Ana səhifə

År 2001, den 13. september, ble det holdt møte i fylkesutvalget på fylkeshuset, Sarpsborg under ledelse av fylkesordføreren. Til stede


Yüklə 54.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü54.5 Kb.
FORELØPIG PROTOKOLL

År 2001, den 13. september, ble det holdt møte i fylkesutvalget på fylkeshuset, Sarpsborg under ledelse av fylkesordføreren.

Til stede:

Arne Øren, fylkesordfører


Solbjørg Lervik
Jørn Tørmoen
Andreas Lervik
Anne Steinsland
Svein Christoffersen
Bente Holm Sælid hadde forfall. I hennes sted møtte Inger Stølan
Rita Sletner
Martin Engeset
Ingrid Willoch
Ulf Leirstein

Følgende saker ble behandlet:Saksnr.:

01/518

Filnavn:

k-20010627-Fylkesutvalgets protokoll

Sak A nr. 47/2001 – Fylkesutvalgets protokoll

Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.


Votering:

Protokollene ble enstemmig vedtatt godkjent.Saksnr.:
Filnavn:

Svelau-010820-Generalforsamling i AER

Sak A nr. 48/2001 – Generalforsamling i AER (Assembly of European Regions).

Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.

Det var enighet om samme representasjon som tidligere år, dvs. en fra posisjon, en fra opposisjon og en fra administrasjonen.
Representanten Solbjørg Lervik (Ap) foreslo: Arne Øren

Representanten Ingrid Willoch (H) foreslo: Ulf Leirstein med Ingrid Willoch som vararepresentant.
Votering:
De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:
Filnavn:

Svelau-20010820-The Baltic Sea States Subregional Co-operation/BSSSC) årskonferanse

Sak A nr. 49/2001 - The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) årskonferanse.

Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.Fylkesordfører Arne Øren orienterte om at han var påmeldt fra Østlandssamarbeidet.

Representanten Solbjørg Lervik (Ap) foreslo at fylkesutvalget oppnevner en deltaker.

Representanten Ulf Leirstein (Frp) foreslo som deltaker: Ingrid Willoch med Ulf Leirstein som vararepresentant.

Votering:

De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:
Filnavn:

Svelau-20010820-Rapport fra Nordjøkommisjonens 9. generalforsamling

Sak A nr. 50/2001 – Rapport fra Nordsjøkommisjonens 10. generalforsamling

Fylkesrådmannens forslag:

Saken tas til orientering.Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saksnr.:

01/1625

Filnavn:

Annkri-20010823-Tv-aksjonen 2001 – Søknad om økonomisk støtte

Sak A nr. 51/2001 – Tv-aksjonen 2001 – Søknad om økonomisk støtte.


Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

  1. Østfold fylkeskommune bevilger kr 100.000 til tv-aksjonen 2001 som er tildelt Kirkens Nødhjelp.

  2. Bevilgningen belastes kontonr 101100 4710 14200.

Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Saksnr.:

00/3407

Filnavn:

j-20010820-KlagesakSak A nr. 52/2001 – Klagesak. Tildeling av generelle tilskudd – Norsk Pensjonistforbund Østfold.Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge.Representanten Andreas Lervik (Sv) fratrådte som inhabil, jf. fvl. § 40, punkt 3 c.

Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:

00/3407

Filnavn:

j-20010822-Klagesak – Tildeling av generelle tilskudd til frivillige organisasjonerSak A nr. 53/2001 – Klagesak. Tildeling av generelle tilskudd – Mental helse Sarpsborg.Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge.Representanten Andreas Lervik (Sv) fratrådte som inhabil, jf. fvl. § 40, punkt 3 c.

Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:
Filnavn:

Hanste-20010823-Endring av retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner.docSak A nr. 54/2001 – Endring av retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner.Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Retningslinjenes Pkt. 4-2) 1. ledd 1. setning skal hete;

”Østfold fylkeskommune kan gi tilskudd til frivillige organisasjoner hjemmehørende i Østfold fylke. (Paraplyorganisasjoner, og fylkesledd av frivillige lag/organisasjoer med virke i Østfold)”.

Representanten Solbjørg Lervik (Ap) gjenopptok Else Britt Eriksens endringsforsalg fra samferdsels-, miljø- og kulturkomiteens behandling, sålydende:

(paraplyorganisasjoner, fylkesdekkende organisasjoner og fylkesledd av frivillige lag/organisasjoner ….osv.)Votering:

Forslaget fra Solbjørg Lervik ble enstemmig vedtatt.

Retningslinjenes punkt 4-2, 1. ledd, 1.setning lyder således:

”Østfold fylkeskommune kan gi tilskudd til frivillige organisasjoner hjemmehørende i Østfold fylke (paraplyorganisasjoner, fylkesdekkende organisasjoner og fylkesledd av frivillige lag/organisasjoner med virke i Østfold)”.Saksnr.:
Filnavn:

birhanj-20010905-Revisjon og ajourhold ansettelsesreglementSak A nr. 55/2001 – Revisjon og ajourhold ansettelsesreglement – utsatt sak.Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak opprettholdes.Representanten Svein Christoffersen (Krf) gjenopptok administrasjonsutvalgets tilleggsforslag sålydende:

Punkt 4.6: Det legges til rette for kompetanseheving i ansettelsesrådet.

Punkt 4.8: ……jamfør kriterier som framgår av § 58 a i arbeidsmiljøloven.

Punkt 4.1, b: Begge avtaleverk ivaretas for henholdsvis statlig og kommunalt avtaleverk.Representanten Andreas Lervik (Sv) framsatte følgende endringsforslag:

Nytt punkt 4.1 b:

Fylkesutvalget foretar ansettelser av fylkesdirektører i sentraladministrasjonen.

Reglementsforslagets punkt 4.1 b blir nytt 4.1 c.Votering:

Andreas Lerviks forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (Sv, Rv, V, Frp og H).

Svein Christoffersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Saksnr.:

01/1466

Filnavn:

Annkri-20010629-Østfold fylkeskommunes holdning mot rasisme – oppfølging av interpellasjonSak A nr. 56/2001 – Østfold fylkeskommunes holdning til rasisme - oppfølging av interpellasjon.Saken var lagt fram uten forslag til vedtak fra fylkesrådmannen.
Representanten Solbjørg Lervik (Ap) framsatte følgende forslag:

Fylkesutvalget viser til komiteenes behandling, og utsetter saken.Votering:

Solbjørg Lerviks forslag ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:
Filnavn:


Sak A nr. 57/2001 – Orientering om arbeidet med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten – fullmakter.Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

  1. Fylkesutvalget tar til orientering fylkesrådmannens redegjørelse for arbeidet med statlig overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten.

  2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre nødvendige forhandlingene med staten. Fylkesutvalget får resultatet av forhandlingene til godkjenning og eventuell drøfting etter behov.

Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forhandlingene avsluttet.

Møtet hevet.

Arne Øren
fylkesordfører

Anne-Lise Kristoffersen


sekretærVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət