Ana səhifə

Antalya ihracatçilar biRLİĞİ genel sekreterliĞİ


Yüklə 273 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü273 Kb.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ


Sayı:

TİM.AİB.GSK.ARGE.2014/1013

Antalya, 10/04/2014

Konu:

Çeşitli Konular

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER (2014/074)

Sayın Üyemiz,


  1. Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı

  2. Ürdün Ticaret ve Yatırım Heyeti

  3. NewYork Forum Africa

  4. Rusya Federasyonu Mariy El Cumhuriyeti Tanıtım Toplantısı

  5. Libya'da Ticari Acentelere İlişkin Karar

  6. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

  7. 8. Mersin Gıda Fuarı Alım Heyeti

  8. İhale Duyuruları

Konularını içeren duyurularımız ektedir.


Bilgilerini rica ederim.
Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel SekreterTÜRKİYE-SENEGAL YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazılarda; DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından, Senegal Dışişleri Bakanı Sayın Mankeur Ndiaye’nin Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı çerçevesinde ülkemize düzenledikleri resmi ziyaret vesilesiyle, Konuk Dışişleri Bakanının teşrifleriyle, 11 Nisan 2014 Cuma günü Ankara TOBB İkiz Kuleler’de, 14.30-16.30 saatleri arasında, “Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı”nın gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu bildirilmektedir. (2481-2830)
Konuyla ilgili DEİK duyurusu ve katılım formu ekte yer almaktadır.
EK1 : Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı Duyurusu ve Katılım Formu
ÜRDÜN TİCARET VE YATIRIM HEYETİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Ürdün'e yönelik bir ticaret heyeti programının gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu; heyet ziyareti kapsamında, Ürdün'deki (özellikle Akabe'deki) yatırım imkanlarının Türk işadamlarımıza yerinde tanıtılmasının planlanmakta olduğu;

Söz konusu ticaret heyeti organizasyonu ile eş zamanlı olarak, Türkiye-Ürdün Ortaklık Konseyi 1. Dönem Toplantısının Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci ile Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Dr. Hatem Halawani eşbaşkanlıklarında Amman'da gerçekleştirileceği;

Bu kapsamda, başta mobilya, yapı malzemeleri, yat ve tekne üretimi ve lojistik sektörleri olmak üzere, Ürdün'de yatırım ve ticaret yapmak isteyen firmalarımızın söz konusu ziyarete katılım sağlamalarını teminen en geç 14 Nisan 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar abdullahkeskin@ekonomi.gov.tr adresine bildirimde bulunmalarına ihtiyaç duyulmakta olduğu bildirilmektedir.(2473)


NEW YORK FORUM AFRICA

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) iletilen yazıya atfen; 23-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba himayelerinde Gabon’un başkenti Libreville’de 3. New York Forum Afrika’nın düzenleneceği; ilki 2012 yılında düzenlenen Forumun amacının işadamlarını, yatırımcıları, üst düzey yetkilileri ve siyasileri bir araya getirerek Afrika’nın ekonomik başarılarını ve fırsatlarını katılımcılarla değerlendirmek olduğu;

Anılan yazının devamında; DEİK’in Global Partner olarak yer alacağı söz konusu Forum’un bu yılki temasının “Transformation of a Continent’’ olarak belirlenmiş olduğu, forumda insan kaynağı dahil olmak üzere kıtanın doğal kaynaklarının dönüşümü çerçevesinde değer zincirleri yaratarak Afrika ekonomisinin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik atılacak adımların tartışılacağı The New York Forum Africa’nın programına http://www.ny-forum-africa.com/en/agenda2014 adresinden ulaşılabileceği;
Bu doğrultuda DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından söz konusu foruma katılmak üzere bir heyet düzenlenmesinin planlanmakta olduğu, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların DEİK’in veb sayfasından ( www.deik.org.tr) elde edebilecekleri katılım formunu eksiksiz doldurarak en geç 15 Nisan 2014 Salı gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Özge Karagöz, Tel: 0 212 339 50 70, E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr ) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir. (2828)

RUSYA FEDERASYONU MARİY EL CUMHURİYETİ TANITIM TOPLANTISI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin oldukça iyi seviyelere ulaşmış olduğu, önümüzdeki dönemde özellikle Rusya’nın değişik bölgeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine her iki ülke yönetimi tarafından önem verilmekte olduğu; bu bağlamda, DEİK / Türk-Rus İş Konseyi olarak son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerde iki ülke iş çevreleri arasında bölgesel düzeyde yeni işbirliklerinin oluşturulmasına vesile olacak etkinliklerin yer verilmesine özen gösterilmekte bulunduğu;


Bu kez, Batı Rusya’nın orta kısmında 23,4 bin km2 alanda yerleşik Mariy El Cumhuriyeti’nde mevcut iş ve yatırım olanakları ve planlanan projeler hakkında bilginin, anılan bölge yetkilileri ve firma temsilcileri tarafından aktarılması beklenen “Mariy El Tanıtım Toplantısı”nın Türk-Rus İş Konseyi organizasyonunda 17 Nisan 2014 Perşembe günü İstanbul TOBB Plaza’da düzenlenmesinin planlanmakta olduğu; Bölge hakkında genel bilgiye http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/4553 adresli bağlantıdan ulaşılabildiği;

Söz konusu toplantıya Mariy El’den katılacak heyet listesinin ve taslak programın aşağıdaki linkte sunulmakta olduğu, katılmak isteyen üyelerimizin ilgili linkteki katılım teyit formunu doldurarak, en geç 16 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar DEİK'e (Nurengiz Eşki, tel.: +90212 339 50 54, faks: +90212 270 37 84, e-posta: neski@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği; bildirilmektedir. (2793)


EK3 : Taslak Program, Heyet Listesi, Katılım Teyit Formu
LİBYA'DA TİCARİ ACENTELERE İLİŞKİN KARAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığından iletilen yazıya atfen; Libya Ekonomi Bakanlığı'nın ticari acentelere ilişkin aldığı ve bir örneği ekte yer alan kararda, ticari acentelerin Libya ekonomisinin yeterliliğine zarar vermeyecek, ülkenin ekonomik çıkarlarına hizmet edecek ve ticari rekabet sağlayacak şekilde yabancı firmalarla sözleşme yapabileceğinin ve firmaların Libya'da yürürlükte olan mevzuata uymaları gerektiğinin dile getirildiği belirtilmektedir.


Söz konusu mevzuata göre, firmaların acenteliklerini Libyalı gerçek veya tüzel kişilere aracısız vermelerinin zorunlu olduğunun, aksi takdirde Libyalı olmayan acente temsilcilikleri tarafından Libya'ya sokulmaya çalışılan ticari malların ve ürünlerin engellenmeyeceğinin, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan ihale komisyonları ile satın alma komisyonlarının işlemlerinde önceliğin Ticari Acenteler Siciline kayıtlı ve gerekli izinleri almış olan ticari acentelere verileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir. (2836)
EK4: Karar metni ve tercümesi
OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen yazıya atfen; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafınca yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik gönüllü prensip ve standartları içeren Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nin (OECD Guidelines for Multinational Enterprises ) geliştirildiği;

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberinin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 46 ülke tarafından kabul edilmiş olduğu ve bu ülkelerde faaliyet gösteren veya bu ülkeler menşeli çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin hükümet politikalarıyla uyumunun sağlanması, faaliyette bulundukları toplum ile kuruluşlar arasındaki karşılıklı anlayış ve güvenin sağlamlaştırılması ve yabancı yatırımlar için uygun bir iş ortamı sağlayarak çok uluslu kuruluşların sürdürülebilir kalkınmaya katkısının arttırılması amaçlarını gütmekte olduğu; Rehberin, ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk alanında en kapsamlı ve aynı zamanda devletlerce kabul edilmiş çok taraflı önemli bir uluslararası araç niteliği taşımakta olduğu;

Rehberin, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan hakları, tüketici hakları, çevre, kamuoyunu bilgilendirme, rekabet, yolsuzlukla mücadele, vergilendirme, tedarik zinciri, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları içermekte bulunduğu;

Rehberin nihai amacının, uluslararası piyasada rakipler arası dengeyi koruyacak devlet destekli bir kurumsal sorumluluk davranışı geliştirilmesini sağlayarak çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını arttırmak olduğu; söz konusu Rehberin, gönüllü prensip ve standartları içermekle beraber, Rehberde yer alan ilke ve tavsiyelerin uluslararası toplumca üzerinde mutabık kalınmış değerler olduğu; bu yüzden çok uluslu şirketlerden faaliyette bulundukları ülkelerde Rehberde belirtilen ilke ve tavsiyeler doğrultusunda hareket etmelerinin beklenmekte olduğu; nitekim, çok uluslu şirketlerin çoğunluğunun misyon ve vizyonlarının da Rehberde yer alan prensip ve standartlarda uyumlu bir şekilde formüle edilmiş olduğu; anılan Rehberin son olarak 2011 yılında güncellenmiş olduğu, Türkçe çevirisinin Ekonomi Bakanlığı’nın aşağıda linki bulunan ‘’Yurt Dışında Yatırım’’ internet sitesinde yayımlanmış bulunduğu;
Rehberi benimseyen devletlerin, 27 Haziran 2000 tarihinde bir “Uluslararası Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler Deklarasyonu” ile uluslararası yatırımlara ve bu yatırımları gerçekleştirecek yatırımcılara karşı takınacakları yapıcı ve işbirliğine yönelik tavrı kamuoyuna açıklamış bulundukları; ayrıca bu devletlerin, idareleri içinde, Rehbere ilişkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, şikayetleri değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunmaktan sorumlu ve diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte etkin bir şekilde çalışacak bir Ulusal Temas Noktası (UTN) oluşturmak yükümlülüğünü taşımakta oldukları; ülkemizde UTN görevinin Ekonomi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğu; bildirilmektedir. (2847)
İlgili Link: http://www.ydy.gov.tr/detay.cfm?MID=283
8. MERSİN GIDA FUARI ALIM HEYETİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği’nden alınan yazıda; 17-20 Nisan 2014 tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek olan Mersin 8. Uluslararası Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı’na yönelik olarak 15-18 Nisan 2014 tarihleri arasında, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, AKİB organizasyonunda Ürdün ve Sudan’dan bir Alım Heyeti Programının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.


Konuyla ilgili AKİB yazısı ekte yer almaktadır. (2849)
EK5 : 8. Mersin Gıda Fuarı Alım Heyeti yazısı
İHALE DUYURULARI

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden (OAİB) alınan bir yazıya istinaden, Ekonomi Bakanlığı Ticari Müşavirliklerimizden bildirilen ihaleler ekte yer almaktadır.(2477)


EK6 : İhale Duyuruları

Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Ayrıntılı bilgi için: Caner YILDIRIM - EBİM İşletmeni

Aspendos Bulvarı No:163 ANTALYA

Telefon: (0242) 311 80 00 (PBX) Fax.: (0242) 311 79 00E-posta: aib@aib.gov.tr Elektronik Ağ: http://www.aib.gov.tr

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət