Ana səhifə

Katipler : nafiz nadir nas-mehmet akkuş gelen üyeler


Yüklə 422.5 Kb.
səhifə1/4
tarix25.06.2016
ölçüsü422.5 Kb.
  1   2   3   4
K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARI


MECLİS 2. BAŞKAN V. : ALİ OSMAN CEVHER

KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ
GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-YUNUS GÖK-RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI-HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ADEM TÖPLEK-HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN- SAMİ KARAPINAR- MUSTAFA ALANYA- RECEP AFACAN- NAİM ÖZPINAR-MURAT ORHAN-K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ-ÖZKAN ALBAYRAK-AHMET ÖZMAYA-CELİL EVCEN-ENVER TURHAN-AYŞEGÜL ŞİMŞEK-MEHMET SAÇLI -MEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER :KÂMİL UĞURLU-SAMİ MANGIRCI-YAKUP COŞGUN-HACER SEVDA ASANAKUTLU-CAFER BİNİCİ- ALİ YILMAZ
TOPLANTI TARİHİ : 03.12.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK - 1.BİRLEŞİM
SAYI : 11
KESİNLEŞEN KARARLAR

KARAR-400

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Toplu Konutlarda,Müstakil evlerde ve iş merkezlerinde ortak alanların temizlenmesi,yeşil alanların sulanması,kalorifer suyu ve benzeri kullanımlara Merdiven suyu adı altında abone verilip verilmeyeceği,verilecekse apartman yönetimi veya sorumlusu adına alınan abonelerde (mesken sularının içerisinde) çevre temizlik vergisi alınıp alınmayacağı, kullanılan suyun hangi tarife üzerinden ücretlendirileceği konusunun; Plan ve Bütçe ve İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-401
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

İç Denetim Biriminin08.10.2010 tarih ve 62/31 sayılı yazılarında Su ve

Kanalizasyon Müdürlüğünün usul ve esasları ile görev ve sorumluluklarını

düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin personel durumuna göre güncellenmediği belirtilmiş olup,

Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla ; İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi

SAYFA-2
KARAR-402


Fen İşleri Müdürlüğünün yazılı müzekkersi gereğince ;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu konuna dayalı yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında Altyapı İşletmeciliği Hizmetli yetkisi almış Firmalar tarafından altyapı hattı döşemek için izinler talep edilmekte ve Bu Firmalar ilgili Yönetmelik gereği; Belediye Meclisince yol geçiş bedeli nin belirlenmesi ve belirlenen bedel üzerinden protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ; Katlımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-403
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Mevlana Kalkınma Ajansının TR52-10-SOSYAL-01 referans numaralı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına Karaman Belediyesi olarak; 1. Mümine Hatun Hanımlar Lokalinin Kadınlara yönelik sosyal etkinliklerin oluşturulması;

 2. Yöresel Ürünlerin tanıtım projesi kapsamında sürecin takibi noktasında Karaman Belediye Başkanı Dr.Kâmil UĞURLU’nun yetkilendirilmesi konusu:

Meclisçe yapılan değerlendirme neticesinde;

Mevlana Kalkınma Ajansının TR52-10-SOSYAL-01 referans numaralı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına Karaman Belediyesi olarak;

Belediye Başkanı Dr. Kâmil UĞURLU’nun yetkilendirilmesinin 7Çekimser

( Z.YILDIZ-A.ÖZMAYA-C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ ) 1 Red ( M.ALANYA ) Oya karşın; 17 Kabul ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi.KARAR-404
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 maddesine göre Norm kadro Standart cetvelinde belirlenen memur norm kadro standardının % 20’sini geçirmemek üzere bulunacak sayının tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirleneceğinden ve 5620 Sayılı Yasanın 3. maddesi 2. fıkrasının c bendi gereğince mevsimlik ve kampanyalı işlerde bir mali yılda 6 aydan az ( 5 ay, 29 gün ) olmak üzere vize edilerek geçici iş pozisyonlarında işçi çalışabilir denildiğinden,

5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesindeki Personel Giderleri, belediye Gelirlerinin % 30 altına düşüldükten sonra, 2011 yılı için belediyemizde mevsimlik ve kampanyalı işlerde çalıştırılmak üzere 66 adet geçici işçi için gerekli olan 792

SAYFA-3
adam/ay vizesine, Meclisimizce gerekli iznin verilmesine; 8 Çekimser

( C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ-Z.YILDIZ A.ÖZMAYA-H.M.ÖZTAŞ) Oya karşın 17 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.

KARAR-405
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce parselasyon planları yapılan Şehir Mezarlığındaki Aile Mezarlarının m2 toprak satış bedeli, Belediye meclisinin 08.06.2010 tarih ve 232 sayılı kararı ile 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin f fıkrası gereğince 1.250,00.-TL olarak belirlenmiş ancak gelen taleplerde fiyatın çok yüksek olduğunu ve yeniden Belediye Meclisince değerlendirilmesi gerektiğinden konunun ;Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ;Katılımın oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-406
Veteriner Hekimliğin yazılı müzekkeresi gereğince;

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 09.08.2010 tarih ve 9200-322 sayılı yazıları ile İlimize Hayvan Bakımevi yapılması talep edilmiştir. Çevre Orman İl Müdürlüğü ile yapılan incelemede bakımevinin Kırbağ Mahallesi 1755 ada 67 parselde kayıtla taşınmaz üzerine yapılması uygun görülmüştür. Yine Hayvan Koruma Kurulu bahse konu bakımevinin yapımı ile ilgili karar almıştır. Bu çerçevede İlimiz Kırbağ Mahallesi (Urgan Bölgesi) 1755 ada 67 parsel üzerine hayvan bakımevi yapılması, yapılacak bakımevi için Bakanlık tarafından hazırlanan tip projenin uygulanması ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 19. maddesi gereğince Bakanlıktan maddi destek talebinde bulunulması konusunun ; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-407
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25/11/2010 Tarih ve 12422 Sayılı Yazısı ile

Karaman İli, Merkez, Yeşilada Mahallesi 449 ada 15 nolu parsel imar planında Ortaöğretim Kampus Alanı olarak gösterilmekte olup; Ortaöğretim Kampus Alanı içinden geçen 25 m’lik yolun ekli imar durumunda gösterildiği şekilde Toki konutlarının bulunduğu 4392, 4395 ve 4396 nolu adaların sınırına kaydırılması amacıyla imar plan tadilatı için ön izin verilmesi talebinin İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-408
Raziye GÜLCAN’Iın 02.11.2010 tarihli dilekçesine istinaden;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;


SAYFA-4
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları içerisinde yapılacak inşaatın cephe ve derinliğinin belirlenmesi hususunda, İmar Kanununun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince Bina cephe ve derinlik sınırlamasına uyulmaktadır.

Söz konusu maddeler uyarınca yukarıda bahsi geçen konunun imar plan notlarımızda belirtilmesi amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi talebinin İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-409
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

11.05.2010 tarih ve 188 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman ili, Merkez İlçe, Sekiçeşme Mahallesi , 518 ada, 34 ve 35 nolu parsellerin konut alanından Ticari Alana çevrilmesi amacıyla imar planında değişiklik yapılmasına ön izin verilmiş olup;518 ada, 34 ve 35 nolu parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan plan tadilatının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-410
M.KAYMAZ, A.ŞEKER, A.GEZER, Ö.L.MANGIRCI, A.MANGIRCI, H.MANGIRCI A.ŞENSOY, A.S. SAYDAM, A.ATEŞ, C.ÜNSAY, N.ÜNSAY, A.ÜNSAY İ.ATTAR ve VARİSLERİ, S.PEKCAN ve VARİSLERİ, Z.SÜMERTAŞ ve Ş.ÇAĞLAYANKAYA’nın 26/11/2010 Tarihli Dilekçelerine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;.

Karaman İli, Merkez, İlçe Siyahser Mahallesi, Dede bağları Mevkii 1006 ada, 58,56,66,25,102,51,95,105,44,43,81,54,33,34,36,37,26,98,75,72,16,77,10,39 ve 35 nolu parseller kayıtlı olup, tarıma elverişli olmadığından bu yerlerde hiçbir ürün yetişmemekte olduğu, kıraç verimsiz ve taşlık olan bu parsellerdeki yerlerin imara açılması ile Karaman’ın Mut yönünden girişine şehir havası kazandırmak sureti ile daha estetik ve modern görüntü sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı söz konusu parsellerin bulunduğu alanların yapılmakta olan imar planı çerçevesinde imara açılması amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi talebinin İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi ( Meclis Üyesi Recep OĞUZCAN konu kendisini ilgilendirdiğinden oylamaya katılmamıştır. )


KARAR-411
Ali AYDAL ve ) Ayfer GÖBEL’in 25/11/2010 Tarihli Dilekçelerine istinaden;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

11/10/2010 Tarih ve 338 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman İli, Merkez İlçe Yeşilada Mahallesi 1 ada, 179 nolu parselin bulunduğu bölgede 18.madde tamamlandığı için ada sınırı sabit kalma koşulu ile yol doğu cephesinden 1 metre daraltılarak binanın kurtulması amacı ile İmar Plan Tadilatı onaylanmış olup;


SAYFA-5
734.sokak plan tadilatı yapılarak daraltılan yolu kapsadığından Belediye Meclisince itirazın değerlendirilmesinin konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-412
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

a-) 09/02/2009 Tarih ve 1/15 Sayılı Belediye Meclis Kararı.

b-) 08/03/2010 Tarih ve 86 Sayılı Belediye Meclis Kararları ile Karaman İli Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 3911 ada, 8 nolu parselde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yerleşke Alanı içerisinden geçen imar yolunun kaldırılması amacı ile İmar Planı Tadilatının yapılması için ön izin verilmiş yaptırılan plan tadilatının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-413

Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic.A. Ş.’nin 23/11/2010 Tarihli Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi 62 ada 2 nolu parsel Karaman Belediyesi tarafından 02/10/2000 Tarih ve 5/25 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar planı değişikliği yapılmıştır. Yapılan değişiklik imar planındaki Kentsel Kullanım Kararları’na göre ifraza giderek 62 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ve 17 nolu parseller haline gelmiştir yapılan yatırımlar göz önüne alınarak mağduriyetlerin giderilmesi amacı ile imar planı tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-414

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

11/11/2010 Tarih ve 336 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi 4499 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller ticari alandan çıkarılarak Resmi Kurum alanına çevrilmesi amacı ile imar planında değişiklik yapılmasına ön izin verilmiş,

Yaptırılan plan tadilatının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-415
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

11/10/2010 Tarih ve 343 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi 843 ada, 27 nolu parselin sağlık alanından çıkarılarak ticari alana

SAYFA-6
çevrilmesi amacı ile imar planında değişiklik yapılmasına ön izin verilmiş.Yaptırılan plan tadilatının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-416
Ali GÜNDÜZ’ün 02/12/2010 Tarihli Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili, merkez ilçe, Pirireis Mahallesi, 3395 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanı olarak görülmekte olup, özel diyaliz merkezi ihtiyacından dolayı, söz konusu parsellerin sağlık tesisine çevrilmesi için ön izin verilmesi konusunun;İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-417
Mehmet SAYMA ‘ın 24/11/2010 Tarihli Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman İli, Merkez İlçe, Çeltek Mahallesi 3086 ada, 11 nolu parseldeki taşınmazın karşısında bulunan 2766 ada ile arasında bulunan 432 nolu sokağın bulunduğu imar adasının; imar planında daraltıldığı belirtilerek; daha düzgün bir yol alabilmesi için imar plan tadilatı yapılması talep edilmekte olup; İmar plan tadilatına ön izin verilmesi konusunun; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR -418

Murat ŞEN’in 01/12/2010 Tarihli Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili, merkez ilçe, Sekiçeşme Mahallesi, 2720 ada, 12 nolu parsel, imar planında bitişik nizam 3 katlı konut alanı olarak görülmekte olup, mevcutta 2720 ada, 10 nolu parselde bulunan ev dört katlı 1 parsel bitişik 5 katlı konut yapı nizamında olduğundan, kendi parsellerinin bulunduğu 12 parselde de kat artışı olmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesi

Amacı ile imar plan tadilatı yapılması talep edilmekte olup; İmar Plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.KARAR -419

Bugünkü Meclis Birleşiminin kapatılmasına ve Meclis Gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 06.12.2010 gün ve saat: 16.00’da Meclis Birleşiminin

Tekrar açılmasına; 1 ret ( K.Gökhan ŞANCI ) Oya karşın 26 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi. 03.12.2010

Ali Osman CEVHER Nafiz Nadir NAS Mehmet AKKUŞ

Meclis 2.Başkan V. Kâtip Kâtip

K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARI
MECLİS 1. BAŞKAN V. : SAMİ MANGIRCI
KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ
GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-ALİ OSMAN CEVHER-YUNUS GÖK-RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ADEM TÖPLEK-HEDİYE YAVUZASLAN- HACER SEVDA ASANAKUTLU- CAFER BİNİCİ -RECEP AFACAN- NAİM ÖZPINAR-MURAT ORHAN-K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ-ÖZKAN ALBAYRAK-AHMET ÖZMAYA-CELİL EVCEN-ENVER TURHAN-AYŞEGÜL ŞİMŞEK-MEHMET SAÇLI
GELMEYEN ÜYELER :KÂMİL UĞURLU-HACI MEHMET ÖZTAŞ-HÜSEYİN GÖKDEMİR-SAMİ KARAPINAR-MUSTAFA ALANYA-YAKUP COŞGUN-MEHMET YILMAZ.
TOPLANTI TARİHİ : 06.12.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK - 2.BİRLEŞİM
SAYI : 11
KESİNLEŞEN KARARLAR
KARAR-420

Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği Meclisimizce değerlendirilmiştir.

Meclisçe yapılan inceleme neticesinde; Yönetmeliğin İdari İşler Komisyonu tarafından yeniden incelenmek ve değerlendirilmek suretiyle Meclis gündemine alınmasına ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-421

Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 358 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen; Belediyemize ait ÖZEL Halk Otobüsleri ve Seyrüsefer Yönetmeliği Meclisimizce değerlendirilmiştir.

Meclisçe yapılan inceleme neticesinde; Yönetmeliğin İdari İşler Komisyonu tarafından yeniden incelenmek ve değerlendirilmek suretiyle Meclis gündemine alınmasına ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

SAYFA-2KARAR-422

Bugünkü Meclis Birleşiminin kapatılmasına ve Meclis Gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 07.12.2010 gün ve saat: 15.00’da Meclis Birleşiminin

Tekrar açılmasına; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.

06.12.2010

Sami MANGIRCI Nafiz Nadir NAS Mehmet AKKUŞ

MECLİS 1. BAŞKAN V. KÂTİP KÂTİP

K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARIMECLİS 1. BAŞKAN V. : SAMİ MANGIRCI
KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ
GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-ALİ OSMAN CEVHER-YUNUS GÖK-RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI- HACI MEHMET ÖZTAŞ MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ADEM TÖPLEK-HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN- SAMİ KARAPINAR -MUSTAFA ALANYA -HACER SEVDA ASANAKUTLU- CAFER BİNİCİ -RECEP AFACAN- NAİM ÖZPINAR-MURAT ORHAN-K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ-ÖZKAN ALBAYRAK-AHMET ÖZMAYA- -ENVER TURHAN-AYŞEGÜL ŞİMŞEK-MEHMET SAÇLIMEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER :KÂMİL UĞURLU-YAKUPCOŞGUN-CELİL EVCEN
TOPLANTI TARİHİ : 07.12.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK - 3.BİRLEŞİM -1. OTURUM
SAYI : 11
KESİNLEŞEN KARARLAR
KARAR-423

Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 406 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

Hayvan Bakımevi yapılması ve Bakımevinin yapımında Bakanlığın Tip projesinin uygulanması konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ;Çevre Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğünün 09.08.2010 tarih ve 9200-322 sayılı yazıları ile İlimiz Hayvan Bakımevi yapılmasının talep edildiği, Çevre Orman İl Müdürlüğü ile yapılan incelemede Bakımevinin Kırbağ Mahallesi 1755 ada 67 parselde kayıtla taşınmaz üzerine yapılması uygun görüldüğü incelenmiş, Yine İl Hayvan Koruma Kurulu tarafından bahse konu bakımevinin yapımı ile ilgili karar alınmış Bu çerçevede İlimiz Kırbağ Mahallesi ( Urgan Bölgesi ) 1755 ada 67 parsel üzerine Hayvan Bakımevi yapılması ve yapılacak Bakımevi için Bakanlık tarafından hazırlanan tip projenin; Plan ve Bütçe Komisyonu raporu gereğince uygulanmasına katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-424
Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 405 sayılı kararı ile Plan ve

SAYFA-2
Bütçe Komisyonuna havale edilen; Park ve Bahçeler Müdürlüğünce parselasyon planları yapılan şehir mezarlığımızdaki aile mezarlığının m2 satış bedelinin Belediye Meclisinin 08.06.2010 tarih ve 232 sayılı kararı ile 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin f fıkrası gereğince 1.250,00.-TL olarak belirlendiği, ancak aile mezarlığı almak için birçok talep olmasına rağmen fiyatların yüksek bulunması sebebiyle satış yapılmadığı konusu; Meclisce yapılan inceleme neticesinde;Belediye Meclisinin 08.06.2010 tarih ve 232 sayılı kararının uygulanmasına ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu gereğince talebin reddine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-425
Meclis oturumuna 10 dakika ara verilmesine ; 4 red ( K.G.ŞANCI – Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-E.TURHAN ) oya karşın, 25 kabul oyla ve katılımın Oy çokluğuyla karar verildi.

KARAR-426
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 408 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunduğu konut, ticari, konut dışı kentsel çalışma alanları, küçük sanayi alanları vb. alanlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 2. maddesi “Tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç bu yönetmelikte yer alan diğer hususlar imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır” ve aynı yönetmeliğin 3. maddesi “İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, belediye yetkilidir” denmektedir. Söz konusu maddeler uyarınca konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılacak inşaatların cephe ve derinliğinin belirlenmesi konusunda imar plan notlarımızda belirtilmesi amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Karaman İli, Merkez İlçe, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılacak inşaatların cephe ve derinliğinin yapı yaklaşma mesafeleri ayrıldıktan sonra imar planında belirlenen yoğunluğa bağlı kalınmak şartıyla serbest bırakılması amacıyla plan notlarında belirlenmesi için imar plan tadilatı yaptırılmasına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyonunca uygun olduğuna ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-427
Belediye Meclisinin 04/06/2010 tarih ve 207 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 2990 ada, 3 nolu parseldeki taşınmazın Revizyon İmar Planı yapılırken, büyük

SAYFA-3
bir bölümünün yola gitmesiyle mağduriyetleri oluştuğundan, arsanın ihale ile

satışı yapıldığı zamandaki imar durumuna çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yapılması için ön izin verilmesi konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parselin bulunduğu alanın, Revizyon İmar Planında 20 m’lik yolun planlanmış olduğundan ve devamlılığı olan bir yolun belli bir kesiminde daraltılamayacağından dolayı imar plan tadilatı talebinin reddine; ancak taşınmaz sahibinin mağduriyetinin giderilmesi için takas yada kamulaştırma yapılmasının İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna ;

2 Çekimser ( E.TURHAN – A:ŞİMŞEK ) 4 red ( K.G.ŞANCI- Z.YILDIZ- A.YILMAZ- A.ÖZMAYA ) Oya karşın 23 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.

KARAR-428
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 409 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Sekiçeşme Mahallesi, 518 ada, 34 ve 35 nolu parsellerin konut alanından ticari alana çevrilmesi amacı ile yapılan imar plan değişikliği konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Sekiçeşme Mah.518 ada, 34 ve 35 nolu parsellerin konut alanından ticari alana çevrilmesi amacı ile, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 19 – L – II paftasında gösterildiği şekli ile yapılan imar plan tadilatının uygun olduğuna ve 3194 sayılı yasanın 8.b. maddesi gereğince onanmasına, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-429
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 415 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 843 ada, 27 nolu parselin sağlık tesisi alanından çıkarılarak ticari alana çevrilmesi amacı ile yaptırılan imar plan değişikliği konusu ;

Meclisce yapılan Yapılan inceleme neticesinde; Söz konusu Hisar Mah.843 ada, 27 nolu parselselin sağlık tesisi alanında ticari alana çevrilmesi amacı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında N30 – d – 09-a imar paftalarında, gösterildiği şekli ile yapılan imar plan tadilatının uygun olduğuna ve 3194 sayılı yasanın 8.b. maddesi gereğince onanmasına, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-430
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 415 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 843 ada, 27 nolu parselin sağlık tesisi alanından çıkarılarak ticari alana çevrilmesi

SAYFA-4


amacı ile yaptırılan imar plan değişikliği konusu ;

Meclisce yapılan Yapılan inceleme neticesinde; Söz konusu Hisar Mah.843 ada, 27 nolu parselselin sağlık tesisi alanında ticari alana çevrilmesi amacı ile 1/1.000 ölçekli uygulama İmar Planında N30d – 09a-2c ve N30d-09a-2d imar paftalarında gösterildiği şekli ile yapılan imar plan tadilatının uygun olduğuna ve

3194 sayılı yasanın 8.b. maddesi gereğince onanmasına, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-431
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 414 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 4499 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller Ticari Alandan çıkarılarak Resmi Kurum Alanına çevrilmesi amacıyla yapılan imar plan değişikliği konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 4499 ada, 1,2 ve 3 nolu parsellerin Ticari Alandan çıkarılarak Resmi Kurum Alanına çevrilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 20 – 21 – MN imar paftasında,gösterildiği şekliyle yapılan imar plan tadilatının uygun olduğuna ve 3194 sayılı yasanın 8.b. maddesi gereğince onanmasına, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-432
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 414 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 4499 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller Ticari Alandan çıkarılarak Resmi Kurum Alanına çevrilmesi amacıyla yapılan imar plan değişikliği konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 4499 ada, 1,2 ve 3 nolu parsellerin Ticari Alandan çıkarılarak Resmi Kurum Alanına çevrilmesi amacıyla yapılan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında 20 – M – III imar paftasında,gösterildiği şekliyle yapılan imar plan tadilatının uygun olduğuna ve 3194 sayılı yasanın 8.b. maddesi gereğince onanmasına, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-433
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 407 sayılı kararı ile İ mar Komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Yeşilada Mahallesi, 449 ada, 15 nolu parseldeki imar planında Ortaöğretim Kampus Alanı olarak gösterilen taşınmazın içinden geçen 25 m’lik yolun TOKİ Konutlarının bulunduğu 4392, 4395 ve 4396 nolu adaların sınırına kaydırılması amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Yeşilada Mahallesi, 449 ada, 15 nolu parseldeki Ortaöğretim Kampus Alanı 25 m’lik yolun TOKİ Konutlarının

SAYFA-5
bulunduğu 4392, 4395 ve 4396 nolu adaların sınırına kaydırılması amacıyla imar planı yaptırılmasına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyon raporu gereğince uygun olduğuna; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-434
Belediye Meclisinin 08/10/2010 tarih ve 312 sayılı kararı ile imar işleri komisyonu ve idari işler komisyonuna havale edilen Gevher Hatun Mahallesi

Muhtarı Mevlüt BAŞAR’ın 26/04/2010 Tarihli dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazılı müzekkeresi gereğince Gevher Hatun Mahallesi Muhtarı, Mahallelerinin büyük olduğunu ve mahallelerinin bölünerek yeni bir mahalle oluşturulması konusu; Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Gevher Hatun Mahallesi’nin Gevher Hatun, Başakşehir ve Üniversite Mahallesi olarak 3’e bölünmesinin ve sınırlarının aşağıda belirlendiği şekli

İle belirlenmesine ;

Gevher Hatun Mahallesi;
Kuzeyi = 1607. sokak.

Doğusu = 1984. sokak.

Güneyi = 1789. sokak.

Batısı = 1828.- 1770. – 1647. – 1612. – 1736. ve 1702.sokaklar olarak kalmasına,Başak Şehir Mahallesi;
Kuzeyi = 2075. sokak.

Doğusu = 2126. sokak.

Güneyi = 2089. sokak ve Dereköy Tapulama Sahası.

Batısı = 2020 sokak.Üniversite Mahallesi;
Kuzeyi = İbrahim Öktem Bulvarı.

Doğusu = 2126 sokak.

Güneyi = 2075. sokak.

Batısı = 1984 sokak - Prof.Dr. Halil CİN caddesi

İmar İşleri ve İdari İşler Komisyonlarının ortak raporu gereğince uygun olduğuna alınan kararın 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince Valilik Makamının onayına sunulmasına;1 ret, ( K.G.ŞANCI ) 1 Çekimser ( A.ÖZMAYA ) Oya karşın 27 kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi.

KARAR-435
Belediye Meclisinin 08/10/2010 tarih ve 313 sayılı kararı ile İmar İşleri ve İdari

SAYFA-6
işler Komisyonuna havale edilen aşağıdaki listede belirlenen sokakların bulvar ve cadde isimlerinin verilmesi konusu ; 1. Hamidiye Mahallesi sınırları içersinde bulunan 684. sokağın Akasya Caddesi olarak değiştirilmesine,

 2. Hamidiye Mahallesi sınırları içersinde bulunan 692. sokağın Ihlamur Caddesi olarak değiştirilmesine,

 3. Tabdukemre Mahallesi ve Gevher Hatun Mahallesi sınırları içersinde bulunan 1607 sokağın Şehit Ercan Solak Caddesi olarak değiştirilmesine,

 4. Gevher Hatun Mahallesi sınırları içersinde bulunan 1984. sokak ve Gevher Hatun Mahallesi sınırı Şeyhedebali Mahallesi sınırı içerisinde bulunan 2020 sokağın birleştirilerek Hastaneler Bulvarı olarak değiştirilmesini,

 5. Gevher Hatun Mahallesi sınırları içersinde bulunan 2075 sokağın Toki Bulvarı olarak değiştirilmesine,

 6. Gevher Hatun Mahallesi sınırları içersinde bulunan 2106 sokağın Eğitim Bulvarı olarak değiştirilmesine,

 7. Gevher Hatun Mahallesi sınırları içersinde bulunan 2126 sokağın Mimar Sinan Bulvarı olarak değiştirilmesine,

 8. Şeyhedebali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1773 sokağın Şehit Âdem Bayad Caddesi olarak değiştirilmesine,

 9. Mümine Hatun Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1489 sokak Hürriyet Mahallesi sınırları içersinde bulunan 1538 sokağın birleştirilerek Gündoğdu Duran Caddesi olarak değiştirilmesine,

10- Şeyhşamil Mahallesi sınırları içersinde bulunan 1371 sokağın Şeyhşamil Caddesi olarak değiştirilmesine,

11- Alacasuluk Mahallesi, Hisar Mahallesi, Çeltek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 464 sokağın Kanarya Caddesi olarak değiştirilmesine,

12- Ziya Gökalp Mahallesi sınırları içersinde 859 sokağın Yunuskent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 841 sokak ile birleştirilerek Cevher Dudayev Caddesi olarak değiştirilmesine,

13- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içersinde bulunan 972 sokağın Yılmaz Babaoğlu Caddesi olarak değiştirilmesine,

14- Aslında Fatih Mahallesi sınırları içersinde olup U.A.V.T.’da Çeltek Mahallesi içersinde gözüken ceza evi yolu caddesinin Fatih Mahallesine aktarılmasına, değişikliklerin yapılmasına dair İmar İşleri ve idari İşler komisyonların ortak raporları Meclisimizce değerlendirilmiştir.Yapılan değerlendirme neticesinde Meclis Üyesi Ali Osman CEVHER konunun İmar ve İdari işler Komisyonlarında yeniden değerlendirilmesi önersini sunmuş olup yapılan oylamada öneri 2 red ( A:ŞİMŞEK-Ö.ALBAYRAK ) 1 Çekimser ( M:SAÇLI - ) oya karşın 26 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.

SAYFA-7


KARAR-436
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 418 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Sekiçeşme Mahallesi, 2720 ada, 12 nolu parseldeki İmar Planında bitişik nizam 3 katlı konut alanı olarak gösterilen taşınmazın, aynı ada, 1 nolu parsel bitişik nizam 5 katlı yapı nizamında olmasından dolayı 12 nolu parselin de kat artışı olması amacı ile imar plan tadilatı yaptırma konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Sekiçeşme Mah.2720 ada, 12 nolu parselin bulunduğu 3 kattan 5 kata çıkarılması durumunda, yeni kentsel sosyal teknik altyapı ihtiyacının planda karşılanması gerektiğinden kat yüksekliğinin arttırılması talebinin İmar İşleri Komisyon raporu gereğince reddine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.KARAR-437
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 163 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen ; Karaman ili, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 4313 ada 4 nolu parselde, 13.696m2 ( Mevcut İşletmenin bulunduğu ) arsa üzerine

Ekte avam projesi bulunan 4 yıldızlı otel ve komplekslerinin yapılabilmesi için, İmar planındaki emsal değeri yeterli olmadığı belirtilerek; Otel Avam Projesi göz önüne alınarak arsanın emsal değerinin artırılması amacı ile İmar plan tadilatı

yaptırılmasına ön izin verilmesi konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Söz konusu parsellerin bulunduğu bölgede, yapılacak emsal değişikliği ile , artan yoğunluğun ihtiyacı olan kentsel ve sosyal donatı alanlarının yetersiz kalması ile plandaki bütünlük bozulacağından İmar Komisyonu raporu gereğince talebin reddine; 1 çekimser ( K.G.ŞANCI ) oya karşın 28 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-438
Gündem sıralamasında görüşülecek konu Meclis başkan vekilinin Şahsını İlgilendiren bir konu olması sebebiyle Belediye Kanunu 27. maddesi gereğince Vekilin Toplantıya katılamayacağından Meclis oturumuna 5 dakika ara verilmesi Meclis Üyesi Hüseyin GÖKDEMİR tarafından önerildi. Meclis oturumuna 5 dakika ara verilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

07.12.2010

SAMİ MANGIRCI NAFİZ NADİR NAS MEHMET AKKUŞ

Meclis 1.Başkan V. KÂTİP KÂTİP


K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARI
MECLİS 2. BAŞKAN V. : ALİ OSMAN CEVHER
KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ
GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-YUNUS GÖK-RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI- HACI MEHMET ÖZTAŞ MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ADEM TÖPLEK-HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN- SAMİ KARAPINAR -MUSTAFA ALANYA -HACER SEVDA ASANAKUTLU- CAFER BİNİCİ -RECEP AFACAN- NAİM ÖZPINAR-MURAT ORHAN-K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ-ÖZKAN ALBAYRAK-AHMET ÖZMAYA- -ENVER TURHAN-AYŞEGÜL ŞİMŞEK-MEHMET SAÇLIMEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER :KÂMİL UĞURLU-YAKUPCOŞGUN-CELİL EVCEN

SAMİ MANGIRCI


TOPLANTI TARİHİ : 07.12.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK - 3.BİRLEŞİM -2. OTURUM
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət