Ana səhifə

Fraternitas cro. Vol. XLIV. N


Yüklə 82 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü82 Kb.
FRATERNITAS

Cro. Vol. XLIV. Nr. 173 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 1. 2. 2011.Osamstota obljetnica utemeljenja Reda siromašnih sestara sv. Klare

“Još je živa jeka slavlja utemeljenja Prvoga franjevačkoga reda i sad smo već svi okrenuti prema 2012. godini da zahvalimo Gospodinu za 800 godina Klarina posvećenja u Porcijunkuli. Obljetnica nije spomen slavne prošlosti, nego je događaj koji postaje memorijom, s ciljem da i iz vlastite prošlosti crpimo dodatni zanos da obnovimo volju da služimo Crkvi.

Pozvane od Duha da slijede Krista siromašnog, raspetoga i uskrslog, živeći sveto Evanđelje u poslušnosti, bez ikakvog vlasništva i u čistoći, čuvarice ste klarijanske karizme, posvećene žene koje surađuju sa svijetom, kontemplirajući znakove koje Duh sije i širi u povijesti. U osluškivanju Boga i danas govorite srcu muškaraca i žena našega vremena jezikom ljubavi, čije riječi prodiru u korijen egzistencije koju Bog nastanjuje” (Iz Pisma Konferencije generalnih ministara Prvoga reda i TOR-a)
Molba za materijale za liturgijska slavlja

Predraga braćo ministri,

Gospodin vam dao mir!
Generalni definitorij je odlučio osnovati Liturgijsko povjerenstvo OFM unutar Povjerenstva kontemplativnoga života.

Cilj te odredbe jest da tom Povjerenstvu povjeri zadatak da pripravi misal i lekcionar slavlja svetih Reda i sestara klarisa, na upotrebu braći Reda i za potrebne prijevode na različite nacionalne jezike.

Definitorij je od Povjerenstva zatražio da osim Misala i Lekcionara prirede i dodatak Liturgiji časova i Obrednik za različita slavlja i glavne trenutke molitve provincija i bratstava.

Držimo da mogućnost da upotrebljavamo liturgijske tekstove zajedničke cijelome Redu može pridonijeti na značajan i učinkovit način da oblikujemo zajednički mentalitet liturgijskoga slavlja, spomena svetih i blaženika bogate stoljetne baštine Reda, da pružimo oruđe da se prikladno vrjednuju i prate različiti najvažniji trenuci života bratstva i braće.

Tražimo stoga od svih vas nužnu suradnju u sabiranju već postojećega materijala u provincijama i konferencijama.

Zamoljeni ste da u Generalnu kuriju pošaljete materijal koji poznajete i koji vam je na raspolaganju, po mogućnosti onaj koji je odobren od kompetentne vlasti, tj. od Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata:

- Obrasce misa svetih i blaženih (Prvoga reda, Drugoga reda, Trećeg samostanskog reda i Franjevačkoga svjetovnog reda), koji pripadaju vašoj provinciji i to na latinskom i/ili narodnom jeziku.

- Vlastite tekstove Liturgije časova (himni, antifone, otpjevi, čitanja, itd.) svetih i blaženih koji pripadaju vašoj provinciji.

- Moguća slavlja i obrede koji mogu sačinjavati Obrednik provincije ili konferencije.
Sav materijal treba poslati na adresu: Fra Julio César Bunader, generalni definitor i Predsjednik Liturgijskog povjerenstva, u Generalnu kuriju do 31. svibnja 2011.godine.
Dok vam zahvaljujem na vašoj suradnji i sa zanimanjem očekujem materijal koji ćete s ljubaznošću poslati u Generalnu kuriju, pozdravljam vas i od srca vam želim mir i dobro.

Rim, 23. studenoga 2010. godine

fra José R. Carballo, OFM

generalni ministar


Sestra smrt

Dana 19. prosinca 2010. godine, u 9,30 sati fra John Abela pošao je u Kuću Očevu. Više od tri tjedna bio je hospitaliziran u bolnici sv. Petra u Rimu zbog srčanoga udara. Srčana insuficijencija je zatim izazvala bubrežnu insuficijenciju. K tome su došle druge komplikacije kao dijabetes, voda u plućima, veoma nizak tlak.

Fra John je imao 56 godina. Rođen je 1954. godine u gradu Rabatu (Malta), prve zavjete položio je 1972. godine i bio je zaređen za svećenika 1978. godine. Pripadao je Franjevačkoj provinciji sv. Pavla Apostola na Malti. Studirao je teologiju u Jeruzalemu. Veliki radnik, surađivao je u raznim arheološkim pothvatima u Jordanu sa fra Mihaelom Piccirillom. Osim toga pratio je grupe hodočasnika u svetim mjestima. Od 1997. godine radio je s velikom kompetencijom i predanošću, u Uredu za komunikacije u Generalnoj kuriji OFM, u Rimu, gdje je bio direktor. Ljubazna karaktera, bio je uvijek raspoloživ da iziđe ususret potrebama subraće i onih koji su ga tražili.

Sprovod fra Johna slavio je Generalni ministar zajedno sa 60 koncelebranata u Generalnoj kuriji OFM u Rimu, 20. prosinca, u 17,30 sati. Nakon toga njegovi posmrtni ostaci prevezeni su na Maltu gdje žive njegova majka i brat. Neka počiva u miru Gospodinovu naš subrat fra John Abela i zahvaljujemo za njegovu nazočnost i služenje u Generalnoj kuriji.


Projekt Amazonija

Skupština UCLAF-a, koja je bila u Paragvaju u mjesecu kolovozu 2010. godine, puno je razmišljala o Projektu Amazoniji i poslala je kratki dokument s prijedlozima Generalnom definitoriju koji ga je u jakom vremenu u rujnu proučio, prosuđujući ga dobrim i potrebnim veće konkretnosti. Premda svjestan da će mnogi vidici Projekta biti rasvijetljeni iskustvom, s primjedbama i razmišljanjima bratstva uključenog u amazonsku stvarnost, Definitorij je ipak preporučio da se napreduje sukladno slijedećim koracima: 1. osnivanje Povjerenstva (fra Julio Cesar Bunader, fra Massimo Tedoldi, fra Joseph Rozansky i fra Nestor Inacio Schwerz, koordinator) sa zadaćom da odredi načine i sredstva kako informirati i uključiti cijeli Red u Projekt; 2. Generalni ministar će poslati pismo ministrima provincijalnim ministrima, kustodima i predsjednicima konferencija i zatražiti da stave na raspolaganje nekog brata iz UCLAF-a unutar mjeseca lipnja; 3. Predvidjeti formativni hod, koga će pratiti i usmjeravati Upravno vijeće UCLAF-a, za braću za to određenu, sa dvije etape: razdoblje uključivanja u već postojeće prisutnosti s pratnjom nekog misionara i nekog drugog iz sistematičnije formacije; 4. Osnivanje novog bratstva da se započne osnaži ukupnost već postojećih prisutnosti i da se iznutra izgrađuje cjeloviti i artikulirani Program misije u Amazoniji, sa širokom mrežom suradnje i solidarnosti; 5. Taj projekt staviti na dnevni red susreta vikarijata povjerenih Redu koji će biti u Generalnoj kuriji u rujnu 2011. godine; 6. U međuvremenu Upravno vijeće UCLAF-a trebat će točno odrediti slijedeće aspekte: mjesto bratstva, ekonomsku potporu, modalitete i odgovorne za formativne procese novih misionara, itd.


Poljska – “Živjeti Evanđelje”: novi niz na poljskom jeziku

Prvoga studenoga 2009. godine u Varšavi je bio studijski dan o temi:

«Ovo je život po svetom Evanđelju Gospodina našega Isusa Krista». Posvećen formativnim i pastoralnim vidicima franjevačkih pravila, osam stotina godina nakon potvrde Protoregule, studijski dan su potakla tri franjevačka centra u Poljskoj (Franjevački centar za Istočnu Europu i Sjevernu Aziju, OFM; Franjevački institut iz Łódź-a, OFMConv; Centar duhovnosti “Honoratianum”, OFMCap) i pod pokroviteljstvom Konferencije franjevačkih provincijalnih ministara Poljske.


Isti centri su se pobrinuli za objavljivanje radova u zborniku s naslovom: «Razmišljanje o franjevačkim pravilima». Tim Zbornikom koji također sadrži i druge materijale (npr., govore Ivana Pavla II. I Benedikta XVI; izlaganja koja su prethodila studijskom danu 1. studenoga o franjevačkoj karizmi i o franjevačkim pravilima; pravila sv. Franje, sv. Klare, TOR-a i FSR-a na poljskom jeziku), izdavači su htjeli započeti novi niz, “Živjeti Evanđelje”, s nakanom da pruže dodatno pomagalo za razmišljanje i studij kako bi se danas moglo istaknuti “dragocjeno blago” skrivene u franjevačkim pravilima ili u franjevačkoj karizmi.
Proglašenje odluka

Posljednjih tjedana sveti otac Benedikt XVI., primajući u audijenciju kardinala Angela Amata, S.D.B., pročelnika Kongregacije za proglašenje svetima, ovlastio je Kongregaciju da proglasi dvije odluke koje se tiču kauza naše Generalne postulature.

Prva Odluka je bila ovlaštena 10. prosinca 2010. godine i tiče se priznanja mučeništva slugu Božjih Antonija (u svijetu: Mihaela Faúndeza Lópeza), svečano zavjetovana svećenika Reda manje braće, rođenog u La Hiniesti (Španjolska), 23. srpnja 1907. godine, i Bonaventure (u svijetu: Baltazsara Mariana Muñoza Martíneza), klerika Reda manje braće, rođenog u okrugu Santa Cruz (Španjolska), 7. prosinca 1912. godine, kao i Petra Sancheza Barbu, rođenog u Llanu de Brujas (Španjolska), 1. srpnja 1895. godine, i Fulgencija Martíneza Garcíju, rođenog u Riberi de Molini, 14. kolovoza 1911. godine, svećenika Trećeg svjetovnog reda sv. Franje Asiškoga, župnika, ubijenih u mržnji na vjeru, za vrijeme vjerskoga progonstva u Španjolskoj 1936. godine.

Druga odluka, od 14. siječnja 2011. godine, tiče se čuda pripisanog zagovoru časne službenice Božje Antonije Marije Verna, utemeljiteljice Instituta sestara ljubavi Bezgrješnoga Začeća iz Ivreaje; rođena u Rivarolu Canavese (Italija), 12. lipnja 1773. godine, ondje je i preminula 25. prosinca 1838. godine. Na slavu Kristovu. Amen.


Meksiko – Susret provincijskih arhivara

Od 2. do 5. prosinca Franjevačka biblioteka Sveučilišta Amerike-Puebla slavila je međunarodni simpozij: “Znanost i kulturu između dva svijeta. Dokumentarni izvori i različite interpretacije”. Među izlagačima sudjelovali su mnogi arhivari: Rocio Cazares Aguilar i Francisco Mejia s izlaganje: Franjevačka biblioteka iz San Gabriele Cholula; Celina Lertora Mendoza s izlaganjem: Arhivi i rukopisi; franjevačka djela. Rezervirani fundus Nacionalne biblioteke Meksika; Ana Maria Ruiz Martin: Povijesni Arhiv Provincije sv. Petra i sv. Pavla iz Michoacana; Pedro Gil Munoz: Povijesni arhiv u Generalnoj kuriji OFM: povijest, sadržaji, sredstva rada i projekti; Abel Pacheco: Situacija i projekcija Arhiva sv. Franje u Limi; Luis Carlo Mantilla: Franjevački rukopisi povijesti Kolumbije; Marco Antonio Ballesteros: Rukopisi Provincije sv. Franje u Santiago di Jalisco i Zacatecas; Francisco Morales y Rosario G. Paez Flores: Franjevački rukopisi Nacionalne biblioteke Meksika i Nacionalnog instituta antropologije i povijesti; Lorenzo Calzavarini nije bio nazočan, ali je poslao svoje izlaganje: Kolegij Propaganda Fidei u Tarijia u procesu neovisnosti Rio de la Plata.U slobodnim trenucima mogli smo razgovarati o planiranom susretu arhivara koji će biti 2014. godine. Uvidjeli smo hitnost da već sada stavimo na web stranicu Reda povijesni arhiv OFM, s poviješću, sadržajima sredstvima rada i projektima; i između projekata osobito taj da se stavi link svih provincijskih arhiva u link Povijesnog arhiva Reda, i da proučavamo način kako uvesti registre nekih provincijskih arhiva na web stranicu Reda, i na link Povijesnog arhiva.
Knjige o franjevaštvu


  • Hrvatski Franjevački Biografski Leksikon Hoško Emanuel – Kapitanović Vicko (Urednici), Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Zagreb 2010, str. 590.

Duge pripreme i golemo zauzimanje urodili su izvrsnim enciklopedijskim priručnikom koji sadrži oko 1000 jedinica o članovima Franjevačke obitelji koji su svojom aktivnošću dali vrijedan doprinos Franjevačkoj obitelji, Crkvi, svojim zajednicama, umjetnosti i znanosti. Rječnik sadrži bibliografske podatke, pripadnost redu i pokrajini, formaciju, službe kao i glavne zasluge, slijedeći kronološki red polazeći od dolaska franjevaca u Hrvatsku. Svakom franjevcu je dodijeljeno mjesto unutar rječnika, na temelju kriterija povezanih uz djelovanje i ne toliko uz pripadnost nekom redu – te su tako jednako predstavljeni Manja braća, konventualci, kapucini i braća Trećeg samostanskog reda, kao i sestre franjevke – što ovaj rječnik čini cjelovitim djelom, čineći da se tako istakne velika uloga koju su franjevci imali na hrvatskom području tijekom povijesti.


  • Interpreting Francis and Clara of Assisi from the middle ages to the present (Interpretirajući Franju i Klaru Asižane od srednjeg vijeka do danas), edited by Constant J Mews and Claire Renkin. Knjiga, koja je predstavljena 8. prosinca 2010. godine, u Biblioteci St. Paschal, Yarra Theological Union, Box Hill, Melbourne, daje uvida kako su izvornu viziju Franje i Klare interpretirali tijekom stoljeća. Naime, kroz život učenika u srednjem vijeku ili kroz simpatije ljudi modernog doba ili kroz udivljenost naših suvremenika – kao što je australijski umjetnik Arthur Boyd – knjiga ističe trajni karakter njihove poruke i njihova primjera. Dugačka lista suradnika – među kojima su i slavni pisci franjevačke povijesti poznati na međunarodnoj razini, književnosti i umjetnosti, uključujući i one koji su pozvani da žive franjevački ideal – pridonijela je da se ostvari dragocjeni izvor za franjevačku povijest. Narudžbe: info@broughtonpublishing.com.au


Velike/male vijesti


  • Susret braće koja djeluju u Rimskoj kuriji: 16. prosinca 2010. godine Generalni ministar je pozvao u Kuriju braću koja, pod različitim naslovom, djeluju pri Svetoj Stolici. Nakon znakovitog i bratskog susreta predstavljanja i izmjene s Generalnim ministrom i Generalnim definitorijem, sudionici su uzajamno podijelili s bratstvom Kurije slavlje Večernje, večeru i večernju rekreaciju.

Subraća Reda koja djeluju pri Rimskoj kuriji su osmorica: 1 u Signaturi, 1 na Sudu Rimske rote, 1 u Kongregaciji za nauk vjere, 1 u Kongregaciji za evangelizaciju naroda, 1 u Državnom tajništvu, 1 u Kongregaciji za biskupe, 1 u Kongregaciji za Institute posvećenoga života i Društva apostolskoga života. Uz to ima i 14 druge braće, uključujući i Generalnog ministra, koji, pod različitim naslovom, surađuju u tijelima Rimske kurije. Kao što je napisao Generalni ministar u pozivu dotičnoj “rad pri Svetoj stolici čini povlašten način da se bude podložni i podvrgnuti nogama iste svete Crkve, kako zahtijeva Pravilo što smo ga svi zavjetovali”.

  • Međunarodni Master iz ZNANOSTI OKOLIŠA I PODUZETNIŠTVA: proizišao iz je iz Filozofskog fakulteta Papinskog sveučilišta Antonianum (PUA) kao akademski multidisciplinarni tečaj koji koristi suradnju vlastitih akademskih struktura zajedno sa suradnjom drugih sveučilišnih ustanova i središta istraživanja, da se suoči sa velikom tematikom okoliša na međunarodnoj razini. Leggi tutto. (Pročitaj sve)

  • Master iz Formacije – franjevačke perspektive: Franjevački institut duhovnosti Papinskog sveučilišta Antonianuma predlaže svake godine master iz franjevačke formacije na latinskom jeziku. Cilj te formacije za formatore franjevačke obitelji je taj da ponudi teorijsko i praktično poznavanje načela i dinamika formativnog hoda, s osobitim uporištem na franjevačkoj antropologiji. Od 2007. godine do danas 19 manje braće su sudjelovala u Masteru iz formacije i gotovo svi već rade u početnoj formaciji. Za daljnje informacije s obzirom na troškove, raspored i opis kolegija može se pogledati na web stranicu: http://www.antonianum.eu/

  • Susret nedavno izabranih provincijalnih ministara i kustoda: U Generalnoj kuriji je od 17. do 28. siječnja 2011. godine, bio godišnji susret nedavno izabranih provincijalnih ministara i kustoda. Bilo je prisutno 19 ministara i kustoda. Bilo je mnogih i raznovrsnih doprinosa što su ih ponudili izlagači o animiranju, upravljanju i administraciji provincijskih i kustodijskih bratstava. Sudionici su imali prilike susresti se osobno s Generalnim ministrom, definitorima i upoznati rad što ga u Generalnoj kuriji vrše različita tajništva i uredi.

Vidi: http://www.ofm.org/

  • ITF – L'Istituto Teologico Francescano di Petrópolis (Franjevački teološki institut, Petrópolis Brazil) obavještava da prima predbilježbe za tečajeve ove godine 2011. ITF pruža također Tečaj specijalizacije “Master iz evangelizacije”, dimenzije koja se smatra jednom od prioriteta Reda. Master je ponuđen svim zainteresiranim provincijama. Vidi, www.itf.org.br/; za daljnje informacije obratiti se na: secretaria@itf.org.br

  • Njemačko izdanje “Franjevačkih izvora” predano papi Benediktu XVI. Za vrijeme generalne audijencije, 22. prosinca 2010. godine, fra Leonardo Lehmann, OFMCap, jedan od izdavača, predao je svetom ocu Benediktu XVI. Svezak “Franziskus-Quellen”. Veoma sretan, Papa je izjavio: “Već imam talijansko izdanje. Sad ću moći također čitati tekstove u njemačkoj verziji”.

  • Slavlje PUA i Velikoga kancelara, 18. siječnja 2011. godine. Godišnje slavlje Papinskog sveučilišta “Antonianum” i Velikog kancelara je ove godine povezana s Međunarodnim skupom o «Ekumenizmu kao temelju mira». Organizirali su ga Papinsko sveučilište Antonianum, Institut ekumenskih studija iz Venecije i Centar Pro Unione koga vode franjevci Atonementa, skup je započeo 17. siječnja i završio je okruglim stolom i pozdravom generalnoga ministra i velikoga kancelara fra José R. Carballa.

  • Studijski seminar, što ga organiziraju Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, Frate Francesco, časopis za franjevačku kulturu, u prigodi objavljivanja Procesa kanonizacije sv. Bernardina Sijenskoga, što ga je uredila Letizia Pellegrini, Izd. Quaracchi, Rima 2010., bit će u petak 25. ožujka 2011, u 15,30 na Papinskom sveučilištu Antonianumu, u dvorani A.

Web:www.antonianum.eu/medieval.htm

E-mail: sssmf@pua.antonianum.euObveze Generalnoga ministra
2. veljače: Sudjelovanje u Vatikanu u slavlju Dana posvećenoga života.

07. – 11. veljače: Sudjelovanje na kapitulu Federacije Rusije u Generalnoj kuriji (Rim).

14. – 19. veljače: Sudjelovanje na Seminaru o redovničkom životu USG (Rim).

23. -28. veljače: Pohod Provinciji sv. Obitelji (Egipat) i braći u Fundaciji Sudan.
Nositelji dara Evanđelja

Misija evangeliziranja pripada cijeloj Crkvi, ne samo zaređenim službenicima. U različitosti službi svi su kršćani pozvani odgovoriti riječi Gospodina koji šalje naviještati dobru vijest Kraljevstva. Ispravno poimanje Crkve priznaje u zajedničkom kršteničkom stanju temelj različitih karizmi i službi. Zbog tih razloga, mi Manja braća, osjećamo se pozvanima promicati uzajamno dijeljenje naše misije s laicima kao čin autentičnog uzvraćanja Evanđelja, dara Božjega cijeloj njegovoj Crkvi. Tako laici ostvaruju svoje pravo i obvezu da drže, izvršuju i ispovijedaju predanu vjeru. Laik je evangelizator po vlastitom pravu, ne po milostivom dopuštenju niti još manje kao zamjena da priskoče u pomoć u našim oskudicama s osobljem. Prema tome, trebamo ući u “ekleziološko obraćenje” koje će učiniti da nadiđemo klerički mentalitet koji još uvijek prevladava među nekom braćom. Model Crkve koji bi se temeljio jedino na svećeniku i na misionaru kleriku ne bi omogućio uzajamno podijeljenu evangelizaciju, jer ona uključuje raspoloživost da se odrekne određenih sigurnosti i da se napusti prostore moći protagonizma. Zbog toga bi takvo uzvraćanje bio konkretni znak Duha: i nama, Manjoj braći, pripada zadatak da budemo proročki pronalazači znakova (br. 25).FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas Email: rbahcic@ofm.org­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət