye tarafından verilmesi gereken hizmetlerin yürütülebilmesi amacı ile gerekli ve elzem olan toplantıları yapmaması ve alınması gereken kararları yasal vecibelerini yerine getirerek almaması nedeni ile özelde Lefkoşa kentini genelde ise KKTC’yi ekonomik ve sağlık yönünden ciddi boyutta olumsuz etkilemektedir. Hizmetlerin verilmemesi veya verilememesi nedeniyle tüm Lefkoşa kenti esnafı Sanayi tesisleri, turizm tesisleri ve bilimum sektörler ekonomik anlamda etkilenmekte ve kazanç kaybına uğramaktadırlar. Bahsedilen iş çevrelerinin kazanç kaybı KKTC’nin de büyük ölçüde kazanç kaybına neden olmakta ve bu anlamda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin içinde olduğu durum Lefkoşa belde halkını, çalışanını, esnafını, turizmcisini, sanayicisini ve/veya iş çevrelerini bireysel veya toplumsal olarak devleti ise kamusal anlamda ekonomik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik olumsuzluklar yanında hali hazırda idari anlamda sürdürülebilir bir yapıya haiz olmayan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mevzuat gereği belde halkına vermesi gereken hizmetleri vermemesi nedeniyle yurttaşların ve/veya belde halkının yaşam alanlarında oluşan sağlıksız ortamın tedbir alınmaması halinde önüne geçilmesi güç salgın hastalıklara da sebebiyet verilebileceği ve böyle bir durumun her an için gündemde olduğu da dikkate alınarak belirtilen olumsuzlukları giderebilmek amacıyle ve kamuya gerekli hizmetleri verebilmek için bu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
1.

Kararnamenin birinci maddesi Kararnamenin ismini düzenlemektedir.


2.

Kararnamenin ikinci maddesi Kararnamenin kapsamını düzenlemektedir.


3.

Kararnamenin üçüncü maddesi Kararnamenin amacını düzenlemektedir


4.

Kararnamenin dördüncü maddesi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Meclis üyelerinin zorunlu izne çıkarılmalarını düzenlemektedir.


5.

Kararnamenin beşinci maddesi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve meclis üyeleri yerine yetkilendirecek kişileri düzenlemektedir.


6.

Kararnamenin altıncı maddesi danışma kurulunu düzenlemektedir.


7.

Kararnamenin yedinci maddesi yürütme yetkisini düzenlemektedir


8.

Kararnamenin sekizinci maddesi Kararnamenin yürürlüğe girişini düzenlemektedir.


LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ BAŞKANI VE LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNİN 90 GÜN SÜRE İLE ZORUNLU İZNE ÇIKARILMALARI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMEKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Anayasanın 112’nci maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki kararnameyi yapar.


Kısa isim

1.

1. Bu Kararname Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyelerinin 90 gün süre ile zorunlu izne çıkarılmaları hakkında Kararname olarak isimlendirilir.


Kapsam

2.

Bu Yasa Gücünde Kararname halen Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görevde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ile Belediye Meclis üyelerini kapsamaktadır.


Amaç

3.

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın yerel yönetimi olan Lefkoşa Türk Belediyesi’nde uzun bir süreden beri Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin gerek idari açıdan gerek mali yapısı açısından gerekse yürürlükteki tüm mevzuat gereği verilmesi gereken hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla gerekli ve elzem olan toplantıları yapmaması ve/veya yapamaması ve/veya yasal vecibelerini yerine getirmemesi nedeniyle KKTC açısından son derece öneme haiz başkent Lefkoşa’da tüm Lefkoşa kenti halkı, esnafı, sanayi tesisleri, turizm tesisleri, inşaat sektörü ve bilimum sektörler ekonomik ve sağlık yönünden etkilenmiştir. Özellikle belirtilen sektörler kazanç kaybına uğramakta ve bu kazanç kaybı KKTC ekonomisini olumsuz yönde etkilediği cihetle devletin de ekonomik kayıplara uğramasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan durum özelde Lefkoşa belde halkının genelde ise KKTC halkının sağlık durumunu da etkilemekte ve tedbirlerin alınamaması halinde ileride geriye dönüşü güç olabilecek salgın hastalıklar oluşabilme durumu her an için gündeme gelebilecek durumdadır. Böyle bir durum özelde bireylerin genelde ise devletin maddi ve ekonomik olarak büyük kayıplarına da neden olabilecektir.

Yukarıda belirtilen ve giderek de çoğalma eğilimi gösteren sorunların çözümü amacı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yürürlükteki tüm mevzuat gereği idari yönden, mali yönden ve hizmetlerin verilmesi yönünde alınması gereken kararların alınarak yürürlüğe konulabilmesi ve özelde Lefkoşa kentinin genelde ise KKTC’nin ekonomik ve sağlık yönünden etkilenen ve giderek çoğalan olumsuz durumun ortadan kaldırılmasına olanak sağlayabilmek için bu Kararnamenin yürürlüğe konması amaçlanmıştır.
Zorunlu İzne Ayırma

51/1995


33/2001

2/2003


9/2006

40/2007


14/2008

2/2009


91/2009


4.

Bu Kararname ile tadil edilmiş haliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası uyarınca halen Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görev yapan Belediye Başkanı ile halen görevdeki Belediye Meclis Üyeleri Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile birlikte işbu Kararnamenin genel gerekçesi ve yukarıdaki 3’üncü maddedeki amacı uyarınca zorunluluk ilkesi gereği zorunlu olarak 90 gün süre ile izne çıkarılırlar.

Yetkilendirme

5.

a)

Bu Kararname’nin 4’üncü maddesi tahtında zorunlu izne çıkarılan Belediye Başkanı’nın yürürlükteki tüm mevzuat gereği tüm görev ve yetkilerini yapmak üzere Lefkoşa Kaymakamı 90 gün süre ile yetkilendirilir ve yürürlükteki tüm mevzuatın vermiş olduğu yetkileri kullanır ve görevleri yapar.
b)

Bu Kararname’nin 4’üncü maddesi tahtında zorunlu izne çıkarılan halen görevdeki Belediye Meclis üyelerinin yürürlükteki tüm görev ve yetkilerini yapmak üzere Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğince görevlendirilecek bir birlik temsilcisi, Lefkoşa Belediye hudutları dahilinde görev yapan muhtarların kendi aralarında görevlendirecekleri bir muhtar, Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir Maliye Bakanlığı temsilcisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı tarafından görevlendirilecek iki İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı temsilcisi ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir Sağlık Bakanlığı temsilcisi 90 gün süre ile yetkilendirilirler ve mevzuat uyarınca verilen görevleri yaparlar ve yetkileri kullanırlar.
c)

Yukarıdaki b bendi uyarınca görevlendirilecek kişiler işbu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 saat içerisinde görevlendirilirler.


Danışma Kurulu

6.

Lefkoşa Türk Belediyesi hudutları dahilinde halen görev yapan tüm muhtarların kendi aralarında belirleyecekleri 5 kişilik bir danışma kurulu oluşturulur ve Belediye Başkanı ile Belediye Meclis üyelerinin yukarıdaki beşinci madde uyarınca görev ve yetkilerini yürürlükteki tüm mevzuata göre kullanacak olan kişilere konu kişilerin talep etmesi ve yazılı bildirimde bulunmaları üzerine danışma kurulu olarak hizmet ederler ve talep edilen hususlarda ilgili muhtarla birlikte gerekli hizmetleri yerine getirirler.


Yürütme Yetkisi

7.

Bu Kararnameyi yürütme yetkisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakanlığa aittir.


Yürürlüğe Giriş

8.

Bu Kararname Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət