Ana səhifə

Ankara-2007 T. C. Ankara büYÜKŞEHİr belediye başkanliğI


Yüklə 1.39 Mb.
səhifə1/22
tarix24.06.2016
ölçüsü1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Ankara-2007

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR YÖNETMELİĞİ

VE İLGİLİ MEVZUAT

ÖNSÖZ
Başkent Ankara, umutlarımızın simgesi, beklentilerimizin aynasıdır. Bu nedenle, bir başkentin kentsel yapısının ve fiziksel görüntüsünün ülkesi için hayati bir önemi vardır; çünkü başkentler ulusal varlık ve sürekliliğin timsali ve güvencesidir.
İyi hazırlanmış bir plan, başarılı bir imar uygulaması için gerekli, ancak yeterli değildir. Uygulamayı etkileyen faktörlerin başında gelen tamamlayıcı nitelikteki mevzuat hükümlerinin de başarılı bir imar çalışmasında büyük rolü vardır.
Yerel Yöneticiler olarak bizler, Başkent Ankara’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin modern ve çağdaş yaşam dekoru haline getirmek, Avrupa Onur Bayraklı Başkent Vasfı’na ilaveten örnek bir dünya şehri yapmak için çalışmalarımızı ve çabalarımızı artırarak sürdürmekteyiz.
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca yenilenen “Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” nin 1986’dan günümüze, zaman içinde yenilenmesi ile birlikte son yasal düzenlemeler çerçevesinde genel bir güncelleme ve kısmi bir revizyon gerekliliği ortaya çıkmıştır. İlçe ve ilk kademe belediyelerimizle koordineli olarak gereksiz bazı maddeler yönetmelikten kaldırılıp yeni bazı maddeler ilave edilerek kapsamlı bir düzenleme yapılmıştır.
Hazırlanan İmar Yönetmeliği Güncelleme ve Kısmi Revizyonu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2006 gün ve 939 sayılı kararıyla onaylanıp 21.04.2006 tarihinde ilanen yürürlüğe girmiştir.
Kitap haline getirilen bu esere; uygulamada kolaylık amacıyla Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Sıhhi Tesisat, Sığınak, Estetik Kurul ve Asansör Yönetmelikleri ile Otopark Uygulama Esasları da ilave edilmiştir.
Başkent Ankara’nın kentsel gelişimine katkıda bulunması, uygulamacıların başarılı biçimde kullanması, imar hizmetlerine sürat ve kolaylık getirmesi temennileriyle, yeni yönetmeliğin koordineli olarak derlenip güncelleştirilmesinde emeği geçen ilçe Belediyesi İmar Birimi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız çalışanları ile Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerine hizmet ve katkıları için teşekkürlerimi sunarım.

İ.Melih GÖKÇEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

2007

İÇİNDEKİLER

(A) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM

- GENEL HÜKÜMLER........................................................................................1II. BÖLÜM

TANIMLAR........................................................................................................6

- İmar Planına İlişkin Tanımlar, Sınırlar ile Kısaltmalar.........................................6

- Bu Yönetmelikte Adı Geçen Kısaltmalar...........................................................8

- Kentsel Çalışma Alanları..................................................................................9

- Kentsel Sosyal Alt Yapı Alanları.......................................................................11

- Ada ve Parsellere İlişkin Tanımlar....................................................................13

- Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar........................................................................14

III. BÖLÜM

HARİTA İŞLERİ VE İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ İLE PARSELASYON PLANLARININ YAPILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

- Halihazır Haritaların Hazırlanması ve Onayı...................................................21

- İmar Planlarının Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslar..............................21

- İmar Planlarının Yapılması /Yaptırılması.........................................................22

- Uygulama Bölge ve Öncelikleri.......................................................................22

- Uygulama İmar Planlarında Sosyal Donatı

Alanlarının Yerlerini Değiştirebilme.................................................................22

- İmar Planları İçin Başvuru...............................................................................22

- Belediyesinden Alınacak Ön İzin ile İlgililerince Yapılacak Plan

Önerilerinde Aranacak Belgeler.....................................................................22

- İmar Planlarının Onayı ve İlanı........................................................................24

- Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onayı ve Yürürlüğe Girmesi...............25

- Yol Profillerinin Hazırlanması ve Onayı...........................................................25IV. BÖLÜM

ARSA ve BİNA ÖLÇÜLERİ

- Parsel Büyüklükleri.........................................................................................26

- En Az Bahçe Mesafeleri..................................................................................27

- İfraz, Tevhid ve İrtifak Haklarına ait Genel Esaslar..........................................28

- İfrazlar (Ayırmalar).........................................................................................29

- Tevhidler (Birleştirmeler)................................................................................29

- İfraz, Tevhid ve İrtifak Hakkı Belgelerinin Gönderilmesi...................................30

- Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması.......................................................31

- Bina Yol Cephe(leri) Genişliği.........................................................................31

- Bina Derinlikleri..............................................................................................32

- En Fazla Bina Yükseklikleri ( H max)...............................................................34

- Bölge Kat Nizamı Dışında Bina Yapılabilme....................................................34

- Bina Cepheleri ve Bloklaşmalar.......................................................................35
Sahife No:

V. BÖLÜM

YAPI ve YAPILAŞMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

- Binalara Kot Verilmesi (m. 41) .........................................................................36

- Binalara Giriş Kotları (m. 42) ...........................................................................38

- Çıkmalar.........................................................................................................39

- Bodrum Katlar................................................................................................42

- Zemin Katlar...................................................................................................45

- Konutlarda Bodrum ve Zemin Katlara ait Bazı Hususlar..................................46

- Asma Katlar...................................................................................................47

- İç Yükseklikler................................................................................................47

- Merdivenler ve Rampalar...............................................................................48

- Asansörler.....................................................................................................54

- Işıklık, Havalık ve Hava Bacaları.....................................................................56

- Duman Bacaları.............................................................................................58

- Çöp Bacaları..................................................................................................60

- Çatılar............................................................................................................61

- Çatı Katları.....................................................................................................62

- Korkuluk ve Parapetler...................................................................................63

- Paratonerler, Uyarı Lambaları ve Antenler......................................................63

- Binalarda Bulunması Zorunlu Odalar / Bölümler ve En Az Ölçüleri..................63

- Kapılar...........................................................................................................65

- Pencereler.....................................................................................................65

- Bahçe Duvarları..............................................................................................66

- Tesviyeler.......................................................................................................67

-Kamunun Yararı İçin Alınması Gerekli Önlemler ve Lağım Çukurları (Fosseptikler), Lağım Bacaları (Rögarlar), Pissu Bağlantıları.........................69

VI. BÖLÜM

- EKLENTİLER (Müştemilat ) ve ORTAK YERLER (Alanlar)

- Eklentiler ve Ortak Yerlerin Uyacağı Genel Esaslar.........................................71

- Kapıcı, Kaloriferci, Bekçi ve Bahçıvan Daireleri ile Kapıcı

Bölmesi ve Kaloriferci Yeri...............................................................................72

- Diğer Eklenti ve Ortak Yerler (Alanlar).............................................................73

- Tabii Zeminden Kotlandırılan Parsellerin Ön Bahçesinde

Kapalı Otoparklar Yapabilme..........................................................................75VII. BÖLÜM

- ÖZELLİK ARZ EDEN YAPILAR, PASAJ, KAPALI ÇARŞILAR, SANAYİ ÇARŞILARI, SİNEMA VE TİYATROLAR, DİNİ TESİSLER İLE DİĞER ÖZEL YAPILAR

- Pasaj Kapalı Çarşılar ve Sanayi Çarşıları........................................................76

- Sinema ve Tiyatrolar.......................................................................................78

- Hacim ve Yükseklik Tertipleri..........................................................................78

- Açık Hava ve Arabalı Sinemalar......................................................................81

- Dini Tesisler....................................................................................................82

- Ekmek Fabrikaları; Ekmek, Pasta ve Pide Fırınları..........................................82

- Açık/Kapalı Taşıt Alım Satım ve Teşhir Yerleri,

Otoparklar ve Taksi Yazıhaneleri.....................................................................85

- Özel Hastaneler..............................................................................................86

- Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları....................................................................87Sahife No:
- Kreş ve Gündüz Bakım Evleri.........................................................................90

- Çay - Kahve Salonları ( Kahvehaneler)...........................................................91

- Düğün Salonu,Gazino, Gece Kulübü, Taverna, Diskotek ve Barlar vb............92

- Hamam Sauna ve Sıhhi Banyolar.................................................................93VIII. BÖLÜM

- YAPI İZNİ (RUHSATI) İŞLERİ

- Yapılar Ait Mimarlık / Mühendislik Projeleri Düzenlemeden Önce İlgili

Belediye ve Diğer İdarelerden Alınacak Belgeler............................................94

- Yapı İzni (Ruhsatı) ile İlgili Genel Esaslar, Yapı İzni (Ruhsatı)

Müracaatı ve Eklenecek Belgeler...................................................................95

- Mimarlık ve Mühendislik Proje Düzenleme Esasları........................................97

- Kamuya Ait Yapı ve Tesisler..........................................................................102

- Esaslı Onarım (Tamir) ve Değişikliklerde ( Tadiller) Proje ve Ruhsat...........102

- Kazı İzni.......................................................................................................102

- İstinat Duvarları Yapımında Ruhsat Alma Zorunluluğu...............................103

- Ruhsata Tabi Olmayan İnşaat İşleri...............................................................103

- Muvakkat (Geçici) Yapılar..............................................................................104

- Sınırlı Yapı Yapma ve Yasağı Olan Bölgelere Ait Şartlar.................................105

- Sit Alanlarında İnşaat Şartları......................................................................106

IX. BÖLÜM

- YAPI İZNİ( RUHSATI) SONRASI İŞLEMLER

- Şantiye Binaları............................................................................................107

- Yapı Yerinde Bulundurulması Gereken Levha ve Belgeler.............................107

- Yapı Yerinin Gösterilmesi..............................................................................107

- İnşaata Devam İzni.......................................................................................107

- Yapı Denetimleri...........................................................................................108

X. BÖLÜM

- YAPI KULLANMA (İSKAN) İZNİ

- Yapı Kullanma İzni Vermeden Önce Ağaç Dikme Zorunluluğu.......................109

- Yapı Kullanma İzni Verilmesi Koşulları ve Gerekli Belgeler............................109XI. BÖLÜM

-MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE MÜELLİFLERİ SİCİLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

- Büro Tescili Yaptırma....................................................................................111

XII. BÖLÜM

- GEÇİCİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

- Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Değişiklikleri.......................................111

- Yürürlük.....................................................................................................111

- Yürütme.......................................................................................................111

EK- ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU

A-ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU ÇERÇEVESİ.............................................112

B-ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU GENEL DÜZENİ........................................113

C-ZEMİNARAŞTIRMA RAPORU ANA VE ALT KONU BAŞLIKLARI...............114

D-ZEMİN İNCELEME RAPORU: TİP A............................................................115

Sahife No:

(B) - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

- Karar............................................................................................................117(C) - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESTETİK KURULU

ÇALIŞMA ESAS ve USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

- Amaç...........................................................................................................134

- Kapsam.......................................................................................................134

- Yasal Dayanak.............................................................................................134(D) - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNE

EK SIHHİ TESİSAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

- Amaç............................................................................................................138

- Kapsam........................................................................................................138 - Yasal Dayanak.............................................................................................138

- Genel İlkeler................................................................................................138İKİNCİ BÖLÜM

- UYGULAMA İLKELERİ

- Su Sayaçları.................................................................................................138

- Su Depoları..................................................................................................140

- Yangın Suyu Depoları...................................................................................140

- Kanalizasyon Bağlantısı...............................................................................141

- Genel İlkeler.................................................................................................141

- Yürürlük.......................................................................................................142(E) - SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

BÖLÜM I

- Amaç............................................................................................................143

- Kapsam........................................................................................................143

- Yasal Dayanak.............................................................................................143BÖLÜM II

- Sığınak.........................................................................................................143

- Kullanacaklara Göre sığınak Çeşitleri...........................................................144

- Kullanım amacına Göre sığınak Çeşitleri.....................................................144

- Serpinti sığınaklarının Özellikleri ve Yapılışları.............................................144

- Serpinti sığınaklarının Yapılacakları Yer, Tesis ve Yapılar..............................145

- Sığınakların Kimler Tarafından Yaptırılacağı.................................................145

- Gerektiğinde Genel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler.................................145BÖLÜM III

- Diğer Hükümler

- Sığınakların Bakımı, Muhafazası ve Denetimi..............................................146

- Sığınakların Tapuya Tescili...........................................................................146

- Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinin Verilmesi..............................................146

- Sorumlu Makam...........................................................................................147

- Cezai Hüküm................................................................................................147

- Yürürlükten Kaldırma...................................................................................147BÖLÜM IV

- Yürürlük.......................................................................................................148

- Yürütme.......................................................................................................148
Sahife No:

(F) - PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

- Amaç...........................................................................................................149

- Kapsam........................................................................................................149

- Çevre Düzeni Planı Kapsamında Kalan alanlar.............................................149İKİNCİ BÖLÜM

- Tanımlar.......................................................................................................149ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

- Genel Esaslar...............................................................................................152DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

- Parsel ve Yapılarla İlgili Hükümler.................................................................153

- Bahçe Mesafeleri.........................................................................................154

- İfraz..............................................................................................................154

- Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılmayacağı.......................................154

- Yapı Yerinin Tayini.........................................................................................154

- Bina Derinlikleri............................................................................................154

- Bina Yükseklikleri.........................................................................................155

- Binalara Kot Verilmesi..................................................................................155

- Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar..................................................................156

- Çıkmalar.......................................................................................................156

- Işıklar ve Hava Bacaları................................................................................157

- Konutlarda Bulunması Gereken Piyesler ve Koridorlar..................................157

- İç Yükseklikler..............................................................................................157

- Pencereler...................................................................................................157

- Kapılar..........................................................................................................158

- Merdivenler..................................................................................................158

- Bacalar.........................................................................................................159

- Kapalı Çarşılar ve Pasajlar............................................................................160

- Sıhhi Tesisler................................................................................................160

- Bodrumlar....................................................................................................160

- Bahçe Duvarları...........................................................................................161

- Şantiye Binaları............................................................................................161

- Yapı Ruhsat İşleri.........................................................................................161

- Kamuya Ait Yapı ve Tesisler..........................................................................162

- Proje Değişiklileri..........................................................................................162

- Sanayi Yapıları.............................................................................................163

- Esaslı Tamirler..............................................................................................163

- Adi Tamir.......................................................................................................163

- İskele Kurulması...........................................................................................163BEŞİNCİ BÖLÜM

Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların

Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar

- Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarında Tespiti....................................163

- Bina Cephe ve İstikametleri..........................................................................164

- Komşu Mesafeleri........................................................................................164

- Binalara Kot Verilmesi.................................................................................164

- Yapı Şartları.................................................................................................164

- Yapı Ruhsat İşleri.........................................................................................165

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət