Ana səhifə

Bİrleşİm no : 1 oturum : 1 GÜNDEm no : 1 karar no : 81 toplanti nev’İ : olağANÜSTÜ


Yüklə 38 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü38 Kb.
KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 18/04/2011

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 5

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO : 81

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞANÜSTÜ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Ünal BAŞKUR Üyeler: Necati DÜZEN, Mithat SAZARA, Adem SEVİM, Gülay TÜLÜŞ, Sedat BİLGİÇ, İsa ATAÇ, Mustafa OVARDA, M. Fikret AKIN, Tuncay GÖKÇE, Ahmet YAŞA, Resul YILDIRIM, Y. Kemal AŞKIN, Yıldırım KOCA, Şenol CAN, Beyazıt KÖSTEN, Murat BARA, Tülay TUNCAY PEKER, Fahrettin ÜSTÜNDAĞ, Sebahattin UÇAR, Celal GÜLERYÜZ, Mehmet İKİZLERLİ ve Şükriye MERT dahil 23 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: B. Başkanı Cavit ÇAĞLAYAN, Koray ÇELİKKANAT ve Musa KAPICIOĞLU.
GÜNDEMİN : 1. maddesini teşkil eden 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisi’nce; İmar Komisyonu Raporu, 1/25.000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporlarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı, 24/08/2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları; 07/09/2010 Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilerek, Kırklareli Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 28/10/2010 tarihli Komisyon Raporuna istinaden, Belediye Meclisi’nin 02/11/2010 tarih ve 212 sayılı kararı alınmış olup, yapılması gereken düzeltmeler ve ilaveler Planın yapımcısı Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’ne, 23/11/2010 tarih ve 2650/D sayılı yazımız ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği vasıtasıyla bildirilmiştir.

23/11/2010 tarih ve 2650/D sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’ne, Belediye Meclisi’nin 02/11/2010 tarih ve 212 sayılı kararının bildirilmesini müteakip, Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’nin, 21/12/2010 tarih ve 061.84.2.211210 sayılı yazısı ile, 02/11/2010 tarih ve 212 sayılı Belediye Meclis Kararında talep edilen ilave ve değişiklikler ile ilgili değerlendirmelerin yapılmış olduğu belirtilerek, Belediye Meclis Toplantısında görüşülmek üzere, Belediye Başkanlığımız’a sunulmuştur.

İmar Komisyonunun 29/12/2010 tarihli Raporu ile, konunun Belediye Meclis Toplantısında görüşülmesi kararı alınmıştır. Konu; Belediye Meclisi’nin 05/01/2011 tarihli oturumunda görüşülüp, değerlendirilerek, 26 no’lu karar alınmıştır.

Belediye Meclisinin 05/01/2011 tarihli oturumunda, 1- Kırklareli OSB Alanını alternatif– 2’de olduğu gibi, Tevsii Alanı, doğusundaki Askeri Güvenlik Bölge Sınırı da dikkate alınarak daraltılmıştır. Bu yeni düzenlemede OSB mevcut alanı ile birlikte toplamda yaklaşık 478 hektara ulaşmış olan alternatif - 2 kabul edilmiştir. 2- Kırklareli Belediye Meclisi tarafından 1/25.000 ölçekli Kırklareli İl


Çevre Düzeni Plan Notlarından 3.1.1.1.(k.) bendinde, 02/11/2010 tarih ve 212 sayılı Belediye Meclis Kararında talep edilen Orman Alanı içerisinde, özel mülkiyete konu olan ya da tapuda orman alanı olarak tescil edilmemiş alanlarda İnşaat Alanı Kat Sayısının (0.05)’ten ve Toplam İnşaat Alanının da (250) m2’den büyük olmamak, bina yüksekliği (6.50) m.’yi aşmamak koşulu ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir ibaresi, İMP tarafından da bu bendin Belediye Meclis Kararındaki gibi olması düşünülmüştür. Ancak, Belediye Meclisi tarafından tekrar yapılan değerlendirmeler neticesinde; Orman Alanı içerisinde, özel mülkiyete konu olan ya da tapuda Orman Alanı olarak tescil edilmemiş alanlarda tarımsal amaçlı faaliyet yapacak orman köylümüze sıkıntılar yaratacağı düşünüldüğünden; “Yapılacak ifrazdan sonra elde edilecek en küçük parselin alanı bir kadastral yola (25) m. cephe koşulu ile (20.000) m2’dir. Bu alanda İnşaat Alanı Kat Sayısı (0.05)’ten ve Toplam İnşaat Alanı da (1.000) m2’den büyük olmamak, bina yüksekliği (6.50) m.’yi aşmamak koşulu ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir.” kararı alınmıştır. Diğer kararlar ile ilgili olarak, Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından yapılan değerlendirmeler, Belediye Meclisi’nin 05/01/2011 tarihli Toplantısında olduğu gibi kabul edilmiştir.

1/25.000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları ile ilgili 05/01/2011 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis Kararı, Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’ne gönderilmek üzere, 24/01/2011 tarih ve 165 sayılı yazımız ile Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi’ne gönderilmiştir.

1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları ile ilgili olarak, talep edilen ilave ve değişikliklerin, Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından değerlendirilmesini müteakip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’nin 18/03/2011 tarih ve 180311 sayılı yazısı ile; Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 25/03/2011 tarih ve 2095 sayılı yazısı ekindeki, değişiklikleri de içeren 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları Belediye Başkanlığımız’a sunulmuştur.Konu ile ilgili olarak; 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları ve Kırklareli İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin 08/04/2011 tarih ve 72 sayılı Kararı ile birlikte inceleme ve değerlendirilmesi neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporlarının uygun bulunmuş olup; 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları ile birlikte onanmasına, üyeden İsa ATAÇ, Fahrettin ÜSTÜNDAĞ ve Tülay TUNCAY PEKER’in 3 çekimser, Gülay TÜLÜŞ ve Resul YILDIRIM’ın 2 red oylarına karşılık, diğer 18 üyenin evet oylarıyla ve oyçokluğuyla karar verildi. 18/04/2011

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Ünal BAŞKUR Mustafa OVARDA M. Fikret AKIN


Karar Tarihi : 18/04/2011

Kesinleşme Tarihi : 19/04/2011

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət