Ana səhifə

TÜRKİye taşKÖMÜRÜ kurumu genel müDÜRLÜĞÜ prim yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm genel hüKÜmler


Yüklə 179 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü179 Kb.


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PRİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1- AMAÇ: Bu yönerge Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlükleri bünyesinde çalışan işçi personelin prim ile motive edilerek kişi başına düşen üretimin ve ilerlemenin artırılması ayrıca kaza ve yaralı sayılarının azaltılması ile liman hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2- KAPSAM: Bu yönerge Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Taşkömürü işletme Müessese Müdürlüklerinde prim edinme koşullarını yerine getiren işçi ve nezaretçileri kapsar. Yönergede yer alan hususlar APK Daire Başkanlığının denetiminde ilgili birimlerce yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
PRİM YÖNERGESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
MADDE 3- PRİM YÖNERGESİNİN UYGULANMASI AŞAĞIDAKİ ESASLAR DAHİLİNDE OLACAKTIR.


 1. Prim hesaplarında PSÜ (prim saat ücreti) değeri 6 TL olarak alınacaktır.

 2. Programların uygun değerler olarak belirlenmesi sonucu gerçekleştirme oranı (verim) en az %100, en çok % 135 olması gerektiğinden; bu sınırlar dışında gerçekleşen değerler dikkate alınmayacaktır. %135’in üzerindeki değerler %135 olarak değerlendirilecektir.

 3. Prim hesaplamaları prim dönemleri esas alınarak yapılacaktır.

 4. Disipline aykırı davranışlar nedeniyle veya bir soruşturma sonucu ceza almış olanlara, ait olduğu prim döneminde prim verilmeyecektir.

 5. Prim yönergesi bulunduğu sanatta fiili çalışanlara uygulanacaktır. İşin gereği olarak ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde başka işlerde çalışanlara ise fiilen çalıştıkları işin tabi olduğu “Prim Uygulama Esasları” uygulanacaktır.

 6. Kayıtlı olduğu Müesseseden başka bir Müessesede çalışanlara, çalıştığı Müessesece prim verilecektir.

 7. Takdiri primler ilk iş amirinin teklifi ve yetkili amirin onayından sonra tahakkuku ve ödemesi yapılacaktır.

 8. Göçük, su baskını, yangın gibi nedenlerle herhangi bir ocakta üretim faaliyetinin durması halinde ilgili ocaktaki işçi ve nezaretçilere üretim programı yapılmayacaktır.

 9. Maden Nezaretçisi, Mühendis ve Tekniker olarak çalışan nezaretçilerin, üretim veya hazırlık nezaretçisi olarak belirlenmesi, Müessese müdürünün onayı ile yapılacaktır.

MADDE 4-BU YÖNERGE BÜNYESİNDE YER ALAN PRİM UYGULAMA ESASLARI,
  1. Olağanüstü Durum ve Üstün Başarı Primi Uygulama Esasları

  2. Üretim Primi Uygulama Esasları

  3. Lağım Primi Uygulama Esasları

  4. Taban Primi Uygulama Esasları

  5. İş Güvenliği Teşvik Primi Uygulama Esasları

  6. Kaptan Risk Primi Uygulama EsaslarıI - OLAĞANÜSTÜ DURUM VE ÜSTÜN BAŞARI PRİM UYGULAMA ESASLARI:
MADDE 5- KAPSAM:
Tüm Müesseselerde ve İşletmelerde çalışan, prim edinme koşullarını yerine getiren işçi ve nezaretçileri kapsar.

MADDE 6- PRİM EDİNME KOŞULLARI:


a)- Yangın, su baskını, göçük, gazla mücadele ve kazalar gibi olağanüstü durumlarda başarılı çalışanlara,
b)- Önemli ve acilen yapılması gereken işlerde (montaj, söküm, bakım ve onarım,..vb) fevkalade başarılı çalışanlara,
c)- Kurum için verim arttırıcı işlerde ve yeni bir teçhizat veya yöntemin uygulamaya konulması sırasında başarıyla çalışanlara.

İlgili prim dönemi için uygulanır.

MADDE 7- PRİM LİMİTİNİN HESAPLANMASI:
Primler aşağıdaki formüllerle hesaplanır;
A- GENEL MÜDÜRLÜK İÇİN:


GMPL = GMFSÜ * 0,006 * PSÜ

B-MÜESSESELER İÇİN:
MPL = MFSÜ * 0,06 * PSÜ

C-İŞLETMELER İÇİN:IPL = IFSÜ * 0,04 * PSÜ

Formülde yer alan kısa tanımlar:


GMPL : Genel müdürlük prim limitini (TL),

GMFSÜ: Genel müdürlüğün prim dönemindeki toplam fiili satılabilir üretimini (ton),

MPL : Müessese pirim limitini (TL),

IPL : İşletme pirim limitini (TL),

MFSÜ : Müesseselerin prim dönemindeki toplam fiili satılabilir üretimini (ton),

IFSÜ : İşletmelerin prim dönemindeki toplam fiili satılabilir üretimini (ton),

PSÜ : Pirim saat ücreti (TL)’ni

ifade eder.


MADDE 8- DİĞER HUSUSLAR:


a)-Prim verme gerekçesi iş amiri tarafından prim formunun düşünceler kısmında

belirtilir.


b)-Prim dönemi olarak hesabi prim yönergesinde söz konusu olan dönem dikkate alınır.
c)-Müessese prim limiti:

İlgili müesseselerde ve işletmelerde çalışan işçi ve nezaretçiler için kullanılır.

Genel müdürlük prim limiti:

Genel Müdürlüğe bağlı Birim amirleri ile Müessese müdürlerinin talebi ve Genel Müdürlük Makamının uygun görmesi koşuluyla ilgili birimlere aktarılarak kullanılır.


d)-Prim limitleri ait olduğu dönemde kullanılır. Bu miktarların tamamının kullanılma zorunluluğu olmayacağı gibi bir başka döneme aktarılamaz.
e)-Prim dönemi itibariyle ödenecek olan prim miktarı, baz (çıplak) yevmiye sinin 4 katından fazla olamaz. Ancak; Genel Müdürlük Makamının onayı ile bu miktar 8 katına kadar arttırılabilir.

II- ÜRETİM PRİMİ UYGULAMA ESASLARI:

MADDE 9- KAPSAM:


Her türlü kömür üretim yöntemiyle üretim yapan işletmelerde ve müesseselerde aşağıda belirtilen sanatlarda çalışan nezaretçi ve işçilerini kapsar.


Sanat Unvanı

SÜK

Vardiya Müh.-Tekniker


1,16

Şef

1,16

Vardiya Mesulü

1,15

Nezaretçi

1,15

Pano ayak üretim ustası

0,85

Pano ayak üretim işçisi

0,80

MADDE 10- ÜRETİM PRİMİNİN HESAPLANMASI:


Üretim primi aşağıdaki formülle hesaplanır;

V = ( FTÜ / PTÜ ) * 100P = 8/V * ( V-100 ) * PSÜ


PA = P*SÜK*ATK*FYS

PAÜ = PA +- PA*KTK +- PA*DKK +- DPP* FYS
Formülde yer alan kısa tanımlar:

V : Gerçekleştirme oranı (verim)

P : Prim döneminde prim ünitesinde gerçekleşen günlük prim (TL)

PA : Prim döneminde prim ünitesinde çalışanların hak edeceği aylık prim (TL)

PAÜ : Prim döneminde prim ünitesinde çalışanların hak edeceği aylık üretim primi (TL)

FTÜ : Prim döneminde prim ünitesinin fiili tüvanan üretim miktarı (ton)

PTÜ : Prim döneminde prim ünitesinin prime esas program tüvanan üretim miktarı (ton)

ATK : Amir taktir katsayısı olup ( 0 – 1) arasında uygulanır.

SÜK : Sanat unvan katsayısı

FYS : Fiili yevmiye sayısı

PSÜ : Prim saat ücreti (TL)

DPP : Direk prim penalite değeri (TL/Yevmiye) olup, nezaretçilere uygulanır.


Fiili Direk kullanımı

Puan

Prim Tl/Yev.)

Penalite(Tl/Yev.)


İş Programından

Küçükse

3

2

1

Eşit

0.50

0.40

0.30

0.20
İş programından

Büyükse

1

2

3
0,20

0,30

0,40KTK : Kül teşvik katsayısı.Nezaretçilere uygulanır.


Fiili Kül Değerleri

Puan

Prim


Penaliteİş Programından

Küçükse

3

2

1

Eşit

0.12

0.08

0.04

0.00
İş programından

Büyükse

1

2

3

4

5
0,04

0,08

0,12

0,20

0,32


DKK : Dinamit kullanım katsayısı .Nezaretçilere uygulanır.


Fiili Grizütin Değerleri

(gr/ton.tüv.köm.)

Prim


Penaliteİş Programından

Küçükse

15

10

05

Eşit

0.12

0.08

0.04

0.00
İş programından

Büyükse

05

10

15

20

25

35
0,01

0,02

0,03

0,05

0,08

0,14

MADDE 11- DİĞER HUSUSLAR :

a)- Müessese Müdürlüğünün Prime esas Program Satılabilir miktarı, Yıllık İş Programında belirlenen satılabilir içeri randımanı (kg/yev.)* Prim dönemi fiili içeri işçi yevmiye adedidir.
b)- Müessese Müdürlüğü Fiili Satılabilir miktarı, Prim döneminde gerçekleşen Satılabilir miktarıdır.

c)- Prim ünitesinin prime esas program tüvanan üretim miktarı, Pano ayak üretim işçisinin yıllık İş Programlarında belirlenen yevmiye başına Program tüvanan üretim miktarı (kg/yev.) * Prim dönemi fiili PAÜ işçi yevmiye adedidir.


d)- Prim ünitesinin, fiili tüvanan üretim miktarı, Prim döneminde gerçekleşen prime esas tüvanan üretim miktarıdır.(İlerleme kömürünün düşülmüş değeridir.)

e)- Prim ünitesi olarak ocak alınır.


f)- Üretim Primi almaya hak kazanılması için; Müessese Müdürlüğünün Satılabilir gerçekleşme oranı 100’e eşit veya 100’den büyük olması,

Ayrıca Müessese, İşletme ve Üretim işyerlerinin de prim dönemi gerçekleşme oranlarının 100’e eşit veya100’ den büyük olması gerekir.


g)- Yıllık İş Programında belirlenen PAÜİ Tüv. Randımanı,

-Konveyörlü uzun ayaklarda çalışanlar için prime esas program değeri,( kg/yev.)

-Konveyörsüz ayaklarda çalışanlar için Yıllık PAÜİ Prog. Rand.*3,85 / 3,3 değeri,

-Tumba-baca ve Pnomatik Üretimde ise Yıllık PAÜİ Prog.Rand*3,85 / 2,2 değeri,

Bir yıl süresince PAÜİ Program randımanı olarak kullanılacaktır.

h)- İşçi statüsündeki üretim mühendisi, teknikeri ve nezaretçileri birden fazla kartiyeye bakması durumunda; baktığı her kartiyeye karşılık gelen aylık primlerin ortalaması alınarak hesaplanır.


I)- Son iki yılın tüv. Kül, tüv.direk ve tüv. Dinamit ortalaması Program değerler olarak kullanılacaktır.
j)- Mazeretsiz işe gelinmeyen her gün için (3) günlük, mazeretli işe gelinmeyen her gün için ise, gelinmediği gün kadar prim kesilir. İlgili ‘Üretim Prim Uygulama Esasları’ için uygulanır.


III - LAĞIM PRİMİ UYGULAMA ESASLARI :
MADDE 12- KAPSAM :

Taşta demir bağ ile sürülen düz veya meyilli galerilerde aşağıda belirtilen sanatlarda çalışan

nezaretçi ve işçileri kapsar.

Sanat Unvanı

SÜK


Vardiya Mühendisi - Tekniker

1,00

Şef


1,00

Vardiya Mesulü

0,95

Nezaretçi

0,90

Kesene Hazırlık Ustası

0,85

Hazırlık ustası

0,85

Hazırlık işçisi

0,80

MADDE 13- PRİM DÖNEMİNDE PROGRAM İLERLEMENİN BELİRLENMESİ:


YÖNTEM, APK Daire Başkanlığı Araştırma Geliştirme Müdürlüğü’nün 1993 yılında Kurumumuza ait B10 kesitli (25) ayrı lağımda yaptığı İş etütleri sonuçları ve elde edilen bulguları kapsamaktadır.
Bir lağım ekibinin, ideal bir çalışma yöntemine göre B10 kesitli 1 m ilerlemesi için yapılması gereken işlemler ve süreleri, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:
İş Etütleri Değerlerine göre :

LİS – Lağım iş standardı (dak. / m.)
4 işçili bir lağım ekibinin, B10 kesitinde 1m ilerlemeyi geçekleştirdikleri süre 491 dak. / m dir.

3 işçili bir lağım ekibinin, B10 kesitinde 1m ilerlemeyi gerçekleştirdikleri süre ise, 655 dak. / m olarak hesaplanmış ve kabul edilmiştir.


KS - Kayıp süreler (dak.) ;

 • Çalışma süresi…………………………………………………..: 7,5 saat (= 450 dak.)

 • Yemek süresi………………………………………………….: 30 dak.

 • Uygulama gereği bekleme süresi……………………………….: 25 (dak.)

 • Yönetim kaynaklı bekleme (Su,basınçlı hava, boş araba vs. gibi): 45 ( dak.)

 • Ön görülmeyen nedenler süresi………………………………….: 15 (dak.)

 • İş yerine gidiş- dönüş süresi …………………………………….: 90 ( dak)


NİS – Net iş süresi (dak.) ;

NİS = 450 – Toplam kayıp süre

NİS = 450 – ( 30 + 25 + 45 + 15 + 90 )

NİS = 245 dak/ vardiya
GNİS –Günlük net iş süresi (dak. / gün)

GNİS = 3*NİS = 3*245 = 735 dak./gün
GPİ – Günlük program ilerleme (m./gün)
GPİ = GNİS / LİS= 735 / 491 = 1,50 m / gün (4 işçili lağım ekibi)

= 735/ 655 = 1,12 m / gün (3 işçili lağım ekibi)


YPİ = Yevmiye başına verilebilecek asgari program ilerleme (cm / yev.)
YPİ = GPİ / 12 = 0,1247 m / yev.= 12,47 cm / yev.

= GPİ / 9 = 0,1247 m / yev.= 12,47 cm / yev.


AİL = Aylık program ilerleme (m/Ay)
AİL = GPİ * FYS = 1,50 * 26 = 39 m / Ay. (4 işçili lağım ekibi)

= GPİ * FYS = 1,12 * 26 = 29,2 m / Ay.(3 işçili lağım ekibi)


B 10 kesitte yevmiye başına verilebilecek asgari program ilerleme tablosu

LAĞIM


(cm/yev)


BAŞYUKARI


DÜZDESANDREKredili

Müteferrik

Hazırlık


90 - 200 : 12,47*0,70= 8,73
200’den büyük: 12,47*0,80= 10,0012,47


50 – 160 : 12,47*0,80=10,00
160’den büyük:12,47*0,5= 6,24


Elektro hidrolik makineli B10 kesitindeki lağımda yevmiye başına verilebilecek asgari program ilerleme :


 • Delici ve yükleyici makinelerin her ikisi de var ise: 12,47*1,5 = 18,71 cm/yev.
 • Delici ve yükleyici makinelerden birisi var ise : 12,47*1,25=15,59 cm/yev.

değerleri baz olarak alınır.

MADDE 14- LAĞIM PRİMİNİN HESAPLANMASI:


Lağım primi aşağıdaki formülle hesaplanır.

V= ( Fİ / Pİ )* 100P =8/V * ( V-100 ) * PSÜ
PA =( P * SÜK * ATK * FYS) *LTK
Formülde yer alan kısa tanımlar:

Fİ : Prim döneminde toplam fiili ilerleme (m).

Pİ : Prim döneminde toplam program ilerleme (m).

YPİ : Yevmiye başına verilebilecek asgari program ilerleme (cm / yev.)

ATK : Amir taktir katsayısı olup (0 – 1) arasında uygulanır.

SÜK : Sanat unvan katsayısı.

FYS : Fiili yevmiye sayısı.

PSÜ : Prim saat ücreti (TL) .

LTK : Lağım ve Taban teşvik katsayısı.

İ L E R L E M E

(CM)

LAĞIM -TABAN TEŞVİK KATSAYISI

(LTK)

(YPİ)cm ‘ den --- (YPİ) + 1cm’e kadar

1,00

(YPİ) + 1cm’den --- (YPİ) + 2cm’e kadar

1,02

(YPİ) + 2cm‘den --- (YPİ) + 3cm’e kadar

1,04

(YPİ) + 3cm’den --- (YPİ) + 4cm’e kadar

1,06


MADDE 15- DİĞER HUSUSLAR:
a)- Prim döneminde fiili ilerlemeler B10 tipi ( 10 m2 faydalı kesit ) baz alınarak hesaplanır. B10 olmayan kesitlerdeki ilerlemeler B10’e dönüştürülür.
b)-B10 kesitinde Lağım Ekibi :GI110 profilde en az ( 9 ) ,GI140 profilde en az ( 12 ) kişiden oluşur.
c)-Prim dönemi program ilerleme değerleri, B 10 tipi baz alınarak ”Vardiya sayısı*3 veya4 (işçi sayısı)* Çalışma işgünü* YPİ (12,47cm/yev)” formülü ile hesaplanarak Müessese Müdürlüğünden onay alındıktan sonra işleme konulur.
d)-GI140 ve TH profilli B10 kesitindeki program ilerleme değerleri (YPİ), 0,95 zorluk katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

e)- Müessese işyerlerinde (64,400,411,..) veya işletmeye bağlı işyerlerinde çalışan hazırlık nezaretçilerinin, prim almaya hak kazanması için, prim dönemi gerçekleşme oranlarının müessese veya işletme bazında %100 eşit veya %100 den büyük olması gerekir.


f)-İşçi statüsündeki mühendis, tekniker ve nezaretçiler birden fazla lağıma ve/veya tabana bakması durumunda bu nezaretçinin primi; baktığı her lağıma ve/veya tabana karşılık gelen aylık primlerin ortalaması alınarak hesaplanır.
g)- Lağım ekibi vardiyada en az 3 işçiden oluşur ve tek vardiya tertip edilemez. Lağım ekibinin çalışma işgünü, prim dönemi işgünün %50’sinden az olamaz.

IV- TABAN PRİMİ UYGULAMA ESASLARI:

MADDE 16- KAPSAM:


Kömür ve kısmen taşta, ahşap veya demir bağ ile tahkim edilerek sürülen galerilerde aşağıda belirtilen sanatlarda çalışan nezaretçi ve işçileri kapsar.

Sanat Unvanı

SÜK

Vardiya Mühendisi - Tekniker


1,00

Şef


1,00

Vardiya Mesulü

0,95

Nezaretçi

0,90

Kesene Hazırlık Ustası

0,85

Hazırlık ustası

0,85

Hazırlık işçisi

0,80

MADDE 17- PRİM DÖNEMİ İÇİN PROGRAM İLERLEMELERİN BELİRLENMESİ:


B10 kesitte, damar kalınlığına (DK) göre yevmiye başına asgari program ilerleme ( YPİ ) değerleri aşağıdaki formül ile hesaplanır.

YPİ= [ 0,014 * (DK) + 11,957 ]

a)-Desandre ve başyukarı olarak sürülen tabanlarda program ilerlemeler, yukarıdaki formülden elde edilen değerlerin % 85 i olarak alınır.


b)- Kısmen veya tamamen göçüklerde sürülen tabanların yevmiye başına program ilerlemeleri, B10 kesiti esas alınarak;

Eski açmalarda …………………………….12 cm/yev. den az olmamak üzere belirlenir.

c)-Yukarıda (a),(b)ve (c) şıklarında belirtilen yevmiye başına program ilerlemeler tespit edildikten sonra prim dönemi taban program ilerleme değerleri, B 10 tipi baz alınarak ” Vardiya sayısı*3 (işçi sayısı)* Çalışma işgünü *Prog. ilerleme(cm/yev)” formülü ile hesaplanarak Müessese Müdürlüğünden onay alındıktan sonra işleme konulur.


MADDE 18- TABAN PRİMİNİN HESAPLANMASI:
Taban ilerleme Primi aşağıdaki formülle hesaplanır,

V= ( Fİ / Pİ )* 100P =8/V * ( V-100 ) * PSÜ
PA =( P * SÜK * ATK * FYS) *LTK
Formülde yer alan kısa tanımlar:
YPİ : Yevmiye başına program ilerleme (cm/yev.).

Fİ : Prim döneminde toplam fiili ilerleme (m).

Pİ : Prim döneminde toplam program ilerleme (m).

ATK : Amir taktir katsayısı olup (0– 1) arasında uygulanır.

SÜK : Sanat unvan katsayısı.

FYS : Fiili yevmiye sayısı.

PSÜ : Prim saat ücreti (TL) .

LTK : Lağım ve Taban teşvik katsayısı.
MADDE 19- DİĞER HUSUSLAR :
a)-B10 olarak sürülen tabanlarda fiili ilerleme, ölçülen miktar olup, farklı kesitlerdeki

Taban ilerlemeleri B10’a dönüştürülür.

b)-0,60 m den ince damarlarda ilerleme yapılan galeriler lağım kabul edilir.

c)-GI140 ve TH profilli B10 kesitindeki program ilerleme değerleri (YPİ), 0,95 zorluk katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

d)- Taban ekibi vardiyada en az 3 işçiden oluşur ve taban ekibinin çalışma işgünü, prim dönemi işgünün %40’ından az olamaz.

e)- Müessese işyerlerinde (64,400,411,..) veya işletmeye bağlı işyerlerinde çalışan hazırlık nezaretçilerinin, prim almaya hak kazanması için, prim dönemi gerçekleşme oranlarının müessese veya işletme bazında %100 eşit veya %100 den büyük olması gerekir.

f)- İşçi statüsündeki mühendis, tekniker ve nezaretçiler birden fazla tabana ve/veya lağıma bakması durumunda bu nezaretçinin primi; baktığı her tabana ve/veya lağıma karşılık gelen aylık primlerin ortalaması alınarak hesaplanır.
V- İŞ GÜVENLİĞİ TEŞVİK PRİMİ UYGULAMA ESASLARI:

MADDE 20- KAPSAM: Tüm Müesseselerde ve İşletmelerde yeraltında çalışan, prim edinme koşullarını yerine getiren işçi ve nezaretçileri kapsar.


MADDE 21- PRİM DÖNEMİ İÇİN TEŞVİK PRİMİNİN HESAPLANMASI:
Kurumumuzda İş Güvenliği önlemlerine titizlikle uyulması ile ocak, İşletme ve Müessese toplam yaralı sayılarının sıfır olarak gerçekleşmesi halinde;İşçilikler

İş Güv.Teşvik Primi(TL/ Yev)

Yeraltı Müh, Tekniker ve Nezaretçiler

8

Pano Ayak Üretim İşçiliği

4

Hazırlık İşçiliği

3

Diğer yeraltı işçilikler

2

Tablo değerleri ile Teşvik primi hesaplanır.

MADDE 22- PRİM EDİNME KOŞULLARI:
Yer altı Nezaretçi ( Mühendis, Tekniker) ve işçilerinin teşvik primini edinebilmesi için, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:
a)-Prim ünitesi olarak belirlenen Ocak, İşletme ve Müessese Müdürlüklerinde prim döneminde sıfır yaralanmanın gerçekleşmesi,

b)-Prim döneminde, Ocak, İşletme ve Müessese ye bağlı yer altı işçiliklerinde fiili olarak çalışmış olması,

c)-İşe devamlılık ve İş disiplinine titizlikle uyulması konusunda prim döneminde mazeretsiz sıfırı olmaması ve fiili yevmiye sinin prim dönemi çalışma gününün %50’sinden fazla olması,

d)-Kişisel koruyucuların kullanılması ve iş güvenliğine uyulması konusunda prim döneminde cezasının bulunmaması,VI- KAPTAN RİSK PRİMİ UYGULAMA ESASLARI:

MADDE 23- KAPSAM: Kurumumuz Liman İşletmeciliği hizmetlerini yürüten Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğünde çalışan (1530) Kıdemli Kılavuz Kaptan ve (1531) Kılavuz Kaptanları ile (1533) Kıyı Kaptanlarını kapsar.


MADDE 24- AYLIK KAPTAN RİSK PRİMİNİN HESAPLANMASI:


Primler aşağıdaki formüllerle hesaplanır;
A- Kıdemli Kılavuz Kaptan İçin:


KKKRP = ATPÜ*0,05*1,5 *FPM/ TPM

B- Kılavuz Kaptan İçin:
KKRP = ATPÜ*0,05*0,8* FPM/TPM

C- Kıyı (Römorkör) Kaptanı İçin:
RKRP = ATRÜ*0,005* FRM/TRM

Formülde yer alan kısa tanımlar:


ATPÜ : Aylık Toplam Pilotaj Ücreti

TPM : Ayık Toplam Pilotaj hizmeti verilen gemi adedi

FPM : Kaptanın fiili olarak hizmet verdiği gemi adedi

KKKRP : Kıdemli Kılavuz Kaptan Aylık Risk Primi

KKRP : Kılavuz Kaptan Aylık Risk Primi
ATRÜ : Aylık Toplam Römorkör Ücreti
TRM : Aylık Toplam Römorkör Hizmeti Adedi
FRM : Kıyı Kaptanın fiili olarak hizmet verdiği Römorkör adedi

RKRP : Kıyı (Römorkör) Kaptan Aylık Risk Primi

MADDE 25- PRİM EDİNME KOŞULLARI:


1- Kılavuz Kaptanların Risk primini edinebilmesi için, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:
a)- Gemilere verilen hizmetler karşılığında Kurumumuza ödenen ücretlerden sadece aylık Kılavuzluk ücreti Prim hesaplanmasında kullanılır.

b)- Kıdemli Kılavuz Kaptan (Baş Kaptan) ile Kılavuz Kaptanların bir aylık sürede hizmet verdikleri gemi adedi oranına göre aylık primleri hesaplanır

c)- Hizmet alım şeklinde yapılan faaliyetler kapsam dışıdır. Bu şekilde oluşan Pilotaj ücretleri ve sefer sayıları Prim kapsamındaki Aylık Toplam Pilotaj Ücretine dâhil değildir.

2- Kıyı Kaptanlarının Risk primini edinebilmesi için, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:


a)- Gemilere verilen Römorkör hizmetleri karşılığında Kurumumuza ödenen ücretlerden sadece aylık Römorkör ücreti Prim hesaplanmasında kullanılır.
b)- Kıyı Kaptanlarının bir aylık sürede hizmet verdikleri römorkör adedi oranına göre aylık primleri hesaplanır.
c)- Hizmet alım şeklinde yapılan faaliyetler kapsam dışıdır. Bu şekilde oluşan Römorkör ücretleri ve sefer sayıları Prim kapsamındaki Aylık Toplam Römorkör Ücretine dahil değildir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
MADDE 26- Türkiye Taşkömürü Kurumunun 11/04/2012 tarih ve 156 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Prim Yönergesi yürürlükten kalkmıştır.
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE 27: Bu Yönerge Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulunun 17 / 05 /2013 tarih ve 160 Sayılı kararı ile yürürlükte olan Prim Yönergesinin Madde 23, Madde 24 ve Madde 25 deki değişiklikler, Yönetim Kurulunun 03 / 02 /2014 ve 40 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup kabul tarihini kapsayan prim döneminde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 28: Bu Yönerge Hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Yürütür.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət