Ana səhifə

Hadis Fihristi ﴿المعجم المفهرس لألفاظ الحديث﴾ [تركيTürkçe-Turkish-]


Yüklə 1.04 Mb.
səhifə7/15
tarix24.06.2016
ölçüsü1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

İlk yaratılan kalemdir: Tirmizi; 3537,

İlmi gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur: Tirmizi; 2787,

İlmi her yerdedir: Talak; 12, Araf; 89, 156, Taha; 5, 6, Hadid; 4, Rad; 2, Furkan; 59,

İlmi heryeri kuşatır: Talak; 12, Araf; 89,

İlmi şu üç şey için öğrenmeyiniz.Cahillerle çekişme, âlimlerle mücadele etme ve insanları kendinize çekmek için: Darimi; 261,

İlmi talep edip onu ancak dünya için isteyene, Allah kıyâmet günü ona cennetin kokusunu haram kılar: Ebu Davud; 2664, Darimi; 1/257,

İlmi yazın: Darimi; 43, Müslim; 2493, 3004,

İlmi,başkan olmadan önce öğrenin: Ömer (ra)’ ın sözü: Darimi; 256,

İlmin kalkacağı: Müslim; 2671,

İmam bidatçı bile olsa uyulacağı: Buhari; 2c. 722-723,

İmam hutbede iken yanındakine sus diyen kimsenin cumanın ecrinden mahrum kalacağı: Nesei; 1401,

İmam, kendisine uyulsun diye imamdır: Nesei; 794, Müslim; 411,

İmam okuduğunda cemaat sussun: ZAYIF: İbn Mace; 847, Ebu Davud; 826,

İmamdan önce ruku ve secde yapanın başı, eşek başına döner: Nesei; 828,

İmâmete layık olan: Müslim; 672,

İmamı azam ümmetimin ışığıdır: UYDURMA: Aliyul Kari.

İmamın arkasında amin demek: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248, İbn Mace; 855, Müslim; 410,

İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi: Buhari; 1c. 253,

İmamın sürtesi cemaatın sütresidir: Müslim; 504, Buhari; 2/576,

İmamlar kureyşten olacak: Müslim; 1821, Buhari; 15c. 6989, Tirmizi; 2323, Ebu Davud; 4280, Tirmizi;

İman ancak ameldir: Tirmizi; 2746, İbn Mace; 57, Buhari; 1c. 166,

İman artar ve eksilir: Buhari; 1c. 195, Enfal; 2, Tevbe; 124-125, Nahl; 102, Furkan; 73, Secde; 15, Zümer; 2-3, Zariyat; 55, Ali İmran; 173, Feth; 4, Azab; 22, Muddesir; 31, Nesei; 4977, İbn Mace; 57, 61, 75, Müslim; 57, 58, Buhari; 1c. 195, Kehf; 13,

İman etmediniz, lakin İslam olduk deyin: Hucurat; 14, Ebu Davud; 4684,

İman imtihanı getirir: Ankebut; 2,

İman itaatle artar, masivayla eksilir: İbn Mace 61,75,

İman sureyya yıldızı olsaydı, acemler onu mutlaka elde ederlerdi: Tirmizi; 4188,

İman ve cimrilik bir arada bulunmaz: Nesei; 3100,

İman ve İslâm arasındaki fark: Buhari 3c 1406,

İman ve İslâmın ortak anlatımı: Nesei 4958,

İman Yemendedir: Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90, Tirmizi; 2344,

İman yetmiş küsür şubedir: Ebu Davud; 4676, Buhari; iman, Müslim; 35, Tirmizi; 2746, Nesei; 4971, 5007, İbn Mace; 57,

İmanda ihlas: Ali İmran; 16-17, Muminun; 57-61, Ankebut; 2, 3, Feth; 29, Hadid; 7,

İmanın alameti ensarı sevmektir; Buhari; 1c. 171. sy,

İmanın amel ile munasebeti: Buhari; 1c. 179-195,

İmanın en zayıf noktası: Tirmizi; 2263, Ebu Davud; 4340, Müslim; 49, İbn Mace; 4013, Nesei; 5011,

İmanın kabul edilmeyeceği zaman: Müslim; 157,

İmanın tadını alır: Tirmizi; 2758,

İmanla alakalı: Bakara; 239, Tevbe; 94, Yusuf; 17, Hucurat; 14, Maide; 41, Bakara; 8, 136, Müslim; 83, Buhari; 1c. 193, Tevbe; 124,

İmkanı varken zenginin borcunu geciktirmesi zulumdur: Nesei; 4663,

İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna; Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, kendisine duacı olan evlat: Ebu Davud; vesâyâ 14, no 2880, İbni Mace; mukaddime 20, Müslim; 1631, Nesei; 3681, Tirmizi; 1376, Buhari; 14c. 6432. sy, rikak 42/101,

İnsanlar,“iman ettik demekle,hiç denenmeden hemen bırakılı verileceklerimi zannediyorlar”: Ankebut; 2,

İmtihan: Bakara; 155, 214, Ali İmran; 186, Ankebut; 2, 3, Muhammed; 31, Nisa; 79, Şura; 30, 48, Yunus; 107, Secde; 20, 21, Necm; 43, Teğâbun; 11,

İneğin dilini dolaması gibi, erkeklerden diliyle belâğat yapandan Allah hoşlanmaz: Tirmizi; 3010,

İnfak ve infak yapmaya teşvik: Müslim; 993,

İnsan, bilmediğinin düşmanıdır: UYDURMA. Aliyul Kari 115 sy,

İnsan öldürenin cezası: Buhari; 8c. 3605, 9c. 4308,

İnsana üç oyun mübahdır: Ebu Davud; 2513,

İnsanın ailesi ile cinsi münasebeti bile ibâdettir:Müslim; 1006,

İnsanın şeytanı vardır: Müslim; 2814,

İnsanın yaratılış safhaları: Buhari; 7c. 3028, 3111, 10c. 4581, 11c. 4954, 14c. 6488,

İnsanın yüzüne vurmayın: Buluğul-Meram 4c. 68. sy, Müslim;

İnsanlar iftarda acele ettiği müddetce hayırda olacak: Ebu Davud; 2353, Nesei; 1698, İbn Mace; 1698, Tirmizi; savm 695,

İnsanlar yüz tane deveye benzer, onlar içinde binek arasan bir tane bulamazsın: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik: 186,

İnsanlara bildikleri şeyi anlatın,yoksa siz Allah ve Rasulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz: Buhari; ilim 49,

İnsanlara derecelerine göre muamele edin: Ebu Davud; edep 23,

İnsanlara hayrı öğretene Allah merhamet eder, O’nun melekleri, göklerin ve yerlerin ahalisi ile denizdeki balıklarda hayır dua ederler: Darimi, 295, Tirmizi; ilim 19,

İnsanlara ilham gelmiyecek: Buhari; 7c. 3445, 15c. 6863, El-Kenz; 5c. 241, İbn Hazm Mualla; 6c. 394, El-Hatip; kifaye 78. sy. 306, Enam; 121, İbn kesir; 6c. 2814, 2799,

İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz: Bakara; 44,

İnsanlarda kusur araştıran kaybeder:Kitabuz-Zühd ver-rekaik 9,

İnsanları cehenneme sokan, dillerinin kazandığı şeylerdir: Tirmizi; 2749,

İnsanların Adem'in sureti üzerine yaratıldığı: Buhari; 7c. 3106,İnsanların azaları şâhidlik eder: Müslim; 2968,

İnsanların bazısı Allah'tan başkasını isterler: Bakara; 165,

İnsanların çok olmasına rağmen Allahın râzı olduğu kimseler azdır: Buhari; 14c. 6420,

İnsanların en hayırlısı benim asrımdır:Buhari; şehadet 9, rikak 7, eyman 10, 27, Tirmizi; 2320, 2403, İbn Mace; ahkam 27, Müslim; 2526,

İnsanların en iyisi ömrü uzun,ameli iyi olanıdır: Tirmizi; 2431,

İnsanların en şerlisi, Allah rızası için istenip de vermeyendir: Nesei; 2559,İnsanoğlunun iki vâdi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister, ağzını ancak toprak doldurur: Tirmizi; 2440, Darimi; 2781, Buhari; rikak 10, Müslim; zekat 116,

İnsanoğlunun yanıbaşında 99 ölüm sebebi ile temsil edildi: Tirmizi; 2573,

İnşallah demek gerekiyor: Nesei; 3812,

İnşallah demenin mahiyeti: Buhari; 11c. 5316,

İntihar edenin cenaze namazını kılmaması: Ebu Davud; 3185, Müslim; 978, Nesei; 1966, Tirmizi; 1074, İbn Mace; 1526,

İntihar haram kılınmıştır: Müslim; 109-116,

İpe üfleyerek düğüm çalıp büyü yapan, sihir yapmış olur. Sihir yapanda şirk koşmuş olur. Kim bir şeye bel bağlar güvenirse, Allah yardımı keser, onu bırakır: Tergib ve Terhib 6c. 50. sy, Nesei;

İpek elbise ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılınmıştır: Nesei; 8/161, Tirmizi; 1774,

İpek giyen cennete giremez:Tirmizi; 2970, İbn Mace; 3588-3591,

İpek giymede ruhsat olan yer: Buhari; 6c. 2737,

İpek haramdır ama bitlenince giyilebilir: Müslim; 2076,

İpek kullanmanın nehyedilişi: Buhari; 3c. 1176,

İsa (as)’ ın geri geleceği: Müslim; 155, 156, 242, 243, 2897, Tirmizi; 2334, Buhari; 5c. 2294, 7c. 3263,

İsa (as)’ ın hırsızlık yapan birini görmesi: Müslim; 2368,

İsa (as)’ ın yeryüzüne ineceği: Buhari; 5c. 2058, 2294, 7c. 3263, Tirmizi; 2278, 2324, İbn Mace; 4078,

İsa (as)’ ın, haçı kırması, domuzu öldürmesi: Buhari; 5c. 2294, Tirmizi; 2324, 2345,

İsa ile aramda peygamber yoktur: Müslim; 2365, Ebu Davud; 4675, Buhari; Enbiya 4/202,

İslam aleniliktir, iman ise kalptedir: Müsned; 111-135,

İslam beş şey üzerine bina edilmiştir:Nesei;4968,Buhari;1c.165,

İslam camiasından ayrılan, cahiliyye ölümü ile ölür: Müslim; 1849, Buhari; 15c. 6994,

İslam dini kolaylıktır: Buhari; 1c. 191,

İslam dininin tamamlandığı: Maide; 3, Enam; 38, Nahl; 89, Ahzab; 37, Müslim; 245, 177, Maide; 67, Tergib; ve Terhib; 1c. 101, Buhari;1c. 206, Taberi;14,108, İbn Mace;43,46,Hayatus-Sahabe; 3c. 742,

İslam fıtratı üzerine doğmak: Müslim; 2658,

İslam garip geldi garip gidecek; İbn Mace; 3986-3988, Müslim; 144, 145, Tirmizi; 2765, Buhari; 1c. 31,

İslam, beş esas üzerine kurulmuştur.Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, yol bulabilirse Kâbe'yi haccetmek: Tirmizi; 2736,

İsra haberinde Kureyş beni yalanlayınca Hıcr'de ayakta durdum. Müteakiben Allah bana Beytul-Makdis ile gözümün arasındaki uzaklığı kaldırdı da Mescidi Aksa'ya bakarak onun nişâ-nelerinden Kureyş'e haber vermeye başladım:Buhari;10c.4508. sy,

İsrailoğullarında birbirini kardeş edinmiş iki zat vardı. İkisinden birisi günahla uğraşır, öbürü ibâdete çalışırdı. İbadetle uğraşan, öbürünü günahta devamlı görüyor, bu günahtan vazgeç diyordu.Yine bir gün günah işlerken gördü.Ona vazgeç dedi. Günah işleyen, benimle Rabbim arasından çık, sen benim üzerime gözcü mü tayin edildin? dedi. İbâdet eden: Allah' a yemin olsun. Allah seni affetmez veya Allah seni cennete koymaz, dedi. Her ikisi de öldü. Ruhları Âlemlerin Rabbi'nin huzurunda toplandılar. Allah cc ibâdet edene sen beni biliyor muydun veya benim kudretimde olana gücün yeter mi ? dedi. Günahkara benim rahmetim sebebiyle cennete gir dedi. Öbürüne ise götürün bunu ateşe buyurdu. Ebu Hüreyre (ra) nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o kimse bir kelime konuştu, dünya ve âhiretini azaba sürükledi; Ebu Davud; edeb 51. bab 4901, Tirmizi; kıyametin sıfatları; İbni Mace; zühd,

İslam kendinden önce yapılmış olan kötülüğü yıkar: Müslim; 192

İslam, garip olarak başladı ve ileride garip olacaktır. O gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764,

İslama girmeden önce gusül: Ebu Davud; 355, Nesei; 1/109, İbn Huzeyme; 254, İbn Hibban; 234,

İslamda topluca bir araya gelip ağlama yoktur: Nesei; 1853,

İslamı güzelleştirin: Müslim; 120,

İslamı, alimin hatası, munafığın kuran vasıtasıyla mücadelesi ve saptırıcı önderlerin hükmü yıkar: Darimi; 220,

İslamın rükünleri: Müslim; 12,

İspat davacıya, yemin de davalıya düşer:Tirmizi 1356,

İsra (miraç): Müslim; 162-168, 173-174, Buhari; 8c. 3632-3641,

İsra gecesinde namazın farz kılınması: Buhari; 1c. 445,

İsra hadisesi ve miraç: Buhari; 8c. 3632, 10c. 4507,

İslam garib olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garibliğe dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir, ne mutlu o gariblere: Müslim; 145, Tirmizi; 2764,

İsrailoğullarının arkadaşının başına gelenleri bilmiyor musu-nuz? Onların elbiselerine idrar bulaşınca dokunan yeri keserlerdi. Arkadaşları bu titizlikten onları nehyetti de kabrinde azabolundu: Ebu Davud; 22,

İsrailoğulları yetmiş fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi cehennemdedir. Bir tanesi müstesna.Ashab: Onlar kimlerdir ya Rasulullah diye sorunca. Ben ve ashabımın yolunda bulunandır, buyurdu: İbn Mace; 3993, Tirmizi; iman 18. bab no 2779, Darimi; 2521, Ebu Davud; 4596,

İsraf ve kibir senden vazgeçtiği sürece dilediğini giy: İbn Mace; 3605,

İsrailoğulları olmasaydı yemek bozulmazdı, et kokmazdı, Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına hainlik yapmazdı: Müslim; rıda 2/1092, 1470,

İsrailoğullarına iki vakit namaz farz kılındı: Nesei; 1/285,

İstanbulun fethi: Buhari; cihad 93, Müslim; 2897,

İstemeksizin sana bir şey verilirse ondan ye ve başkalarınada ikram et: Müslim; zekat 112, Ebu Davud; zekat 28-31,

İsteyen dilenciyi geri çevirmeyin: Ebu Davud; 1665,

İstibra: Müslim; 292,

İstihare namazı: Buhari; teeccüd 25, deavat 49, tevhid 10, Tirmizi; 478, Nesei; 3255, İbn Mace; 1383, Ebu Davud 1538,

İstihare yapan mahrum kalmaz: Taberani Mucemus-Sağir; 677,

İstisna: Müslim; 1654,

İstişare edilen kişi kendisine emniyet edilen kişidir: Tirmizi; 2975,

İşeme adabı: Buhari; 1c. 351,

İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma, konuşma.Çünkü onlar Allah’ ın ayetleri hakkında yersiz delilsiz sözlere dalarlar: Darimi; 221, Enam; 68,

İşlerinin başına kadın geçiren millet iflah olmaz: Nesei; 5353,

İşrak namazı: Müslim; 748,

İştiha (canının çektiği) her şeyi yemek israftır: İbn Mace; 352,

İtikafa girmek: Müslim; 1173,

İyi ahlak güzelliğidir. Günah ise gönlüne dokunan ve halkın bilmesini istemediğin şeydir: Darimi; 2792,

İyi ve kötü çığır açan: Müslim; 1017, 2674,

İyiler nesil nesil ölüp gidecek, geriye arpa artığı gibi işe yaramaz atıklar kalacak: Darimi; 2722, Buhari; rikak 9,

İyiliği kendisini sevindiriyor ve kötülüğü de kendisini üzüyorsa, işte o kimse mümindir: Tirmizi; 2254,

İyilik dokunsa Allah’ tandır: Nisa; 79,

İyilik eskimez, kötülük unutulmaz: Müsned (Ebu Hanife); 463/17,

İyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakının: UYDURMA. Aliyul Kari

İyilikle kötülükle imtihan ederiz: Araf; 168,

İyilikler kötülükleri giderir: Müslim; 2763,

İyiniz iyiliği umulan, kötünüz iyiliği umulmayan: Tirmizi; 2362,

İyiyi kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir: Enfal; 29,

İzin almadan önce selam verilir: Tirmizi; 2852,

İzin isteme üçe kadardır: Tirmizi; 2830,

İzin isteme ve adabı: Müslim; 2153,

İzin vermedikçe, hiçbir kimsenin kendi meclisinde ne baş köşeye oturulur, ne de imam olunur: Nesei; 783,

K

Ka’ab b Malik (ra)’ ın tevbesi; Tirmizi; 3299, Enfal; 42, Tevbe; 117, 119, Müslim; 2769, Ebu Davud; 4600,

Kaba sinek düşerse onu daldırıp çıkarın: Nesei; 4243,

Kabenin çıplak tavaf edilmeyeceği: Buhari; 4c. 1552,

Kabenin yıkılıp tekrar inşa edilmesi: Müslim; 1333,

Kabeye ilk putu getiren: Buhari; 9/235,

Kabeyi Habeş tarafından gelen bir bacaksız tahrif edecek: Nesei; 2891,

Kabın içine sinek düşerse, öbür tarafınında batırılacağı: Buhari; 12c. 5801,

Kabir azabı vardır, haktır: Buhari; 3c. 1298. sy, Tergip ve Terhib; 7c. 54, Nesei; 2058, 2059, Müslim; 2871, Ebu Davud; 4750, Tirmizi; 3119, İbn Mace; 4269,

Kabir azabını anlatan ayetler: İbrahim; 27, Mümin; 46, Mümtehine; 13, Taha; 124, Enam; 98, Abese; 21,

Kabir azabını dilsiz hayvanlar dahi duyar: Müslim; 586,

Kabrin içindekiler azab olunuyorlar ama halk arasında büyük sayılan günahlardan değil.Şu kabrin sahibi idrardan sakınmazdı, şu da insanlar arasında koğuculuk ederdi’. Sonra yaş hurma dalı istedi. Getirdiler onu ikiye böldü, parçanın birini kabrin birine, öbürünü de diğerinin üstüne dikti ve ‘Bu dallar kuruyun-caya kadar azablarının hafiflemesi umulur’ buyurdu: Ebu Davud; 20, Buhari; vudu bab 57, 3c. 1284, Müslim; 292, Nesei; 39, İbn Mace; 374 Tirmizi; taharet bab 53. no 70, Buhari; 3c. 1300,Kabir ehli, öyle bir azabla azab edilirlerki, onların azablarını hayvanların hepsi işitir: Buhari; 14c. 6311,

Kabire uğradı ve şöyle buyurdu.Bu ikisi azab olunuyorlar. Hem de büyük bir şeyden dolayı azab olunmuyorlar. Onlardan biri koğuculuk yapardı. Diğeride sidiğinden sakınmazdı: Buhari; 3c. 1284. sy, Müslim; 292, Nesai; 39, İbni Mace; 347, Tirmizi; 70, Ebu Davud 20,

Kabir üzerine mescid kurulmaz: Buhari; 3c. 1263. sy,

Kabir duası: Müslim; 975, Ebu Davud; 3221,

Kabir ölüyü sarıp sıkar: Nesei; 2057,

Kabir sorgusu ve azabı: Müslim; 2871, Tirmizi; 1076, Nesei; 2059, Ebu Davud; 4750, İbrahim; 27, İbn Mace; 4269,

Kabir üzerine bina yapmak, kireçle badanalamak ve yazı yazmak yasaktır: Nesei; 2028,

Kabir üzerine namaz: Müslim; 954, 971, Ebu Davud; 3229, Tirmizi; 1050,

Kabir üzerine yazı yazılmaz: İbni Mace; 1563,

Kabir yanında kurban kesilmez: Ebu Davud; 3222,

Kabir yükseltilmez üzerine kubbe yapılmaz: Müslim; 969, Ebu Davud; 3218, Tirmizi; 1049, Nesei; 2029, İbn Mace; 1575,

Kabir üzerine yazı yazmayı yasaklamıştır: İbn Mace; 1563,

Kabir yanında hayvan kesimi yoktur: Ebu Davud; 3222,

Kabirde namaz kılınmaz: Müslim; 532, Nesei; 760,

Kabire iki ve üç kişi konulabilir ve şehitler yıkanmaz: Buhari 3c 1267,

Kabire oturulmaz ve kabire doğru namaz kılınmaz: Müslim; 972, Ebu Davud; 3229, Tirmizi; 1050,

Kabirlerden medet umulmaz: Nahl; 20, 21, Yunus; 106, Araf; 194, Ahkaf; 5,

Kabirlere gittiğinizde selam verin: Müslim; 975,

Kabirleri çiğnemeyin,üzerine oturmayın: Müslim; 971, Ebu Davud; 3228, İbn Mace; 1566,

Kabirleri yükseltmek, yapmak, tuğla, taş, kerpiç kullanmak çamur ile sıvamak üzere kubbeler yapmak bidattır: Müslim; 969, Tirmizi; 1058, Ebu Davud; 3218, Nesei; 2029, İbn Mace; 1575,

Kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim, artık onları ziyâret edin: Müslim; 1977,

Kablumbağanın kabuğundan istifade edilir: Ebu Davud; 4213,

Kabre çevirmeyin evlerinizi: Müslim; 780, Tirmizi; 448,

Kadem (ayak): Müslim; 2848, Buhari; 14c. 6540,

Kader hadisleri: Ebu Davud; 4694, Müslüm; 2643-2647, Tirmizi; 2216-2246, İbn Mace; 78, Buhari; 14c. 6492, 12c. 5757,Kader konusunda münakaşa etmeyin: Tirmizi; 2216,

Kaderi ancak dua önler: Tirmizi; 2225,

Kaderi inkâr edenler bu ümmetin mecûsileridir. Eğer hasta olurlarsa onları ziyaret etmeyin,ölürlerse cenâzelerini teşyi etmeyin: Ebu Davud; 4691,

Kaderi inkâr edenlerle karşılıklı oturmayın.Onlarla sohbet etmeyin ve onların hiçbir işini hakimlere iletmeyin: Ebu Davud; 4710,

Kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi: Muvatta; 4c. 310,

Kaderinden kaderine kaçıyorum: Müslim; 2219, Muvatta; 4c. 238,

Kaderle alakalı ayetler: Enam; 3, 17, 18, 38, 59, 67, Yunus; 67, Rad; 11, 39, Talak; 3, 12, Furkan; 2, Ahzab; 38, Kamer; 49-53, Ala; 3, Bakara; 243, Ankebut; 22, Hud; 6, İsra; 58, Neml; 75, Fatır; 11, Yasin; 12, Kaf; 4, Kamer; 53, Hadid; 22, Hicr; 24, Tegabün; 11,

Kaderledir her şey: Müslim; 2655,

Kadın avrettir: Tirmizi; 1182,

Kadın dört şeyden nikahlanır: Buhari; 11c. 5183, Müslim; 1466,

Kadın güzel koku sürünüp sokağa çıkarsa zina etmiş gibidir: Tirmizi; 2936,

Kadın halası üzerine nikahı kıyılmaz: Buhari; 11c. 5204, Ebu Davud; 2066, Müslim; 1408,

Kadınlara mut’a nikahını yasakladı: Taberani Mu'cemus-Sağir; 256,

Kadınlarla başbaşa kalmasın ve arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,

Kadın kocasının döşeğine davette icâbet eder: Müslim; 1436,

Kadın kocasının evinden sadaka verebilir: Nesei; 2529,

Kadın masiyette kocasına itaat etmez: Buhari; 11c. 5289,

Kadın nafile oruçta kocadan izin alır: Buhari; 11c. 5278,

Kadın saçını kesebilir: Müslim; 320,

Kadın sonraki erkeğin balcağızından, erkekte onun balcağı-zından tatmadıkça birinci erkeğe helal olmaz, üç talakla boşamada: Ebu Davud; 2309, Müslim; 1433, İbn Mace; 1932, Tirmizi; 1126,

Kadının üzerine (cenâze) namazı kıldırırken tam ortası hizasında durdu: Müslim; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035, Nesai; 1978, İbn Mace; 1493,

Kadının tam orta hizasında, erkeğin baş tarafında saf tutulur: Buhari; 3c. 1254,

Kadın, ayaklarını örtecek kadar uzun ve geniş elbise ile namaz kılar: Ebu Davud; 640,

Kadın, kadının avretine bakmasın, erkek de erkeğin avretine bakmasın: İbn Mace; 661,

Kadına altın ve ipek helal, erkeğe haramdır: İbn Mace; 3595, 3598,

Kadına dokunmanın abdesti bozmadığı: Buhari; 2c. 588, Tirmizi; 86, Ebu Davud; 179, 178, İbn Mace; 502, Nesei; 168-171,

Kadına karşı iyi olanınız en hayırlı olanınız: İbn Mace; 1609,

Kadını iki şey örter, bunlar; beyi ve kabir, hangisi iyi örter denildiğinde Allah Resulü (sav) kabir buyurdu:Taberani; Mu'cemus- Sağir; 741,

Kadının bir ayda üç hayz olması: Buhari; 1c. 441,

Kadının dininin noksanlığı ve aklının noksanlığı: Müslim; 79, Ebu Davud; 4679, Buhari; 4c. 1819, 1c. 402, Tirmizi; 2745,

Kadının eline ve yüzüne bakılır evlenmede: Müslim; 1424,

Kadının eteği topuğuna kadar uzundur: İbn Mace; 3580-3583,

Kadının guslü; Buhari; 1c. 385,

Kadının kestiği yenir: Buhari; 12c. 5583,

Kadının saçını kesmesini men etti: Tirmizi; 917,

Kadınla kadın, erkekle erkeğin aralarında hiçbir şey bulun-madığı halde tek bir örtü içinde yatmaları, saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vucuda döğme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzun üzerine ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,

Kadınlar cemaat olabilir ve kamet getirir: Ebu Davud 592, İbn Ebu Şeybe;

Kadınlar erkeklerden önce camiden çıkar: Ebu Davud 1040, İbn Mace;

Kadınlar hakkında Allah’ tan korkun: Müslim; 1218,

Kadınlar hakkında Allah’ tan korkunuz. Çünkü onları Allah adıyla aldınız: Müslim; 4141,

Kadınlar sizin tarlanızdır: Bakara; 223, Ebu Davud; 2163, Müslim; 1435, İbn Mace; 1925,

Kadınlar, avrettir. Kadın evinden çıkınca şeytan gözlerini ona dikip derki: Seni görüpte beğenmeyen hiç kimse olamaz: Mecmeuz Zevaid; salat 2/35,

Kadınlara itaat pişmanlıktır: UYDURMA. Aliyul Kari; 80. sy,

Kadınlara dübürlerinden (anüs) yaklaşmayın: İbn Mace; 1923,

Kadınlara sohbet ediyordu: Buhari; İlim 32, 35,

Kadınlardan erkeklere benzeyene, erkeklerden de kadınlara benzeyene lanet etti: Tirmizi; 2934,

Kadınlardan sonra en çok atları severdi: Nesei; 3930,

Kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı, biz kendimizi hadım ederdik: Darimi; 2173, Buhari; nikah 8, Müslim; nikah 6-8, Nesei; nikah 4, Tirmizi; 1088, İbn Mace; nikah 2,

Kadınları Allah geride bıraktığı gibi sizde bırakın: UYDURMA. Aliyul Kari,

Kadınları en büyük fitne bıraktım: İbn Mace; 3998-4003, Tirmizi; 2929,

Kadınları mescidden menetmeyin: Müslim; 442, Ebu Davud; 566,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət