Ana səhifə

Opis bibliograficzny dokumentów dźWIĘkowych pn-85/N-01152/07 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe


Yüklə 132 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü132 Kb.
Mgr Irena Gruchała

OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW DŹWIĘKOWYCH

 1. PN-85/N-01152/07 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe

 2. Andrzej Dróżdż, Marek Stachyra: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2002.

I DEFINICJE

Dokument dźwiękowy (audialny, słuchowy): nagranie lub dyspozycja programowa dźwięku, odtwarzane za pomocą urządzeń właściwych dla danej postaci dokumentu.

Nagranie: zapis dźwięku mechaniczny, magnetyczny lub optyczny, utrwalony na nośniku materialnym (płycie gramofonowej, taśmie magnetycznej itd.)

Dyspozycja programowa dźwięku: zapis w postaci perforacji lub kolców na taśmie, wałku lub płycie z papieru lub metalu, wywołujący określone następstwo dźwięków i współbrzmień za pomocą mechanizmu uruchamiającego źródło dźwięku we właściwym nośnikowi urządzeniu lub instrumencie muzycznym.

Postać dokumentu dźwiękowego: fizyczna forma dokumentu dźwiękowego zależna od nośnika i sposobu zapisu nagrania lub dyspozycji programowej dźwięku (płyta gramofonowa, kaseta dźwiękowa, zwój dźwiękowy, wałek fonograficzny, taśma perforowana, talerz perforowany papierowy lub metalowy, talerz lub walec kolczasty metalowy itp.)

Kaseta dźwiękowa: taśma magnetofonowa z magnetycznym zapisem dźwięku, umocowana i zamknięta w obudowie.

Płyta gramofonowa: krążek z tworzywa sztucznego z mechanicznym zapisem dźwięku.

Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc) – poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Standardowa płyta mieści 74 min. muzyki.

Taśma magnetofonowa: taśma z tworzywa sztucznego o znormalizowanej szerokości i grubości, pokryta emulsją magnetyczną, będąca nośnikiem nagrania w kasetach i zwojach dźwiękowych.

Wałek fonograficzny: walec pokryty warstwą wosku lub innego materiału, z mechanicznym zapisem dźwięku.

Drut magnetyczny: nawinięty na szpulę drut o właściwościach ferromagnetycznych, z magnetycznym zapisem dźwięku.

Zwój dźwiękowy: taśma magnetofonowa z magnetycznym zapisem dźwięku, nawinięty na szpulę, drążek lub rdzeń.

Etykietka: nalepka umieszczona trwale przez wydawcę na dokumencie dźwiękowym, zawierająca tekstowe informacje o nim.

Koperta: firmowe opakowanie ochronne płyty gramofonowej, zawierające tekstowe informacje o płycie.

Obwoluta kasety: luźna karta umieszczona w opakowaniu kasety dźwiękowej, zawierająca tekstowe informacje o kasecie.

Obwoluta płyty: papierowa opaska zawierająca informacje o płycie lub komplecie płyt.

Oznaczenie katalogowe: numer identyfikujący dokument dźwiękowy, nadany przez producenta dokumentu.

Reżyser nagrania: osoba kierująca realizacją nagrania i odpowiedzialna za artystyczną i techniczną jakość nagrania.

Wykonawca: osoba lub ciało zbiorowe wykonujące utwór utrwalony w nagraniu.

 

II ZASADY OGÓLNE OPISU

 Jednostka opisu:


 • dokument dźwiękowy jako jednostka fizyczna,

 • dokument dźwiękowy jako zespół jednostek fizycznych: w całości, określona liczba jednostek lub pojedyncza jednostka tego zespołu,

 • dokument dźwiękowy jako część jednostki fizycznej (odrębny utwór lub fragment utworu).

Stopień szczegółowości opisu:

 • pierwszy - obejmuje elementy obowiązkowe, niezbędne dla identyfikacji dokumentu dźwiękowego (np. w wykazach nabytków)

 • drugi - obejmuje elementy obowiązkowe i zalecane, bliżej charakteryzujące dokument dźwiękowy (np. w katalogach bibliotecznych)

 • trzeci - obejmuje wszystkie elementy opisu (np. w bibliografiach narodowych).

Podstawa opisu: opisywany dokument dźwiękowy. W przypadku opisu zespołu lub określonej liczby jednostek zespołu podstawą opisu jest cały opisywany zespół. W przypadku zespołu nie skompletowanego podstawą opisu jest jednostka najwcześniej wydana spośród opisywanych. Brakujące dane ustala się na podstawie źródeł spoza dokumentu, np. bibliografii, dyskografii, katalogów firm wydawniczych itd.

Wybór kolejności źródeł danych:

 • etykieta (lub para etykiet występujących na dokumencie, oznaczone cyframi 1, 2 lub literami a, b, A, B)

 • opakowanie (koperty, obwoluty, kasety, pudełka, dokument tekstowy towarzyszący)

 • dźwiękowa zawartość dokumentu

 • spoza dokumentuIII Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego

Wykaz elementów opisu i znaków umownychNumer strefy i jej nazwa

Znak

umowny


Elementy opisu

1

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności


[ ]


=

:

/;

Tytuł właściwy


Określenie typu dokumentu

Tytuł równoległy

Dodatek do tytułu


Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Następne oznaczenie odpowiedzialności


4

Strefa publikacji, dystrybucji i

produkcji


. –

:

,(

:

,)


Pierwsze miejsce wydania

Nazwa wydawcy

Data wydania i/ lub nagrania

Miejsce produkcji


Nazwa producenta

Data produkcji5

Strefa opisu fizycznego. –

:

;+

Postać dokumentu dźwiękowego i czas odtwarzania

Prędkość i inne dane techniczne

Format


Oznaczenie dokumentu towarzyszącego

6

Strefa serii. – (

;

.; )

Tytuł serii


Numeracja w obrębie serii

Oznaczenie i/ lub tytuł podserii

Numeracja w obrębie podserii


7

Strefa uwag. -

Uwagi


8

Strefa znormalizowanego numeru i sposobu uzyskania dokumentu. -

Oznaczenie katalogoweStrefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności:

Jeżeli dokument dźwiękowy muzyczny nie ma innego tytułu poza nazwą formy muzycznej, gatunku lub tempa, nazwę tę należy przejąć do opisu jako tytuł właściwy druku. Jeżeli nazwa formy muzycznej, gatunku lub tempa jest powiązana typograficznie z określeniem obsady, tonacji, numerem opusu itp., wówczas całe takie wyrażenie należy przejmować do opisu jako tytuł właściwy. Określenie obsady, tonacji, numeru opusu itp. dane nie powiązane typograficznie z tytułem druku muzycznego należy traktować jako dodatki do tytułu.Przykłady:

Sextet for two violins, two violas and two cellos in B flat major op. 18

Concerto : in g minor : for piano and orchestra : op. 33

Oznaczenie odpowiedzialności, nazwę wydawcy lub inne dane powiązane gramatycznie z tytułem dokumentu należy przejmować do opisu jako nierozłączną część tytułu właściwego.Przykłady:

Artur Rubinstein w Filharmonii Narodowej

Jazz Sebastian Bach

Jeżeli dokument nie ma innego tytułu poza nazwą autora, kompozytora lub wykonawcy odpowiedzialnego za zawartość dokumentu, należy tę nazwę przejąć do opisu jako tytuł właściwy.Przykłady:

The Beatles

Louis Amstrong

Oznaczenie odpowiedzialności:

Jako obowiązkowe należy podawać nazwy osób lub ciał zbiorowych odpowiedzialnych za intelektualną i artystyczną zawartość dokumentu.

Uwzględnia się zawsze: 1) nazwy twórców (autora i/lub kompozytora, 2) nazwy ważnych współtwórców: autora tekstu mówionego lub śpiewanego (libretta), oryginalnego lub przeróbki, a także aranżera i autora transkrypcji.

Nie należy podawać oznaczenia odpowiedzialności wymienionego w tytule właściwym lub w dodatkach do tytułu.

Nazwy wykonawców występujące w podstawowym źródle danych podaje się w oznaczeniu odpowiedzialności w opisach nagrań muzyki popularnej, rockowej, jazzowej i tradycyjnej.

W opisach nagrań muzyki klasycznej i nagrań literackich nazwy wykonawców podaje się w strefie uwag.

Forma oznaczeń odpowiedzialności:

Nazwy osób lub ciał zbiorowych wraz z określeniami ich udziału w powstaniu dokumentu należy przejmować w formie, w jakiej występują w opisywanym dokumencie. Określenia nazw postaci scenicznych ujmuje się w cudzysłów.

Jeśli brak w dokumencie określenia funkcji, należy je dodać bezpośrednio przed nazwą, której dotyczy, a w przypadku wykonawcy po jego nazwie (np. nazwę instrumentu lub głosu dla wykonawcy utworu muzycznego).

Klaviersonaten [Dokument dźwiękowy] / Ludwig van Beethoven.

Halka [Dokument dźwiękowy] : aria Halki z 2 aktu / Stanisław Moniuszko.

Ray of light [Dokument dźwiękowy] / Madonna.

Król Łokietek albo Wiśliczanki [Dokument dźwiękowy] : opera w 2 aktach / Józef Elsner ; libr. J. Dmuszewski.

Mini rozmówki włoskie [Dokument dźwiękowy] / Piotr Salawa, Alina Wójcik.Określenie typu dokumentu:

Po tytule właściwym dodaje się określenie [Dokument dźwiękowy]Strefa publikacji, dystrybucji i produkcji

Praha : Supraphon, 1977

(Znane miejsce wydania, nazwa wydawcy i rok wydania)

London : Education Records, prod. 1973

(Znane miejsce wydania, nazwa wydawcy i rok produkcji)

[S.l. : s.n.], 1970 (London : High Fidelity Sound Studios, 1981)(Nieznane miejsce wydania i nazwa wydawcy, znany rok wydania; w nawiasie dane dotyczące produkcji)

[S.l. : s.n., 1979?] (prod. 1979)(Nieznane miejsce wydania i nazwa wydawcy, przybliżony rok wydania; w nawiasie data produkcji)

Strefa opisu fizycznego

1 płyta : analog, 45 o/min, mono. ; 17,5 cm.

1 kas. dźw. (60 min) : stereo., Dolby C

15 płyt : analog., 33 o/min, stereo. ; 30 cm.

1 płyta CD (74 min) : digital, stereo. ; 12 cm.

Strefa Uwag

Uwaga ogólna

Wg „Opery żebraczej” Johna Gay’a.

Czas trwania: 70 min 40 s.

Tytuł z grzbietu opakowania.


Uwaga o utworach współwydanych nie posiadających tytułu wspólnego i nie wymienionych w pierwszej strefie

Zawiera również: Bogema. Arietta Mimi ; Madam Batterflay. Arija Batterflaj / Dż. Puccini.


Uwaga o zawartości, np. jeżeli dokument dźwiękowy zawiera kilka utworów pod wspólnym tytułem podanym w pierwszej strefie

Zawiera: Quartet in G minor, op. 10 / Debussy. Quartet in F major / Ravel.

Zawiera: Preludes, Book I ; Six epigraphes antiques ; En blanc et noir ; Deux Arabesques. (wszystkie utwory mają tego samego kompozytora wymienionego w pierwszej strefie)

Uwaga dotycząca twórców i producentów

Reż. nagr. Paul Meyers.

“Produced and direction by George Martin”.
Uwaga dotycząca uczestników lub wykonawców

Tatiana Troyanos, mezzopr. – Judit ; Siegmund Nimsgern, bas-bar. – Kekszakallu Herceg ; BBC Symphony Orchestra ; Pierre Boulez, dyryg.


Uwaga dotycząca daty, czasu i miejscu zdarzenia

Nagranie w Wiedniu w 1961.

Audycja radiowa, 17.10.1954, godz. 19.30 (pr. I PR).
Opis dokumentu dźwiękowego jednoczęściowego

Tytuł właściwy [Dokument dźwiękowy] = tytuł równoległy : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania lub nagrania. - Postać dokumentu dźwiękowego i czas odtwarzania : prędkość i inne dane techniczne ; format + oznaczenie dokumentu towarzyszącego. - (Tytuł serii ; numeracja w obrębie serii. Oznaczenie i/lub tytuł podserii ; numeracja w obrębie podserii). – Uwagi. - Oznaczenie katalogowe

Przykład opisu pojedynczego utworu

II Koncert fortepianowy [Dokument dźwiękowy] : c-moll / Henryk Melcer. - Warszawa : Polskie Nagrania, [ok. 1979]. - 1 płyta (ok. 38 min) : analog., 33 o/min, stereo. ; 30 cm. - Teresa Rutkowska - fort. ; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej ; Józef Wiłkomirski - cond. - Muza SX 1788

Dobór haseł do opisu bibliograficznego dokumentu dźwiękowego

W haśle głównym podaje się: • Autora tekstu (dokumenty mówione)

 • Kompozytora (muzyka klasyczna)

W haśle dodatkowym podaje się:

 • Autora aranżacji; Aranż.

 • Autora słów lub libretta; Słowa lub Libr.

 • Autora transkrypcji; Oprac.

 • Dyrygenta; Dyr.

 • Recytatora; Recytator

 • Redaktora; Red.

 • Reżysera nagrania; Reż. nagr.

 • Solista; Solista

 • Tłumacza słów lub libretta; Tł.

 • Twórcę adaptacji; Adapt.

 • Lektor; Lect.

 • Kompozytor Kompoz. (muzyka jest elementem dodatkowym)

 • Scenariusz; Scen.

 • Reżyser; Reż.

 • Wykonawca; Wyk.


Pola danych w rekordzie bibliograficznym dokumentu dźwiękowego

w formacie MARC 21

etykieta

Wsk1

Wsk2

Zawartość pola

001

(NP)numer kontrolny rekordu (NP)

aa97005982

007forma fizyczna dokumentu dźwiękowego (P)

008dane kontrolne (NP)

024

(P)

0
\a Międzynarodowy znormalizowany kod nagrania ISCR (NP) \z błędny ISRC (P)

0 \a UKFL79612345

028

(P)

0,1

1,3

\a Oznaczenie katalogowe lub numer matrycy/wzorca (NP) \b Nazwa wydawcy (NP)

0 1 \a XL 0187 \b Muza

033

(P)

0,1,2

0,1

\a Data/czas zdarzenia (P)

10 \a 19790906 (rok, miesiąc, dzień)

040

(NP)\a Instytucja sporządzająca opis (NP) \c instytucja sporządzająca rekord (NP) \d instytucja modyfikująca rekord (P)

\a WA U/MB \c WA U/PM

041

(NP)

0,1
\d Język śpiewanego lub mówionego tekstu nagrania (NP) \b język streszczeń (NP) \e język libretta/tekstu (NP) \g język materiału towarzyszącego innego niż libretto (P) \h język tekstu oryginalnego i/lub pośredniego (P)
1 \d pol \h fre (tekst śpiewany jest przekładem z języka

francuskiego na język polski)

044

(NP)\a Kod kraju miejsca wydania (P)

(Pole stosuje się w opisie książki mówionej, jeżeli jest więcej miejsc wydania)
\a pl \a gw

100, 110, 111,130

(NP)100 \a Hasło główne osobowe
1 \a Wójcicka, Dorota (autorka książki mówionej)

1 \a Paderewski, Ignacy \d (1860-1941) (nazwa kompozytora)


240

(NP)

1

0,1-9

\a Tytuł ujednolicony (NP) \m obsada (P) \n numer identyfikujący dzieło/numer części (P) \p nazwa części (P) \r tonacja (NP) i inne
1 \a Sonaty \m Fortepian. \n op. 21. \r es-mol

245

(NP)

0

0-9

\a Tytuł (NP)\h [Dokument dźwiękowy] (NP) : \b dodatek do tytułu (NP). \n Numer części (P), \p Tytuł części (P) / \c oznaczenie odpowiedzialności ; następne oznaczenie odpowiedzialności (NP)
0 4 \a The prince of tides \h [Dokument dźwiękowy] : \b original motion picture soundrack / \c original score composed by James Newton Howard.
0 0 \a Navuchodonosor \h [Dokument dźwiękowy] : \b opera v cetyrech dejstvijach = Nabucodonosor : opera in four parts / \c Dż. Verdi ; libr. T. Solera.

246

(P)

1,3

@,0,1,3,4,8

\i tekst wyświetlany na ekranie monitora (NP) \a Wariant tytułu (NP) \b ciąg dalszy tytułu (NP)
1 \i Tyt. oryg.: \a That’s All right

1 4 \a Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie (tytuł z okładki)

250

(NP)\a Oznaczenie wydania (NP)
\a New version

\a Limited edition

260

(NP)\a Miejsce wydania (P) : \b Nazwa wydawcy (P), \c data wydania (NP)\e (Miejsce produkcji (NP) : \f Nazwa producenta (NP) \g data produkcji (NP)).
\a Warszawa ; \a Frankfurt am Main : \b Polskie

Wydawnictwo Fachowe, \c 1997.

300

(NP)\a Postać dokumentu dźwiękowego (czas odtwarzania) : \b oznaczenie innych cech fizycznych ; \c format + \e dokument towarzyszący.

\a 1 płyta : \b analog, 45 o/min, mono. ; \c 17,5 cm.\a 1 płyta CD (74 min) : \b digital, stereo. ; \c 12 cm.

306

(NP)\a Czas nagrania (P)
306 \a 001356 \a 002005

500 \a Czas trwania: 13 min 56 s ; 20 min 5 s.

490

(P)

0,1
\a Tytuł serii i wieloczęściowego dokumentu dźwiękowego w formie podanej w dokumencie
1 \a Classical Navigator ; \v no. 77 \a French Music

1 \a Dzieła wszystkie = Complete works / Fryderyk Chopin

500

(P)\a Uwaga ogólna (NP)
\a Wg „Opery żebraczej” Johna Gay’a.

\a Czas trwania: 70 min 40 s.

\a Tytuł z grzbietu opakowania.

501

(P)\a Uwaga o utworach współwydanych nie posiadających tytułu wspólnego i nie wymienionych w polu 245
\a Zawiera również: Bogema. Arietta Mimi ; Madam Batterflay. Arija Batterflaj / Dż. Puccini.

505

(P)\a Uwaga o zawartości, np. jeżeli dok. dźw. zawiera kilka utworów pod wspólnym tytułem
\a Quartet in G minor, op. 10 / Debussy. Quartet in F major / Ravel.

\a Preludes, Book I ; Six epigraphes antiques ; En blanc et noir ; Deux Arabesques. (wszystkie utwory mają tego samego kompozytora wymienionego w polu 245)

508

(NP)\a Uwaga dotycząca twórców i producentów (NP)
\a Reż. nagr. Paul Meyers.

\a Produced and direction by George Martin.

511

(P)\a Uwaga dotycząca uczestników lub wykonawców (NP)
\a Tatiana Troyanos, mezzopr. – Judit ; Siegmund Nimsgern, bas-bar. – Kekszakallu Herceg ; BBC Symphony Orchestra ; Pierre Boulez, dyryg.

518

(P)\a Uwaga dotycząca daty, czasu i miejscu zdarzenia
\a Nagranie w Wiedniu w 1961.

\a Audycja radiowa, 17.10.1954, godz. 19.30 (pr. I PR).

538

(NP)\a Uwaga o szczegółach technicznych (NP)
\a „Digitally remastered analog recordings”.

\a Nagrano na czerwonym winylu.

546

(P)\a Uwaga dotycząca języka (NP)
\a Śpiew w jęz. wł.

\a Śpiew w jęz. fr., dialogi w jęz. ang.

700

(P)
2

\a Hasło osobowe dodatkowe
1 \a Bergonzi, Carlo. \e Wyk.

1 \a Walter, Bruno \d (1876-1962). \e Dyr.

1 2 \a Bizet, Georges \d (1838-1875). \t Pecheurs de perles

710

(P)

1,2
\a Nazwa ciała zbiorowego, hasło dodatkowe
\a Beatles. \e Wyk.

\a Filharmonia Narodowa (Warszawa).

\a Katolicki Uniwersytet Lubelski. \b Chór Akademicki. \e Wyk.


800

0,1
\a Hasło dodatkowe opisu wieloczęściowego dokumentu dźwiękowego – nazwa osobowa

\a Chopin, Fryderyk \d (1810-1849). \t Dzieła wszystkie \f (1959)

830
0

\a Hasło dodatkowe opisu wieloczęściowego dokumentu dźwiękowego - tytuł
\a Elektronishe Music \v 2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət