Ana səhifə

T. C. NaziLLİ belediyesi


Yüklə 247.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü247.5 Kb. T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-1

 DAİRESİ

:

 SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

:

507

 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 05.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 1-Şehir Şebeke Hattı için İller Bankasından Kredi alınması ve protokol için Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesinin Görüşülmesi.

Karar Tarihi :06.08.2009

Karar No :5/1


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü: Nazilli ilçemiz Yıldıztepe Mahallesi 61 Sokak ile Karaçay Mahallesi Devlet Kara Yolu Doğu-Batı hat arasında kalan bölgede 2.etap (Orta Kat) içme suyu şebeke yenileme projesi hazırlatılmıştır.

Yaklaşık olarak 13.970.000,00 TL.maliyeti olan bu projenin hayata geçirilmesi Belediyemiz bütçe imkanları ile mümkün olmadığı için İller Bankasından kredi imkanlarının kullanılması düşünülmektedir.

İlçemiz ikinci etap (Orta kat) İçme suyu yenileme projesinin gerçekleştirilebilmesi için proje bedelinin İller Bankasından kredi olarak talep edilmesi ve bu kredi için yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi hususunda karar alınması teklif edilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz ikinci etap (Orta kat) İçme suyu yenileme projesinin gerçekleştirilebilmesi için proje bedelinin İller Bankasından kredi olarak talep edilmesi ve bu kredi için yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gereği için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne,Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılmıştır.

MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı


 T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-2

 DAİRESİ

:

 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

:

159

 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 05.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 2-Belediyemize taşıt alımı için İller Bankasından kredi alınması ve protokol için Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

Karar Tarihi :06.08.2009

Karar No :5/2


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


Özel Kalem Müdürlüğü Müdürlüğü: Belediye Meclisimizin almış olduğu 04.06.2009 tarih ve 3/6 sayılı Meclis kararına istinaden Belediyemizin ilgili birimlerinde kullanılmak üzere alınması karar verilen araçlar için İller Bankasından kredi alınması ve İller Bankası ile Belediyemiz arasında yapılacak protokole imza atmak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi hususunda karar alınması teklif edilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda;Belediyemizin ilgili birimlerinde kullanılmak üzere alınması karar verilen araçlar için İller Bankasından kredi alınması ve İller Bankası ile Belediyemiz arasında yapılacak protokole imza atmak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gereği için Özel Kalem Müdürlüğüne,Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılmıştır.


MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı
 T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI
 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-3

 DAİRESİ

:

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

: 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 05.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 3-Sosyal Konutların yapımı ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

Karar Tarihi :06.08.2009

Karar No :5/3


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Pınarbaşı Mahallesi Kurudere Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 1732 ada 1 nolu 5.691,67 m2.yüzölçümlü parselde Sosyal Konutlar yapılmak üzere projelerin hazırlanması,konutların yapılması ve konutların satışı ile ilgili hususlarda Belediye adına yürütülen her türlü işlemleri imzalamak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi hususunda karar alınması teklif edilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda; Pınarbaşı Mahallesi Kurudere Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 1732 ada 1 nolu 5.691,67 m2.yüzölçümlü parselde Sosyal Konutlar yapılmak üzere projelerin hazırlanması,konutların yapılması ve konutların satışı ile ilgili hususlarda Belediye adına yürütülen her türlü işlemleri imzalamak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne,Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılmıştır.

MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI
 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-4

 DAİRESİ

:

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

:

159

 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 05.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 4-Ankara Palas Oteli Binasının Kullanımının Görüşülmesi.

Karar Tarihi :06.08.2009

Karar No :5/4


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanında bulunan tapunun 270 ada 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı kargir otel ve avlusu vasfındaki Ankara Palas Oteli olarak da bilinen taşınmazın Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesine dönüştürülmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 07.05.2009 tarih ve 2009/2-1 sayılı kararları ile onanmıştır.

Ancak;söz konusu binanın Etnografya Müzesi olarak kullanımına ait bir karar olmadığından Meclis Kararının yenilenerek tekrar gönderilmesi istenmiştir.

Bu nedenle; İlçemiz Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanında bulunan 270 ada 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı Ankara Palas Oteli olarak bilinen taşınmaz bundan böyle Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi olarak kullanılacak olup konunun Meclisimizce değerlendirilerek karar alınması teklif edilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanında bulunan tapunun 270 ada 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı kargir otel ve avlusu vasfındaki Ankara Palas Oteli olarak bilinen taşınmazın Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi olarak kullanılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılmıştır.

MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı
 T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI
 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-5

 DAİRESİ

:

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

: 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 05.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 5-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.

Karar Tarihi :06.08.2009

Karar No :5/5


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 03.08.2009 tarihinde toplanan İmar Komisyonunun, plan tadilatı ile ilgili almış olduğu kararlar ekte sunulmuş olup 3194 sayılı İmar kanununun 8b maddesi gereğince onayı hususunda karar alınmak üzere yazımız ve ekinin Meclise havalesini arz ederim. Koray Öden İmar ve Şehircilik Md.V.imzalıdır.
03.08.2009 TARİHİNDE TOPLANAN İMAR KOMİSYON KARARLARI
UYGUN GÖRÜLEN

1-İlçemiz Yeşil Mahalle 123 Pafta 1222 ada 31 ve 33 nolu parsellerin bulunduğu alanda 31 nolu parsel üzerinde 7.00 mt. yollar, 33 nolu parsel Aİ-3 olarak yapılaşma yer almaktadır.

Parsel maliklerinin talebi;31 nolu parsel üzerindeki yolların kaldırılması,33 nolu parselin güneyini belirleyen Aİ-3 ön bahçe,5,00 mt.arka bahçe,3.00 mt.olarak işaretlenmiş yapı nizamının zeminde yapılaşma tamamlandığından dolayı B-3 olarak değiştirilmesi,31 ve 33 nolu parsellerden geçen 12,00 mt.taşıt yolunun halihazırdaki binaları koruyacak şekilde kaydırılmasıdır.

Talebin şu anda halihazır haritalarının yapıldığı ve akabinde hazırlanacak olan “Revizyon İmar Planında değerlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclis üyeleri Mustafa AKKAYA, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, Necdet İZGÜ, imzalıdır.

Meclisçe yapılan görüşmeler sonunda; İlçemiz Yeşil Mahalle, 123 pafta, 1222 ada, 31 ve 33 nolu parsel maliklerinin;31 nolu parsel üzerindeki yolların kaldırılması,33 nolu parselin güneyini belirleyen Aİ-3 ön bahçe,5,00 mt.arka bahçe,3.00 mt.olarak işaretlenmiş yapı nizamının zeminde yapılaşma tamamlandığından dolayı B-3 olarak değiştirilmesi,31 ve 33 nolu parsellerden geçen 12,00 mt.taşıt yolunun halihazırdaki binaları koruyacak şekilde kaydırılması talebinin,şu anda halihazır haritalarının yapıldığı ve akabinde hazırlanacak olan “Revizyon İmar Planında değerlendirilmesi yönündeki uygun görülen komisyon kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-İlçemiz Karaçay Mahallesi, 66 pafta, (29.L.I.b İmar Paftası),844 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut onaylı İmar planında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak yer almaktadır.

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazda “Akaryakıt ve LPG Bakım ve Satış İstasyonu” olarak imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclis üyeleri Mustafa AKKAYA, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, Necdet İZGÜ imzalıdır.

Meclisçe yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karaçay Mahallesi, 66 pafta, (29.L.I.b İmar Paftası),844 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut onaylı İmar planında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazda “Akaryakıt ve LPG Bakım ve Satış İstasyonu” olarak komisyonca uygun görülen imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılmıştır.

MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı
 T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI
 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-6

 DAİRESİ

:

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

:

51

 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 03.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 6-Kadro Unvan Değişikliğinin Görüşülmesi.

Karar Tarihi :06.08.2009

Karar No :5/6


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediyemiz hizmet alanlarının genişlemesi ve nüfusun artması nedeniyle halkımıza daha iyi hizmet verilebilmesi için mevcut kadromuzun teknik personel yönünden güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

09.03.2007 tarih ve 33/1 sayılı Meclis Kararı ve 06.11.2007 tarih ve 43/5 sayılı Meclis Kararları ile belirlenen ve halen boş bulunan 2 adet Teknisyen ünvanlı kadroların Tekniker olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.

Söz konusu kadroların ünvanlarının aşağıda yazılı şekliyle değiştirilmesi ile ilgili kadro teklifimizin Meclisce görüşülerek karar alınması teklif edilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda; 1 adet 7.derece Teknisyen kadrosu ünvanının 7.derece Tekniker olarak ve 1 adet 3.derece Teknisyen kadrosu ünvanının 3.derece Tekniker olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılmıştır.

MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı

 

(II) SAYILI CETVEL BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ(MEMUR)

MECLİS KARARININ

TARİHİ

SAYISI

06.08.2009

5/6
İLİ : AYDIN

İLÇESİ :NAZİLLİ

KURUMU :NAZİLLİ BELEDİYESİ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)


KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN

ALINMAK İSTENEN KADRONUN
UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

8790

THS

Teknisyen

7

1

8750

THS

Tekniker

7

1
8790

THS

Teknisyen

3

1

8750

THS

Tekniker

3

1


NORM KADRO STANDARTLARI ÜNVAN KÜTÜĞÜNDE Meclis Başkanı Katip Katip

YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU “0” H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

OLARAK YAZILACAKTIR. Belediye Başkanı


 T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-7

 DAİRESİ

:

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

:

52

 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 03.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 7 – Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasının Görüşülmesi.

Karar Tarihi :02.07.2009

Karar No :5/7


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediye ve bağlı kuruluşlarda,norm kadroya uygun olarak çevre,sağlık,veterinerlik,teknik,hukuk,ekonomi,bilişim ve iletişim,planlama,araştırma ve geliştirme,eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat,mimar,mühendis,şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı,tabip,uzman tabip,ebe,hemşire,veteriner,kimyager,teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir denilmektedir.

Sözleşmeli personelin net ücreti;söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tesbit edilerek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi Kararıyla belirlenmektedir.

Bu nedenle;Teknisyen kadrosundan Tekniker kadrosuna dönüştürülen 2 adet kadronun 1 tanesi için 5393 sayılı yasanın 49.maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesi ve bu personele Maliye Bakanlığının 15.07.2009 tarih ve 9054 sayılı genelgesi uyarınca sözleşmeli personele 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen ve Belediye Meclisimizin 09.01.2009 tarih ve 60/3 sayılı kararıyla uygun görülen 1.020.- TL. ücretin %4,5 oranında artırılması suretiyle bulunan 1.066.- TL.net aylık ücret ödenmesi hususunda karar alınması teklif edilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonunda; 1 adet teknikerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılması ve 2009 yılı ücretinin aylık net 1.066,00 TL. olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne,Yazı İşleri Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazılmıştır.

.

MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı
 T.C.

 

 NAZİLLİ BELEDİYESİ

 MECLİS KARARI
 

 

 

 

 

 

 KARAR NO

:

 2009/5-8

 DAİRESİ

:

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAR TARİHİ

:

 06-08-2009

 KONUSU

:

 

 EVRAK NO

: 

 

 

 GELİŞ TARİHİ

:

 05.08.2009

 

 

 

 KARARIN ÖZETİ

:

 

 

Belediyemiz Meclisi 06.08.2009 Perşembe günü saat 17:00 de Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’ ın başkanlığında, Meclis Üyelerinden Mehmet KOŞAR,Kazım ZEYREK,Vahap AĞCA’nın izinli olduğu Ali GÜN,Hüseyin KOÇ,Aytekin KAPLAN’ın oturuma katılmadığı, Doğan GÜNEŞ, Dursun ÖZTUNÇ, Erkin ÖZBEK, Ali GÜRSOY, Ahmet Vahit AYSAN, Mustafa AKKAYA, Ziya AKSÜT, Gürdal YÜZÜGÜLER, Gonca YELKOVAN, M. Hakan KUMCUOĞLU, Hüsnü SAVRANOĞLU, Kemal AŞIK, Yılmaz KINLI, Mehmet Hilmi ÖKTE, Mehmet KOŞAR, Ahmet ULUHAN,Ferda Çağlar ERKUT, Kazım TURANLI, Erkan UĞURLU, Ali Haydar YETİM, Hilmi VOLAKA, Ahmet GÜNTAY, Necdet İZGÜ, Tacettin PİRİNÇ,Mehmet AKKAN,Süleyman Gülçen BİLGEN ‘in iştirakleri ile olağan meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu açıldı.Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.08.2009 tarih ve 907.2/51 sayılı yazısı tetkik olundu gereği görüşüldü.

GÜNDEM: 8-Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin Sağlık Bakanlığına tahsisinin görüşülmesi.

Karar Tarihi :06.08.2009

Karar No :5/8


Karar Nev’ i :Olağan

K A R A R


Mali Hizmetler Müdürlüğü: İlçemiz Yeni Mahalle 500 Sokak 30.L.IV.d -29.L.Ia paftalarına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait 1439 ada 23 nolu parselde bulunan 1.438,00 m2.lik arsa üzerindeki yerin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesinin (d) fıkrası gereği 25 yılı geçmemek kaydıyla tahsisi ve protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi hususunda karar alınması teklif edilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yeni Mahalle 500 Sokak 30.L.IV.d -29.L.Ia paftalarına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait 1439 ada 23 nolu parselde bulunan 1.438,00 m2.lik arsa üzerindeki yerin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesinin (d) fıkrası gereği 25 yıllığına tahsisi ve protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı H.Haluk ALICIK’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.Gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılmıştır.

MECLİS BAŞKANI MECLİS KATİPLERİ


H.Haluk ALICIK Ahmet ULUHAN Doğan GÜNEŞ

Belediye Başkanı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət