Ana səhifə

Hadis Fihristi ﴿المعجم المفهرس لألفاظ الحديث﴾ [تركيTürkçe-Turkish-]


Yüklə 1.04 Mb.
səhifə14/15
tarix24.06.2016
ölçüsü1.04 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Üç defa izin istenir, verilmezse geri dönülür: Buhari; buyu 34/9, Müslüm; adab 36, Muvatta; 4c. 352,

Üç defa yalan söylemiştir İbrahim (as): Buhari; enbiya 8, nikah 12, Müslüm; fedail 2371, Ebu Davud; talak 16, 2212, Tirmizi; 3376, Müsned; 403/2,

Üç dua makbuldur: Tirmizi; 3671,

Üç grub cennete giremez, ana ve babaya asi olan, içki mübtelası olan ve verdiğini başa kakan: Nesei; 2552,

Üç gün oruç, her aydan: Ebu Davud; 2450, Nesei; 2370, Tirmizi; 742, Müslüm; 1160,

Üç gün üç geceden fazla dargın durulmaz: Müslüm; 2560,

Üç hal kimde olmazsa Allah affeder, Şirk koşmadan öleni, sihirle uğraşmayanı, müslüman kardeşine kin tutmayanı: Tergib ve Terhip; 6c. 52. sy, Taberani kebir ve evsat;

Üç haslet olmadıkça alim olamazsın, senden üstte olana karşı haddi aşamazsın, senden altta olanı küçümsemezsin ve ilmine karşılık dünyalık alamazsın: Darimi; 298,

Üç kırk gün geçince bir melek gelir: Müslüm; 2643, İbn Mace; 76, Ebu Davud; 4708,

Üç kimseseden kalem kaldırılmıştır; uyuyan kimseden uyanıncaya kadar, aklını yitirmeden, buluğ çağına ermemiş çocuktan: Ebu Davud; 4398, İbn Mace; 2041-2044,

Üç kişi bir ok sebebi ile cennete girer, yapan, öğreten kullanan: Ebu Davud; 2513, Müslüm; 1919, Nesei; 3068, Tirmizi; 1687,

Üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü O’ dur: Mücadele; 7,

Üç kişi hayvana binebilir: Tirmizi; 2924,

Üç kişi yola çıkınca birini imam seçsin: Ebu Davud; 2608,

Üç kişiye vekil tayin edildim; her inatçı zorbaya, şirk koşana ve tasvircilere diyecektir cehennemden çıkan bir boyun: Tirmizi; 2700

Üç kişiyi Allah bağışlamaz: Nesei; 4440,

Üç kişiyle Allah konuşmaz: Nesei; 2565,

Üç mescid dışında sefer düzenlenip gidilmez; Mescidi Aksa, Kabe, Mescidi Nebevi: Müslüm; 1397, Ebu Davud; 2033, Buhari; 3c. 1130, Nesei; 689, 1430, İbn Mace; 1409,

Üç mil mesafeye çıktımı farzları iki rekat kılardı: Ebu Davud; 1201, Müsned; 3/129, Müslüm;Üç solukta suyu içiniz: Müslüm; 2028,

Üç şey cenazeyle gider, ailesi, malı ve ameli, ameli kalır gerisigelir: Tirmizi; 2485,

Üç şey diledim ikisini verdi birini vermedi: Tirmizi; 2266, Müslüm; 2889, Ebu Davud; 4252, İbn Mace; 3951,

Üç şey ikram edildiğinde geri çevrilmez; yastık, koku ve süt: Tirmizi; 2941,

Üç şey imanın esasındandır: Ebu Davud; 2532,

Üç şey kıyamet alametlerindendir, ilmin küçüklerin yanında aranması: Kitabul Zühd ver-rekaik; 61,

Üç şey tavsiye etti, yatmadan önce vitri kılmayı, her aydan üçgün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk kılmayı: Nesei; 1677,

Üç şey vardır ki mümin kalbi bunda hainlik yapmaz: Darimi; 234, İbn Mace; mukaddime 18, menasik 76,

Üç şey var ki bunları kim söylerse yalan olur: Tirmizi; 3262, 3494,

Üç şey varki kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: İbn Mace; 4033, Nesei; 4954,

Üç şey varki ümmetim bunları terk etti, namazda elleri kaldırma, fatihadan sonra ve önce birazsukut, secdeye vardığında ve kalktığında tekbir alma: Nesei; 883,

Üç şey verildi bana miraçta: Tirmizi; 3492, Necm; 16,

Üç şey verildi: Beş vakit namaz, bakara suresinin son iki ayeti, ümmetinde Allah' a şirk koşmayanların büyük günahlarına mağfiret olunmuştur: Müslüm; 173,

Üç şeyden amel defteri kapanmaz: Ebu Davud; 2880, Nesei; 3681, Müslüm; 1631,

Üç şeyden müslümanın kanı helal olur: Tirmizi; 2247,

Üç şeyi size yasaklamıştım artık yapabilirsiniz. Kabri ziyaret, kurban etlerini üç günden fazla saklamayı, artık bütün kaplardan şerbet yapabilirsiniz: Nesei; 5618,

Üç şeyin ciddisi ciddi, şakasıda ciddidir, nikah,talak ve rica: Ebu Davud; talak 9, Tirmizi; talak 9, İbn Mace; mukaddime 7, talak 13,

Üç talakla boşamanın hükmü: Buhari; 12c. 5421, 5433, Müslüm; 1433, 1472, 1480,

Üçyüz kişi denizin dışarıya attığı büyük balığı 18 gün yedik: Tirmizi; 2593,

Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak: Tirmizi; 2778, İbn Mace; 3991-3994,

Ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri dini reyleri ile kıyas eden, Allah’ ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir: İbn Mace; fiten 17,

Ümmetimden bir taife kıyamete kadar bulunacak: Müslüm; 1920, Buhari; 16c. 7194, 7195, Ebu Davud; 2484, Tirmizi; 2287,

Ümmetimden hata ve unutma neticesinde mesuliyet kaldırılmıştır: Ebu Davud; hadler 17, Tirmizi; 1446, İbn Mace; talak 15,

Ümmetimden öyle kimseler gelirki bunlar zinayı, içkiyi, ipeği ve çalgıyı helal sayacaklar: Buhari; 12c. 5649,

Ümmetime zor gelmese her namazdan önce misvaklamayı emrederdim: Nesei; 7, Müslüm; 42, Ebu Davud; 46-47, Tirmizi; 22, İbn Mace; 287,

Ümmetime zorluk olmasın diye keyfi öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem etmesi: Nesei; 603,

Ümmetimin alimleri israiloğullarındaki peygamberler gibidir: MEVZU: Aliyul Kari;

Ümmetimin arasında Muhammed b. İdris (İmam Şafii) denilen bir adam gelecektir. O Ümmetim için iblisten daha zararlıdır. Ümmetim arasında Ebu Hanife denilen bir kişi gelecek o da ümmetimin ışığıdır: MEVZU: Tenzihuş Şeria; 2/30, Tarihul Bağdat; 5/309, (Muhammed el Berki diye biri uyduran.)

Ümmetimin arasını açmak isteyenin boynunu vurun: Nesei; 4010,

Ümmetimin cimrileri terzileridir: MEVZU: Aliyul Kari; 51. sy.

Ümmetimin erkeklerine altın ve ipek haramdır: Nesei; 5112,

Ümmetimin fitnesi maldadır: Tirmizi; 2439,

Ümmetimin hayırlısı benim içinde bulunduğum asır, sonra onu takip eden, sonra onları takip edenlerdir: Ebu Davud; 4657, Müslüm; 2535, Tirmizi; 2320, Nesei; 3840, Buhari; şehadet 9.bab

Ümmetimin ihtilafı rahmettir: MEVZU: İbn Hazm el-İhkamu fi usulul Ahkam; 5c. 64, El Bani silsiletul ehadisiz zaife; 58-61, İbn Abdilberr Camiul Beyanil İlim; 2c. 89, Camius Sağır;

Ümmetimin kibirli kibirli yürüdüğü ve ona kralzedeler, İran ve Rum çocukları hizmet ettiği zaman, kötüleri, iyilerin başına musallat edilecektir: Tirmizi; 2363,

Ümmetimin yanılarak, unutarak ve baskı altında kalarak işlediklerini bağışlamıştır: İbn Mace; 2044,

Ümmetimin yaşı 60-70 arası olacak: Tirmizi: 2433, 3782,

Ümmü Seleme (ra)’ nın fazileti: Müslüm; 2452,

Ümmüyüm ben, güneşe bakar namaz kılarım, hilale bakar oruç tutarım: Buhari; savm 13, Müslüm; siyam 15, Ebu Davud; savm 4, Nesei; siyam 7,

Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar: Nahl; 50,

Üşenerek namaz kılanın hükmü: Nisa; 142-162, Tevbe; 54,

Üvey kız ve baldızla evlenmek haram kılınmıştır: Müslüm; 1449, Müslüm; 247,

Üveys el Karani nin fazileti: Müslüm; 2542,

Üzerinde mühür bulunmayan mektup okunmaz: Ebu Davud; 4214, Buhari; libas 7/202, Tirmizi; 2860, Nesei; 5199, Müslüm; libas 54-65, İbn Mace; 3641,

Üzerine Allah isminin zikredilmeği şeyden yemeyin. Çünkü o bir fısktır: Enam; 121,

Üzerine besmele çekileni yeyin: Ebu Davud; 2817,

Yahudi erkek ile bir yahudi kadın recm etti: Tirmizi; 1462, Ebu Davud; 4455, Müslüm; hudud 14, 20, 22, 23. bablar

V

Vaazda iktisad: Müslüm; 2821,

Vade farkı haramdır: Ebu Davud; buyu 53, 68, Tirmizi; 1244, Nesei; 4605,

Vadeli satışı peşin fiattan pahalıya satmayı yasak etti: Nesei; 4607,

Vahşi eşek eti helal, evcil eşek eti haram: Müslüm; 1941,

Vahşi’ nin Museyleme’ yi öldürmesi: Buhari; 8c. 3814,

Vahy olmayan meselelerde bende sizin gibiyim: Mişkat; 1c. 51, 69,

Vahye uyarım: Ahkaf; 9,

Vahyin geliş şekilleri: Buhari; 1c. 144, 7c. 3033, Nesei; 933,

Vakfe arafatta: Müslüm; 1219, Ebu Davud; 1910, Tirmizi; 884, Nesei; 3015,

Vakıfla alakalı: Buhari; 5c. 2165,

Vakitlerin tarifi namazda: Müslüm; 610,

Vallahi ben, Allah’ a günde yetmiş defadan çok tevbe ederim: Müslüm; zikir 41, Ebu Davud; vitir 26, Tirmizi; 3474,

Vallahi siz kıyası alır kabul ederseniz helalı haram, haramı helal edersiniz: Darimi; 198,

Varis olunmaz malda Rasulüllah (sav)’ e: Nesei; 4124,

Varlıklı olupta kurban kesmeyen, bizim namazgahımıza yaklaşmasın: İbn Mace; 3123,

Vasat ümmet: Buhari; 16c, 7219,

Vasi, kendine vasiyet edilen şey hususunda emindir: Darimi; 3206,

Vasiyet: Müslüm; 1627,

Vasiyeti yazmadan iki gün iki gece geçiren hüsrandadır: Ebu Davud; 2862, Müslüm; 1627, İbn Mace; 2699, Nesei; 3702, Darimi; 3179, Tirmizi; 2202,

Veba hastalığı o gece iner: Müslüm; 2014,

Veba olan yere girmeyin, oradanda girdiyseniz çıkmayın: Ebu Davud; 3103, Müslüm; 2218,

Vech (yüz): Rahman; 27, Kasas; 88,

Veda eden kimsenin kıldığı gibi namaz kılın: El-Bani Ehadisi Sahiha; 1914,

Veda hutbesi: Buhari; 9c. 4091, 4c. 1647, Tirmizi; 3281,

Veda tavafı: İbn Mace; 3070,

Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı: Müslüm; 2349,

Vekaleten hacc vardır: Müslüm; 1334, Nesei; 2636, Ebu Davud; 1809, İbn Mace; 2909,

Vela: Darimi; 3160,

Veliden izinsiz nikah olmaz: İbn Mace; 1879-1882,

Velime yemeği: İbn Mace; 1907-1913,

Vera babı: İbn Mace; 4215-4224,

Veren el, alan elden hayırlıdır: Tirmizi; 2446, Müslüm; 1033, Ebu Davud; 1648, Nesei; 2523,

Verilen sözde durma: Müslüm; 1787,

Vesile ile alakalı ayet ve hadisler: Maide; 35, İsra; 56-57, Müslüm; 384, Buhari; 2c. 665, Sebe; 37, Tevbe; 99, Ali İmran; 31, Nisa; 80, Ahzab; 56,

Vesileyi isteyin: Müslüm; 384, Buhari; 2c. 665, Tirmizi; 3811, 3853,

Veysel karani: Müslüm; 2542,

Visal orucu: Müslüm; 1102,

Vitir bir gecede iki kere kılınmaz: Ebu Davud; 1439, Nesei; 1680, Tirmizi; 468, 470,

Vitir bir rekattır: Buhari; 1c. 324, 2c. 948, Müslüm; 730, Ebu Davud; 1335, Nesei; 1690, Tirmizi; 459,

Vitiri üç rekat kıldığı: İbn Mace; 1190, Nesei; 1697, 1717,

Vitiri yedi rekat kıldığı: Buhari; 2c. 949, Nesei; 4c. 1717, 1710, 1714,

Vitir haktır, dileyen yedi, dileyen beş, dileyen üç, dileyen bir kılsın: Nesei; 1710-1713,

Vitir haktır: Ebu Davud; 1419, Tirmizi; 450, Nesei; 1676, İbn Mace; 1660,

Vitir namazı deve üzerinde kılınır: Buhari; 2c. 952,

Vitir uyumadan öncede kılınır sonrada: Ebu Davud; 1432, Müslüm; 721, 745, Tirmizi; 452,

Vitirde kunut: Ebu Davud; 1425, Tirmizi; 462, Nesei; 1746, İbn Mace; 1178,

Vitr hakkında: Müslüm; 737, 788, 765, Tirmizi; 449-470, İbn Mace; 1177, 1190, 1192, Ebu Davud; 1338, 1358, 1422, 1340, Buhari; 2c. 947-949, Nesei; 1692-1698,

Vitrin vakti: Müslüm; 755,

Vucuddaki kaşıntıdan dolayı ipek giyilebilir: Nesei; 5276-5278,

Y

Ya Aişe, şükreden bir kul olmayayım mı: Buhari; teheccüd 6, Müslüm; münafıkın 79-81,

Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol, beşinci olma helak olursun, (İbn Mesud’ un sözüdür): El Acluni; 1c. 138,

Ya alim ol, ya öğrenci, veya dinleyici, dördüncü olma: Darimi; 254,

Yaban eşeği yenir: Nesei; 2805,

Yabancı bir erkeği karımın yanında görürsem kılıcımın keskin tarafı ile vurur öldürürdüm (Saad ibn Ubade) dedi, O’ nun bu sözü Rasulüllaha ulaştı: Buhari; 16c. 7285,

Yabancı kadına bakmayın: Tirmizi; 2925,

Yabancı kadınla baş başa kalmayın: Müslüm; 2171,

Yağmur duası: Nesei; 1510,

Yağmur duasında elleri kaldırma: Müslüm; 895,

Yağmurlu günde cuma namazı kılmama ruhsatı: Ebu Davud; 1057,

Yağmurlu havalarda akşamla-yatsı cemedilir: Muvatta; 1c. 251,

Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar, Hırıstiyanlar da onlar kadar. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır: Tirmizi; 2778, Ebu Davud; 4596, İbn Mace; 3991,

Yahudiler kendi kabirleri içinde azab olunuyorlar buyurdu: Müslüm; 2869, Buhari; 3c. 1299,

Yahudi ve Hırıstıyanlara önce siz selam vermeyin: Tirmizi; 2842,

Yahudi ve Hırıstıyalara uyacaksınız: Tirmizi; 2271,

Yahudiler sizin islamınıza ve amininize hased ettikleri kadar hiçbir şeyinize hased etmemişler: İbn Mace; 856,

Yahudiler ve Hırıstıyanlar sakallarını boyamazlar: Ebu Davud; 4203, Müslüm; 2103, Nesei; 5072, İbn Mace; 3621, Tirmizi; 1752,

Yahudiler ve Müslümanlar karışık halde ise selam verin: Tirmizi; 2844,

Yahudilere iki rekat namaz farzdı: Nesei; 1/285,

Yahudilere muhalefet edin ayakkabı ve mesh ile namaz kılın: Müslüm; 555, Ebu Davud; 652,

Yahudilere ve Hırıstıyanlara benzemeyin, Yahudilerin selamı parmakla işaret Hırıstıyanların selamı el ile işarettir: Tirmizi; 2835,

Yahudilerin Rasulüllah (sav)’ e suikastları: Buhari; 8c. 3768,

Yahudilerin Rasulüllah (sav)’ i zehirlemeleri: Buhari; 12c. 5789, Müslüm; 2189, Nesei; 4065,

Yakaları yırtmayın,yanaklarına vurmayan: Müslüm; 103, 104,

Yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın: Müslüm; 3004, Buhari; 1c. 267, Tirmizi; 2803,

Yalan: Müslüm; 5, 2607, Ebu Davud; edep 80, Tirmizi; 2038,

Yalancı şahitlik şirk koşmaya denk: Ebu Davud; akdiye 15, hacc 30,

Yalanda hayır yoktur: Muvatta; 4c. 393,

Yalanın haram ve mubah olduğu zamanlar: Müslüm; 2605, Tirmizi; 2003-2038,

Yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolucakcak: Nesei; 2083,

Yalnız Allah’ a kulluk edin: Ali İmran; 26, Nahl; 53, Enam; 17, Fatiha; 4, Hud; 123, Rad; 30, Tegabun; 1, Muhammed; 19, Zümer; 38, Sebe; 22, İsra; 56-57, Kasas; 88, Furkan; 58, Beyine; 5,

Yalnız hükümdar veya görevli kimse, yahut baş olma sevdasındaki gösterişci kimse hikayeler anlatıp öğüt verir: Darimi; 2782, İbn Mace; edep 40,

Yalnız müminle arkadaşlık et ve yemeğini ancak takvalı olan yesin: Tirmizi; 2506,

Yanaklara vurmayın: Müslüm; 103,

Yanında anıldığım zaman bana salat etmeyenin, ramazan ayı girdiğinde günahlarını bağışlatmayan, anne ve babası yaşlılıklarında yanında olup cenneti kazanmıyanın burnu yerde sürtsün: Tirmizi; 3775,

Yanlarında kocaları olmayan kadınların yanlarına girmeyin: Darimi; 2785, Tirmizi; rada 17, 1181,

Yanlış kılındığında şüphelenen sonunda sehv secdesi yapar: Nesei; 1238,

Yaptığının ve yapmadığının şerrinden Allah’ a sığınma: Müslüm; 2716,

Yaratan bilmezmi ?: Mülk; 14,

Yaratılış: Müslüm; 2789,

Yardım daima Allah’ tandır: Ali İmran; 126,

Yarılması ayın: Müslüm; 2800,

Yarım dinar iman varsa cennete girer: Nesei; 4979,

Yarın ne olacağını Allah bilir: Buhari; 8c. 3749,

Yarın ne olacağını kestiremezsin: Tirmizi; 2435,

Yastığımın altına siyah ve beyaz iplik koydum ama anlayamadım: Darimi; 1701, Buhari; savm 16, Müslüm; siyam 33, Ebu Davud; savm 17, Nesei; siyam 29, Tirmizi; 3149,

Yastık, koku ve süt geri çevrilmez: Tirmizi; 2941,

Yaş ciğer taşıyan her hayvana yapılan iyilikte sevab vardır: Ebu Davud; 2550, Müslüm; 2244,

Yaşayan ölü: Müslüm; 231,

Yaşlılık tedavisi olmayan hastalıktır: İbn Mace; tıb 1, Ebu Davud; tıb 1, 11, Tirmizi; tıb 2109,

Yatağa yatınca adabı ve dua etme şekli: Tirmizi; 3624,

Yatsıdan sonra iki rekat sünnet: Müslüm; 729, 730, Buhari; 3c. 1122,

Yatsıdan sonra kılınan sünnet: Ebu Davud; 1303,

Yatsıdan sonra yatın: Ebu Davud; 4849, Tirmizi; 168, İbn Mace; 701,

Yatsının vakti: Müslüm; 638,

Yaz Allah’ a yemin ederimki buradan hak sözden başkası çıkmaz: Ebu Davud; 3646, Buhari;

Yavrum! Alimlerle otur, onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri, göğün yağmuru ile dirilttiği gibi, kalbleri de hikmet nuru ile diriltir: Muvatta; ilim 59/1, 4c. 419. sy,

Yazı, kader: Buhari; 11c. 5006,

Yazma, yaratma: Buhari; 16c. 7426,

Yecuc ve mecuc: Tirmizi; 2282, Müslüm; 2800,

Yed: Maide; 64, Zariyat; 47, Fetih; 10, Zümer; 67, Sad; 75, Yasin; 71,

Yedi aza üzerine secde: Müslüm; 490, Ebu Davud; 890, Tirmizi; 272,

Yedi harf üzerine: Buhari; husumet 4, Müslüm; misafirun 270,

Yedi kat semanın üstünden Allah evlendirdi: Tirmizi; 3213, 3427, Ahmed; 3/226, İbnu Sa’ad; 8/103, Nesei; 2/76, Buhari; 16c. 7291,

Yedi kat semanın üstünden Melik’in verdiği hüküm ile hüküm verdin: Beyhaki; esma 420, Zehebi; el-Uluv 15,

Yedi kıldığı vitri: Buhari; 2c. 949, Nesei; 4c. 1717, 1710, 1714,

Yedi kimseyi Allah cc arşında gölgelendirir: Nesei; 5345, Tirmizi; 2500, Buhari;

Yedi şeyi emretti ve yedi şeyden menetti: Tirmizi; 2828, 2960, Buhari; cenaiz 2, Müslüm; selam 5, 6, Nesei; cenaiz 53, İbn Mace; cenaiz 1,

Yedi tehlikeli şeyden sakının: Tergib ve Terhip; 7c. 45, Buhari;

Yedi yaşına gelince namazı emret: Ebu Davud; 494, Tirmizi; 403,

Yedi yaşında evlendi: Ebu Davud; 2121, Müslüm; 1422, İbn Mace; 1876,

Yedi yüz gibi büyük cemaat olunduğunda bile namaz gizli kılınabilir: İbn Mace; 4029,

Yedigün bakireyse, üç gün dulsa zifahda kalır: Ebu Davud; 2124, Müslüm; 1461,

Yediğinizden yedirin, onları dövmeyin: Ebu Davud; 2144, Müslüm; 1662,

Yellenme abdesti bozar: Buhari; 1c. 288, Müslüm; 362, Tirmizi; 74, Nesei; 158,

Yemeği atmayın: İbn Mace; 3353,

Yemeği sağ elle yemek: İbn Mace; 3266-3268,

Yemeği yerken önce besmele çekin: İbn Mace; 3264,

Yemek duası: İbn Mace; 3283-3585,

Yemek yedirirsin, tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,

Yemek yeme zamanı abdest alma: İbn Mace; 3260, 3261,

Yemen valisi Muaz bin Cebel’ e Rasulüllah (sav)’ in tavsiyeleri: Buhari; 9c. 4042,

Yemene Muaz’ ın gönderilişi ve neyle hükmedersin hadisi: ZAYIF: Tirmizi; 1343, Ebu Davud; 3592, Nesei; kudat 11, Darimi; mukaddime 20,

Yemenli imanlı, Yemenli hikmetli: Müslüm; 52,

Yemenliler size geldiler ve musafayı ilk olarak onlar getirdiler: Ebu Davud; edep 153, 5213,

Yemin Allah içindir: Buhari; 10c. 4806-4902, Müslüm; 1646,

Yemin edipte üzerine inşallah derse artık ona yeminini yerine getirmediği takdirde günah yoktur: Tirmizi; 1570, Ebu Davud; eyman 9, Nesei; eyman 18, 39,

Yemin malı sattırır ama bereketi giderir: Nesei; 4439,

Yemin, ettirenin niyeti üzerinedir: Müslüm; 1653,

Yemin: Müslüm; 1646,

Yemini bozma: Nahl; 91-92, 94, Maide; 89,

Yeminin kefareti: Maide; 89, Müslüm; 1649-1652, Bakara; 225, Tirmizi; 1569, Ebu Davud; 3277, Buhari; 14c. 6414-6577, Nesei; 3766,

Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim verilir ve akika kesilir: Tirmizi; 2988,

Yerde elbiseyi sürümeyin: Müslüm; 2085,

Yerde ve gökte ne varsa gönüllü gönülsüz O’ na teslim olmuştur: Ali İmran; 83, Rad; 15,

Yerden yüksek her kabri yer seviyesine indir ya Ali: Nesei; 2033,

Yeri kiraya verme: Müslüm; 1544,

Yerle gök arasında cinlerin ve insanların asileri hariç hiçbir şey yoktur ki benim Allah’ ın elçisi olduğumu bilip tastik etmesin: Darimi; 18,

Yetmiş kusur şubedir iman: Müslüm; 35, Ebu Davud; 4676, Tirmizi; 2746, Nesei; 4974, 5007, İbn Mace; 57, Buhari; 166,

Yetmiş üç fırka hadisi: Ebu Davud; 4596, Darimi; 2521, Tirmizi; 2779, İbn Mace; 3991-3992,

Yıkanan kadının saç örgüsünün hükmü: Müslüm; 330, 331,

Yılan ve akreb sokmasında rukye yapma: İbn Mace; 3517,

Yılan ve akrebi namazda bile öldürebilirsiniz: Ebu Davud; 921, Tirmizi; 386, İbn Mace; 1245,

Yılanların bütününü öldürün, kim onların intikam alacağından korkarsa o benden değildir: Ebu Davud; edep bab 174, 5249,

Yılanların öldürülmesi: Müslüm; 232, 2233,

Yıldızlardan medet uman kafirdir: Müslüm; 125, Ebu Davud; tıb 22, Buhari; ezan 156,

Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadan, papucunun kemeri kişi ile konuşmadan ve kişinin uyluğu, arkasında ailesinin ne yaptığını kendisine bildirilmeden kıyamet kopmaz: Tirmizi; 2272,

Yırtıcı hayvanların derilerini kullanmaktan bizi nehyetti: Ebu Davud; 4132, Nesei; 4258, Tirmizi; 1830,

Yirmi dokuz gündür ay: Müslüm; 1082,

Yirmi sene unutan bir namazı ondan başkasını kılmaz: Buhari; 2c. 648,

Yiyecek ve içeçek olmayan çorak bir yerde devesi yedeğini sürükleyerek kaçan ve üzerinde kendisinin yiyeceği ve içeceği bulunan bu hayvanı yoruluncaya kadar arayan, sonra bir ağacın dibinden geçerken yedeği ağaca dolaşan, bu suretle onu ağaca dolaşmış bulan bir adamın sevincine ne dersiniz ? buyurdu. Biz, çok (sevinçli) olur ya Rasulüllah dedik. Bunun üzerine Rasulüllah (sav), beri bakın, vallahi kulunun tevbesine Allah’ ın sevinmesi, bu adamın devesine sevinmesinden daha çoktur: Müslüm; 2746,

Yiyip içmenin adabı: Müslüm; 2017,

Yoksullara sadaka: Müslüm; 2984,

Yol üstünde oturanın haklarında biri selam almadır: Müslüm; 2161,

Yola oturmayın: Ebu Davud; 4815, Müslüm; 2121, 2326,

Yolcu olmama halinde dört rekat, yolcu iken iki rekat ve korku anında bir rekat olarak farz kılmıştır: Ebu Davud; salah 287. bab no 1247, Müslüm; salatün misafirun babı, salatül-havf 143-687, Nesei; salatül-havf 1533, Buhari; 3c. 1060,

Yolcudan oruç ve namazın yarısı muaf tutuldu: Nesei; 2310,

Yolculuğu gece yapın, yeryüzü gece dürülür buyurdu: Ebu Davud; 2571, Tirmizi;

Yolculuk azabtan bir parçadır. Sizden birisinin uyumasına, yemesine, içmesine mani olur. İşini gören ailesine dönmeye acele etsin: Müslüm; imaret 1179, Muvatta; 4c. 375 sy, Buhari; umre 26/19,

Yolculukta meshin mühleti üç gündür: Nesei; 127,

Yolculukta oruç yenebilir: Müslüm; 1113,

Yolculuktan dönünce iki rekat namaz: Ebu Davud; 1229,

Yolcunun namazı kısaltması: Müslüm; 685,

Yoldan eziyet veren şeyleri giderin: Müslüm; 1914,

Yoldan uzak kamp kurun yollar geceleyin haşaratın barınağıdır: Tirmizi; 3012, İbn Mace; 3772,

Yolun ne kadar olacağı: Müslüm; 1613,
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət