Ana səhifə

Hadis Fihristi ﴿المعجم المفهرس لألفاظ الحديث﴾ [تركيTürkçe-Turkish-]


Yüklə 1.04 Mb.
səhifə9/15
tarix24.06.2016
ölçüsü1.04 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Köpeğin oturuşu gibi oturmayın: Müslim; 493, Ebu Davud; 897, İbn Mace; 892, Tirmizi; 275,

Köpeğin parası haramdır:Müslim; 1567, Nesei; 4272, İbn Mace; 2159

Köpeğin yaladığı kabı yedi kere yıkayın: Nesei; 67,

Köpek bedeli alana, döğme yapana, ondan ücret alana, faiz yiyene, yedirene ve suret yapana lanet ediyor: Buhari; 4c. 1929, İbn Mace; 2151,

Köpek bulunan eve melek girmez: Müslim; 2104, Tirmizi; 2955, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,

Köpek ve resim bulunan eve melek girmez: Nesei; 4261, 4263,

Köpeklerin öldürülmesi: Müslim; 1570, 1576, Nesei; 4260,

Köpeklerle avlanma:Müslim;1929, Buhari;12c.5603, Nesei; 4254

Körükçünün misali: Ebu Davud; 4829,

Kötü kaderden Allaha sığınma: Nesei; 5456,

Kötü komşudan Allaha sığının: Nesei; 5467,

Kötülükler haram kılınmıştır: Müslim; 2760,

Kötülükleri iyilikler siler: Muhammed; 33,

Köy, çiftlik gibi geniş arazi sahibi olmayın, sonra dünyaya meyledersiniz: Tirmizi; 2430,

Kudret helvası: Bakara; 57, Araf; 160, Taha; 80,

Kuduran hayvana binilmesini ve etinin yenilmesini yasak etti: Nesei; 4425,

Kuduran hayvanın sütü de içilmez: Nesei; 4426,

Kul ile kafirlik arasında namazın terki vardır: Tirmizi; 2753,

Kul ile şirk arasında namaz vardır: Tirmizi; 2752,

Kul şirke kaçtığı vakit, kanı helal olur: Müslim; 124, Ebu Davud; 4360, Nesei; 4057,

Kulağa ezan okuma: Tirmizi; 1553, Ebu Davud; 1505,

Kulaklara mesh: Tirmizi; 36,

Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiğinde o arka-daşlarının ayak seslerini işitir.Ona iki melek gelir.Bunlar ölüyü oturtular ve ona; Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin?: Buhari; 3c. 1298, İbn Hibban; 3120,

Kul kabrine konulduğu ve dostları ondan geri döndüğünde o onların ayakkabı seslerini işitir: Ebu Davud; 3231, Müslim; cennet 2870, Nesei; cenaiz 209, Buhari; 3c. 1260, Ebu Davud; 4752,

Kulla küfür arasındaki fark namazı terk etmektir: Müslim; 82, 134, Tirmizi; 2753, Ebu Davud; 4678, İbn Mace; 1078,

Kulluk edin şirk koşmayın: Araf; 58-73, Hud; 50-84, Müminun; 23-32, Sad; 5, Saffat; 35, 36, İsra; 23, Hacc; 62, Bakara; 21, Fatiha; 4, Nisa; 36, Beyine; 5, Gafir; 14, Zümer; 2, 3, Zuhruf; 28, Mümtehine; 4, Bakara; 256, Enam; 82.

Kulluk: Zariyat; 56, Beyine; 5, İsra; 23, Zümer; 3, Enbiya; 25, Nahl; 36, Hud; 1, 2,

Kulum Ben Hastalandım gelmedin: Müslim; birr 43,

Kulumun nafilelelerine bakın onun farzlarını ikmal edin: Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425, Taberani; M. kebir 10425,

Kulun Allah’ a en yakın anı secde mahallidir: Nesei; 1134, Müslim; 482, Ebu Davud; 875,

Kunut: Tirmizi; 397, 462, Müslim; 1076, Ebu Davud; 1440, 1445,Kur’ an âyetleri kafirlerin küfrünü artırır: Tevbe; 124-125, İsra; 41, 46, 60, 82, Hacc; 72, Şuara; 5-6, 198-201, Yasin; 45, 46, Casiye; 9,

Kur’an âyetleri üzerinde münakaşa etmek küfürdür: Enam; 68

Kur’an âyetleri üzerine münakaşa etmek küfürdür: Ebu Davud; 4603,

Kur’an bilmeyip de namaz kılmak isteyene, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah demesi yeterli: Nesei; 934,

Kur’an dinlerken ağlaması: Müslim; 2315, 800,

Kur’an ile tedavi olmak: İbn Mace; 3533,

Kur’an mahluk değildir: Ebu Davud; 4737, Tirmizi;

Kur’an okumayı dört kişiden öğrenin; İbn Mesud’dan, Ebu Huzeyfe’nin kölesi Salim’den, Übey İbn Kab’ dan, Muaz ibn Cebel’ den: El-lü’lüü vel-mercan 1600, Buhari, Müslim

Kur’ an okunurken susun: Araf; 204,

Kur’an okuyacaklar,boğazlarından aşağı inmeyecek, Müslü-manları öldürüp putperestleri bırakacakları, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sizler o güne erişmiş olsanız bir tane bile bırakmadan hepsini öldürürdünüz: Nesei; 2568, 4085,

Kur’an okuyan ve okumayan müminin misali: Tirmizi; 3024,

Kur’an onların boğazından aşağı inmez: Müslim; 1064,

Kur’ an ölülere okunmaz: Rum; 52, Fatır; 22, Necm; 39, İbn Mace; 2755, İbn Kesir; 13c. 7554, Yasin; 54,

Kur’an ve Sünnet, zikirdir: Hicr; 9,

Kur’an ve Sünnetin korunduğu: Hicr; 9, Hakim; 1c. 93, Camius Sağir; 1c. 297, Haşr; 7, Necm; 3-4, Enam; 50, Nahl; 44, Bakara; 111, Ebu Davud; 4604,

Kur’an yedi harf üzerine indirilmiştir: Buhari; 11c. 5086,

Kur’an yedi harf üzerine okunur: Müslim; 818,

Kur’ana bâtıl yaklaşamaz: Fussilet; 41,42,

Kur’anda nasih ve mensuh: Bakara; 106, Rad; 39, Nahl; 101, Ala; 6-7,

Kur’anda onbeş yerde secde ayeti vardır: Ebu Davud; 1401, İbn Mace; 1057, Buhari; 3c. 1040,

Kur’andan sadece Rasûlullah’a (sav)’ e 13 mesele sorulmuştu: Darimi; 127, Bakara; 189, 215, 217, 219, 220, 222, Maide; 4, Araf; 87, Enfal; 1, İsra; 85, Kehf; 83, Taha; 105, Ahzab; 63, Naziat; 42,

Kur’anı aklınızda tutmaya çalışın, çünkü o, insanların hafıza-larından, develerin iplerinden kurtulup kaçmalarından daha hızlı kaçıp gider: Darimi; 3350, 2748, Müslim; misafirun 228, Tirmizi; kıraat 10, 3111,

Kur’anı sünnetle konuşturmak: Nahl; 44, Kıyamet; 16-19, Nisa; 59, 65, 82,

Kur’anı, üzerinde uyuştuğunuz sürece okuyun. Onda ihtilafa düştüğünüzde ise kalkın dağılın: Darimi; 3362, Buhari; itisam 26, Müslim; ilm 4,

Kur’anı, 3, 7, 10, 15, 20, 30, gün de hatmedin: Ebu Davud; 1388, Müslim; 1159, Tirmizi; 2947, İbn Mace; 1347, Nesei; 1390,

Kur’anın abdestsiz okunabileceği: Müslim; 373, 256, Ebu Davud; 18, İbn Mace; 302, Buhari; 1c. 325, 399, 403, Muvatta; 1c. 262, 347, Tirmizi; 1908,

Kur’anın Ebu Bekir zamanında toplanması: Tirmizi; 3300,

Kur’anın korunması: Buhari; 11c. 4950,

Kur’anla çekişmek küfürdür: Ebu Davud; 4603, Mişkat; 336,

Kur’anla düşman arazisine sefer yasaktır: Ebu Davud; 2610, İbn Mace; 2879, Müslim; 1869, Muvatta; cihad 9,

Kur’anla tedavi: Buhari; 12c. 5760,

Kurbağa öldürmek yasaktır: Nesei; 4334,

Kurban Allah için kesilir: Müslim; 1977,

Kurban etinin hepsinin yenilebileceği: Buhari; 12c. 5633,

Kurban etinin üç gün saklama emri ve neshi: Müslim; 1968,

Kurban kesmede vekalet verilebilir: Buhari; 5c. 2146, Ebu Davud 1764,

Kurban kesmek isteyen kimse zilhicce ayı girinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin: Nesei; 4342,

Kurban seferde de kesilir: Müslim; 1975, Ebu Davud; 2814,

Kurbanda ortaklık en fazla yedi kişidir: Müslim; 1318,

Kurbanın vakti: Müslim; 1963,

Kurbanlık hayvanlardan tek gözü kör, topal çok hasta ve çok zayıf kurban olmaz: Nesei; 4349,

Kureyşten gelecek halifeler: Ebu Davud; 4280, Müslim; 1821,

Kusanın, cünüp olanın, kan aldıranın orucu bozulmaz: Ebu Davud; 2376,

Küsûf namazı: Müslim; 901, 909, Ebu Davud; 1183,

Kusur araştırmadan sakınmak: Hucurat; 12, Kalem; 11,

Kusurları bağışlayıcı olmak: Ali İmran; 134,

Kuş besleme helaldir: Buhari; edep 81,

Kuşlar gibi rızıklandırıldınız: Tirmizi; 2447, İbn Mace; 4164,

Kuşları uğursuz saymak şirktir: Ebu Davud; 3910, İbn Mace; 3538, Tirmizi; siyer 1664,

Kuşların sağa sola uçuşundan hareket ve seslerinden mana çıkarmak, falcılık yaparak insanları şaşırtmak, putlara inanmak gibidir: Tergib ve Terhip; 6c. 58, Ebu Davud; Nesei;

Kuşluk namazı 8 rekattir: Muvatta; 1c. 263,

Kuşluk namazı: Müslim; 718, 721, Ebu Davud; 1286, 1432, Tirmizi; 474, Nesei; 226,

Kuşluk namazının iki rekat oluşu: Muvatta; 1c. 197,

Kutuplarda namaz en yakın yere takdim edilir: Ebu Davud; 4321, Müslim; 2935, Tirmizi; 2341, İbn Mace; 4075,

Kuyruk kemiğinden tekrar diriltileceğiz: Ebu Davud; 4743, Müslim; 2955, Nesei; 4079, İbn Mace; 4266,

Kuyruk ol baş olma: UYDURMA. Temyiz; 126,

Küçük abdesten sonra gezinin: Nesei; 31,

Küçük cihaddan büyük cihada döndük: UYDURMA. Aliyul Kari; 69. sy,

Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.Bu da kalp cihadıdır: UYDURMA.Acluni; 1/310,

Küçük günahlar: Buhari; 14c. 6415,

Küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye dönmeyin: Buhari; vudu 11, Müslim; taharet 59, Ebu Davud; taharet 4, Taberani Mu'cemus-Sağir; 388,

Küfrün nankörlük manasına geldiği: Şuara; 19,

Küfür ile iman arasındaki fark namazın terkidir: Tirmizi; 2751

Küfür şarktadır: Tirmizi; 2344,

Kürtajın haramlılığı: İsra; 31,Enam; 51, Müslim;86,141-142, 606,

Küs olmayın: Müslim; 2559, Tirmizi; 2092, Ebu Davud; 4910,

L

Laf getiren de götüren de cennete giremez: Ebu Davud; 4871, Buhari; 8/20,

Lahit yapma: Müslim; 966, Ebu Davud; 3208, Tirmizi; 1050,

La ilahe illallah diyor. Usame (ra) öldürüyor: Müslim; 158, Nesei; 2011,

La ilahe illalah diyenimi öldürdün: Müslim; 97, Ebu Davud; 2643, İbn Mace; 3927,

La ilahe illallah zikrinin fazileti: İbn Mace; 3794-3799,

La ilahe illallah’ ın manası: Müslim; 21, 23, 26, 32, 29, 97, 144, Muhammed; 19, Buhari; 13c. 5880, 3c. 1174,

Lakap takma: Buhari; 13c. 6032, İbn Mace; 3741,

Lanet edici değiliz: Müslim; birr 87, 2597,

Lat ve uzza diyen La ilahe illallah desin, kim gel kumar oynayalım derse bir sadaka versin: Buhari; tefsir 53, edep 74, eyman 5, Müslim; eyman 4, 5, Tirmizi; 1574, Nesei; eymen 11,

Lat ve uzza: Buhari; 10c. 4805,

Layık olmayana ilim öğretmek, domuzların boynuna inci ve altın takmak gibidir: İbn Mace; 224,

Lebbeyk: İbn Mace; 2922-2924,

Lebid b. A'sam'ın Rasulüllah’a sihir yapması: Buhari;12c. 5789

Leş yiyen her hayvan haram kılınmıştır: Tirmizi; 1857, Buhari; tıb 11, Ebu Davud; sünnet 5, et'ime 25, 32, Nesei; sayd 60,

Lezzetleri kesen ölümü sıkça anın: Tirmizi; 2409,

Livata eden, deniz suyu ile yıkansa bile yine cünüptür: UYDURMA. Aliyul Kari; 87. sy,

Lokman (as) oğluna nasihatı ve şirk en büyük zülümdür demesi: Buhari; 7c. 3239, 10c. 4654,

Lokman hekimin oğluna nasihatı; ‘Yavrum âlimlerle otur, dizlerinin dibinden ayrılma, çünkü Allah’ın yeri göğün yağmuru ile dirilttiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltirir: Muvatta; 4c. 419,

Loğusalıkta namaz kaza edilmez: Ebu Davud; 312,

Lukata: Müslim; 1722, Tirmizi; 1389, Ebu Davud; 1701,

Lut kavminin helakı: İbn Mace: 2561,

Lutilik yapan ile yaptıranı öldürün: Tirmizi; 1483

M

Mağaraya sığınan ve mağarada kalan üç kişi: Müslim; 2743,

Mahlukun ilk yaradılışı: Müslim; 2789,

Mahremin sınırı: Buhari; 10c. 4585, 4680,

Mahremsiz yola çıkılmaz: Tirmizi; 1178,

Mâiz b. Malik üzerine cenaze namazı kılmadı. Onun üzerine cenaze namazı kılmaktan nehy de etmedi: Ebu Davud; 3186, Müslim; 1694, Tirmizi; 4430,

Makyaj yapan kadına lanet: Müslim; 2125,

Mal fitnedir: İbn Mace; 3995-3997,

Mal ve şeref hırsı zarar verir: Tirmizi; 2482,

Malı överek satmak yasaklanmıştır: Nesei; 4468,

Malın en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalp ve imanı hususunda erkeğe yardım eden imanlı bir kadın: Tirmizi; 3291,

Malını müdafa ederken öldürülen şehittir: Nesei; 4069-4078,

Mallarınız, canlarınız, ırzlarınız aranızda haramdır:Tirmizi; 2248

Mantarın fazileti: Müslim; 2049,

Masa üstünde ve yer sofrası üzerinde yemek yeme: İbn Mace; 3292,

Masiyetler cahiliye işidir: Buhari; 1c. 184,

Maymun, domuz ve fare şekline çevrilen toplum ve nesiller: Buhari; 7c. 3091, 3227,

Maymunlar maymunu recm etti: Buhari; 8c. 3600,

Mazeret kabul etmeyi sever: Müslim; 2760, 1499,

Mazeretlerin kabulu: İbn Mace; 3718,

Mazluma yardım onu zülümden kurtarmak, zalime yardım ise zulmune engel olmaktır: Müslim; birr 15,

Mazlumun bedduâsından sakının, çünkü kabul olunur: Muvatta; 4c. 423,

Meclise girerken ve çıkarken selam verin: Ebu Davud; 5208,

Mecliste otururken Allahı zikir şarttır: Ebu Davud; 4855,

Mecliste öfkelendiğin zaman euzu çek: Müslim; 2610,

Meclisten kalkerken dua: Tirmizi; 3656, Ebu Davud; 4857,

Medine iyi insanların yeridir, kötülükleri yasaklar: Nesei; 4167, Muvatta; 4c. 226,

Medine şehri ancak demirci körüğü gibidir, kirini dışarı atar, temizini de süzüp tavsiye eder buyurdu: Buhari; 16c. 7205, Müslim; 1381,

Medine’de şirk hakim iken Mekke’ye gidip biat ettik:Nesei; 4149

Mehdinin çıkması: İbn Mace; 4082-4088, Tirmizi; 2333,

Mekkede savaşmak haramdır: Nesei; 2862,

Mekke’den Medine’ye sefere çıktık ve dönünceye kadar namazları kısalttık: Nesei; 1452,

Mekkeli müşriklerin namaz kıldıkları: Enfal; 35,

Mekkeli müşriklerin oruç; tuttukları: Müslim; 1126,

Mekkeli müşriklerin hacc yaptıkları: Tevbe; 28, Müslim; 2473, 3028, İbn Kesir el Bidaye; 3c. 145. sy,

Mekkeli müşriklerin kurban kestikleri: Enam; 136,

Mekkeli müşriklerin mescid yaptıkları: Tevbe; 17,

Mekkeli müşriklerin adak adakları: Müslim; 1656,

Mekkeli müşriklerin köle azat ettikleri, sadaka verdikleri, sılayı rahim yaptıkları: Buhari; 10c. 4805, 11c. 4936,

Mekkeli müşriklerin lat, menat ve uzza putlarına taptıkları; Buhari; 10c. 4805,

Mekkeli müşriklerin salih insanları araya vasıta koymaları: Zümer; 3, Yunus; 18, Bakara; 165, Yasin; 74, Ahkaf; 5,

Mekkenin fethi: Müslim; 1780,

Mektublar: Müslim; 1773,

Mektubun mühürlenmesi sünnettir: Tirmizi; 2860,

Mektup mühürsüz okunmaz: Ebu Davud; 4214, Tirmizi; 2719, Nesei; 5199, İbn Mace; 3641,

Melekler nurdan, cinler ateşten, adem topraktan yaratılmıştır: Müslim; 2996,

Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmezler: Buhari; 7c. 3099

Memura hediye vermek, haramdır: Müslim; 1832,

Meni gelmesiyle kadının yıkanması: Müslim; 310,

Meni, mezi, vedi abdesti bozar: Buhari; 1c. 321, Müslim; 303, İbn Mace; 504, Ebu Davud; 206, Tirmizi; 114, Nesei; 152-157,

Meninin hükmü: Müslim; 288,

Mensuh ve nasih: Hacc; 52, Nahl; 101, Bakara; 106, Rad; 39, İbn Kesir; 9c. 4179, 4577, 11c. 5687, 2c. 485, Müsned; 1c. 362, İbn Sa’ad; 2c. 342, Hakim; müstedrek 2c. 230,

Merhaba demesi: Tirmizi; 2877,

Merhaba: Buhari; 13c. 6134,

Merhamet etmeyene merhamet edilmez: Buhari; edep 18, Ebu Davud; 145, Müslim; fedail 65,

Merkep eti necistir yemeyin: Nesei; 69,

Meryem oğlu İsa (as)’ nın inişi: Tirmizi; 2278, 2345, 2334, Buhari; 5c. 2294,

Mescid namazı:Müslim;714,715,875, Tirmizi;315, Buhari; 2c. 891

Mescid yapmanın fazileti: Müslim; 533,

Mescide cenaze namazı kılınır: Müslim; 973, Ebu Davud; 3189, Tirmizi; 1038, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,

Mescide giderken parmaklarınızı birbirine kenetlemeyin, çünkü namazda sayılırsınız: Tirmizi; 383, Ebu Davud; 562,

Mescidde insanlar karşılıklı övünmedikçe kıyâmet kopmaz Ebu Davud; 449, İbn Mace; 739, Nesei; mesacid 2, 11, 32,

Mescide ne maksatla gelinirse nasibi odur: Ebu Davud; 472,

Mescide sarımsak ve soğan yiyerek gelmeyin: Buhari; ezan 160, Müslim; 73, Ebu Davud; 3822,

Mescidde uyunabilir: Nesei; 722,

Mescidi Nebevi’den sonra cuma namazı kılınan ilk mescid: Buhari 9c 4066,

Mesh etmiştir İmam Hanifi, onun öğrencileri İmam Yusuf ve İmam Muhammed çoraba:Tirmizi; 1c. 99. hadisin dipnotunda, sy, 90,

Mesh üzerine mesh: Müslim; 276, Nesei; 17, Tirmizi: 93-99,

Meshlerin altına mesh etmek üstünü mesh etmekten daha iyi olurdu, ama ben Allahın Rasulü (sav)’ i meshleri üzerine mesh ederken gördüm: Ebu Davud; 162-164,

Mesih Deccal: Müslim; 169,

Meşrik ve mağrip arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,

Meymune (ra) ile evlenmesi ihramlıyken: Buhari; 8c. 3960,

Meyva olgunlaşmadan satılmaz: Müslim; 1534, Nesei; 4496,

Mezarına gidip kabrini ziyaret etmek için izin istedim annemin, ziyârete izin verdi, onun için istiğfarda bulunmama izin vermedi: Müslim; 976, Nesei; 2036, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234,

Mezarlara doğru namaz kılmayın: Müslim; 974,

Mikat yeri: Müslim; 1181, Nesei; 1183, Ebu Davud; 1738,

Minada namazı kısaltma: Müslim; 694,

Mirac’a çıkarıldığım gece İbrahim ile karşılaştım.Ya Muhammed dedi. Benden senin ümmetine selam söyle ve onlara bildir ki cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır.Cennet birtakım ovalardan ibarettir.Ve bunların dikili ağacı ‘Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber’ dir: Tirmizi; 3691 deavat 59,

Mirac: İsra; 1-60, Necm; 5-19, Buhari 1c 447,Tirmizi 2563,

Mirac’ ta İdrisi 4. semada gördüm: Tirmizi; 3365, Meryem; 50,

Miras bırakmaz peygamber: Buhari; ihtisam 5, Müslim

Miras hisselerini sahiplerine verin, geri kalan ise en yakın erkeğe aittir: Müslim; 1615,

Misafir için üç gece, mukim için 1 gecedir, meshin müddeti: Müslim; taharet 85, Ebu Davud; 157, Tirmizi; 95, İbn Mace; 552, 553, Ahmed; 1/96, 100, 113, 118, 120, 123, 146, 149, 2/27, 4/240, 5/213,

Misafir kabul edilmeyince geri döner: İbn Mace; 3359,

Misafir, öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılabilir: Nesei; 486, 487,

Misafirin hakkı: İbn Mace; 3675,

Misafirlik üç gündür, gerisi sadakadır: Müslim; 48, Ebu Davud; 3748,

Misk kullanma: Müslim; 2252,

Misvak ağzı temizleyen bir alettir: Nesei; 5,

Misvak: Müslüm; 252-256,

Mizah babı: İbn Mace; 3719-3724,

Muaz b. Cebel’ in Yemene gönderilişi: Buhari; 3c. 1321, 1423, Müslim; 19, 31, Nesei; 2512, 2431, Ebu Davud; 1584, Nesei; zekat 56,Buhari tevhid

Muaz (ra)’ ın neyle hükmedersin hadisi: ZAYIF: Darimi; 170, Tirmizi; 1343,

Mubeyyen beyan edilmiştir Kuran: Fussilet; 1-3, Hud; 1, Enam; 98, 114, Cuma; 9, Maide; 104, Zuhruf; 23, Nisa; 59, Ahzab; 21, Maide; 48, Hacc; 67, Casiye; 18, Ahkaf; 9, Enam; 50, Araf; 3,

Mucizeler: Müslim; 2279-2281, 706, 1392,

Muellefe-i kulûb: Müslim; 1059,

Muhacirin fakirleri, zenginlerden beş yüz önce cennete girecektir: Tirmizi; 2456,

Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir: Muvatta; 4c. 415, Müslim; zekat 167,

Muhammed ashabını öldürüyor demesin diye: Müslim; 2584, Tirmizi;

Muhammed (sav) bütün insanlara gönderildi:Müslüm;152-154

Muhammed (sav) dışındaki için adam öldürülmez: Nesei; 4061-4062,

Muhammed (sav) soyuna zekat helal değildir: Nesei; 2437,

Muhammed (sav) ümmetinin sıfatı: İbn Mace; 4282-4292,

Muhammed (sav)'in ashabı, amellerden namazdan başka herhangi bir amelin bırakılmasını küfür saymazlardı: Tirmizi; 2757,

Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa elini keserdim: Müslim; hudud 18,

Muhkem ve müteşabih: Hud; 1, Zümer; 23, Ali İmran; 7, Taberi Tefsiri; 11c. 123, Suyuti el itkan; 2c. 3, İbn Kesir; 8c. (Hud 1. ayetin tefsiri), Hacc; 52, Tirmizi; 3177, Buhari; 9c. 4246, Ebu Davud; 4598,

Mukim olan keyfi cem yapabilir: Nesei; 589, 590, 603,

Muminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,

Muminler kardeştir: Hud; 45-47, Hucurat; 10, 13,

Munafese, tecessüs ve suizan haramdır: Müslim; 2563,

Musa (as) banyo yaparken elbise koyduğu taşın kaçması: Tirmizi; 3436, Ahzab; 69, Müslim; 2372, 339,

Musa (as)’ ın fazileti: Müslim; 339, 2372-2375,

Musa (as)’ ın kabrinde namaz kılıyor olması: Nesei; 1631,

Musa (as)’ ın, Azrailin gözünü çıkarması: Müslim; 2372,

Musa (as) ile Hızırın görüşmesi: Buhari; 7c. 3202, 10c. 4531, Tirmizi; 3356, Kehf; 62,

Musa ve Adem (as)'ın birbirlerine delil getirerek munazara etmesi: Buhari; 14c. 6503, Müslim; kader 14,

Musa, hayatta olsaydı o da bana tabi olurdu: Darimi; 1c. 440, Müsned; 3/470,

Musa’nın Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti: Tirmizi; 3268, Araf; 143,

Musaya nisbetle Harun gibisin: Taberani Mu'cemus-Sağir; 568, İbn Mace; 115, Tirmizi; 3975,

Muska ve nazar boncuğu takmak haramdır: Nesei; 7/4064,

Mut’a konusundaki (nesh olmadan önce) ruhsatı: Buhari; 11c. 5209, Müslim; 1405-1406, 4c. 299. sy, no 1404, 4c. 294. sy no 18, İbn Mace; 1963, Darimi; 2201, Nesei; 3352,

Mut’a nikahı Fetih yılında yasaklanmıştı: Ebu Davud; 2073, İbn Mace; 1962, Müsned; 3/404, Müslim; 1406,

Mut’a nikahından nehyetti: Ebu Davud; 2072, İbn Mace; 1962, Ahmed; 1540,

Mut’a nikahının kıyâmete kadar haram kılınması ve Mut’anın Neshedilmesi:Hz.Ali’yi İbn Abbas’ a şöyle derken işittim: Şüphe yok ki Rasulüllah (sav) mut’ayı, yani kadınlarla mut’a nikahını ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi hayber ylılnda yasakladı: Darimi; 2203, Nesei; 3c. 25. sy, 4314, Tirmizi; 2c. 1129, Muvvatta; nikah 18/41, 3c. 49i sy, Müslim; 1406, 1407, 4c. 294. sy, Buhari; 11c. 5208, 8c. 3936, İbn Mace; 5c. 1961, Beyhaki; 7c. 207,

Mut’a şu gününüzde kıyamet gününe kadar haramdır. Kim bir şey verdiyse onu geri almasın: Müslim; 1406, İbn Mace; 1962, Darimi; 2201, Nesei; 3349-3352,

Mutedil davranın ve doğruyu arayın. Müminin uğradığı her musibette keffâret vardır. Hatta mümine batan dikende ve ona çekilen güçlükte bile: Tirmizi; 3228,

Müctehidlerin ihtilafını beyan: Müslim; 1720,

Müezzin ezan okuduğunda canlı ve cansız ne varsa şâhitlik eder: Nesei; 645,

Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashab ya Rasulüllah dediler, bizce müflis, parası ve malı olmayandır. Resulullah (sav), benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyâmet günü namaz, oruç ve zekat getirecek, fakat buna sövmüş, buna zina isnad etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış, bunu dövmüş olarak gelecektir. Sonra hesabını vermeye oturacak, kısas olarak bu onun sevablarından, bu da onun sevablarından alacaktır. Şayet sevabları üzerinde bulunan hataların kısası tamamlanmadan önce tükenirse onların hatalarından alınıp buna vurulacak ve sonra ateşe atılacaktır: Tirmizi; 2533,
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət