Ana səhifə

YTÜ. SİYaset biLİMİ ve uluslararasi iLİŞKİler böLÜMÜ GÜvenlik konusunda güncel tartişmalar ders programi


Yüklə 178 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü178 Kb.


YTÜ. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

GÜVENLİK KONUSUNDA GÜNCEL TARTIŞMALAR DERS PROGRAMI

ÇARŞAMBA1- 13.00-15.452 ÇUKURSARAY-YILDIZ3

Koordinatör: Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu GÜNEY (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

@nursinguney

Ders Asistanları:
Arş. Gör. Dr. Ali Yalçın GÖYMEN (YTU)

Arş. Gör. Alphan TELEK (YTÜ)

Arş. Gör. Elisabeth Elif PEKER (YTÜ)

Bekir İLHAN (YTÜ İİBF Öğrenci Temsilcisi & YTÜ SBUİ Öğrenci Temsilcisi)

DERS PROGRAMI

19 Şubat-Çarşamba

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu GÜNEY’in Açılış Konuşması

&

Dr. Halit HOCA (Suriye Ulusal Konseyi Üyesi ve Şam Deklarasyonu Türkiye Temsilcisi)

Ders Konusu:SURİYE MUHALEFETİ GÖZÜYLE SURİYE SAVAŞI DEĞERLENDİRMELERİ

٭

5 Mart-ÇarşambaFadime ÖZKAN (Star Gazetesi & Akil Adamlar Heyeti Ege Bölgesi Temsilcisi)

Ders Konusu:KÜRT MESELESİ ve ÇÖZÜM SÜRECİ

٭

10 Mart-PazartesiProf. Dr. Mustafa KİBAROĞLU (Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk.)

Ders Konusu:İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMININ BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİLERİ: SORUNLAR VE FIRSATLAR

٭

19 Mart- ÇarşambaProf. Dr. Ayşegül SEVER (Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD Bşk)

Ders Konusu:DIŞ MÜDAHALE, SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE

٭

24 Mart- PazartesiDr. Can KASAPOĞLU (Girne American University & EDAM)

Ders Konusu:DOĞU AKDENİZ ASKERİ TRENDLERİ ve GÜVENLİK ORTAMI ANALİZİ

٭

٭10 Nisan-Perşembe

Doç Dr. Bekir GÜNAY (İstanbul Üniversitesi Avrasya Ens. Md. & Hasen Enstitüsü)

Ders Konusu:ULUSLARARASI POLİTİKANIN İÇ POLİTİKAYI ETKİLEMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1945 ve SONRASI)

٭

11 Nisan-CumaProf. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Ders Konusu:KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM VE TÜRKİYE

٭

18 Nisan -CumaProf. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN (İstanbul Üniversitesi & İstanbul Bilgi Üniversitesi & Türkiye Gazetesi & Akil Adamlar Heyeti Marmara Bölgesi Temsilcisi)

Ders Konusu:BÜYÜK RESMİ GÖRMEK: DÜNYADAKİ YAPISAL VE SİYASAL DEĞİŞİMİN TÜRKİYEYE ETKİLERİ

25 Nisan-Cuma

Prof. Dr. Çağrı ERHAN (Ankara Üniversitesi)

Ders KonusuAB-TÜRKİYE MÜZAKERE SÜRECİNDE SON DURUM

*

30 Nisan- Çarşamba

Sinan ÜLGEN (EDAM Bşk.)

Ders Konusu:Nükleer silahlara ihtiyaç var mı? Türkiye açısından bir değerlendirme

٭

5 Mayıs- PazartesiProf. Dr. Kemal İNAT (Sakarya Üniversitesi)

Ders Konusu:ULUSLARARASI SİSTEMİN DEĞİŞEN YAPISI VE TÜRKİYE’NİN YERİ

٭

7 Mayıs -ÇarşambaDr. Bora BAYRAKTAR (İstanbul Kültür Üniversitesi & Euronews)

Ders Konusu:ISRAEL-PALESTINIAN PEACE PROCESS

٭

16-17 Mayıs- Cuma-CumartesiDers müdavimleri düzenlenen THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIDDLE EAST and SECURITY

THE GEOPOLITICS OF ENERGY: WHAT THE FUTURE MAY BRING? temalı uluslararası konferansa dinleyici statüsünde katılma hakkına sahip olacaklardır.

٭

21 Mayıs-ÇarşambaDoç. Dr. Vişne KORKMAZ (YTÜ)

Ders Konusu:SİLAHLI İNSANİ MÜDAHALE TARTIŞMALARI: ETİK DIŞ POLİTİKA MI BÜYÜK GÜÇ POLİTİKASINA GERİ DÖNÜŞ MÜ?

٭

28 Mayıs-ÇarşambaKapanış Dersi

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu GÜNEY

Ders Konusu:AMERİKAN YAYGINLAŞTIRILMIŞ CAYDIRICILIĞI VE KORE ÖRNEĞİ

KAYNAKÇA

19 ŞUBAT DERSİ

H. Hoca kendi notlarından faydalanacaktır.5 MART DERSİ

Fadime Özkan, Dil Yarası, Kürt Meselesini Konuşmak, Okur Kitaplığı, İstanbul, 2011.

Hüseyin Yayman, Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası, Doğan Yay., İstanbul, 2011.

Orhan Miroğlu, Silahları Gömmek, Everest Yay., İstanbul, 2012.

Bejan Matur, Dağın Ardına Bakmak, Timaş Yay, 2011.

Mesut Yeğen, Son Kürt İsyanı, İletişim Yay., İstanbul, 2011.  1. MART DERSİ

Kibaroğlu’nun tavsiye ettiği kaynaklar www.mustafakibaroglu.com adresinden bulunabilir.

Mustafa Kibaroğlu, "Iran Nükleer Bir Güç mü Olmak İstiyor?" , Avrasya Dosyası - İran Özel, Fall 1999, Cilt. 5, Sayı. 3, ASAM, Ankara, ss. 271-282 http://www.mustafakibaroglu.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ASAM-IranOzel.pdf

Mustafa Kibaroğlu, "İran’ın Nükleer Güç Olma İddiası ve Batı’nın Tutumu: Şah’a Destek, Mollalara Yasak, Akademik Orta Doğu, Cilt. 1, Sayı. 1, 2006, Ankara, ss. 77-111

http://www.mustafakibaroglu.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Kibaroglu-IranNukleer-MEJ2006-Turkce.pdf

http://www.mustafakibaroglu.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/kibaroglu-mostardergisi-reportaj-irannukleer-mart2012.pdf

http://www.mustafakibaroglu.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Kibaroglu-HarbAkademileri-Sempozyum-Iran-Mart2006.pdf

19 MART DERSİ

James N. Rosenau, “The concept of Intervention”, Journal of International Affairs, 22, 2,1968.

Jacob D.Kathman, “Civil War Diffusion and Regional Motivations for Intervention”, Journal of Conflict Resolution, 55, 6, 2011.

Muriel Asseburg and Heiko Wimmen, “Civil War in Syria”, SWP Comments 43, December 2012.

Hugh Pope, Turkey’s Tangled Syria Policy, http://www.ctc.usma.edu/posts/turkeys-tangled-syria-policy

26 MART DERSİ

Deniz Ülke, Arıboğan, Büyük Resmi Görmek, İstanbul, Timaş Yayınları, 2013

Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre yayınları, İstanbul, 2009

Deniz Ülke Arıboğan,, Nefretten Teröre, Ankara Ümit yayıncılık, 200310 NİSAN DERSİ

Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yay., 2010.

Kemal Karpat, Türk Dış Politikası Tarihi, Timaş Yay., 2012.

C.V. Findley, Modern Türkiye Tarihi, Islam, Milliyetçilik ve Modernlik, 1789-2007, (G. Ayas-çev.), Timaş Yay., 2011.  1. NİSAN DERSİ

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/EW_Credit_Deepening_Jan14_i_tcm348-419674.pdf?ts=922014

https://www08.wellsfargomedia.com/downloads/pdf/com/insights/economics/monthly-outlook/MonthlyEconomicOutlook_01152014.pdf

https://www08.wellsfargomedia.com/downloads/pdf/com/insights/economics/indicators/Employment_02072014.pdf

https://www08.wellsfargomedia.com/downloads/pdf/com/insights/economics/weekly-commentary/WeeklyEconomicFinancialCommentary_02072014.pdf

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/140129_FedWatchEEUU_198_tcm348-420492.pdf?ts=922014

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/140207_EconomicWatchEEUU_219_tcm348-423122.pdf?ts=922014

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/140122_EconomicWatchEEUU_218_tcm348-419472.pdf?ts=922014

25 NİSAN DERSİ

2013 AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu, (http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf)

2012 AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu, (http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf)

Müzakere Çerçeve Belgesi (2005), (http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/MuzakereCercevesi/Muzakere_Cercevesi_2005.pdf)

Türkiye’nin Müzakere Stratejisi (2010), (http://www.abgs.gov.tr/files/strateji/yabs_tr1.pdf).


  1. NİSAN DERSİ

http://www.edam.org.tr/Media/Files/195/bolum5.pdf

http://edam.org.tr/Disarmament/TR/belgeler/Politika%20Raporlari/Kibaroglu%20TurkeyNuclearAspirations_TR.pdf

http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publications/GMF_TA_Ulgen_060710web.pdf

http://carnegieendowment.org/files/turkey_bomb.pdf

7 MAYIS DERSİ

Guy Bem Porat (ed.), Failure of the Middle East Peace Process: A Comparative Analysis of Peace Implementation in Israel/Palestine, Northern Ireland and South Africa, Palgrave-McMillan, 2008.

Bassam Abu Sharif, Arafat and the Dream of Palestine, An Insider Account, Palgrave, 2009 (Bayraktar tarafından keyif okuması olarak önerildi.)

Bora Bayraktar, Oslo Barış Görüşmeleri, Küre Yay., 2013.  1. MAYIS DERSİ

Michael Barnett, “Armed for Humanity”, Empire of Humanity, A History of Humanitarianism, Cornell Uni. Press, 2011.

Thomas Weiss, Humanitarian Intervention, Polity Press, NY, second edition, 2012.

Jenifer Welsh, “Civilian protection in Libya: Putting Coercion and Controversy back into RtoP”, Ethics & International Affairs, 25/3, 2011.

David Chandler, “R2P or not R2P? More State-building, Less Responsibility” Global Responsibility to Protect 2, 2010.

Daniella Archibugi- David Chandler, “A Dialogue on International Interventions: When are they a right or obligation”, Ethics and Global Politics, 2009.

28 MAYIS DERSİ

Andrew O’Neil, Asia, the US and Extended Nuclear Deterrence: Atomic Umbrellas in the 21st Century, Routledge, 2013.

Nurşin A. Güney, “Is It time to Rethink about American Extended Deterrence” International Relations and Diplomacy, 2/1, January 2014 (fortcoming)

Nursin A. Guney, “USA-ROK Military Agreement and and US Extended Deterrence”, BİLGESAM Analysis, February 2014.KATILIMCILAR


Halit HOCA

1965 yılında Şamda doğdu. İlk ve orta eğitimini Şam’da bitirdi. 1980 yılında Halep’te ayaklanmaların başlamasıyla Tabipler Birliliğinin destek vermesi  ve Birliği’nin Şam sorumlusu olan babasının tutuklanmasıyla birlikte kendisi de 2 yıl tutuklandı, 17 yaşında hapisten çıktıktan 1 hafta sonra Libya’ya gitti ve lise öğrenimimi Fizzan’da bitirdi. Daha sonra Türkiye’ye gelerek İstanbul Üniversitesi Siyasi İlimler Fakültesinde 1 yıl okudu, sonra İzmir 9 Eylül Tıp Fakültesini bitirdi. Sağlık alanında Türkiye’de  yatırım yapmaya devam ediyor.  Suriye ayaklanması başladıktan sonra zamanımı değişime destek vermek için Suriye’ye ayırdı. Evli ve 4 çocuk babası.

Fadime ÖZKAN

Eskişehir doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü sinema-televizyon bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Kanal 7 televizyonunda haber ve medya programları yapıp yönetti. Yeni Şafak gazetesinde kültür editörlüğü ve yazarlık yaptı, kitap eki çıkardı. 8 yıldır Star gazetesinde yazarlık ve editörlük yapıyor. Pazartesi günleri yayınlanan siyasi gündem röportajlarının yanı sıra, haftada iki gün köşe yazıları yayınlanıyor. Ayrıca Pazar günleri çıkan fikir eki Açık Görüş’ün de editörü. Yemenimde Hare Var/Türkiye’de Başörtüsü Sorunu, Kral Şeffaf, Dil Yarası ve Deneme Bir İki adında yayınlanmış dört kitabı bulunuyor. Kadın Oradaydı adlı ortak kitapta da Hint’i anlatan geniş bir öyküsü var.Mustafa KİBAROĞLU

Mustafa Kibaroğlu, 1981 yılında, kuruluşunun 500. yılında Galatasaray Lisesi’nden mezuniyetini takiben, Boğaziçi Üniversitesi’nde önce 1987 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Lisans ve 1990 yılında Ekonomi Bölümü’nden Master derecelerini almıştır. Doktora çalışmalarını sürdürdüğü Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimi Yol Ayırımında: Güçlendirme ya da Belirsizlik” konulu tezi ile 1996 yılında Doktor unvanını almıştır. Doktora çalışmaları sırasında, 1995 yılında Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü bursu ile İsviçre’de; 1996 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursu ile İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde; ve Doktora sonrası burs ile 1996/1997 akademik yılı boyunca ABD’de California Monterey Enstitüsü’nde “Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu” üzerine araştırmalar yapmış ve eserler yayınlamıştır. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanı ile Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Mustafa Kibaroğlu 2003 yılında Doçent olmasının ardından 2004/2005 akademik yılında davet edildiği Harvard Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Mustafa Kibaroğlu, “Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma”; “Dış Politika Analizi”; “Türk Dış Politikası”; ve “Ortadoğu Güvenliği” konularında dersler vermektedir. Mustafa Kibaroğlu’nun ABD’de yayınlanan Global Security Watch – Turkey: A Reference Handbook (2009) isimli kitabı yanısıra Hollanda'da IOS Press tarafından basılan Defence Against Weapons of Mass Destruction Terrorism (2010); Bioterrorism: Threats and Deterrents (2010), Responses to Nuclear and Radiological Terrorism (2011), Defence Against Terrorism (2011); Analyses and Strategies to Counter the Terrorism Threat (2012) ve Dış Politika Enstitüsü tarafından basılan Turkey’s Neighborhood ve Eastern Mediterranean isimli derleme kitapları ve uluslararası alanda önde gelen Security Dialogue, Bulletin of the Atomic Scientists, Middle East Journal, Korean Journal of Defense Analysis, Middle East Policy, Turkish Studies, Middle Eastern Studies ve Journal of Balkan and Near East Studies gibi SSCI kapsamındaki dergilerde çok sayıda makaleleri mevcuttur ve bu eserlere www.mustafakibaroglu.com sitesinden ulaşılabilir. 1995 Nobel Barış Ödülü sahibi “Pugwash Conferences on Science and World Affairs” isimli akademik kuruluşun Konsey Üyesi olan Prof. Kibaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Haziran 2005’te kurulan NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nde Ocak 2006 - Aralık 2012 döneminde Akademik Danışman olmuştur. Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, Eylül 2011 itibarıyla Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. İleri derecede Fransızca ve İngilizce bilen Mustafa Kibaroğlu, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Ayşegül SEVER

Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararas İlişkiler ABD Bşk. Olarak görev yapmakta olan Sever Yüksek Lisansını Birmingham Üniversitesi’nde, Doktorasını Reading Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Son eserleri arasında Sever, A. (2012). Türkiye’nin Orta Doğu İlişkileri –Kavramsal ve Olgusal Bir Analiz. Der’in Yayınları, Der Kitabevi İstanbul,,Sever, A. (2012). “Çoktaraflılık ve Türkiye-İsrail İlişkileri”, Gülden Ayman (Der.) Mekan, Kimlik, Güç ve Dış Politika,. Yalın Yayıncılık İstanbulSever, A. (2011). “Turquie/Syrie: De Rapprochements En Désillusions”,La Turquie au Moyen-Orient in”,Dorothée Schmid (Dir). CNRS Éditions ParisSever, A. (2011). “Oydaşmacı Kurumsallaşan Rejim: Lübnan Cumhuriyeti”,Ersin Kalaycıoğlu& Deniz Kağnıcıoğlu (Der.), Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Açık Öğretim Fakültesi Eskişehir, sayılabilir. Ayrıntılı özgeçmişi ve diğer çalışmalarının bilgisine https://abb.marmara.edu.tr/cv/2055/aysegul-sever adresinden ulaşılabilir.Deniz Ülke ARIBOĞAN

1965 yılında İstanbul’da doğdu. TED Ankara Koleji’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı ve 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Okulu’nu bitirdi. 1998’de doçent, 2003’te de profesör oldu. Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve 9 kitabı bulunmaktadır. Kitapları arasında Geleceğin Haritası, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Dil İnsanı Konuşur, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna ve Büyük Resmi Görmek’i sayabiliriz.  Deniz Ülke Arıboğan’ın İstanbul Üniversitesi’nde başlayan akademik kariyeri İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversite’lerinde devam etti. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof.Dr.Deniz Ülke Arıboğan Temmuz 2010’dan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmakta ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  Arıboğan aynı zamanda Albert Einstein tarafından kurulan “Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi" üyesidir. Bekir GÜNAY

27 Mayıs 1966 Doğumlu Doç. Dr. Bekir Günay İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programını 1992’de tamamlamış ve 1999’da da Yakınçağ Tarihi Doktora Programını bitirerek Doktor unvanını almıştır. Doç. Dr. Bekir Günay halen İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Bekir Günay’ın ulusal ve uluslararası birçok hakemli dergide yayını ve bildirisi bulunmaktadır. Son faaliyetlerinden  BLOG: Power Struggle in Ukraine: Germany and Russia

http://www.hazar.org/blogdetail/blog/power_struggle_in_ukraine_germany_and_russia__494.aspx adresinden ulaşılabilir.

Mehmet Hüseyin BİLGİN

1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'nda yaptı. Doktorasını ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda "Yeni Teknolojiler ve Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek ve İstihdam Üzerindeki Etkileri" başlıklı tezle 2000 yılında tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçent, 2005 yılında Makro İktisat alanında Doçent ve 2011 yılında da Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Anabilim Dalı’nda profesör oldu. 2000-2011 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi’nde çalıştı ve 2009-2011 yılları arasında bu üniversitede Uluslararası Finans Bölüm Başkanlığı yaptı. 2011 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir, Yeditepe Üniversitesi’nde ise yarım zamanlı olarak ders vermektedir. ABD’deki Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) ve Jacksonville University ile Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi’nde çeşitli zamanlarda misafir profesör ve misafir araştırmacı olarak bulundu. Uluslararası bilimsel indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ile uluslararası konferanslarda sunulmuş çalışmalarının yanı sıra, yayınlanmış mesleki kitapları, çok sayıda ulusal makalesi ve ulusal konferanslarda sunulmuş çalışmaları bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası ve ulusal mesleki kuruluşların yönetiminde ve bazı mesleki-bilimsel dergilerin çeşitli kurullarında yer almaktadır. Aynı zamanda İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği’nin kurucusu ve hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ayrıca, uluslararası akademik-bilimsel kuruluş EBES'in (Eurasia Business and Economics Society) kurucusu ve hâlihazırda Başkan Yardımcısı’dır.Sinan ÜLGEN

Sinan Ülgen 1987 yılında ABD Virginia Üniversitesinde ekonomi ve bilgisayar mühendisliği dallarından mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında Brugge Avrupa Kolejinden yüksek lisansını elde etti. Ülgen, 1990 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında iki yıl boyunca Ankara'da Birleşmiş Milletler dairesinde çalıştı. 1992-1996 yılları arasında ise Brüksel'de Avrupa Birliği Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde görev yapan Sinan Ülgen, bu dönemde Gümrük Birliğiyle ilgili olarak Türkiye'nin müzakere pozisyonunun belirlenmesine katkıda bulundu ve müzakerelere fiilen katıldı. 1996 yılı sonunda Dışişleri Bakanlığından ayrılan Sinan Ülgen, halihazırda İstanbul Ekonomi Danışmanlığın Yönetici Ortağı ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi – EDAM’ın başkanıdır. ABD’de yerleşik Carnegie Endowment for International Peace’in çalışmalarına Türkiye uzmanı olarak katkıda bulunmaktadır. 2004 yılında Kemal Derviş ile beraber yazdığı "Çağdaş Türkiye'nin Avrupa Dönüşümü" başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. 2005 yılında da "AB ile müzakerelerin el kitabı" başlıklı kitabı yayınlanmıştır. Ülgen'in yurtdışında Center for European Policy Studies (CEPS), Center for European Reform (CER), Atlantic Council of the US ve World Economic Forum (WEF) gibi kurumlar ile International Herald Tribune, Financial Times, Wall Street Journal, European Voice, Huffington Post, Foreign Policy ve Le Figaro gibi gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ülgen, World Economic Forum’un Global Council of Europe üyeliği ile Roma’daki NATO Savunma Kolejinin Akademik Kurul üyeliğini de sürdürmektedir.Kemal İNAT

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Universitat Siegen’de Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde görev yapmakta olan İnat’ın çok sayıda ulusal ve uluslar arası yayını bulunmaktadır. Son çalışmaları arasında Bölgesel Soğuk Savaş Tehdidini Aşmak ve Türkiye-İran İlişkileri", Der., Ali Resul Usul, Batı Sonrası Dünyaya Doğru Türk Dış Politikası, MÜSİAD, İstanbul 2013, Kemal İnat "“Türkiye’nin İran Politikası 2012”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ufuk Ulutaş, Ankara." ,SETA Yayınları, , 2013 , Kemal İnat ""Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2012"" ,"Ortadoğu Yıllığı" ,Vol. 8 ,pp. 9 - 30 ,ISSN:2146-7595 ,DOI: ,Aralık ,2013 ,


http://www.acilimkitap.com/ortadogu-yilligi-2012-p362234.html Kemal İnat "Türkiye'nin İran Politikası 2011" ,Ortadoğu Yıllığı ,Vol. 6 ,pp. 9 - 30 ,ISSN:2146-7595 ,DOI: ,Kasım ,2012 ,
http://www.acilimkitap.com/index.php?p=Products&view=362217&q= sayılabilir. Diğer çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.kinat.sakarya.edu.tr/tr adresinden edinilebilir.

Can KASAPOĞLU

Can Kasapoglu, Ph.D., graduated from Ege University’s department of International Relations in 2006. He received his graduate degree from the Turkish Military Academy in 2008 through his M.Sc. thesis assessing Turkish irregular warfare activities in Cyprus before Turkey’s military intervention in 1974. Subsequently, he undertook doctorate studies at the Turkish War College where he gained his Ph.D. in late 2011 by successfully defending his doctoral thesis on “Conventional Forces in Low Intensity Conflicts: 1991 – 1999 Turkish Armed Forces Case”. Can Kasapoglu is a member of the British think-tank Chatham House, and visited this institute for his doctoral literature review efforts. During his academic studies at the War College, he also served for Istanbul based think-tank, BUSAM at Bahcesehir University, as an analyst of political-military affairs concerning Middle East and North Africa (MENA) and Afghanistan – Pakistan (AfPak) strategic issues, and also conducted a field research in Syria in 2010. Following his doctoral studies, Dr. Kasapoglu was invited by the Israeli realist school’s leading think-tank, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, where he served as a post-doc fellow and published analyses on key regional issues including Turkish – Iranian strategic competition and the Syrian turmoil. As a result of his expertise on Turkish – Israeli affairs and familiarity with both sides’ strategic cultures, Dr. Kasapoglu has published numerous articles for the

reputable Israeli daily Jerusalem Post during the deterioration times between Turkey and Israel. Dr. Kasapoglu specializes in strategic affairs in the MENA region, low intensity conflicts and hybrid warfare, defense issues; especially Israeli military thought and Iranian military modernization trends, and Turkish – Israeli relations. Dr. Can Kasapoglu is a faculty member at Girne American University, and also works for the Istanbul-based independent think-tank EDAM.

Çağrı ERHAN

Prof. Dr. Çağrı Erhan (d. 1972 İstanbul), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Direktörü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Ankara Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler [1] dergilerinin kurucu editörlerindendir. Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP), Perceptions ve Journal of American Studies in Turkey dergilerinin yayın kurulunda yer almaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Tarih konularında çeşitli yayınları bulunmaktadır.2013'te Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde Jean Monnet Chair unvanını almıştır.Bora BAYRAKTAR

Bora Bayraktar (Ph.D.) is an experienced international professional journalist and academician specialized in Turkish Foreign Policy and the Middle East Affairs. He has been covering and travelling in the region since 1995. Interviewed world leaders including Benazir Butto, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Lech Walessa, Yasser Arafat, Ibrahim Rugova, Hashim Tachi etc. in more than 20 countries. He has two books published in Turkey: “A’RAF – From Oslo Peace to the Al Aqsa Uprising” and Hamas. Most recently he covered Israeli elections in 2013, Syrian crisis and developments in Iran. He has been to many war zones including Iraq, Afghanistan and Former Yugoslavia. Bayraktar, worked as head of international desk at Turkey’s biggest national televisions ATV and CNN Turk. Currently working for Euronews TV as their representative in Istanbul. Bayraktar attended US’ one of the most prestigious journalism fellowship, the Knight Wallace Fellowship in University of Michigan 2005, also joined CNN IPP program in Atlanta(2002) and Reuters TV News Workshop in Istanbul.Vişne KORKMAZ

Visne Korkmaz is Associated. Prof. Dr. in Yildiz Technical University. She is specialized on IR theory, security studies, regional security and Asian politics. She has numbers of scholarly articles and conference papers on these subjects. Her recent publication is What are the Roles of Regional Powers within Regional Security Orders: The Examples of Middle East and East Asia, Contemporary Social Science, 21/3, 2012.Nurşin Ateşoğlu GÜNEY

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı’dır. Contentious Issues of Security and the Future of Turkey, (Asghate Publishing Company, 2007) başlıklı Türk dış politikası ve güvenlik konularını inceleyen derleme çalışma ile Batı’nın Yeni Güvenlik Stratejileri: AB-NATO-ABD (Bağlam Yayıncılık, 2006) başlıklı kitabın yazarıdır. Güncel bölgesel ve küresel güvenlik konularında ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınmlanmış çok sayıda makalesi bulunan Güney, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) için aylık analiz yazıları kaleme almakta, ve genel güvenlik meseleleri, Ortadoğu güvenlik konuları, nükleer tartışmalar ve enerji güvenli konusla ilgili olarak ulusal ve uluslararası basına ve akademik kurumlara düzenli görüş vermektedir. Son görüş yazısına http://www.aljazeera.com.tr/gorus/cenevre-2-sonrasi-suriyede-baris-umudu-uzak adresinden ulaşabilirsiniz.

1 Ders bazı haftalar Çarşamba günü yerine Pazartesi ve Cuma günü yapılacaktır

2Ders bazı haftalar farklı saatlerde başlayabilir. Ders gün ve saatiyle hatırlatma mailleri müdavimlere gönderilecektir.

3 Ders mekanı ders müdavimlerine e-maille bildirilecek ve bölüm web-sayfasından ilan edilecektir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət