Ana səhifə

EndüKSİyon motorlari – ÜÇ fazli, standard boyutlu ve çikiş GÜÇLÜ, genel amaçli şASİ numaralari 56 İLÂ 315 ve flanş numaralari 65 İLÂ 740


Yüklə 0.66 Mb.
tarix18.07.2016
ölçüsü0.66 Mb.


TS EN 50347

Şubat 2005

ICS 29.160.30

ENDÜKSİYON MOTORLARI – ÜÇ FAZLI, STANDARD BOYUTLU VE ÇIKIŞ GÜÇLÜ, GENEL AMAÇLI - ŞASİ NUMARALARI 56 İLÂ 315 VE FLANŞ NUMARALARI 65 İLÂ 740
General purpose three – Phase induction motors having standard dimensions and outputs – Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA
  • Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
  • Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.
Kalite Sistem Belgesi

İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.
Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)

TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK


Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)

TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.


DİKKAT!

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.


Ön söz


  • Bu standard, CENELEC tarafından kabul edilen EN 50347 (2001) standardı esas alınarak TSE Elektrik Hazırlık Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 15 Şubat 2005 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.
  • Bu standardın kabulü ile TS 731 (1984) ve TS 732 (1984) iptal edilmiştir.

.

İçindekiler


1 Kapsam 1

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 1

3 Harf sembolleri ve boyutlar ile ilgili taslak resimler 1

3.1 Boyutlarla ilgili harf sembolleri 1

3.2 Boyutlarla ilgili taslak resimler 3

4 Şasi büyüklükleri ve flanş numaraları ile ilgili harfler 4

5 Bağlantı kutusunun yeri 4

5.1 Ayaklı makinalar 4

5.2Yalnızca flanşlı makinalar 4

6 Montaj flanşındaki deliklerin konumu (ayrıca, makinada ayaklar bulunduğunda) 4

7 Tespit boyutları ve toleranslar 5

7.1 Ayaklarla monte edilen makinalar 5

7.2 Flanşla monte edilen makinalar 6

7.3 Mil ucu boyutları 7

7.4 Mil ile ayak yüzeyi arasındaki paralellik 8

7.5 Kama yuvası ile mil ekseni arasındaki paralellik 8

7.6 Kama yuvasının yanal yer değiştirmesi 8

8 Ölçme metotları 8

8.1 Mil uzantısı salgısı 8

8.2 Fatura ile milin merkezlenmesi 9

8.3 Flanşın montaj yüzeyi ile mil arasındaki diklik 10

8.4 Mil ile ayak yüzeyi arasındaki paralellik 10

8.5 Kama yuvası ile mil ekseni arasındaki paralellik 11

8.6 Kama yuvasının yanal yer değiştirmesi 11

9 Şasi büyüklükleri–mil uzantıları–beyan çıkış güçleri–flanş numaraları arasındaki ilişki 11Endüksiyon motorları – Üç fazlı, standard boyutlu ve çıkış güçlü,

genel amaçlı - Şasi numaraları 56 ilâ 315 ve flanş numaraları 65 ilâ 740

1 Kapsam


Bu standard; boyutları IEC 60072-1’den seçilmiş, endüstriyel amaçlar için kullanılan, beyan gerilimleri 690 V’u aşmayan, 50 Hz. frekanslı, genel amaçlı ve standard boyutlu üç fazlı endüksiyon motorlarını kapsar. Bu üç fazlı endüksiyon motorlarına ait, şasi ve flanş numaraları ile ilgili aralıklar aşağıda belirtilmiştir :
- Şasi numaraları – mil yükseklikleri : 56 mm ilâ 315 mm.

- Flanş numaraları – flanşın adım dairesi çapı : 65 mm ilâ 740 mm.2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar


Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.


EN, ISO, IEC

Adı

TS No1)

Adı

vb. No

(İngilizce)
(Türkçe)

EN 20273


Fasteners – Clearance holes for bolts and screws

TS 528

EN 20273


Bağlama elemanları-Civatalar için boşluklu delikler

EN 20286


ISO system of limits and fits

TS 1845-1

EN 20286-1Toleranslar-Sınır ölçüleri ve alıştırmalar için ISO sistemi-Bölüm 1: Genel Kurallar-Toleranslar sapmalar ve alıştırmalar için

IEC 60034-7


Rotating electrical machines – Part 7: Classification of types of constructions and mounting arrangements and terminal box position (IM Code)

TS 3211

EN 60034-7Döner elektrik makinaları - Bölüm 7:Yapılış tiplerinin sınıflandırılması, montaj düzenlemeleri ve bağlantı ucu kutusunun konumu (IM Kodu)

IEC 60072-1Dimensions and output series for rotating electrical machines – Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080

-

-3 Harf sembolleri ve boyutlar ile ilgili taslak resimler


Aşağıdaki semboller bir motorun boyutları ile ilgili özellikleri belirtmektedir. Zorunlu olan boyutlar yıldız işareti ile gösterilmiştir.

3.1 Boyutlarla ilgili harf sembolleri


*A - Tespit deliklerinin merkez hatları arasındaki uzaklık (önden görünüş)

AA - Ayak ucu genişliği (önden görünüş)

AB - Ayaklar arası dıştan dışa boyut (önden görünüş)

AC - Makina çapı

AD - Makinanın merkez hattından bağlantı kutusunun en dış tarafına veya makinanın kenarına monte edilen en fazla çıkıntı yapan bölümüne kadar olan uzaklık

*B - Tespit deliklerinin merkez hatları arasındaki uzaklık (önden görünüş)

BA - Ayak uzunluğu (yandan görünüş)

BB - Ayaklar arası dıştan dışa boyut (yandan görünüş)

*C - Makinanın tahrik tarafında mil üzerindeki faturadan itibaren ayakların en yakınındaki montaj deliklerinin merkez hattına kadar olan uzaklığı

CA - Makinanın tahriksiz tarafında mil üzerindeki faturadan itibaren ayakların en yakınındaki montaj deliklerinin merkez hattına kadar olan uzaklığı*CB - Makinanın tahrik tarafında mil üzerindeki faturanın yuvarlak kısmı

CC - Makinanın tahriksiz tarafında mil üzerindeki faturanın yuvarlak kısmı*D - Makinanın tahrik tarafındaki mil uzantısının çapı
1) TSE Notu : Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir

DA - Makinanın tahriksiz tarafındaki mil uzantısının çapı

DB - Makinanın tahrik tarafında merkez deliğindeki diş büyüklüğü

DC - Makinanın tahriksiz tarafında merkez deliğindeki diş büyüklüğü*E - Makinanın tahrik tarafındaki faturadan itibaren mil uzantısının boyu

EA - Makinanın tahriksiz tarafındaki faturadan itibaren mil uzantısının boyu*EB - Makinanın tahrik tarafındaki kamanın boyu

EC - Makinanın tahriksiz tarafındaki kamanın boyu

ED - Makinanın tahrik tarafında mil üzerindeki faturadan itibaren kama yuvasının en yakın ucuna kadar olan uzaklığı

EE - Makinanın tahriksiz tarafında mil üzerindeki faturadan itibaren kama yuvasının en yakın ucuna kadar olan uzaklığı*F - Makinanın tahrik tarafında mil uzantısındaki kama yuvasının veya kamanın genişliği

FA - Makinanın tahriksiz tarafında mil uzantısındaki kama yuvasının veya kamanın genişliği*FB - Makinanın tahrik tarafında kama yuvasının altındaki yuvarlak kısım

FC - Makinanın tahriksiz tarafında kama yuvasının altındaki yuvarlak kısım

G - Kama yuvasının alt kısmından itibaren makinanın tahrik tarafında mil uzantısının ters tarafındaki yüzüne kadar olan uzaklık

*GA - Kamanın üst kısmından itibaren makinanın tahrik tarafında mil uzantısının ters tarafındaki yüzüne kadar olan uzaklık

GB - Kama yuvasının alt kısmından itibaren makinanın tahriksiz tarafında mil uzantısının ters tarafındaki yüzüne kadar olan uzaklık

GC - Kamanın üst kısmından itibaren makinanın tahriksiz tarafında mil uzantısının ters tarafındaki yüzüne kadar olan uzaklık

*GD - Makinanın tahrik tarafında mil uzantısındaki kamanın kalınlığı

*GE - Makinanın tahrik tarafında mil uzantısının üst kısmındaki kama yuvasının derinliği

GF - Makinanın tahriksiz tarafında mil uzantısındaki kamanın kalınlığı

GH - Makinanın tahriksiz tarafında mil uzantısının üst kısmındaki kama yuvasının derinliği

*H - Milin merkez hattından itibaren ayakların alt kısmına kadar olan uzaklık (temel boyut)

HI - Milin merkez hattından itibaren montaj yüzeyine kadar olan uzaklık, örnek olarak ayaklar yukarı


durumda olan makinalarda ayakların alt kısmı

HA - Ayakların kalınlığı

HC - Yatay makinanın üst kısmından itibaren ayakların alt kısmına kadar olan uzaklık

HD - Makinanın üst kısmına monte edilen kaldırma halkası, bağlantı kutusu veya başka en fazla çıkıntı yapan bölümün üst kısmından itibaren ayakların alt kısmına kadar olan uzaklık

HE - Montaj yüzeyinden itibaren ayakları yukarı durumda olan makinaların en alt bölümüne kadar olan uzaklık

*K - Makinanın ayaklarındaki yarıkların genişliği veya deliklerin çapı

L - Tek mil uzantılı makinanın dıştan dışa boyu

LA - Flanş kalınlığı

LB - Flanşın montaj yüzeyinden itibaren makinanın uç kısmına kadar olan uzaklık

LC - Makinanın tahriksiz tarafında mil çıkışı bulunan makinanın dıştan dışa boyu

*M - Tespit deliklerinin adım daire çapı

*N - Fatura çapı

*P - Flanşın dış çapı veya dairesel olmayan şeklin, en büyük radyal boyutun iki katı olması durumundaki boyutu

*R - Flanşın montaj yüzeyinden itibaren mil üzerindeki faturaya kadar olan uzaklık

*S - Montaj flanşındaki tespit deliklerinin çapı veya anma diş çapı

*T - Fatura derinliği
Not – 1 Yukarıdaki semboller, bu standard için gerekli olan ek harflerle birlikte IEC 60072-1’de belirtilen tüm harf sembolleri göstermektedir.
Not – 2 Bir motorun, tahrik tarafı ve tahriksiz tarafı ile ilgili tarifler IEC 600034-7’de verilmiştir.


3.2 Boyutlarla ilgili taslak resimler
1) FF – Arkadan erişilebilen

FT – Arkadan erişilemeyen2) Bu ISO sembolü kullanılan izdüşüm metodunu gösterir.

4 Şasi büyüklükleri ve flanş numaraları ile ilgili harfler


Şasi büyüklükleri ile ilgili harfler
S – Kısa boy şasi büyüklüğü

M – Orta boy şasi büyüklüğü

L – Uzun boy şasi büyüklüğü
Flanş numaraları ile ilgili harfler
FF – Vida dişi açılmamış delikli flanş

FT – Vida dişi açılmış delikli flanş5 Bağlantı kutusunun yeri
5.1 Ayaklı makinalar


Motorun tahrik tarafından bakıldığında, motor üzerindeki bağlantı kutusu, üst taraftan itibaren sağ el tarafında motorun yatay merkez hattının altında 10o’ye kadar olan bir bölgede kalan merkez hattına yerleştirilmelidir.
Bağlantı kutusunun motorun üst kısmında olmaması durumunda motorların; bağlantı kutusu, motorun sipariş edildiği sürede kullanıcı tarafından talep edilirse, tahrik tarafından bakıldığında imalâtçı tarafından sağ el tarafına yerleştirilecek şekilde imal edilmelidir.
Not – Dik açılarda dört yönden herhangi birinde kablonun, bağlantı kutusuna girebilmesi için tercihen bir düzenleme yapılmalıdır.

    1. Yalnızca flanşlı makinalar


Herhangi bir husus belirtilmemiştir.

6 Montaj flanşındaki deliklerin konumu (ayrıca, makinada ayaklar bulunduğunda)


Ayaklarla monte edilmiş makina bir flanş ile de teçhiz edildiğinde flanştaki delikler, Madde 3.2’deki taslak resimlerde gösterildiği gibi açısal konumda yerleştirilmelidir.


7 Tespit boyutları ve toleranslar
7.1 Ayaklarla monte edilen makinalarÇizelge 1 – Mil yükseklikleri 56 mm’den 315 mm’ye kadar olan makinalar için boyutlar

Şasi numarası


H

A

mmB

mm

C

mmK1)

Anma


mm

Civata veya vida

mm


Anma

mm

En büyük sapma

mm

56M

63M
71M80M
90S

90L
100L

112M
132S

132M
160M

160L
180M

180L
200M

200L
225S

225M
250S

250M
280S

280M
315S

315M

56

63


71

80
90

90
100

112
132

132
160

160
180

180
200

200
225

225
250

250
280

280
315

315

- 0,5

- 0,5
- 0,5- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 0,5

- 0,5
- 1

- 1
- 1

- 1

90

100


112

125
140

140
160

190
216

216
254

254
279

279
318

318
356

356
406

406
457

457
508

508

71

80
90100
100

125
140

140
140

178
210

254
241

279
267

305
286

311
311

349
368

419
406

457

36

40


45

50
56

56
63

70
89

89
108

108
121

121
133

133
149

149
168

168
190

190
216

216

5,8

7
7


10
10

10
12

12
12

12
14,5

14,5
14,5

14,5
18,5

18,5
18,5

18,5
24

24
24

24
28

28

M5

M6


M6

M8
M8

M8
M10

M10
M10

M10
M12

M12
M12

M12
M16

M16
M16

M16
M20

M20
M20

M20
M24

M241) “K” anma boyutları, EN 20273’deki seriden seçilir ve boyutların toleransı EN 20286’ya göre H17 dir. Kapalı yarıklar için tolerans, yarık genişliğine uygulanır. Açık uçlu yarıklara müsaade edilmez.7.2 Flanşla monte edilen makinalar


Şasi büyüklüğüne göre ayrılan flanş numaraları Madde 9’da, Çizelge 6 ilâ Çizelge 9’da verilmiştir.
Ayaklı ve flanşlı makinalar, Çizelge 1’den seçilen A, B ve C boyutlarında olmalıdır.
Çizelge 2 – Adım dairesi çapları 65 mm’den 740 mm’ye kadar olan flanşlar için boyut ve toleranslar


Flanş

numarası


FF veya

FT


M

mm


N

P1)

En

çokmm

R

mm

Delik

Sayısı


S

T4)
En

çok


mm

Merkezlenme5)

ve diklik

µm

Anma

ISO ToleransıVida dişi açılmamış

delikler


(FF)2)

Anma
mmVida dişi açılmış delikler (FT) 3)

mm
µm

µm


Diş

65

75
85

100

115
130165

215
265

300

350
400500

600
74065

75
85

100

115
130165

215
265

300

350
400500

600
740
50

60
70

80

95
110130

180
230

250

300
350450

550
680
J6

J6
J6

J6

J6
J6J6

J6
J6

J6

h6
h6h6

h6
h6
+11

+12
+12

+12

+13
+13+14

+14
+16

+16

0
0


0

0
0


-5

-7
-7

-7

-9
-9-11

-11
-13

-13

-32
-36-40

-44
-50
80

90
105

120

140
160200

250
300

350

400
450550

660
8000

0
0


0

0
0


0

0
0


0

0
0


0

0
0


4

4
4


4

4
4


4

4
4


4

4
8


8

8
8


5,8

5,8
7

7

10
1012

14,5
14,5

18,5

18,5
18,518,5

24
24M5

M5
M6

M6

M8
M8M10

M12
M12

M16

M16
M16M16

M20
M20
2,5

2,5
2,5

3

3
3,53,5

4
4


5

5
5


5

6
6


80

80
80

80

80
100100

100
100

125

125
125125

160
160
1) Anlaşma ile, montaj flanşlarının dış hattı daireden başka bir şekilde olabilir.

“P” boyutu, çizelgede verilen yalnızca eksi yönde sapabilir.


2) Anma vida dişi açılmamış delik boyutları, EN 20273 serisinden seçilir ve EN 20286’ya göre delik boyutlarının toleransı H17 olmalıdır.
3) Arkadan erişilemeyen (FT) flanşla monteli makinalarda, montaj bölümündeki vida dişi açılmamış deliklerin, arkadan erişilebilen (FF) flanşa karşılık olan boyut için gösterildiği gibi olması tavsiye edilir.
4) Fatura ile flanş yüzeyi arasındaki köşe yarıçapı 0,8 mm’yi aşmamalıdır.
5) Faturanın mile göre merkezlenmesi ve flanş yüzeyinin mile göre dikliği. Bu değerler, Madde 8.2 ve Madde 8.3’te belirtilen metotlara göre ölçülen göstergede okunan müsaade edilen en büyük değişmedir. Anlaşma ile bu değerler, çizelgedeki rakamların % 50’ine kadar azaltılabilir.

7.3 Mil ucu boyutlarıÇizelge 3 – Mil uçları için boyut ve toleranslar


Çap1)

D

(DA)
Anma boyu2) E(EA)
mm

Mil3)

uzantısı salgısı

µm


En

fazla


mil

çapı


CB

(CC)


mm

Merkez-deki diş

DB

(DC)Diş

Kama

Kama yuvası

GA6)

(GC)

Anma

mm


Kama yuvası ile

mil çıkıntısı arasındaki uzaklık7)

ED (EE)
mm


Boy 4)

EB

(EC)Genişlik

F(FA)


Kalınlık

GD (GF)Geniş-lik

h

F(FA)Derinlik

GE(GH)Yarıçap

FB(FC)Anma
mm

ISO

Tol.


En az
mm

Anma
mm

ISO

Tol.Anma

mm


ISO

Tol.Anma

Tol.


N9 5)

mm


Anma

mm


Tol.

(yalnız


pozitif)

µm


En çok

En az

mm

mm

9

11

1419

24

2838

42

4855

60

6570

75

8090

J6

J6

J6J6

J6

J6k6

k6

k6m6

m6

m6m6

m6

m6m6

20

23

3040

50

6080

110


110

110


140

140


140

140


170

170


30

35

3540

40

4050

50

5060

60

6060

60

6070

0,6

0,6


0,6

0,6


0,6

1,0


1,0

1,0


1,0

1,6


1,6

1,6


1,6

1,6


1,6

2,5


M3

M4

M5M6

M8

M10M12

M16


M16

M20


M20

M20


M20

M20


M20

M24


14

16

2232

40

5070

90

100100

125


125

125


125

140


140

3

4

56

8

810

12

1416

18

1820

20

2225

h9

h9

h9h9

h9

h9h9

h9

h9h9

h9

h9h9

h9

h9h9

3

4

56

7

78

8

910

11

1112

12

1414

h9

h9

h9h9

h11


h11

h11


h11

h11


h11

h11


h11

h11


h11

h11


h11

3

4

56

8

810

12

1416

18

1820

20

2225

1,8

2,5


3

3,5


4

4

55

5,5


6

7

77,5

7,5


9

9


100

100


100

100


200

200


200

200


200

200


200

200


200

200


200

200


0,16

0,16


0,25

0,25


0,25

0,25


0,4

0,4


0,4

0,4


0,4

0,4


0,6

0,6


0,6

0,6


0,08

0,08


0,16

0,16


0,16

0,16


0,25

0,25


0,25

0,25


0,25

0,25


0,40

0,40


0,40

0,40


10,2

12,5


16

21,5


27

31

4145

51,5


59

64

6974,5

79,5


85

95


0,9

1,1


1,4

1,9


2,4

2,8


3,8

4,2


4,8

5,0


5,0

5,0


5,0

5,0


5,0

5,0


1) 25 mm’ye kadar olan çaplar için, 0,5 mm’lik bir faturanın yeterli olduğu kabul edilir, bu durumda CB yarıçapı, mil faturasındaki eksenel adımı aşmamalıdır.

2) Mil boyunun toleransı, tüm boyutlar için – 0,5 mm’ dir.

3) Mil uzantısı salgısı ile ilgili değerler, Madde 8.1’deki metoda göre ölçülerek göstergede okunan müsaade edilen en büyük değişmedir. Anlaşmayla bu değerler, çizelgede belirtilen rakamların% 50’ine kadar azaltılabilir.

4) EB, kapalı bir kama yuvası içindeki yuvarlak uçlu kama içindir, açık uçlu kama yuvası için düz uçlu kama uzunluğuna, EB – F’den daha az olmamak üzere müsaade edilir.

5) Kama yuvası toleransı N9, normal kamalara uygulanır, P9, anlaşmaya göre takılı kamalara uygulanabilir.

6) GA toleransları, Çizelgede verilen diğer boyut değerlerinden hesaplanabilir.

7) Kama yuvası kenarından mil faturasına kadar olan uzunluk, aşağıdaki kurala göre hesaplanır:

Mil çapı D (mm) ED en az (mm)

≤ 50 0,1 x D

> 50 5,0

7.4 Mil ile ayak yüzeyi arasındaki paralellik


Paralellik toleransı Çizelge 4’e uygun olmalıdır.
Çizelge 4 - Paralellik toleransı


H

Anma
(mm)


Milin en son uçlarında alınan H değerinin

ölçümleri arasındaki değişme sınırları

(mm)


Mil uzunluğu


(mm)< 2,5 H

≥ 2,5 H ≤ 4 H


> 4 H56’dan büyük 250’ye kadar

250’den büyük 315’e kadar0,5

1


0,8

1,5


1

2Not – 1 Tolerans, mil uzantıları dahil, milin tam uzunluğu boyunca geçerlidir.
Not – 2 Ölçme metodu Madde 8.4’te gösterilmiştir.

7.5 Kama yuvası ile mil ekseni arasındaki paralellik


Paralellik toleransı Çizelge 5’e uygun olmalıdır. Bu tolerans, kama yuvası orta boyuna olan düzlem ile mil eksenini içeren teorik olarak kama yuvası orta boyuna düzlem arasındaki değişme sınırı olarak belirtilir. Kama yuvasının kullanılabilen uzunluğunun her bir ucunda alınan bu iki düzlem arasındaki mesafe, aşağıda belirtilen sınır değerleri içinde kalmalıdır.
Çizelge 5 - Paralellik toleransı


EB (EC) Anma
(mm)

EB (EC)’nin en son uçlarındaki

teorik konumdan olan sapma sınırı


(mm)

≤ 100

> 100


≤ 0,05

≤ 0,0005 x EB (EC)
Not – Ölçme ile ilgili gösteriliş Madde 8.5’te belirtilmiştir.

7.6 Kama yuvasının yanal yer değiştirmesi


Yanal yer değiştirme toleransı 0,1 mm olmalıdır. Bu tolerans, kama yuvasının kullanılabilen uzunluğu boyunca herhangi bir noktadaki en büyük sapma olarak belirtilir. Bu sapma, kama yuvasının merkez hattından kama yuvasının aşağı durumdaki gerçek konumuna dik olan mil uzantısının merkez hattından geçen düzleme kadar olan mesafedir.
Not – Ölçme ile ilgili gösteriliş Madde 8.6’da belirtilmiştir.

8 Ölçme metotları
8.1 Mil uzantısı salgısı


Göstergenin uç noktası, uzunluğu boyunca milin ortasına uygulanır. Milin bir kez yavaş dönüşü boyunca göstergedeki en büyük ve en küçük değerler okunur. Okuma sonucunda elde edilen değerler arasındaki fark Çizelge 3’te verilen değeri aşmamalıdır.
Deney, yatay veya düşey konuma ayarlanmış motor ve motora doğrudan tespit edilen ya da motor ile göstergenin her ikisini destekleyen müşterek levha yüzeyine monte edilen gösterge ile yapılabilir.


8.2 Fatura ile milin merkezlenmesi


Gösterge, flanşın montaj yüzeyinden yaklaşık 10 mm mesafede, şekilde gösterilene benzer bir düzenle mil uzantısı üzerine sıkıca tespit edilir. Milin bir kez yavaş dönüşü boyunca göstergedeki en büyük ve en küçük değerler okunur.
Merkezlenme deneyinde kullanılan gösterge ile elde edilen en son okunan değerler arasındaki fark Çizelge 2’de verilen değerleri aşmamalıdır.
Deneyin, yer çekimi etkisinden dolayı ölçme serbest yapılacak şekilde mili düşeyde olan makina üzerinde yapılması tavsiye edilir.


8.3 Flanşın montaj yüzeyi ile mil arasındaki diklik


Gösterge, flanşın montaj yüzeyinden yaklaşık 10 mm mesafede, şekilde gösterilene benzer bir düzenle mil uzantısı üzerine sıkıca tespit edilir. Milin bir kez yavaş dönüşü boyunca göstergedeki en büyük ve en küçük değerler okunur.
Diklik deneyinde kullanılan gösterge ile elde edilen en son okunan değerler arasındaki fark Çizelge 2’de verilen değerleri aşmamalıdır.
Deneyin, yataktaki eksenel açıklık ortadan kalkacak şekilde mili düşeye göre ayarlanmış makina üzerinde yapılması tavsiye edilir.8.4 Mil ile ayak yüzeyi arasındaki paralellik


H için ölçme noktaları, her iki uca ulaşılabiliyorsa toplam mil boyu üzerinde veya mil uzantısı boyu (E) üzerinde olabilir. Daha sonra paralellik, toplam mil boyuna göre orantılı olarak hesaplanır.


8.5 Kama yuvası ile mil ekseni arasındaki paralellik

8.6 Kama yuvasının yanal yer değiştirmesi
9 Şasi büyüklükleri–mil uzantıları–beyan çıkış güçleri–flanş numaraları arasındaki ilişki


Ayaklı motorlar için A, B ve C sütunları uygulanır.
Flanşlı motorlar için B, C ve D sütunları uygulanır.
Flanşlı ve ayaklı motorlar için tüm sütunlar (A, B,C ve D) uygulanır.
Not – İkinci bir mil uzantısı ve/veya flanşın gerekli olduğu durumlarda, bunların boyutları, imalâtçı ile müşteri arasındaki anlaşmaya bağlı olmalıdır.
Çizelge – 6 Sincap kafesli rotorlu tamamen kapalı vantilatörle soğutmalı endüksiyon motorları

Standard çıkış gücüA

B

C

D

Şasi büyüklüğü
Mil uzantısı çapıBeyan çıkış gücü


Flanş numarası


2

Kutuplu


mm

4,6,8 Kutuplu

mm

2

Kutuplu


kW

4

Kutuplu


kW

6

Kutuplu


kW

8

Kutuplu


kW

Vida dişi açılmamış

delikler

(FF)

Vida dişi açılmış

delikler (FT)56M

63M


71M

9

11

149

11

140,09 veya 0,12

0,18 veya 0,25

0,37 veya 0,55


0,06 veya 0,09

0,12 veya 0,18

0,25 veya 0,37F100

F115


F130

F65

F75


F85

80M

19

19

0,75 veya 1,1

0,55 veya 0,75

0,37 veya 0,55
F165

F100

90S

90L


24

24

1,5

2,2


1,1

1,50,75

1,1


0,37

0,55


F165

F115

100L

28

28

3

2,2 veya 3

1,5

0,75 veya 1,1

F215

F130

112M

28

28

4

4

2,2

1,5

F215

F130

132S

132M


38

38

38


5,5 veya 7,5

-


5,5

7,5


3

4 veya 5,52,2

3


F265

F165

160M

160L


42

42

42


11 veya 15

18,5


11

15


7,5

11


4 veya 5,5 7,5

F300

F215

180M

180L


48

48

48


22

-


18,5

22


-

15


-

11


F300
200L

55

55

30 veya 37

30

18,5 veya 22

15

F350
225S

225M


55

60

60


-

45


37

45


30

18,5

22


F400
250M

60

65

55

55

37

30

F500
280S

280M


65

75

75


75

90


75

90


45

55


37

45


F500
315S

315M


65

80

80


110

132


110

132


75

90


55

75


F600

Çizelge 7 - Kayar bilezikli rotorlu tamamen kapalı vantilatörle soğutmalı endüksiyon motorları


Standard çıkış gücü

A

B


C

D

Beyan çıkış gücü

Flanş numarası

Şasi büyüklüğüMil uzantısı çapı

mm

4 Kutuplu


kW

6 Kutuplu


kW

8 Kutuplu


kW

Vida dişi açılmamış

delikler

FF

Vida dişi açılmış delikler

FT


160M

160L


42

7,5

11


5,5

7,5


4,0

5,5


F300

F215

180L

48

15

11

7,5

F300
200L

55

18,5 veya 22

15

11

F350
225M

60

30

18,5 veya 22

15 veya 18,5

F400
250M

65

37 veya 45

30

22

F500
280S

280M


75

55

75


37

45


30

37


F500
315S

315M


80

90

110


55

75


45

55


F600

Çizelge 8 - Sincap kafesli rotorlu havalandırmalı endüksiyon motorları

Standard çıkış gücüA

B

C

D

Şasi büyüklüğü


Mil uzantısı çapı

mm

Beyan çıkış gücü


Flanş numarası


2 Kutuplu


mm

4,6,8Kutuplu


mm

2 Kutuplu


kW

4 Kutuplu


kW

6 Kutuplu


kW

8 Kutuplu


kW

Vida dişi açılmamış

delikler
FF


160M


160L

48


48
48

11 veya 15

18,5 veya 2211

15 veya 18,57,5

11


5,5

7,5

F350

180M


180L

55


55

55

30

3722

30

15

18,511

15

F350

200M


200L

60


60

60

45

5537

45

22

3018,5

22

F400

225M

60

65

75

55

37

30

F500

250S


250M

65


75

75

90

11075

90

45

5537

45

F600

280S


280M

65


80

80

-

132110

132

75

9055

75

F600

315S


315M

70


90

90

160

200160

200

110

13290

110

F740Çizelge 9 - Kayar bilezikli rotorlu havalandırmalı endüksiyon motorları

Standard çıkış gücüA

B

C

D

Şasi büyüklüğü


Mil uzantısı çapı

mm

Beyan çıkış gücüFlanş numarası4 Kutuplu


kW

6 Kutuplu


kW

8 Kutuplu


kW

Vida dişli açılmamış

delikler

FF

160M

160L


48

7,5

11 veya 15


5,5


7,5

4

5,5


F350

180M

180L


55

18,5

2211

15

7,5

11F350

200M


200L

60

30

3718,5

22

15

18,5F400

225M


65

45 veya 55

30 veya 37


22 veya 30F500

250S

250M


75

75

9045

55

37

45F600

280S


280M

80

110

13275

90

55

75F600

315S


315M

90

160

200110

13290

110F740


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət