Ana səhifə

Meclis gündemi ve karar özeti


Yüklə 138.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü138.5 Kb.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2012 YILI KASIM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİToplantı Tarihi:16.11.2012 Toplantı Yeri:İBB Meclis Salonu Toplantı Saati:18.00
Karar Özetleri İlan Tarihi: 23 Kasım 2012 Cuma

İlan Yeri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Giriş Katı ve 3. Kat İlan Panoları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesi (www.İzmir.bel.tr)


I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.

1. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Aziz KOCAOĞLU 16-18 Ekim 2012 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen İzmir’in EXPO 2020 adaylığı kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU. (Mem.Per.Şb.Md.11799)

Meclise Bilgi Verildi.

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1051. 1. 04 – 06 Aralık 2012 tarihleri arasında, Senegal’in Dakar kentinde, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından düzenlenecek olan Dünya Konseyi Toplantısına, Belediyemizi temsilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Oğuz AKYARLI’nın katılması, 03 – 08 Aralık 2012 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması ile ulaşım, konaklama ve yemek masraflarının Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanması hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers. Şb.Md. 11801)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

2. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/08/2005 tarih ve 05.715 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “İzmir Büyükşehir Belediyesi İkramiye Ödeme Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılması hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers. Şb.Md. 11800)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

3. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğüne bağlı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinin A-B-C salonlarının her birinin tahsis ücretinin KDV dahil 500-TL (beşyüz Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sanat Şb.Md.4511)

Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.

1052. 4. Meclisimizin 14/09/2012 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına havale edilen, 14/09/2012 tarih ve 9805 sayılı Nazım Plan Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde, Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 161 sayılı kararı sehven, 01/08/2012 tarih ve 163 sayı olarak yazıldığından; 08/10/2012 tarih ve 05.921 sayılı Meclis Kararımızda geçen Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarihli kararının sehven 163 yazılan karar numarasının 161 olarak tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.12303)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

5. Urla ilçesi, Yenice Mahallesi, Kırıkboğazı Mevkiinde yer alan ve tapunun 282 ada, 152 parselinde kayıtlı taşınmazın “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin incelenmesi. (Nz.Pl.10915)

İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonlarına Havale Edildi.

6. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Yüksek Yoğunlukta Meskun Konut Alanı, Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark” kullanımlarına ayrılmış olan, İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemiklelr Mahallesi, L18a-02c pafta 32095 ada, 7 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz. Pl. 14549)

İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.

7. Bornova Belediye Meclisinin 05/09/2012 tarih, 156 sayılı kararı ile uygun görülen; Pınarbaşı-Gürpınar Mahallesi, 23 P I b (29 M Ia) ve 24 P IV c (30 M IV d) paftalarda, 7057-7064 Sokaklar arasında bulunan 1084 parsel ve çevresini kapsayan alanda uygulama imar hattı müracaatı üzerine, teknik komisyonca alınan 29/02/2012 tarih ve 2012/20 sayılı karar uyarınca, mevcut imar planındaki imar hakları korunarak, imar hattındaki kaymayı düzeltmek amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz. Pl. 11085)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

8. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 190 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir Çevre Yolu Sanayi (Forum) Kavşağı ve çevresinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve yaşanan trafik sorunlarının giderilmesine yönelik hazırlanan ve Meclisimizin 13/07/2012 tarih ve 05.702 sayılı kararı ile 2863, 3386, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi uygun görülen, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin Kurulun 16/08/2012 tarih ve 2237 sayılı yazısı uyarınca hazırlanan Yassıtepe Höyüğü 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin incelenmesi. (Nz.Pl.11879)

İmar ve Bayındırlık - Ulaşım - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.

9. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 193 sayılı kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Köyü, 24R-Ib paftada, 164, 165, 166, 167, 168, 181, 182, 183 parselleri kapsayan alanda yer alan Konut Dışı kentsel Çalışma Alanı ve Yeşil Alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.11885)

İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.

10. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 184 sayılı kararı ile uygun görülen; Altındağ Mahallesi, 29 K IV a (23 O IV b) paftada yer alan 7632 ada, 5 parselde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 23/03/2012 tarih, 2012/515 K. sayılı kararında belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile üst ölçekli imar planı uyumsuzluğunun giderilmesi amacı ile 7632 ada, 5 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda Park Alanı olarak belirlenmesi ve “Belediyesince heyelan izleme amaçlı inklonometre kuyuları tesis edilecektir.” şeklinde plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik önerisi. (Nz.Pl.11889)

İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

11. Bornova Belediye Meclisinin 05/09/2012 tarih, 158 sayılı kararı ile uygun görülen; Altındağ-Çamkule Mahallesi, 29J IIIb (23OIVa) paftada, Fevzipaşa Caddesi ile 5746/9 ve 4764 Sokakların arasında bulunan Çamkule Açık Pazar Alanının güneydoğusunda yer alan yeşil alanda 4.60 m x 7.50 m ebatlarında bir adet trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.11077)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

12. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 188 sayılı kararı ile uygun görülen; Çamdibi-Meriç Mahallesi, 12927, 12928, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12936, 12937, 12938, 12939, 12940 parselleri kapsayan imar adasında ada ayrım çizgisinin belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz.Pl.11883)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

13. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında “U koşullu, A-8 ve 0.60/2.00 yapılaşma koşullarında, Kentsel Çalışma Alanı” kullanımına ayrılmış olan Kazımdirik Mahallesi, 358 ada, 139, 141 ve 216 parsellerin güneydoğusundaki ihdas durumunun kaldırılması ve batısındaki 7 metrelik yaya yolunun 10 metreye çıkarılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.11895)

İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

14. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 192 sayılı kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında “Eğitim Tesisi (Anadolu Lisesi, Körler Okulu, Sağır ve Dilsizler Okulu vb.” kullanımına ayrılmış olan Erzene Mahallesi, 198 ada, 165 parselin “E=1.00 yapılaşma koşullarında, Özel Eğitim Tesisi” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.11893)

İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.

15. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2012 tarih, 152/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçe sınırlarında kalan ve ıslahı tamamlanmış olan Çitlenbik Deresinin hali hazır durumu ile imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilerek, dere yatağının bir tarafında en az 5 metrelik servis yolu ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.11325)

İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

16. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/10/2012 tarih, 190/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Yunus Emre Mahallesi 21M IVc pafta, 4064 ve 4046/2 Sokak kesişiminde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında Çocuk Bahçesi olarak ayrılan alanda belirtilen trafo yerinin, özel mülkiyette kalmasından dolayı, aynı alanın kuzeydoğusuna kaydırılarak 3.00 m x 5.00 m ebadında trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.12513)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

17. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/10/2012 tarih, 191/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Aydın Mahallesi, 22M-IIA pafta, 4323 ve 4322 Sokak kesişiminde yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında Yeşil Alan olarak belirlenen alanda, 3.00 m x 4.00 m ebadında trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.12515)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

18. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 198 sayılı kararı ile uygun görülen; 50K IIb, 50K IIc, 50L IId, 50L Ia, 50L Ib, 50L Ic, 50L Id, 50L IIIa, 50L IIIb, 50L IIIc paftalarını kapsayan Kuzey Kentsel Gelişme Alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin incelenmesi. ( Nz.Pl.14547)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

19. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 197 sayılı kararı ile uygun görülen; L 18b 09c 1a, L 18b 09c 1b, L 18b 09c 1c paftaları kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.(Nz.Pl.12537)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

20. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 195 sayılı kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 2473 parsel ve 586 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.(Nz.Pl.12071)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

21. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih, 114 sayılı kararı ile uygun görülen; Armutlu Mahallesi, 49O Ivb pafta 41 ada, 7 parselde bulunan zeytinyağı fabrikasının konut alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.(Nz.Pl.12363)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

22. Kemalpaşa ilçesi, Örnekköy Mahallesi, Savanda Mevkii 152 ada 9 parselin bir kısmının Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/08/2012 tarih ve 05.746 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan Akaryakıt ve Likid Petrol Gazı Tesis Alanı belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/10/2011 tarih ve 05.196 sayılı kararı ile uygun görülen; Akaryakıt ve Likid Petrol Gazı Tesis Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi. (Nz.Pl.12075)

İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

23. Gaziemir Belediye Meclisinin 11/10/2012 tarih, 91 sayılı kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkii, 18NIVc paftada, 11365 adanın kuzeybatısında bulunan yeşil alanda 3.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet “Doğal Gaz Bölge Regülatörü” yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 12735)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

24. Çiğli Belediye Meclisinin 03/08/2012 tarih, 2012/49 sayılı kararı ile uygun görülen; Harmandalı - Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt Satış İstasyonu” olarak belirlenen 28K-IA pafta, 2400 ada, 1 parselin 35 m lik taşıt yoluna cepheli bölümünde 25 m olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 m olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 12147)

İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

25. Menemen Belediye Meclisinin 05/10/2012 tarih, 67 sayılı kararı ile uygun görülen; Asarlık Mahallesi, K18D-17B-1c pafta, 541 ada 1 parselin pazar yeri kullanımında bulunan alanda 14.29 m x 7.20 m ebadında, Koyundere Mahallesi, 30K-IId ve IIIa paftalarında, 4169 ada 1 parselde, park alanı kullanımında bulunan alanda 7.32 m x 4.60 m ebadında trafo yerlerinin belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin incelenmesi.(Nz. Pl.12203)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.

1053. 1. İzmir ili, Buca ilçesi, 37 pafta, 161 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 40, 46, 47, 48, 49 ve 50 nolu parsellerin içinde bulunduğu bölgeye ilişkin Meclisimizin 11/06/2012 tarih, 05.566 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; dayanağı olan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu iptal edildiğinden yeniden değerlendirilmesinin; 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunun Mahkeme Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle konusu kalmadığından, 1/25000 ölçekli İzmir Kent Bütünü Çevre Düzeni Planında söz konusu bölgenin “Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar” kararı getirildiğinden oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz. Pl. 7269)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1054. 2. 08/08/2012 - 10/09/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Çamdibi-Altındağ Kesimi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında I koşullu Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanında, bölge sakinlerinden ve Belediyesinden gelen talepler doğrultusunda, konut yapılabilmesi amacıyla plan notu ilave edilmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl. 10953)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1055. 3. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park ve Dinlenme Alanı” kullanım kararında yer alan İzmir ili, Buca ilçesi, 7758 ada, 2 parselin bir kısmının “Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine, Lokman FAZLA tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11481)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1056. 4. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park ve Dinlenme Alanı” kullanım kararında yer alan; İzmir ili, Buca ilçesi, 7758 ada, 2 parselin bir kısmının “Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine, Nivent KURTULUŞ tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11947)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1057. 5. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Buca ilçesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Özel Proje Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı” kullanım kararındaki Şirinyer Parkının bulunduğu alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Nivent KURTULUŞ tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11593)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1058. 6. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Buca ilçesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Özel Proje Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı” kullanım kararındaki Şirinyer Parkının bulunduğu alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Lokman FAZLA tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11479)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1059. 7. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Buca ilçesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Özel Proje Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı” kullanım kararındaki Şirinyer Parkının bulunduğu alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11465)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1060. 8. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Buca ilçesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Özel Proje Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı” kullanım kararındaki Şirinyer Parkının bulunduğu alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11059)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1061. 9. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Buca ilçesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Özel Proje Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı” kullanım kararındaki Şirinyer Parkının bulunduğu alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11041)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1062. 10. Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, L18-A-10-C paftasında yer alan, mülkiyeti Belediyemize kayıtlı 1703 ve 1704 numaralı parseller ile Bornova ilçesi, Egemenlik Mahallesi, L-18-A-10-C paftasında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı 2450 numaralı parseli kapsayan alanın; Katı Atık İşletmeler Şube Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda, B.H.A. (Atık Ara Depolama ve Transfer Merkezi) olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.7331)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1063. 11. S.S. Üçüncü Bahar Sitesi Huzurevi Yapı ve İşletme Kooperatifi Yöneticilerinin bila tarihli dilekçesi ile talep edilen; İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, Hıyarlık Mevkii, 188 ada, 10, 11 nolu parseller ile 1141 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11215)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu)

12. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2012 tarih, 150/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesi dahilinde, Konak Belediye Meclisinin 07/11/2003 tarih ve 4713/5248 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 02/07/2004 tarihli yazısıyla onaylanan plan değişikliğindeki 920 nolu parselasyon planı ile ilgili plan notunun “Bu durumda inşaat alanına esas imar parseline işaret eden yeni imar parsellerinin tamamına aynı anda ruhsat verilecektir.” kısmının çıkarılması ile ilgili hazırlanan Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11943)

Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edildi.

13. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2012 tarih, 154/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 05/430 sayılı kararı ile reddedilen ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında geçerli olmak üzere yeniden hazırlanan, bahçe mesafeleri ile ilgili plan notlarının belirlenmesine yönelik, Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11509)

Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edildi.

14. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2012 tarih, 151/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Limontepe Mahallesi, 21L-2d ve 21L-3a pafta, 3118 adada, uygulama sorunlarını gidermek amacıyla, 29/11/2011 onay tarihli Jeolojik Etüd Raporu sonuçları doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10255)

Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edildi.

1064. 15. Balçova Belediye Meclisinin 06/08/2012 tarih, 54 sayılı kararı ile uygun görülen; Çetin Emeç Mahallesi, 21K IIa pafta, 1384 ada, 2 parselin bulunduğu mevcut imar planında Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı olarak belirlenmiş olan alanda Emsal:1.50, Hmax:12.80 yapılaşma koşulu ve yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.10937)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1065. 16. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih, 67 sayılı kararı ile uygun görülen; 22J-IVc paftada, Çayırlı Sokak ve Abdi İpekçi Caddelerinin bulunduğu taşıt yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.10589)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1066. 17. Foça Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih, 81 sayılı kararı ile uygun görülen; Yenifoça, 3057, 3058, 3059 parsellerin yapılaşma koşulunun “Bitişik Nizam-2 Kat” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10301)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1067. 18. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/08/2012 tarih ve 05/166 sayılı kararı ile uygun görülen; Kirazlı Caddesi, 50L3a pafta, 238 ve 244/1 Sokakları arasında bulunan park alanında, 264 Sokak ve çevresindeki güç ihtiyacının karşılanması için trafo alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10325)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1068. 19. Selçuk Belediye Meclisinin 07/09/2012 tarih, 169 sayılı kararı ile uygun görülen; Tarımsal Sanayi Alanı İmar Planında “Tır Parkı” olan alanda; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 21/04/2012 tarih, 2321 sayılı yazısıyla Terfi Merkezi yapılabilmesi için talep edilen, 252 m2’lik alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; İZSU’nun görüşü doğrultusunda Belediye Hizmet Alanının kuzeyinden geçen dere yatağının her iki tarafına 5 metre genişliğinde servis yollarının ayrılarak imar planına ilave yapılması şeklinde değişiklikle toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11937)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin, Komisyonlarca Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1069. 20. Menemen Belediye Meclisinin 01/02/2012 tarih, 19 sayılı kararı ile uygun görülen; Kentsel Sit Alanı içerisinde onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı ile yaya yoluna dönüştürülen taşıt yollarının güzergahlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Ulaşım Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11065)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1070. 21. Selçuk Belediye Meclisinin 07/09/2012 tarih, 170 sayılı kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, Mersinlik Mevkii, 147 pafta, 9850 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan akaryakıt istasyonunda LPG satışı için hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık, oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları – Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11945)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1071. V.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2012 yılı Kasım Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Kasım Sıtkı KÜRÜM, Hakan TARTAN, Ercan TATI, Kamil Okyay SINDIR, Hasan KARABAĞ, Cevat DURAK, Metin SOLAK, Halil İbrahim ŞENOL, Abdül BATUR, Tahir ŞAHİN, Ramazan İsmail UYGUR, Ömer Turgut OĞUZ, M.Selçuk KARAOSMANOĞLU, Hüseyin Vefa ÜLGÜR, Mustafa Tunç SOYER, Levent KÖSTEM, Mustafa KUNDAKÇI, Adnan HOCAOĞLU, Mehmet ARITMAN, Gaffar AKKEL, Hüseyin ÇALIŞKAN, Talat KARASU, Önder KESKİN, Ferudun GÜLEL, Ömer ŞENTÜRK, Erkan ZEYLAN, Sefer İPEKLİ, Mehmet KERTİŞ, Ümmü Gülsüm SATOĞLU, Kerem Ali SÜREKLİ, Abdullah KAVUK, Hakkı DURMAZ, Hayri BOZAL ve Mustafa ÖZKURT’un mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.VI. DİLEK VE TEMENNİLER.

Söz Alan Bulunmamıştır.

VII. DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

19 KASIM 2012 PAZARTESİ SAAT:18.00


Aziz KOCAOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət