Ana səhifə

Katalog znanj: slovenistične vsebine


Yüklə 85.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü85.5 Kb.

Okt. 2008

Katalog znanj: slovenistične vsebine
I.

 1. Povezava jezika, kulture in družbe

 2. Vloga slovenske kulture pri oblikovanju etnične/nacionalne identitete

 3. Vpliv kulture na proces nacionalne emancipacije slovenskega naroda v 19. in 20. stol.

 4. Jezik/kultura in slovenska politična zavest

 5. Večkulturalizem: etnična struktura prebivalstva Slovenije danes in v preteklosti

 6. Vloga kulture/jezika v procesih integracij in globalizacije

 7. Položaj in vloga kulture v slovenski družbi po 2. svetovni vojni (značilnosti kulturne politike v posameznih obdobjih v SFRJ)

 8. Kultura v Republiki Sloveniji; jezikovna, kulturna politika v RS, institucionalna ureditev

 9. Zametki prevajalske dejavnosti na Slovenskem v srednjem veku

 10. Jezikovna situacija na Slovenskem v 15. in 16. stoletju ter vloga prevedenih in prirejenih besedil pri vzpostavljanju slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti.)

 11. Predloge, po katerih so slovenski protestantski pisci v 16. stoletju prevajali svetopisemska besedila

 12. Prevodna besedila in prevajalci med letoma 1613 in 1802 ter predloge za njihove prevode

 13. Slovarji od 16. do 1. polovice 19. stoletja, v katerih je upoštevan tudi slovenski jezik

 14. Prvi prevodi (in »prevodi«) posvetne literature konec 18. in v začetku 19. stoletja

 15. Pomembnejši slovenski prevajalci v 19., 20. in 21. stoletju

II.


 1. Položaj in organiziranost slovenistike doma in v tujini

 2. Orientacija v osrednjih slovenističnih priročnikih

 3. Slovarji slovenskega jezika

 4. Slovar slovenskega knjižnega jezika: struktura in vsebina

 5. Družbena umestitev jezikovnih priročnikov

 6. Jezikovni priročniki in novi mediji/v novih medijih

 7. Prednosti novomedijskih jezikovnih priročnikov

 8. Korpusno jezikoslovje in korpusi v jezikoslovju

 9. Korpusi kot jezikovni vir in jezikovni priročnik

 10. Korpusi slovenskega jezika

 11. Jezikovni opis in predpis

 12. Jezikoslovje in jezikovni opisi

 13. Jezikoslovje in jezikovno predpisovanje

 14. Norma (implicitna in eksplicitna) in kodifikacija

 15. Slovenski pravopis

III.


 1. Pomen v jeziku

 2. Pomenonosne enote v jeziku

 3. Pomenske relacije v jeziku

 4. Poimenovalne možnosti slovenskega jezika

 5. Tipologija poimenovalnih možnosti pri prenosu iz tujega jezika in v slovenskem jeziku

 6. Večbesedni leksemi: tipologija besednih zvez v slovenščini

 7. Pomeni leksemov – širitev pomenov: tipi pomenskih prenosov

 8. Slovensko pomenotvorje in besedotvorje (besedotvorni tipi)

 9. Tvorbene zmožnosti v razmerju domače : prevzeto

 10. Skladenjski opis od zgoraj navzdol

 11. Besedni red v slovenščini

 12. Prosta in stalna stava

 13. Prosta stava in besedne zveze v slovenščini

 14. Tematski razvoj besedila

 15. Kohezivno-koherenčna razmerja

IV.


 1. Eno- in večjezične skupnosti: izbor jezika, diglosija, preklapljanje in mešanje koda

 2. Jeziki, nastali z mešanjem koda

 3. Vmesni jezik

 4. Vzdrževanje jezika: konkurenčnost jezikov, izguba jezika in jezikovna smrt,

 5. Jezikovna revitalizacija

 6. Ogroženi jeziki in slovenska situacija

 7. Slovenske skupnosti izven meja RS

 8. Slovenske zamejske situacije

 9. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje

 10. Zakonodaja v zvezi s slovenskim jezikom

 11. Knjižni oz. standardni jezik, procesi standardizacije,

 12. Miti o slovenskem knjižnem jeziku in vprašanja prestižnosti jezikovne variante

 13. Regionalna in socialna stratifikacija jezika

 14. Jezik in družbeni spol

 15. (Ne)nevtralnost dikurza in diskriminatorni diskurz

V.


 1. Iskalne možnosti za slovarje v pregledovalniku ASP in korpuse

 2. FidaPlus: načini iskanja in obdelave rezultatov

 3. Vzpostavitev in vzdrževanje "prevajalske pisarne"

 4. Delo s pisarniškimi paketi Microsoft Office, Open Office oz. iWork

 5. Delo z različnimi formati dokumentov

 6. Strategije učinkovitega iskanja informacij na svetovnem spletu

 7. Načini uporabe slovenskih in drugih slovarskih in korpusnih virov pri prevajanju in leksikografiji (določanje pomena, iskanje semantično povezanih besed, uporaba SketchEngine itd.)

 8. Razlike med strojnim prevajanjem in računalniško podprtim prevajanjem

 9. Kaj je pomnilnik prevodov in kaj prevajalsko namizje. Prednosti in slabosti uporabe programov s pomnilniki prevodov

 10. Prevajalsko namizje SDL Trados

 11. Upravljanje terminologije s programom SDL MultiTerm

 12. Vodenje prevajalskih projektov s programom SDL Trados Synergy

 13. Prevajalsko namizje Atril DVX: glavne lastnosti in razlike med DVX in Tradosom

 14. Shema prevajalskega procesa ob uporabi prevajalskega namizja

 15. Strojno prevajanje: teoretični pristopi, pregled obstoječih tehnologij


Pri jezikoslovni interpretaciji besedila: povzetek daljšega slovenskega besedila v točno določeni obseg novega pomensko povzemajočega besedila in interpretacija besedila z besediloslovnega vidika (kohezija, koherenca, namernost, sprejemljivost, informativnost, situacijskot in medbesedilnost) na eni in pravopisnega na drugi strani.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət