Ana səhifə

GİZLİ Türk iş İLK/ortaokuluna


Yüklə 212.5 Kb.
səhifə1/3
tarix26.06.2016
ölçüsü212.5 Kb.
  1   2   3

GİZLİ


Türk iş İLK/ORTAOKULUNA ait Sivil Savunma Planı 6/3150 karar sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” ile “Sivil Savunma İle ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” ve bunlara dayalı olarak çıkartılmış bulunan “Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu ‘ nun 15. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

ONAY MAKAMI
ADI VE SOYADI

İMZA-MÜHÜR

TARİH


TÜRK İŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür TURAN
ADAPAZARI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ziya CEVHERLİ

SAKARYA İL

MİLLİ EĞİTİM


MÜDÜRLÜĞÜSelim Yavuz SANDIKÇI
SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU

ADI VE SOYADI OKULDAKİ GÖREVİ DOĞ.TARİHİ
Bşk. Müdür TURAN Okul Müdürü 1973

Üye METİN YİĞİT Öğretmen 1971

Üye Ali DURUŞ Öğretmen 1964

Sivil Savunma

Amiri Metin BURÇAK Metin BURÇAK 1965
KOMİSYONUN GÖREVLERİ


 1. Barışta : Okulun özellikleri göz önünde bulundurularak Sivil Savunma bakımından gerekli teşkilat, tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlanması ile uygulanmasını sağlamak,
 1. Donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol etmek. 1. Bu konularda üyeler arasında gerekli iş bölümü ve işbirliğini düzenlemek.
 1. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde; Sivil Savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık ve tedbirleri de almak ve aldırmak. 1. Taarruzdan sonra: Hasar durumuna göre okulun işler hale getirilmesi, kullanılan ve zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere başvurmak.
 1. Ekiplerde personelin ilde ve civar illerde oluşabilecek acil durumlarda; il acil kurtarma ve yardım ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve iş bölümünü düzenlemek.

Metin BURÇAK Metin YİĞİT Ali DURUŞ Müdür TURAN Amir Üye Üye BaşkanSİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANII.BÖLÜM

GENEL DURUM


 1. OKULUN :


a) Adı : Türk iş İlkokulu/Ortaokulu

b) Adresi : Şeker Mh.Yazlık Cd.

c) Bağlı Olduğu Makam : Milli Eğitim Bakanlığı

d) Bulunduğu şehir-ilçe : Adapazarı\ Sakarya

e) Bulunduğu şehrin-ilçenin

Hassasiyet derecesi : İlimiz ve İlçemiz (B-D) hassasiyet derecesindedir.f) Sorumlu Organı, Amiri : Müdür TURAN Okul Müdürü

g) Okulun hassas ve hasar

bölgeleri içindeki yeri ve durumu : a) Şehir Tahliline göre Okulumuz Hafif Hasar bölgesi içindedir.b) Okulumuz ;Şeker Mahallesi Mahallesi Muhtarlığı Kılavuzluk, Cumhuriyet Polis Karakolu Baş Kılavuzluğuna bağlıdır.

c) Muhtemelen klasik silahların taarruzlarına,

ikinci planda nükleer silahların taarruzlarına hedef olabilir.d) Okulumuz betonarme olarak inşa edilmiş olup , Taarruz silahlarına veya taarruz şekline göre şehir tahlilinde, ağır hasar veya hafif hasar bölgesinde kalabilir.

e) Bina ve tesislerde ağır hasar veya hafif hasar meydana gelebilir.Deprem felaketi karşısında ise bölgemizin 1.Derece deprem kuşağında olması dolayısıyla hafif Hasar göreceği tahmin edilmektedir. :
2- OKUL BİNASININ YAPI TARZI :
a) Binanın inşaat özelliği : Betonarme

b) Kat adedi : 2

c) İşgaldeki saha (m2) : 9200

1- Kapalı saha (m2) : 1000

2- Açık alan (m2) : 8200


OKUL BİNASININ CİVAR DURUMU:
a) Kuzey :813 nolu sokak

b) Güney : Şehit Selçuk Esedoğlu sk

c) Doğu : Yazlık Cd

d)Batı : Şeker Anaokulu

(Vaziyet Planı) : I.Bölüm EK-1’dedir.

(Yerleşim Planı) : I.Bölüm EK-2’dedir.

4- ÇALIŞMA DEVRESİ VE ŞEKLİ :Okulumuzda sabah grubu 07:30-13.30

Öğlen grubu 13.30-18.30 arası biçiminde iki çalışma grubu vardır.
 1. ÇALIŞAN PERSONEL VE MİKTARI :


KADIN ERKEK TOPLAM
a) Öğretmen : 21 16 37

b) Memur :

c) Teknik Personel :

d) Hizmetli : 1 1

e) Öğrenci : 506 587 1093
TOPLAM: ...527.... ... 604...... ….1131…

6- SEFERİ FAALİYET DURUMU :Seferde okul Eğitim-Öğretime devam edecektir.

II. BÖLÜM
KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ
1- İNŞAİ KORUNMA VE SIĞINAKLAR :
a) Sığınak Yeri ve Malzemeleri : Okulumuzda özel olarak yapılmış bir sığınak

yoktur. Ancak gerektiğinde zemin kat

gerekli takviyeler yapılarak sığınak

olarak kullanılması mümkündür.b) Sığınak Personeli ve Görevleri : II.Bölüm EK-1/A-B’de yazılıdır.

c) Sığınaklara giriş ve hareket tarzları : II.Bölüm EK-1/C’de yazılıdır.

d) Sığınakta bulundurulacak malzemeler : II.Bölüm EK-1/D’de yazılıdır.

e) Sığınak talimatı : II.Bölüm EK-1’dedir.

(II.Bölüm EK-2)
2- YANGINLARA KARŞI TEDBİRLER :


 1. Mevcut yangın söndürme malzemeleri : 5 Adet yangın söndürme tüpü

1 “ kazma

3 “ kürek

1 “ balta

1 “ küskü demiri

6 “ su kovası

.............. “ su varili

5. Çuval kuru kum ve toprak

5 Adet yangın musluğu. 1. Bulunması gereken yangın söndürme

Cihaz ve malzemeleri : (II.Bölüm EK-2/A)da yazılıdır.


 1. Yangına karşı inşai özellikler ve

Alınacak tedbirler : Okul binamız betonarme olup olağanüstü

durumlarda kapı, pencere ve dolap gibi


kısımların kolayca tutuşmamaları için ağaç

kısımlarına alçı, çimento ve benzeri yangına

dayanıklı kimyevi maddeler sürülerek veya

söndürülmüş kireç içine tuz karıştırılarak


birkaç defa badana edilecektir.

 1. Parlayıcı ve kolay yanıcı maddeler ve

Bunlara karşı alınan önlemler : Okulumuz Doğalgaz sistemi ile ısıtılmaktadır.

Kalorifer kazanlarının gerekli bakımları

yapılarak, kullanma talimatları hazırlanmıştır.

Kazan dairesinde yanıcı maddeler bulundurul mamaktadır. Kalorifercimiz ilgili kurslara gitmiştir.


e) Ateş çıkaran cihazlar : Okulumuzda çay ocağı ve kantinde bulunan

Ocakların bakımları devamlı olarak yapılmaktadır. Elektrikler her yıl kontrol ettirilmektedir.
 1. Okulun kendi mevzuatına ve özelliğine

Göre alınan diğer ek önlemler : Okulumuzdaki yangın ekipleri yangın

(II.Bölüm EK-2/B-C) konusunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca

öğrencilerimize de yangın tahliye tatbikat- ları yaptırılmaktadır. Okulumuzun elektrik

tesisatları her yıl yetkili kişilere kontrol

ettirilerek tutanak tutulmaktadır. Bacalar

ve kalorifer kazan daireleri her yıl temizle-

nerek rapor tutulmaktadır. Arşivler devamlı

temiz ve kontrol altında bulundurulmaktadır.


Yangın muslukları ve yangın söndürme


tüpleri devamlı bakımlı bulundurulmaktadır. 1. ÖNEMLİ TESİS, MALZEME VE İHTİYAÇ

MADDELERİNİN KORUNMASI VE

YEDEKLENMESİ :a)Okulumuzdaki önemli ve kıymetli evrak-

ların ve bilgisayarların olağanüstü durumlarda

emniyetli olarak seçilecek sığınak ve benzeri

yerlerde muhafazası için gerekli tedbirler

alınmıştır.

b)Önemli ve kıymetli evraklar barış döneminde

idari buralardaki çelik dolaplarda ve kasalarda

çift kilitli olarak muhafaza edilmektedir.

c)Okulumuzdaki su boruları, elektrik dağıtma

tablo ve kabloları mümkün olduğu kadar dış

tesirlerden kolayca etkilenmeyecek şekle

getirilmiştir.

d)Mümkün olduğu takdirde bu boru ve kablolar

yer altına alınarak emniyet altına alınacaktır.
 1. GİZLEME :
 1. Yedek aydınlatma tedbirleri :Okulumuzda mümkün olursa jeneratör kuru-

larak olağanüstü durumlarda kullanılır. Ayrıca

gaz lambaları, mum ve pilli el fenerleri satın

alınarak yedekte bekletilir.

b) Dış ışıklar : Okulumuzun bahçesindeki ve binaların dışın-

daki ışıklar aydınlatma ve güvenlik nedeniyle

kullanılmaktadır. Ancak olağanüstü durumlarda

bu ışıklar tamamen söndürülerek, karartma

tedbirleri uygulanacaktır.

c) İç ışıklar : Olağanüstü durumlarda okul binamızın iç

kısımlarındaki ışıklar söndürülecektir. Ancak

zaruret halinde pencereler kalın perde veya

mavi kağıtlarla kapatılarak ışığın dışarı sızması

önlenecektir.

d) Alev, ışık aksettiren yerler : Olağanüstü durumlarda alev veya ışık aksettiren

cihazlar kapatılacak veya zaruret halinde ışıklar

maskelenecek veya boyanacaktır.III.BÖLÜM


KORUMA PERSONELİ VE GÖREVLERİ


 1. Koruma Amiri :Metin BURÇAK

 2. Görevleri :
 1. Bina koruma amiri, Sivil Savunma işlerinde bulundukları binanın sorumlu amiridir. Binadaki bütün personelin Koruma Amirlerinin talimat ve isteklerine uyma ve yerine getirmek mecburiyetleri vardır.
 1. Barıştaki görevleri :Bina içerisinde ve çevresinde alınan gerekli Sivil Savunma tedbirlerini, malzemelerini ve bina koruma personelini tayin ve tespit eder. Personeline alacağı, tedbir ve malzemeyi anlatır. Koruma personeline görevlerini bildirir. Çeşitli kurs, konferans ve yayınlarla görevlileri yetiştirir.
 1. Olağanüstü veya Savaş halinde : Barıştaki tedbirleri tekrar gözden geçirerek olağanüstü hal durumuna göre hazır bulundurur. Koruma personeline ve binada bulunanlara olağan hal durumu ile ve bir alarm sırasında alacakları tedbirleri ve yapacakları hareketleri bir kez daha hatırlatır.
 1. Alarm Sırasında : Binadaki bütün insanların alarmı duymalarını, sığınak yerlerine gitmelerini ve gitmeden önce bina içinde alınacak tedbirlerin yerine getirilmesini izler.
 1. Tehlike Geçti haberinde : Koruma personeli ile beraber binayı ve çevresini gözden geçirerek, mevzii bir tehlike bulunmadığını anladıktan sonra sığınaktakileri çıkarır. Yangın söndürme, basit kurtarma ve ilkyardımı gerektiren vakalarda diğer personelle birlikte müdahalede bulunur.

Personellerin arasında işbirliği ve yardımlaşmayı sağlar. Barışta ve olağanüstü

Hallerde Sivil Savunma ile ilgili tedbir ve faaliyetlerin düzenlenmesinde gerektikçe ilgili

cadde ve sokak kılavuzları ve koruma kılavuzları ile görüşerek veya haberleşerek bilgi

alıp verir. Bina koruma personelinin çalışmalarını gözetim altında bulundurur. Bina

koruma amiri, yardımcıları bu yeteneklere haiz olarak tüm bu işlerle bina koruma

işlerine yardım ve rehberlik ederler.II.BÖLÜM EK-1
SIĞINAK TALİMATI


 1. SIĞINAK PERSONELİ :


1- Kemal KILIÇ : Sığınak Amiri

2-: Atilla YENİAY : Sığınak Amir Yardımcısı


 1. SIĞINAK AMİRİNİN GÖREVLERİ :
 1. Personelin sığınağa girişinde ve sığınakta intizam ve sükunetini sağlamak,

 2. Sığınaktaki personelin yiyecek ve içecek maddeleriyle ilk yardım malzemelerini hazır bulundurmak,

 3. Sığınağa yaralı olarak gelenlere veya sığınakta yaralananlara ilk yardım yaptırmak,

 4. Sığınağa giriş ve çıkışı kontrol etmek,

 5. Sığınaktan, emirsiz olarak kimsenin çıkmasına müsaade etmemek,
 1. SIĞINAKLARA GİRİŞ :
 1. Kırmızı alarm verildiği zaman personel ve öğrenciler panik ve telaşa kapılmadan sığınağa ineceklerdir.

 2. Sığınağa gidiş yolu levhalarla belirlenecektir.

 3. Sığınağa giriş önce öğrenciler, daha sonda bayan ve erkek personel şeklinde gireceklerdir. Bu girişin Çar çabuk olması sağlanacaktır.

 4. Sığınakta tam bir sükunet esastır. Telaş ve heyecan arzu edilmeyen olaylara sebep olabilir.

 5. Sığınakta sigara içilmeyecektir.

 6. Emir verilmedikçe sığınaktan çıkılmayacaktır.

 7. Sığınaktan çıkış belirtilen sıraya göre ve tam bir sükunet içinde yapılacaktır.
 1. SIĞINAKTA BULUNMASI GEREKLİ MALZEMELER :
 1. Mevsimine göre giyim eşyaları temizlik ve tuvalet eşyaları,

 2. Battaniye, basit iskemleler vs.

 3. Bir iki hafta yetecek kadar gıda maddeleri, içmek ve kullanmak için su, el kovası, tabak, bardak, çatal vs.

 4. Aydınlatma malzemesi, akümülatör, 15 mumluk ufak ampuller, gemici feneri, elektrik feneri, piller.

 5. Yemek pişirme için ocak,

 6. Çöpleri koymak için ağzı kapalı çöp bidonu,

 7. Sıhhi malzeme, ilkyardım çantası ve lüzumlu klasik ilaçlar (aspirin, burun damlası, öksürük şurubu vs.)

 8. Basit aletler ve tamir takımı,

 9. Pilli radyo, yedek piller, saat.

Müdür TURAN

Okul Müdürü

(II.BÖLÜM Ek-2/A)
OKULUMUZDA BULUNMASI GEREKEN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZ VE MALZEMELERİ
Malzemenin Adı Kadro Mevcut Noksan


 1. Megafon

 2. Yangın ihbar telefonu

 3. Bekçi kontrol saati

 4. Pilli ve akülü el feneri

 5. İlkyardım çantası (komple)

 6. Ambu cihazı

 7. Sedye

 8. Battaniye

 9. Çizme 2

 10. Eldiven

 11. Baret

 12. Yağmurluk

 13. Emniyet Kemeri

 14. Geçme merdiven

 15. Balyoz

 16. Kazma 2

 17. Kürek 2

 18. Balta 1

 19. Kanca 1

 20. Manivela demiri

 21. Küskü demiri

 22. Keski

 23. Demir Testeresi

 24. Ağaç Testeresi

 25. Kova 6

 26. Su varili

 27. Yangın söndürme cihazı 4

 28. Leans

 29. Rekor

 30. Hidront anahtarı

 31. Doğalgaz anahtarı

 32. Boru anahtarı

 33. İzoleli pense

 34. Kontrol Kalemi

 35. 12 m’lik sızal halat

 36. Hortum ve ip makarası

 37. Torba-Çuval

Müdür TURAN

Okul Müdürü


( II. BÖLÜM EK-2/B )


ELEKTRİK TESİSATI KULLANMA TALİMATI
1- Elektrik, donanımının yapılması ve arızaların giderilmesi mutlaka ehliyetli elemanlar tarafından

yapılacaktır. 1. Sabit ve taşınabilir elektrik cihazları topraklama sistemi yapılmadan kesinlikle çalıştırılmayacaktır.

 2. Elektrik devresine kapasitenin üzerinde yük getirilebilecek soba, su ısıtıcı gibi cihazların kullanılmasına izin verilmeyecektir.

 3. Yetkili elemanlarca hazırlanmış proje dışında gelişi güzel kablo tesisatı yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde yapılması gereken kablo tesisatı yetkili personel tarafından döşenecektir.

 4. Onarım sırasında enerji ana şalterden mutlaka kesilecektir.

 5. Elektrikli cihazlar kullanıldıktan sonra fişler prizden çekilecektir. Bunların sorumluluğu odalarda çalışan personele aittir. Kontrolleri ise o günün nöbetçi memuru tarafından yapılacaktır.

 6. Müdür odasında bulunan televizyon ve elektrik cihazlarının fişlerinin çıkarılıp çıkarılmadığı nöbetçi memurca kontrol edilecektir. Televizyon bulanan odalarda çalışan televizyon ekranına su sıçratmayacak, televizyon açılmadan hemen önce veya kapatıldıktan sonra ekran ıslak bezle silinmeyecektir.

 7. Yılda bir defa olmak üzere, binanın elektrik tesisatının muayenesi ve kontrolü yaptırılır. Düzenlenen raporunun bir sureti Koruyucu Güvenlikle ilgili dosyaya konulur.

 8. Hangi durumlarda elektrikten dolayı yangın çıkabileceği ve bu gibi hallerde nasıl hareket edileceği, ana sigortaların derhal kesilmesi gerektiği, personel tarafından tam olarak bilinecektir.

 9. Elektrik yangınlarında CO2 ve kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler kullanılacaktır. Bu cihazların aylık, altı aylık ve yıllık kontrolleri yapılacak, her an kullanıma hazır bulundurulacaktır.

Müdür TURAN

Okul Müdürü


(II.BÖLÜM Ek-2/C)

ARŞİV DEPO VE BUNUN GİBİ YERLER TALİMATI 1. Önemli ve kıymetli evraklar masa üzerinde ve açıkta bırakılmayacak, idari odalarda çelik dolaplarda kilit altında muhafaza edilecektir.
 1. Arşiv düzenli ve temiz bulundurulacak, yanmaya elverişli kağıt gibi malzemeler düzgün şekilde yerleştirilecektir.
 1. Arşive yanıcı madde konulmayacaktır.
 1. Yangından korunması için gerekli tedbirler sürekli alınacak ve kontrol edilecek, yangın halinde malzemeleri öncelikle kurtarılacaktır.
 1. Arşive sigara ile girilmeyecektir.
 1. Arşivdeki elektrik prizlerinin sağlam olmasına özen gösterilecektir.
 1. Elektrik lambalarının söndürülmesi sağlanacaktır.
 1. Depolardaki gereksiz malzemelerinin bulundurulması önlenecektir.

Gerekli zamanlarda temizliği yapılacak ve havlandırılacaktır.


 1. Arşiv ve depoya yetkisiz kişilerin girmesi önlenecek sürekli kilitli bulundurulacaktır.

Müdür TURAN

Okul Müdürü


 1. YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİNo

Ekibin Adı

Ekip Sayısı

Ekip başı

Ekip Personeli

Toplam Personel

I

Söndürme Ekibi

1

1

2

4

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət