Ana səhifə

Karar tariHİ


Yüklə 58.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü58.5 Kb.

KARAR TARİHİ


OTURUM NO

KARAR NO

05.03.2007

01

2007/01-30

           

          

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Prof.Dr. M. Murat FIRAT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

KARAR NO : 01

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Bedrettin SELVİ’nin 2006 yılının 3. döneminde Komisyonumuza sunmuş olduğu “Herbaryum (Bitki Müzesi) Alt Yapısının Kurulması” başlıklı alt yapı destek projesinin 47.800,00 (Kırkyedibinsekizyüz) YTL ve 24 ay süre ile desteklenmesine, projeye 2007/01 numarasının verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 02

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ’ın 2006 yılının 3. döneminde Komisyonumuza sunmuş olduğu Taflan (Laurocerasus officinalis Roem.) Meyve, Çekirdek ve Yapraklarının Fenolik Bileşik ve Antioksidan Aktiviteleri Üzerine Farklı Hasat Zamanının Etkisi” başlıklı yükseklisans projesinin 4.000,00 (Dörtbin) YTL ve 12 ay süre ile desteklenmesine, projeye 2007/02 numarasının verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 03

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer CAN’ın yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Arş. Gör. Sultan UZUN’un hazırladığı “Anilin, 3-Metiltiyofen ve Pirol Monomerlerinin Asidik Ortamlardaki Davranışları ve Kimyasal Polimerizasyonları” adlı 2005/08 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 04

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet SARI’nın yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Murat AKÇAY’ın hazırladığı “Isıl Enerji Depolama Amaçlı Bazı Polimer / Yağ Asidi Karışımlarının Hazırlanması ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı 2005/43 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 05

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa CEYLAN’ın yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Esra FINDIK’ın hazırladığı 2005/30 nolu yüksek lisans projesi ve sonuç raporu başlığının Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 07.09.2006 tarih ve 2006-30/02 nolu kararı gereği, “Bisiklo[3.2.0]hept-2-en-6-on ve –hept-6-on’un Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi ve Spirobisiklo[4.2.0]okta-2,3-dien-7,2’-[1,3]dioksalan’ın Sentezi” olarak değiştirilmesine ve yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 06

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa CEYLAN’ın yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Arş. Gör. Hayrettin GEZEGEN’in hazırladığı “Bazı Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyonlarının Araştırılması” adlı 2005/31 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 07

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa GÖKÇE’nin yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Nuri TEMUR ve Emine ÇALIŞKAN’ın hazırladığı “Çam, kavak, söğüt, armut ağaçlarında toplanan Ökse Otu (Viscum album), iğde (Elaeagnus angustifolia) bitkisi çiçeğinin ve kedi nanesi (Nepeta cataria) bitkilerinin antioksidan aktivitelerinin incelenmesi” adlı 2005/37 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 08

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa GÖKÇE’nin yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Fatma GEDİKLİ’nin hazırladığı “Doğal Boyar Maddelerin Protein Elektroforezi Jellerinin Boyamasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması” adlı 2005/46 nolu araştırma projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 09

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati SARI’nın yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Arş. Gör. Ecem ALTINOK’un hazırladığı “İlaç ve Membran Yapımında Kullanılan Bazı Aromatik Bileşiklerinin Asitlik Sabitlerinin Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak Tayini” adlı 2005/06 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 10

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU’nun yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Ayşegül ŞENTÜRK’ün hazırladığı “Tokat’ta Domateste Sorun Olan Canavar Otu Türlerinin (Orobanche spp.) ve Alternatif Konukçularının Belirlenmesi ” adlı 2005/16 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 11

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup ÖZKAN’ın yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Feride YAMAN’ın hazırladığı “Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Granny Smith Elma Çeşidinde Ağaç Ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi” adlı 2005/11 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 12

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul GERÇEKÇİOĞLU’nun yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Aslı YILMAZ’ın hazırladığı “Farklı Gübre Uygulamalarının ‘Tulameen’ Ahududu(Rubus idaeus L.)  Çeşidinde   Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi” adlı 2005/05 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 13

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin YILDIRIM’ın yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Arş. Gör. Mehmet TOKATLI’nın hazırladığı “Kuşburnu Proteinlerinin Bazı Kimyasal Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı 2005/15 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 14

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın BAŞARIR’ın yöneticiliğini yaptığı “Tokat-Turhal ve Amasya-Suluova Bölgelerinde Sulama ve İçme Su Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Tüketici Tercihleri” adlı 2004/06 nolu araştırma projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 15

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay MUHTAROĞLU’nun yöneticiliğini yaptığı “Matematik Fiziğin Bazı Güncel Problemlerinin Yeni Spektral  Yöntemlerle İncelenmesi”adlı 2004/01 nolu araştırma projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 16

Ziraat Fakültesi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Selahattin İPTAŞ’ın yöneticiliğini yaptığı “Tokat Kazova Koşullarında Farklı ön bitki uygulamaları ve azot dozlarının silajlık mısırda verim ve kaliteye etkisi” adlı 2003/01 nolu araştırma projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 17

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Durali MENDİL’in yöneticiliğini yaptığı ve yüksek lisans öğrencisi Fatma ÇELİK’in hazırladığı “Bazı Liken ve Karayosunlarında Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Eser Element Tayini ” adlı 2005/42 nolu yüksek lisans projesine ait sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 18


Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ömer IŞILDAK’ın yöneticiliğini yaptığı 2005/38 nolu doktora projesine ait 05.02.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Sunulan ara rapor formunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 19


Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Dürdane YANAR’ın yöneticiliğini yaptığı 2004/03 nolu araştırma projesine ait 01.02.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Sunulan ara rapor formunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 20


Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Menderes SUİÇMEZ’in yöneticiliğini yaptığı 2005/28 nolu yüksek lisans projesine ait 09.02.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Sunulan ara rapor formunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 21


Almus Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem BUHAN’ın yöneticiliğini yaptığı 2004/05 nolu araştırma projesine ait 10.01.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Sunulan ara rapor formunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 22


Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman ÇAKMAK’ın yöneticiliğini yaptığı 2006/13 nolu alt yapı destek projesine ait 02.02.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Proje Yöneticisinin isteği doğrultusunda projeye 3 ay ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 23


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fehim BAKIRCI’nın yöneticiliğini yaptığı 2005/20 nolu araştırma projesine ait 29.01.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Yöneticinin kalem aktarımı isteğinin kabul edilmemesine, Proje Yöneticisinin isteği doğrultusunda projeye 3 ay ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 24


Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf YANAR’ın yöneticiliğini yaptığı 2006/16 nolu doktora projesine ait 28.02.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Proje Yöneticisinin isteği doğrultusunda, projenin “sarf malzeme alımı” harcama kaleminde bulunan 849,58 (SekizyüzkırkdokuzYTLellisekizYKR)’nin “makine ve teçhizat alımı” harcama kalemine aktarılmasına ve projeye 2 ay ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 25

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç AYDIN’ın yöneticiliğini yaptığı 2004/13 nolu araştırma projesine ait Yöneticinin 14.02.2007 tarihli ve Yardımcı Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Doğan KÖSEOĞLU’nun 02.03.2007 tarihli dilekçeleri incelendi. Proje Yöneticisinin isteği doğrultusunda Yrd. Doç. Dr. Doğan KÖSEOĞLU’nun projedeki yardımcı araştırmacı görevinden ayrılma isteğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 26


Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALADAĞ’ın yöneticiliğini yaptığı “Diyabetli Hastalarda Koklear Bozukluğun Erken Dönemde Ortaya Konması” adlı 2003/20 nolu araştırma projesine ait sonuç raporunun kabulüne, ancak proje sonuç raporu süresi içinde teslim edilmediğinden Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 13. maddesi gereği Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALADAĞ’ın 12 ay, Yardımcı Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Semiha KURT’un 3 ay, Yardımcı Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN’in 3 ay süreyle Komisyonumuza sunacağı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmemesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 27


Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç AYDIN’ın yöneticiliğini yaptığı “Deneysel Allerjik Konjunktivit Modelinde Topikal Kafeik Asit Fenetil Esteri (CAPE) Etkisinin Topikal Steroid ve Topikal Antialerjik ile Karşılaştırılması” adlı 2004/13 nolu araştırma projesine ait sonuç raporunun kabulüne, ancak proje sonuç raporu süresi içinde teslim edilmediğinden Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 13. maddesi gereği Proje Yöneticisi Doç. Dr. Erdinç AYDIN’ın 12 ay, Yardımcı Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Helin Deniz DEMİR’in 3 ay, Yardımcı Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZYURT’un 3 ay  süreyle Komisyonumuza sunacağı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmemesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 28


Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya ALTUNER’in  yöneticiliğini yaptığı 2005/36  nolu araştırma projesine ait 01.02.2007 tarihli ara rapor formu incelendi. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’nın 16.03.2005 tarih ve 01-05 nolu oturumunda almış olduğu karar gereği, Proje Yöneticisinin 12 ay ek süre isteğinin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 29


Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Prof. Dr. Rüştü KARAMAN’ın yöneticiliğini yaptığı 2006/02 nolu araştırma projesine ait, yöneticinin 02.03.2007  tarihli ve Ziraat Mühendisi Seda BİCE’nin 02.03.2007 tarihli dilekçeleri incelendi. Proje yöneticisinin isteği doğrultusunda projeye Ziraat Mühendisi Seda BİCE’nin yardımcı araştırmacı olarak dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 30


Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından aktarılan 100.745,00 (Yüzbinyediyüzkırkbeşbin) YTL’nın ekli çizelgede belirtilen harcama kalemlerine aktarılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 BAŞKAN

Prof.Dr. M. Murat FIRAT

(İMZA)


 

 

ÜYE

Prof.Dr. M.Rüştü KARAMAN

 (İMZA)


  ÜYE

 Prof.Dr. Metin YILDIRIM

(İMZA)


 

 

ÜYE

Prof.Dr. Mehmet Durdu KARSLI

(İMZA)


ÜYE

Doç.Dr. Şule ARSLAN

(İMZA)


 

 

ÜYE

Yrd. Doç.Dr. İlhan ÇETİN(İMZA)

 

 

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət