Ana səhifə

Hadis Fihristi ﴿المعجم المفهرس لألفاظ الحديث﴾ [تركيTürkçe-Turkish-]


Yüklə 1.04 Mb.
səhifə6/15
tarix24.06.2016
ölçüsü1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Havva ve Ademin örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,

Havva, Ademe isyan etmeseydi: Müslim; 1470,

Haya imandandır: Tirmizi; 2748, Müslim; 36, İbn Mace; 58, Ebu Davud; 4595,

Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar: Taberani Mucemus-Sağir; 438, Müslim; iman 59, Nesei; iman 16, 27, Buhari; iman 16, edep 77, Ebu Davud; sünnet 14, Tirmizi; birr 56, 80, 2040, 2096,

Haya: İbn Mace; 4180-4185,

Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir: Buhari; 1c. 183,

Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yokturki onun cennet ve cehennemdeki yeri yazılmamış olsun: Tirmizi; 3564,

Hayber gazası: Müslim; 1365,

Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir: Buhari; megazi 83,

Hayberin fethi: Buhari; 7c. 3468,

Hayır söyle yada sus: Buhari; 13c. 6099,

Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir: Tirmizi; 2808, Müslim; imaret 133, Darimi; edep 115,

Hayırlı ümmet: Ali İmran; 110, Bakara; 143,

Hayız günlerinde namazı terk et: Ebu Davud; 297, Tirmizi; 126, İbn Mace; 625, Nesei; 381,

Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf yapmaz: İbn Mace; 2963,

Hayızlı bir kadının Kur’an okuyabileceği: Buhari; 1c. 293, 12c. 5480, Müslim; 1211, Ebu Davud; 1782, İbn Mace; 2962, Nesei; 1/55, Darimi; 2/44,

Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder: Müslim; 335, Buhari; 4c. 1819, İbn Mace; 631, Nesai; 2313,

Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder: Nesei; 381, Buhari; 4c. 1819,

Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz: Buhari; 4c. 1669, İbn Mace; 631,

Hayızlı kadını boşayamazsın: Müslim; 1471,

Hayızlı kadınla cima eden bir dinar veya yarım dinar verir: Ebu Davud; 2168, İbn Mace; 640, Nesei; 290-370,

Hayz Allahın Ademin kızları üzere yazdığı bir şeydir: Buhari; 1c. 396,

Hayızlı ve cünüb kurandan hiçbirşey okuyamaz: ZAYIF: Tirmizi; 131, İbn Mace; 596, Mişkat; 461,

Hayra ve şerre iman etmeyen mümin olamaz: Tirmizi; 2231,

Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir: Tirmizi; 2808, 2813,

Hayra vesile olun ki ecir alasınız: Nesei; 2547,

Hayvan sureti yapmak haramdır: Müslim; 2104,

Hayvan üstünde olan, yayaya; yaya, oturana; az olan çok olan ve küçük olan büyük olana selam verir: Tirmizi; 2845,

Hayvan üzerinde nâfile namaz kılınır: Müslim; 700,

Hayvanı besmele ile kesin: Buhari; 5c. 2063,

Hayvanları birbiriyle dalaşmayı men etmiştir: Ebu Davud; cihad 51, Tirmiz; 1760,

Hazarda 4, seferde 2, korku anında 1 rekat olarak namaz farz kılındı: Nesei: 1532,

Hazarda iki namazı cem: Müslim; 705,

Hazma (ra), Ali (ra)’ ın devesini kesmesi ve yemesi: Müslim; 1979, Ebu Davud; 2986,

Hediye denirse alır, sadaka denirse almazdı: Nesei; 2603,

Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir: ZAYIF: Tirmizi; 2213,

Hediyeleşme: Buhari; 5c. 2136,

Helak edici yedi şeyden sakının: Müslim; 1/89,

Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun: Enfal; 42,

Helal Allah’ın kitabında helal kıldığıdır: İbn Mace; 3984, 3367, Tirmizi; libas 6, Ebu Davud; etime 30,

Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et: Buhari; 4c. 1900-1903, İbn Mace; 3984, Müslim; 1599, Nesei; 4431,

Helal ve haram kılma yetkisi Allah Rasulü (sav) indir: Araf; 157, Tevbe; 29, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2801, İbn Mace; 12,

Helal ve haramın sınırı: Buhari; 1c. 206, 4c. 1900,

Helaya girerken dua: Müslim; 385,

Hendek gazası: Müslim; 1803,

Hendek savaşı günü, müşrikler (sav)’ i 4 namazı kılmaktan alıkoydu: Tirmizi; 179, Müsned; 333, Nesei; mevakıt 55/2, 1/297, Taberani M. Kebir; 10283,

Her aydan üç gün oruç: Müslim; 1160, 1162,

Her biriniz çobansınız: Müslim; 1829, Buhari; 15c. 6986,

Her canlı sudan yaratılmıştır: Enbiya; 30,

Her derdin bir devası vardır: Müslim; 2204,

Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar: Müslim; 2658,

Her gecenin üçte biri kalınca Rabbimiz en alt semaya iner: Ebu Davud; 1315, Müslim; 758, Tirmizi; 443, İbn Mace; 1366,

Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir: Buhari; 1c. 293,

Her iki ezan arasında namaz vardır, dileyene: Müslim; 838,

Her insan bulunduğu hal üzere amel eder: İsra; 84,

Her insanın bir şeytanı vardır: Müslim; 2812, Nesei; işaretun nisa 4,

Her kim Allaha kavuşmayı dilerse: Müslim; 2683,

Her kim bana itaat ederse Allah’ a itaat etmiş olur: Müslim; 1835, Buhari; 15c. 6986,

Her kim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul olunmaz: Müslim; 1719,

Her kim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır: Tirmizi; 2784,

Her hangi bir müslümanm ki ölür ve onun üzerine müslü-manlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur: Ebu Davud; 3166, İbn Mace; 1490, Tirmizi; 1028,

Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır ve her kim Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder: Tirmizi; 2527,

Her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı: İbn Mace; 865, Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüzü 32, İbn Ebu şeybe; 1/271, Müsned; zevaid 2/101, El-Mualla; 4/94,

Her kim insanların kendisi için ayakta dikilmelerinden memnun olursa cehennemden yerini hazırlasın: Tirmizi; 2902,

Her kim münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle reddetsin: Tirmizi; 2263,

Her kim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın. O namazın bundan başka kefferati yoktur: Taha; 14, Buhari; 2c. 648, Müslim; 2c. 324. sy,

Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyâmet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır: Tirmizi; 2787,

Her kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar: Tirmizi; 2583,

Her küçük günahın büyük günaha giden bir yol olduğu: Bakara; 246-250, İbn Mace; 4006, Ebu Davud; 4336, Darimi; 210, Zil Zal; 7-8,

Her Peygamber koyun çobanıdır: Buhari; 7c. 3213,

Her peygamberin bir havuzu vardır: Tirmizi; 2560,

Her rekatta fatiha okunur: Müslim; 394, İbn Mace; 837, Ebu Davud; 922, Tirmizi; 311, 247,

Her sarhoşluk veren haramdır: Müslim; 2001,

Her şey kaderledir, hatta acizlik ile, zeka bile: Muvatta; 4c. 247. sy,

Her kim niyetinde sâdık olup Allah’tan, O’nun yolunda öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder: Tirmizi; 1704,

Her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari’nin ‘İlahi Kelamın savunması’; 117. sy,

Her şey kaderledir: Müslim; 2655,

Her şeyden önce ağzını misvaklardı: Nesei; 8,

Her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu: Fussilet; 21,

Her şeyi yaratan Allah: Zumer; 62,

Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır: Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüz 32, İbnu Ebu Şeybe; 1/271, Ebu Davud; 723, 739, İbn Mace; 860, 861, Taberani; kebir 10936-11273, 17/48,

Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Müsned; 4c, 105, Camius-Sağır; 2c. 7790,

Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Ahmed; 4c. 105, Camius-Sağir; 2c. 280, 77901,

Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır: Tirmizi; 2439,

Her yüzyılda müceddit gelecektir: Ebu Davud; 4291, Müsned;

Herhangi bir namazın bir rekatına yetişen o namaza yetişmiş olur: Nesei; 558,

Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın: Tirmizi; 2896,

Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül uzvunuza dokundurmasın: Nesei; 36,

Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın, çünkü nerede gecelediğini bilemez: Nesei; 1,

Herkes bir çobandır: Müslim; 1829,

Herkes kendi günahını çeker: Maide; 105, Enam; 31, 164, Yunus; 108, Nahl; 25, İsra; 15, Sebe; 50, Fatır; 18, Zümer; 7, Necm; 8,

Hesabın isbatı: Müslim; 2876,

Hınzıp denen şeytan: Müslim; 2203,

Hırıstıyanlara ve Yahudilere tabi olma: Müslim; 2669,

Hırsızın eli kesilir: Ebu Davud; 4383, Müslim; 1684-1688, Tirmizi; 1471, İbn Mace; 2585, Nesei; 4922, 4907-4910,

Hırsızlık eden mümin olarak etmez: Tirmizi; 2760,

Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,

Hızır adı verilmesinin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve altından yemyeşil olarak sallandığı içindir: Tirmizi; 3358,

Hızır as ın fazileti: Müslim; 2380,

Hızır kıssası: Buhari; 7c. 3202, Kehf; 73, Ebu Davud; 4705,

Hızır ölmüştür: Enbiya; 34,

Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi: UYDURMA. Aliyul Kari; Dare kutni;

Hızırın çocuğu öldürmesi: Kehf; 73, Müslim; 2378, Ebu Davud; 4705, Buhari; 7c. 3202,

Hızırın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kafir yaratılmıştır: Tirmizi; 3357,

Hızır ile Musa (as) ın arkadaşlığı: Buhari; 1/276, Müslim; 2378,

Hibe: Müslim; 1623,

Hicab ayeti: Nur; 31, Ahzab; 59, Buhari; 10c. 4673, 13c. 6184, 12c. 5543,

Hicret hadisi: Müslim; 2009,

Hicret olmasaydı, ensardan bir kişi olurdum:Buhari; menakıbul ensar 2,

Hiçbir kula ben kendisinden ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz: Müslim; 44,

Hiç kimse başkasının günahını çekmez: İbn Mace; 2669-2672,

Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete dönmüş değildir: Darimi; 214,

Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştirki Allah da sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın: Darimi; 99,

Hidayete vesile olmak: Buhari; 6c. 2807,

Hikmet babı: İbn Mace; 4169-4172,

Hikmet ile alakalı: Ebu Davud; 4604, Buhari; 10c. 4668, İbn Kesir; 571,

Hikmeti düşünün: Ahzab; 34,

Hikmetin sünnet olduğu: Buhari; 10c. 4668,

Hikmetle ilgili gelen ayetler: Bakara; 129, 151, 231, 251, 269, Ali İmran; 48, 81, 164, Nisa; 54, 113, Maide; 110, Yusuf; 22, Nahl; 125, İsra; 39, Lokman; 12, Ahzab; 34, Sad; 20, Zuhruf; 63, Kamer 5, Cuma 2,

Hikmetli söz müminin yitiğidir, nerde bulursa alsın: ZAYIF: Tirmizi; 2827, İbn Mace; zühd 15,

Hilâfetin Kureyşten olması: Müslim; 1818,

Hilale göre oruç tutulması: Buhari; 4c. 1777,

Hilali görünce oruç tutun, hava kapalı olursa otuza tamamlayın: Nesei; 2117, Darimi; 1692, Buhari; savm 11,

Hilali görünce oruç farz olur: Müslüm; 1080,

Hiyanet haramdır: Müslim; 1831,

Horoz öterken dua: Müslim; 2729, Ebu Davud; 5102,

Horoz öttüğnde melek, eşek anırdığında şeytan görmüştür: Müslim; 2729,

Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın: Maide; 101,

Huccet ikâme olunmayanlar: İsra 15, Enam; 19, İbn Kesir; 6c. 2581, Secde; 22, Ali İmran; 105, Bakara; 211, Fatır; 24-37, Araf; 35, Şuara; 208, Zümer; 71, Enam; 131, Muhammed; 32, İbn Kesir; 9c. 4706,

Hudâ beyan edildikten sonra: Nisa; 115,

Hulefâ-i Râşidin yoluna sımsıkı sarılın bu yolda dişlerinizi sıkın: Tirmizi; 2815, Ebu Davud; 4607, İbn Mace; 42,

Humma ateşini su ile soğutun: Müslim; 2209,

Hummayı suyla soğutun: İbn Mace; 3471-3475,

Huneyn gazası: Müslim; 1745,

Hurma ağacının Allah Rasulü (sav)’ e gelip geri yerine dönmesi: Tirmizi; 3869,

Hurma aşılama meselesi: İbn Mace; 2470,

Hurma kütüğünün ağlaması: Buhari; menakıp 25, Tirmizi; 503,

Hurma misali: Müslim; 2811,

Hurma ve meyvede el kesme yoktur: Tirmizi; 1475,

Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun: Buhari; edep 34,

Husuf ve kusuf namazı: İbn Mace; 4059-4062,

Hutbede bile olsa imam,namaz kılın:Müslim; 687, Nesei; 1395,

Hutbetul Hace: Müslim; 867, Nesei; 3/188, İbn Mace; 7, 46, Ebu Davud; sünne 5,

Hüküm verilmez bilinmeden: Enam; 119, Lokman; 20, Hacc; 8,

Hülle yapan ve yaptırana lanet olsun: Ebu Davud; 2076, İbn Mace; 1935,

Hüseyin'e işkence edilmesi ve edenin akıbeti: Buhari; 8c. 3526

Hüsnü zan ibadetin güzellindendir: Ebu Davud; edeb 4993,

Hüsnü zan ederek ölün: Ebu Davud; 3113, Müslim; 2877, İbn Mace; 4167,

Hz Fatmaya hizmetçi vermemesi: Müslim; 727, Ebu Davud; 2988,

I

Irkçılık yapan bizden değildir: Müslim; 1848, Ebu Davud; 5121, Nesei; 4119,

Irzlarınız, canlarınız, mallarınız aranızda haramdır: Tirmizi 2248,

Isba' (parmak): Müslim; 2786, Tirmizi; 2226,

Isırmaya karşı kısas da yoktur, diyet de: Nesei; 4731,

İ

İbâdette ihlas: Araf; 29, Tevbe; 112, Zümer; 2, 11, 14, Mümin; 14, 65,

İbâha (hakkında nas olmayan): Bakara; 29, Meryem; 64, Tirmizi; 1780, İbn Mace; etime 60, Ebu Davud; etime 30, Mişkat; 197, Fıkhus-Süne; 3c. 139, Maide; 101, Dare Kutni; 4/297,

İblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir: Darimi; 196, Araf; 12, Sad; 76,

İblisin kibri: Bakara; 34, Araf; 11, 13, Hicr; 28-33, İsra; 61-62, Kehf; 50, Taha; 116, Sad; 71-76,

İbn Abbas (ra)’ a Allah Rasulü (sav)’ in duası: Buhari; 9c. 4063,

İbn Abbas‘dan, ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların, İslâmdan hiçbir nasibleri yoktur: Abdurrezzak; 11/26, Beyhaki; 18/139,

İbn Mesud’a bir cuma günü duası: Ebu Davud 1091,

İbn Ömer'in 14 yaşında savaşa gitmesi: Ebu Davud; 4406, Müslim; 1868,

İbn Ömer, Azerbeycan’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı: Abdurrezzak; Musannef 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer Telhis; 2/47, Ahmed; 5552, Heysami Mecmeuz-Zevail; 2/158,

İbrahim vefat ettiği vakit Rasulüllah (sav) onu üzerine cenaze namazı kıldı: Ebu Davud; 3188,

İbn Sayyad hadisi: Tirmizi; 2347, Müslim; 2924-2932,

İbrahim (as)’ ı anlatan ayetler: Enam; 74-84, 161, Hud; 69-76, Hicr; 51-60, Meryem; 42-50, Enbiya; 51-73, Şuara; 69-104, Ankebut; 16-32, Saffat; 83-113, Bakara; 124-135, 258-260, Nisa; 125, 163, Nahl; 120-123, Hadid; 26, Sad; 45-47, Ali İmran; 33-34, 65-67, 95, Zariyat; 24-31, İbrahim; 35-41, Hacc; 27-29,

İbrahim as ın fazileti: Müslim; 2369,

İbrahim (as)’ ın putlara karşı tutumu: Buhari; 7c. 3139,

İbrahim (as)’ ın yaratma sırrını merak etmesi: Bakara; 260, Buhari; 9c. 4232,

İbrahim (as) seksen yaşında olduğu halde Kaddum köyünde sünnet oldu: Buhari; Müslim; El-Lü'lüü vel-Mercan; 1529,

İbrahim (as) tek başına bir millettir: Nahl; 120,

İbrahim (as)’ ın babası Azer’le mulâkatı: Buhari; 7c. 3144,

İbrahim ile cedelleşeni gördün mü?: Bakara; 258,

İbraniceyi öğren: Buhari; ahkam 40,

İbret için yolculuk yapmak: Ali İmran; 137, Enam; 6, 11, Yusuf; 109, Nahl; 36, Hacc; 46, Neml; 69, Ankebut; 20, Rum; 9, 42, Fatır 44, Mumin; 21, 82, Muhammed; 10,

İç don giymek: İbn Mace; 3579,

İçinde timsal bulunan eve melek girmez: Tirmizi; 2956, Müslim; 2104, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,

İçine bir şüphe girdiğinde onu terk et:Ahmed; 5c. 254, Tirmizi; 2637,

İçki içene kırk sopa vurulur: Müslim; 1706, Ebu Davud; 4479, İbn Mace; 2570, Buhari; 14c. 6638,

İçki içenin hiçbir namazı kabul olmaz: İbn Mace; 3377,

İçki içenin kırk gün namazı kabul olmaz: Tirmizi; 1924,

İçki içmeyiniz, çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır: İbn Mace; eşribe 1,

İçki on yönlü lanetlenmiştir: İbn Mace; 3380,

İçki ticareti yasaktır: İbn Mace; 3382,

İçkili iken namaza yaklaşmayın: Ebu Davud; eşribe 1,

İçkinin haram kılındığını bilmeden (sav)’ e içki hediye edilmesi: Müslim; müsakat 68, buyu 90, Taberani; eşribe 12, Darimi; buyu 35, eşribe 9, Tirmizi; eşribe 12, Nesei; buyu 90,

İçkinin haramlılığı ve haddi: Maide; 90, 91, Müslim; 1635, 1707, 2066, 2075, Ebu Davud; 4480, Tirmizi; 1469,

İçkinin, müskirin, her müskirde haramdır: Nesei; 5548-5568,

İçkiyi başka isimlerle içecekler: İbn Mace; 3384, 4020,

İçtihatta isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716,

İddiâcının iddasını ispatlamada ona mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467,

İddiâcıya iddiâsını belgelemesi, şâhid getirmesi ve bu konuda kendisine mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467, 2468,

İfk olayı: Buhari; 5c. 2452-2457, 8c. 3870-3887, 10c. 4592-4617, Ebu Davud; 4735, Müslim; 2770, Nur; 11-22,

İflas edenin malı kimden alınmışsa onundur: Nesei; 4652,

İfrad haccı: Müslim; 1231,

İğrendim deme: Müslim; 2251,

İhrama giren kadın eldiven ve peçe takmaz: Nesei; 2670,

İhrama girmeden önce gusletsin: Muvatta; 1c. 433,

İhramda olan kadının örtüsü: İbn Mace; 2935,

İhramlı akrep, fare, çaylak, karga, kuduz köpek öldürülebilir: Müslim; 1199, 1200, Nesei; 2841, Ebu Davud; 1846,

İhramlı koku sürünebilir: Ebu Davud; 1745, Müslüm; 1189, Tirmizi; 920, İbn Mace; 2926,

İhramlıya av haramdır: Müslim; 1193,

İhsan nedir: Buhari; 1c. 203,

İhtiyarın gönlü iki şeyde gençtir: Tirmizi; 2441,

İki ayağın üst üste atılması: Müslim; 2089, Tirmizi; 2915, Ebu Davud; 4865,

İki boyun damarından ve omuz arasından hacamat yaptırdı: Tirmizi; 2126,

İki çenesi ve iki ayağı arasındakini teminat verirse bende cenneti verdiririm: Tirmizi; 2520,

İki devlet başkanı olduğunda ikisinden birini öldürün: Müslim; 1853,

İki dinin ayrıları birbirine mirascı olamaz: Darimi; 2996,

İki elimle yarattığıma secde etmene mani ne: Sad; 75,

İki ezan arası namaz: Müslim; 838,

İki ezan arasında dileyene iki rekat namaz vardır: Nesei; 682,

İki günde, Ramazan ve kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur: Darimi; 1760, Buhari; savm 66, 67, Müslim; siyam 140, Ebu Davud; savm 48, Tirmizi; 768, İbn Mace; siyam 36,

İki haslet munafıkta olmaz, ahlak ve ilim: Tirmizi; 2824,

İki kere emme: Müslim; 1450,

İki kız kardeşle bir anda evlenme haramdır: Nesei; 3273,

İki kişi cemaattir: Buhari; 2c. 692, İbn Mace; 972, 975,

İki kişi yani iki erkek ve iki kadın tek örtü altında yatamaz: Ebu Davud; 4018, Müslim; 1437, Tirmizi; 2944, İbn Mace; 661,

İki müslüman karşılaşır tokalaşırsa birbirinden ayrılmadan önce Allah behemehal onu bağışlar: Tirmizi; 2874,

İki müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa, öldüren de, ölen de cehennemdedir: Müslim; fiten 14, no 2888,

İki büyük müslüman grub birbiriyle harb etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacaktır: Müslim; 157, 8c. 417. sy, Buhari; 7c. 3380,

İki müslüman kılıçlarıyla çarpıştıkları zaman: İbn Mace; 3963,

İki namazı cem: Müslim; 703, 705, 1288, Tirmizi; 187, Buhari; 2c. 612, Ebu Davud; 1206, 1220, İbn Mace; 1069,

İki namazı cemde bir kamet yeterlidir, önünde ve ardında sünnet kılınmaz: Nesei; 658-660,

İki namazı cemde sünnet namaz yoktur: Müslim; 1288,

İki nimet vardır, insanların çoğu bundan aldanmıştır, sağlık ve boşa geçen zaman: Tirmizi; 2405,

İki obur doymaz: Darimi; 338,

İki ölü hayvan ve iki kan size helal kılındı: İbn Mace; 3314,

İki rekatta yanlış selam veren devam eder sehv secdesi yapar: Buhari; 3c. 1163, Ebu Davud; 1008, Müslim; 583,

İki secde arasında dua: Tirmizi; 283,

İki secde arasında el kaldırma: İbn Ebu Şeybe; 1/230, (Malik İbn Huveyris), Nesei; 2/206, Müsned; 3/436, İbn Mace; 860-861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740, Taberani; zevaid 2/101,

İki sur arası zaman: Müslim; 2955,

İki şey bırakıyorum: Muvatta; kader 3,

İki şey vardırki insanlar için bu küfürdür: Müslim; Tergib ve Terhip; 7c. 34,

İkindi namazını kaçıran malını ve aile efradını kaybetmiş gibidir: Müslim; 626, Ebu Davud; 414, Muvatta; 1c. 63. sy,

İkindiden önce sunnet namazının kılınacağına dair gelen rivayet ZAYIF’ tır: İbn Hacer, Telhis; 2c. Abdullah İbn Mubarek bu hadis bâtıldır der, İbn Teymiyye, 23c. 123. sy, râvilerinden Muhammed b. Sad el Müezzin, bilinmeyen birisidir der. Ebu Davud; 1271, Tirmizi; 425, Tergib ve Terhip; 1c. 553. sy, Taberani Mu'cemus- Sağir; 777,

İkindiden sonra güneş batıncaya, sabah da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur: Nesei; 518,

İkindiden sonra namaz yoktur: Buhari; mevakıt 33,

İkiyüzlüler en şerli olanlardır: Müslim; 2526, Ebu Davud; 4872,

İlham ancak Peygamberlere mahsustur: El Kenz; 5c. 241,

İlham gelse bu ümmette, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c. 3445,

İlim adamları gösterişten uzak son derece vakarlı olmalıdır: İbn Mace; mukaddime 23,

İlim amel etmeyi gerektirir: Ebu Davud; 1548, İbn Mace; 253-254, 3837, Saf; 2-3, Bakara; 44, Buhari; 7c. 3065, Tirmizi; 2532, Fussilet; 33,

İlim arayana cennete giden yol kolaylaştırılır: Tirmizi; 2784,

İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı: UYDURMA. Acluni 11/67,

İlim talep etmede nöbetleşme: Buhari; 1c. 249,

İlim insanlardan söküp alınmaz: Tirmizi; 2790,

İlim müminin yitiğidir nerede bulursa, onu alır: ZAYIF: Tirmizi; 2827,

İlim öğrenin, ilme layık olmak için güzel ve ağır başlılığı öğrenin, ilim öğrendiğiniz kişilere saygılı olun: Tergib ve Tergip; 1c. 158.sy, 9,

İlim ve hidayeti kabul etme yönünden insanları üzerine yağmur yağan üç sınıf toprağa benzetir: Müslim; fedail 15,

İlim yazılır: Buhari; 1c. 264,

İlimle gönderildiği: Müslim; 2282,

İlk kaldırılacak huşudur: Tirmizi; 2791,

İlk kılınan cuma namazı, Bahreynin köyünde Cuvasada kılındı: Ebu Davud 1068, Buhari cuma bab 11,

İlk kıyası yapan iblistir: Darimi; 195-196,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət