Ana səhifə

GÜn ve 2011/05 sayili olağan meclis toplantisina ait meclis karar özeti karar tariHİ : 01/03/2011 karar no : 2011/05 mecliSİ oluşturanlar


Yüklə 55.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü55.5 Kb.
01/03/2011 GÜN VE 2011/05 SAYILI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA

AİT MECLİS KARAR ÖZETİ
KARAR TARİHİ :01/03/2011

KARAR NO :2011/05

MECLİSİ OLUŞTURANLAR : Belediye Başkanı Ali ERTEM, Habip BİLGİN , Gökhan İNCE ,Vehbi DEMİRTAŞ ,Nuran YEŞİL , Hasan İŞÇAN ,Ziya OSMANOĞLU ,Aynur DÜZGÜNEL ,Behçet GÜVEN , Zafer ERDAĞ, Mikail ÜNLÜ ,Türkay KARAKAŞ ,Süleyman AK ,Edip Bülent UĞRAŞ ,Demet EROĞLU , Reşat Ziya PEKDOĞAN ,Cengiz EKER ,Halil DEMİRKIRAN ,Mehmet YILDIRIM ,Faruk BAL ,Yüksel SEVİL ,Asuman AZAK ,Ahmet AZCAN ,Aydın KIRIKLAR , Aktaş GÜLER ,Ahmet AVCI

Belediye Başkanlığı’nın yapmış olduğu 25.02.2011 gün ve M.59.6.ÇER.0.10/301-03/1197 sayılı çağrı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2011/MART ayı aylık olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis Salonunda; 01.03.2011 Salı günü saat 14.00 ‘de Belediye Başkanı Ali ERTEM Başkanlığında; Habip BİLGİN , Gökhan İNCE ,Vehbi DEMİRTAŞ,Hasan İŞCAN, Nuran YEŞİL ,Zafer ERDAĞ ,Mikail ÜNLÜ ,Aynur DÜZGÜNEL,Demet EROĞLU, Süleyman AK , Edip Bülent UĞRAŞ , Reşat Ziya PEKDOĞAN ,Cengiz EKER ,Halil DEMİRKIRAN ,Mehmet YILDIRIM ,Faruk BAL ,Yüksel SEVİL ,Asuman AZAK ,Ahmet AZCAN ,Aydın KIRIKLAR , Aktaş GÜLER ,Behçet GÜVEN,Ahmet AVCInın iştirakiyle 2011 toplantı döneminin 05.Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

Belediye Başkanı Ali ERTEM; yoklamanın yapıldığını bu toplantıya Meclis üyelerimizden Av.Ziya OSMANOĞLU ile Türkay KARAKAŞ’ ın mazeretleri nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığına ibraz etmiş oldukları dilekçelerinin olduğunu izah ederek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyelerimizin mazeretli izinli sayılmasını teklif etti. Başkanın teklifi oya sunuldu. Meclis üyelerimizden Av.Ziya OSMANOĞLU ile Türkay KARAKAŞ’ ın mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. Bunun dışındaki diğer tüm Meclis üyelerinin toplantıya katıldığı tespit edildi.
Belediye Başkanı Ali ERTEM;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Ali ERTEM; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü meclis gündemine öneri ile müzekkere olup olmadığını sordu? Meclis Üyelerinin önerilerinin olmadığı tespit edildi. Belediye Başkanı Ali ERTEM; gündemin hazırlandığı anda Belediye hisselerinin satışı talebine ait bir adet dilekçe mevcut olduğunu fakat 28.02.2011 tarihinde Çerkezköy Belediye Başkanlığına Karaağaç Beldesi sınırları içerisindeki hisse satışı talebine ait dilekçe ibraz edildiğini belirterek bu dilekçeninde bu günkü gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan Çerkezköy İlçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye hisselerinin satışının müzakeresinde görüşülmek üzere gündeme alınmasını teklif etti.

Başkanın teklifi görüşülüp gereği düşünüldü.Yapılan müzakerelerden sonra; Salim BEKTAŞ’ a ait 28.02.2011 gün ve bila sayılı Karaağaç Beldesi sınırları içerisindeki hisse satışı talebine ait dilekçenin bu günkü Meclis gündeminde gündemin 10. maddesinde görüşülmesine ve gündemin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturularak sırasıyla görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.


2-Belediyemizdeki mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğinin müzakeresi

3-Çerkezköy Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin tanziminin müzakeresi

4-Çerkezköy Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliğinin tanziminin müzakeresi

5- Mahalli İdarelere Hizmet Derneği Genel Merkezi’ nin 21.01.2011 gün ve bila sayılı Yurt Dışı Gezisi hk. Yazılarının müzakeresi

6- Çerkezköy İlçesi Kent Konseyi Başkanlığı’ nın 15.02.2011 gün ve 2011/11 sayılı Kent Konseyi Faaliyet Raporları hk. Yazılarının müzakeresi

7-Çerkezköy İstasyon Mahallesi 1432 ada ve çevresine ilişkin yol istikameti tadiline ait itiraz dilekçelerinin müzakeresi

8-240 ada 30 parselde yol istikamet değişikliği yapılması talebine ait dilekçenin müzakeresi

9- Pazar Yerleri Yönetmeliğinin tanziminin müzakeresi

10 a)-Çerkezköy İlçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye hisselerinin satışının müzakeresi

b)- Salim BEKTAŞ’ ın 28.02.2011 gün ve bila sayılı Hisse Oranının tarafına satışına ait dilekçenin müzakeresi
MADDE 2-
Belediyemizdeki mevcut dolu kadrolarda Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin EK-5: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel:Dolu Kadro Değişikliği MECLİS KARARINDA müfredatı belirtilen Memur Cetvelinde belirtildiği şekilde toplam 13 adet kadroda derece değişikliği yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

MADDE 3-
Çerkezköy Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun18. maddesinin (m) bendine istinaden MECLİS KARARINDA müfredatı belirtildiği şekilde tanzim edilerek uygulanmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

MADDE 4
Çerkezköy Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun18. maddesinin (m) bendine istinaden MECLİS KARARINDA müfredatı belirtildiği şekilde tanzim edilerek uygulanmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
MADDE 5-

Avusturya-Viyana’da bulunan ve Avrupa’ nın en büyük arıtma tesislerini Viyana’ da gerçekleştirmiş olan M.U.T. Gbmh’ ın ve Macaristan FCSM Zrt. Eszak-pesti Kuzey Peşte Atık Su Arıtma Tesislerinin davetlisi olarak Budapeşte –Viyana- Bratislava-Münich’te 24-30 Nisan 2011 tarihleri arasında 6 gece 7 gün , Atıksu Arıtma Tesisleri, Katı Atık Ayırma ,depolama ve yakma tesisleri inceleme ve tetkik gezisi, Şehircilik ve Belediye hizmetlerine bakış gezisi olarak yapılan bu davete Belediye Meclis Üyelerimizden Gökhan İNCE ile Türkay KARAKAŞ olmak üzere Belediyemizden 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; kişi başına 1826 Euro ya dahil olan ”yol+yevmiye “ lerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE karar verildi.


MADDE 6-

Çerkezköy İlçesi Kent Konseyi Başkanlığı’ nın 15.02.2011 gün ve 2011/11 sayılı Kent Konseyi Faaliyet Raporları hk. Yazılarının BÜTÇE KOMİSYONU ile İMAR KOMİSYONU’ na havale edilerek bundan sonraki Meclis Toplantısında konunun görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.MADDE 7-
SEVİNAZ GEGİN’ in 21.01.2011 gün ve bila sayılı dilekçesinin ,yine Sevinaz GEGİN’ in 25.01.2011 gün ve bila sayılı dilekçesinin ,Metin AKPINAR’ ın 21.01.2011 gün ve bila sayılı dilekçesinin ,Mustafa GEGİN’ in 21.01.2011 gün ve bila sayılı dilekçesinin İMAR KOMİSYONU’ na havale edilerek bundan sonraki Meclis Toplantısında konunun görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

MADDE 8-
240 ada 30 parselde yol istikamet değişikliği yapılması talebine ait dilekçenin İMAR KOMİSYONU’ na havale edilerek bundan sonraki MECLİS TOPLANTISINDA konunun görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

MADDE 9-
Çerkezköy Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun18. maddesinin (m) bendine istinaden MECLİS KARARINDA müfredatı belirtildiği şekilde tanzim edilerek uygulanmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
MADDE 10-
a)- İstasyon Mahallesi 1086 ada 5 nolu parselde bulunan Belediyemize ait 490/900 ile yine İstasyon Mahallesi 1086 ada 6 nolu parselde bulunan Belediyemize ait 588/900 oranındaki hissenin diğer malik Kalender KOLUAÇIK’ a satışının yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


b)- İlçemiz Karaağaç Beldesindeki 414 ada 24 parselde bulunan Belediyemize ait 996/2400 oranındaki hissenin diğer malik Salim BEKTAŞ’ a satışının yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Belediye Başkanı Ali ERTEM ;Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek ,İMAR KOMİSYONU ile BÜTÇE KOMİSYONU’ na havale edilen konuların görüşülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine istinaden MART Ayı Olağan Meclis Toplantısının 09.03.2011 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına, MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. 01.03.2011
KAPANDI :01.03.2011 SAAT:14.30
Ali ERTEM Nuran YEŞİL Aydın KIRIKLAR

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis KatibiMeclis Başkanı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət