Ana səhifə

Çevre ve şEHİRCİLİK İl müDÜRLÜĞÜne malatya


Yüklə 79 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü79 Kb.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

MALATYA
Sahibi olduğum Malatya İli …………………………. İlçesi ………………… Mahallesi …………………............... Pafta ……….…… ada …………….. Parselde kayıtlı arsama; 500 m2 sınırını aşmamak ve tüm inşaat sorumluluğunun tarafımca üstlenilmesi şartıyla, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde tarafıma Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının verilmesi hususunda,
Gereğini arz ederim.

……/……/ 2016Adı Soyadı

İmza

ADRES : (Proje sahibinin resmi ikamet adresi Malatya’da olacak)

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… / MALATYA

___________________________________________________________________________

ARSANIN :

Pafta :
Ada :


Parsel :

___________________________________________________________________________

TC Kimlik No :

Vergi Dairesi :

Cep Telefonu :

Eğitim Durumu :

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası verilebilmesi için İstenen Belgeler

1- Yetkili Makamlarca Onaylanmış Mimari Proje (500 m2 den küçük olma şartı vardır.),

2- Tapu fotokopisi (Tapuda Başka Hak Sahipleri Varsa, Noterden Vekaletname (Aslı) İle Başvuru Yapılır.)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4- Halk Bankası Bakanlık 118 kodlu Hesabına 1000,00 TL yatırıldığına ait dekont.

5- İl Müdürlüğümüzün Döner Sermaye İşletmesinden alınacak fatura.

6-TaahhütnameEK-1

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU
ADRES – İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

CADDE/

SOKAK


BİNA/

DAİRE NO


Telefon-Faks

e-posta Adresi

Tlf:……………. Faks:…………

@....................

UNVAN : ADI-SOYADI : İMZA: TARİHİ:

………….


…………
DİLEKÇE

EKLERİ:


VERGİ KİMLİK NO

SİCİL NUMARASI

TÜZEL KİŞİ UNVANI

ADİ ORTAKLIK VEYA ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE
ORANI

KİMLİK NO

SİCİL NUMARASI

UNVANI


YAPI MÜTEAHHİDİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

NO

SOYADIKİMLİK NO

YAPI MÜTEAHHİDİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE
NO

DAİRESİ


SOYADI

KİMLİK NOYAPI MÜTEAHHİDİNİN GEÇİCİ YAPI MÜTEAAHHİDİ YETKİ BELGESI

ALMAK İSTEYEN KİŞİ OLMASI HALİNDEN sağ ok 1 sağ ok 2 sağ ok 3OT: 1*-Başvuru “Adi ortaklık” adına yapılıyorsa ortakların tamamına ait bilgier girilecektir.

2*-Adi Ortaklık veya Ortak Girişim, tüzel kişiliklerden oluşuyor ise her bir ortağa ait.

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

(Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır)

TAPU BİLGİLERİ (İL/İLÇE/ADA/PAFTA/PARSE)L:

ARSANIN SAHİBİ:

YAPININ TOPLAM İNŞAAT ALANI:

VARSA HİSSEDARLARIN ADI SOYADI: (Tapu hisseli ise adına geçici müteahhitlik yetki belgesi numarası alınacak kişiye diğer ortaklar tarafından noter aracılığıyla muvafakat name verilmesi gerekmektedir)

*Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası sadece Tapu sahibi adına tahsis edilebilmektedir.LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ:

Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası ile inşa edilecek yapı, aşağıdaki Kanunlardan herhangi birine tabi ise işaretleyiniz. İlgili Kanuna tabi olduğuna dair belgelerin İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu Kanunlardan herhangi birine tabi ise ücret yatırılmasına gerek bulunmamaktadır. Aşağıdaki Kanunlardan herhangi birine tabi değilse işaretlemeden geçiniz.

a) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

b) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

c) 5543 sayılı İskan Kanunu
MAVİ KART SAHİBİ VEYA ADINIZA GEÇİCİ TC KİMLİK NUMARASI TAHSİS EDİLEN YABANCI İSENİZ LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ:

*Mavi Kart sahibi eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye’de adres göstermeleri kaydıyla geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası tahsis edilmesi mümkündür. Mavi Kart sahibi kişilerin, diğer tüm evraklarla birlikte Mavi Kart ve vatandaşlığını kazandığı ülkenin kimlik kartlarını mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.

* Geçici TC Kimlik Numarasına sahip yabancılar için Türkiye’de ikametgah adresi göstermesi kaydıyla numara tahsis edilmesi mümkündür.

*Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası, işlemleri takip eden vekil kişiler adına tahsis edilemez.LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İMZALAYINIZ:

16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’in Genel Esaslar Başlıklı 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2’yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir” hükmünü bilmekteyim.

Ancak Müteahhitliğini üstlendiğim yapı, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’na tâbi ise (Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 m²’yi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefi aranmaz) ilgili Kanunun 1 inci maddesindeki konu ile ilgili hükümleri hakkında bilgi sahibiyim.

Başvuruda bulunduğum Yetki Belgesi Numarası’nın onaylanması halinde yatırmış olduğum bedel, müteahhitlik işinden vazgeçsem dahi, Döner Sermaye İşlem Ücreti adı altında alındığı için iade edilmesi için herhangi bir talepte bulunmayacağımı, yukarıda bahsedilen şartları taşımayan bir inşaat işi için geçici müteahhitlik yetki belgesi numarasını kullanmayacağımı,Taahhüt ederim. …./…./……. ADI SOYADI/İMZAVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət