Ana səhifə

Mersin büYÜKŞEHİr belediyesi kent estetiĞİ, İlan ve reklam yönetmeliĞİ


Yüklə 175.17 Kb.
səhifə2/3
tarix27.06.2016
ölçüsü175.17 Kb.
1   2   3

7.20. Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kentsel tasarım projeleri kapsamındaki alanlarda, Belediye tarafından, yönetmelik hükümleri dışında özel koşullar getirilebilir.

7.21. Değişken ışıklı - LED ekranlı tanıtım-reklam araçlarının kavşaklara olan mesafesi en az 50 m. olmak zorundadır. Büyükşehir Belediyesi yetki alanında kalan; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan, bulvar ve caddelere konulacak LED ekranlı tanıtım elamanları; teknik özellikleri, şekil ve ebatlarını belirten teknik şartnamesinin hazırlanması ve Kent Estetiği Kurulu’nun uygun görüşü ile kurulur.

7.22 Tanıtım-reklam uygulamalarında yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler Anayasal rejimimize, Cumhuriyetimize, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli ve manevi değerlere, dine ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletimizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.

VI. BÖLÜM - İSTİSNALAR

MADDE – 8

Bu yönetmelik özel kanuna tabi olan (Sağlık kuruluşları, Eğitim kuruluşları vb.) özellikli kurumlara ait işletmelerde uygulanmaz.VII. BÖLÜM - UYGULAMA KOŞULLARI

MADDE – 9 RESMİ KURUM ve KAMU ALANLARINDAKİ TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

9.1- Kamu alanlarındaki sabit açık hava reklam ve tanıtım elemanlarının yer, ölçü ve şekilleri, Kent Estetiği Kurulu tarafından belirlenerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanır

9.2- Reklam elemanları, mahallin özelliği dikkate alınarak belirlenen ölçü ve şekillerde, tarihi eser ve yapıların, heykel ve sanat eserlerinin önünü ve görünümlerini kapatmayacak şekilde, ışıklı veya ışıksız olarak konulur.

9.3- Genişliği 3.00 m. den az olan yaya kaldırımlarına sabit açıkhava reklam ve tanıtım elemanı konulamaz.

9.4- Kavşak alanlarına konulmak istenen reklam elemanları, araç dönüşünün her noktasındaki görüş açısını kapatmayacak şekilde yer seçimi yapılarak yerleştirilir. Yol kenarına konulacak pano ve tanıtıcı levhalarda yanıp sönen ışıklar kullanılamaz, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenlenemez.

9.5- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve kamu kurumlarına ait binaların bahçe ve bahçe duvarları üzerine sabit açık hava reklam panosu konulamaz. Kamu kurumlarına ait boş alan ve arsalar reklam amaçlı kullanılamaz. İlçe belediyeleri dışındaki Kamu Kurumları kendi yapacakları duyuru ve tanıtımlar için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunmak durumundadır.

9.6- Kaldırım ve kamuya açık yerlerde sabit veya seyyar her türlü reklam aracı Kent Estetiği Kurulu’nun iznine tabidir.

9.7- Acil servisi bulunan, 24 saat açık sağlık kuruluşları, kaldırım ve yol üstlerine 8. maddedeki şartlara uymak kaydıyla 1 adet ayaklı tabela koyabilirler.

9.8- Nöbetçi eczaneler, hafta içi eczanelerin kapanış saatinden açılış saatine, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabah eczanelerin açılış saatinden itibaren 24 saat, nöbetçi eczaneye en yakın olan Büyükşehir Belediyesi denetim, uygulama ve sorumluluk alanında bulunan caddeye en çok 2 adet seyyar nöbetçi eczane tabelası koyabilir. Ayrıca her cephede bir adet olmak üzere maksimum 50 cm. genişliğinde, 70 cm. boyunda ve 20 cm. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı çıkma pano kullanabilirler. Bu panoların yerden yüksekliği en az 2.20 m. olacaktır.

9.9- Binanın tamamı tek bir eğitim (özel okul, dershane vb.) ve resmi kuruma ait olan yapılarda bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey alanının %5’ ini ve 10 m2’ yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Belediyesinin uygun görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir.

MADDE - 10 KONUT ve TİCARET ALANLARINDA ÖZEL MÜLKİYETE AİT ARSA, BİNA CEPHESİ ve BAHÇELERİNDEKİ TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

10.1- Binaların zemin katlarında bulunan işyerlerine yüksekliği en fazla 1.00 m. olmak, zemin kat tavan kotunu geçmemek kaydıyla cephesi boyunca 1 adet reklam ve tanıtım tabelası takılabilir. Reklam panolarının derinliği 20 cm’ yi geçemez.

10.2- 10.1 fıkrasında belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkân yüksekliğini aşmamak ve eni maksimum 50 cm. olmak kaydıyla ilgili Belediyesinin onayı alınarak düşey reklam panosu uygulanabilir. Reklam panolarının derinliği 20 cm’ yi geçemez.

10.3- Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan işyerinin tanıtıcı levhaları 10.1 fıkrasında belirtilen koşullara uyarak her iki cephede de yer alabilir.

10.4- Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 50 cm., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 20 cm. den fazla taşamaz.

10.5- Zemin katta birden fazla işyeri bulunması halinde birimlerin tanıtıcı levhaları, her bir birimin kendi cephesi boyunca olacak ve birbirlerinin yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır.

10.6- Zemin katlarda yer alıp asmakatı bulunan dükkânlarda panolar 10.1 fıkrasında belirtilen koşullardaki gibi uygulanabileceği ve asmakat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. yüksekliği aşmamak kaydıyla cephe boyunca yatay pano düzenlemesi yapılabilir.

10.7- Ticaret alanlarında binaların zemin katlarında, yapının geri çekilmesiyle oluşan portiklerin, yalnızca ön yüzlerine zemin tavan kotunu geçmeyecek şekilde 10.1 - 10.3 maddesinde belirtilen koşullara uymak şartı ile yatay durumda bir adet reklam tabelası takılabilir. Portiğin tavanları ile kolonlarının dört yüzüne hiçbir tabela, afiş, pankart ve benzeri ilan asılamaz.

10.8- Konut ve ticaret alanlarında yola cephesi (pasajlar, alışveriş merkezleri vb.) bulunmayan işyerleri bina dış yüzeylerine reklam elemanı asamazlar. Bu işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler. Bina içlerinde işyerleri cephesine uygulayacakları reklam tabelaları için 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.6 fıkralarında belirtilen koşullara uymak zorundadır.

10.9- Zemin kat tavan döşemesinin üzerine işyerlerine ait reklam elemanları balkonlarda, çıkmalarda kesinlikle kullanılamaz.

10.10- Bahçeli nizam yapılarda bulunan ticaret birimleri kendi parsel sınırları içine ayaklı veya ayaksız tanıtım tabelası koyabilirler. Bir yapıda birden fazla işyeri olması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulması gerekmektedir. Toplu tanıtım tabelasının yol kotundan yüksekliği zemin kat tavan kotunu aşmamak kaydıyla en az 2.20 m. yüksekliğinde ve yüzey alanı en fazla 1 m2 olmalıdır. Bu panolarda sadece parsel içerisindeki ticaret birimlerine ait reklamlar bulunabilir.

Müracaat dilekçesi ekinde reklam tabelasının detay projesi ile birlikte, site veya apartman yönetimi tarafından toplantı gündemine alınarak, karar defterinin bina sakinlerinin 4/5 nün olumlu kararını içeren karar sayfasının noter onaylı izin belgesi istenir.10.11- Konut alanları ve ticaret alanlarında bulunan özel kişi ve kurumlar, kendilerine ait bahçe ve bahçe duvarları üzerine sabit açıkhava reklam araçları koyamazlar.

10.12- Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panosu takılamaz.

MADDE - 11 SAĞIR DUVAR CEPHE REKLAM UYGULAMALARI

11.1- Konut alanları ve ticaret alanlarındaki sağır duvarlar; uygulanacak reklamın renk, boyut, tasarım, varsa aydınlatma detayı, binanın çevresiyle birlikte mevcut cephe ve uygulama sonrası oluşacak cephe görüntüleri ile birlikte ilgili Belediyesine başvurularak alınacak izinden sonra reklam amaçlı kullanılabilir.

11.2- Duvar reklâmları kentsel görünümü zenginleştirecek, grafik ve sanatsal değeri olan duvar resmi niteliğinde olmak, grafik ve reklâmın ana temaları dışındaki ayrıntılara yer vermemek zorundadır. Ad ve amblem duvar reklâmının en fazla %50' sini kapsayabilir.

11.3- Sağır duvar reklamlarının kullanım süreleri bir yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde yeniden ilgili Belediyesi tarafından izin verilir. Süre bitiminde reklamı yapan veya yaptıran firma çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde sağır duvar reklamını kaldırmakla yükümlüdür. Reklamın kaldırıldığı cephenin, yapının renkleriyle uyumlu olarak boyanması zorunludur. Aksi takdirde reklamı yapan veya yaptıran firma ile bina sahipleri sorumlu olacaktır.

11.4- Dinî yapılar, tarihî eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapılar ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince kentin siluetini etkileyeceği belirlenen yerlerde duvar cephe reklâmı tesis edilemez. Ancak görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki tescilli binalara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız cephe giydirme çalışması yapılabilir.

11.5- Duvar reklâmları ön cepheye dönemez. Sağır alanın bir kısmına reklam uygulaması yapılması durumunda, diğer kısım reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır. Pencere ve boşlukların %10’ nu geçmeyen cepheler sağır cephe olarak kabul edilir. Fazla sağır yüzey varsa ilgili birim tarafından uygun görülmesi halinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.

Vergi ve harç hesabında reklam ihtiva etmeyen boyalı kısım hesaba dâhil edilmez.11.6- Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı vinil malzeme veya boya ile yapılabilir. İlgili Belediyesinin onayı ile üç boyutlu, teknolojik gelişmeler kullanılarak yapılan reklama izin verilebilir.

11.7- Sağır duvarlara asılan izinsiz reklamlardan, reklamı yapan, yaptıran firma ve bina sahipleri sorumludur.

MADDE - 12 TAMAMI TEK KURUM ve KURULUŞ TARAFINDAN KULLANILAN BİNALARDAKİ TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

12.1- Tamamı tek bir kurum ve kuruluşa ait; otel, motel, eğlence merkezi gibi turizm binaları; okul, özel okul, dershane gibi eğitim binaları; resmi kurumlara ait binalar ve alışveriş merkezleri gibi özel kurum ve kuruluşlara ait binaların ön cephe yüzeyine, cephe yüzey alanının %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu ilgili belediyesinin izni alındıktan sonra uygulanabilir. Bina cephesine takılacak tabela hiçbir şekilde cephe yüzeyinden taşamaz, dik ve merdiven şeklinde cephe yüzeyine montajı yapılamaz.

12.2 Tamamı tek bir özel kurum - kuruluşa ait binaların çatı ve teraslarında, ışıklı - ışıksız, hareketli - hareketsiz, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı çatı tanıtım panosu, ilgili Belediyesinin onayı ile yapılabilir. Çatı panosu, 1 - 4 katlı binalarda 1.50 m yükseklik ve 2.50 m2 yüzey alanını; 5 ve üzeri katlı binalarda 2.50 m yükseklik ve 3.50 m2 yüzey alanını aşamaz; çevre binaların görüşünü engelleyecek şekilde yerleştirilemez.

12.3- Tamamı tek bir özel kuruluşa ait cam giydirme cepheli binaların yüzeylerinde, giydirme cephe alanının % 50 sini aşmamak ve ilgili Belediyesinden izin almak koşuluyla cam grafiği, film kaplama vb yöntemlerle tanıtım-reklam uygulaması yapılabilir.

12.4- Bir parselde aynı kurum ve kuruluşa ait birden fazla işyeri olması durumunda, 1 tabela üzerinde tüm işyerlerinin tanıtımı yapılır. Reklam panolarının kullanım süreleri bir yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde yeniden ilgili Belediyesi tarafından izin verilir.

12.5- Tamamı tek kurum ve kuruluş tarafından kullanılan binalarda; çevre estetik ve bütünlüğüyle uyumlu, mimari projesinde tamamlayıcı unsur olan farklı ve özgün uygulamalara; binanın cephe uzunluğu, alanı ve konumuna göre estetik ve şehircilik açısından değerlendirilerek Kent Estetiği Kurulu’nun uygun görüşü ile izin verilebilir.

MADDE – 13 İNŞAAT - TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR ve METRUK BİNALARDA TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

13.1 - Özel mülkiyet alanı içinde yapı ruhsatı bulunan, inşaat halindeki yapılarda, taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla, görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat atıklarının gelmemesi için kentin genel estetiğini engellemeyen ve ilgili Belediyesince uygun görülen yerlerde konulmuş olan paravan sistem üzerine vinil germek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır:

a) Maksimum 2.50 m. olan paravan yüksekliği aşılamaz.

b) İnşaat alanlarında, inşaatı tanıtıcı panolar en fazla 6 m2 ebadında olabilir ve inşaat süresince kullanılabilir.

c) Paravan yüzeyinde kâğıt vb. afişlerin yapıştırılması ve bulunması durumunda inşaat sahibi ve yüklenici müşterek ve müteselsilen sorumlu olacak ve Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından cezai işlem uygulanacaktır.13.2 - Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı bulunan ve inşaatı devam eden binaların, görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır.

a) İskele sisteminin yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını geçemez,

b) Tamamı vinil germe tekniği uygulanacak ve aynı cephede ürün mesajı iskele yüzeyinin %30’ unu aşmayacak, birden fazla firmanın tasarrufuna verilmeyecektir.

c) Vinil üzerine konulacak reklam ve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi bir yıldır. İlgili Belediyesi süre bitiminde talep ve uygunluk halinde süreyi uzatabilir.13.3 - Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibariyle görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cepheleri vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirilebilir. Bu tür binaların yol açtığı görüntü kirliliğinin giderilmesi ve kent estetiğine katkı sağlanmasını teşvik amacıyla, Kent Estetiği Kurulunun onay vermesi halinde, vinil giydirme cephenin uygun görülen yerlerinde cephe alanının %25 ini aşmayacak şekilde tanıtım-reklam uygulamasına izin verilir.

MADDE - 14 TESCİLLİ ESKİ ESER BİNALARDA TANITIM - REKLAM UYGULAMALARI

14.1- Tescilli eski eser binalarda, bu binaların bulunduğu parselin bitişiğinde veya karşısında bulunan yapılarda kullanılacak reklâm panoları ve panosuz reklâm uygulamalarında uyulması gereken koşullar aşağıda sıralanmıştır.

a) Reklâm panosu ve panosuz reklâm tabelalarından sadece biri seçilerek kullanılacaktır. İki çeşit birden kullanılamaz.

b) Reklâm pano ve tabelalarında kurum adı ve kapı numarasından başka ibare bulunmayacaktır.

c) Gölgeliğin alın kısmında firma ismi ve logosu baskı şeklinde olabilir.

14.2 - Reklâm Panoları;

a) Mağazada stor kullanılmıyor ise bina cephesine yapışık şekilde düzenlenecektir.

b) Mağazada stor kullanılıyor ise panolar, stor kutusunun dışına taşmayacak şekilde düzenlenecektir.

c) İş yerlerinde güvenlik amacıyla stor kullanılması gerekiyorsa stor kutuları mekân içinde kalacak şekilde takılacaktır. Zorunlu hallerde, cephe hattından maksimum 50 cm.’yi geçmeyecek şekilde bina dışına yapılabilir. Tabelaların genişliği ve derinliği (stor kutusu ve tabelanın cepheden çıktığı mesafe) 50 cm.’yi geçmeyecek, uzunluğu ise maksimum vitrin uzunluğu kadar olacaktır.

d) Üst katlarda bulunan işletmeler için reklâm tabelaları binanın giriş kapısının iç bölümünde bulunan duvara asılacak ve boyut olarak 0.25 m2’yi geçmeyecektir.

e) Tabelalar koyu renk zemin üzerine metal veya benzeri malzemeden yazılar kullanılarak uygulanacaktır. Ahşap tabelalarda harfler tabelaya oyularak da işlenebilir.

f) Panoların üzerine harf boyutu 30 cm.‘yi geçmeyen neon yazılar da kullanılabilir.

g) Reklâm tabelalarının montajı sırasında binada varsa, motif, süsleme, kabartma ve özellikli bölümlerin kapatılmamasına ve binanın özgün yapısına zarar verilmemesine dikkat edilecektir.

14.3 - Panosuz Reklâm Uygulamaları;

a) Metal yazılar harf boyutu 30 cm.’yi geçmeyecek ve mağaza-bina girişinin üstünde ya da yanında yer alacak şekilde bina duvarına monte edilebilir. Bina duvarına harf yüksekliği 30 cm.’yi geçmeyecek şekilde neon yazılar uygulanabilir. Ancak elektrik kullanılan bu tip yazı ve tabelalarda yangına karşı özel önlem alınacak ve cephe ile özgün yapı elemanlarına ısı, ışık vb. nedenlerle zarar verilmeyecektir.

MADDE -15 KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA (KDKÇ) ALANLARINDAKİ TANITIM – REKLÂM UYGULAMALARI

15.1- Konut dışı kentsel çalışma alanlarında bulunan binaların zemin katlarındaki ticaret birimleri tanıtıcı levhaları, zemin kat tavan kotunu aşmamak, yüksekliği en fazla 1 m. olmak kaydıyla yatay olarak cephesi boyunca takılabilir. Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan işyerinin tanıtıcı levhaları yukarıdaki kurallara uyarak her iki cephede de yer alabilir. Birden çok işyeri varsa her birinin tanıtım levhalarının yatay çizgileri uyumlu olmak; son uygulayıcı, önceden standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır.

15.2- 15.1 fıkrasında belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkân yüksekliğini aşmamak, dükkân cephesinden taşmamak ve eni maksimum 50 cm. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir.

15.3- Zemin katlarda yer alıp asmakatı bulunan dükkânlarda panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, asmakat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir.

15.4- Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 50 cm., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 20 cm. den fazla taşamaz.

15.5- İlgili Belediyesinden izin almak koşuluyla bina cam yüzeyleri (film, pvc kaplama vb.) tanıtım-reklam amaçlı kullanılabilir.

15.6- Zemin üstü katlardaki işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler. Sonraki uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya ya da standartlara uymak zorundadır.

15.7- Balkonların korkuluklarına ve parapet duvarlarına reklam tabelası konulması yasaktır.

15.8- Zemin üstü katlarının tamamı tek bir işyeri tarafından kullanılıyorsa, bina cephelerine yatay veya dikey olarak, işyeri reklam tabelası veya bina tanıtım tabelası, bina cephe alanının %10‘unu geçmemek koşuluyla takılabilir. Bina cephesine takılacak tabela hiçbir şartta cephe yüzeyinden taşamaz. Askılı olarak cephe yüzeyinin dışına takılamaz.

15.9- Konut dışı kentsel çalışma alanlarında bulunan ön bahçeli nizam yapılarda, kamu mülkiyetine ve bitişik parsellere taşmayacak ve yapıya 3.00 m.’ den, parsel sınırına 1.00 m.‘ den fazla yaklaşmayacak, en fazla 6.00 m. yüksekliğinde ve reklam alanı tek yüzü en fazla 4.00 m2 olacak şekilde kendi mülkiyet sınırı içine işyerini tanıtıcı 1 adet reklam panosu konulabilir. Bir parselde birden fazla işyeri olması durumunda, 1 tabela üzerinde tüm işyerlerinin tanıtımı yapılır. Reklam panolarının kullanım süreleri bir yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde ilgili belediye tarafından yeniden izin verilir.

MADDE - 16 KARAYOLU REKLAM UYGULAMALARI

16.1 Karayolları kenarındaki özel mülkiyete ait açık alanlara, en az 50 m. aralıklarla, yol kotundan en fazla 5 m. yüksekliğinde ve toplam reklam alanı tek yüzü en fazla 8 m2 olacak şekilde, karayolu veya servis yolu sınırından 10 m. içeriye arazi sahibinden ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ilgili Belediyesinden izin alınmak kaydıyla ayaklı reklam tabelası konulabilir.

16.2 Karayolu kenarlarında sürücü dikkatini dağıtacak içeriklere yer verilmemesi, bozulan panoların yetkili firma tarafından 15 gün içerisinde düzeltilmesi, izin süresi dolan panoların ilgililerince kaldırılması zorunludur. Kaldırılmadığı takdirde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır. Masraflar reklam veren ve reklam kuruluşundan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

16.3 Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam-tanıtım panosu ve benzeri araçların konulmasına, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce izin verilebilir.

MADDE - 17 AKARYAKIT ve LPG İKMAL İSTASYONLARINDAKİ TANITIM - REKLÂM UYGULAMALARI

17.1- Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında pompa adalarının üst örtüsü olan kanopi alınları ile istasyon imar sınırı içinde kalan bölümlere aşağıda belirtilen şartlarda dikilen totemlerde ışıksız veya ışıklı tanıtıcı logo, firma ismi ve ürün fiyat listesi tesis edilebilir.

17.2- Kanopi alınlarında kurumun logosu ve isminden başka ibare yer alamaz.

17.3- İstasyonun kullandığı yol cephesinin imar sınırı içinde kalan bölümünde en üst seviyesi istasyon döşeme kotundan 6.00 m. yüksekte bulunan ve tek yüzü 6.00 m2 yüzeye sahip ışıksız veya ışıklı totem konulabilir. Totemlerde ilgili firmanın adı, logosu ile akaryakıt ve LPG ürünlerinin fiyat listesinden başka ibare yer alamaz.

MADDE - 18 SANAYİ ALANLARINDAKİ TANITIM - REKLÂM UYGULAMALARI

18.1- Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtım levhaları, cephe yüzeyinin %10’unu geçemez. Birden fazla yola cepheli yapılarda, yola bakan her cephe için aynı uygulama yapılabilir.

18.2- Sanayi sitelerinin girişlerine sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları ilgili Belediyesinden izin alınarak konulabilir. Takların üzerinde yatay olarak yer alacak sanayi sitesini tanıtıcı pano, maksimum 1.00 m. yüksekliğinde, tak uzunluğu boyunca ve 20 cm derinliği aşmayacak şekilde ışıksız veya ışıklı olarak tesis edilebilir.

18.3- Bu tür alanlarda ön bahçe varsa, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmayan ve 5 m2’yi aşmayan bir adet ışıklandırılmış veya ışıksız ayaklı levha konulabilir. Uygulamalarda boyut, aydınlatma, şekil ve oran yönünden bütünlük ve uyum aranır.

18.4- Tesisin çatısında yalnızca bir adet reklam ve tanıtıcı pano bulunabilir. Tesisin çatısına konulacak pano yüksekliği en fazla 2.00 m. olabilir ve pano boyu tesis cephesinin %30‘undan büyük olamaz. Binada birden fazla birim bulunması halinde bu pano birimler arasında eşit şekilde kullanılır.

18.5- Zemin katta ticaret birimi cephesine güneşlik konmak istendiği takdirde, açılır kapanır olarak düzenlenen güneşlik üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir. Güneşliğin yerden yüksekliği en az 2.50 m. genişliği, yaya kaldırım genişliğini aşmayacak şekilde ve en fazla 1.50 m. olacaktır.

18.6- Yukarıdaki koşullar organize sanayi bölgeleri dışındaki sanayi alanları için uygulanır.

MADDE - 19 BÜFELERDEKİ TANITIM UYGULAMALARI

19.1- Yeşil alan, park, kaldırım, yol vb. kamu alanlarında bulunan büfeler ve benzeri ticari satış birimleri ile muhtarlık binaları üzerindeki işyeri tanıtım tabelası genişliği 50 x 70 cm. den fazla olmamak kaydıyla bir cephesinde uygulanabilir. Tanıtım tabelası satış birimine yatay veya dikey çıkma şeklinde olamaz. İşyerini belirten tanıtım tabelası dışında hiçbir reklam elemanı bulundurulamaz.

19.2- Satış birimi, sadece satış yapılan cephesine güneşlik koyabilir. Açılır kapanır olarak düzenlenen güneşlik üzerinde işyerinin adı ve logosu yer alabilir. Güneşliğin zeminden yüksekliği en az 2.20 m, genişliği yaya kaldırım genişliğini aşmayacak şekilde en fazla 1.50 m olacaktır.
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət