Ana səhifə

Maddesine göre mardin büYÜKŞEHİr belediye mecliSİ’ NİN 2015


Yüklə 52 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü52 Kb.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’ NİN 2015 NİSAN AYI KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİNİN HALKA DUYURULMASI
08.04.2015-50: Mardin ili Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi yolu üzerinde bulunan Otogarın işletilmesini, 5 yıl süre ile yıllık 50.000,00 TL bedel ile sermayesinin %100 Büyükşehir belediyesine ait olan Mardin Kent A.Ş’ ye düzenlenecek protokol çerçevesinde devir edilmesine karar verildi.
08.04.2015-51: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca satın alınacak toplu taşıma araçları ile beraber 12 adet Otobüs ve Hatlarının işletilmesini, 5 yıl süre ile, her hat ve otobüs için ayrı ayrı olmak üzere yıllık Kızıltepe – Artuklu: 400,00 TL, Artuklu - Kızıltepe: 400,00 TL, Mazıdağı - Artuklu: 400,00 TL, Mazıdağı-Diyarbakır:400,00 TL, Dargeçit-Sümer-Klavuz: 400,00 TL, Derik – Diyarbakır :400,00 TL, Ömerli – Artuklu: 400,00 TL, Akarsu - Nusaybin: 400,00 TL, Nusaybin - Duruca: 400,00 TL, Nusaybin – Girmeli: 400,00 TL, Şenyurt - Kızıltepe: 400,00 TL, Yüceli - Kızıltepe: 400,00 TL bedel ile sermayesinin %100 Büyükşehir belediyesine ait olan Mardin Kent A.Ş’ ye düzenlenecek protokol çerçevesinde devir edilmesine karar verildi.
08.04.2015-52: Mülkiyeti Abdulhalik AKDAĞ’a ait Mardin ili Kızıltepe ilçesi Alimişmiş köyü 107 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin birleştirerek Akaryakıt ve İkmal İstasyonu yapılmak üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasına karar verildi.
08.04.2015-53: Mülkiyeti Sabri ÇİÇEK’ e ait Mardin ili Kızıltepe ilçesi Akçapınar Mahallesinde bulunan evin köy yerleşik sınırları içine alınması için hazırlanan 1/2000 ölçekli Köy Yerleşik Planı Revizyon haritalarının onaylanmasına karar verildi.
08.04.2015-54: Mardin Birinci Caddenin Yayalaştırılması Projesi kapsamında İlimiz Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi 1 ada, 7 nolu parselde toplam 134 M2 ‘lik taşınmazın Kamu yararı olduğu anlaşıldığından kamulaştırılmasına karar verildi.
08.04.2015-55: Mardin ili Artuklı ilçesi Avcılar köyü İstasyon civarı pafta 5, 242 nolu parsel üzerinde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler içerisinde mevcut Belediye Yemekhanesinin, işletilmesini, 4 yıl süre ile yıllık 12.000,00 TL bedel ile sermayesinin %100 Büyükşehir belediyesine ait olan Mardin Kent A.Ş’ ye, düzenlenecek protokol çerçevesinde devir edilmesine karar verildi.
08.04.2015-56: Mülkiyeti Doğan Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ye ait İlimiz Nusaybin ilçesi Akağıl (köyü) Mahallesi 119 ada 1 ve 2 Nolu parselde Akaryakıt, LPG İstasyonu ve Konaklama tesisi (Ticaret ve Turizm) yapılmak üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar planının uygun alanlara 1.000 Fidan ekilmesi şartıyla onaylanmasına karar verildi.
08.04.2015-57: Mülkiyeti Ferize YERTÜM’ e ait ilimiz Artuklu ilçesi Çiftlik (köyü) Mahallesi 53 Nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanması hususunda sözü edilen meclis kararında belirtilen Konaklama, Yeme, İçme, ve Dinlenme tesisi yapılmak üzere ibaresinin Akaryakıt, LPG İstasyonu ve Dinlenme (Konaklama) tesisi yapılmak üzere şeklinde düzeltilmesine karar verildi.
09.04.2015-58: Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği Sayıştay görüşü doğrultusunda taslakta gerekli değişiklikler yapılarak onaylanmasına karar verildi.
09.04.2015-59: Mardin ili Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı Mahallesinde bulunan ve idaremiz tarafından kamulaştırılan 562 ada 2-27 arası nolu parsellerde 9.170 M2 ile Kamulaştırma kararı alınan 1 ada 6 nolu parselde 2.817 M2, 1 ada 7 nolu parselde 134 M2, 1 ada 8 nolu parselde 9 M2, 1 ada 9 nolu parselde 412 M2, 1 ada 10 nolu parselde 46 M2’lik alanda katlı otopark ile diğer işlemlerin yapımı için hisse (kat) karşılığında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri gereğince ihale edilmesi ve diğer işlemleri için tüm yetkilerin Büyükşehir Belediye Encümenine (devir) verilmesine karar verildi.

09.04.2015-60: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 15. Maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu olmak üzere 5 adet ihtisas komisyonun 1 (bir) yıl sure ile görev yapmak üzere kurulması ve bu komisyonların 7 üyeden oluşturulmasına karar verildi;
09.04.2015-61: Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına ait Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyen Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik’in, onaylanmasına karar verildi.
09.04.2015-62: “REVİZE” edilen Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasına karar verildi.

10.04.2015-63: Yönetim Organizasyon Şemasında Başkanlığa bağlı bulunan Sivil Savunma Uzmanlığının, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı müstakil bir birim olarak yeniden oluşturulması için revize edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Yönetim Organizasyon Şemasının onaylanmasına karar verildi.

10.04.2015-64: Büyükşehir Belediye Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar kapsamında düzenlenen, (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasına karar verildi.

10.04.2015- 65: Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasına karar verildi.

13.04.2015-66: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. Maddesi gereğince meclis üyeleri Mahmut YILMAZ, Mahmut BİNGÜL, M. Şerif ACAR, Hafize AYMELEK ve Filiz IŞIK, Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi seçildi.
13.04.2015-67: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 15. Maddesine göre göre, 09.04.2015 tarih ve 60 sayılı meclis kararı ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere 7 üyeden kurulması kararlaştırılan;
Plan ve Bütçe Komisyonunun : Meclis Üyeleri Abdulkadır DAĞ, Cengiz TEMELLİ, Mahmut KILIÇ,

Mülkiye ESMEZ, Gülçin VURAL, Baki YİĞİT ve Mehmet ÇAKMAK’ tan,İmar ve Bayındırlık Komisyonunun: Meclis Üyeleri Neyaz YILDIZ, Abdulkerim ASLAN, Muazzez ÜREK, Türkiye EROL, Leyla ANIK, Mehmet TAŞ ve Hamit BAGAÇ ‘tan,

Çevre ve Sağlık Komisyonunun: Meclis Üyeleri Gülbahar SAYDUT, Feryat TEPE, Abdulselam KILGI, Metin KAYA, Abdulkadır DAĞ, Ali Rıza ACAY ve Fasih TANIŞ’ tan,

Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun: Meclis Üyeleri Gülperi BAYSELER, Fatma KIZIL, Hafize AYMELEK, Abdulselam KILGI, İhsan SEYHAN, Bahattin TEMELLİ ve M. Veysi SEVEN’den,

Ulaşım Komisyonunun: Meclis Üyeleri Emanet ENEŞ, Cengiz TEMELLİ, Metin KAYA, Gülçin VURAL, Gübahar SAYDUT, Sait ÖNER ve M. Necati GÜNEŞTAN’dan Kurulmasına karar verildi.
13.04.2015-68: Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gıda Bankası Yönetmeliği Sayıştay görüşü doğrultusunda taslakta gerekli değişiklikler yapılarak onaylanmasına karar verildi.
13.04.2015-69: Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Üyesi Halfeti Belediyesinin ilçe merkezinde yaptırmayı planladığı Amara Parkı Projesi için Mardin Büyükşehir Belediyesinin 20.000,00 ödeneğin Yardım olarak gönderilmesine karar verildi.
13.04.2015-70: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Faaliyet Raporundaki açıklamalar oy birliği ile yeterli görülmüştür.

13.04.2015-71: İlimiz Kızıltepe ilçesi Belediye Meclisinin 06.03.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan Kızıltepe ilçesi Çamlıca Mahallesi 103 ada 3 Nolu parselde Akaryakıt, LPG İstasyonu Dinlenme ve Mısır Kurutma Tesisi yapılmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama planının Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygunluk arz ettiğine karar verildi.
13.04.2015-72: İlimiz Kızıltepe İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2015 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan Kızıltepe ilçesi Damlalı Mahallesi 15 Nolu parselde Halı Saha ve Spor Kompleksi yapılmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama planının Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2014 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygunluk arz ettiğine karar verildi.
14.04.2015-73: İlimiz Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi 209 ada 1 Nolu parselde yapılan imar değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının onaylanmasına karar verildi.
14.04.2015-74: İlimiz Nusaybin İlçesi Belediye Başkanlığının 02.02.215 tarih ve 19 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ilimiz Nusaybin ilçesi Çelikyurt (Moryakup) Mahallesi 125 ada 20 Nolu parselde yapılan imar değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
14.04.2015-75: İlimiz Nusaybin ilçesi Belediye Başkanlığının 03.02.215 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ilimiz Nusaybin ilçesi Kışla (Devrim) Mahallesi İsmail Irmak Bulvarı 454 ada 5, 6, 7 ve 8 Nolu parsellerde yapılan imar değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının onaylanmasına karar verildi.
İLAN OLUNUR.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət