Ana səhifə

Program kodu


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə1/4
tarix27.06.2016
ölçüsü0.66 Mb.
  1   2   3   4


TÜBİTAK PROJE DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURU KAPAK SAYFASI
PROGRAM ADI

Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG)PROGRAM KODU

1007


SON BAŞVURU TARİHİ
31.05.2005

TÜBİTAK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
TÜBİTAK KAYIT NO:

İLGİLİ TÜBİTAK BİRİMİ/BİRİMLERİ (Destek başvurunuzla ilgili TÜBİTAK birimini/birimlerini yazınız )


KAYIT TARİHİ:

KOPYA SAYISI:

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN

TC KİMLİK NO: 31438185328

VERGİ SİCİL NO: 0350064459DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU

ÖN PROJE DESTEK ÖNERİSİ

PROJE DESTEK ÖNERİSİ ( İLK BAŞVURU)

PROJE DESTEK ÖNERİSİ (REVİZE)

BAŞKA BİR KURUM/KURULUŞ İLE ORTAK DEĞERLENDİRİLECEK PROJE ÖNERİSİBU DESTEK ÖNERİSİ

BAŞKA BIR KURULUŞA SUNULDU MU?
HAYIR

KURUM/KURULUŞUN VERGİ SİCİL NUMARASI

DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURUM/KURULUŞ ADI

Devlet Meteoroloji İşleri Genel MüdürlüğüDESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURUM/KURULUŞUN YAZIŞMA ADRESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 06120-Kalaba/K.Ören/ ANKARA
DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURUM/KURULUŞ KODU (varsa)

ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI KURULUŞUN ADI (Destek başvurusu yapan kuruluştan farklı ise)


ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI KURULUŞUN ADRESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 06120 Kalaba/K.Ören/ ANKARA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 80626 Maslak/ İSTANBUL


ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI KURULUŞUN KODU (varsa)

DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURULUŞUN TİPİ

Kamu Kurumu

PROJENİN BAŞLIĞI

Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik Ozon/UV-B’deki Değişimin Gözlenmesi ve Sonuçlarının Analizi


İSTENİLEN DESTEK MİKTARI (YTL)

485.000


ONAYLANAN DESTEK MİKTARI (YTL) (BOŞ BIRAKINIZ)

ÖNERİLEN PROJE SÜRESİ (AY)
24

ONAYLANAN PROJE SÜRESİ (AY)

(BOŞ BIRAKINIZ)

ÖNERİLEN PROJE BAŞLAMA TARİHİ
01.01.2006

ONAYLANAN PROJE BAŞLAMA TARİHİ (BOŞ BIRAKINIZ)
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADRESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Araştırma Şube Müdürlüğü

06120 Kalaba/K.Ören ANKARA


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN GÖREVİ/ÜNVANI
Fizik Mühendisi


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN FAKS NUMARASI
0-312-3612040
PROJE GİZLİLİK BELGESİ GEREKTİRİYOR MU?

HAYIR


ETİK KURUL ONAYI GEREKLİ Mİ?

EVET HAYIR

HAYIR


PROJENİN İLGİLİ TÜBİTAK BİLİM VE TEKNOLOJİ KODU/KODLARI

(Kodları arbis.tubitak.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz)
ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI 2

EN YÜKSEK AKADEMİK DERECESİ

DERECENİN TARİHİ

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Bülent AKSOYLisans

1986

03123022687

baksoy@meteor.gov.tr
KRİTİK ARAŞTIRMACI

Yılmaz ACARYüksek Lisans

1993

03123022693

yacar@meteor.gov.tr
KRİTİK ARAŞTIRMACI

Mustafa ÖZÜNLÜYüksek Lisans

2001

03123022695

mozunlu@meteor.gov.tr
KRİTİK ARAŞTIRMACI

Mithat EKİCİLisans

1998

03123022693

mekici@meteor.gov.tr
KRİTİK ARAŞTIRMACI

Prof. Dr Selahattin İNCECİKProfesör

1996

02122853143

incecik@itu.edu.tr
KRİTİK ARAŞTIRMACI

Pof. Dr. H. Sema TOPCUProfesör

2004

02122853141

stopcu@itu.edu.tr
KRİTİK ARAŞTIRMACI

Ar.Gör. Deniz DEMİRHANYüksek Lisans

2002

02122853198

demirhand@itu.edu.tr
KRİTİK ARAŞTIRMACI

Ar.Gör. Ceyhan KAHYAYüksek Lisans

2000

02122856842

ckahya@itu.edu.tr


1- Gerçek kişi başvurularında doldurulmalıdır.

2- Kamu Kurumları Araştırma Destekleme Programı başvurusunda Yardımcı Araştırmacı yerine KRİTİK ARAŞTIRMACI bilgisi yazılmalıdır..


TÜBİTAK FORMU TUBF2005-1

KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI

Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; aksini açıkça belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje önerisinde yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bu form ile yaptığım/yaptığımız proje önerisini kabul etmek zorunda olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile TÜBİTAK’ın proje değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve bu hükümlere uygun hareket edeceğimi/edeceğimizi; TÜBİTAK’ın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak zorunda olduğumu/olduğumuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim/ettiğimiz kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun TÜBİTAK’ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımızı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.


ARAŞTIRMACININ/PROJE YÜRÜTME GRUBU ÜYELERİİNİN ADI VE SOYADI

İMZASI

TARİH

T.C. KİMLİK NUMARASI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Bülent AKSOY

08.11.2005


ARAŞTIRMACI / PYG ÜYESİ

Yılmaz ACAR

25.05.2005


ARAŞTIRMACI / PYG ÜYESİ

Mustafa ÖZÜNLÜ

25.05.2005


YARDIMCI ARAŞTIRMACI / PYG ÜYESİ

Mithat EKİCİ

25.05.2005


YARDIMCI ARAŞTIRMACI / PYG ÜYESİ

Selahattin İNCECİK

25.05.2005


YARDIMCI ARAŞTIRMACI / PYG ÜYESİ

H.Sema TOPCU

25.05.2005


YARDIMCI ARAŞTIRMACI / PYG ÜYESİ

Deniz DEMİRHAN

25.05.2005


YARDIMCI ARAŞTIRMACI / PYG ÜYESİ

Ceyhan KAHYA

25.05.2005


* Kamu Kurumları Araştırma Destekleme Programı başvurularında Yardımcı Araştırmacı yerine Proje Yürütme Grubu üyesi bilgileri yazılmalıdır.
Bu formu, projeyi öneren kurum ve projenin yürütüleceği kuruluş olarak imzalayarak; formda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; önerilen proje TÜBİTAK’ça kabul edilerek desteklendiği takdirde TÜBİTAK’ın tüm kural, şart ve düzenlemelerine uyacağını ve uyulmasını sağlayacağını; projenin TÜBİTAK’ça kabul edildiği şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için azami özeni göstereceğini; ortaya çıkabilecek menfaat ihlallerini engelleyecek önlemleri alacağını; bu menfaat ihlallerini belirleyecek mali açıklamaların gerektiğinde proje önerisinde görev alan ve/veya projeyle ilgili diğer kuruluş çalışanları tarafından yapılacağını ve gelişecek menfaat ihlallerini verilen proje desteğinin kullanımından önce, önleyecek veya kontrol edecek tedbirleri alacağını TÜBİTAK’ça gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için gerekli ortam ve imkanları sağlayacağını; TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının hızlı, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağını; tüm bu işlemler sırasında TÜBİTAK’a gerekli bildirimleri zamanında yapacağını; aksi takdirde TÜBİTAK’ın uygun gördüğü önlem ve yaptırımları uygulamaya yetkili olduğunu; TÜBİTAK’ın gerekli gördüğünde projenin yürütülmesine devam edilmekle birlikte projenin yürütüldüğü kurum bakımından değişiklik yapabileceğini; bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURUM/KURULUŞ YETKİLİSİNİN

ADI VE SOYADI

İMZASI

TARİH

Adnan ÜNAL

25.05.2005

İDARİ ÜNVANI

TELEFON/FAKS NUMARALARI

ELEKRONİK POSTA ADRESİ

Genel Müdür

312-361 23 50

312-302 20 01aunal@meteor.gov.tr

ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI KURUM/KURULUŞ YETKİLİSİNİN

ADI VE SOYADI

İMZASI

TARİH


İDARİ ÜNVANI

TELEFON/FAKS NUMARALARI

ELEKRONİK POSTA ADRESİ


ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI KURUM/KURULUŞ YETKİLİSİNİN

ADI VE SOYADI

İMZASI

TARİH


İDARİ ÜNVANI

TELEFON/FAKS NUMARALARI

ELEKRONİK POSTA ADRESİ
TÜBİTAK FORMU TUBF2005-1


TÜBİTAK KAMU KURUMU PROJE ÖNERİSİ AÇIKLAMALARI

1. Kurum Bilgisi :

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, atmosferik ve meteorolojik gözlem şebekelerini kurmak, işletmek ve sonuçlarını ülkemiz yarar ve menfaatleri doğrultusunda kullanmakla görevlidir. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslar arası düzeydeki konu ile ilgili muhatap ve odak noktasıdır. Bilimsel ve teknik alt yapısının güçlü olması da bu ilişkilerin güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Temel olarak anılan hava tahminleri ile özdeşleşmesinin dışında şehir planlanmasından, iklim faktörlerine ve su kaynaklarından flora ve faunanın kullanılmasına kadar pek çok konu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir. Anılan konuların pek çoğu için müracaat noktası olmaktan çok itici bir güçtür. Meteoroloji ve atmosfer konularının uluslar arası bilimsel aktivitelerdeki ağırlığı da buradan kaynaklanmaktadır. Bir diğer özelliği ise en son teknolojiyi en verimli şekilde kullanabilme yetisidir.VİZYON : Günlük hayatta; insan yaşamında olabilecek meteorolojik kaynaklı her türlü olumsuzluğu, mümkün olan en alt düzeye çekebilmek, geleceğe yönelik ise; toplumun her kesimi için tüm yaşam içeriğinin yeniden şekillenmesinde, tüm dünyaya önder olabilecek bilgi, beceri ve dinamiklere sahip; kurumsallaşmış organik bir yapının yegane temsilcisi olmak, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün vizyonudur.
A. METEOROLOJİK AKTİVİTELER
a. Genel atmosferik dolaşımının izlenmesi ve yakın dönem hava tahmini.
İlke olarak hava tahmini, genel atmosferik dolaşımın takip edilmesi esasına dayanır. Bu nedenle, olabilecek en sağlıklı şekilde atmosferi izleyebilmek, bizlere doğru şekilde hava tahmini yapma imkanını sağlamaktadır. Bu amaç ile son zamanlarda geliştirilen radar ve uydu teknolojilerinin kullanımı, meteorolojik hava tahmininin gerçekleşmesi oranındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Uydu marifeti ile genel dolaşımı çok daha sağlıklı şekilde gözlemenin avantajını meteorolojik kurumlar oldukça iyi kullanmaktadır.
b. Meteoroloji ile ilintili tüm yaşamsal birimlere günlük risk tablolarının hazırlanması.
Genel olarak kuvvetli meteorolojik olayların tahmin edilerek toplumun uyarılması meteoroloji kurumlarının bir ana hedefi olmuştur. Kuvvetli yağışlar, don olayları ve fırtına gibi bilinen geleneksel meteorolojik olayların dışında, ozon tabakasının gözlemi sonunda ozon ve buna bağlı olarak ultraviyole radyasyon risk faktörleri, yüzey ozonundaki artışın getirdiği riskler, hava ve toprak neminin gözlemi sonunda olası orman yangınlarını içeren yangın gibi riskler, meteorolojik kökenli kurumların gündemindeki yeni risk faktörleridir. Yeni ve geleneksel tüm risk faktörlerinin belirlenmesi ile oluşturulacak risk tabloları, daha kaliteli bir yaşamı toplumumuza verecektir.
c. Ulusal meteorolojik modellemenin tamamlanması.
Tüm meteorolojik ve atmosferik parametrelerin birbirleri ile olan etkileşimlerinin, bir dizi matematiksel formülasyonlar ile izah edilmesi anlamında kullanılan modellemeler, meteoroloji kurumlarının vazgeçilmez gereksinimleridir. Ancak bu performansı gösterebilen bireysel ülke ve kurumlar son derece sınırlıdır. Bu kapasiteye sahip olmayan ülke ve kurumlar ortak çalışmaların ürünlerini kullanmaktadırlar. Bu projenin ülkemize getireceği en önemli kazanımlardan biri de; benzer amaçlara yönelik olarak yapılacak modellemeler için gerekli olan çok çeşitli ve doğru veri kazanımı ile modelleme çalışmalarının tamamlanabilmesine yardımcı önemli birkaç parametreyi sağlaması olacaktır.

d. Haftalık, aylık ve mevsimlik hava tahminlerinin yapılması.
Bazı kesimlerce çok hoş karşılanmasa da, insan hayatının neredeyse tamamı; planlı ve programlı bir sürece dönüşmüştür. Bu süreç içerisinde beklenen dışında hiçbir olay hoş karşılanmamaktadır. Halen bir kaç gün ile sınırlı meteorolojik tahminlerin, mevsimlik tahminler boyutuna taşınması da, planlı insan hayatına kolaylıklar getirecektir. Tüm meteorolojik kurumların şu andaki ‘yakın’ hedefleri arasında, mevsimlik meteorolojik tahminler bulunmaktadır. Ülke ve kurum olarak bu hedefin dışında kalmamız mümkün değildir.

e. Tüm detayları ile ülke genelinde ve bölgesel iklim sinyallerinin belirlenmesi.
Uzaktan algılama marifeti ile ülkemize yüksek çözünürlüklü çok çeşitli meteorolojik ve atmosferik veri sağlanabilir. Her bir ilimizin yaklaşık bir meteoroloji gözlem istasyonu ile temsil edildiği gerçeğinden yola çıkarak, “Uzaktan algılama ve uydu verilerinin” kullanımı sonucunda ülkemizin en az her 5 metre karesinin meteorolojik ve atmosferik açıdan incelendiğini düşünmenin heyecanını hissetmemek olanaksızdır. Ancak bu teknolojiye sahip olmanın ötesinde, ilk aşamada yapılması gereken çalışma; yer istasyonları ile doğru veri elde etmek ve daha sonra uzaktan algılama verileri ile yer istasyonları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Oysa uzaktan algılamanın bizler için bir gelecek olacağının bilincinde ve fakat yer istasyonlarımızın güvenilir olmasına özen göstermemiz gerekliliğini de gözden kaçırmamamız gerekir. İklim çalışmaları için gerekli olan parametrelerin başında güneş ile ilgili parametreler gelmektedir. İklim sinyallerinin iyi belirlenebilmesi güvenilir bir güneş radyasyon veri setine olan ihtiyacı doğurur.
f. Bütün yönleri ile iklim değişikliği konusunda otorite oluşumunu sağlamak.
İklim değişikliğinin ortaya konması, tüm meteorolojik ve atmosferik parametrelerin veri setinin elde edilmesi ve bundan faydalanarak, her bir parametre için zaman dizisi analizlerinin yapılması ile mümkündür. Mümkün olduğu ölçüde uzun zaman dizisine sahip çeşitli parametrelerin iklim çalışmalarında kullanılması; bu ölçüde sağlıklı ve güvenilir iklim değişikliği çalışmalarını beraberinde getirir. Zaman dizisi analizlerinin dışında, mevcut parametrelerin etkileşim süreç ve sonuçlarının bilinmesi sağlıklı iklim değişikliği çalışmaları için gerekli bir koşuldur.
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət