Ana səhifə

Wielokulturowe aspekty opieki nad kobietą I dzieckiem 2013/2014 Punkty ects: 3 Wykłady


Yüklə 63 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü63 Kb.


Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo I rok studia stacjonarne II stopnia


Wielokulturowe aspekty opieki nad kobietą i dzieckiem

2013/2014Punkty ECTS: 3
Wykłady: 24 godzin

Seminaria: 6 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Zapoznanie studenta z różnymi, aktualnie istniejącymi denominacjami w obrębie kościołów chrześcijańskich jak i innych, głównych religii świata, funkcjonującymi współcześnie.

 2. Przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnych działań na rzecz kobiety i jej rodziny w każdym okresie życia w sytuacji odmienności religijnej i kulturowej podopiecznych.

 3. Ukształtowanie osobowości zawodowej studenta, cechującej się szacunkiem dla odmienności religijnej i kulturowej kobiety i jej rodziny.


Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia, omówienie, pokaz.


Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • Obecność na wszystkich zajęciach.

 • Egzamin testowy w I semestrze.


Czas realizacji: I rok I semestr

W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:


 • Znać i wyjaśnić podstawy edukacji wielokulturowej.

 • Znać i rozumieć procesy socjo-psychologicznej akulturacji i adaptacji emigrantów.

 • Znać i rozumieć negatywny wpływ stereotypów i uprzedzeń w społecznościach wielokulturowych.

 • Scharakteryzować główne religie chrześcijańskie i niechrześcijańskie funkcjonujące aktualnie na świecie.

 • Wyjaśnić wpływ religii i uwarunkowań kulturowych na życie społeczne w różnych aspektach życia kobiety i jej rodziny w tym na zachowania zdrowotne.

 • Zastosować w praktyce zasady podejmowania opieki nad pacjentem z innego obszaru kulturowego i wyznającego odmienną religię.

 • Rozumieć istotę poszanowania religii i kultury innych nacji we współczesnym, holistycznym sprawowaniu opieki nad kobietą i jej rodziną .

MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów:

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Procesy socjo-psychologicznej akulturacji. Podstawy edukacji wielokulturowej. Imigranci w procesie adaptacji. Stereotypy i uprzedzenia/wizerunek `obcego` w mediach.

1

2.

Transkulturowa opieka położnicza.

1

3.

Wielokulturowość społeczeństwa polskiego. Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji 2004-2009.

1

4.

Główne denominacje chrześcijańskie i kulty neopogańskie. Opieka nad kobietą – katoliczką, neopoganką jej rodziną w różnych okresach i sytuacjach życiowych tj. pokwitanie, okres prekoncepcyjny i koncepcyjny; opieka okołoporodowa, sytuacja choroby ginekologicznej i onkologicznej, menopauza, senium, akt umierania.

3

5.

Prawosławie i Grekokatolicyzm – uwarunkowania kulturowe i religijne. Opieka nad kobietą – prawosławną, rekokatoliczką i jej rodziną w różnych okresach i sytuacjach życiowych: pokwitanie, okres prekoncepcyjny i koncepcyjny, opieka okołoporodowa; sytuacja choroby ginekologicznej i onkologicznej, menopauza, senium, akt umierania.

3

6.

Protestantyzm - uwarunkowania kulturowe i religijne. Opieka nad kobietą – protestantką i jej rodziną w różnych sytuacjach i okresach życia: pokwitanie, okres prekoncepcyjny i koncepcyjny, opieka okołoporodowa, sytuacja choroby ginekologicznej i onkologicznej, menopauza, senium, akt umierania.

3

7.

Judaizm - uwarunkowania kulturowe i religijne. Opieka nad kobietą – Żydówką i jej rodziną w różnych sytuacjach i okresach życia: pokwitanie, okres prekoncepcyjny i koncepcyjny, opieka okołoporodowa, sytuacja choroby ginekologicznej i onkologicznej, menopauza, senium, akt umierania.

3

8.

Islam i Buddyzm - uwarunkowania kulturowe i religijne. Opieka nad kobietą – muzułmanką, buddystką, jej rodziną w różnych sytuacjach i okresach życia: pokwitanie, okres prekoncepcyjny i koncepcyjny, opieka okołoporodowa, sytuacja choroby ginekologicznej i onkologicznej, menopauza, senium, akt umierania.

3

9.

Świadkowie Jehowy - uwarunkowania kulturowe i religijne. Opieka nad kobietą – świadkiem Jehowy i jej rodziną w różnych sytuacjach i okresach życia: pokwitanie, okres prekoncepcyjny i koncepcyjny, opieka okołoporodowa, sytuacja choroby ginekologicznej i onkologicznej, menopauza, senium, akt umierania.

3

10.

Romowie - uwarunkowania kulturowe i religijne. Opieka nad kobietą pochodzenia romskiego i jej rodziną w różnych sytuacjach i okresach życia: . pokwitanie, okres prekoncepcyjny i koncepcyjny, opieka okołoporodowa, sytuacja choroby ginekologicznej i onkologicznej, menopauza, senium, akt umierania.

3

RAZEM

24Tematy seminarium

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Proces pielęgnowania w warunkach szpitalnych kobiet z różnych wyznań i obszarów kulturowych.

2

2.

Program edukacyjny z zakresu promocji zdrowia dla kobiet i ich rodzin z uwzględnieniem odmienności kulturowej i religijnej.

2

3.

Praca położnej rodzinnej z rodzinami z innych obszarów kulturowych i religijnych – proces pielęgnowania kobiety i jej rodziny w środowisku domowym.

2

RAZEM

6


Literatura:

 1. Golka. M.: Imiona wielokulturowości. Wydawnictwo Muza, Warszawa 2010.

 2. Isbouts. J.P.: Od Mojżesza do Mahometa. Świat Książki, Warszawa 2009.

 3. Krajewska-Kułak E., Wrońska. I., Kędziora-Kornatowska. K.: Problemy wielokulturowości w medycynie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 4. Majda A., Zalewska-Puchała J., Ogórek-Tęcza B.: Pielęgniarstwo transkulturowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 5. Tineq. H.: Religie świata. Wydawnictwa Larousse, Warszawa 2007.

 6. Wrońska. I, Mariański. J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət